Page 13

EN FORMA! 13 13

Nova modalitat d'entrenament funcional

Apunta't a la nova moda del Move It! IVAN MATA, tècnic esportiu CEM Sagrada Família imata@claror.cat

El que es pretén amb l’entrenament funcional o Move It és millorar les capacitats físiques com ara la resistència cardiorespiratòria, la resistència muscular, la força, la flexibilitat, la velocitat, la coordinació, l’agilitat o l’equilibri i la precisió. Es busca desenvolupar al màxim les nostres possibilitats i el rendiment de cada un dels paràmetres anteriors a partir d’un treball que sigui global i no encarat a només un o dos. La característica principal d’aquest sistema de treball, en què es busca moure i exercitar tot el cos, és que tots els exercicis que es fan són el que podríem dir funcionals; és a dir, exercicis que es fan dins la nostra activitat quotidiana i que treballen el cos com un conjunt i no en parts aïllades. Cada sessió ha de ser variada i de curta durada. No hi ha dos entrenaments idèntics. L’entrenament es fa a una alta intensitat per aconseguir treure’n el màxim rendiment possible. Els factors vitals són la motivació i la superació personal. Podem dir que els conceptes més importants a l’hora de fer un entrenament com aquest són la funcionalitat, la variació i la intensitat. Cada entrenament s’adapta al nivell de la persona que el duu a terme. Hi ha els programes per a esportistes d’elit, que comprenen cinc o sis dies per setmana en cicles de tres dies d’entrenament seguits per un de descans. I també hi ha els programes per a persones de menys

08-17_EnForma.indd 13

Dins la constant evolució de la qual gaudeix el món de l’esport, un concepte potser no gaire conegut encara és el Move It, un sistema d’entrenament que, mitjançant una àmplia varietat de material esportiu, busca dinamitzar les sessions dins la sala a partir d’un treball funcional. Aquesta modalitat cada vegada té més practicants. nivell o que tot just comencen i que es basen en tres dies setmanals amb pautes alternades d’un dia d’entrenament seguit per un de descans. Cada una de les sessions té una durada que pot oscil·lar des dels trenta fins als quaranta-cinc o seixanta minuts amb una alta intensitat. En una jornada d’una hora l’estructura consistiria, per exemple, en una primera part d’entre deu i vint minuts en què es començaria fent estiraments, s’aniria augmentant progressivament el ritme cardiovascular i es practicarien exercicis de tècnica. La segona part de la sessió té el nivell d’intensitat molt més elevat i es treballaria tot el cos, amb una durada d’entre quinze i trenta minuts.

Finalment, hi hauria una tercera part d’entre deu i quinze minuts en la qual es treballarien abdominals i estiraments, i per acabar la tornada a la calma. El material que s’utilitzaria en aquestes sessions és força variat i difereix en certa manera del que estem acostumats a trobar dins una sala d’entrenament molt més convencional. Hi trobem des de màrfegues o manuelles fins a kettlebells (peces petites amb forma de campana) o cintes de suspensió, passant per les barres olímpiques o les fitballs i pilotes medicinals, entre molts altres materials. Tot aquest ampli ventall ens servirà per fer més variades i dinàmiques les sessions d’entrenament dins la sala.

10/01/2013 13:13:00

Profile for Fundació Claror

Revista Claror Sports nº79  

Publicació editada per la Fundació Claror sobre esport, salut i lleure.

Revista Claror Sports nº79  

Publicació editada per la Fundació Claror sobre esport, salut i lleure.

Advertisement