DE NADOR A LA FI DEL MÓN

Page 1


FA MOLT DE TEMPS, EN UN POBLE DE MARROC QUE ES DEIA NADOR, VIVIEN UNA XIQUETA I UN XIQUET QUE ES DEIE MALIA I FARID.


UNA NIT D’HIVERN, QUAN ANAVEN CAP A SA CASA ES VAN TROBAR UN TROS DE FUSTA QUE BRILLAVA.


CAMINA QUE CAMINARÀS VAN VEURE UNA ESCOLA EN RUÏNES QUE MAI HAVIEN VIST. ELS XIQUETS TENIEN MOLTA CURIOSITAT I VAN ENTRAR A JUGAR. AL FONS DE L’ESCOLA VAN TROBAR UN MAG PREOCUPAT PERQUÈ HAVIA PERDUT LA SEUA VARETA MÀGICA. MALIA LI VA PREGUNTAR: —ÉS AQUESTA LA TEUA VARETA MÀGICA?


—SÍ, MOLTES GRÀCIES PER TROBAR-LA. US RECOMPENSARÉ DONANT-VOS UN PODER, UNA BOLA MÀGICA. ELS XIQUETS ES VAN QUEDAR SORPRESOS PERQUÈ EL MAG ELS VA DIR QUE AMB EIXA BOLA PODIEN VIATJAR A DIFERENTS PARTS DEL MÓN.


PRIMER VAN ANAR A POLÒNIA, ON VAN MENJAR UNA BONA MACEDÒNIA.


DESPRÉS VAN ANAR A LA XINA ON VAN APRENDRE EL BALL DE LA GALLINA.


DESPRÉS VAN ANAR A CANADÀ ON VAN VISITAR LES MUNTANYES DEL VOLCÀ GUANANÀ.


PER ÚLTIM, VAN VISITAR EGIPTE, ON DINS D’UNA PIRÀMIDE VAN GAUDIR D’UN ECLIPSI.


DESPRÉS D’AQUEST VIATGE, VAN TORNAR A NADOR. VAN CONTAR TOT EL QUE HAVIEN VIST I VAN COMPARTIR AMB LA FAMÍLIA I AMICS LA SEUA ALEGRIA. I PER A QUÈ TOTHOM CONEGUIN LES DIFERENTS CULTURES DEL MÓN, VAN ESCRIURE AQUEST CONTE.Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.