Katalog NVO gre v šolo 2018

Page 1

Katalog programov nevladnih organizacij (NVO) za šole »Iz prakse v učne klopi skozi neposredno izkušnjo in doživljaj!«

julij 2018NAGOVOR Najpomembnejše učenje se dogaja v resničnem življenju ob resničnih problemih, ne le v učilnicah.

(Charles Handy)

Katalog programov, ki je pred vami, je rezultat akcije “NVO gre v šolo”, ki jo Regionalno stičišče NVO Planota - regionalno stičišče nevladnih organizacij za Goriško regijo - izvaja z namenom spodbujanja povezovanja nevladnih organizacij (NVO) z osnovnimi šolami v lokalnem okolju. NVO, ki delujejo v lokalnih okoljih, z delovanjem, raznolikimi aktivnostmi, s programi in projekti ponujajo učenje iz izkušenj, ki lahko predstavlja popestritev obstoječih učnih programov. Skupaj s predstavniki NVO smo pripravili programe in storitve, ki jih društva, zasebni zavodi in fundacije lahko ponudijo učencem v osnovnih šolah. Namen izbranih programov - nekateri so že preizkušeni, drugi si pa še želijo utreti pot v šolske klopi - je seznaniti šolske delavce o izbiri in možnostih vključitve programov v učni program, izbirne predmete, interesne dejavnosti ali druge prostočasne dejavnosti. Prvi katalog je izšel v letu 2017. V letošnjem letu smo tako na podlagi že izvedenih programov in z novimi izkušnjami katalog posodobili in ga malce prilagodili. Tako bo tudi naprej. Motu »Iz prakse v učne klopi!« smo dodali zelo pomemben poudarek in se po novem glasi »Iz prakse v učne klopi skozi neposredno izkušnjo in doživljaj!« Z vključevanjem NVO v šolski program namreč želimo spodbuditi razvoj programov NVO in doseči njihovo vključitev v proces izvedbe učnega načrta ter tako vzpostaviti partnerstva med šolo in NVO. Hkrati pa spodbujati prostovoljstvo, medgeneracijsko sodelovanje in zavedanje, da nevladni sektor omogoča tudi zaposlovanje. Predstavljeni so programi, ki jih NVO izvajajo v svojem okolju ali na šoli in dosegajo pričakovane cilje učnih vsebin. Razvrščeni so po vsebinah: KULTURNA DEDIŠČINA / ZGODOVINA / ETNOLOGIJA, TEHNIKA, NARAVOSLOVJE, SOCIALA IN ZDRAVSTVO in DRUGO. Programi so predstavljeni s kratkim opisom, primernostjo starostni skupini, časom trajanja in lokacijo izvedbe programa, z okvirno ceno in s kontaktom NVO. Vsi programi se lahko prilagodijo tudi različnim zahtevam in potrebam šole. Želimo si, da bodo programi v pomoč pri oblikovanju šolskih letnih načrtov in animiranju otrok za učenje iz izkušenj! Regionalno stičišče NVO PlanotaKAZALO VSEBINE KULTURNE DEDIŠČINE / ZGODOVINE / ETNOLOGIJE • • • • • • • • • • • • • •

»DOŽIVETJE ČEZMEJNOSTI PANORAMSKEGA KOLOVRATA« »KOBARIŠKA ZGODOVINSKA POT« »PO POTEH PASTIRCEV« »SKRITI BISER OB TOLMINKI« »ODSTIRANJE BOVŠKIH VRAT« »MUZEJ NA PROSTEM MENGORE« »TRIJE BISERI TEHNIČNE DEDIŠČINE BAŠKE GRAPE IN BOHINJSKA PROGA« »TEMATSKA POT NA SVOJI ZEMLJI« »VASICA BAČA PRI PODBRDU SKOZI ČAS« »BOHINJSKA PROGA V OBJEMU BAŠKE GRAPE« »VIPAVSKI KRIŽ – SPREHOD SKOZI ČAS …« »VIPAVSKI KRIŽ – SAMOSTAN IN SAMOSTANSKA KNJIŽNICA« »OBISK TUJE KULTURE« »HOLA = ŽIVJO = ハイ«

TEHNIČNE VSEBINE • »AKTIVNO PODVODNO DOŽIVETJE« • »12 KORAKOV ZA BOLJŠI JUTRI« • »OSNOVE FOTOGRAFIJE«

NARAVOSLOVNE VSEBINE • • • •

»ZELIŠČA TAKO IN DRUGAČE« »ZELIŠČNA POT SKOZI PROSTOR IN ČAS« »SPOZNAJMO KONJE« »MALA ŠOLA JAHANJA«

• »LUTKOVNA PREDSTAVA Morski zdravnik«

VSEBINE S PODOROČJA SOCIALE IN ZDRAVSTVA • • • • •

»KREPITEV DRUŽIN« »IZŠTEKANI IN EFFEKT« »V KUHINJI S SLEPIMI IN SLABOVIDNIMI« »ŽIVETI S SLEPOTO IN SLABOVIDNOSTJO« »ZNANJE ZA RAVNANJE Z LJUDMI Z OKVARAMI VIDA«

DRUGE VSEBINE • »Z IGRO POMAGAM STAREJŠIM«


VSEBINE KULTURNE DEDIŠČINE »DOŽIVETJE ČEZMEJNOSTI PANORAMSKEGA KOLOVRATA«

KONTAKT

Fundacija Poti miru v Posočju http://www.potmiru.si/ info@potmiru.si 05 38 901 67

Predvideno trajanje: 2 šolski uri Lokacija izvedbe: Muzej na prostem Kolovrat Termin izvedbe: april – oktober oz. dokler ne zapade sneg

Opis programa: Voden ogled muzeja na prostem Kolovrat ponuja spoznavanje zgodovine prve svetovne vojne, vpogled v delček življenja vojakov za časa soške fronte ter zgodbo Erwina Rommla in Ernesta Hemingwaya. Tu poteka meja med Slovenijo in Italijo, ki je skozi stoletja krojila usodo prebivalcev in pisala zanimive zgodbe kontrabantov ali tihotapcev. Kolovrat ponuja doživetje panoramskega razgleda na okoliške gore vse do Jadranskega morja in uživanje v lepi naravi z bogato floro in favno. Cilji programa: Seznanitev s tematiko soške fronte; ogled avtentične lokacije soškega bojišča, kjer si obiskovalec na podlagi resničnih zgodb in videnega lahko lažje ustvari podobo razmer za časa prve svetovne vojne. let oseb), 100 € (31-40 oseb), 130 € (41-70 oseb) Cena programa: 85< €6(10-30 6-8 let Cena vključuje: Vodenje po muzeju na prostem Kolovrat 9-11 let 12-14 let > 14 let


VSEBINE KULTURNE DEDIŠČINE KONTAKT

»KOBARIŠKA ZGODOVINSKA POT«

Fundacija Poti miru v Posočju http://www.potmiru.si/ info@potmiru.si 05 38 901 67

Predvideno trajanje: 4-5 šolskih ur oz. 2,5 – 3,5 ure Lokacija izvedbe: Kobarid in okolica Termin izvedbe: po dogovoru

Opis programa: Pet kilometrov dolga pešpot združuje zgodovinske, kulturne, arheološke in naravne znamenitosti v okolici Kobarida. Zgodovinska dediščina na poti sega od prazgodovine do časa po drugi svetovni vojni. Z vidika naravnih znamenitosti prednjačijo korita smaragdne Soče in slap Kozjak. Učenci si ogledajo italijansko kostnico, arheološko najdišče Tonocov grad, italijansko obrambno črto, sotesko Soče, slapove potoka Kozjak in Napoleonov most. Cilji programa: Spoznavanje pestre zgodovine Kobariške in naravnih znamenitosti na poti.

