Frankofon bir bakışla Türköri ve Oryantalizm” / Un Regard Francophone Turquerie Et Orientalisme

Page 1

FRANKOFON BİR BAKIŞLA TÜRKÖRİ VE ORYANTALİZM UN REGARD FRANCOPHONE TURQUERIE ET ORIENTALISME


FRANKOFON BİR BAKIŞLA TÜRKÖRİ VE ORYANTALİZM UN REGARD FRANCOPHONE TURQUERIE ET ORIENTALISME

Sergi ve katalog İstanbul Fransız Başkonsolosluğu ve F.I.C.A.C.’ın yüksek himayelerinde düzenlenmiştir. L’exposition et la publication de ce catalogue sont placées sous le haut patronnage du Consulat Général de France à Istanbul et de la F.I.C.A.C.


ONUR KOMITESI - COMITE D’HONNEUR Bertrand BUCHWALTER: İSTANBUL, FRANSA BAŞKONSOLOSU - CONSUL GENERAL DE FRANCE, ISTANBUL Aykut EKEN: FICAC PRESIDENT - WORLD FEDERATION OF CONSULS - BRUSSELS Pierre GENTRIC: SAINT BENOIT FRANSIZ LISESI MÜDÜRÜ - DIRECTEUR DU LYCEE FRANCAIS SAINT BENOIT YÜRÜTME KOMITESI - COMITE EXECUTIF Pierre GENTRIC Erol MAKZUME Hélène CORBIERE İpek GÜMÜŞOĞLU PROJE KOORDINATÖRÜ - COORDINATEUR DU PROJET Erol MAKZUME “LA GALERIE” SORUMLUSU - RESPONSABLE DE LA GALERIE Hélène CORBIERE KATALOG - CATALOGUE Erol MAKZUME Yağmur AĞCAOĞLU AKKOÇ Hélène CORBIERE ÇEVİRİ - TRADUCTION Pierre GENTRIC Hélène CORBIERE Hatice ŞAHBAZ Serdar GÜNEYSU GRAFIK TASARIM - CONCEPTION GRAPHIQUE Yağmur AĞCAOĞLU AKKOÇ SERGI TASARIM - MISE EN PLACE DE LA SALLE D’EXPOSITION Erol MAKZUME Hélène CORBIERE FOTOĞRAF - PHOTOGRAPHIE Renata AKBAŞ MULTIMEDYA SORUMLUSU - RESPONSABLE MULTIMEDIA Bénoit GILLES BASIM EVI - MAISON D’EDITION GEZEGEN BASIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 100 YIL MAH. MASSIT MATBAACILAR SITESI 2. CADDE NO: 202-A BAĞCILAR-İSTANBUL TEŞEKKÜR - REMERCIEMENTS Pierre GENTRIC, Hélène CORBIERE, İpek GÜMÜŞOĞLU, Bénoit GILLES, Antea MAKZUME, Margarita PARSCHUKOVA, Fransua VUÇİNO, Yağmur AĞCAOĞLU AKKOÇ, Aykut EKEN, Gönül EKEN, Renata AKBAŞ, Gilles ZAMARIA, Murat DENİZOĞLU

“Frankofon bir bakışla: Türköri ve Oryantalizm” sergisi kataloğunda kullanılan yazı ve görseller izin alınmadan kullanılamaz. Telif hakları St. Benoit Lisesi ve Erol Makzume’ye aittir. Sergi 5 Mart - 5 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenmiştir. Les articles et les images utilisés dans le catalogue Un regard francophone: Turquerie et Orientalisme ne peuvent pas être utilisés sans autorisation. Les droits d’auteur appartiennent au Lycée Saint Benoit et à Erol Makzume. L’exposition a été organisée du 5 Mars au 5 Avril 2018.

2


3


GIZEMLI DOĞU, BAŞKA DIYARLAR VE ÖTEKI’NIN PEŞINDE... L’ORIENT MYSTERIEUX, UNE QUETE DE L’AILLEURS ET DE L’ALTERITE... Pierre GENTRIC

“XIV. Louis döneminde, helenistik olmuştuk, şimdi ise oryantalistiz. Bir adım atıldı. Dipsiz bir kuyu olan Asya’yı, sayısız akıl, hiç, aynı anda, bu kadar irdelememişti.”

« Au siècle de Louis XIV, on était helléniste, maintenant, on est orientaliste. Il y a un pas de fait. Jamais tant d’intelligences n’ont fouillé à la fois ce grand abîme de l’Asie. »

Victor Hugo - Les Orientales - 1829

Victor Hugo – Les Orientales, 1829

Türk hayranlığını veya Oryantalizmi incelerken, aslında egzotizm ve “Öteki”nin değişik olduğunun üzerinde durmak gerekir, çünkü Doğu, farklılığı ve ince zevk anlayışıyla dönemi etkisi altına almıştır. Gerçekten de Osmanlı İmparatorluğu'nun egzotizmi, XVIII. yüzyıla kadar büyüsünü ve çekiciliğini sürdürür ve XIX. yüzyılda yerini, yavaş yavaş, Oryantalizme bırakır. ”Doğunun olgularını”, başka bir deyişle, Kaldece, İbranice, Arapça ve Çince gibi Doğu dil ve uygarlıklarını inceleyen oryantalistlerin oluşturdukları “oryantalizm” bilimi 1830’larda ortaya çıkar. 1846’dan sonra, anlamı biraz daha genişleyerek bir “doğu zevki” kavramına dönüşür, bu da, egzotizmin özel bir türünü belirler. Doğu, artık sadece bir coğrafi bölge değil, frankofon edebiyatı ve resim sanatını etkisi altına alan ve onlara esin kaynağı olan bir anlayıştır.

Il s’agit bien d’aborder la question de l’exotisme et de l’Altérité lorsqu’on traite de la Turquerie et de l’Orientalisme car le monde oriental fascine par sa différence et son raffinement. Effectivement, l’exotisme de l’Empire Ottoman « fascine » et captive jusqu’au XVIIIe siècle, peu à peu l’orientalisme lui succède au XIXe siècle. En 1830, le substantif « orientalisme » apparaît, il désigne la science des « choses de l’Orient », la science des orientalistes qui étudient ces civilisations orientales ainsi que les langues de l’Orient : chaldéen, hébreu, arabe, chinois. Après 1846, le terme prend une signification plus large de « goût pour les choses de l’Orient » et désigne en fait une forme particulière d’exotisme. L’Orient n’est plus qu’une zone géographique, c’est également un concept qui séduit et inspire la peinture et la littérature francophone.

Tarihe baktığımızda, 1536’da Kanuni Sultan Süleyman’ın, Bab-ı Ali ile ilk olarak diplomatik ve ticari bağların temellerini atan I. François ile karşılaştığını görürüz. Daha sonra bu ilişkiler XVII. ve XVIII. yüzyıllarda gelişerek devam eder. Oryantalizme

Historiquement, en 1536, Soliman le Magnifique rencontre François 1er qui tisse les premiers liens diplomatiques et commerciaux avec la Sublime Porte, liens qui se développent aux XVII et XVIIIe siècles. L’influence de ce qui deviendra l’orientalisme est perceptible dès le XVIIe siècle particulièrement en musique et en littérature, parfois de manière fantaisiste. Colbert, sous le règne de Louis XIV, fait traduire pour la bibliothèque royale un nombre impressionnant de manuscrits arabes et syriaques. Rappelons-nous les Lettres Persanes de Montesquieu, L’enlèvement au Sérail et La marche turque de Mozart, l’opéra ballet Les Indes galantes de Rameau dont l’une des quatre entrées est turque ou encore les odalisques de François Boucher... des mises en scènes artistiques d’un exotisme triomphant jusqu’aux Turqueries des ballets de Versailles.

Paul Signac (1863-1935), “Süleymaniye”, sergideki eskizden betimlediği puantiyist eser. Christie’s arşivi. Paul Signac (1863-1935), Suleymaniye, style pointilliste dont l'esquisse est présentée dans l'exposition. Archive de Christie's.

4

François Pouillon confirme cette vision exotique dans « Le Dictionnaire des orientalistes de Langue française »1 : « L’orientalisme désigne l’ensemble des domaines dans lesquels, des voyageurs, des historiens, des géographes, des anthropologues, des ethnologues et aussi tant de musiciens, de romanciers et de peintres européens se sont voués, avec pour commun dénominateur « l’Orient » : un Orient bien étiré d’ailleurs. Ces entreprises savantes et artistiques étaient intéressées par ces contrées exotiques dont les civilisations étaient vues comme différentes de la civilisation européenne (…) L’Orientalisme, ce terme fourre-tout renvoie bien à l’exotisme. François Pouillon, « Le Dictionnaire des orientalistes de Langue française » 2008 1


dönüşecek etki, XVII. yüzyıldan itibaren müzikte ve edebiyatta, biraz da hayalperest bir tarzda ortaya çıkar. XIV. Louis döneminde, Colbert, çok sayıda Arap ve Suriye kökenli elyazmalarını kraliyet kütüphanesi için çevirtir. Montesquieu’nün “İran Mektupları”nı, Mozart’ın “Saraydan Kız Kaçırma” ve “Türk Marşı’’nı, Rameau’un “Sevgi Dolu Hindistan” opera-balesindeki 4 sahneden birinin Türklere ayrıldığını ya da François Boucher’in “Odalıklar”ını hatırlayalım. Zafere ulaşmış egzotizm kavramının sanatsal gösterimleri, Versailles Sarayı’nda Türk esintileri taşıyan sahnelere yer veren balelere kadar uzanır. François Pouillon1, bu kavramı “Fransız dili oryantalistleri sözlüğü” adlı eserinde şöyle tanımlar: “Oryantalizm, Doğu kavramını ortak bir payda olarak kabul eden bütün gezginlerin, tarihçilerin, coğrafyacıların, antropologların, etnologların olduğu kadar, ona gönül veren tüm müzisyen, ressam ve romancıların çalışma alanlarının tümü olarak tanımlanabilir. Son derece genişletilmiş bir Doğu kavramı söz konusudur. Bu artistik ve bilgelik dolu atılımlar daha çok, Avrupa medeniyetinin, diğer uzak medeniyetlerden farklı oluşuyla ilgilenirler. Oryantalizm sözcüğü, çok geniş kapsamıyla, her yönden egzotizm kavramına gönderme yapar, hatta ülke dışından gelen akımların çekiciliğinden, uzaktaki “diğerleri” incelendikçe, kişilerde, kendi sosyo-kültürel olgularının daha geçerli olduğuna dair ortak bir eğilim oluşturur. Bu da onları, kendi toplumlarında aynıları varolduğu halde, “diğerlerini” eleştirmeye kadar götürür.” Böylelikle, Doğu etkisi, XIX. yüzyılda, Avrupa ve Fransız sanat eserlerinde, çoğunlukla, “klişe” imgeler olarak yayılır. Sanatçılar, bu eşsiz bilgelikten, romantizmin hakim olduğu antik harabelerden olduğu kadar, kadın duygusallığının gezindiği haremlerden ve hamamlardan da etkilenirler. Ingres, “Odalık” isimli çalışmasındaki başarısını “Türk Hamamı” tablosunda da sergileyecektir. Bu farklılık ve yabancılık, XVII. yüzyılın sonlarında başlayıp XVIII. yüzyılın başına kadar devam ederek burjuva salonların ve soylu sınıfların ilgisini çeker. Sosyetede “alaturka” balolar düzenlenir, Doğu kıyafetleri giyilerek portreler yaptırılır. Tabloların birçoğu, Fransız aristokratları, görkemli Türk giysileri içinde beyler, peçeli bayanlar olarak gözler önüne serer. ”Haremlik” pozlar da modadır… Dolayısıyla, Türk dünyası, hayali bir Doğu aleminin getirdiği kalıplar içinde, “klişeler” ile yansıtılır. Oryantalizm, bir resim akımından çok, bir esin kaynağı olarak ortaya çıkar. Bu nedenle, oryantalist bir tablo, bir tarz ve teknikten çok, işlediği kendine özgü konularla tanınır. Osmanlı Türkiyesi’ne hayran olan Racine, 1672 yılında, yankıları “Büyük Hükümdarın Sarayı”na ulaşan, “Bayazıt” (Osmanlı Şehzadesi) adlı kitabını yazar. Birçok Fransız yazar için, Türk akımı konusu, “başkalaşma” kavramı için biçilmiş kaftandır. Çoğu zaman, bu yaklaşım, yansıtılan imgenin gerçek olup olmadığını pek de önemsemeyen bir hayal alemidir. Keza, Molière’in “Kibarlık Budalası” adlı eserinde de (1670), Cléonte adlı karakterin Türkçe ses uyumu içeren kelimeleri olağanüstü gülünç (parodik) bir tarzda seslendirmeye çalışması, Türk akımı modası için mükemmel bir örnektir. Bu tiyatro oyunu, Sultan IV. Mehmet’in hükümet temsilcisi olan Süleyman Ağa’dan esinlenerek yazılır. François Pouillon, “ Le Dictionnaire des Orientalistes de la langue française” 2008 1

Pasini’nin İzzet Bey’e ithaf ettiği, Goupil&Cie’nin çektiği “Küçüksu’da Türk Kadınları” tablosunun fotoğrafı. Erol Makzume Kol. Photo du tableau Les Femmes turques à Kuçuksu, prise par Goupil&Cie. Pasini avait dédié cette peinture à Izzet Bey. Collection d'Erol Makzume

