Memòria curs 2017-2018 Fundació Bosch i Cardellach

Page 1

Memòria curs 2017-2018

FUNDACIÓ BOSCH I CARDELLACH


Edita: Fundació Bosch i Cardellach Carrer de la Indústria, 18 - 08202 Sabadell www.fbc.cat - fbc@fbc.cat Sabadell, 2018 Dipòsit Legal: B. 14869-2015 Fotos: Josep Alavedra, Berta Tiana, David B. / l’iSabadell, A. Pujadas / iSabadell, Fundació Parc Taulí, Juanma Pelaez i Oficina de Dinamització del Centre Disseny gràfic: Via Gràfica Sabadell, SL


Sumari El punt de vista del Director

01 Qui som Anton Bosch i Cardellach (1758-1829)

4

6 11

02 L’entitat 12 Secció d’Arts i Lletres

15

Secció de Ciència i Tecnologia

16

Secció d’Economia i Ciències Socials

17

Secció d’Història i Arqueologia

17

Secció de Persones i Comunitat

18

Secció de Territori i Espai Urbà

19

Comissió de Publicacions

19

03 Què fem? El Coneixement

20

Sessions acadèmiques

22

Curs: El Vallès: de la societat agrària a la societat industrial

23

Projectes de recerca

24

Exposicions

27

Materials

30

04 Què oferim? Premis

32 34

1. Montserrat Miró i Marimon

34

2. Fem més Matemàtiques a Sabadell

35

Biblioteca i Arxiu Miquel Carreras

05 Ciutat, Territori i Compromís

37

38

Participacions de la Fundació Bosch i Cardellach

40

Nit de la ciència i el coneixement

41

Representació i participació ciutadana

43

06 Dades 48 07 Directori

52


El punt de vista del Director

4

Memòria

2 0 1 7 2 0 1 8

Ens trobem en el tancament del curs 2017-18. Al començament d’aquest curs em vaig estrenar com a Director de la Fundació. Donar les gràcies als equips directius i directors estats pel treball desenvolupat en els darrers anys. Agrair al Patronat, companys de Junta i membres de la Fundació el suport i ànims. Era un curs, a priori joiós, pels 75 anys de Fundació que havíem de celebrar. D’entrada ens trobàrem amb una situació social i política pel que fa a Catalunya, que ens van fer canviar de plans i dates de celebració i d’ajornament temporal d’actes. Com a inauguració del curs vam comptar amb la rectora de la UAB, Margarita Arboix, amb motiu dels cinquanta anys de la

creació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Al començament de curs vàrem ajornar, d’acord amb les altres entitats participants, les activitats relatives al Vallès. El que sí ha seguit en força és la Taula de relació que entre altres coses ha treballat en la coordinació de la Fundació en la programació del cicle “Sabadell i la Gran Guerra”. Com vàrem assenyalar al començament del mandat, s’ha treballat en la creació d’una nova secció de marcat accent social amb el nom de Persones i Comunitat. Aquest curs la Fundació ha tornat a formar part de la Junta de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC) i

hem participat com cada any en la trobada Recercat, que organitza l’Institut Ramon Muntaner (IRMU). En el marc del Recercat d’enguany celebrat a Manresa, la Fundació Bosch i Cardellach va rebre el reconeixement del premi Recercat a una entitat, per la tasca desenvolupada durant els 75 anys de vida de la nostra Fundació. Cal ressaltar els 75 anys de la Fundació, amb la realització d’una exposició al Casal Pere Quart per explicar el paper de l’entitat aquests 75 anys de vida i la incidència en la ciutat i comarca. Amb motiu dels 75 anys es va realitzar també una taula rodona amb membres de la Fundació recordant les seves experiències.


S’han seguit fent presentacions de llibres, entre les que cal destacar els fascicles de l’Abans Sabadell i el primer volum de l’obra

de l’Esteve Deu sobre la Guerra Civil a Sabadell. S’ha seguit treballant amb el Pla de viabilitat 2014-2017, però que ensopega en la retallada en els ingressos provinents dels patrons i no s’ha aconseguit suplir-ho per aportacions d’empreses per projectes concrets.

Esperem seguir comptant amb tothom per continuar treballant per la cultura, les arts, la història, les ciències, les lletres, l’economia, el territori, la ciutat, la societat i les persones.

Ramon Ten Carné Director

5

2 0 1 7 2 0 1 8 Memòria

La Fundació segueix treballant conjuntament amb les entitats sabadellenques, fruit del qual és la Nit de la Ciència, els premis de Recerca Montserrat Miró i les proves del Fem + Matemàtiques.


01 Qui somLa Fundació fou creada l’any 1942, en uns moments políticament di�cils, en plena dictadura del general Franco. L’objecte de la Fundació, malgrat les circumstàncies inherents a aquell moment històric, era conformar un espai de diàleg i de relació entre l’avantguarda intel·lectual ciutadana i les noves generacions de pensadors que disposaven de poques oportunitats de formació en les institucions acadèmiques d’aquells anys. Amb el pas del temps, la situació política i social del país evolucionà decisivament, però l’essència de la Fundació Bosch i Cardellach continua essent la mateixa de llavors. A hores d’ara, la institució està formada per estudiosos de les més diverses branques del saber que aporten i comparteixen coneixement contribuint al debat entorn de les idees, fomentant la seva transmissió a la societat sabadellenca i vallesana.

Patronat de la Fundació 8

Memòria

2 0 1 7 2 0 1 8

President: Alcalde de Sabadell Vicepresident: Banc Sabadell Vocals: Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 Gremi de Fabricants de Sabadell Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell Companyia d’Aigües de Sabadell Corporació Sanitària Parc Taulí Universitat Autònoma de Barcelona Fundació EURECAT Director de la Fundació Bosch i Cardellach Administradora de la Fundació Bosch i Cardellach I actua de Secretari el que ho és de la Junta Directiva i de la Fundació.


Anton Bosch i Cardellach (1758-1829) Metge, arxiver i historiador. Va néixer a Sabadell l’any 1758. L’any 1774 va iniciar la carrera eclesiàstica al Col·legi Episcopal de Barcelona i Cervera, on adquirí el grau de batxiller. Va cursar els estudis de medicina a València (1779-1781) i Osca (1781-1782), i es va establir com a metge a Bràfim (Alt Camp), on va administrar el patrimoni de la seva esposa Josepa Vivas. Entre els anys 1787 i 1804, Bosch residí a Sabadell amb la seva segona esposa i amb llurs fills i filles. Fou secretari de l’Ajuntament de Sabadell entre 1791 i 1795, i durant aquest període va reordenar la documentació de l’arxiu municipal i d’altres arxius i patrimonis locals, com el de la casa Duran.