Cena programa: 27 € / uro za skupino do 30 oseb. Če je skupina večja od 30 sta potrebna 2 6 let vodnika in je cena<2-kratna. Cena vključuje: Vodenje 6-8 let 9-11 let 12-14 let > 14 let

KAZALO


VSEBINE KULTURNE DEDIŠČINE »PO POTEH PASTIRCEV« Predvideno trajanje: 5 šolskih ur oz. 3,5 ure Lokacija izvedbe: Polog (dolina Tolminke) Termin izvedbe: od junija do sredine oktobra

KONTAKT

Fundacija Poti miru v Posočju http://www.potmiru.si/ info@potmiru.si 05 38 901 67

Opis programa: Kekec, Rožle in Mojca kot nadobudni pastirci zagotovo predstavljajo nek drug čas, ko je bilo življenje težje, a hkrati pristnejše in bolj umirjeno. Seveda v naši zgodbi ne boste našli Bedanca in Pehte, temveč zgolj jeznega sirarja, ki so mu jo pastirci marsikdaj zagodli. Zakaj so kmečki fantiči in dekline poletja preživljali na planinah, kaj so tam počeli, jedli in s čim so se igrali? Kaj sploh je planina in kaj se tam počne? V kolikšni meri je Pehta kot filmski lik lahko resnična? Podajte se z nami v dolino Polog ob reki Tolminki in odkrijte, kako posoški sirarji še dandanes ohranjajo tradicijo sirarstva oz. izdelave sira Tolminc na tradicionalen način. V kolikšni meri so se planine spremenile? Koliko jih je v Posočju sploh še aktivnih? Kaj vse je potrebno, da nastane dober sir? Zakaj kmetje živino sploh ženejo v planine? Kako je pretežno kmečko prebivalstvo živelo poprej in kako pomembno vlogo so pri tem odigrala zelišča in ostaline soške fronte? Prisluhnite zgodbam nekdanjega pastirja in morda vam bo zaupal tudi kakšno pastirsko pesem ali igro. Za konec pa se bomo sprehodili do cerkvice sv. Duha v Javorci in spoznali kaj zanimivega skriva njena preteklost. Prisluhnite zgodbam tradicije in zgodovine v objemu okoliških hribov in gora. Cilji programa: Spoznavanje sirarske tradicije in zgodb pastircev, kako in s čim so se včasih igrali, spoznavanje zgodovine tega dela doline. Cena programa: 32 € / osebo za skupino 10 oseb, 19 € / osebo za skupino 18 oseb Cena vključuje: vodenje, ogled planine Polog, < 6 letprevoz Tolminanimacija, vstopnina v cerkvico, -Polog-Tolmin* 6-8 let 9-11 let * Cena brez prevoza: 17,5 € / osebo za 10 oseb, 11 € / osebo za 18 oseb, 7,5 € / osebo za 30 oseb

12-14 let


VSEBINE KULTURNE DEDIŠČINE »SKRITI BISER OB TOLMINKI« Predvideno trajanje: 7 šolskih ur oz. 5 ur Lokacija izvedbe: Polog (dolina Tolminke) Termin izvedbe: od junija do sredine oktobra

KONTAKT

Fundacija Poti miru v Posočju http://www.potmiru.si/ info@potmiru.si 05 38 901 67

Opis programa: Sodeč po pisnih virih sega tradicija sirarstva v Posočju že v 14. stoletje, na ceniku na tržnici v Vidmu pa se sir Tolminc prvič pojavi v 18. stoletju. Planina Polog spada v niz še delujočih in prenovljenih planin, kjer sir Tolminc še vedno nastaja na tradicionalen način. Si želite spoznati tradicijo planinskega pašništva, tehniko sirjenja in pokukati na police, obložene s sirom Tolminc? Mimo planine Polog nas bo pot vodila do reke Tolminke, kjer se bomo s kurukulo zapeljali na levi breg in pot nadaljevali do izvira Tolminke. Ob povratku nazaj nas bo ogled enega izmed bunkerjev popeljal v čas napetih odnosov med Italijo in Jugoslavijo, v čas rapalske meje, ko so Italijani množično gradili obrambne položaje za primer napada Jugoslavije. Nekaj bunkerjev z razvejanim sistemom je na ogled tudi v Pologu. Biser te doline je zagotovo spominska cerkvica sv. Duha v Javorci s svojim secesijskim slogom, ki s številnimi imeni, vžganimi v hrastove plošče, priča o usodi preštevilnih avstro-ogrskih vojakov, ki so za časa soške fronte na okoliških hribih bili bitke za domovino in cesarja. Ob nedeljah pa so avstro-ogrski vojaki ne glede na narodnost ali veroizpoved ob skupni maši našli mir, uteho in upanje na boljši jutri. Cilji programa: Spoznavanje sirarske tradicije na Tolminskem, zgodovinske vloge doline Polog v 20. stoletju. < 6 let

Cena programa: 24 € / osebo za skupino 8 oseb, 19 € / osebo za skupino 18 oseb 6-8 let

Cena vključuje: Vodenje, ogled planine Polog, 9-11 let vstopnina v cerkvico, prevoz Tolmin-Polog-Tolmin* 12-14 let > 14 let * Cena brez prevoza: 17 € / osebo za 8 oseb, 11 € / osebo za 18 oseb, 7,5 € / osebo za 30 oseb

KAZALO


VSEBINE KULTURNE DEDIŠČINE »ODSTIRANJE BOVŠKIH VRAT« Predvideno trajanje: Po dogovoru – odvisno od števila lokacij (Ravelnik 1-1,5 ure; Čelo 2,5-3 ure; Kluže 45-60 min; Log pod Mangartom: 45-60 min) Lokacija izvedbe: Bovška Termin izvedbe: april - november

KONTAKT

Fundacija Poti miru v Posočju http://www.potmiru.si/ info@potmiru.si 05 38 901 67