Il put recouvrir l’attrait pour les vents de l’extérieur, une propension commune à se rassurer sur la validité de ses normes socio-culturelles en étudiant celles des autres lointains, voire à projeter sur des images extérieures des critiques, inavouables in situ, de sa propre société. » Ainsi, l’influence orientale se dissémine, souvent avec des visions « clichés » dans les productions artistiques européenne et française au XIXe siècle. Cette lumière unique, ses ruines antiques teintées de romantisme séduisent les artistes autant que la sensualité féminine qui exhale des harems ou des bains turcs (hammams). Ingres représentera d’ailleurs aussi bien Les odalisques que le Bain turc. Cet attrait pour l’Altérité et pour l’Ailleurs – fin XVIIe siècle, début XVIIIe siècle - influence les salons bourgeois et la noblesse ; bals costumés « à la turca » pour des soirées mondaines, représentations picturales dans lesquelles on se fait peindre en habits orientaux. Nombre de tableaux représentent alors des aristocrates français arborant des turbans - pour les messieurs - ou des voiles - pour les dames - sur de somptueux costumes turcs. La pose dans le « Haremlik » est à la mode… l’univers turc est ainsi représenté par des « clichés », stéréotypes d’un imaginaire oriental. L’orientalisme définit donc bien une source d’inspiration, un genre bien plus qu’un mouvement pictural. C’est pourquoi, un tableau orientaliste se distingue picturalement non pas par une technique ou un style mais par les thèmes traités. Au théâtre, séduit par la Turquie ottomane, Racine, en 1672, rédige Bajazet - éponyme du nom du Prince ottoman - dont les péripéties résonnent dans le « Sérail du grand seigneur ». Pour bon nombre d’écrivains français, les Turqueries représentaient l’Altérité par excellence. Un univers de fiction, souvent, dans lequel importait peu la véracité de l’image. Molière, lui-même, s’exerce à faire parler Cléonte dans un style remarquablement parodique usant de mots au consonances turques, c’est la Turquerie que l’on reconnaît dans le Bourgeois gentilhomme (1670). Molière propose une parodie du phénomène à la mode : la « turcomanie ». Il ridiculise ainsi la classe marchande française qui traite le plus 5


Süleyman Ağa’nın, Kasım 1669 tarihinde Fransız Sarayı’nda karşılanmasının ardından, Türkiye hemen gündem konusu olur. XIV. Louis, Molière’e bir komedi siparişi verir ve oyunda Türkler'in temsil edilmesini ister. Oyunda, Lully’in bestelediği ve Türk ezgilerinden esinlenen müzik yer alır. XIV. Louis’in bu talebi, Fransa’nın Osmanlı Devleti’ne olan ilgisini göstermektedir. Türk akımından sonra, XVII. yüzyılda ortaya çıkan ve 1830’dan itibaren yeni adıyla yayılacak olan “Oryantalizm”, XVIII. ve XIX. yüzyılda, Fransız resimlerinde daha fazla yer almaya başlar. Osmanlı Devleti artık Avrupa’yı büyülemektedir. Avrupa, pitoresk bir Doğu’nun hayalini kurar ve her şeye hayran olma seviyesine ulaşır. “Doğululuklar” adlı kitabın önsözünde, Victor Hugo şu sözleri paylaşır: “Doğu, genel bir meşguliyet oldu”. Ressamlar da, bazı yazarlar gibi, Doğu’ya gitmeden Doğu’dan ilham alırlar, gerisi hayal gücüne kalmıştır… Kurgu ve gerçek arasındaki Oryantalizm, “Binbir Gece Masalları”ndan esinlenerek, Avrupalı entelektüelleri derinden etkiler. Bu Doğu efsanesinde, kadın merkezi bir rol üstlenir. Odalık figürünü sanat eserlerinde sıklıkla görmek mümkündür: Delacroix’ın “Odalık” adlı tablosu, Hugo’nun “Doğululuklar” adlı kitabı, Ingres’in “Yıkanan Genç Kız” ve “Büyük Odalık” adlı tabloları… Delacroix, Frometin, Chassériau’ya karşın Ingres hiçbir zaman Doğu’ya gitmemiştir. Doğu ile ilgili okuduğu yazılardan edindiği bilgiler ve gravürler sayesinde Doğu’ya hayranlık duyan Ingres, bu “Şark Diyarı”nı hayalinde canlandırmıştır! Bu kadın figürü, oryantalistin hayalgücünün ve “Öteki’’yle ilişkisinin merkezindedir. Oryantalistin hayalgücü, batı düşüncesinin kendini keşfederken algıladığı ve yaydığı ortak canlandırmaların çevresinde oluşur.

L’orientalisme apparu au XVIIe siècle et dont le néologisme est répandu à partir de 1830 se propage au XVIII et XIXe siècles dans la peinture française, c’est d’abord la mode des Turqueries. L’Empire ottoman fascine l’Europe, on rêve d’un orient pittoresque, tout y est sujet d’admiration. Victor Hugo s’exprime ainsi dans la Préface des Orientales : « L’Orient est devenu une préoccupation générale ». Les peintres, comme certains écrivains, ne se rendent même pas en Orient mais s’en inspirent largement. L’imagination suffit, l’orientalisme entre fiction et réalité, teinté de représentations des Mille et Une Nuits envahit les milieux intellectuels européens. Dans ce mythe oriental, la figure féminine occupe une place centrale. L’odalisque parcourt les productions artistiques : Odalisques de Delacroix, Orientales de Hugo, la Petite Baigneuse et La Grande Odalisque d’Ingres... pourtant, contrairement à Delacroix, Fromentin ou Chassérian, Ingres n’est jamais allé en Orient ; instruit par ses lectures, séduit par des gravures, il a seulement rêvé cette « contrée orientale » ! Cette image de la femme orientale est au cœur même de l’imaginaire orientaliste et de la relation à l’Autre. L’imaginaire orientaliste s’organise donc autour d’un système de représentations collectives conçu et propagé par la pensée occidentale dans sa quête d’elle-même.

Egzotizm, farklılık, pırıltılı bir hayal gücü, sanki “diğeri”nin betimlemesi... Oryantalizme dönüşen Türk akımı kavramı, bizlere farklı olan “diğeri“ni anlamanın gerçek bir uygarlık seviyesi gerektirdiğini teyit etmektedir. “Doğu’ya Yolculuk”a dair muhteşem hayaller, bazen basit bir efsane, kurgu ve gerçek arasında bir uzlaşma şeklinde karşımıza çıkar. Dolayısıyla, ”Oryantalizm”i, Batılı bir bakışın, günlük yaşantılara, manzaralara, insanlara yaklaşımından ortaya çıkan tutum şeklinde tanımlayabiliriz. Batı, Doğu’yu hayal etmektedir! Doğu, bir yaratıcılık dünyasına dönüşmüştür. Lynne Thornton2: “Birçok yolcu ve sanatçı, Doğu’yu kendi romantizm düşlerine göre süslemeye devam ediyordu.” şeklinde çok doğru bir ifade kullanır. “Diğeri”nin portresinde sunmaya çalıştığımız aslında bizim imgemizin bir tamamlayıcısı veya bir karikatürüdür. “Diğeri”ne bakarak, kimliğimizi doğrularız.

Exotisme, altérité, imaginaire chatoyant et protéiforme comme une représentation de l’Autre... Les Turqueries devenues Orientalisme nous confirment qu’appréhender l’Autre dans sa différence est un réel enjeu de civilisation. Le fameux rêve et rite initiatique du « Voyage en Orient » se réduit souvent à un simple mythe, compromis entre fiction et réalité. Ainsi l’orientalisme se définit probablement par cette attitude qui consiste à porter un regard occidental sur des scènes quotidiennes, des paysages, des êtres humains... L’occidental imagine l’Orient ! L’Orient devient un espace de création. Lynn Thornton2 écrit très justement à ce propos : « Beaucoup de voyageurs et d’artistes continuaient cependant de parer l’Orient de leur propre romantisme ». Ainsi, le portrait, la représentation que nous prétendons présenter de l’Autre est, en réalité, soit un complément de notre image, soit une caricature. En regardant l’Autre nous confirmons notre identité.

Frankofoni Festivali etkinliğimiz çerçevesinde tablolarını bize ödünç vererek bu muhteşem sergiyi gerçekleştirmemizi sağlayan Sayın Erol Makzume’ye en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizim için son derece değerli olan bilgeliği, dikkati ve her an yardıma hazır oluşu sayesinde bu değerli kataloğu yayınlayabilme olanağı bulduk.

Nous adressons nos plus vifs remerciements à M. Erol Makzume pour le prêt des tableaux qui permet cette remarquable exposition inscrite dans le cadre de notre Festival de la Francophonie. Son érudition, son attention et sa disponibilité de chaque instant sont infiniment précieuses, elles ont permis la publication de ce catalogue.

Lynn Thornton, « La Femme dans la peinture orientaliste » - 1998, ISBN 2867700612

2

2

6

souvent avec les Turcs. La comédie est inspirée par Soliman Aga, émissaire du Sultan Mehmed IV, qui était accueilli à la cour à partir de novembre 1669 jusqu’en 1670. Louis XIV commande cette pièce à Molière et il souhaite que des turcs soient présents dans l’intrigue mise en musique par Lully, à partir de mélodies inspirées des sonorités turques. Cette demande royale confirme l’intérêt de la France pour la Turquie Ottomane.

Lynn Thornton, « La Femme dans la peinture orientaliste » - 1998, ISBN 2867700612FRANKOFON BİR BAKIŞLA: TÜRKÖRİ VE ORYANTALİZM UN REGARD FRANCOPHONE : TURQUERIE ET ORIENTALISME Erol MAKZUME

Kısa bir tanımlama ile frankofoni (franchophonie), kelime anlamı Fransızca konuşan, Fransız diline ve kültürüne sempati ya da yakınlık duyan kişi, kurum, oluşum anlamına gelir. Her yıl frankofoni haftası kapsamında ortak aktiviteler, etkinlikler tertip olunur. Günümüzde kısa adı OIF olan “Organisation Internationale de la Francophonie”nin dünyada 57 ülkenin üyesi bulunmaktadır. Bu ülkeler, ana dili Fransızca olan ya da nüfusunun önemli bir kısmı Fransızca’yı günlük yaşamda kullanan ve Fransız kültürüne bağlılığıyla tanınan ülkelerdir. Sergide yer alan tablolar, çoğunlukla Fransa ile Belçika ve diğer frankofon ülkelerin sanatçılarından derlenen eserlerden oluşuyor. Frankofon ülkeler arasında yer almamalarına rağmen, Fransa’da oturup çalışmış, frankofon sayılan İtalyan Alberto Pasini, İngiliz Ressam Dudley Hardy ve Avusturya asıllı Rudolf Ernst’in de çalışmaları sergiye dahil edildi. Pasini genç yaşta Paris’e yerleşip Fransızca öğrenmiş, Fransız hükümeti adına Doğu’da görev üstlenmiş bir sanatçı idi. İngiliz Hardy, Paris’te çalıştığı yıllarda Chérét ve Lautrec’in afiş çalışmalarından etkilenerek “affichomanie”yi İngiltere’ye taşıdı. Avusturya doğumlu Ernst ise Fransa’ya yerleşerek Fransız tabiiyetini aldı ve burada üne kavuştu. XVIII. ve XIX. yüzyıl Avrupa’sında, Fransızca dilinin; İtalyanca, Almanca, İspanyolca gibi dillere göre fazla olan popülaritesi sayesinde, “Turquerie” ve “Orientalisme” konularında Fransa en fazla sanatçı yetiştiren ülke oldu ve dünyaya öncülük etti. Ünlü oryantalist sanatçıların yer aldığı sergide, yeterince tanınmayan ve keşfedilmeyi bekleyen XIX. yüzyıl sonu sanatçılarına da yer vermiş bulunuyoruz. TÜRKÖRI DÖNEMI XVII. ve XVIII. yüzyılda, yolculuklar zor ve masraflı olduğundan Doğu’ya az sayıda sanatçı gelebiliyor, gelenlerin çoğu da çevreyi tanımadan, anlatılanlarla yetindikleri düşsel “Doğu kompozisyonlar” çalışıyorlardı. XVII. yüzyıl sonlarına kadar Doğu ile Batı arasındaki ilişkiler yalnızca ticaret alanında idi ve bu alan da Osmanlı Devleti ile anlaşmalar dolayısıyla Venedikli tacirlerin tekelinde bulunuyordu. Geriye doğru bakıldığında ise, bu iki coğrafya bölgesi arasındaki kültür ve inanış ayrılığının, birçok anlaşmazlık ve çatışmaya yol açtığı görülüyor. XVIII. yüzyıl başından itibaren Batı’da, Doğu’ya karşı bir ilgi artışı görülmeye başladı. 1704 yılında, Fransız Yayımcı Antoine Galland, “1001 Gece Masalları”nı Fransızca’ya çevirdi. Ardından 1721 yılında, yine Fransa’da, Montesquieu’nun “Acem Mektupları”nın (Lettres Persanes) yayımlanması geniş yankı uyandırdı. Bu dönemle birlikte, giyimde, edebiyatta, müzikte ve dekorda 8

La francophonie, en d'autres termes l'ensemble des personnes, des institutions qui fait usage du français ou qui éprouve de la sympathie ou une attirance envers la langue et la culture françaises. Chaque année, des activités et des évènements communs sont organisés dans le cadre de la semaine de la francophonie. De nos jours, plutôt connu sous l'appellation OIF, à savoir Organisation Internationale de la Francophonie, cette organisation regroupe 57 pays du monde entier. Ces pays membres ont le français comme langue officielle ou sont connus pour leur attachement envers la langue française dont une partie importante de leur population l'utilise dans leur quotidien. Cette exposition se compose des oeuvres d'artistes provenant majoritairement des pays francophones tels que la France, la Belgique, la Suisse, le Liban, ... Bien qu'ils ne proviennent pas d'un pays francophone, les travaux de l'italien Alberto Pasini, du peintre anglais Dudley Hardy et de l'autrichien Rudolf Ernst sont également présentés dans cette exposition. Suite à leurs parcours en France, Pasini, Hardy et Ernst sont considérés comme francophones. Installé à Paris à un jeune âge, Pasini apprend le français et se rend en mission en Orient au nom du gouvernement français. Influencé par les affiches de Chérét et Lautrec à Paris, l'anglais Hardy, quant à lui, propage l'affichomanie en Angleterre. Enfin, l'autrichien Ernst s'installe en France où il deviendra célèbre et prendra la nationalité française. Le français, comparé à l'allemand, l'italien ou l'espagnol était la langue la plus réputée aux XVIIIe et XIXe siècles. C'est grâce à cette popularité que la France a formé le plus d'artistes dans le domaine de la Turquerie et de l'Orientalisme en devenant ainsi la pionnière sur ce sujet dans le monde entier. Dans cette exposition où des artistes orientalistes célèbres sont présentés, on retrouve également des artistes de la fin du XIXe siècle, qui sont peu connus et qui attendent d'être découverts. PERIODE DE LA TURQUERIE : Les voyages étant difficiles et coûteux aux XVIIe et XVIIIe siècles, peu d'artistes ont eu la possibilité de se rendre en Orient. La majorité d'entre eux n'avaient aucune connaissance de cette région et réalisaient des représentations imaginaires de l'Orient à partir des informations qu'ils avaient entendues. Jusqu'à la fin du XVIIe siècle, les relations entre l'Ouest et l'Est étaient uniquement basées sur le commerce, qui était sous le monopole des commerçants vénitiens à la suite d'accords réalisés avec l'Empire Ottoman. Si auparavant les différences culturelles et religieuses avaient été sources de conflits et de différends, au début du XVIIIe siècle l'intérêt de l'Europe pour l'Orient augmente significativement. A titre d'exemple, on peut citer la traduction