El metge Anton Bosch i Cardellach és un exemple de professional il·lustrat de l’època. Va ser un decidit impulsor del reformisme, en una etapa de crisi de l’Antic Règim. Va involucrar-se en els afers col·lectius, tant a Bràfim, on va administrar el patrimoni Vivas de la seva esposa, com a Sabadell, on va exercir de secretari de l’Ajuntament en uns moments de crisi política i de gran conflictivitat social. Entre l’obra conservada, la major part de manuscrits són estudis mèdics, però també va fer estudis històrics i va redactar escrits personals en forma de dietaris, notes genealògiques familiars, llibres de comptes patrimonials i escrits de llengua, geografia, història o religió destinats a “la instrucción de sus hijos”. En vida no va publicar cap obra. I encara hi ha molta obra que és inèdita i alguns manuscrits que no han estat localitzats. La seva extensa producció suma més de seixanta manuscrits. La seva obra reflecteix l’activitat i les preocupacions d’un professional de la medicina compromès amb el seu temps des d’una perspectiva il·lustrada, vinculat amb la renovació de la medicina.

9

2 0 1 7 2 0 1 8 Qui som

A finals de la seva vida, després d’anys de residir a Bràfim, retornà a Sabadell, on va morir el 1829.


La justificació de posar el nom de Bosch i Cardellach a la Fundació rau en el fet que Anton Bosch fou, com a primer historiador sabadellenc, el pare de la historiografia local, alhora que metge i escriptor. És a dir, un personatge il·lustrat, home de lletres i de ciències. En definitiva, un sabadellenc amb mèrits per apadrinar amb el seu nom la nostra institució.

10

Memòria

2 0 1 7 2 0 1 802 L’entitat14

Memòria

2 0 1 7 2 0 1 8

La Fundació Bosch i Cardellach va constituir-se el novembre del 1942. En l’acta fundacional de la institució es relaciona el nom i cognoms dels 28 sabadellencs que l’avalaren. D’aquells primers membres de la Fundació hem passat als actuals 297. És des de les seccions i comissions de treball que s’impulsen les actuacions de la institució. Tot seguit en destaquem les principals portades a terme durant el curs.


Secció d’Arts i Lletres de la Secció entorn dels temes del nomenclàtor de la ciutat o la conferència sobre la correspondència dels Edgeworth en cerca de la Rosa, a càrrec de l’escriptor i professor d’economia Lluís Barbé Duran.

2 0 1 7 2 0 1 8 L’entitat

La Secció d’Arts i Lletres ha tingut com a acte central el Dia de l’autor, que enguany va comptar amb l’escriptor Jaume Cabré, amb qui conversaren Antoni Dalmases i Anton Carbonell. També hem de destacar el treball i el debat

15


16

Memòria

2 0 1 7 2 0 1 8

Secció de Ciència i Tecnologia La Secció de Ciència i Tecnologia es consolida amb activitats periòdiques anuals: participa en els Cafès cien�fics organitzats amb altres entitats de la ciutat, en les dues sessions sobre La ciència vista en pantalla –que per primer cop han tingut lloc a l’Espai Cultura de Fundació Sabadell 1859 i que han comptat amb el patrocini de Multiópticas PortaOptics– i en la segona edició de la Nit de la ciència. Aquest any, ha organitzat també una taula rodona sobre divulgació cien�fica en collaboració amb la Fundació Olga Torres, que comptà amb la par-

ticipació de reconeguts cien�fics. Per últim, cal destacar la confe-

rència dedicada als exoplanetes, a càrrec d’Ignasi Ribas.


Secció d’Història i Arqueologia

La Secció d’Economia i Ciències Socials ha organitzat aquest curs un col·loqui per reflexionar sobre Europa i Catalunya amb una conferència de Jordi Angusto. També s’ha centrat a reflexionar sobre la relació de Catalunya i Espanya, amb una ponència a càrrec de Josep Ramoneda.

La Secció d’Història ha organitzat i participat en gran quantitat d’activitats. Començaríem destacant l’organització del curs El Vallès: Festa, cultura popular i patrimoni cultural immaterial. Però també conferències com la del doctor Josep Puigsech sobre l’impacte de la Revolució russa a la Catalunya del 1917-1939, o bé la d’Enric Prat sobre el pensament i l’acció de Martin Luther King, organitzada en col·laboració amb la Lliga dels Drets dels Pobles. Finalment,

17

cal destacar que aquesta secció fou la impulsora del projecte de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Vallès, del qual es parlarà més endavant.

2 0 1 7 2 0 1 8 L’entitat

Secció d’Economia i Ciències Socials


18

Memòria

2 0 1 7 2 0 1 8

Secció de Persones i Comunitat La Secció de Persones i Comunitat s’ha creat aquest curs amb l’objectiu de realitzar propostes i estudis a favor de la convivència cívica davant dels nous models de convivència de les persones que viuen a Sabadell i al Vallès, així com dels nous models de desenvolupament econòmic i evolució social. La Secció s’interessa per temes com la pobresa cultural o econòmica, la marginalitat i l’exclusió social. Aquest primer curs ha organitzat una conferència de presentació de la Secció a càrrec de Gabriel Fernàndez, regidor d’Acció Social de l’Ajuntament de

Sabadell. Així mateix, ha programat una conferència a càrrec de

l’exsíndic de greuges de Sabadell, Josep Escar�n.


Comissió de Publicacions

La Secció de Territori consolida també la jornada i exposició anual amb estudiants de l’Escola Superior d’Arquitectura del Vallès, que aquest curs ens han fet reflexionar sobre Noves propostes d’accés al riu Ripoll. Destaca la feina feta dins la Taula de Patrimoni Arquitectònic, la Comissió del Paisatge Urbà, la Taula del Rodal, la Taula de l’aigua i la Comissió per la millora de Can Feu.

En el desenvolupament de les seves tasques ha continuat amb l’avaluació de les propostes més interessants a partir de les conferències realitzades, dels projectes en curs i de les exposicions, i

19

que d’acord amb els objectius de la Fundació contribueixen a ampliar i donar valor al conjunt de les nostres publicacions. Aquest curs d’una manera transversal entre totes les seccions.

2 0 1 7 2 0 1 8 L’entitat

Secció de Territori i Espai Urbà


03 Què fem?


El coneixement


22

Memòria

2 0 1 7 2 0 1 8

Sessions acadèmiques Des dels primers anys de vida de la institució, el que donava sentit a l’entitat eren les presentacions o sessions acadèmiques que feien els membres de forma tancada a la resta de membres sobre diferents àmbits del coneixement: història de Sabadell, ciències naturals, arts i literatura... Aquestes sessions plenàries han evolucionat amb el pas dels anys, tant pel que fa a la forma com en el contingut. A banda de les conferències de caire més divulgatiu, la Fundació aposta avui per la presentació d’investigacions en curs, escrits inèdits dels seus

membres o de persones vinculades a la institució, a la ciutat de Sabadell o a la comarca. D’aquest curs destaquem les sessions següents, que corresponen als àmbits del territori i l’espai urbà, la història i la ciència: • Sessió acadèmica. Reforçar els FGC de Barcelona a Terrassa i Sabadell. Un segle després de l’arribada del ferrocarril elèctric al Vallès (1917). A càrrec de Manel Larrosa, arquitecte. Organitza la Secció de Territori i Espai Urbà.

