Page 33

i mares ja valoràvem aleshores la importància de l’esport, i per això vam plantejar la possibilitat de fer una piscina en el terreny que teníem sota l’escola. Amb molt d’esforç, vam aconseguir fer la piscina i una petita zona per fer la classe de psicomotricitat i la d’expressió a sota mateix del nostre edifici. En aquell moment va néixer l’Esportiu Claror, que juntament amb l’Escola Sagrada Família són els pares de l’Esportiu que hi ha avui dia”, explica Consol Martí. Aquesta unió ha permès als alumnes del centre disposar d’unes instal·lacions esportives de qualitat per desenvolupar l’activitat física diària. «Els alumnes tenen la sort de tenir l’Esportiu Claror al costat per fer-hi activitats esportives extraescolars. Els de P4 i P5 poden fer preesport i a partir de 1r de primària poden iniciar les Escoles Esportives. Tot i que no tothom ho fa, el noranta per cent dels alumnes passen per les Escoles Esportives. D’aquesta manera, l’Esportiu queda molt determinat pels alumnes de l’escola i l’escola per les activitats de l’Esportiu», afirma Consol Martí. L’Escola Costa i Llobera històricament ha tingut una estreta relació amb el CEM Can Caralleu, que els ha permès donar resposta a la manca d’instal·lacions que tenia l’escola per a la pràctica esportiva. Abans els alumnes feien tota l’educació física i la piscina a les instal·lacions de Can Caralleu, i tot i que fa dos anys l’escola va construir una ampliació que els va permetre recuperar part de les activitats, avui encara mantenen un fort vincle. «Actualment quatre-cents alumnes de Costa i Llobera fan activitats extraescolars esportives a Can Caralleu, organitzades a partir d’un projecte comú entre l’escola, l’AMPA i responsables del centre esportiu. Hi ha la tradició i la voluntat de compartir l’oferta d’activitats de Can Caralleu amb el projecte d’escola», assegura Rosa Artigal. ACTIVITAT FÍSICA EXTRAESCOLAR Des de les escoles es treballa per fomentar la pràctica esportiva, no tan sols des de l’àrea d’educació física sinó també fora de l’horari lectiu. Per això, recomanen a les famílies continuar l’activitat física fora del centre. «Quan una família matricula un nen al centre li presentem conjuntament l’escola i tots els serveis que ofereix l’escola fora de l’horari lectiu, que estan lligats amb el projecte del centre», explica la directora

30-33_Report.indd 33

«Esport i escola funcionen bé sempre i que sigui un esport d'aprenentatge i de gaudi i no una activitat de tipus competitiu»

de l’Escola Tabor. A l’Escola Ginebró també s’ofereixen activitats extraescolars basades en l’esport, tot i que, segons afirma el director, la peculiaritat de ser un centre que aplega 1.400 alumnes de tota la comarca fa que s’aposti per una pràctica esportiva diferent fora de l’horari lectiu. «Per a nosaltres és important que els nens i nenes facin vida i s’integrin al poble on viuen, i una manera de fer-ho és per mitjà de l’esport. Per això els expliquem a les famílies la importància que té que els nens facin esport en el seu poble», explica Ignasi Casals. Tot i això, l’escola ofereix activitats esportives fora de l’horari lectiu i també té l’avantatge de la situació pròxima de l’Esportiu de Llinars –gestionat per l’escola juntament amb la Fundació Claror–, que els permet ampliar l’oferta d’activitats extraescolars. BINOMI ESPORT I ESCOLA L’esport i l’escola són dues realitats que van molt lligades. «Funcionen bé sempre que sigui un esport d’aprenentatge i de gaudi, però quan l’esport comença a ser de tipus competitiu ja és més complicat perquè requereix una fortalesa mental que no tothom té», assegura Consol Martí. «Les realitats de l’esport i l’escola van unides perquè és molt important el treball de valors que aporta l’educació física des del punt de vista personal i també en la manera de relacionar-se amb la societat», afirma la directora de l’escola Costa i Llobera. Per al director de l’Escola Ginebró, «el binomi esport i escola funciona perquè els nens s’ho passen bé, és motiu d’alegria i companyonia i no requereix un esforç gaire intel·lectual. En l’esport tots els alumnes són molt més iguals i hi ha més possibilitats per a tothom». Per a ell, esport i escola són dos elements que han d’anar junts: «Una escola sense esport no funcionaria, en canvi una escola d’esport funcionaria sola perquè l’esport és transversal i a través d’aquest es poden introduir molts valors», conclou Ignasi Casals.

10/09/2010 13:17:17

Profile for Fundació Claror

Revista Claror Sports nº70  

Publicació trimestral editada per la Fundació Claror sobre esport, salut, cutlura i lleure.

Revista Claror Sports nº70  

Publicació trimestral editada per la Fundació Claror sobre esport, salut, cutlura i lleure.

Advertisement