“Turquerie” (Türköri) modası başladı. “Turquerie” sözcüğü, Batı dekoruna Doğu dekorunun katılması ya da Avrupa’da Türk tarzına özenmeden doğan, İstanbul ve saray kökenli moda olarak tanımlanabilir. Bu yeni modayı, 1669 yılında, XIV. Louis’in Osmanlı Sarayı’na gönderdiği elçiye karşılık Fransa’ya sefaret görevi ile yollanan Müteferrika Süleyman Ağa’nın başlattığı sanılıyor1. Böylece batılılar uzun süre, Osmanlı’yı “oryantal dekor”lar içinde ve kendilerininkinden ayrı, kafalarında düşledikleri biçimde tuvale aktardılar.

en français des Mille et une Nuits en 1704 par Gallimard ainsi que la publication en 1721 des Lettres Persanes de Montesquieu qui ont suscité l'admiration du public. C'est à partir de cette période que la mode « Turquerie » commence à prendre place dans les vêtements, la littérature, la musique et le décor. Le terme « Turquerie » peut être désigné comme un « mouvement venant d'Istanbul et du Palais impérial ottoman, né en Europe à la suite de l'apparition du décor oriental dans le décor occidental ou d'une imitation du style turc ». On pense que cette nouvelle tendance de « Turquerie » a été initiée par Soliman Aga, envoyé en France en échange de l'ambassadeur désigné par Louis XIV au palais ottoman en 16691. Ainsi, les peintres européens ont longtemps représenté les ottomans dans des décors orientaux inspirés par leur propre univers imaginaire. Nommés comme les « peintres de Turcs » en France, cette vague de « Turquerie » n'emporte pas seulement la France, mais submerge tous les autres pays d'Europe.

Bu sanatçılara “Fransa’da Türkleri resmeden ressamlar” (Les peintres de Turcs en France) deniyordu ancak Les éléments qui ont contribués à l'expansion de bu moda yalnızca Fransa’da la « Turquerie » sont le loukoum, le nargile, la değil, diğer Avrupa longue pipe, le tabac, le hammam turc, la cour, ülkelerinde de yayıldı. la serviette, le turban matelassé, le rumi ottoman Turquerie’nin yayılmasına Fransa’nın 1985’te çıkarttığı “Eşit-Farklı-Kenetli: (les motifs de grenades, de tulipes), la boisson katkısı olan kalemler arasında Frankofoni” pulu. qualifiée de « sorbet » par les européens, le lokum, nargile, çubuk, tütün, Timbre publié en France en 1985. sofa, le divan, la pince à cheveux, la ceinture Türk hamamı, havlu-peşkir, en argent, le sabot, le mohair, les portraits en kavuk-serpuş, Osmanlı Rumi, nar, lale motifleri, Avrupalılar’ın “sorbet” olarak tanımladıkları miniature, les céramiques d'Iznik, les manoirs ottomans, les şerbet, sofa-divan, gümüş toka ve kemerler, takunya, “mohair” fontaines d'ablutions, les intérieurs dans le style d'Edirnekari, les ismini verdikleri angora yünü, minyatür portrecilik, İznik broderies en soie de Bursa à motifs floraux, l'art du papier marbré seramikleri, Osmanlı köşk ve şadırvanları, Edirnekari enteryörleri, (Ebru) et les habits brodés2. Ces objets de la culture ottomane çiçek motifli Bursa çatma ipekler, ebru sanatı ve sarmalar qui venaient d'un Orient exotique et mystérieux étaient source bulunmaktadır2. Egzotik ve gizemli doğudan ulaşan Osmanlı d'inspiration, de curiosité et d'admiration pour les européens. kültürünün bu nesneleri Avrupalılar’da yeni bir esinti, merak ve hayranlık oluşturuyordu. PERIODE DE L'ORIENTALISME : ORYANTALIZM DÖNEMI: Resimde “Oryantalizm”, Sanat Eleştirmeni-Yazar Lynne Thornton’a göre, gerçekte ne bir akım ne de bir tarz ve üslup olarak tanımlanabilir. Profesör Zeynep İnankur da bu görüşe katılıyor ve oryantalist resimlerin üsluptan çok, konu yönünden yakınlık gösterdiklerini, değişik üsluplarda çalışmış birçok sanatçının benzer konulara eğilerek harem, hamam, gündelik yaşam ve mimarlık ağırlıklı kent görünümleri üzerinde çalıştıklarını söylüyor. Liotard, Jean-Etienne (1702-1790). Bu ressam için bak.: Erol Makzume - Esra Kocabaşoğlu, “Jean-Etienne Liotard - Cenevreli Türk Ressam: Turquerie’den Oryantalizm’e”, Toplumsal Tarih, no. 117, Eylül 2003, sf. 62-65. 2 Philippa Scott “Turqueries” sf. 12-19, 2001 Thames & Hudson Ltd.- Londra. 1

Selon l'écrivaine et critique d'art Lynne Thornton, l' « Orientalisme » dans l'art du dessin ne peut être réellement défini comme un courant, un style et une forme. Avis également partagé par la professeure Zeynep Inankur, celle-ci indique que les oeuvres orientalistes ne montraient pas une affinité envers un style mais étaient plutôt rassemblées autour de sujets identiques. Elle souligne que de nombreux artistes oeuvrant dans des styles différents sur les paysages urbains se basaient sur des sujets similaires tels que les harems, les hammams, la vie quotidienne et l'architecture.

Liotard, Jean Etienne (1702-1790). Pour ce peintre, voir : Erol MakzumeEsra Kocabaşoğlu, Jean-Etienne Liotard - Peintre turc: De la Turquerie à l'Orientalisme, Toplumsal Tarih, no. 117, Septembre 2003, pages 62-65. 2 Philippa Scott, Turqueries, pages 12-19, 2001 Thames & Hudson Ltd.- Londres 1

9


Doğu ülkelerine sanatçı akınını hızlandıran sebeplerin başında, 1798-1799 Mısır Seferi, XVIII. yüzyılın sonunda “Egyptologie” araştırmalarına duyulan ilgi, 1821-1829 Yunan Kurtuluş Savaşı, 1830 yılında Fransızlar’ın Cezayir’e girmeleri, 1854-1855 Kırım Savaşı ve 1869 yılında Süveyş Kanalı’nın açılışı gibi olaylar bulunmaktadır. Bunlara XIX. yüzyılda Fransa ve İngiltere’nin Osmanlı Devleti ve genelde Orta Doğu siyasetleri ile ilgili girişimleri de eklenebilir. Sanatçılar gezgin-kâşif kimlikleri ile dolaştıkları ülkelerde, elçiliklerinin de desteğiyle Doğu kültürü ve Doğulu aile üzerine resim çalışmalarına yönelirken, üniversiteli sanatçılar da bilimsel çalışmalara katıldılar. Savaş muhabirliği görevi üstlenen ressamlar, gerçek savaş kompozisyonları yarattılar. 1855 ve 1867 Paris “Exposition Universelle”de oryantalist çalışmalar yer alınca, Fransızlar gibi İngiliz, Alman, İtalyan, Avusturyalı, İspanyol ve Amerikalı sanatçılar da oryantalist konularda güzellik bulmaya başladılar. Fransız Yazar Théophile Gautier Doğu’ya bu akımı “Mavi hastalığı” ve “Azur nostaljisi” olarak tanımladı. “Orientalisme” XIX. yüzyıl ortalarında Avrupa resminde yeni bir dönemin başlamasına yol açtı: 1854 yılında ilk kez Roma Büyük Ödülü’ne “Grand Prix de Rome” katılmak isteyen adayların oryantalist tarzda eserleri de yarışma kapsamına alındı. Sergide mitoloji, din ya da tarih konulu eserlerin yanı sıra oryantalist temalı tablolar da yer alıyordu ve büyük ödülü kazanana, 1816 yılından beri Roma’da Villa Medicis’de etkin durumda bulunan “Fransız Akademisi”nde öğrenim görmek üzere beş yıllık bir eğitim bursu veriliyordu. Ulaşım araçlarının bu tarihlerde her geçen gün biraz daha gelişmesi ile bir zaman en çok İtalya ve Yunanistan’a gidebilen Avrupalı sanatçılar, egzotik Doğu’yu resmetmek üzere, kara ve deniz yolu ile, Doğu’nun kapısı İstanbul’a, oradan Anadolu’ya, Suriye’ye, Mısır’a ulaşırlarken, bazıları da Fransa ve İspanya üzerinden, gemi ile Kuzey Afrika’ya gitmeye başladılar.

10

Parmi les raisons principales de l'accélération de la venue des artistes en Orient, on peut citer l'expédition en Egypte (17981799), l'intérêt pour les recherches en Egyptologie à la fin du XVIIIème siècle, la guerre d'indépendance grecque (1821-1829), l'entrée des français en Algérie (1830), la guerre de Crimée (1854-1851) ainsi que l'ouverture du canal de Suez (1869). Par ailleurs, on peut également rajouter à cette liste les initiatives de la France et de l'Angleterre envers la politique de l'Empire Ottoman et du Moyent Orient en général au XIXe siècle. Soutenus par les ambassadeurs, lors des voyages, alors que les artistes « voyageurs et explorateurs » s'intéressaient principalement à la culture et aux familles orientales, les artistes académiques participaient à des travaux scientifiques. Ces peintres qui assumaient également le rôle de correspondant de guerre, ont réalisé des illustrations de bataille. C'est avec le début de l'apparition des oeuvres orientalistes à l'Exposition Universelle de Paris en 1855 et 1867 que les artistes anglais, allemands, italiens, autrichiens, espagnols et américains ont commencé à être attirés par le charme de l' « Orientalisme » qualifié de « maladie bleue » et « de nostalgie de l'Azur » par l'écrivain Théophile Gautier. Au milieu du XIXe siècle, l'orientalisme a déclenché une nouvelle période dans l'art du dessin. C'est en 1854 que les candidats qui souhaitaient participer au Grand prix de Rome pouvaient présenter pour la première fois leurs oeuvres d'inspiration orientale. Ainsi, on retrouvait des tableaux orientalistes accompagnés d'oeuvres sur la mythologie, la religion ou l'histoire grecque. En outre, le grand gagnant de ce concours recevait une bourse pour une formation de 5 ans à l'Académie de France, située dans la villa Médicis à Rome depuis 1816.

On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında düzenli gemi hatları ile Doğu’ya ulaşım kolaylaşıyor, böylece İstanbul ve İzmir gibi büyük kentlere aralıksız seferler yapılırken Antalya, Mersin, İskenderun gibi limanlara ve Karadeniz’e, arada bir konan seferlerle daha seyrek gidiliyor ve İstanbul’a, İzmir’e göre, bu bölgeler sanatçılarca el değmemiş, keşfedilmemiş alanlar olarak görülüyordu.

Suite aux développements progressifs des moyens de transport, les artistes européens qui se rendaient plus en Italie et en Grèce afin d'illustrer cet Orient exotique, ont commencé à se rendre par terre et par mer, à Istanbul (porte de l'Orient), en Anatolie, en Syrie et en Egypte. Certains ont même commencé à se déplacer en bateau pour aller en Afrique du Nord, à partir de la France et de l'Espagne. A la deuxième moitié du XIXe siècle, les voyages réguliers faits en bateau ont grandement facilité l'accès à l'Orient. Alors que les voyages vers Istanbul et Izmir se font continuellement, les déplacements vers Antalya, Mersin, Alexandrette (Iskenderun) et la Mer Noire, considérés comme des régions non découvertes par les artistes sont prévus moins fréquemment.

Sergiyi tarihi Saint Benoit Lisesi’nin modern galerisinde gerçekleştirme imkanı veren, kurumun sanatsever ve girişimci müdürü Sayın Pierre Gentric ile tüm ekibine, etkinlik konusunda desteklerini esirgemeyen İstanbul Fransız Başkonsolosu Bernard Buchwalter ve F.I.C.A.C. Başkanı Aykut Eken’e şükranlarımı sunmak isterim.

Je souhaite exprimer ma reconnaissance et mes remerciements à l'amateur d’art dynamique, Directeur du Lycée Saint Benoît Monsieur Pierre Gentric qui nous a donné la possibilité de réaliser cette exposition dans La Galerie et à toute son équipe, ainsi qu’au Consul Général de France à Istanbul M. Bertrand Buchwalter et au Président de la F.I.C.A.C., M. Aykut Eken pour leur soutien...


Jules Laurens (1825-1901), “Göksu Çeşmesi” tablosundan detay. Özel koleksiyon. Jules Laurens (1825-1901), Détail du tableau Fontaine de Goksu. Collection privée.