• Sessió acadèmica. L’escut de Sabadell: un símbol en transformació. A càrrec d’Antoni Barreda, traductor i llicenciat en filologia francesa per la UAB. Organitza la Secció d’Història i Arqueologia.


En col·laboració amb el CORE Patrimoni de la UAB i altres centres d’estudis del Vallès, la Fundació va organitzar el quart curs sobre la història del Vallès, que en aquesta ocasió es va centrar en el patrimoni cultural immaterial. Les entitats participants van ser l’Arxiu d’Història de Castellar del Vallès, el Centre d’Estudis de Granollers, el Centre d’Estudis Històrics de Terrassa, el Centre d’Estudis Molletans, el Cercle de Recerques i Estudis de Mogoda, el Grup d’Amics del Museu-Arxiu de Sentmenat, el Grup d’Estudis

Locals de Sant Cugat i el CORE en Patrimoni Cultural de la UAB-Cei, més la Fundació i la Universitat Autònoma de Barcelona, en collaboració amb els Serveis Territorials al Vallès Occidental del Departament d’Ensenyament de la Generalitat. El curs es va complementar amb una sortida relacionada amb la temàtica tractada: Descoberta del patrimoni cultural immaterial de Gallecs. Es van visitar els indrets més singulars de Gallecs i es va participar en la Fira de la mongeta del ganxet.

23

2 0 1 7 2 0 1 8 Què fem?

Curs: El Vallès: Festa, cultura popular i patrimoni cultural immaterial


24

Memòria

2 0 1 7 2 0 1 8

Amb aquesta quarta edició dels cursos sobre història del Vallès es consolida la xarxa de patrimoni i d’estudi creada entre els centres d’estudis locals i comarcals vallesans. Tant els ponents com els assistents van valorar molt positivament l’activitat pel fet de promoure la divulgació i recerca de la història local. I enguany, per segon any consecutiu, es va editar la publicació amb les ponències del curs. En donem detalls en pàgines posteriors.

Projectes de recerca Un dels objectius principals de la institució és el foment dels projectes de recerca locals i comarcals. La majoria dels nostres membres són professionals experts en els seus respectius àmbits, amb capacitat i coneixements suficients per desenvolupar investigacions d’interès. Els projectes actuals que s’han portat o s’estan portant a terme són: • Projecte de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Vallès amb l’objectiu d’identificar, mostrar, difondre i salvaguardar els elements del patri-

moni cultural immaterial que trobem al Vallès (Oriental i Occidental). És un projecte a llarg termini i durant el curs 201718 s’ha treballat en la seva difusió i en la creació dels òrgans de treball i institucionals que faran possible l’Inventari. Cal destacar la presentació pública


Vallès, la conferència d’Albert Roig sobre la transhumància a la Catalunya actual o la presentació del llibre Festa, cultura popular i patrimoni cultural immaterial de recull de ponències del IV Curs d’Història del Vallès. • Durant tot aquest curs s’ha treballat en l’encàrrec de producció de L’Abans Sabadell, recull gràfic, una col·lecció de l’editorial Efadós que aquí a Sabadell coordina la Fundació Bosch i Cardellach. Un llibre que es construeix a partir de fotografies antigues de Sabadell cedides per la ciutadania i en què apareixen al voltant d’un miler d’imatges. Els

autors, membres de la Fundació, acompanyen i contextualitzen aquestes imatges

25

2 0 1 7 2 0 1 8 Què fem?

del projecte a la Casa Duran el mes de maig. Paral·lelament, s’han organitzat conferències i presentacions de llibres relacionades amb el patrimoni immaterial, com la taula rodona sobre les festes de l’arbre al


26

Memòria

2 0 1 7 2 0 1 8

Commemoració dels 75 anys d’història de la Fundació Bosch i Cardellach Durant el curs 2017-2018 s’han organitzat els actes de celebració dels 75 anys d’història de la Fundació, entre els quals cal destacar l’exposició La Fundació Bosch i Cardellach. 75 anys de treball amb la ciutat, de la qual es parlarà a continuació, i la taula rodona Fundació Bosch i Cardellach: 75 anys. Visions des de dins, en la qual Esteve Renom, Xavier Sauquet i Àngels Casanovas van intercanviar impressions del que han significat aquests anys dins de la Fundació. La taula fou moderada per Joan Brunet i Mauri.


Exposicions

Un salt al Ripoll. Noves propostes d’accés. Reflexions i pro-

postes des de l’ETSAV. A càrrec d’alumnes dels estudis de grau d’arquitectura de l’ETSAV de l’assignatura Construcció i condicionament de l’espai urbà. Imma Raurich. BATIKS. Exposició conjunta de la Fundació Bosch i Cardellach i l’Acadèmia de Belles Arts entorn de l’obra d’Imma Raurich. A la Fundació s’explicava la vida de l’artista i algunes de les seves creacions, parant atenció als batiks. A l’Acadèmia de Belles Arts es trobava informació sobre la creació, la interpretació i la plasmació de joves artistes.

En el marc d’aquesta exposició, s’organitzaren visites guiades de 2 0 1 7 2 0 1 8 Què fem?

Durant el curs 2017-2018 se n’han fet cinc:

27


28

Memòria

2 0 1 7 2 0 1 8

grups i una conferència de Maia Creus sobre el gir feminista en l’art dels anys 1970.

Col·lecció AVAN: un viatge pictòric solidari. Una mostra d’obres d’art d’autors diversos (Mercadé, Calvís, Obradors, Bonada...) donades a l’AVAN amb l’objectiu de recaptar fons per a l’entitat, que dona suport a les persones afectades per malalties neurològiques i als seus familiars. Per inaugurar l’exposició, s’organitzà una xerrada sobre les entitats socials i el seu impacte social i econòmic a càrrec de Montse Sans i Lídia Gil.


La Fundació Bosch i Cardellach. 75 anys de treball amb la ciutat. Exposició central dels actes de commemoració del 75è aniversari de la Fundació, que es va poder veure al Casal Pere Quart. En l’exposició s’explicaven els projectes, la recerca i els estudis que

29

2 0 1 7 2 0 1 8 Què fem?

Ricard Duran Bargalló (Sabadell, 1916 - Barcelona, 1986). Una exposició dedicada a l’obra de Ricard Duran Bargalló, fotògraf amateur nascut a Sabadell l’any 1916. L’exposició comptava amb reproduccions d’algunes de les seves fotografies, tres fotografies originals i altres materials.


30

Memòria

2 0 1 7 2 0 1 8

la Fundació ha promogut al llarg de la seva història i que han fet créixer la ciutat de Sabadell.

Materials El Vallès: Festa, cultura popular i patrimoni cultural immaterial. Recull de ponències del IV Curs d’Història del Vallès El curs 2017-18 va ser el quart que es va programar el curs d’història del Vallès, que ja hem explicat. Per segon any consecutiu, es van publicar les ponències del curs en un llibre de gairebé 200 pàgines que va veure la llum per Sant Jordi.

