Page 46

46 46 CANRELACIONS CARALLEU I COMPROMÍS SOCIAL compromís ciutadà per a la sostenibilitat

BREUS

Signem el compromís de l’Agenda 21 L’Ajuntament de Barcelona ha reeditat els compromisos de l’Agenda 21 per a la pròxima dècada 2012-2022 La Fundació Claror ha refermat el seu compromís amb la sostenibilitat signant el nou Compromís Ciutadà per a la Sostenibilitat 2012-2022, un document que defineix els principis, els objectius i les línies d’acció per avançar cap a una ciutat millor. Un dels valors del document és que ha estat elaborat amb la participació de molts agents de la ciutat. D’una banda, tots els signants de l’Agenda 21 i del primer compromís 2002-2012 han pogut dir-hi la seva en processos participatius en línia i, en especial, a la Convenció de Signants celebrada el 20 d’octubre. Però, a més, també s’han recollit les aportacions de diversos grups de treball creats específicament en el marc del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat, com també les reflexions del cicle de conferències i tertúlies Transicions cap a una Barcelona més Sostenible. El nostre compromís La participació de la Fundació Claror se centra prioritàriament en dos dels deu punts del Compromís. El primer, en el compromís per fer una «Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero». Les línies d’acció que es despleguen d’aquest punt passen per la rehabilitació energètica dels centres esportius, millorant les instal·lacions tèrmiques, la il·luminació, usant equips

32-47_Fundacio.indd 46

Acte de signatura del Compromís, l’11 de desembre de 2012.

eficients i, si és possible, produint energia en el mateix edifici. Altres línies d’acció tenen a veure amb l’aprofitament dels recursos naturals, la priorització d’energies netes i renovables i l’assessorament de la ciutadania —en el nostre cas, els usuaris dels centres— per fer un ús responsable dels recursos. El segon compromís en què centrarem l’acció és el de «Bon govern i responsabilitat social». Aquest punt desplega deu línies d’accions més, entre les quals destaquen l’excel·lent gestió dels recursos econòmics, humans, materials i naturals; l’increment de la transparència, de la coordinació interna i de l’eficiència organitzativa; la promoció del desenvolupament personal i professional dels treballadors; l’avaluació de l’impacte social i ambiental de l’activitat o la incorporació de criteris de

sostenibilitat i processos de millora contínua en l’activitat. 10 x 10 A banda dels dos compromisos esmentats, el Compromís Ciutadà per a la Sostenibilitat 2012-2022 recull vuit compromisos més, els quals despleguen cadascun deu línies d’acció. Aquests compromisos són: «Biodiversitat, del verd urbà a la renaturalització de la ciutat; «Espai públic i mobilitat: del carrer per circular al carrer per viure-hi»; «Qualitat ambiental i salut»; «Ús racional dels recursos: de la societat de consum al consum responsable»; «Benestar de les persones: de la ciutat acollidora a la societat cohesionada»; «Progrés i desenvolupament: de la preocupació per la sostenibilitat a una economia que s’hi fonamenti»; «Educació i acció ciutadana», i finalment «Resiliència i responsabilitat planetària».

Creació dels Grups d’Iniciatives Sostenibles Cadascun dels cinc centres esportius ha creat un grup de treball anomenat Grup d’Iniciatives Sostenibles (GIS), format per treballadors de diversos àmbits dels centres perquè puguin promoure i impulsar iniciatives de caire mediambiental. Els cinc GIS estaran coordinats per l’àmbit de Relacions i Compromís Social de la Fundació Claror, que, de manera transversal i amb el suport de la Direcció de Desenvolupament i Projectes, té com una de les línies de treball el camí cap a centres que siguin sostenibles i ecoeficients.

S’inicia la recollida selectiva als centres Aquest 2013 s’implantarà la recollida selectiva de deixalles als centres esportius. Es farà de manera gradual creant nous circuits de neteja i aprovisionant els diferents espais de les papereres necessàries segons els tipus d’activitat que s’hi desenvolupi. El projecte no parteix de zero, ja que algun dels centres ja separen alguns residus com el paper o el cartró. Altres tenen contractat un servei de recollida de deixalles. Amb tot, el nou projecte pretén estandarditzar la manera com es tracten els residus en tots cinc centres, alhora que es passa a fer la separació des que s’origina la brossa.

10/01/2013 13:43:21

Profile for Fundació Claror

Revista Claror Sports nº79  

Publicació editada per la Fundació Claror sobre esport, salut i lleure.

Revista Claror Sports nº79  

Publicació editada per la Fundació Claror sobre esport, salut i lleure.

Advertisement