SANATÇILAR - LES ARTISTES A ALLEGRE, Raymond (1857-1933) ATAMIAN, Charles Garabed (1872-1947) B BACHMANN, Adolphe (1880-?) BREST, Germain-Fabius (1823-1900) BOULANGER, Gustave Clarence Rodolphe (1824-1888) BOURGUIGNON, Maurice-Jean (1877-1925) BRAYER, Yves (1907-1990) C COMPTE-CALIX, François-Claudius (1813-1880) COTTET, Charles (1863-1925) D D’ALESI, Hugo (Frederic Alexianu) (1849-1906) DECAMPS, Alexandre Gabriel (1803-1860) DEFORCADE, Jean-Baptiste-Etienne (XIX. YÜZYIL SONU- FIN DU XIX EME SIECLE)

DIRANIAN, Sarkis (1854-1908) DURAND-BRAGER, Jean-Baptiste Henri (1814-1879) E ERNST, Rudolf (1854-1932) F FARROUKH, Mustafa (1901-1957) FROMENTIN, Eugéne (1820-1876) G GIDE, François-Théophile Etienne (1822-1890) GEROME, Jean-Leon (1824-1904) H HARDY, Dudley (1867-1922) HAYETTE, François-Claude (1838-?) HAYETTE, VALERY (XIX. YÜZYIL SONU- FIN DU XIX EME SIECLE) HEBERT, Jules (1812-1897)


L LAURENS, Jules (1825-1901) LEVY-DHURMER, Lucien (1865-1953) LEPRINCE, Jean-Baptiste (1734-1781) LOTTIER, Louis (1815-1892) M MELLING, Antoine Ignace (1763-1831) N NOIRE, Maxime (1861-1927) P PASINI, Alberto (1826-1899) PHILIPPOTEAUX, Paul Dominique (1846-1923) POMBA, Gustave (XIX. YÜZYIL SONU- FIN DU XIX EME SIECLE) PORTAELS, Jean-François (1818-1895) R RAVOT, Camille (1873-1945)

RAYMOND, Alexandre (1872-1941) ROCHEGROSSE, Georges-Antoine (1859-1938) S SAINT-SAUVEUR, Jacques Grasset de (1757-1810) SIGNAC, Paul (1863-1935) V VAN LOO, Charles-Amédée-Philippe (1719-1795) Y YVON, Adolphe (1817-1893) W WARNIA-ZARZECKI, Joseph (1850-?) Z ZIEM, Félix (1821-1911)KATALOG

CATALOGUE


CHARLES-AMEDEE-PHILIPPE VAN LOO (1719-1795)

16

Odalıkların Sultan ve Hanım Sultan İçin Düzenlediği Kır Eğlencesi/ Tuval üzerine yağlı boya/ 46x46 cm, 1774 Fête champêtre avec le sultan et la sultane / Huile sur toile / 46x46 cm, 1774


JEAN-BAPTISTE LEPRINCE (1734-1781) Oryantal Giysili Genç Kız/ Tuval üzerine yağlı boya/ 126x97 cm Jeune fille en habit oriental / Huile sur toile / 126x97 cm

17


JEAN-BAPTISTE LEPRINCE (1734-1781)

18

Sultanla Tanışma/ Tuval üzerine yağlı boya/ 60.5x82 cm Rencontre avec le sultan / Huile sur toile / 60.5x82 cm


ANTOINE IGNACE MELLING (1763-1831) Avrupa Yakası’nda Büyükdere Köyü/ Gravür Duparc/ 73x43 cm Vue de la partie Occidentale du Village de Büyükdere sur la Rive Européenne du Bosphore / Gravure de Duparc / 73x43 cm

19


JACQUES GRASSET DE SAINT-SAUVEUR (1757-1810)

20

Turbanlı Türk Kadınları/ Gravür Labrousse/ 19x13.5 cm Femmes turques avec leur Tanndour / Gravure de Labrousse/ 19x13.5 cm


JACQUES GRASSET DE SAINT-SAUVEUR (1757-1810) Müslüman Kadın Yazlık Giyside/ Gravür Labrousse/ 19x13.5 cm Mahometane en habit d'été / Gravure de Labrousse/ 19x13.5 cm

21


JACQUES GRASSET DE SAINT-SAUVEUR (1757-1810)

22

Dua Eden Dervişler/ Gravür Labrousse/ 19x13.5 cm Derviches fesant le Prierel / Gravure de Labrousse / 19x13.5 cm


JACQUES GRASSET DE SAINT-SAUVEUR (1757-1810) Müslümanlar/ Gravür Labrousse/ 19x13.5 cm Musulmans / Gravure de Labrousse / 19x13.5 cm

23


ALEXANDRE GABRIEL DECAMPS (1803-1860) Ege’den Peyzaj/ Kağıt üzerine sulu boya/ 19x29 cm 24

Paysage de la région d'Egée / Aquarelle sur papier / 19x29 cm


JULES HEBERT (1812-1897) Çubuk İçen Osmanlı/ Kağıt üzerine sulu boya/ 34.5x28 cm Turc fumant la longue pipe / Aquarelle sur papier / 34.5x28 cm

25


FRANCOIS-CLAUDIUS COMPTE-CALIX (1813-1880)

26

Sevgililer/ Kağıt üzerine sulu boya/ 23x19 cm Les amoureux / Aquarelle sur papier / 23x19 cm


JEAN-BAPTISTE-ETIENNE DE FORCADE (XIX. YY SONU- FIN DU 19EME SIECLE) Haliç’te/ Tuval üzerine yağlı boya/ 28.5x44.5 cm, 1894 La Corne d'Or / Huile sur toile / 28.5x44.5 cm, 1894

27


LOUIS LOTTIER (1815-1892) Topkapı Sarayı Girişinde Çeşme/ Tuval üzerine yağlı boya/ 48x38 cm 28

Fontaine à l'entrée du palais de Topkapi / Huile sur toile / 48x38 cm


ADOLPHE YVON (1817-1893) Meddah/ Tuval üzerine yağlı boya/ 37x45 cm, 1872 L'Orateur / Huile sur toile / 37x45 cm, 1872

29


JEAN-FRANCOIS PORTAELS (1818-1895) Doğu’lu Kadın/ Pano üzerine yağlı boya/ 45x33 cm 30

Femme orientale / Huile sur panneau / 45x33 cm


EUGENE FROMENTIN (1820-1876) Cezayir’de Çarşı/ Tuval üzerine yağlı boya/ 38.5x53 cm Marché algérien / Huile sur toile / 38.5x53 cm

31


FELIX ZIEM (1821-1911) Boğaz’dan Görüntü/ Ahşap üzerine yağlı boya/ 46x70.5 cm 32

Vue du Bosphore / Huile sur bois / 46x70.5 cm


FRANCOIS-THEOPHILE-ETIENNE GIDE (1822-1890) Boğaz’da Kayık Sefası/ Tuval üzerine yağlı boya/ 34x55.5 cm Promenade en barque sur le Bosphore / Huile sur toile / 34x55.5 cm

33


GERMAIN-FABIUS BREST (1823-1900) İstanbul’da Bir Sokak/ Tuval üzerine yağlı boya/ 27.5x36 cm 34

Une rue d'Istanbul / Huile sur toile / 27.5x36 cm


GERMAIN-FABIUS BREST (1823-1900) Kahve’de Keyf/ Tuval üzerine yağlı boya/ 35x27.5 cm Détente au café / Huile sur toile / 35x27.5 cm

35


JEAN-LEON GEROME (1824-1904) Mısır’lı Eşek/ Goupil & Co. objektifinden/ 33x26.5 cm 36

Ane Egyptien / Sous l'objectif de Goupil&Co / 33x26.5 cm


JEAN-LEON GEROME (1824-1904) Paşa’nın Eskortu/ Goupil & Co. objektifinden/ 33x26.5 cm Les coureurs du pacha / Sous l'objectif de Goupil&Co / 33x26.5 cm

37


GUSTAVE CLARENCE RODOLPHE BOULANGER (1824-1888) Terasta Keyif/ Tuval üzerine yağlı boya/ 38.5x46.5 cm 38

Détente sur la terasse / Huile sur toile / 38.5x46.5 cm


JULES LAURENS (1825-1901) Hamal/ Kağıt üzerine karakalem/ 61.5x43.5 cm Porteur / Fusain sur papier / 61.5x43.5 cm

39


JULES LAURENS (1825-1901) Van’da Cami ve Harabeler/ Kağıt üzerine sulu boya/ 21x28 cm 40

Mosquée et ruines à Van / Aquarelle sur papier / 21x28 cm


JULES LAURENS (1825-1901) Acem Kadın/ Kağıt üzerine sulu boya/ 33x26 cm Femme perse / Aquarelle sur papier / 33x26 cm

41


ALBERTO PASINI (1826-1899) Saray Kapısı/ Kağıt üzerine sulu boya/ 32x40 cm, 1870 42

Porte du palais / Aquarelle sur papier / 32x40 cm, 1870


FRANCOIS CLAUDE HAYETTE (1838-?) Kahve İkramı/ Tuval üzerine yağlı boya/ 103x74 cm Dégustation de café / Huile sur toile / 103x74 cm

43


PAUL DOMINIQUE PHILIPPOTEAUX (1846-1923) Yıldız’da Ferhan ve Seyis/ Kağıt üzerine sulu boya/ 24x34 cm 44

Ferhan et le valet d'écurie à Yildiz / Aquarelle sur papier / 24x34 cm


HUGO D’ALESI (FREDERIC ALEXIANU) (1849-1906) İstanbul’da Bir Sokak/ Tuval üzerine yağlı boya/ 34x47.5 cm Une rue d'Istanbul / Huile sur toile / 34x47.5 cm

45


SARKIS DIRANIAN (1854-1908) Sarayda/ Tuval üzerine yağlı boya/ 80x64 cm 46

Au palais / Huile sur toile / 80x64 cm


RUDOLF ERNST (1854-1932) Cem Sultan/ Kağıt üzerine sulu boya/ 52x38 cm Sultan Cem / Aquarelle sur papier / 52x38 cm

47


RAYMOND ALLEGRE (1857-1933) Tunus Sahil Boyu/ Tuval üzerine yağlı boya/ 37x45 cm 48

La côte tunisienne / Huile sur toile / 37x45 cm


GEORGE-ANTOINE ROCHEGROSSE (1859-1938) Cezayir'de Savaşın Dehşetleri/ Tuval üzerine yağlı boya/ 35x55 cm Horreurs de la guerre en Algérie / Huile sur toile / 35x55 cm

49


MAXIME NOIRE (1861-1927)

50

Boğaz’da Kahve/ Pano üzerine yağlı boya/ 42x50 cm Café sur le Bosphore / Huile sur panneau / 42x50 cm


CHARLES COTTET (1863-1925) İstanbul Silüeti/ Pano üzerine yağlı boya/ 31x40 cm, 1904 Silhouette d'Istanbul / Huile sur panneau / 31x40 cm, 1904

51


PAUL SIGNAC (1863-1935)

52

Süleymaniye Camii/ Kağıt üzerine sulu boya/ 42x54 cm, 1907 Mosquée Suleymaniye / Aquarelle sur papier / 42x54 cm, 1907


LUCIEN LEVY-DHURMER (1865-1953) Doğu’nun Hayaleti Pierre Loti/ Ahşap üzerine yağlı boya/ 21x29 cm, 1897 Fantôme d'Orient, Portrait de Pierre Loti devant Istanbul / Huile sur bois / 21x29 cm, 1897

53


DUDLEY HARDY (1872-1922) Türkmen Evinde Yün Eğiren Kadın/ Kağıt üzerine sulu boya/ 25.5x46 cm 54

Fileuse de laine dans une maison turkmène / Aquarelle sur papier / 25.5x46 cm


ALEXANDRE RAYMOND (1872-1941) Bizans Dönemi'nde Ayasofya ve Hipodrom/ Kağıt üzerine sulu boya/ 58x87 cm Sainte-Sophie et l'hippodrome à l'époque byzantine / Aquarelle sur papier / 58x87 cm

55


CHARLES GARABED ATAMIAN (1872-1947), Atf. Ney Çalan Derviş/ Tuval üzerine yağlı boya/ 50x38.5 cm 56

Derviche jouant du ney / Huile sur toile / 50x38.5 cm


CAMILLE RAVOT (1873-1945) Boğaz’dan İstanbul Silüeti/ Tuval üzerine yağlı boya/ 33.5x46.5 cm Silhouette d'Istanbul depuis le Bosphore / Huile sur toile / 33.5x46.5 cm

57


MAURICE-JEAN BOURGUIGNON (1877-1925) Eyüp Mezarlığı/ Kağıt üzerine sulu boya/ 34.5x30 cm, 1922 58

Cimetière d'Eyüp / Aquarelle sur papier / 34.5x30 cm, 1922


JEAN-BAPTISTE HENRI DURAND-BRAGER (1814-1879) Dalyan/ Pano üzerine yağlı boya/ 25x49 cm Etang à poissons / Huile sur panneau / 25x49 cm

59


GUSTAVE POMBA (XIX. YY SONU- FIN DU 19EME SIECLE)

60

Sahilde Genç Çift/ Kağıt üzerine sanguine kalem/ 36x24 cm Jeune couple au bord de la mer / Sanguine sur papier / 36x24 cm


ADOLPHE BACHMANN (1888-?) Boğaz’da Günbatımı/ Tuval üzerine yağlı boya/ 46x55 cm Coucher de soleil sur le Bosphore / Huile sur toile / 46x55 cm

61


MUSTAFA FARROUKH (1901-1957) 62

Beiteddine Sarayı/ Karton üzerine sulu boya/ 25x33 cm Palais de Beiteddine / Aquarelle sur carton / 25x33 cm


YVES BRAYER (1907-1990) Eyüp Mezarlığı/ Kağıt üzerine sulu boya/ 24x33 cm, 1933 Cimetière d'Eyüp / Aquarelle sur papier / 24x33 cm, 1933

63


JOSEPH WARNIA-ZARZECKI (1850-?)