L’Abans Sabadell. Recull gràfic (1864-1968) Durant tot el curs 2017-18 s’ha continuat la tasca iniciada el curs anterior per recopilar les fotografies antigues de Sabadell amb l’objectiu que formessin part d’una publicació que realitza l’editorial Efadós, titulada L’Abans, una col·lecció amb més de 100 volums editats de diferents pobles i ciutats. Aquest projecte, que es presentà el 21 de setembre, es basteix a partir de reunir diversos autors, tots ells membres de la Fundació, que han escrit els textos sobre diverses vessants de la vida ciutadana


Foto: A. Pujadas de l’iSabadell.

Sabadell, 1936: economia, societat i polí�ca Aquest llibre és el primer d’una sèrie en la qual s’analitzarà el decurs de la Guerra Civil espanyola a Sabadell i el paper que van tenir els sabadellencs en aquest conflicte. El conjunt d’aquesta obra és resultat de la culminació

del pacient treball de cerca de l’historiador i membre de la Fundació Esteve Deu Baigual. La publicació forma part de la col·lecció Biblioteca Abat Oliba de Publicacions de l’Abadia de Montserrat en coedició amb la UAB, la Fundació Bosch i Cardellach i el suport institucional del Memorial Democràtic.

31

2 0 1 7 2 0 1 8 Què fem?

al llarg dels anys; textos que sempre han de veure’s il·lustrats per fotografies, imatges que provenen de la ciutadania. S’han editat fascicles que es podien anar adquirint periòdicament i, de cara al proper curs, sortirà a la venda l’edició del volum sencer.


04 Què oferim?34

Memòria

2 0 1 7 2 0 1 8

Premis 1. Montserrat Miró i Marimon als treballs de recerca d’alumnes de batxillerat Convocats per la Fundació Bosch i Cardellach, l’Ajuntament de Sabadell i el Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Occidental. Aquest curs s’ha assolit la setzena edició del Premi al qual s’han presentat 37 treballs. El jurat, reunit l’1 de juny, va donar a conèixer el veredicte següent: • 1r premi: Oriol Visa, pel treball: Sensors intel·ligents basats en polímers. Disseny d’una cadira

intel·ligent, de l’Escola Pia de Sabadell. • 2n premi: Irene Gomà, pel treball: Flauta travessera 360⁰, de l’AP Sant Nicolau (Escola Sant Nicolau). • 3r premi: Mònica Allué, Pol Olivella i Anna Serra, pel treball: Hidroponia casolana, de l’Ins. Escola Industrial. • Premi Ciutat de Sabadell: Irene Toranzo, pel treball: Els ocells del parc de Catalunya de Sabadell, de l’Escola Pia de Sabadell. Cal destacar que el Premi Ciutat de Sabadell és una iniciativa de l’Ajuntament de Sabadell


La Fundació se sent orgullosa de poder organitzar aquests premis, i d’observar l’esforç i el potencial que atresoren els alumnes de batxillerat de la ciutat. 2. Fem més Matemà�ques a Sabadell Per sisè any la Fundació, en collaboració amb l’ABEAM (Associació de Barcelona per a l’Estudi i l’Aprenentatge de les Matemàtiques), va organitzar una jornada matemàtica adreçada als nois i noies de segon curs d’ensenyament secundari obligatori

de centres de Sabadell i Sant Quirze. L’objectiu de la convoca-

tòria és que els alumnes descobreixin com les matemàtiques

35

2 0 1 7 2 0 1 8 Què oferim?

per premiar el millor treball sobre la ciutat.


36

Memòria

2 0 1 7 2 0 1 8

estan presents arreu i en la majoria de les activitats humanes. La jornada consisteix en un concurs amb proves matemàtiques que es realitzen en algun espai emblemàtic de la ciutat: persegueix la doble finalitat d’oferir a l’alumnat participant una oportunitat per gaudir fent matemàtiques junts i, alhora, contribuir al millor coneixement de la ciutat i la seva història. La jornada continua a la tarda amb el lliurament de premis a l’auditori de la Fundació.

l’Hospital Universitari del Parc Taulí.

Aquesta sisena edició es va desenvolupar a la Torre de l’Aigua i a la Unitat de Neonatologia de

A la tarda, durant la sessió de lliurament, el Sr. Josep Rey i el Sr. Manel Udina, del Museu de

La jornada va tenir lloc el dia 25 d’abril i es comptà amb la participació de 51 alumnes de 6 centres de Sabadell i 1 de Sant Quirze: IES Vallès, IES Joan Oliver, CE Ramar 2, Institut Pau Vila, Escola Pia, Escola Santa Clara i l’Institut Salas i Xandri. Els professors d’aquests centres van acompanyar els alumnes i van col·laborar en l’organització del desenvolupament de les proves.


Els guanyadors van ser els alumnes Clàudia Nonell Argemí, Laia Pérez Castor, Irene Jáimez García i Luo Min Hutchinson Cortés del CE Ramar 2. Agraïm al Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, Delegació Vallès, el seu patrocini en l’edició 2018 del premi.

Biblioteca i Arxiu Miquel Carreras Durant el curs 2017-2018 a la Biblioteca i Arxiu s’han fet les actuacions següents:

En aplicació de les normatives d’esporga establertes per la Comissió de Biblioteca, s’ha continuat oferint en donació, tant a entitats com a membres, alguns exemplars duplicats de l’hemeroteca local.

37

2 0 1 7 2 0 1 8 Què oferim?

Matemàtiques de Catalunya, van oferir la conferència Cicloides. Moviment relatiu. Joc gat-ratmosca. Planetaris.


05 Ciutat, Territori i CompromĂ­s


Com s’estableix en els estatuts respecte a les finalitats fundacionals de la nostra institució, a aquesta “li pertoca portar a terme les actuacions i compareixences públiques en aquelles qüestions ciutadanes d’interès social o cultural”. Per aquesta raó, des dels inicis de la institució els membres s’han pronunciat amb relació a diversos projectes de ciutat que van des de la Casa Duran (per evitar la seva destrucció), fins a la casa de la Beneficència (Casa de la Caritat), la Gran Via, el Pla General d’Ordenació, el nomenclàtor urbà, la immigració, entre molts d’altres.