Opis programa: Muzej na prostem prve svetovne vojne Ravelnik predstavlja ostaline avstro-ogrske prve obrambne črte na Bovškem. Poleg strelskih in povezovalnih jarkov lahko na razmeroma majhnem prostoru vidimo še kaverne, bunkerje, mitralješka gnezda in rekonstrukcije barak. Muzej na prostem prve svetovne vojne Čelo: Avstro-ogrska topniška utrdba na Čelu je bila pomembna točka obrambe Bovške kotline. Vojaško pokopališče prve svetovne vojne v Logu pod Mangartom je eno izmed najbolje ohranjenih vojaških pokopališč 1. svetovne vojne, kjer je k zadnjemu počitku leglo več kot 800 hrabrih braniteljev mogočne gore Rombon. Utrdbe na Bovškem in zgodba Napoleona Bonaparteja: Začetek bovških utrdb sega že v daljno 15. stoletje v čas Beneške republike in Napoleonovih osvajalskih pohodov v začetku 19. stoletja. Kot odgovor na pretečo grožnjo iz Italije so Avstrijci ob koncu 19. stoletja zgradili šest koroških utrdb, med njimi tudi predelsko in dve utrdbi v Klužah. Le te pa so bile do izbruha svetovne katastrofe, leta 1914, že zastarele in niso mogle opraviti svoje osnovne funkcije. Ko je Napoleon posegel v svetovno zgodovino, se temu ni moglo izogniti niti Zgornje Posočje. Cilji programa: Spoznavanje zgodovine Bovške. Cena programa: Ceno se določi glede na čas < 6 let trajanja ogledov, število obiskovalcev in morebitne vstopnine (Kluže) za vsako povpraševanje 6-8 let posebej. 9-11 let Cena vključuje: Po dogovoru 12-14 let > 14 let


VSEBINE KULTURNE DEDIŠČINE KONTAKT

»MUZEJ NA PROSTEM MENGORE«

Fundacija Poti miru v Posočju http://www.potmiru.si/ info@potmiru.si 05 38 901 67

Predvideno trajanje: 4-5 šolskih ur Lokacija izvedbe: Mengore Termin izvedbe: po dogovoru

Opis programa: Voden ogled muzeja na prostem Mengore poteka po krožni poti mimo številnih ostalin prve svetovne vojne vse do romarske cerkve Marijinega imena s poslikavami Toneta in Mare Kralj na vrhu vzpetine. Ob poti na Mengore so vredne ogleda kapelice križevega pota v mozaičnih podobah priznanega umetnika, patra Marka Rupnika. Cilji programa: Spoznavanje tematike prve svetovne vojne in časa med obema vojnama.

Cena programa: 85 € (6-30 oseb), 130 € (35-70 oseb) < 6 let

Cena vključuje: Vodenje po muzeju na prostem Mengore, ogled cerkvice. 6-8 let 9-11 let 12-14 let > 14 let

KAZALO


VSEBINE KULTURNE DEDIŠČINE »TRIJE BISERI TEHNIČNE DEDIŠČINE BAŠKE GRAPE IN BOHINJSKA PROGA«

KONTAKT

Društvo Baška dediščina http://drustvobaskadediscina.nvoplanota.si drustvobaskadediscina@gmail.com 041 601 248 Predvideno trajanje: 4 šolske ure (na vsaki lokaciji 30 min) Lokacija izvedbe: ob Ravtarskem potoku (3 km pred Podbrdom iz Tolminske strani): Jakova kovačija in Prangarjev mlin; Koritnica: vetrovalna naprava predora Bukovo Termin izvedbe: april - junij, september - november

Opis programa: Baška grapa je ozek, ob reko Bačo stisnjen svet med Petrovim Brdom in Bačo pri Modreju. Šele na prehodu iz 19. v 20. stoletje sta se vanj s težavo zrinili cesta in Bohinjska železnica. Najprej si učenci ogledajo Jakovo kovačijo. Gre za objekt z mehanskim kovaškim kladivom – norcem, ki je bil zgrajen leta okrog leta 1923, obratoval pa je do leta 1978. Kovač jim prikaže kovanje, nato pa se v tej stari obrti lahko tudi sami preizkusijo. Nato si z vodnikom ogledajo bližnji Prangarjev mlin z žago venecijanko, ki je star vsaj 110 let in je obratoval do leta 1980. Njegova posebnost je v tem, da ga je gnala Peltonova turbina. Vodnik jih pelje še do kilometer oddaljene vetrovalne naprave predora Bukovo. Ta več kot 100 let stara kamnita zgradba v svojem drobovju skriva ogromen ventilator, ki je skozi obzidano železno konstrukcijo pihal v bližnji bukovski predor zrak in odpihoval ogromne količine dima. Učenci jo lahko spoznajo tudi skozi 10-minutni dokumentarni film. Predstavitev celotnega programa je prilagojena starostni skupini učencev in se jo po potrebi tudi prilagodi. Cilji programa: Spoznavanje tehniške dediščine Baške grape in nekdanjih obrti. < 6 let

Cena programa: 3 € / učenca Cena vključuje: Vodenje in prikaz kovanja. Prevoz 6-8 let na lokacijo ni vključen. < 6 let

9-11 let

6-8 let

12-14 let

9-11 let

> 14 let


VSEBINE KULTURNE DEDIŠČINE KONTAKT

»TEMATSKA POT NA SVOJI ZEMLJI«

Društvo Baška dediščina http://drustvobaskadediscina.nvoplanota.si drustvobaskadediscina@gmail.com 041 601 248

Predvideno trajanje: 4-7 šolskih ur (po dogovoru) Lokacija izvedbe: Grahovo ob Bači – Koritnica Termin izvedbe: april - junij, september - oktober Opis programa: Zberemo se v Domu krajanov na Grahovem ob Bači v tematski sobi poti Na svoji zemlji, kjer učencem najprej predstavimo Baško grapo. Sledi ogled šestih odlomkov iz filma Na svoji zemlji ali ogled celotnega filma Na svoji zemlji (v skupnem trajanju 106 min). Učence popeljemo še skozi razstavo »60 let kasneje«, ki jo je ob 60. obletnici filma postavil Tolminski muzej. Sledi ogled tematske poti. Na izbiro je več možnosti: • Pohod po krajši poti: Grahovo ob Bači – Koritnica(po poti ob reki Bači), traja 2-3 ure • Pohod po daljši poti: traja 4 - 5 ur • Ogled lokacij snemanja ob glavni cesti na Grahovem ob Bači, dostopnih s prevozom (točka 1, točka 2, točka 7) in na Koritnici (točka 6 in točka 5).