64

Boğaz Sahilinde/ Tuval üzerine yağlı boya/ 57x76.5 cm Sur les rives du Bosphore / Huile sur toile / 57x76.5 cm


VALERY HAYETTE (XIX. YY SONU- FIN DU 19EME SIECLE) Saraylı Müzisyenler/ Tuval üzerine yağlı boya/ 66x55 cm Les musiciens du palais / Huile sur toile / 66x55 cm

65KISA BİYOGRAFİLER Doğum tarihlerine göre


CHARLES-AMEDEE-PHILIPPE VAN LOO (1719-1795), FRANSIZ Ressam olan babası Jean-Baptiste Van Loo, Torino ve Roma’da bulunduğu yıllarda yanında yetişti, alegorik konulu ve portre ağırlıklı çalışmalar yaptı. 1738’de Roma, 1745’te Aix-en-Provence şehrinin ödüllerine layık görüldü ve 1747’de “Académie Royale de Peinture et de Sculpture” üyesi oldu. Marki de Sade’ın, canlıdan betimlendiği bilinen tek portresini gerçekleştirdi. Markiz de Pompadour’a da oryantalist temalı tablolar yapan Van Loo, daha sonra Madam Barry’nin siparişi olan “Bir sultanın yaşamından sahneler” içeren dört ayrı oryantalist tabloyu 1775 Paris salonunda sergiledi. Bunlardan “Zenci ve beyaz haremağaları Sultana hizmet ederlerken” adlı tablo bugün Nice’te Musée Chéret koleksiyonundadır. Sergimizde yer alan “Odalıkların Sultan ve Kadın Sultan için düzenledikleri kır eğlencesi” tablosu için ise dönemin sanat eleştirmeni Bachaumont “Fransız Sultan, yabancı kostümler giyerek soylu sevgilisinin dikkatini çekmek istiyor” ifadesinde bulunmuştu1. JEAN-BAPTISTE LEPRINCE (1734-1781), FRANSIZ Resim tekniğine doğduğu şehir Metz’de aşina olmaya başladı. Döneminin önemli bir ressamı ve gravürcüsü idi. 1750’de Paris’e yerleştikten sonra ünlü sanatçı François Boucher’nin (1703-1770) en beğendiği talebeleri arasında yer aldı. İlk dönem çalışmaları konu ve üslup olarak Boucher’nin rokoko teknikleriyle benzerlik taşıyordu. 1758’de Saint Petersburg’a yerleşip Kraliyet Sarayı’nda Rus Çariçesi II. Katerina için çalıştı. Burada beş yıl kaldı, komşu ülkeler Finlandiya, Litvanya ve Siberya’ya seyahat etme imkanı buldu. 1763 yılında Paris’e beraberinde getirdiği çok sayıda eskizleri kullanarak atölyesinde tablo ve gravürlere imza attı. 1765 yılında “Académie de peinture et de sculpture” daimi üyesi olan sanatçının Paris’te yaşadığı yıllar “Turquerie” modasının egemen olduğu bir döneme rastladı; bu modayı yansıtan önemli eserler betimledi. JACQUES GRASSET DE SAINT-SAUVEUR (1757-1810), KANADALI-FRANSIZ Montreal doğumlu sanatçı Paris’te, 1764’te, Cizvitler’in Sainte Barbe Okulu’nda eğitim gördü. Ressam ve döneminin önemli bir yazarı olarak yetişti, Macaristan, Mısır ve diğer Ortadoğu ülkelerinde Fransa Hükümeti adına diplomatik görevlerde bulundu. Tanıştığı ülkelerin insanlarını resmetti, haklarında kitaplar yazdı ve gravür ustası Labrousse çizimlerini gravüre dönüştürdü. “Le Sérail” adlı kitabında görsel olarak Osmanlı hamam kompozisyonları ve odalıklar yer aldı. Henüz Batılı ressamların Doğu’ya rahatlıkla gelemedikleri yıllarda, diplomatik görevi sayesinde, Doğu’yu Avrupalılar’a ilk tanıtan ilk sanatçılardandı. ANTOINE IGNACE MELLING (1763-1831), FRANSIZ Bir heykeltraşın oğlu olan Melling ressam ve mimar idi. İtalya ve Mısır’a gerçekleştirdiği seyahatlerden sonra 1784 sonlarında

Auguste Boppe, “Les Peintres du Bosphore du 18 eme siècle”, Librairie Hachette- Paris 1911 Türkçe edisyonu sf. 105 1

68

Rusya Elçisi Bulgakov’un himayesinde İstanbul’a gelerek, Rusya Büyükelçiliği’nde ataşelik yaptı ve bu şehirde 18 yıl yaşadı. Sultan III. Selim’e ve kız kardeşi Hatice’ye mimari projeler sundu ve onlarla yakın dostluklar kurdu. Hatice Sultan’ın Ortaköy’deki yalısının iç ve bahçe dekorasyonu ile Defterdarburnu’nda yeni yaptırılan neo-klasik konağın iç dekorasyonunu üstlendi. İstanbul’da bulunduğu yıllarda çok sayıda Boğaz ve şehir manzaraları çizen sanatçı 1803 yılında, Paris’e döndükten altı yıl sonra çalışmalarının yayınlanması için bir gravür stüdyosu açtı ve İstanbul konulu betimlemeleri “Voyage Pittoresque de Constantinople et des rives du Bosphore” albümünde topladı. ALEXANDRE GABRIEL DECAMPS (1803-1860), FRANSIZ 1828 yılında Navarin Savaşı’nı resmetmek üzere görevlendirildiği Yunanistan’dan İzmir’e geçerek orada bir süre oturan, daha sonra Manisa, Aydın, Balıkesir ve İstanbul’u dolaşarak ülkemizde bir buçuk yıl kadar kalan ünlü2 sanatçı Eugène Delacroix ile aynı dönemde yaşamış ve oryantalist konulara Türkiye’yi ziyareti sırasında yönelmiş büyük bir resim ustası idi. Türkiye’de karşılaştığı renkli doğadan ve insanlardan etkilenen sanatçı, Fransa’ya döndükten sonra da aşık olduğu bu ülkeyi sihirli fırçasıyla tablolarına aktarmayı sürdürdü. 1831’de Paris Salonu’nda sergilediği “Ronde du Cadjibey Smyrne” (İzmir’de Gece Devriyesi) adlı tablosu ile, bir başka ünlü oryantalist ressam Delacroix’in tablosu yanında yer aldı ve büyük ilgi topladı. 1833 Paris Salonu’nda “Constantinople” kitabının yazarı, ünlü eleştirmen Gautier, Decamps için “Ingres’in desen üstünlüğü, Decamps’da renk kullanımı üstünlüğüne dönüşüyor” demişti. Türkiye peyzajını, hayvan ve av konularını, tarihî-dinî temaları tuvale aktarmadaki başarısının gizini, belki de, Doğu’nun kendisinde bıraktığı etki ile Rembrandt (1606-1669) üslubunun bileşiminde aramak gerekir. JULES HEBERT (1812-1897), İSVIÇRELI Cenevre’de doğdu. Ressam, gravür, litografi ve çizim ustası idi. Resim eğitimine desen hocası Jérémie Arlaud ile başladı, sonra Cenevre Güzel Sanatlar Okulu’ndaki hocası Jean-Léonard Lugardon ile sürdürdü. Ressam dostu Barthélemy Menn ile, Paris’e yerleşmeye karar verince ünlü Sanatçı Jean-AugusteDominique Ingres’in atölyesine girdi ve portre, savaş sahneleri ile günlük yaşam konulu tablolar üzerinde çalıştı. 1839-1886 yılları arasında Cenevre Güzel Sanatlar Okulu’nda desen hocalığı yaptı. Avrupa şehirlerine ve Doğu’ya gerçekleştirdiği seyahatlerden önemli miktarda desen ve suluboya ile döndü. Cenevre Sanat ve Tarih Müzesi’nde eserleri bulunmaktadır. FRANCOIS-CLAUDIUS COMPTE-CALIX (1813-1880), FRANSIZ Lyon şehrinde dünyaya geldi. Resim, illüstrasyon ve gravür ustası idi. Lyon’nun Güzel Sanatlar Akademisi’nde okudu ve Claude Bonnefonds’nun atölyesinde çalıştı. Hocasından neo-klasik üslubu kaparak kendi romantik zevkiyle harmanladı. İlk eseri Lyon Bak.: Erol Makzume - Esra Kocabaşoğlu “Alexandre Gabriel DecampsGözlerinde Türkiye’yi taşıyan Oryantalist”, Toplumsal Tarih, no. 118, sf. 64-65. 2


Salonu’nda 1837 yılında sergilendikten sonra, 1840’dan itibaren uzun yıllar portre, janr ve savaş konulu eserleri ile Paris Salonu’na katıldı. Paris’te oturan yabancı diplomat çiftlerin portrelerini yaptı. Sergide yer alan oryantalist temalı suluboya, Paris’te görevli bir Türk diplomatı ile eşininki olduğu tahmin ediliyor. Compte-Calix, Kral Louis-Philippe ve özellikle II. Ampir döneminde sanatında zirveye ulaşmakla birlikte, o yıllarda romantik sanata olan ilgisizlikten dolayı eserleri gerçek değerine ulaşamadı. JEAN-BAPTISTE HENRI DURAND-BRAGER (1814-1879), FRANSIZ Belçikalı sanatçı, sahil konuları betimlemeleri ile ünlü ressam Eugene Isabey’ın yanında eğitim aldı. Deniz savaşı, Doğu peyzajı ve sahil konulu tablolar üzerinde uzmanlaştı, Cezayir ve Afrika’nın Atlantik kıyısı sahillerini gezdi, daha sonra Kırım Savaşı yıllarında (1853-1855) Sebastopol Kuşatması'nda bulundu. Rus çarının talebi üzerine, bir misyonla gezdiği Karadeniz’de, Sinop Savaşı’nı da betimledi. İstanbul’dan Trabzon’a kadar sahillerimizi gezerek çok sayıda Boğaz ve sahil konulu belgesel tablolar betimledi. Sergide “Dalyan” isimli küçük bir tablosu olan Durand-Brager aynı zamanda gravürist idi, kitap ve dergilerde illüstrasyonlar yayınladı. LOUIS LOTTIER (1815-1892), FRANSIZ Manş Bölgesi’nin bir resim sanatçısıdır. İlk resim eğitimini Théodore Gudin’den aldı ve Paris Salonu’na 1839’dan itibaren yapıtları ile katıldı. 1839 yılında “La Belle Poule” vapuru ile gerçekleştirdiği uzun bir seyahatten sonra, iyi bir deniz ressamı olduğunu kanıtlama imkanı buldu. 1841’den itibaren Kuzey Afrika, Mısır ve Orta Doğu’yu gezerek Akdeniz sahillerini ve şehirlerini konu alan oryantalist temalı tablolara imza attı. İstanbul seyahatinden “İstanbul’dan ayrılan buharlı Türk Gemisi” ve sergide yer alan “Topkapı Sarayı girişinde Çeşme” isimli tabloları bilinmektedir. ADOLPHE YVON (1817-1893), FRANSIZ Orman sulama memuru olarak işe başlayan Fransız sanatçı 1838 yılında Paul Delaroche’nun atölyesine girdi, portre ve tarihi tablolar resmetmeye başladı.1856’da İstanbul’a geldiği bilinmektedir. 1863 yılında “Ecole de Beaux-Arts”da hocalık yaptı, burada 20 yıl boyunca çizimde en yetenekli öğretim görevlisi idi. Yvon 1867 yılında “Légion d’Honneur” ile taltif edildi. 1870’li yılların başında Fransız imparatoru tarafından görevlendirilerek Kırım’a gitti ve bu seyahati sırasında İstanbul’a döndü. 1873’te Paris’te “İstanbul’da Bir Sokak” tablosu, Salon’da yer aldı. 1872 tarihli sergide yer alan “Meddah” isimli eser için Gürçağlar; "Ön plandaki figürlerin üçgensel bir şema içinde yer almaları, ortadaki figürün -meddah’ın- heykelsi duruşu, diğer figürlerin kütlesellikleri, hacmin vurgulanışı resmin neo-klasik üsluplu bir betimleme olduğunu vurgulamaktadır... Kadınlar ve sarıklı erkek figürleri, sanatçının İstanbul’da yaptığı eskizlerden alınmış olmalıdır... Boğaziçi’ni simgeleyen bir doğa kesitinden oluşan hayali İstanbul’un yaşamından bir görünümdür” demiştir. Harbiye Askeri Müzesi’nde savaş konulu bir tablosu yer almaktadır. (check ürekli book)

JEAN-FRANCOIS PORTAELS (1818-1895) Ressam François-Joseph Navez’in talebesi idi. Paris’te Paul Delaroche’un atölyesinde çalıştı. İspanya, İtalya, Macaristan ve Doğu’ya seyahat etme imkanı buldu. Gand şehri Sanat Akademisi Müdürlüğü’ne getirildi, ardından Brüksel’in Sanat Akademisi’nde aynı göreve devam etti. Belçika Kralı Leopold tarafından, 1852’de Leopold Nişanı ile taltif edildi. Mısır ve Filistin’e yaptığı seyahatlerde mahallinde oryantalist temalı tablolar betimleyen ilk Belçikalı sanatçılar arasında oldu. Ülkesinin ileri gelen ressamlarından olduğu gibi talebeleri de çok başarılı olmuştu. Anvers, Brüksel, Prag ve Stuttgard müzelerinde eserleri bulunmaktadır. EUGENE FROMENTIN (1820-1876), FRANSIZ Bugün daha fazla kitapları ile, genç yaşta gittiği ve sonra defalarca uğradığı Cezayir’deki pitoresk oryantalist betimlemeleri ile tanınan ünlü bir sanatçı idi. Sanatı “görünmeyenin, görünenin aracılığıyla ifadesi veya anlatımı” olarak tarif etti. 1839 yılında hukuk öğrenimi için gittiği Paris’te edebiyat, şiir, tarih ve resimle ilgilenmeye başlayınca, hukuk eğitimini bırakarak hocası Raymond’un yanında resim eğitimi gördü. Bir yıl sonra Ressam Cabat’ın atölyesine girdi ve Delacroix, Decamps ve Marilhat gibi oryantalist ressamların çalışmalarından esinlenerek Cezayir ve Mısır’da başyapıtlara imza attı. Cezayir’deki gezi notlarını 1856’da yayınlanan ”Un été dans le Sahara” kitabında topladı. Bunu 1858’de “Une année dans le Sahel” ve 1863’te “Dominique” ile “Les Maitres d’autrefois” kitapları izledi. 1858 ve 1867 Paris Salonları’nda birinci derecede madalya ile ödüllendirildi. T.B.M.M Milli Saraylar Koleksiyonu’nda Mısır konulu dört eseri bulunmaktadır. FELIX ZIEM (1821-1911), FRANSIZ Polonya asıllı baba ile bir Fransız annenin oğlu olan Félix Ziem, önce Dijon Güzel Sanatlar Okulu’nda mimarlık dersleri aldı. Yaptığı desen ve suluboyaları bu şehirdeki antikacılara ve şehrin saygın ailelerine satmaya başladı. 1847’de İstanbul’a kısa bir uğrayışından sonra, 1856’da dönüşünde İstanbul için “Bu şehirde aradığım sıcaklığı buldum, göz okşayan pitoresk ve değişik renklerle, biçimlerde uyumluluğu keşfettim.” dedi. İstanbul’dan sonra, “Le Danube” vapuru ile İzmir, Rodos ve İskenderun’a gitti; oradan Beyrut ve Şam’a, sonra Mısır’a geçti. Ziem gezdiği yerleri ve insanları ayrıntılı biçimde resmetmekten çok, renk ve izlenim arayışı içinde idi. Tablolarındaki insan figürleri, biçim ve devinimden yoksundu; ancak, bunları renklendirdiğinde değişik ve tamamlayıcı bir görüntü yansıyordu. Ziem’e göre, resmin göze ve ruha seslenişi ancak, kendi idealizminin realizm ile birleşmesinden doğmaktaydı. Ayasofya, Haliç, Üsküdar konulu en az yüz elli tablo betimledi. Önce Paris’te, sonra adını taşıyan Musée Ziem’in bulunduğu Martigues’de atölyeleri bulunuyordu. FRANCOIS-THEOPHILE FRANSIZ