40

Memòria

2 0 1 7 2 0 1 8

En aquesta línia, durant el curs 2017-2018 la Fundació ha participat amb el seu coneixement en qüestions d’interès ciutadà. En aquest sentit cal destacar: La Taula de relació. Dues trobades d’entitats ciutadanes durant el curs 2017-18: al Club de Tennis Sabadell i a l’Acadèmia Catòlica. Tots els assistents van poder visitar aquestes entitats i es van continuar tractant projectes de ciutat com la Nit de la ciència i el projecte entorn de la Gran Guerra a Sabadell. A partir de les sinergies sorgides a la Taula de relació, s’endegà l’organització del cicle d’activitats Sabadell i la Gran Guerra, coordinat per

la Fundació Bosch i Cardellach, les activitats del qual tindran lloc el proper curs 2018-2019. Com cada any hem participat en la fira RECERCAT, jornada de cultura i recerca local organitzada per l’Institut Ramon Muntaner, que enguany es va celebrar a la ciutat de Manresa els dies 13, 14 i 15 d’abril. Aquest any vam rebre el Premi Recercat 2018, en reconeixement a la llarga trajectòria

de recerca, investigació i difusió en els 75 anys de l’entitat. Participació en la V Jornada de Cultura i recerca en el territori organitzada per l’Institut Ramon Muntaner, que tingué lloc a Móra la Nova els dies 29 i 30 de juny. La Fundació hi participà en el marc d’una taula rodona en la qual es va presentar el projecte de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Vallès.


El curs 2017-18 hem fet un pas més amb la tercera edició de la Nit de la Ciència, projecte organitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), l’Ajuntament de Sabadell, la Fundació Parc Taulí, la Fundació Olga Torres, l’Escola Superior de Disseny (ESDI) i la Fundació Bosch i Cardellach. Recordem que l’objectiu principal és realitzar un esdeveniment que permeti apropar la ciència i els investigadors a la ciutadania de Sabadell i posar en valor la rellevància de la ciència en la vida de les persones.

I l’altre objectiu és recollir fons per ser destinats a projectes de recerca concrets que s’estan portant a terme al nostre entorn més proper. En aquesta tercera edició va ser escollit el projecte de recerca de malalties minoritàries “La revolució dels miniòrgans”, que es duu a terme a la Corporació Sanitària Parc Taulí. L’acte central va ser el 12 d’abril a l’Espai Cultura de l’Antiga Fundació Caixa Sabadell 1859. Van actuar-hi el mentalista, hipnòleg i Premi Nacional de Mentalisme David Baró i la formació musical l’Il·lús Teatre Ensemble.

Durant l’acte també hi va haver lloc per donar visibilitat al potencial cien�fic de Sabadell, fet que va quedar de manifest amb l’atorgament de premis, beques i reconeixements a l’activitat cien�fica: • Premi al treball de divulgació sobre el càncer colorectal, atorgat per la Fundació Olga Torres.

41

2 0 1 7 2 0 1 8 Ciutat, Territori i Compromís

Nit de la ciència i el coneixement


42

Memòria

2 0 1 7 2 0 1 8

• Beques de la UAB. Tres contractes postdoctorals del projecte P-Sphere del programa de la Unió Europea Cofund. • I reconeixements als guanyadors del Premi Montserrat Miró i Marimon.

A més a més, durant tot el mes vàrem comptar amb la col·laboració de diferents entitats ciutadanes que configuraren tot un programa d’activitats relacionades amb l’àmbit cien�fic. Com a novetat, la Unió Excursionista de Sabadell (UES) va organitzar una cursa d’orientació.

Participació en les Jornades Som Cultura Popular, organitzades per l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de l’Ens de l’Associacionisme Cultural, la Federació d’Ateneus de Catalunya i Adifolk, amb l’objectiu d’esdevenir un punt de trobada entre els diferents col·lectius de la cultura popular. En aquesta edició, la Fundació hi participà presentant el projecte de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Vallès en el marc d’una taula rodona dedicada al patrimoni cultural immaterial i el canvi social.


Representació i par�cipació ciutadana nom Local Museus i Arxiu Històric de Sabadell (OAMA). També té establerts convenis de col·laboració per dur a terme activitats de divulgació del coneixement al costat d’altres entitats i institucions ciutadanes. En aquest context cal destacar: • Els cafès científics a Sabadell. L’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP), l’Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura (ADENC), l’Agrupació Astronòmica de Sabadell, la Fundació Bosch i Cardellach, la

Corporació Sanitària Parc Taulí, La Ruda, la filial del Vallès Occi2 0 1 7 2 0 1 8 Ciutat, Territori i Compromís

La Fundació, com a institució que forma part del teixit d’entitats de Sabadell, manté representació en diverses d’aquestes entitats amb l’objectiu, d’una banda, d’informar-se de la realitat ciutadana i, de l’altra, de poder donar una opinió i consell professional mitjançant el coneixement dels nostres membres. Actualment són: la Taula de Patrimoni Arquitectònic, la Comissió del Paisatge Urbà, la Taula del Rodal, la Taula de l’aigua i la Comissió per la millora de Can Feu, l’Oficina de Dinamització del Centre i l’Organisme Autò-

43


44

Memòria

2 0 1 7 2 0 1 8

dental de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de les Balears i la Unió Excursionista de Sabadell (UES) uneixen esforços per oferir als ciutadans i ciutadanes l’oportunitat de parlar i intercanviar opinions sobre temes cien�fics amb un expert de referència i en un ambient distès. Es tracta d’afavorir el debat cien�fic en el marc dels reptes de la societat actual i dels interessos individuals dels assistents.

• Nit d’art de Sabadell. Portes obertes als Espais d’Art de Sabadell. Un any més les entitats Impaktes visuals, Espai Foc, Acadèmia de Belles Arts de Sabadell, La Nau Va, Ravals Taller i la Fundació Abbé Pierre, juntament amb la Fundació Bosch i Cardellach, s’obren a la ciutat

en el context del Dia Internacional dels museus. L’esdeveniment va tenir lloc el 18 de maig. A la Fundació, Jordi Calvís va pintar en directe els 25 anys de l’AVAN, dins el marc de l’exposició solidària Col·lecció AVAN. Un viatge pictòric solidari.


• Ràdio Sabadell. Durant aquest curs, la Fundació ha continuat la col·laboració amb Ràdio Sabadell per promocionar algunes de les nostres activitats o bé per comentar no�cies sobre l’actualitat de la Fundació, com

l’entrevista al director Ramon Ten al voltant dels 75è aniversari de la Fundació. • Llar del llibre. Com en anys anteriors, la Llar del llibre acull i col·labora en la presentació d’alguns llibres proposats des de la Fundació. Aquest curs en van ser: El Vallès: Festa, cultura popular i patrimoni cultural immaterial. Recull de ponències del IV Curs d’Història del Vallès, i l’obra Sabadell 1936: economia, societat i política, d’Esteve Deu. • Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC). A partir del mes de març del

2018, la Fundació és vocal de la Junta de Govern de la CCEPC. Sense oblidar els actes organitzats en col·laboració amb altres entitats de Sabadell: • Conferència sobre el passat, el present i el futur del poble gitano. Organitzada per Òmnium Sabadell i la Fundació Secretariat Gitano. Els Concerts Corals. Per donar a conèixer la importància del moviment coral sabadellenc la Fundació, juntament amb Joventuts Musicals de Sabadell (JJMM), va posar en marxa un cicle de cant coral.

