Page 1

REGIONALNO STIČIŠČE NVO PLANOTA

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete “Institucionalna in administrativna usposobljenost”; prednostne usmeritve “Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga”.

INFORMATOR ZA NEVLADNE ORGANIZACIJE GORIŠKE STATISTIČNE REGIJE Grgarske Ravne, marec 2009, številka 7/letnik II

NOVOSTI NA PODROČJU NEVLADNEGA SEKTORJA - USKLAJEVANJA Z VLADO ponedeljek, 23. februarja, so v KUD France Prešeren potekale javne predstavitve kandidatov za predstavnike NVO v področnih delovnih skupinah Medresorske delovne skupine za usklajevanje odprtih vprašanj na področju sodelovanja z nevladnimi organizacijami. Predstavniki NVO v delovnih skupinah za zaposlovanje, prostovoljstvo, civilni dialog ter sistemsko pravni okvir so bili sprejeti soglasno, medtem ko je glasovanje za dva predstavnika NVO v delovni skupini za področje financiranja potekalo do 27. 2. 2009. Izbrana predstavnika NVO v delovni skupini za financiranje sta: Iva Devetak (MDPM za Goriško) in Marko Funkl (ŠKIS). Za predstavnika NVO v delovni skupini za zaposlovanje sta bila imenovana Aleš Germovšek (Sklad dela Posavje) in Nada Kirn Špolar (SEZAM). Za predstavnici NVO v delovni skupini za ureditev položaja prostovoljstva sta bili imenovani Tereza Novak (Slovenska filantropija) in Helena Zevnik (Slovenska Karitas). Za predstavnika NVO v delovni skupini za civilni dialog sta bila imenovana Vida Ogorelec Wagner (Umanotera) in Goran Forbici (CNVOS). Za predstavnici NVO v delovni skupini za pravno sistemski okvir pa sta bili imenovani Tina Divjak (PIC) in Anita Zotlar Mlakar (PIP). Vsem izvoljenim predstavnikom želimo čimboljše usklajevanje z Vlado RS, saj se dobro zavedamo pomena usklajevanja in zakonsko urejenega statusa, ki ga nevladni sektor zaradi njegovega aktivnega in družbeno pomembnega delovanja še kako potrebuje.

V

IZPOLNITE VPRAŠALNIK ZA AŽUREN IN UČINKOVIT REGISTER NVO abimo vas k ogledu naše spletne strani www.planota. si, kjer je pod kategorijo NVO stičišče objavljen vprašalnik, s pomočjo katerega vodimo register NVO naše statistične regije. Vaše podatke potrebujemo za vodenje ažurnega registra NVO ter predvsem zato, da vas lahko obveščamo o vsem dogajanju na področju nevladnega sektorja, da vam lahko nudimo pomoč pri delovanju in informacije o naših izobraževanjih. Ponudimo našim društvom, zavodom, ustanovam in vsem ostalim NVO boljšo platformo za njihovo delovanje!

V

Izdaja: Fundacija BT PLANOTA, info@planota.si

Uvodnik

P

ozdravljeni v pomladanski številki informatorja! Po dolgi, mrzli in na Lokvah tudi snežni zimi se znova vračamo, da bi vas obvestili o novostih na področju nevladnega sektorja, o odzivu na naš poziv (iz prejšnje številke informatorja), o vaših najpogostejših željah in predlogih, povezanih z delavnicami in seminarji, ki bi si jih želeli v bodoče, ter o dejanskih, že obstoječih in načrtovanih izobraževanjih, ki jih Fundacija BT Planota prireja za vas, dragi člani in članice NVO, v pomladanskem terminu.Odkrili boste tudi kdo je prejemnik praktične nagrade, ki smo jo ponujali v zameno za predlagane inovativne ideje v zvezi z izobraževnji in delavnicami. Predstavili vam bomo tudi proces pridobivanja Certifikata Standarda kakovosti za NVO, ki ga je Fundacija pričela v marcu. Želimo vam lepo branje in vas do naslednjega Informatorja prav lepo pozdravljamo. Ekipa Regionalnega stičišča NVO Planota.

R

egionalno stičišče NVO Planota je v februarju stopilo na pot pridobivanja Certifikata Standardov kakovosti v NVO, ki je sestavljena iz sedmih delavnic ter dveh notranjih in enega zunanjega preverjanja. Standardi kakovosti se tičejo ciljev in motivacij delovanja neke NVO kot in predvsem tudi sistematizacije delovanja znotraj le te. V proces pridobivanja Certifikata, ki ga podeljuje Institut SIQ (Ljubljana) so zaradi objektivnega in učinkovitega procesa vpleteni tako vodilni kot operativni organizacijski organi posameznih NVO. Do danes se s Standardom kakovosti za NVO lahko pohvali že sedem slovenskih NVO zato si prizadevamo, da bi med njimi bili v kratkem tudi mi. Vsa izobraževanja na Institutu SIQ potekajo preko centra PIC, kjer lahko dobite več informacij o procesu in samem Certifikatu. Iz izkušenj vam priporočamo udeležbo na tovrstnih brezplačnih delavnicah zaradi prave sistematizacije dela in predvsem bodoče učinkovitosti vaše NVO. Na delavnicah vam poleg napotkov za dobro delovanje in vodenje rade volje postrežejo tudi s koristnimi napotki za zbiranje razpisnih in sponzorskih sredstev. V kolikor bi vas zanimalo pridobivanje certifikata, nas lahko povprašate za vse dodatne informacije.