ETIENNE

GIDE

(1822-1890),

Tarih, günlük yaşam, peyzaj, portre ressamı olan Gide, 1840’tan itibaren Paris Güzel Sanatlar Akademi’sinde Paul Delaroche ve Leon Cogniet’in talebesi oldu. Tarihe olan ilgisinden dolayı tarih konulu tablolara odaklandı. 1845’ten itibaren Paris 69


Salonu’na katıldı ve 1853’te üç yapıtı “Napoli’li genç bayan”, “Louis Napoleon’un Saint Cloud Sarayı’nda Emir Abd-elKader’i kabulü” ve “Çayırda dinlenme” isimli eserleri ile sanat eleştirmenlerinden olumlu not aldı. 1861, 1865 ve 1866 Paris Sergi Salonları’nda muhtelif ödüller kazanan Gide Fransız Hükümeti tarafından “Légion d’Honneur” nişanı ile ödüllendirildi. Ajaccio, Alençon, Angers, Béziers, Bordeaux, Roubaix, Rouen ve Toulouse müzelerinde suluboya tabloları bulunuyor. GERMAIN-FABIUS BREST (1823-1900), FRANSIZ Marsilya’da Emile Loubon, Paris’te ise Troyon’dan ders alan ressam, 1851-1896 yılları arasında Paris’te birçok salonda eserlerini sergiledi. Hocası Loubon’un tavsiyesi ile İstanbul’a 1855 yılında gelen Marsilyalı ressam burada dört yıl kaldı, Karadeniz sahillerimizi gezme imkanı buldu. İstanbul konulu büyük kompozisyonları ile 1868’de “Salon des artistes Français”e katıldı. Fransa’ya çok sayıda eskizlerle döndüğü için, yirmi yıl boyunca, atölyesinde Fransızlar’ın talep ettiği çok sayıda ve değişik boyutlarda Boğaz, cami, çeşme, kahve, İstanbul sokaklarını betimledi. Çalışmalarının tamamına yakınını Fransa’da atölyesinde, getirdiği eskizlerle gerçekleştirdi. Bu sebepten dolayı kullandığı renkler ve konu benzerlikleri aşırı dikkat çekicidir. Canlıdan peyzajlar betimleyen diğer oryantalist sanatçıların aksine, eserleri genelde belge niteliği taşımamaktadır. JEAN-LEON GEROME (1824-1904), FRANSIZ Dolmabahçe’de ve Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nde eserleri bulunan ünlü oryantalist ressam, döneminin ressamlarından Boulanger gibi, Paris’te “École des Beaux-Arts”da hocalık yaptığı dönemde, Türk resim sanatının üstatları Şeker Ahmet Paşa’ya (1841-1907), Osman Hamdi Bey’e (1842-1910), Halil Paşa’ya (1857-1939) ve Yunan Oryantalist Ressam Theodoros Rallis’e (1852-1909) resim dersleri vermişti. Gérôme 1854, 1871, 1875, 1879 yıllarında, dört kez Türkiye’ye uğradı ve erotik hamamların, zengin aksesuarların, yarı çıplak kadınların süslediği haremlerin yanında gündelik yaşamın canlılığını yansıtan, “Esir pazarı”, “Dervişler” ve “Zeybekler” gibi grupları da tuvale aktardı. İstanbul’dan götürdüğü çok sayıda “obje”yi ve 1875’te tanıştığı saray fotoğrafçısı Abdullah Siriez’den (Abdullah Biraderler) aldığı fotoğrafları kullanarak Paris’te atölyesinde başyapıtlar yaptı. Ackerman’a göre: “Gérôme, başlangıçta neo-grek (nev-yunanî) akımın ressamı olarak ün yaptıysa da, sonraki eserlerinde “realizm”e ağırlık verdi. Oryantalist temalı tablolarında, nesnelliği romantizme yeğledi. Konuları tarihe dayanan eserlerinde ise arkeolojik duyarlılığın, romantik görüyü (vision) aşmasıyla dikkati çekti.” GUSTAVE CLARENCE RODOLPHE BOULANGER (1824-1888), FRANSIZ Neo-klasik ve oryantalist konulu tablolar betimleyen sanatçı tarih, mitolojik kompozisyon ve janr ressamı idi. 1841’de Pierre Jules Jollivet’den resim dersi aldı, sonra Paul Delaroche atölyesine geçti. 1846’da Paris Güzel Sanatlar Okulu’na girdi ve 1845-1875 yıllarında aralıksız Paris Salonları’na katıldı. 1849 yılında Roma ödülüne layık görülen sanatçının çalışmaları Hamon, Picou ve 70

Gérôme gibi ressamlar gibi akademik üslupta tarihi konulara yöneldi. İtalya, Yunanistan ve Kuzey Afrika ülkelerini gezerek, özellikle kadın fizyonomisi ve silüetlerini betimlemede başarılı oldu. Paris Güzel Sanatlar Okulu ve Académie Julian’da hocalık yaptığı yıllarda Şeker Ahmet Paşa ve Osman Hamdi Bey’e ders vererek Türk plastik sanatının gelişmesine katkısı oldu. 1882 yılında Paris Güzel Sanatlar Akademisi üyesi olan Boulanger’in T.B.M.M Milli Saraylar Koleksiyonu’nda neo-klasik ve oryantalist konulu iki tablosu bulunmaktadır. JULES LAURENS (1825-1901), FRANSIZ Her ne kadar Carpentras Okulu’nda Ressam Denis Bonnet’nin talebesi oldu ise de, on iki yaşında okulu bırakıp, kendisine desende ana kuralları öğreten ve Montpellier’de oturan ağabeyinin yanına yerleşti. Kendisinden yaşça büyük Taillander, Monnier, Corot, Lacroix gibi ünlü ressamlarla tanışma fırsatı buldu. 1837 ile 1842 yılları arasında şehrin Güzel Sanatlar Okulu’nda okurken, aynı sınıftaki ressam Alexandre Cabanel ile yakın dostluk kurdu. Paris’in en iyi resim hocası olarak tanınan Paul Delaroche’nun atölyesinde çalışma imkânı bulunca, 1842’de Paris’e yerleşmeye karar verdi3, 1846’da Fransa Bakanlık Görevlisi, Coğrafyacı ve Maden Mühendisi Hommaire de Hell ile birlikte, dört yıl süren bir Türkiye-İran gezisine katıldı. İstanbul’u “büyülü, binbir gece masallarını andıran bir kent” olarak tanımladı ve bu büyüyü yansıttığı çok sayıda desen ve suluboya çalışma bıraktı. İstanbul’da hep Chateaubriand ve Lamartine’i anacak ve “akşamları uyumadan önce ruhumu arındırmak için Hugo’dan parçalar okuyorum” diyecek, sokaktaki köpekleri sevmediğini anlatırken Racine’e gönderme yapacak kadar “Doğu’da son derecede batılı” bir hava içinde, karşılaştığı her manzarayı ve yöre insanını, hep kendi kültür kökleri içinde değerlendirecektir. ALBERTO PASINI (1826-1899), İTALYAN Parma Güzel Sanatlar Akademisi’nde okuduktan sonra, 1851 yılında, henüz 25 yaşında iken Paris’e yerleşti ve Eugene Ciceri’nin atölyesinde çalıştı. İlk defa 1853’te Paris Salonu’na katıldı. 1854’te kendisine oryantalizm temayı tanıtan Théodore Chassériau’nun atölyesine girdi. Hocası Chassériau katılamayınca yerine, 1855’te Fransız Bakan Prosper Bourée’nin heyetinin resmi sanatçısı sıfatıyla ilk Doğu seyahatini İran’a gerçekleştirdi. 1860’lı yıllardan başlayarak İstanbul’a üç kez gelmiş, 1868’de Sultan Abdülaziz’in özel siparişi ile kendi konuları dışında, savaş temalı dört tablo yapmıştır. Tablolar Dolmabahçe Sarayı Koleksiyonu’nda bulunmaktadır. Fakat 1876’da Türkiye’ye dördüncü kez kara yoluyla gelmek üzere yola çıkan ve Viyana’ya vardığında Sultan Abdülaziz’in feci ölümünü, bu ölümden kaynaklanan siyasi karışıklıkları öğrenerek hayran olduğu İstanbul’a bir daha gidememek üzere geri dönen Pasini, İstanbul’da tuvale aktardığı, günlük yaşamın yansımaları dolu kımıltılı çarşıları, dumanlı ve parfüm kokulu Galata sokaklarını, Göksu Deresi’nde sandal gezintilerini, renk renk giysileri ile yaşamın rengini kuşanmış Türk kadınlarını bir daha göremedi. Paris’te atölyesinde betimlediği tabloları Fransız Resim Tüccari Goupil uzun yıllar pazarladı. Bak.: Erol Makzume - Esra Kocabaşoğlu, “ Jules Laurens - Doğu’da Batı’yı Unutmayan Oryantalist”, Toplumsal Tarih, no. 119, Kasım 2005, sf. 58- 61. 3


FRANCOIS-CLAUDE HAYETTE (1838-?), FRANSIZ 1852-1858 yılları arasında Lyon Güzel Sanatlar Okulu’nu tamamladıktan sonra 1863’te aynı branşta Paris’te eğitimine devam etti. 1860’larda İstanbul’a geldi. 1868-1890 yıllarında Mekteb-i Sultani’de (Galatasaray Lisesi) resim öğretmenliği yaptı. 1873’te Şeker Ahmet Paşa’nın, 1875’te Darülfünün’un ve 1881’de Sanay-i Nefise’nin düzenlediği sergilere katıldı. Hayette’nin başka sanatçılar ile aynı dönemde, Fransa’nın Osmanlı müteffiki olması nedeniyle, 1853-1856 Kırım Savaşı sonrasında günlük ve siyasi olayları illüstrasyon dergilerinde betimlemek üzere İstanbul’a geldiği bilinmektedir. İstanbul’da Fausto Zonaro, Leonardo de Mango, Salvatore Valeri ve Josef Warnia-Zarzecki gibi oryantalist sanatçılardan önce gelmiş, onlar gibi, Osmanlı resminin Batılılaşma sürecinde etkili olan isimlerden biridir. PAUL DOMINIQUE PHILIPPOTEAUX (1846-1923), FRANSIZ Paris doğumlu sanatçı, ünlü Ressam Henri Emmanuel Felix Philippoteaux’un oğlu idi. Henri-IV Koleji’ni tamamladıktan sonra Paris Güzel Sanatlar Okulu’nda okudu, eş zamanda babasının atölyesinde, Leon Cogniet ve Alexandre Cabanal atölyelerinde resim derslerine devam etti. 1877’de Jules Verne’nin kitapları için iki yüzden fazla illüstrasyon yaptı. En önemli çalışması, 1882-1883 yıllarında Chicago’da betimlediği, Gettysburg Savaşı'nı konu alan, “Gettysburg Cyclorama” isimli dev eserdi. 1883’ten itibaren bir süre Osmanlı Mısır’ında, Kahire’de oturan sanatçı, orada camileri, çarşıları ve insanları betimledi, renk ve ışık kullanımında Decamp’ın eserleri ile çağrışım yaptı. Türkiye’yi gezen sanatçının “Plevne Zaferi”, “Balkan Geçidi” ve “Kars Savaşı” adlı yapıtları ve İstanbul konulu suluboya çalışmaları bulunuyor. HUGO D’ALESI (FREDERIC ALEXIANU) (1849-1906), ROMEN KÖKENLI FRANSIZ Çok sayıda turistik afiş çizen ve askeri konulu yağlıboya tablolar betimleyen önemli bir sanatçıydı. XIX. yüzyıl sonunda özellikle demiryolu hatları ve düzenli vapur seferleri yapan şirketlere, aralarında İstanbul görüntüleri de olan afişlere imza attı. 1900 yılında Paris’te Exposition Universelle’de okullar için değişik temalarda tablo çalışmaları sergiledi. Afiş çalışmaları sırasında İstanbul’a geldiğinde sergide yer alan “İstanbul’da bir Sokak” yağlı boya tablosunu resmetti. Afişlerinde Orient Express treni ve Pera Palas Oteli konu alındı. JOSEPH WARNIA-ZARZECKI (1850- ?), POLONYALI Normandialı anne ve Kasım 1830’da Polonya’daki ayaklanmadan kaçıp Fransa’ya yerleşen soylu bir babanın oğluydu. Nantes’ta doğdu. Varşova Güzel Sanatlar Okulu'nu bitirdikten sonra Münih Güzel Sanatlar Akademi’sine devam etti. 1883’te İstanbul’a yerleşti, 1915’e kadar Sanayi Nefise Mektebi’nde resim hocalığı yaptı ve ressamlık mesleğini sürdürdü. Açık havada çok insanlı kompozisyonlar betimledi, “Boğaz’da dans eden Çingene” tablosu gibi. Pera Müzesi’nde III. Selim portresi bulunmaktadır. 1925’ten sonra vefat ettiği düşünülüyor ancak kesin tarih ve yer bilinmiyor.