Predstavitev programa je prilagojena starostni skupini učencev in se ga po potrebi tudi prilagodi. Cilji programa: Spoznavanje Baške grape, njene naravne, kulturne in tehnične dediščine ter nastanka in vsebine prvega slovenskega celovečernega igranega filma »Na svoji zemlji«. < 6 let

Cena programa: 4 € / učenca 6-8 let Prevoz Cena vključuje: Organizacija in vodenje. na lokacijo ni vključen. < 6 let

9-11 let

6-8 let

12-14 let

9-11 let

> 14 let

12-14 let

KAZALO


VSEBINE KULTURNE DEDIŠČINE »VASICA BAČA PRI PODBRDU SKOZI ČAS«

KONTAKT

Društvo Baška dediščina http://drustvobaskadediscina.nvoplanota.si drustvobaskadediscina@gmail.com 041 601 248

Predvideno trajanje: 2-3 šolske ure Lokacija izvedbe: Bača pri Podbrdu Termin izvedbe: april - junij, september - oktober Opis programa: Ob prihodu v vas Bača si učenci najprej ogledajo cerkvico sv. Lenarta, od koder je najlepši pogled na vas. Nato gredo do nekdanje mlekarne, v kateri je še ohranjena nekdanja oprema za predelavo mleka. V stranskem prostoru je postavljena razstava »Bača skozi čas«. Sledi ogled Pomnika hribovski materi (slika iz peska, ki jo je v naravni velikosti izdelala Stanka Golob), ki se nahaja poleg mlekarne. Prostor pred njim je primeren za skupinsko fotografijo. V bližnjem hišnem muzeju na domačiji Pr'Martinu spoznavajo kmečko orodje in naprave, ki so jih hribovci nekdaj uporabljali pri vsakdanjih opravilih. Sledi spust v Podbrdo. Cilji programa: Spoznavanje kmečkih opravil in težkega hribovskega življenja, značilnega za preživetje v strminah Baške grape nekoč. Cena programa: 3 € / učenca < 6 let 6-8 let Prevoz na lokacijo ni vključen. Cena vključuje: Organizacija in vodenje. 9-11 let < 6 let

12-14 let

6-8 let

> 14 let

9-11 let 12-14 let


VSEBINE KULTURNE DEDIŠČINE KONTAKT

»BOHINJSKA PROGA V OBJEMU BAŠKE GRAPE« Predvideno trajanje: 7 šolskih ur Lokacija izvedbe: Podbrdo, Koritnica Termin izvedbe: april - junij, september - oktober

Društvo Baška dediščina http://drustvobaskadediscina.nvoplanota.si drustvobaskadediscina@gmail.com 041 601 248

Opis programa: V objem Baške grape se podamo na železniški postaji Podbrdo z ogledom brezplačne razstave o zgodovini Bohinjske proge, ki se vije med Jesenicami ter Novo Gorico in je bila v času Avstro-ogrske monarhije del pomembne evropske železniške proge Praga–Trst. Zgrajena je bila med leti 1900 in 1906 in je krajem ob njej prinesla velik napredek. Z množico predorov (najdaljši bohinjski meri 6327 m), galerij in mostov je še vedno ena najbolj atraktivnih prog v Evropi. Nato se sprehodimo do starega dela Podbrda – do Jakovkne hiše, v kateri je turistično informacijski center in muzejska razstava o Baški grapi. V nekdanji izbi, kamri in kuhinji so postavljena tri prelomna obdobja zgornje Baške grape: poselitev tega območja v 13. stoletju kot posledica nemške kolonizacije, gradnja bohinjske proge in čas med obema vojnama, ko so bili ti kraji pod Italijo. Ogledati si je možno tudi video posnetek vožnje z vlakom od Mosta na Soči do Bohinjske Bistrice. Za konec se zapeljemo še do vetrovalne naprave predora Bukovo na Koritnici, zgrajene leta 1914. V svojem drobovju skriva ogromen ventilator, ki je v času parnih lokomotiv odpihoval iz bližnjega bukovskega predora ogromne količine dima. Predstavitev programa je prilagojena starostni skupini učencev in se ga po potrebi tudi prilagodi. Cilji programa: Spoznavanje Bohinjske proge kot največjega bisera tehnične dediščine Baške grape. < 6 let

Cena programa: 5 € / učenca Cena vključuje: Organizacija in vodenje, vstop6-8 let nina v Jakovkno hišo. Prevoz na lokacijo ni vključen. < 6 let < 6 let

9-11 let

6-8 let 6-8 let

12-14 let

9-11 let9-11 let

> 14 let

KAZALO


VSEBINE KULTURNE DEDIŠČINE »VIPAVSKI KRIŽ – SPREHOD SKOZI ČAS …« Predvideno trajanje: 60 minut Lokacija izvedbe: Vipavski Križ Termin izvedbe: po dogovoru

KONTAKT

Zavod Vipavski Križ www.vipavskikriz.si info@vipavskikriz.si 041 660 445

Opis programa: Vipavski Križ sodi med zgodovinsko najzanimivejše kraje na Vipavskem. Sprehod skozi čas z učenci začnemo po ''gasah'' in trgih skozi pestro in zanimivo zgodbo v fevdalnem času - predstavimo kmečko naselje Sveti Križ, sledi predstavitev vdorov Turkov v Vipavsko dolino (kresovi, janičarji), nato gradnja obzidja in gradu in prisotnost goriških grofov. Učenci nato spoznajo Vipavski Križ – utrdbo, tržne pravice, najmanjše mesto v habsburški monarhiji, življenje tlačana in meščana, gospodarje Vipavskega Križa in njihov pomen za razvoj mesta, grofe Thurn, grofe Attems, Benečane, Napoleonovo vojsko, Kriško gardo in še mnogo drugega. Učenci nato spoznajo govor Primoža Trubarja v Vipavskem Križu in preko tega tudi protestantizem ter življenje in delo Janeza Svetokriškega v kriškem kapucinskem samostanu preko interpretacije njegove pridige. Za konec si ogledajo še staro grajsko klet, v kateri so grofje pobirali svojo »desetino«. Po želji imajo tudi čas za malico iz nahrbtnika. Cilji programa: Spoznavanje zgodovine in kulturne dediščine Vipavskega Križa. Cena programa: 2 € / osebo Cena vključuje: Vodenje lokalnega turističnega < 6 let vodnika z licenco in delovne liste z nalogami za učence. 6-8 let

9-11 let 12-14 let > 14 let


VSEBINE KULTURNE DEDIŠČINE »VIPAVSKI KRIŽ – SAMOSTAN IN SAMOSTANSKA KNJIŽNICA«

KONTAKT

Zavod Vipavski Križ www.vipavskikriz.si info@vipavskikriz.si 041 660 445

Predvideno trajanje: 1 šolska ura Lokacija izvedbe: Vipavski Križ Termin izvedbe: po dogovoru

Opis programa: Vipavski Križ sodi med zgodovinsko najzanimivejše kraje na Vipavskem. Mnogi ga imenujejo biser v srcu Vipavske doline. Nedavno obnovljene ulice in trgi dajejo majhnemu mestecu poseben čar. Učenci si najprej ogledajo samostansko cerkev sv. Frančiška, nato obiščejo samostansko knjižnico ter spominsko sobo Janeza Svetokriškega ter se sprehodijo po samostanu. Cilji programa: Spoznavanje zgodovine in kulturne dediščine Vipavskega Križa.

