Page 1

atenció directa DIFIS

surt

DIFIS Dispositiu Integral de Formació i Inserció Laboral

FUNDACIÓ

Guàrdia,14, baixos - 08001 Barcelona Tel. 93 342 83 80 - Fax 93 342 83 81 sur t@sur t.org - www.surt.org

difis

ad

atenció directa

surt FUNDACIÓ

una porta oberta al futur


El Projecte DIFIS (Circuit integral per a la inserció de dones) és un itinerari flexible que ofereix a les dones accions d’orientació, formació i inserció dirigides a la millora de la ocupabilitat per a l’accés al mercat de treball. El Projecte s’emmarca en la convocatòria de Foment de la Igualtat d’Oportunitats del Departament de Treball de la Generalitat. Des del dispositiu, les dones defineixen i executen el seu projecte professional millorant la seva ocupabilitat mitjançant el desenvolupament de competència professional. Per a això es posa a la seva disposició un ampli ventall d’accions: accions d’ORIENTACIÓ per a la definició del projecte professional (accions tutorials individuals i grupals) accions de FORMACIÓ per a l’execució del projecte professional (accions individuals d’acompanyament i grupals de formació): de desenvolupament de competència tècnica (tallers formatius, pràctiques en empreses, formació a mida a l’empresa...) de desenvolupament de competència de base i instrumental (informàtica, català, tècniques de recerca de feina...) de desenvolupament de competència transversal (mòduls de competències d’identificació, de relació i d’afrontament) accions d’INSERCIÓ per a la recerca de feina i manteniment al lloc de feina (accions tutorials individuals i grupals)

Quins objectius té el Projecte DIFIS? Millorar l’ocupabilitat de les dones participants al programa mitjançant la definició del projecte professional i el desenvolupament de competència professional. Incidir en el mercat de treball a través de la sensibilització a les empreses i l’establiment de vincles de col·laboració amb aquestes, per tal de facilitar la inserció de les dones ateses en condicions d’igualtat d’oportunitats.

Quina metodologia utilitza el Projecte DIFIS? Es treballa per a que les dones defineixin i executin el seu projecte professional, des d’un enfocament constructivista, mitjançant el model de competències i incorporant la perspectiva de gènere en tot el procés. S’acompanya aquest procés mitjançant l’acció tutorial, amb l’objectiu final de que les dones, a través del desenvolupament de competència professional, millorin la seva ocupabilitat.

A qui va dirigit? El programa va dirigit a dones en situació de vulnerabilitat davant del mercat de treball, inscrites a les Oficines de Treball com a demandants d’ocupació, d’entre 16 i 60 anys.

nivell3.DIFI_cat  

ad DIFIS atenció directa DIFIS Dispositiu Integral de Formació i Inserció Laboral surt@surt.org - www.surt.org una porta oberta al futur Guà...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you