45

2 0 1 7 2 0 1 8 Ciutat, Territori i Compromís

• Cicle la Universitat Opina. En el context d’una creixent relació i col·laboració amb la UAB com a universitat més propera territorialment parlant, la Fundació i l’Associació d’Amics de la UAB es proposen organitzar diferents taules rodones sobre temes d’actualitat. La sessió celebrada aquest curs fou: Trump & cia: impeachment?


Foto: David Bisbal de l’iSabadell.

46

Memòria

2 0 1 7 2 0 1 8

Reflexions Aquest curs 2017-2018 la Fundació ha estat activa reflexionant sobre alguns temes d’actualitat, de la ciutat i la comarca, i que s’han posat de manifest en comunicats públics. Davant la situació política excepcional que viu el país, la Fundació va fer dos comunicats públics. El primer, el 21 de setembre de 2017, mostrant el rebuig als fets promoguts aquells dies pel Govern espanyol, tant directament com a través de la fiscalia i les forces de seguretat contra les institucions catalanes i les perso-

nes que la representen, amb la vulneració dels drets i les garanties més fonamentals en democràcia. En el segon comunicat, el 4 d’abril de 2018, va mostrar el seu desacord davant els empresonaments dels diversos representants del poble de Catalunya. Aquest comunicat es va llegir en l’acte de presentació de la publicació de l’Abans Sabadell. Així mateix, la Fundació, motivada per l’actuació policial durant l’1 d’octubre, es va sumar a l’aturada de país del 4 d’octubre de 2017.


CONCERTS titats compartim seu i relacions personals, i organitzem conjuntament algunes activitats, com és el cas de la Didàctica Musical, que vol apropar al públic dife-

rents coneixements relacionats amb el món de la música, des dels instruments a estils i músics de referència. Aquest curs es van organitzar fins a sis Didàctiques.

2 0 1 7 2 0 1 8 Ciutat, Territori i Compromís

I per acabar, i no per això és menys important, cal destacar el lligam que mantenim amb Joventuts Musicals de Sabadell. Des de l’any 2008 totes dues en-

47


06 DadesPressupost i Liquidació 2017

50

Memòria

2 0 1 7 2 0 1 8

Evolució dels membres


Ac�vitats i assistència

51

2 0 1 7 2 0 1 8 Xifres

Visites al web


07 DirectoriCOMPOSICIÓ DEL PATRONAT PRESIDENT

Il·lm. Sr. Maties Serracant Camps Alcalde de Sabadell

L’Administradora de la Fundació Bosch i Cardellach Sra. Immaculada Vilardell Riera I actua de Secretari el que ho és de la Junta Directiva i de la Fundació Bosch i Cardellach Sr. Ramon Ten Carné Sr. Carles Siscart Ferrer (2)

VICEPRESIDENT Banc Sabadell President: Sr. Josep Oliu Creus VOCALS Fundació Antiga Caixa de Sabadell 1859 President: Sr. Joan B. Casas Onteniente Gremi de Fabricants de Sabadell Representant: Sr. Antoni Monés Farré 54

Memòria

2 0 1 7 2 0 1 8

Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell President: Sr. Antoni Maria Brunet Berch Corporació Sanitària Parc Taulí President: Sr. Modesto Custodio Gómez Universitat Autònoma de Barcelona Excma. i Magnífica Sra. Margarita Arboix Arzo Fundació EURECAT President: Sr. Antoni Peñarroya Trench El Director de la Fundació Bosch i Cardellach Sr. Joan Brunet i Mauri Sr. Ramon Ten i Carné (1)

(1) En la reunió del Consell de Membres Numeraris del 20 de juliol de 2017 es va aprovar el nomenament del Sr. Ramon Ten Carné com a director en substitució del Sr. Joan Brunet Mauri. Aquesta decisió fou ratificada en la reunió del Patronat del 14 de setembre de 2017. (2) En la reunió del Patronat del 14 de setembre de 2017 s’aprovà la designació del Sr. Carles Siscart Ferrer com a nou secretari, en substitució del Sr. Ramon Ten Carné.


Composició de la Junta Direc�va

Coordinadors de les Seccions

Director:

Secció d’Art i lletres Marc Batlle Santasuana

Joan Brunet i Mauri Ramon Ten Carné (3) Vicedirector: Manel Sabés Xamaní Secretari: Carles Siscart Ferrer (4) Vicesecretària: Eulàlia Tatché Casals Administradora: Immaculada Vilardell Riera Vocals: Josep Ros Badosa Manel Camps Bosser Manel Sabés Xamaní Francesc Serra Mestres Àngels Casanovas Romeu Joan Saborido Camps Pilar Garcia Rovira Comissionat: Joan Brunet i Mauri Comissionat d’Exposicions: Maria Marín Gelabert

Secció de Territori i Espai Urbà Isabel Vega Ainsa Secció d’Economia i Ciències Socials Josep Milà Masoliver Secció d’Història i Arqueologia Josep Alavedra Bosch Secció de Ciència i Tecnologia Josep Ros Badosa

55

(3) En la reunió del Consell de Membres Numeraris del 20 de juliol de 2017 es va aprovar el nomenament del Sr. Ramon Ten Carné com a director en substitució del Sr. Joan Brunet Mauri. Aquesta decisió fou ratificada en la reunió del Patronat del 14 de setembre de 2017. (4) En la reunió del Patronat del 14 de setembre de 2017 s’aprovà la designació del Sr. Carles Siscart Ferrer com a nou secretari, en substitució del Sr. Ramon Ten Carné.

Directori

2 0 1 7 2 0 1 8


Composició de les Comissions

Representació en Organismes i En�tats

Comissió de Publicacions Manel Camps Bosser (coord.) Marc Batlle Santasuana Isabel Vega Ainsa Josep Milà Masoliver Josep Alavedra Bosch Josep Ros Badosa

Beca d’Història Local Miquel Carreras: Glòria Dalmau Pons Comissió del Paisatge Urbà (Ajuntament de Sabadell): Isabel Vega Ainsa, Josep Llobet Bach i Xavier Mayor Farguell OAMA Organisme Autònom Local Museus i Arxiu Històric de Sabadell: Àngels Casanovas Romeu Premis de recerca Montserrat Miró i Marimon: Pere Grapí Vilumara (president), Eulàlia Tatché Casals Miquel Calvet Solé

56

Premi Fem més Matemàtiques a Sabadell: Pilar Garcia Rovira

Personal de la ins�tució Secretària Tècnica:

Laura Vicens Najarro (1) Laura Sellarès Centelles Auxiliar biblioteca/recepcionista: Martina Moirón Romero

Memòria

2 0 1 7 2 0 1 8

(1) La Sra. Laura Vicens va formar part de l’equip fins al juny del 2018. Agraïm tots aquests anys de treball i collaboració.