POROČILO POZIVA ZA IZOBRAŽEVANJE IN DELAVNICE

V

šesti številki Informatorja smo objavili Poziv za izobraževanja in delavnice, katerega cilj je bil izvedeti, kaj vas zanima oziroma kakšnih izobraževanj in delavnic si kot NVO dejansko želite. Kot Regionalno stičišče NVO namreč razpolagamo z določeno vsoto denarja namenjenega izobraževanju NVO. V pozivu smo vam zato za lažjo predstavo sami predstavili nekaj tematik, ki se nam zdijo zanimive iz stališča nevladnega sektorja in njegovih potreb. Pozvali smo vas k sodelovanju s podajanjem kakšnih inovativnih konkretnih želja, da bi v bodoče lahko priredili čimveč izobraževanj po meri in potrebah NVO. Dodatna motivacija iz naše strani je bila praktična nagrada za najbolj inovativen predlog. Danes vam zato lahko predstavimo idrijsko NVO Aeroklub Srebrna krila, ki je zaradi edinega inovativnega in ne že predlaganega predloga Kako črpati sredstva iz Evropske unije? prejela praktično nagrado v obliki panoja s pajkom, ki ga lahko uporabi kot promocijo pri raznovrstnih dogodkih in prireditvah. Na poziv se je sicer odzvalo 16 NVO, ki pa so žal le potrjevali nekatere izmed predlaganih tematik. Kljub temu da smo poziv za letošnje predloge že zaključili, vas vabimo k sodelovanju, da se lahko z vašimi predlogi čimbolj približamo vašim potrebam in željam. Na takšen način lahko naša vez postane trdnejša in učinkovitejša. Vsak dober, inovativen predlog, lahko pomaga tako nam kot vam in mogoče tudi vsem ostalim NVO.

R

VABILO NA BREZPLAČNI TEČAJ SNEMANJA IN MONTAŽE FILMOV

egionalno stičišče NVO Planota prireja tečaj snemanja in montaže filmov, ki je namenjen vsem NVO, da bi si lahko s pridobljenim znanjem zagotovili samopromocijo z lastnimi videoposnetki. V stičišču namreč razpolagamo z najsodobnejšo IKT opremo (videokamera in sodobna računalniška oprema, potrebna za obdelavo in montažo videoposnetkov), ki bo na voljo vsem zainteresiranim NVO, da tudi brez svoje tehnologije pridejo do lastnih izdelkov (uporaba razpoložljive IKT opreme bo na voljo po dogovoru pod pogojem njene odgovorne uporabe). Menimo, da je ideja samopromocije s pomočjo kratkega filma, ki bo nastal na tečaju, izvrstna in uporabna pridobitev, ki lahko znatno zmanjša stroške NVO, ponavadi potrebnih za najem tovrstne opreme, za snemanje in montažo filma. Uvodno informativno srečanje bo potekalo v torek, 7. aprila 2009 ob 18.00 uri v prostorih stičišča na Lokvah (bivše restavracija Paradis), kjer se bomo glede na število zainteresiranih dogovorili o poteku, trajanju in terminih tečaja. Tečaj bo vodil snemalec Jure Škrlep. Zaradi predvidenega velikega interesa vas vabimo k prijavi na tečaj vse do petka, 3.aprila 2009, in sicer v obliki prijavnice, ki jo dobite na naši spletni strani www. planota.si in nam jo izpolnjeno pošljete na naslov info@ planota.si. Lahko pa nas tudi pokličete na tel. 307 40 40 ali na 041 655 789 vsak delavnik med 8.00 in 16.00 uro. Po opravljenem tečaju boste tako odšli domov z lastnim kratkim promocijskim filmov, ki ga boste ob strokovni asistenci sami posneli in zmontirali. Tovrstno gradivo vam bo lahko v bodoče služilo kot priloga k raznim razpisom, pri iskanju sponzorstev in donatorskih sredstev ter nenazadnje kot predvajalno promocijsko gradivo na vaših predstavitah, dogodkih in prireditvah. Ne obotavljajte se, prijavite se zdaj!

SEPTEMBRSKO GLASOVANJE ZA NAJ NVO bveščamo vas, da bomo tudi letos znotraj projekta Regionalnega stičišča NVO Planota pripravili javno glasovanje za NAJ NVO v naši statistični regiji. Glasovanje bo potekalo tri tedne v septembru, razglasitev in podelitev nagrad štirim najbolj nominiranim (po eden iz vsake upravne enote) pa bo konec oktobra. Pričnite razmišljati, komu boste namenili svoj glas!

O

Fundacija bt planota Grgarske Ravne 30, 5251 Grgar pisarna Lokve Lokve 30, 5252 Trnovo pri Gorici 05 307 40 40, 040 288 097 faks 05 307 29 35 www.planota.si, info@planota.si

(elektronski naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript). Predstavnika NVO Aeroklub Srebrna krila (Idrija)

Foto: B.P.

Informator NVO 7  
Informator NVO 7  

Informator regionalnega stičišča NVO Planota

Advertisement