Page 11

EN FORMA! 11

creixement i desenvolupament dels nens i nenes. Moure’s saltant, corrent, ballant o anant darrere una pilota ha de ser el mecanisme alliberador de les tensions quotidianes i el mitjà per eliminar el cansament atencional i psicològic propi dels requeriments escolars. Un bon programa d’EIE ha de tenir en compte les variables més importants a cada etapa i hi ha de donar la resposta adequada proposant reptes constants que alhora siguin assumibles i que construeixin, peça a peça, una base prou sòlida per sustentar un creixement saludable. L’esport, element educatiu Si hi ha un element en el qual tots coincidim és el potencial que té la pràctica esportiva per transmetre valors: solidaritat, tolerància, respecte, responsabilitat i igualtat. L’esport és un entrenament per a la vida. Així com a la societat hi ha unes normes que la ciutadania ha de complir, els esports estan sotmesos a reglaments que cal conèixer, acceptar i respectar. De la mateixa manera que cal conviure i relacionar-se amb persones molt diverses, l’esport permet una interacció entre esportistes amb qui caldrà col·laborar, adversaris que intentarem superar amb joc net, o decisions arbitrals que s’hauran de respectar. La pràctica esportiva ens examina constantment, però és el marc educatiu de les EIE el que posa un èmfasi especial en com resolem aquestes situacions. És en aquest sentit que el paper dels tècnics resulta determinant per aconseguir persones més ben educades i més cíviques en la mesura en què les seves intervencions i reflexions ens ajudaran a enfrontar-nos amb totes aquestes situacions i a sortir-ne reforçats . Adquisició d’hàbits saludables La pràctica esportiva és un mitjà excel·lent per viure l’esport com una manera d’estar en forma i acceptar que mantenir-se físicament actius sempre és garantia d’una millor qualitat de vida. Les noves tecnologies de la informació i la comunicació potencien una actitud de vida més sedentària perquè cada cop som més consumidors d’activitats passives que faciliten l’aparició del sedentarisme, l’obesitat infantil, la depressió o l’ansietat, com també la inhibició social.

08-17_EnForma.indd 11

«Les noves tecnologies de la informació i la comunicació potencien una actitud de vida més sedentària» És important que des de ben petits la pràctica esportiva esdevingui quelcom que va donant els seus fruits de manera progressiva i que, més enllà d’un aprenentatge puntual o de l’esgotament propi d’un entrenament, hi hagi una consciència de treball a llarg termini. Cal que els esportistes reconeguin i tangibilitzin els seus aprenentatges i millores i que, sempre des de l’acceptació de les seves limitacions i el respecte a les capacitats dels altres, ho visquin com el premi al seu esforç i capacitat de superació. Una bona EIE farà visibles totes aquestes millores i impulsarà mecanismes que permetin avaluar l’èxit més enllà del resultat tot posant l’èmfasi en la trajectòria i la millora personal. Conclusions És important tenir present que una educació esportiva de qualitat és possible sempre que la plantegem com una inversió de futur. És absolutament necessari fugir dels resultats a curt i mitjà termini que tan sols ens poden dur a la frustració de reconèixer que hi ha participants més hàbils, més ràpids i equips més potents que sempre ens apallissen. Cal jugar la carta de l’esport com a motor de creixement, com a eina educativa i com a mitjà per adquirir hàbits saludables. És important confiar en unes EIE que posin per davant aquests elements sense defugir, per descomptat, de l’aprenentatge de les habilitats i les destreses pròpies de l’esport o de la competició com un estímul per a la millora contínua. També ens han de servir per mesurar el propi esforç o el de l’equip en comparació d’un altre grup com a projecció de la necessitat del treball col·lectiu. És fonamental guanyar el partit de la vida i tan sols ho farem si ens posem a càrrec de professionals que gestionin unes EIE d’acord amb un programa que tingui en compte aquestes variables per damunt de les modes, els ídols actuals o les darreres tendències per convertir-se en un fora de sèrie.

17/09/2012 9:37:19

Profile for Fundació Claror

Revista Claror Sports nº78  

Publicació trimestral editada per la Fundació Claror sobre esport, salut i lleure.

Revista Claror Sports nº78  

Publicació trimestral editada per la Fundació Claror sobre esport, salut i lleure.

Advertisement