RENOM PULIT, Esteve E H P SAUQUET CANET, Xavier T P BATLLE SANTASUANA, Marc A T CUSIDÓ CIURANETA, Albert (1) GRÀCIA VALLÈS, Ramon CLUSA ORIACH, Joaquim T E RIOS MASANELL, Joan E H P LLOBET BACH, Josep T ESPUNY TOMÀS, M. Jesús E H BENAUL BERENGUER, Josep M. E H FITÉ BORGUÑÓ, Salvador A H MOLERA PICAÑOL, Pere T DEU BAIGUAL, Esteve E H CUSCÓ AYMAMÍ, Joan A PUIG CASTELLS, Jaume T H ROIG DEULOFEU, Albert T JANÉ RENAU, M. Assumpta T E CALVET PUIG, Jordi T H ESTRADA ARIMON, Ricard T E P MARÍN CORBERA, Mar� E H MORENO RICO, Xavier A H OLIVÉ JUST, Joana A E FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Ana T PONS-PONS, Fermí T E MIRA LOZANO, Teresa T CANYAMERES RAMONEDA, Esteve T H RENOM PULIT, Mercè E H SALA-SANAHUJA, Joaquim A H TEN CARNÉ, Ramon T H P ESPINACH GRAU, Ramon T MILÀ MASOLIVER, Josep T E P CAMPS BOSSER, Manel H RENOM SOTORRA, Jordi T C SERRA MESTRES, Francesc C GARRIGA MIRALLES, Antoni E MARTÍN BERBOIS, Josep Lluís H CASANOVAS ROMEU, Àngels H

CASANOVAS ROMEU, Pompeu E H SABÈS XAMANI, Manel T C SAUQUET LLONCH, Roger T LARROSA PADRÓ, Manel T TRALLERO CASAÑAS, Roser CASABLANCAS SEGURA, Carme E BRUNET MAURI, Joan RIPOLL PEÑA, Josep Maria A GÓNGORA GARCIA, Joaquim A ALAVEDRA BOSCH, Josep MARÍN GELABERT, Maria SABORIDO CAMPS, Joan VEGA AINSA, Isabel

(1) Albert Cusidó Ciuraneta va causar baixa per defunció el 15 de febrer de 2018 57

A T E H C P

Secció d’Arts i Lletres Secció de Territori i Espai Urbà Secció d’Economia i Ciències Socials Secció d’Història i Arqueologia Secció de Ciència i Tecnologia Secció de Persones i Comunitat

2 0 1 7 2 0 1 8 Directori

MEMBRES NUMERARIS


MEMBRES

58

Memòria

2 0 1 7 2 0 1 8

ABAD I SENTÍS, Josep (1) H ACHE VICENTE, Josep AGUILAR CESTERO, Raül H AGUILÓ SABADELL, Anna M. ALAVEDRA RIBOT, Pere C ALBERICH I MONSÓ, Josep T ALSINA GIBERT, M. Mercè C ALUJU FERRER, Francesc ARGANY COMAS, Isabel T H ARGELAGUET ARGEMÍ, Jordi E ARGEMÍ HERNANDEZ, M. Rosa T E ARGEMÍ RELAT, Mercè THP ARGEMÍ RENOM, Josep C ARGEMÍ I ROCA, Aureli AGUILERA CARTAÑÁ, Jordi ARMENGOL OBRADORS, Benet E ARÚS GORINA, Pere-Josep T E ASPACHS BRACONS, Mariona AYMERICH ROCAVERT, Núria A T C BADIA CASAS, Joaquim E BAIG I ALEU, Marià C BARCELÓ MASSIP, Josep A BARNIOL BEUMALA, Núria C BARREDA PACHECO, Antoni H BEORLEGUI I TOUS, Albert H BIGATÀ RIBÉ, Xavier BIGORRA LLOSAS, Joan C BLANCH TORRA, Lluís C BLANES LLORENS, Amand BLASCO GÓMEZ, Enric T BLASCO LEGAZ, Manuel H BORRELL PALAZÓN, Alfons A BOSQUE GARCÍA, Montserrat C P BROS DURAN, Montserrat A H BRUNET BERCH, Lluís EP BRUNET BERCH, Antoni M. E T BURGUÉS SALSE, Ramon P T

BUSOMS JULIÀ, Jaume C BUXÓ REYNALS, Jaume TH CÁCERES MUÑOZ, Anna CALZADA I OLIVELLA, Maria H CALVET PUIG, M. Dolors T H CALVET SOLÉ, Miquel C CANALS ZAPATA, Oriol AH CANDELA VILANA, Núria CAMPS PALOU, Francesc A T CAPELLAS CABANES, Carles H CARBONELL FERRANDO, Antoni CARBONELL MANILS, Joan A CARDÚS GRAU, Josep TH CARNICER COLS, Jofre CARRASCO PONS, Sílvia EP CARRERAS CARRERAS, Joan CASABLANCAS DOMINGO, Benet A H CASAGRAN BORRELL, Antoni P CASAGRAN CASAÑAS, Roc A CASALS COUTURIER, Isabel A H P CASAÑAS ARTIGAS, Francesc T C CASAÑAS GURI, Tomàs CASAS BEDÓS, Josep CASAS ONTENIENTE, Joan B. E CASAS SELVAS, Francesc E CASTELLS CAMPANALES, Marc A CIVIL DESVEUS, Oriol T CLUSELLA LUQUE, Francesc E C COLOMÉ MONTSERRAT, Francesc COMADRAN ORPÍ, Marc H COMASÒLIVAS FONT, Joan H COSTA FERNÁNDEZ, Manuel P CREUS MUÑOZ, Miquel A CREUS VIRGILI, Mariona CULLELL VIÑOLAS, Pere A E CUNILL LLENAS, Manel T CUSTODIO GÓMEZ, Modesto DALMASES ARNELLA, Maria A DALMASES PARDO, Antoni A


GICH VIÑAS, Miquel C GIMÉNEZ GONZÁLEZ, Josep Ramon P GÒDIA CASABLANCAS, Francesc C GONZÁLEZ ANADÓN, Glòria C GONZÁLEZ CAMPAÑA, Aleix H T GRÀCIA GINER, Joan TH GRAELLS CAMPANALES, Carmina GRAPÍ VILUMARA, Pere C GRAU I TARRUELL, Joan E GRIERA LLONCH, Maria del Mar P IBÁÑEZ FUENTES, Marta A H JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, Eduard E JIMÉNEZ GUIRAO, Jordi AH JÚDEZ FAGEDA, Joaquima E C LACALLE GALLARDET, Àngel A LAUDO CORTINA, David LLEONART SILVESTRE, Antoni LLEONART SILVESTRE, M. Mercè H T LLONCH ANDREU, Joan LLONCH CASANOVAS, Montserrat E H LLONCH SOLER, Jordi T LOZANO MOYA, Rossend A H LUQUE I FERNÁNDEZ, Rafael H MACIÀ GUILÀ, Francesc T MACIÀ JOVÉ, Ramon C MACIÀ MERCADÉ, Joan E H MADUEÑO SENTÍS, David A MALET I LLADÓ, Antoni H MANONELLES TARRAGÓ, Manuel H MANYOSA RIBATALLADA, Tomàs AH MARCÉ ESPUÑES, Maria Concepció H MARCET I MORERA, Joan H MARCOS MORAL, Ferran MARRUGAT DOMÈNECH, Jordi A MARTÍNEZ BONILLO, Ana Belén H C MAS GUITERAS, Josep MASAGUÉ TORNÉ, Josep M. T H MASIP SUETS, Josep HP MASJUAN BRACONS, Eduard H