SARKIS DIRANIAN (1854-1908), TÜRK ERMENI KÖKENLI FRANSIZ 1854 İstanbul doğumlu sanatçı, Meguerditch Givanian ile birlikte İstanbul’da 1875 yılında yerleşik Fransız sanatçı Emile Guillemet’in 1874 yılında İstanbul’da açtığı özel resim ve desen akademisinin ilk talebeleri arasında yer aldı. Paris’e yerleştiğinde ünlü Ressam Jean-Léon Gérome’un atölyesinde resim eğitimine devam etti ve çalıştı. Sürekli yer aldığı “Salons de la Société des Artistes Français”de 1892 ve 1900 yıllarında “Mention Honorable” madalyası ile onurlandırıldı. Oryantalist eserleri nadir olan Ermeni Türk kökenli Fransız sanatçının çalışmaları Jean-Léon Gérome’un hamam, odalık konuları ile çağrışım yapmaktadır. RUDOLF ERNST (1854-1932), AVUSTURYALI-FRANSIZ Viyana’da doğdu. 15 yaşındayken Viyana Güzel Sanatlar Akademisi’ne girdi, August Eisenmenger ve Anselm Feuerbach adlı hocalardan ders aldı. 1876’da, 1877’den itibaren eserlerini düzenli olarak sergilediği Paris’e yerleşti. Portrelere ve günlük sahnelere odaklanan Ernst, 1885’ten itibaren oryantalist konulara döndü. Sanatçı, 1880’lerin ikinci yarısında İspanya, Fas ve Tunus’a, ardından 1890’da İstanbul ve Mısır’a yaptığı seyahatlerle Doğu’nun gizemine kapıldı. Osmanlı geleneklerinden yola çıkarak kadınların günlük ev hayatını, harem sahnelerini, cami iç mekanlarını konu aldı ve sanatı dostu Ludwig Deutsch ile bu tarzda öncülük yaptı. 1905’te Paris’ten Fontenay-aux-Roses’e, Osmanlı dekorunda hazırladığı evine taşındı. 1932’de hayata gözlerini yumdu. RAYMOND ALLEGRE (1857-1933), FRANSIZ Fransa’da, peyzaj ve oryantalist ressamı olarak tanındı. Marsilya’da Güzel Sanatlar Okulu’nu tamamladıktan sonra resim tekniğini Paris’teki Güzel Sanatlar Okulu’nda ilerletti ve Jean-Paul Laurens, Antoine Vallon ve Léon Bonnat’ın atölyelerinde çalışma imkanı buldu. Ünlü Ressam Jean-Baptiste Olive’nin yakın arkadaşı idi. 1880-1932 yıllarında eserleri Paris Salonu’nda sergilendi ve muhtelif ödüllerle taçlandırıldı. 1903 yılında ‘Chevalier de la Légion d’Honneur’ nişanı ile taltif edildi. Cezayir’e yaptığı seyahatlerden geriye izlenimci üslupta, ışığın egemen olduğu güzel eserler kaldı. GEORGES ANTOINE ROCHEGROSSE (1859-1938), FRANSIZ Önce Ressam Alfred Dehodencq’ten resim dersi aldı. On iki yaşından itibaren, Paris’te, “Academie Julien”de Jules Lefebvre ve Gustave Boulanger gibi ünlü ressamların talebesi oldu. Daha sonra Paris Güzel Sanatlar Okulu’nu tamamladı. Yapıtlarını ilk defa 1882’de Paris Salonu’nda sergileme imkânı bulunca üçüncü sınıf madalya aldı. Edebi, mitolojik ve tarihi konular en fazla ilgisini çekti. “Sezar’ın ölümü”, “Kral Nebuchadnezzar’ın çılgınlığı” konulu tabloları 1886-1887 Paris Sergi Salonları’nda sergilendi. 1900 yılı başlarından itibaren Rochegrosse daha fazla oryantalist tablo üzerinde çalışmaya başladı. Kış dönemlerinde Cezayir’de, El-Biar’da, atölye açarak önemli oryantalist başyapıtlara imza attı. Bu temalı eserleri uzun yıllar Cezayir ve Paris salonlarında sergiledi. 1906 yılında “Legion d’Honneur” nişanı ile taltif edildi, Flaubert, Victor Hugo ve Baudelaire’ın kitaplarına illüstrasyonlar 71


yaptı. Orjinal illüstrasyonların Koleksiyonu’ndadır.

bir

kısmı

British

Museum

MAXIME NOIRE (1861-1927), FRANSIZ Resim eğitimi görmeyip kendi kendini yetiştiren Noiré oryantalist bir sanatçı olarak tanındı. 1882’de sağlık sorunlarından dolayı Cezayir’e yerleşmeye karar verince ülkenin güneyini gezerek, orada vahayı (oasis) ve Aures Dağları’nı keşfetti. Bir süre sonra Bou-Saada’ya yerleşerek resim çalışmalarına hız verdi. 1900 yılında Paris Salonu’nda ödüle layık görüldükten beş sene sonra, 1905’te Fransız Donanması‘nın ve Fransız kolonilerinin resmi sanatçısı olarak görev aldı. Bu arada İstanbul’a gemi ile uğradığı düşünülüyor. Cezayir Sanatçılar ve Oryantalistler Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı. Isabelle Erberhardt, Maxime Noiré’yi “Ateşli ufukların, ağlayan badem ağaçlarının ressamı” olarak tanımladı. CHARLES COTTET (1863-1925), FRANSIZ Sahil manzaralarını, gün doğumu ve batımında betimlemesi ile yaşamı sırasında ünlenen sanatçı Britanya sahilleri sanatçısı olarak tanınıyordu. Çalışmalarında normal gün ışığında belirgin olmayan, hissi veya emosyonel resonansı (titreşimi) yakalayabiliyordu. Paul Gauguin’in de yer aldığı sembolist PontAvon grubuna dahil olmasına rağmen kendisi “Nabis” veya avant-garde post-empresyonist grubun öncüsü olarak kabul edildi. Heykeltraş Auguste Rodinin de yakın dostu idi. Ecole des Beaux-Arts’da Pierre Puvis de Chavannes’ın talebesi olan Cottet daha sonra birçok Türk sanatçısının katıldığı Académie Julien’de ders aldı. 1892 yılında Cezayir’e, 1896’da Mısır’a 1904’te ise İstanbul’a geldi. Hermitage -St. Petersburg, The National Gallery of Art-Washington ve Musée d’Orsay-Paris gibi dünyanın önemli müzelerinde eserleri olan sanatçı 1925’te Paris’te vefat etti. PAUL SIGNAC (1863-1935), FRANSIZ Renkler palette karıştırılmadan, saf renklerin fırçanın ucu ile küçük noktalar halinde uygulanmasına dayanan pointilliste tekniğinin Georges Seurat ile birlikte tartışmasız öncülerinden biri olan Signac 1907 yılında ressam dostu Henri Person (1876-1926) ile İstanbul’a geldi. Signac4 Fransa’ya dönüşünde bir yakınına “Burada gördüğüm nesneler ve insanlar çok değişik ve hayranlık uyandırıcı... Arka plandaki doğu rengini sanki kuzey ışıkları örtüyor” diyerek İstanbul’a olan tutkusunu belirtti ve kendisinde izler bırakan bu büyülü kentte yaptığı sulu boya ve desen çalışmalarından yararlanarak Paris’te göz kamaştırıcı pointilliste tablolar yarattı. “Sanayi-i Nefise” öğrencilerinden Nazmi Ziya, Paris’e geldiğinde Signac’ın öğütlerinden yararlandı. LUCIEN LEVY-DHURMER (1865-1953), FRANSIZ Cezayir doğumlu sanatçı Paris’te 1879’dan itibaren resim ve heykelcilik dersleri almaya başladı. 1886-1895 yılları arasında Güney Fransa’da seramik dekoratörlüğü yaptı. 1895’ten sonra Paris’e yerleşerek kendini resme adadı. Fantastik konular, portre

Bak.: Erol Makzume - Esra Kocabaşoğlu, “Paul Signac - İstanbul’a renk özgürlüğünü tanıtan ressam”, Toplumsal Tarih, no. 128, Ağustos 2004, sf. 22-25 4

72

ve Akdeniz sahillerini betimlemeleri ile tanındı. İzlenimci tarzını, akademik detaylarla bütünleştiren renkli, harmoni dolu, düşünce ve vizyonunu yansıtan olağanüstu pastel ve yağlı boya eserlere imza attı. 1906 yılında İstanbul’a seyahat etti. “Fantome d’Orient” (Doğu’nun Hayaleti) isimli tabloda asıl ismi Julien Viaud olan “Pierre Loti”yi canlandırdı. Pastel versiyonu Fransa’da Bayonne şehrinin “Basque et de l’Histoire de Bayonne" Müzesi'nde sergilenmekte. İstanbul aşığı Fransız Loti, bu kompozisyon için Lévy-Dhurmer’e “Kalıcı tek resmimi betimlediğiniz için size yeterince teşekkür etmediğim için kendimi eleştiriyorum”; Lévy-Dhurmer ise yaptığı portre için “Loti’nin portresinin fonunda alacakaranlıkta çizdiğim Boğaz’da yaktığım ufak lambaların yansıması Aziyade ve Ahmet’in küçük ruhlarının titreşimidir” demişti. DUDLEY HARDY (1867- 1922), İNGILIZ 1882 yılında, üç yıl süreyle Düsseldorf Sanat Akademi’sinde okudu. Sonraki iki yılını Paris ve Anvers Akademileri’nde geçirdikten sonra Londra’ya yerleşerek ressam ve illüstratör olarak çalıştı. 1885 yılından itibaren Royal Academy’de eserleri sergilendi. 1889 yılında Londra’da, Trafalgar Meydanı’nda geceleyen fakir köylüleri simgeleyen “Sans Asile” adındaki tablosu ile üne kavuştu. Bu eseri Paris Salonu’nda ve Royal Academy’de sergilendi. Doğu’ya yaptığı seyahatlerden sonra Türk Cumhuriyetleri’ni konu alan oryantalist tablolar betimledi ise de Paris’te bulunduğu yıllarda Jules Chérét ve Toulouse Lautrec’in afişlerinden etkilenerek İngiltere’de 1893 yılında çizdiği “Gaiety Girl” afişi ile üne kavuştu. Afiş çizimlerine ağırlık vererek, Fransa’da geniş halka hitap eden afiş moda salgınının İngiltere’de öncüsü oldu. “İngiltere’nin Chérét”i olarak anıldı. Afiş illüstrasyonlarının önemli bir bölümü bugün Victoria and Albert Müzesi’ndedir. ALEXANDRE RAYMOND (1872-1941), FRANSIZ Fransız levanten bir ailenin oğlu olarak 1872 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Sanay-i Nefise Okulu’nu bitirdikten sonra mimarlık eğitimi gördü. Selçuklu ve Osmanlı ile özdeşleştirdiği İslam Sanatı’nı ve Bizans mimarisini Batı’da tanıtmayı kendisine amaç edinerek bu konularda önemli eserler yayınladı. XIX. yüzyılın sonundan itibaren çizimleri ve kitapları Avrupa’da mimarlar, tarihçiler ve sanat severler tarafından büyük ilgi gördü. “Librarie Raymond” tüm yayınlarının İstanbul’da satıldığı merkezdi. “Notes, Pratiques et Résumés sur l’Art de Construction en Turquie” , “Visions Féerique d’Orient- Stamboul et Bosphore”, “Les Sanctuaires du Mont Auxence, de ses Environs et des Iles des Princes” ve “Faiences Decoratives de la Vieille Turquie” adlı kitaplar, eserleri arasında ön sırayı tutmaktadır. 1922 yılında Fransa’ya yerleşen Raymond, karşılaştığı maddi sıkıntılara rağmen Osmanlı ve Bizans arkeolojisi ile ilgili çalışmalarını 1941 yılına, ölümüne dek sürdürdü. Çalışmalarıyla Türkiye’nin hazinelerini bir turizm elçisi gibi tüm dünyaya tanıtan bu önemli isim hakkında gerekli araştırmaların sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz. CHARLES GARABED ATAMIAN (1872-1947), TÜRK ERMENI KÖKENLI FRANSIZ İstanbul’da varlıklı bir ailenin oğlu idi. Eğitimini Beyoğlu’nda Mkhitaryan Ermeni Okulu’nda tamamladıktan sonra lise


