Page 15

EN FORMA! 15

«si la persona se sent bé practicant esport, possiblement estem ajudant a mantenir o millorar la seva salut » la lluita per aconseguir-les dins dels límits que estableixen les regles, la constància en l’esforç, la superació de moments difícils i els resultats adversos, sense oblidar el coneixement de la gratificació interna que comporta proposar-se reptes, lluitar per aconseguir-los i assolir-ne molts. Si aconseguim que la persona se senti bé practicant esport, possiblement l’estem ajudant a mantenir o millorar la seva salut i consolidar o promoure’n la qualitat de vida. A més, cal no oblidar el fet d’intentar adequar al màxim l’activitat fisicoesportiva a les característiques individuals de cada persona, encara que això impliqui introduir modificacions en normes, instruments i altres elements. També és important que predomini en l’activitat la recerca d’experimentació d’emocions agradables, que són els millors criteris subjectius i objectius amb els quals s’han assolit bons resultats per a la persona. No es pot oblidar l’orientació de l’activitat tenint en compte l’entorn social de la persona, fet que permet la creació d’una xarxa d’afecció o suport interpersonal. També és necessari flexibilitzar al màxim la direcció dels programes d’activitat física esportiva, millorar la comunicació entre participants i flexibilitzar la presa de decisions per potenciar al màxim la participació. Finalment, cal continuar avançant en la capacitació professional i la investigació científica d’aquestes activitats. un exemple pràCtiC En el cas d’una persona que li costa molt anar al gimnàs, si està abonada a un centre que disposa de zona de spa, la recomanació inicial seria que hi anés tres cops per setmana. L’objectiu és que aquesta persona relacioni la instal·lació amb els nombrosos beneficis que té l’esport, tant des del punt de vista físic com mental. Progressivament, aquesta persona hauria d’alternar la zona de spa amb la sala de fitness o la piscina per dur a terme la seva rutina i aconseguir els objectius que s’ha plantejat.

12-23_EnForma.indd 15

El pàdel, un esport social El pàdel ha passat de ser un esport de pocs a esdevenir un fenomen popular gràcies al seu alt component de socialització

XABI PÉREZ i BELÉN RIPOLL, responsable tennis i pàdel CEM Can Caralleu i Llinars

El pàdel és un esport recent, ja que es juga des de l’any 1973 a Argentina i Espanya. Actualment s’expandeix cap a altres països del món. Al principi, el pàdel es va etiquetar com un esport elitista perquè les primeres pistes es van construir a Marbella i hi jugava la jet set. Avui dia, és un esport popular que en els últims anys s’ha posat de moda i ha guanyat adeptes. El pàdel, a més d’implicar activitat física, és una altra manera de mantenir o ampliar el cercle d’amistats. el seCret de l'èxit Les raons principals són que és un esport divertit perquè els partits són de quatre jugadors, té una corba d’aprenentatge ràpida en què, sense gaire tècnica, es poden començar a jugar partits i és físicament assequible perquè entre dues persones es cobreix tot el camp. Un altre dels factors gratificants del pàdel és que, quan el punt sembla perdut, sempre el pots recuperar amb el rebot de la pilota al vidre o mur. Els materials han millorat amb els anys, cosa que ha facilitat l’aprenentatge del pàdel per a principiants i en edats petites. Un altre dels avantatges de les millores dels materials és que eviten possibles lesions als practicants. La pista de pàdel, com que té unes mides reduïdes, fa que s’interactuï molt amb els companys de joc. A més, amb la introduc-

ció de les pistes de vidre s’ha millorat la visibilitat i el públic pot veure des de fora l’evolució del joc. El pàdel és un esport de cooperació. Cal la col·laboració amb la parella de joc per aconseguir un resultat comú. És molt important la comunicació amb el company per decidir quines pilotes juga l’un o l’altre, sobretot les pilotes que van al centre dels jugadors o els globus. Una bona comunicació dóna un extra per anticipar-se a la jugada i estar més ben preparats per colpejar. Les classes, les lligues o els campionats de pàdel ajuden a integrar-se en els centres esportius i donen la possibilitat de poder conèixer persones per compartir aquest esport. Actualment, hi ha molts campionats de pàdel i molts formats diferents per jugar, tant per parelles com per equips. Això fa que es multipliquin les possibilitats de conèixer gent. S'OFEREIX A CEM Can Caralleu i l'Esportiu de Llinars

31/05/2012 12:16:04

Profile for Fundació Claror

Revista Claror Sports nº77  

Publicació trimestral editada per la Fundació Claror sobre esport, salut i lleure.

Revista Claror Sports nº77  

Publicació trimestral editada per la Fundació Claror sobre esport, salut i lleure.

Advertisement