Page 35

35

l’orientació al client i l’evolució de l’entitat inspiren el nou pla estratÈgic

la fundació formula la seva estratègia per als propers anys coincidint amb el canvi de pla estratègic, l’entitat ha aprofitat per canviar la imatge corporativa de la fundació i dels tres centres gestionats directament A finals del mes d’abril passat, el Patronat de la Fundació Claror va aprovar formalment el pla estratègic de l’entitat per al període 2010-2012, la formulació del qual es va iniciar a finals del darrer any per part de l’equip directiu i que va comptar, en diferents fases del procés d’elaboració, amb la participació de diferents grups i parts interessades. Aquest nou pla, que ha de substituir el de l’any 2006 i del qual fa balanç, recull el posicionament i els principis estratègics que l’entitat vol que inspirin la singladura durant aquest trienni tan complex pel que fa a l’entorn econòmic i social, clarament marcat pels efectes de la crisi econòmica. En una primera part del document, l’entitat reformula la seva missió i visió i se’n fa una anàlisi de tipus DAFO amb relació a aquestes. En una segona part es detallen els principis estratègics en forma de projectes i programes i es quantifiquen els diferents recursos que cal destinar en funció de diferents escenaris possibles, més o menys favorables. Finalment el pla incorpora un quadre de comandament estratègic amb una dotzena d’indicadors, per fer-ne el seguiment de l’evolució. En síntesi, el pla preveu un doble eix estratègic. D’una

34-49_Fundacio.indd 35

banda, un important esforç de focalització al client per mitjà de les persones de l’organització i de l’entorn per tal de fer un salt en la fidelització i, d’una altra, uns projectes de transformació i evolució de l’entitat. Tot això sota el condicionant dels efectes que la crisi econòmica pugui comportar en el funcionament de l’entitat. NOVA IMATGE CORPORATIVA El Patronat de la Fundació també va aprovar, en la reunió del mes de juny, la proposta de canvi de la imatge corporativa de l’entitat, elaborada des de l’àrea de Comunicació, Imatge i Màrqueting de l’entitat i que significa una evolució i posada al dia dels principals trets d’identitat de la marca «Claror»: el logotip en el seu significat més ampli, la tipografia, el pictograma, els colors i

el peu de marca. El canvi s’aplicarà als elements d’imatge de la Fundació Claror (com ja es pot veure en aquest número de la revista) i dels centres esportius que gestiona de manera directa (Claror, Sagrada Família i Marítim), així com a les seccions esportives i d’altres projectes, com el socio-cultural. Una de les novetats principals de la nova imatge corporativa és l’aposta pel color taronja com a color principal de l’entitat, en detriment del blau marí. El taronja, que ja

sALUt

centres cardioprotegits Des del juny, els cinc centres esportiu gestionats per la Fundació Claror ja estan cardioprotegits amb un desfibril·lador extern automàtic. A més, també disposen de personal format i acreditat per utilitzar-lo d’acord amb el Decret 355/2002, del 24 de desembre, que regula la utilització de desfibril·ladors externs automàtics per part de personal no mèdic.

ens era un color familiar ja que fins ara era el color secundari, n’esdevé el color principal. És un color que transmet calor, energia, activitat, joventut i dinamisme, en contrast amb el blau, associat a la maduresa i l’elegància, però també amb la fredor. Els colors secundaris que, per a determinats suports, recolzaran el taronja principal, seran el gris i, en menor mesura, el blanc i el negre. La nova imatge ha vist la llum aquest mes, coincidint amb l’inici de la nova temporada, i el nou model de motxilles que s’ha posat a la venda als centres n’és un exemple. De totes maneres, la implantació serà progressiva atenent dos principis que regeixen a la Fundació Claror: el d’austeritat, més en una conjuntura econòmica com la que estem vivint, i el de compromís mediambiental, per la qual cosa no s’editaran suports gràfics nous (paper de carta, sobres, impresos...) fins que no s’acabin els vells.

10/09/2010 9:38:51

Profile for Fundació Claror

Revista Claror Sports nº70  

Publicació trimestral editada per la Fundació Claror sobre esport, salut, cutlura i lleure.

Revista Claror Sports nº70  

Publicació trimestral editada per la Fundació Claror sobre esport, salut, cutlura i lleure.

Advertisement