Cena programa: 2 € / osebo Cena vključuje: Vodenje lokalnega turističnega vodnika z licenco. < 6 let

6-8 let 9-11 let 12-14 let > 14 let

KAZALO


VSEBINE KULTURNE DEDIŠČINE KONTAKT

»OBISK TUJE KULTURE« Predvideno trajanje: 2 šolski uri Lokacija izvedbe: učilnica Termin izvedbe: september - junij

LEpi CAjti, Zavod za kakovost življenja www.lepicajti.si lepi.cajti@yahoo.com 041 487 610

Opis programa: Učiteljice oz. učenci izbirajo eno od štirih predstavitev primerkov japonske ali španske kulture: • Japonski ceremonial pitja čaja • Predstavitev japonskih anim (učenci bodo ugotavljali značilnosti primerka anim) • Ploskanje in španski flamenko • Tapas kultura (učenci bodo spoznali kulturo pitja in druženja ) Učenci okusijo drobec tuje kulture. Za večje doživetje se jih vključi v izvedbo aktivnosti, ki so prilagojene izbrani tematiki. Celoten program vodijo izkušene mentorice zavoda LEpi CAjti. Cilji programa: Spoznavanje drugih kultur, drugačnosti in raznolikosti.

Cena programa: 1 € / učenca Cena vključuje: Vodeno razpravo, material, < 6 let izvedbo praktičnega dela. 6-8 let 9-11 let 12-14 let > 14 let


VSEBINE KULTURNE DEDIŠČINE KONTAKT

»HOLA = ŽIVJO = ハイ«

LEpi CAjti, Zavod za kakovost življenja www.lepicajti.si lepi.cajti@yahoo.com 041 487 610

Predvideno trajanje: 8 šolskih ur – izvaja se po dogovoru, predvidoma 1-2 šolski uri na dan Lokacija izvedbe: učilnica Termin izvedbe: september-junij Opis programa: Učenci lahko izbirajo med spoznavanjem dveh kultur: španske ali japonske. V obeh primerih vsebuje delavnica 2 dela: V prvem delu se bodo učenci spoznali s tujo kulturo in jezikom (značilnosti kulture in stereotipi, kulinarika in metnost). V drugem delu pa se bodo učenci seznanili z osnovami tujega jezika, v čem se razlikuje od slovenskega – izgovorjava (abeceda), kako se pozdravi in kakšne so osnovne fraze. Celoten program vodijo izkušene mentorice zavoda LEpi CAjti. Cilji programa: Spoznavanje drugih kultur in približevanje tujega jezika učencem. Cena programa: 3 € / učenca Cena vključuje: Vodeno razpravo, material, izvedbo praktičnega dela. < 6 let 6-8 let 9-11 let 12-14 let > 14 let

KAZALO


TEHNIČNE VSEBINE KONTAKT

»AKTIVNO PODVODNO DOŽIVETJE« Predvideno trajanje: 4 šolske ure Lokacija izvedbe: Nova Gorica, Ajdovščina (bazen) Termin izvedbe: junij - september

Potapljaški klub Mehurček http://www.mehurcek.com/ info@mehurcek.com 031 380 712 (Sebastijan)

Opis programa: Ali si slišal za gorgonije? Se ti je zgodilo, da je bila riba, ki si jo ujel, pod vodo večja kot takrat, ko si jo prinesel na kopno? Ali veš, kako je sestavljena potapljaška oprema? Zakaj barve pod vodo izginjajo? Potapljači bodo učencem predstavili rastline in živali v Jadranskem morju, potapljaško opremo, ki jo uporabljamo pri potapljanju ter pokazali, kako se varno potapljamo. In to še ni vse – s potapljaško opremo in ob pomoči potapljačev se bodo učenci lahko potopili v vodo in poskusil, kako se diha s potapljaškim regulatorjem (napravo za dihanje pod vodo). Cilji programa: Spoznavanje podvodnega sveta, potapljaške opreme in osnov potapljanja.

Cena programa: 7 € na osebo (za skupino najmanj 10 oseb) < 6 let

Cena vključuje: Vstopnina v bazen, predstavitev in gradiva, uporaba potapljaške opreme in voden potop bazenu. 6-8 vlet 9-11 let 12-14 let > 14 let


TEHNIČNE VSEBINE KONTAKT

»12 KORAKOV ZA BOLJŠI JUTRI« Predvideno trajanje: 2 šolski uri Lokacija izvedbe: učilnica Termin izvedbe: september-junij

LEpi CAjti, Zavod za kakovost življenja www.lepicajti.si lepi.cajti@yahoo.com 041 487 610

Opis programa: Program je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu bodo učenci spoznali, kakšen je naš odnos do narave in okolja danes, s kakšnimi okoljskimi izzivi se soočamo in kaj naš čaka v prihodnosti. Sledila bo razprava o konkretnih rešitvah za zaznane okoljske izzive. Drugi del programa bo povsem prilagojen željam in potrebam posameznih šol. Učiteljice bodo izbrale eno od štirih praktičnih enournih delavnic: * Personalizirani ovitki: ovitki iz starega papirja in blaga (primerno za drugo triado). * Praktični izdelki iz odpadnega blaga: nakupovalne vrečke iz odsluženih bombažnih majic (primerno za drugo in tretjo triado). * Ponovna raba steklenih posod: krašenje odrabljenih steklenih posod (primerno za drugo in tretjo triado). * Šivanje notesnikov iz odpadnega papirja - starih zvezkov (primerno za tretjo triado) Celoten program vodijo izkušene mentorice zavoda LEpi CAjti. Cilji programa: Ozaveščanje in oblikovanje spoštljivega in osebnega odnosa do narave ter okolja, aktivno sodelovanje pri iskanju rešitev ponovne rabe, spoznavanje ročnih spretnosti, natančnosti in samoiniciativnosti. Cena programa: 2 € / učenca < 6 let

Cena vključuje: Vodeno razpravo, material, izvedbo praktičnega dela. 6-8 let

9-11 let 12-14 let

KAZALO


TEHNIČNE VSEBINE KONTAKT

»OSNOVE FOTOGRAFIJE« Predvideno trajanje: 10 šolskih ur Lokacija izvedbe: učilnica, okolica šole Termin izvedbe: september-junij

LEpi CAjti, Zavod za kakovost življenja www.lepicajti.si lepi.cajti@yahoo.com 041 487 610

