Page 13

EN FORMA! 13

Adaptació dels infants a l'aigua SERGI MARTÍNEZ, cap de l'Àrea Aquàtica CEM Marítim smartinez@claror.cat

Com quasi tot, el món de l’ensenyament està evolucionant contínuament per intentar adaptar-se als nous sistemes de vida i els nous models familiars, tot modificant les conductes i els criteris educatius que es van quedant enrere respecte dels nous valors que ara es fomenten. Un d’aquests canvis que ens afecta molt de prop a tots els professionals que ens dediquem al món de les activitats aquàtiques és l’increment de la demanda de les activitats d’aigua tant a l’escola, de manera fixa i setmanal, com des del vessant particular, fora de l’horari lectiu amb els cursets de natació plantejats com a activitat extraescolar. Des que l’activitat aquàtica va començar a ser una rutina setmanal dins i fora l’horari

12-23_EnForma.indd 13

En els darrers temps ha augmentat de forma notable la demanda d’activitats aquàtiques infantils tant a l’escola com fora de l’horari lectiu. Fruit d’aquest auge i d’una exigència més gran, els professionals del sector s’han imposat unes directrius per garantir-ne la qualitat i la seguretat. escolar dels infants, els tècnics i professionals aquàtics hem treballat per intentar establir uns objectius que en principi significaven l’aprenentatge per part dels nens dels estils de natació, amb rutines molt similars a les d’un entrenament de natació competitiva, en què el nen havia de repetir una vegada i una altra el mateix gest per arribar a aconseguir els objectius marcats. evolució constant Un dels canvis en evolució constant és aconseguir que l’activitat es converteixi en utilitària, lúdica i de lleure, on els tècnics treballen de manera paral·lela a la metodologia que s’aplica a l’escola per aconseguir la formació global de l’infant.

Actualment, de forma conjunta amb les escoles, els professionals aquàtics han fet un esforç per aplicar els nous conceptes de l’ensenyament a les activitats aquàtiques. Un dels aspectes que més afecta la feina dels professionals aquàtics és el nombre de nens per grup o ràtio. Aquest és un dels conceptes més importants per aconseguir que l’activitat aquàtica sigui segura, experimental i agradable. La tendència actual s’inclina cap a una ràtio modular d’un nombre determinat de nens a cada grup. Cal precisar que el nombre de nens als grups de primària sempre serà superior a la ràtio dels grups d’educació infantil. L’objectiu de l’adequació de la ràtio ha de permetre el fet de mantenir

13/09/2011 17:31:34

Profile for Fundació Claror

Revista Claror Sports nº 74  

Publicació trimestral editada per la Fundació Claror sobre esport, salut, cutlura i lleure.

Revista Claror Sports nº 74  

Publicació trimestral editada per la Fundació Claror sobre esport, salut, cutlura i lleure.

Advertisement