Page 1

Vodilni partner

Kontakt

Corvinus University of Budapest, Department of Medicinal and Aromatic Plants H-1118 Budapest, Villányi út 29-43. www.uni-corvinus.hu

Péter Radácsi – projektni manager vodilnega partnerja Tel.: +36-1-482-6330 Fax.: +36-1-482-6330 E-mail: peter.radacsi@uni-corvinus.hu

Partnerji WWF Hungary (www.wwf.hu) v sodelovanju z TRAFFIC (www.traffic.org) (Madžarska)

Spodbujanje tradicionalne pridelave in uporabe zelišč za zmanjanje socialnih ter ekonomskih razlik v srednji Evropi

Village Local Authority Kunadacs (Madžarska) www.kundacs.hu

www.traditionalandwild.eu/si

South-Transdanubian Regional Resource Centre Nonprofit LTD (Madžarska) www.ddrfk.hu Association for Development and Promotion of Podkarpackie Voivodeship “PRO CARPATHIA” (Poljska) www.procarpathia.pl Razvojna agencija Kozansko (Slovenija) www.ra-kozjansko.si Ustanova Fundacija BiT Planota (Slovenija) www.fundacija-bitplanota.si Mendelu University in Brno (Češka) www.mendel.cz/en Regional Agrarian Chamber of South Moravia (Češka) www.kisjm.cz

Trajanje projekta: maj 2011 - april 2014 (36 mesecev) Fotografije: Jenő BERNÁTH, Csilla HERENDY Keramika: Veronika HERENDY

Projekt je financiran iz programa CENTRALNA EVROPA, sofinanciran s strani ERDF.


A - Corvinus University of Budapest (H) A - WWF Hungary, Budapest (H)

O PROJEKTU

PRIČAKOVANI REZULTATI

Nabiranje rastlin in zelišč zahteva določeno znanje, saj mora biti nabiralec sposoben prepoznati vrsto zelišča ter vedeti, kje ga lahko nabere. To znanje se je pogosto prenašalo iz generacije v generacijo. Od sredine 20. stoletja do danes se zaradi urbanizacije, spremembe lastništva zemljišč in življenjskega sloga to tradicionalno znanje na žalost izgublja. Za obstoječe vrste rastlin in zelišč ni poskrbljeno na trajnosten način, kar vodi do upada ključnih zaposlitev za ranljive skupine prebivalstva, kot so romska etnična manjšina, ženske in starejši ljudje, za katere je to pogosto pomemben vir dodatnega dohodka. Centralna Evropa je bila in je še vedno ena glavnih izvoznic proizvodov, pridelanih iz rastlin (npr. zdravilnih rastlin in začimb) za predelovalce v zahodni Evropi.

Med drugim vključujejo ohranjanje in razširjanje dragocenih tradicij, izboljšanje zaposlitvenih opcij za ranljive skupine prebivalstva na ciljnih območjih in boljše možnosti za trajnostno nabiranje, predelavo in uporabo avtohtonih rastlin kot naravno bogastvo. Začrtani rezultati bodo doseženi na podlagi razvojnih strategij in akcijskega načrta o zbiranju in širjenju informacij, vrednotenja naravnih virov, ustvarjanja novih delovnih mest za marginalizirano prebivalstvo v centralni Evropi. Rezultati vključujejo večdimenzionalne analize regij in ustvarjanje večjih partnerstev. Ta strategija bo postala transnacionalni model na trgu in ustvarjalec dohodka na zapostavljenih področjih, baza podatkov rastlin in regij, razvitih kot podlaga za ohranjanje in krepitev tradicionalnih aktivnosti, narodno-botanična študija, izobraževalno gradivo in priročnik. Publikacija o pridobljenih izkušnjah vsebuje metode in predloge za vzdrževanje in razvijanje tradicije uporabe rastlin. Demonstrativne postavitve v petih izvajalskih regijah pripomorejo k usposabljanju in predstavljajo informacijo širši javnosti.

CILJI PROJEKTA Cilj projekta »Traditional and Wild«, je zaščititi in ohraniti to kulturno dediščino in hkrati izboljšati življenjske pogoje ranljivih skupin podeželskega prebivalstva v centralni Evropi. S partnerstvom ter skupnim prizadevanjem želi postaviti uspešno strategijo, kako bo oživitev regionalne kulturne tradicije uporabe rastlin prispevala k krepitvi lokalnih skupnosti. Specifičen cilj je izvajanje pilotnega modela do leta 2014, kar je družbeno in kulturno sprejemljivo, ekonomsko in okoljevarstveno izvedljivo za pridobivanje naravnih rastlin, njihovo predelavo in uporabo.

B- Village Local Authority Kunadacs (H) C -South-Transdanubian Regional Resource Centre Nonprofit LTD, Pécs (H) D - Association for Development and Promotion of Podkarpackie Voivodeship “PRO CARPATHIA”, Rzeszów (PL) E - Development Agency Kozjansko, Šentjur (SI) E - Institution Fundation BIT Planota, Grgar (SI) F - Mendel University in Brno, Brno (CZ) G - Regional Agrarian Chamber of The South Moravian region G - Brno (Jihovychod, CZ)

D G A E

E

C

B

Traditional And Wild  

TRADITIONAL & WILD - zgibanka v slovenščini

Advertisement