Page 28

28 BENESTAR I SALUT MENS SANA Picasso va dir que tots els nens neixen artistes, i és que els infants tenen una extraordinària capacitat creativa que es manifesta, per exemple, en la invenció d’amics irreals amb qui entren en el seu món de fantasia i imaginació lúdica. Juguen amb éssers inexistents com ara altres nens, objectes o animals. Sembla que parlin sols però estan dialogant amb els amics imaginaris, amb els quals estableixen una relació de suport emocional.

CARME G. CAMINS, doctora en psicologia i professora de psicoestètica gimencam@copc.cat

Aquests amics imaginaris són freqüents entre els dos i els vuit anys i afavoreixen la funció comunicativa, cosa que fa que siguin més sociables i creatius en la vida adulta. Els estudis mostren que les persones que han tingut aquests companys imaginaris quan eren infants tenen més habilitats per a l’empatia i un vocabulari expressiu més ric. Fins i tot es va fer una sèrie d’animació que es va anomenar Foster, la Casa dels Amics Imaginaris. El món de Foster consisteix en un món on els amics imaginaris es tornen reals en el moment en què el nen els imagina. El problema ocorre que quan el nen creix, es comença a generar un desinterès per ells i per tant són abandonats i han de cuidar-se pel seu propi compte. Per aquesta raó, es funda una mansió perquè s’hostatgin tots aquests amics imaginaris abandonats pels seus creadors. Aquest fenomen de crear personatges ficticis és més freqüent en fills únics o en nens que només conviuen amb adults, en primogènits i en nens imaginatius i sensibles. Els motius poden ser diversos, un dels quals és que els serveix per projectar els seus sentiments. Per exemple, si l’amic imaginari no vol que apaguin el llum del dormitori és molt poblable que al nen li

24-29_Salut.indd 28

Els amics imaginaris faci por la foscor. O també per treure’s les culpes de sobre: si ell ha menjat les galetes dirà que han estat els seus amics imaginaris. També poden exercir una funció de protecció i de companyia que els faci no sentir-se sol, sobretot en nens que no comparteixen les seves estones de joc amb altres companys de la seva edat. Si analitzem detingudament les converses amb l’amic imaginat entendrem les pors, aspiracions, angoixes i influències de l’infant. EL PAPEr dELS PArES Els pares han de comprendre que moltes vegades l’amic imaginari reflecteix alguna carència del seu fill i, per tant, és impor-

tant no enfrontar-se amb la seva fantasia o negar-la. En tot cas, el que se li pot fer veure és que la trapelleria que ell atribueix al seu company imaginari realment l’ha fet ell. rELAcIó Amb ALTrES nEnS És aconsellable que li busquem activitats perquè es relacioni amb altres nens de la seva mateixa edat, d’aquesta manera veurà satisfetes les seves necessitats de joc i anirà oblidant els amics inventats que en algun moment li van ser útils emocionalment. Només haurem de preocupar-nos per aquest tema si el nen deixa de jugar i relacionar-se amb els seus amics reals i manté una relació exclusiva amb els seus

31/05/2012 12:19:08

Profile for Fundació Claror

Revista Claror Sports nº77  

Publicació trimestral editada per la Fundació Claror sobre esport, salut i lleure.

Revista Claror Sports nº77  

Publicació trimestral editada per la Fundació Claror sobre esport, salut i lleure.

Advertisement