Opis programa: Delavnica z osnovami fotografije je namenjena vsem tistim učencem, ki jih navdušuje fotografija. Izvaja se po 2 šolski uri na teden, oz. po dogovoru. Program se lahko prilagaja željam in potrebam posameznih šol. Zaželjena je uporaba lastnih fotoaparatov. Vsebina delavnice je razdeljena na dva dela: V TEORETIČNEM DELU bomo spoznali fotografsko opremo, delovanje fotoaparata, osnove fotografiranja, splošno o fotografiji - portretni, potopisni, reportažni fotografiji, tihožitju – spoznavanje s pomočjo primerov in digitalno obdelavo fotografij, hranjenje in arhiviranje fotografij. V PRAKTIČNEM DELU bomo vadili fotografiranje pokrajine, fotografiranje portreta, fotografiranje detajlov, fotoreportaža, pregled in izbor fotografij, priprava za fotografsko razstavo. Drugi del programa bo prilagojen željam in potrebam učencev, vključujoč predstavljene elemente. Celoten program vodijo izkušene mentorice zavoda LEpi CAjti. Cilji programa: Spoznavanje osnov fotografije in umetnosti. Cena programa: 4 € na učenca < 6 let

Cena vključuje: Vodeno razpravo, material, izvedbo praktičnega dela. 6-8 let

9-11 let 12-14 let > 14 let


NARAVOSLOVNE VSEBINE »ZELIŠČA TAKO IN DRUGAČE« Predvideno trajanje: 3 šolske ure Lokacija izvedbe: Grgarske Ravne (Zeliščni center) ali na šoli Termin izvedbe: po dogovoru

KONTAKT

Zavod GOST na Planoti, so.p. http://zavod-gost.nvoplanota.si boris.kante@siol.net 041 655 789

Opis programa: Program zajema osnove spoznavanja zelišč in drugih samoniklih rastlin ter njihovo predelavo. Začne se s kratko predstavitvijo zelišč, sledi pa prikaz praktičnega dela in delavnica, na kateri učenci lahko sami preizkusijo, kako se predeluje zelišča. Učenci lahko nekatera posušena zelišča vidijo in jih prepoznavajo po vonju in videzu. Pogovarjajo se, za kaj in kako jih uporabljamo. Možne delavnice predelave so: • • • • •

izdelava čajev in priprava zeliščne soli, priprava peciva in destilacija eteričnega olja, izdelava mila in priprava tinktur, predstavitev destilacije in sušenja, peka zeliščnih piškotov.

Izdelke, ki nastanejo v okviru delavnice, učenci odnesejo s seboj domov. Če je skupina večja, priporočamo, da se učenci razdelijo v več manjših skupin z največ 18 otrok v vsaki skupini. Podajanje je primerno prilagojeno starostni strukturi. Cilji programa: Doseganje ciljev posameznih sklopov, ki so zajeti v učnem programu Spoznavanje okolja. Cena programa: 5 € / otroka za vse delavnice razen za destilacijo in sušenje, ki je 3 € / otroka Cena vključuje: Predavanje, delavnica s potreb< 6 let nimi materiali ter malica z zeliščnim čajem in zeliščnimi piškoti. 6-8 let

9-11 let 12-14 let

KAZALO


NARAVOSLOVNE VSEBINE »SPREHOD PO ZELIŠČNI POTI SKOZI PROSTOR IN ČAS« Predvideno trajanje: 3 šolske ure Lokacija izvedbe: Grgarske Ravne (Zeliščni center) Termin izvedbe: april – junij

KONTAKT

Zavod GOST na Planoti, so.p. http://zavod-gost.nvoplanota.si boris.kante@siol.net 041 655 789

Opis programa: Sprehod po zeliščni poti se začne pri Zeliščnem centru Grgarske Ravne. Pot vodi mimo zeliščnega vrta, kjer učenci lahko vidijo več kot 65 različnih rastlin. Skozi prostor in čas gremo naprej med travniki in gozdom do vasi Dragovica in nazaj v zeliščni center. Table na poti učence opozarjajo na rastišča znanih in manj znanih rastlin, v različnih rastnih obdobjih lahko opazujejo bogastvo rastlinja. Pot ponuja prijeten sprehod na čistem zraku, opazovanje in dojemanje narave in njenih znamenitosti do vasi, kjer ohranjajo izročila, shranjujejo stare predmete in živijo v sožitju z razvojem, izročilom in domačimi živalmi. Mogoče bo podirajoča se kamnita hiša šepetala neko zdavnaj pozabljeno zgodbo, mogoče se boste čudili starosti Madonove trte, poklepetali z domačini in bili presenečeni nad njihovim poznavanjem zdravilnih rastlin, pobožali radovednega oslička in opazovali telička na travniku. Ob povratku pa bo zagotovo teknil čaj in prigrizek iz zelišč. V Zeliščnem centru Grgarske Ravne si bodo učenci lahko pogledali tudi herbarij, različne načine predelave rastlin (sušilnik, destilator) in se preizkusili v poznavanju posušenih zelišč. Cilji programa: Program omogoča spoznavanje zelišč in drugih samoniklih rastlin v naravi in možnosti gojenja. Cena programa: 3 € / otroka Cena vključuje: Vodenje po zeliščni poti in zeliščnem vrtu, predstavitev Zeliščnega centra Grgarske Ravne in malica z zeliščnim čajem in zeliščnimi piškoti. < 6 let 6-8 let 9-11 let


NARAVOSLOVNE VSEBINE KONTAKT

»SPOZNAJMO KONJE« Predvideno trajanje: 2 uri Lokacija izvedbe: Vipava (hlev) Termin izvedbe: po dogovoru

Zavod Cavalia Nova Gorica, Zavod za aktivnosti s konji fb/ Cavalia Nova Gorica cavalia.org@gmail.com 040 626 622

Opis programa: Zavoda Cavalia je družbeno odgovorna organizacija, ki skrbi za popularizacijo in dostopnost konjeništva. Učencem se najprej predstavi različne aktivnosti s konji in programe, ki so primerni za otroke. Sledi prvi stik s konjem – pri tem je zelo pomembno, da se učenci najprej spoznajo z osnovami rokovanja s konji. V nadaljevanju učenci spoznajo tudi čiščenje, sedlanje in vodenje konja na roki. Pomembno pri ravnanju s konji je vedeti, kaj pomeni posamezno obnašanje konja, zato se učenci posvetijo opazovanju in spoznavanju konjevega obnašanja. Cilji programa: Prepoznavanje konjeništva kot vrste športne rekreacije in načina zdravega preživljanja prostega časa ter spodbujanje mirnega obnašanja ob konjih.

