Page 31

el reportatge 31

La pràctica esportiva com a motor de desenvolupament

L'esport als petits municipis LAIA PINEDA, periodista lpineda@claror.cat

Grans ciutats acullen esdeveniments esportius internacionals que centren l’atenció de gran part del planeta. Els Jocs Olímpics, el Barça o bé els Campionats d’Europa d’Atletisme o els Campionats del Món de Natació han situat Barcelona com un referent esportiu mundial i han projectat la ciutat internacionalment. Altres municipis catalans de dimensions més reduïdes difícilment aconseguiran el protagonisme i la repercussió dels grans esdeveniments internacionals, però amb una clara aposta per l’esport han aconseguit donar a conèixer el municipi més enllà de les seves fronteres. En els darrers anys, el món de l’activitat física i l’esport ha traspassat l’àmbit merament ludicoesportiu i s’ha convertit en un important motor econòmic i de desenvolupament territorial. Així, cada

30-33_Report.indd 31

Els petits municipis veuen cada cop més com l’àmbit esportiu s’està convertint en una bona eina de desenvolupament en clau territorial. Aprofitar els beneficis de l’esport pot contribuir a generar riquesa econòmica i alhora pot projectar el municipi més enllà de les seves fronteres. vegada són més els municipis que aposten per l’esport com una font de riquesa, tant pel seu impacte econòmic com per la dinamització social que genera i també pel gran potencial de promoció que té per al municipi. UN MOTOR ECONÒMIC El foment de la pràctica esportiva no tan sols aporta beneficis al conjunt de la població sinó que també és una bona font d’ingressos i contribueix al desenvolupament

«L'esport ha traspassat l'àmbit merament ludicoesportiu i s'ha convertit en un motor de desenvolupament per als municipis»

dels municipis. «La incidència del fenomen esportiu varia d’un municipi a un altre, en funció del grau de pràctica esportiva, de les entitats esportives, dels equipaments esportius i dels esdeveniments esportius que s’hi duen a terme», explica Josep Monràs, diputat de l’Àrea d’Esports de la Diputació de Barcelona. Per aquest motiu, i davant el creixent interès des del món esportiu local per posar de manifest la importància econòmica de l’esport en la societat, l’Àrea d’Esports i l’Àrea de Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona han creat una aplicació informàtica per determinar el pes econòmic de l’esport a escala local. Aquesta aplicació permet als ens locals calcular la dimensió econòmica de l’esport en el seu àmbit territorial tenint en compte no tan sols l’activitat esportiva mateixa sinó també l’impacte

23/02/2011 12:59:39

Profile for Fundació Claror

Revista Claror Sports nº72  

Publicació trimestral editada per la Fundació Claror sobre esport, salut, cutlura i lleure.

Revista Claror Sports nº72  

Publicació trimestral editada per la Fundació Claror sobre esport, salut, cutlura i lleure.

Advertisement