Page 32

32 el reportatge

1- Consol Martí, Sagrada Família; 2- Teresa Núñez de Arenas, Tabor; 3- Ignasi Casals, Ginebró; 4- Rosa Artigal, Costa i Llobera

l’esport té un pes important, tot i que no és un dels trets diferencials del projecte educatiu. En el cas de l’Escola Ginebró de Llinars del Vallès es dóna valor a l’esport com a complement i l’esport regulat no té les mateixes hores que altres assignatures, tot i que, segons assegura el director, Ignasi Casals, «no vol dir que no tinguin la mateixa importància». Per a Casals, un dels fundadors de l’escola i director des dels inicis, «són més importants els hàbits que van associats a l’esport que l’esport en si». La pràctica esportiva a l’escola va més enllà de les hores d’educació física i també té un pes destacat als patis dels centres. El temps d’esbarjo també es pot organitzar a partir de jocs comuns basats en l’activitat física o bé redistribuint els espais de patis per fomentar diverses activitats esportives, com fan a l’Escola Ginebró. «Durant l’esbarjo els nens i nenes practiquen esport però no sempre tenen pilota, perquè repartim els camps per evitar que sempre juguin a futbol. D’aquesta manera, els dies que no els toca pilota s’han d’inventar altres jocs», explica Ignasi Casals. FER ESPORT DES DE PETITS La pràctica esportiva és una bona manera d’exercitar la ment, de desenvolupar les habilitats psicomotrius, l’agilitat i de fer salut. Fer esport és important a totes les edats, però cal potenciar-ho especialment des que els nens són petits perquè adquireixin uns hàbits saludables que mantinguin al llarg de la vida. A l’Escola Tabor treballen per fomentar aquesta hàbits entre els alumnes: «Intentem que els nens i les nenes se sentin còmodes amb el seu cos, puguin anar coneixent-lo i anar desenvolupant aquelles capacitats en les quals tinguin més facilitats i reforçant aquelles en les quals tinguin més mancances,

30-33_Report.indd 32

perquè vagin agafant gust per la pràctica de l’esport que els serveixi en les etapes posteriors», explica Teresa Núñez de Arenas, directora de l’Escola Tabor, llicenciada en psicopedagogia i mestra de primària des de fa trenta-dos anys. A més, en un moment en què l’increment dels hàbits sedentaris i de l’obesitat té una elevada incidència en la població infantil i juvenil pren una importància especial inculcar-los el valor de l’esport des de petits. Per als mestres de l’Escola Sagrada Família «sempre ha estat molt important potenciar l’esport des de petits i ara encara més, perquè als nens cada vegada els agrada més la gimnàstica del dit, és a dir, la televisió, els videojocs i l’ordinador, però és bàsic que tant dins com fora de l’escola hi hagi una pràctica esportiva perquè és imprescindible per a la salut», assegura la directora del centre. La importància de fomentar l’esport des de petits no tan sols influeix directament en la salut diària del nen o nena, sinó que també l’ajudarà a adquirir uns hàbits de vida. «Una persona que no ha practicat mai esport difícilment es posarà a fer-ne als quaranta anys, però si un nen ha practicat esport cada any durant tots els anys que ha estat a l’escola a la llarga això beneficiarà el seu desenvolupament i farà que en la vida de persona adulta adquireixi l’hàbit de treballar el cos», afirma Teresa Núñez de Arenas. A l’Escola Ginebró, segons explica Ignasi Casals, també s’aposta per inculcar

«És bàsic que tant dins com fora de l'escola es fomenti la pràctica esportiva perquè és imprescindible per a la salut»

els valors de l’esport als alumnes al més aviat possible per tal que adquireixin uns hàbits: «Els nens si fan esport tenen una motivació i se’ls ha d’ensenyar des de petits perquè ho mantinguin de grans.» INSTAL·LACIONS ADEQUADES Un dels elements clau per a una bona pràctica esportiva és disposar d’unes instal·lacions esportives adequades: patis, pista esportiva o gimnàs, i aules per a l’expressió corporal i la psicomotricitat. Alguns centres compten, a més, amb un valor afegit, com és ara la proximitat d’un poliesportiu municipal, que els permet poder oferir un ventall més ampli d’activitats extraescolars i afavoreix notablement la pràctica esportiva. «Donem molt valor a l’avantatge que té l’escola de tenir al costat el Centre Esportu Municipal Sagrada Família per fer activitats extraescolars sense que les famílies s’hagin de desplaçar i amb unes condicions bones», explica la directora de l’Escola Tabor. Aquesta escola i el Centre Esportiu Municipal (CEM) Sagrada Família són veïns i comparteixen espais com el gimnàs i el pati fora de l’horari lectiu per fer activitats extraescolars. La bona relació entre l’escola i el centre esportiu permet als alumnes gaudir de les activitats esportives que ofereix el centre, a més de poder comptar amb una piscina per a la pràctica de la natació. En el cas de l’Escola Sagrada Família, el vincle històric que l’uneix amb el CEM Claror ha facilitat el desenvolupament de la pràctica esportiva al centre. El CEIP Sagrada Família, antiga escola de jesuïtes, es va convertir en una cooperativa de pares i mestres als anys vuitanta i en aquell moment l’escola ja tenia un projecte en què es considerava molt important el treball del cos. «Els cooperativistes, pares

10/09/2010 13:17:14

Profile for Fundació Claror

Revista Claror Sports nº70  

Publicació trimestral editada per la Fundació Claror sobre esport, salut, cutlura i lleure.

Revista Claror Sports nº70  

Publicació trimestral editada per la Fundació Claror sobre esport, salut, cutlura i lleure.

Advertisement