Cena programa: brezplačno Cena vključuje: predstavitev < 6 let 6-8 let 9-11 let 12-14 let

KAZALO


NARAVOSLOVNE VSEBINE KONTAKT

»MALA ŠOLA JAHANJA« Predvideno trajanje: 1 do 2 uri na teden Lokacija izvedbe: Vipava (hlev) Termin izvedbe: september - junij

Zavod Cavalia Nova Gorica, Zavod za aktivnosti s konji fb/ Cavalia Nova Gorica cavalia.org@gmail.com 040 626 622

Opis programa: Interakcija otroka z živaljo poteka preko druženja s konjem. Otroci se naučijo hranjenja in krtačenja konja, osnov jahanja, pomoči v hlevu in vseh drugih opravil, ki so z njim povezana. Pomembno je vedeti, kako in zakaj konj reagira v raznih situacijah. Kaj pomeni obnašanje konja, kako odreagirati in pravilno pristopiti. Prav tako se otroci seznanijo z osnovnimi znanji o konju, kot so prehrana, higiena, navade in izvor konja. Mala šola jahanja je prilagojena psihofizičnim sposobnostim otroka. Otroci se s pomočjo konja učijo graditi odnose, sodelovati v skupini in ustvarjalno reševati težave. Konji so odlična spodbuda otrokom. Ponujajo možnost novih, pozitivnih izkušenj, omogočajo preizkušanje otrokovih sposobnosti in krepijo njegovo samozavest. Cilji programa: S konjem otroci dosežejo učinke sprostitve, uglašenosti, razbremenitve in pomiritve. Cena programa: 40 € / mesec < 6 let Cena vključuje: stroške celotnega programa 6-8 let 9-11 let 12-14 let > 14 let


NARAVOSLOVNE VSEBINE KONTAKT

»LUTKOVNA PREDSTAVA Morski zdravnik«

LEpi CAjti, Zavod za kakovost življenja www.lepicajti.si lepi.cajti@yahoo.com 041 487 610

Predvideno trajanje: 1 šolska ura Lokacija izvedbe: učilnica Termin izvedbe: september-junij Opis programa: Z lutkovno predstavo »Morski zdravnik« učencem predstavimo življenje morskih živali. Morski zdravnik raziskuje, zakaj so živali zbolele in ugotovi, da je vzrok onesnaženje morja s plastiko. Avtorski pravljici sledi pogovor z učenci in iskanje rešitev na prepoznane okoljske izzive. V pomoč nam bo zgibanka. Cilji programa: Ozaveščanje o škodljivosti plastike v morju, aktivno sodelovanje pri iskanju rešitev ter oblikovanje spoštljivega in osebnega odnosa do narave ter okolja. Cena programa: 1 € na učenca Cena vključuje: Ogled predstave, zgibanka.

< 6 let 6-8 let 9-11 let 12-14 let

KAZALOVSEBINE S PODOROČJA SOCIALE IN ZDRAVSTVA »KREPITEV DRUŽIN« Predvideno trajanje: 14 tednov po 2-3 ure v ločenih skupinah (otroci, starši ter otroci in starši skupaj) z ne več kot 8-12 uporabnikov na skupino Lokacija izvedbe: po dogovoru Termin izvedbe: po dogovoru

KONTAKT

Zveza klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije www.zveza-kza-slovenije.si zvezakzaslovenije@gmail.com 031 479 296 (Teja Kumar) 041 753 412 (Miro Lapanja)

Opis programa: Program »Krepitev družin« je eden najbolj temeljitih programov, ki deluje na področju obravnave družin, saj vključuje vso družino. Program je razvit celovito, saj je zaradi velikega obsega težav v starševskih odnosih in na splošno v odnosih, ki se pojavljajo v družinah, kjer so starši depresivni, pod stresom ali so uporabniki drog, potrebno več kot samo kratek tečaj za starše. Program zajema predavanja, predstavitve, razprave, igranje vlog, avdiovizualna gradiva, domače naloge, podporo vrstnikov, igre, otrokovo igro, starševsko igro, nadzorovane vaje itd. Cilji programa: Izboljšati družinske odnose, povečati družinsko organiziranost in načrtovanje, izboljšati veščine starševstva, okrepiti samopodobo staršev in učinkovitost starševstva, izboljšati otrokovo vedenje, izboljšati otrokove socialne kompetence, zmanjšati uporabo alkohola in drugih drog, zmanjšati dejavnike tveganja ter izboljšati dejavnike zaščite, povečati znanja staršev glede vzgoje otrok. Cena programa: brezplačno

< 6 let

Cena vključuje: stroški izvajalcev, 6-8prevozni let stroški za izvajalce, materialni stroški 9-11 let < 6 let 6-8 let

12-14 let > 14 let

9-11 »krepitev let !! Program družin« je namenjen otrokom vseh starostnih skupin in njihovim 12-14 let staršem.

KAZALO


VSEBINE S PODOROČJA SOCIALE IN ZDRAVSTVA »IZŠTEKANI IN EFFEKT« Predvideno trajanje: 12 skoplov po 1 šolsko uro in 2-3 enourna predavanja za starše Lokacija izvedbe: učilnica Termin izvedbe: po dogovoru

KONTAKT

Zveza klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije www.zveza-kza-slovenije.si zvezakzaslovenije@gmail.com 031 479 296 (Teja Kumar) 041 753 412 (Miro Lapanja)

Opis programa: Program »Izštekani« je šolski preventivni program za učence tretje triade v osnovnih šolah in vsebuje tri vsebinske komponente: • informiranje (poudarek je na kratkotrajnih učinkih ter strategijah alkoholne in tobačne industrije, • krepitev življenjskih veščin (sposobnost odločanja, reševanja problemov, asertivnost, postavljanje ciljev…), • normativno izobraževanje (krepitev kritičnega razmišljanja.

Program sloni na učenju življenjskih veščin in konceptu socialnih vplivov. Program »Effekt« je namenjen staršem učencev tretje triade v obliki 2-3 krajših predavanj v sklopu roditeljskih sestankov. Cilji programa: Zmanjšanje števila mladostnikov, ki začnejo uporabljati droge (vključno z alkoholom in tobakom), preprečiti prehod od eksperimentiranja do redne uporabe drog (alkohola in tobaka ter drugih drog – predvsem marihuane) in prestaviti začetek uporabe drog na čim kasnejše obdobje.< 6 let Cena programa: brezplačno 6-8 let Cena vključuje: izvedba in delovni zvezek 9-11 let 12-14 let

!! Program »Izštekani in Effekt« je > 14 let namenjen učencem zadnje triade osnovnih šol in njihovim staršem.