59

2 0 1 7 2 0 1 8 Directori

DALMAU PONS, Glòria H DE LA CRUZ VENTURA, Anna DEL POZO ESTOP, Núria E DOMÈNECH FARGAS, Josep M. H T DOMÈNECH SAMPERE, Xavier H DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, Virgínia HT DONAIRE BENITO, Juan Jesús E C DONOSO BACH, Lluís C ERILL PINYOT, Gustau ESTRADA-RIUS, Albert H FÀBREGAS VIDAL, Pere A. E H C FARELL FERRER, Montserrat FARRÀS FARRÀS, Jaume E FARRÉ MARZO, Albert FARRÉS FALGUERAS, Marta E FARRÉS JUSTE, Oriol A FAYOS BASSAGANYES, Francesc A H FERNÁNDEZ LÓPEZ, Lluís A H FERRER CHALER, Robert (2) FERRER PERARNAU, Jordi E FITÉ SALVANS, Anna AE FONOLLEDA PRATS, Pere FONT GRASA, Pere FONT RENOM, Esteve TP FORMIGÓN ROIG, Carme H FORRELLAD DOMÈNECH, M. Dolors T E FREIXA SERRA, Miquel EH FREIXAS ALÁS, Margarita A FREIXES PERICH, Antoni T H C FUSTER MERCADÉ, Joan A GABARRÓ I TAULÉ, Sofia GARCIA BALAÑÀ, Albert GARCIA CARRERA, Raimon GARCIA ROVIRA, M. Pilar C GARCIA-PLANAS MARCET, Plàcid GARCIA-PLANAS MARCET, Joan E C GARRIGA GIMENO, Queralt T GARRIGA GUSI, Josep Oriol HP GERONA FUMÀS, Josep A


60

Memòria

2 0 1 7 2 0 1 8

MASOLIVER GARCIA, Jaume MAYOR FARGUELL, Xavier T MESTRE GONZÁLEZ, Jordi MESTRE LLUGANY, Joan Francesc H MESTRE VALL, Oriol T MESTRES QUADRENY, Ramon C MIQUEL SERRA, Domènec H MOGAS I MARESMA, Pere T MOLINS NUBIOLA, Miquel MOLINER PRADA, Antoni H MONÉS FARRÉ, Antoni AEC MONÉS FARRÉ, Mª Antònia E MONTSERRAT RIBAS, Salvador C MORERA CASABLANCAS, Joan A MOYÀ SOLÀ, Salvador H NAFRÍA MAQUEDA, Montserrat C NICOLÁS PLANS, Pere EC OBIOLS ARDERIUS, Pere C P OCIO CASAMARTINA, Patxi A H OLIU CREUS, Josep E PADRÓS ENAMORADO, Jaume E H P PEIG SABATER, Glòria PEÑARROYA TRENCH, Antoni PERA I ISERN, Joaquim PÉREZ CALVO (Paulí), Lluís PERMANYER CUNILLERA, Josep E PINYOT GARRÓS, Joan H PIQUERAS PARDELLANS, Joaquim C PONT MONTANER, Montserrat C POZO GONZÁLEZ, José A. PUIG USTRELL, Pere H PUIG, Agus� A PUJOL CAPDEVILA, Jaume C QUINTANA PETRUS, Antoni A RAFEL ABAD, Montserrat A RELAT TARRATS, M. Teresa T RIBÉ MONGE, Genís H RIOS FIGUEROLA, Mercè T H ROCA FABREGAT, Pere H

ROCA I TUBAU, Jordi A RODRÍGUEZ COSO, José María A ROIG VIDAL, Rosa P ROS BADOSA, Josep C SABATER CASAS, Marc AT SALLAS PUIGDELLÍVOL, Joan Carles SALLÉS MAURI, Josep AT SALLÉS ROCA, Elisabet SALVADOR PADROSA, Montserrat A H SAMARRA AROZA, Màrius (2) SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Miquel H SANTAFÉ LLOPIS, Josep Vicenç (3) T SANZ DATZIRA, Josep SAUQUET LLONCH, Montserrat SAURÍ PUJOL, David T SEIX SALVAT, Tomàs AE SELLENT ARÚS, Joan A SERRA RENOM, Joan A SERRACANT CAMPS, Maties T SERRACANT CLERMONT, Josep Maria A SERRANO BLANQUER, Jordi H SERRANO BLANQUER, David A H SERRANO FERIGLE, Àngela C SISCART FERRER, Carles C SOBREGRAU FERNÁNDEZ, Pere C. T H SOLER GARCIA, Joana A SOLEY JUNOY, Salvador A SOLEY MANUEL, Clara A SOLEY MANUEL, Xavier E H SUADES ORTUÑO, Joan C SUÁREZ IBORRA, Josep Manuel P SUÁREZ VILA, Carme E TACHÉ SEREROLS, Pilar P TATCHÉ CASALS, Eulàlia H TRIAS PAREJA, Margarida UDINA I ABELLÓ, Manel URETA I BUXEDA, Josep Maria URPÍ GONZÁLEZ, Pere A VEGA I CASTELLVÍ, Joan T C


A Secció d’Arts i Lletres T Secció de Territori i Espai Urbà E Secció d’Economia i Ciències Socials H Secció d’Història i Arqueologia C Secció de Ciència i Tecnologia P Secció de Persones i Comunitat

(1) Josep Abad Sen�s va causar baixa voluntària l’1 de gener de 2018. (2) Màrius Samarra Aroza va causar baixa per defunció l’1 d’octubre de 2017. (3) Josep Vicenç Santafé Llopis va causar baixa per defunció el 3 de setembre de 2017.

MEMBRES PROTECTORS BARCONS FREIXAS, Llibert BORGUÑÓ CASABAYÓ, Joan G. DOMEDEL APARICIO, Bautista FOS VIECO, Miquel Àngel GABARRÓ BADIA, Ramon GARCIA RICART, Jaume GARRIGA GUSI, Francesc BORGUÑÓ CASABAYÓ, Roser GENERÓ DOMÈNECH, Lluís HAYAUX, Annie LLONCH SOLER, Francesc MAÑERO CONSTRUCTOR, SL MASCLANS SASTRE, Miquel IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE SABADELL

61

2 0 1 7 2 0 1 8 Directori

VIDAL PALET, Pere VILAPUIG MORERA, Oriol A VILARDELL RIERA, Immaculada E VILARRUBIAS GARCIA, Elisenda
FUNDACIÓ BOSCH I CARDELLACH


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.