VSEBINE S PODOROČJA SOCIALE IN ZDRAVSTVA »V KUHINJI S SLEPIMI IN SLABOVIDNIMI« KONTAKT

Predvideno trajanje: 3 šolske ure Lokacija izvedbe: na šoli ali v Zeliščnem centru Grgarske Ravne Termin izvedbe: po dogovoru

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica www.mdssng.si info@mdssng.si 05 33 34 650

Opis programa: Program »V kuhinji s slepimi in slabovidnimi« omogoči učencem, da spoznajo izzive slepote in slabovidnosti med pripravo žlikrofov skupaj s slepimi in slabovidnimi. Članice društva učencem na praktičen način pojasnijo, kako je živeti s slepoto in slabovidnostjo. Učenci spoznajo, kako oseba z izgubo vida ravna v znanem in neznanem okolju ter kako ji lahko najbolj učinkovito pomagajo. Cilji programa: Spoznavanje drugačnosti (slepota in slabovidnost in druge kombinirane invalidnosti), seznanjanje o načinu življenja, dela in drugih specifičnih potreb zaradi motenj vida, učenje pravilnega pristopa in ravnanja z osebami z motnjami vida, sprejemanje oseb z motnjo vida ali drugo invalidnostjo. Cena programa: 25 € / šolsko uro* Cena vključuje: izvedba izkustvene delavnice in gradivo < 6 let 6-8 let 9-11 let

* Možnost kritja stroškov preko projektov ali donatorjev.

12-14 let > 14 let

KAZALO


VSEBINE S PODOROČJA SOCIALE IN ZDRAVSTVA »ŽIVETI S SLEPOTO IN SLABOVIDNOSTJO«

KONTAKT

Predvideno trajanje: 1 šolska ura Lokacija izvedbe: v šoli Termin izvedbe: po dogovoru

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica www.mdssng.si info@mdssng.si 05 33 34 650

Opis programa: Učenci spoznajo različne okvare vida, njihov način življenja ter njihove posebne potrebe. S pomočjo praktičnih vaj (gledanje preko simulacijskih očal, igranje z igrami, ki so prilagojene za slepe, spoznavanje tehničnih pripomočkov (govoreča ura, govoreči kalkulator, brajev meter, zveneča žoga, lupa ipd.), veščin (uporaba čutil – tip, vonj, sluh) in spretnosti (hoja z belo palico) učenci spoznajo, kako oseba z izgubo vida ravna v znanem in tujem okolju. Aktivnosti v programu so prilagojene starostni skupini otrok, za najmlajše so aktivnosti enostavnejše, za starejše pa so aktivnosti veliko bolj dinamične in nazorne. Cilji programa: Cilj programa je, da otroci in osnovnošolci spoznajo, da v njihovi bližini živijo tudi osebe, ki ne vidijo. Neposredni cilji so spoznavanje drugačnosti (slepota in slabovidnost in druge kombinirane invalidnosti), seznanjanje o načinu življenja, dela in drugih specifičnih potreb zaradi motenj vida, pravilen pristop in ravnanje do osebe z motnjami vida in sprejemanje oseb z motnjo vida ali drugo invalidnostjo. Posredni cilji pa so seznanjanje otrok in osnovnošolcev in s tem njihovih družin o motnjah vida in spodbujanje javnosti k spoznavanju in sprejemanju tovrstne problematike. Cena programa: 25 € / šolsko uro* (če je v skupini slep ali slaboviden učenec, je delavnica za celo skupino brezplačna) < 6 let

Cena vključuje: izvedba izkustvene delavnice in gradivo 6-8 let

* Možnost kritja stroškov preko projektov ali donatorjev.

9-11 let 12-14 let


VSEBINE S PODOROČJA SOCIALE IN ZDRAVSTVA »ZNANJE ZA RAVNANJE Z LJUDMI Z OKVARAMI VIDA« Predvideno trajanje: 2 šolski uri Lokacija izvedbe: po dogovoru Termin izvedbe: po dogovoru

KONTAKT

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica www.mdssng.si info@mdssng.si 05 33 34 650

Opis programa: S programom želimo osebe, ki pri svojem delu prihajajo v stik s slepo in slabovidno osebo, seznaniti z različnimi okvarami vida, njihovimi posebnimi potrebami, pravili komuniciranja s slepo in slabovidno osebo ter seznaniti s tehniko spremljanja slepih in slabovidnih. Program je primeren predvsem za strokovne delavce izobraževalnih ustanov, starše in druge zainteresirane. Cilji programa: Cilj programa je osebe, ki se pri svojem delu srečujejo s slepimi in slabovidnimi, usposobiti za pravilno ravnanje v odnosu videč–nevideč. Cena programa: 25 € / šolsko uro* Cena vključuje: izvedba izkustvene delavnice in gradivo < 6 let let stroškov preko * Možnost 6-8 kritja projektov ali donatorjev. 9-11 let 12-14 let > 14 let

KAZALO


DRUGE VSEBINE KONTAKT

»Z IGRO POMAGAM STAREJŠIM« Predvideno trajanje: 2 šolski uri Lokacija izvedbe: učilnica Termin izvedbe: september-junij

LEpi CAjti, Zavod za kakovost življenja www.lepicajti.si lepi.cajti@yahoo.com 041 487 610

Opis programa: Program je sestavljen iz dveh delov. V prvem se učenci seznanijo s pojavom staranja. Največ časa bodo posvetili staranju naših možganov in s tem upadu umskih sposobnosti. Skozi pogovor bodo učenci poskusili prepoznati procese staranja pri starejših osebah, ki jih sami osebno poznajo, se z njimi družijo. Poleg že poznanih dejavnosti, kot so reševanje križank, sudokuja, rebusov, igranja kart, branja, igranja spomina … bomo spodbudili učence, da še sami poiščejo nove aktivnosti, ki pomagajo pri zmanjšanju procesov pozabljanja. Poiskali bomo načine, s katerimi lahko vsak pripomore k lepši starosti starejše osebe. Drugi del programa bo potekal v obliki praktičnih delavnic, v okviru katerih bodo učenci spoznali različne vaje, s katerimi lahko uspešno pripomoremo k izboljšanju umskih sposobnosti starejših oseb, na primer: vaje za urjenje vidno-prostorskega zaznavanja, vaje za ostrino vida in selektivno pozornost, vaje za krepitev kratkoročnega, delovnega spomina in pozornosti, vaje za krepitev besednega delovnega spomina, vaje za pomnjenje, vaje za prostorski spomin, reševanje problemov. Celoten program vodijo izkušene mentorice zavoda LEpi CAjti. Cilji programa: Ozaveščanje o procesih staranja, oblikovanje spoštljivega odnosa do starejših oseb, < 6 let spoznavanje pristopov za izboljšanje staranja in medgeneracijsko povezovanje. 6-8 let

Cena programa: 2 € / učenca Cena vključuje: Vodeno razpravo, izvedbo 9-11 let praktičnega dela. 12-14 let > 14 let


PROGRAMI SE BODO DOPOLNJEVALI ...

Verzija 2.0: julij 2018


»Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«

REGIONALNO STIČIŠČE NVO PLANOTA Grgraske Ravne 30 - 5251 Grgar www.nvoplanota.si info@planota.si 05 307 40 40, 040 288 097