eğitimine Saint-Benoit Lisesi’nde devam etti, orada Fransızca’yı öğrendi. Ailesi daha sonra kendisini Venedik’e Murad Rafaelian Ermeni Koleji’nde okumaya gönderdi. Oradaki okul yöneticileri resme olan yatkınlığını görünce onu Venedik’te Ressam Paoletti ve Tagliapietra’nın resim atölyesine kaydetti. 1894’te İstanbul’a döndüğünde düzenlediği ilk kişisel sergi çok beğenildi. 1894-1896 yılları arasında Saray’ın Yıldız Porselen Fabrikası’nda baş çizimci olarak görev aldı ve bugün Topkapı Sarayı Koleksiyonu’nda eserleri olan Atamian, porselenlere “Atam” imzasını attı. Yıldız Porselen’de çalıştığı yıllarda Osmanlı Saray Ressamı Fausto Zonaro’yla tanıştı. 1897’de, Fransa’ya göç etmeye karar verdi. Fransa’da deniz konulu çalışmaları ile kısa sürede üne kavuştu, eserleri 1913-1945 yıllarında Paris salonlarında yer aldı. Anatole France, Guy de Maupassant, René Bazin gibi ünlü Fransız yazarların kitaplarına illüstrasyonlar, tiyatro sahnelerine dekorasyonlar gerçekleştirdi. CAMILLE RAVOT (1873-1945), FRANSIZ XIX. yüzyıl sonunda tanınmış bir heykeltraş olan Ravot aynı zamanda ressam ve tahta işçiliği ile de tanındı. Alfred Boucher'in talebesi idi, daha sonra Paris Güzel Sanatlar Okulu’nda hocalık yaptı. Birinci Dünya Savaşı ertesinde savaşta ölen askerlerin anısına, Fransa’da birçok şehirde anıt heykeller yarattı. Sosyalist, pasifist, cumhuriyetçi ve franmason olarak tanınan Ravot’nun akıl hocası Jean Jaurés idi ve ailesi ile, uzun yıllar yakın ilişkiler sürdürdü. Başyapıtları arasında Jean Jaurés ve Anatole France için yaptığı büst heykeller bulunuyor. Kendisi gibi sanatçı olan oğlu ile muhtelif yurt dışı seyahatlerine çıkan Camille Ravot’un, muhtemelen, bir İstanbul seyahatinde iken betimlediği Boğaz görüntüsü sergide yer alıyor. MAURICE-JEAN BOURGUIGNON (1877-1925), FRANSIZ İlk yılları hakkında bilgi olmayan sanatçı uzun yıllar natürmort çalışmaları ile tanındı ve devlet hizmetinde görev aldı. L’Illustration dergisinde Fransız Hava Kuvvetleri Birlikleri’ni resmettiği tabloların röprodüksüyonları yayınlandı. Birinci Dünya Harbi ertesinde, 1917’de, henüz Fransız birlikleri cephelerde iken, Paris Askeri Müzesi Müdürü General Niox’un öncülüğünde Fransız birliklerini ve savaş cephelerini betimlemek üzere, diğer tanınmış Fransız sanatçılarla birlikte, muhtelif cephelerde tablolar betimledi. Bu misyonlarda Gaston Balande, Edouard Vuillard, Pierre Bonnard, André Lhote gibi, Fransız plastik sanatında iz bırakan sanatçılar da yer aldı ve eserleri Musée de Luxembourg’da sergilendi. Bourgignon’un, işgal yılları sırasında, 1922’de İstanbul’a geldiği bilinmektedir. Gelibolu ve İstanbul bölgelerinde peyzajlar betimledi. 1925’te İstanbul’da öldü. GUSTAVE POMBA (19. YÜZYIL SONU), FRANSIZ Fransa’nın Vaux (Moselle) bölgesinde dünyaya geldi. Ünlü Ressam Belloc’un talebesi idi. Ağırlıklı olarak guaj tekniğini kullandı ve eau-forte ustası idi. Mitolojik konular ve janr manzaralar üzerinde yoğunlaştı. Paris Salonu’na 1868’de Venus Anadymene’nin bir betimlemesi ile, 1877’de ise bir ‘eau-forte’u ile katıldığı bilinmektedir.

JEAN-BAPTISTE-ETIENNE DEFORCADE (19. YÜZYIL SONU), FRANSIZ Portre ve Manzara Ressamı Louis Jacquesson de la Chevreuse (1839-1903)’nin yanında yetişti. 1880’li yılların sonunda, Sultan II. Abdülhamid döneminde İstanbul’a geldi ve burada 1894 yılına kadar kaldı. 1894’te Sofya’ya yerleşen sanatçı önce oradaki erkek orta okulunda resim dersleri verdi. Emeklemekte olan Bulgar plastik sanatının gelişmesine büyük katkıları dokundu, eserleri Bulgaristan Prensi tarafından satın alındı. Bulgaristan’ın ilk karma sergi organizasyonlarında tabloları Ivan Ayvazowski ve önemli Macar, Avusturyalı sanatçıların eserleri arasında yer aldı. Bulgaristan’ı temsilen, diğer önemli Bulgar ressamlara katılarak, Paris’te 1900 yılında “Exposition Universelle”e katıldı. Kullandığı yumuşak pastel renk tonları, ışık ve gölge kullanımı ile kendine has İstanbul manzaralarını gerçekçi bir perspektifle betimledi. Sanatçının sınırlı sayıda eseri, bugün T.B.M.M Milli Saraylar Koleksiyonu’nda, Bulgaristan’da “Sofia National Art Gallery” ve “Plovdiv Art Gallery”de ve özel koleksiyonlarda bulunuyor. ADOLPHE BACHMANN (1880 –?), İSVIÇRELI Eserlerini, 1909 yılında Paris’te “Salon des Independants”da sergiledi. Felix Ziem gibi Venedik ve İstanbul betimlemeleri üzerinde çalıştı ve Ziem’in üslubunu örnek aldı. Çoğunlukta deniz ve peyzaj konulu çalışmalar üretti, bu betimlemeleri ile tanındı. Tabloları, Alman Ressam Alfred August Felix Bachmann’ınkilere (1863-1956) benzetildiğinden çoğu zaman karıştırılmaktadır. MUSTAFA FARROUKH (1901-1957), LÜBNANLI XX. yüzyıl başlarında Lübnan’ın ileri gelen sanatçılarındandı. İlk resim eğitimini 1927’de Roma’da Kraliyet Güzel Sanatlar Okulu’nda aldı. Oradan Paris’e yerleşti ve Fransız Sanatçılar Cemiyet Başkanı Paul Emile Chabas’ın yanında resim tekniğini ilerletti. Fransız ressamlarla çalışma imkanı buldu ve eserlerini Paris, Venedik, New York ve Beyrut’ta sergiledi. Sulu boya tekniğinde ağırlıklı olarak, oryantalist temalı çalışmaları ile ülkesinin insanlarını, tarihi mekanları ve peyzajları resmeden ünlü bir sanatçı idi. Beyrut Amerikan Üniversitesi’nde sanat hocalığı yaptı ve sanat konulu kitaplar da yayınladı. YVES BRAYER (1907-1990), FRANSIZ 1930’da Roma Ödülü’nü kazanan ve Akdeniz Ressamı olarak ünlenen son dönem tabir edebileceğimiz iki dünya savaşı arasında çalışmış oryantalistlerden olup İstanbul’a cumhuriyetin ilk yıllarında gelen bir ressam. “Eyüp Mezarlığı” adlı çalışmasını sergilediğimiz sanatçı 1926’da Güzel Sanatlar Okulu’nda Lucien Simon’un yanında okudu. 1933’te, 26 yaşında İstanbul’a geldiğinde hareketli fırçası ile Boğaz’ı, Galata’yı, çarşı ve kahveleri betimledi, renk fışkıran guaj, çini mürekkep ve kalem karışımı eserler gerçekleştirdi. 1961’de Yazar Geoffroi de VilleHardouin’in “La Conquete de Constantinople” (İstanbul’un Fethi) adlı kitabının 22 adet sulu boya illustrasyonunu yaptı. 1991’de Fransa’nın Baux de Provence şehrinde anısına adını taşıyan Yves Brayer Müzesi kuruldu. Bugün Fransa’nın birçok müzesinde eserleri yer almaktadır. 73COURTES BIOGRAPHIES Ordre chronologique


CHARLES-AMEDEE-PHILIPPE VAN LOO (1719-1795), FRANCAIS Fils du peintre Jean-Baptiste Van Loo, il se forme auprès de son père pendant ses années à Turin et à Rome où il réalisera des portraits et des tableaux principalement allégoriques. Récompensé par le prix de Rome en 1738 et par celui d’Aixen-Provence en 1745, il devient membre de l’Académie royale de peinture et de sculpture en 1747 et peint le seul portrait du Marquis de Sade de son vivant. Van Loo exécute également des représentations orientalistes pour la Marquise de Pompadour et expose au Salon de Paris en 1775, 4 tableaux sur des scènes de la vie d’une sultane, une commande de Madame Barry. Parmi ces quatre tableaux, l’oeuvre intitulée Les eunuques noirs et blancs aidant la sultane appartient désormais au Musée des beaux-arts Jules-Chéret de Nice. Présenté dans cette exposition, le tableau Fête champêtre avec le sultan et la sultane avait sucité ce commentaire du critique de l’époque Bachaumont : « La sultane française voulait attirer l’attention de son amant royal en mettant des habits étrangers ».1

D’ailleurs, ses premiers tableaux ressemblent aux techniques rococo de Boucher en termes de sujets et de style. En 1758, il s’installe à Saint Petersbourg où il travaillera au palais royal pour la tsarine Catherine II de Russie. Pendant ses cinq années passées en Russie, il voyage en Finlande, Lituanie et Sibérie. En 1763, il exécute des tableaux et des gravures dans son atelier à Paris à partir de nombreuses esquisses rapportées. Membre permanent de l’Académie royale de peinture et de sculpture, c’est en 1765 qu’il découvre une période où la « Turquerie » connaît son apogée à Paris et compose des oeuvres importantes qui reflètent ce mouvement. JACQUES GRASSET DE SAINT-SAUVEUR (1757-1810), CANADIEN - FRANCAIS Né à Montréal, il se forme auprès des jésuites au Collège SainteBarbe de Paris en 1764. Ecrivain éminent de l’époque, il se rend pour des missions diplomatiques au nom du gouvernement français dans des pays tels que la Hongrie, l’Egypte ainsi que d’autres pays du Moyen-Orient. Les personnes qu’il rencontre dans ses voyages lui inspirent des récits et ses dessins seront transposés en gravure par le célèbre graveur Labrousse . Dans son livre intitulé Le Sérail, on retrouve des représentations du hammam ottoman ainsi que des odalisques. A une période où les peintres européens ne pouvaient pas se déplacer facilement en Orient, grâce à son poste diplomatique, il sera parmi les premiers artistes à faire découvrir l’Orient aux européens. ANTOINE IGNACE MELLING (1763-1831), FRANCAIS Fils d’un sculpteur, Melling est peintre et architecte. Après ses voyages en Italie et en Egypte, il se rend à Istanbul en 1784 sous le patronage de l’ambassadeur russe Boulgakov, où il devient attaché à l’Ambassade de Russie et propose des projets architecturaux au Sultan Selim III ainsi qu’à sa soeur Hatice avec lesquels il se lie d’amitié. Dans ses projets, on retrouve la décoration interne du manoir néo-classique qui venait d’être construit à Defterdarburnu ainsi que la décoration interne et l’aménagement extérieur du manoir de Hatice Sultan, situé en bord de mer à Ortaköy. Au cours de ces 18 années à Istanbul, il dessine de nombreux paysages du Bosphore et de la ville. Six ans après son retour à Paris, il ouvre un studio de gravure afin de publier ses travaux. Son album Voyage pittoresque de Constantinople et des rives du Bosphore réunit les paysages d’Istanbul. ALEXANDRE GABRIEL DECAMPS (1803-1860), FRANCAIS

JEAN-BAPTISTE LEPRINCE (1734-1781), FRANCAIS C’est dans la région de Metz que Leprince voit le jour et s’initie aux techniques du dessin. Considéré à l’époque comme un peintre et un graveur important, il emménage à Paris en 1750 et devient l’un des élèves préférés du célèbre François Boucher. Auguste Boppe, Les Peintres du Bosphore du 18ème siècle, Librairie Hachette Paris 1911, Edition en turc, page 105 1

76

De la même génération que le célèbre peintre Eugène Delacroix, ce grand maître de la peinture envoyé en mission en Grèce pour illustrer les scènes de la Bataille de Navarin, passe à Izmir en 1828 où il restera pour une courte durée. Lors d’un séjour d’un an et demi en Turquie2, il s’investit dans les sujets orientalistes et découvre les villes telles que Manisa, Aydın, Balıkesir et Istanbul. De retour en France, influencé par les couleurs de la nature et les habitants qu’il a rencontrés en Turquie, il réalise des tableaux dans lesquels il représente magiquement le pays Erol Makzume-Esra Kocabaşoğlu - Alexandre Gabriel Decamps- Orientaliste qui reflétait la Turquie dans ses yeux, Toplumsal Tarih, no. 118, pages 64-65. 2


duquel il est tombé amoureux, à savoir la Turquie. Son tableau nommé Ronde du Cadji-bey Smyrne exposé avec le tableau du peintre orientaliste Delacroix au Salon de Paris en 1831, a été fortement apprécié. « La virtuosité d’Ingres dans le dessin se transforme en virtuosité chez Decamps dans l’usage des couleurs », tel était le commentaire au Salon de Paris en 1833 du critique d’art et auteur du livre Constantinople, M. Gautier. Son habileté à représenter les paysages de la Turquie, la faune, les scènes de chasse, les thématiques historiques ou religieuses vient certainement de sa fascination pour l’Orient et de son style hérité de Rembrandt (1606-1669). JULES HEBERT (1812-1897), SUISSE Né en Suisse, Hebert est peintre, graveur, dessinateur et spécialiste de la lithographie. Il débute ses cours de dessin avec son professeur Jérémie Arlaud. Il poursuit ses études à l’Ecole des Beaux-Arts de Genève en suivant les cours de son professeur Jean-Léonard Lugardon. Lorsqu’il décide de déménager à Paris avec son ami peintre Barthélemy Menn, il intègre l’atelier du célèbre peintre Jean-Auguste-Dominique Ingres où il oeuvre sur des portraits, des scènes de guerre et de genre. Entre 1839 et 1886, il travaille comme professeur de dessin à l’Ecole des Beaux-Arts de Genève. Après ses voyages en Europe et en Orient, il revient avec de nombreux dessins et peintures à l’huile. On retrouve ses oeuvres AU le Musée d’art et d’histoire de Genève. FRANCOIS-CLAUDIUS COMPTE-CALIX (1813-1880), FRANCAIS Né à Lyon, Compte-Calix est peintre, illustrateur et graveur. Diplômé de l’Académie des Beaux-Arts de Lyon, il travaille dans l’atelier de Claude Donnefonds où il s’inspirera du style néo-classique qu’il harmonisera ensuite avec son goût pour le romantisme. Sa première oeuvre est exposée au Salon de Lyon en 1837. C’est à partir de 1840 qu’il participe pendant de nombreuses années au Salon de Paris avec des portraits, des scènes de guerre et de genre. Il réalise les portraits des couples diplomates étrangers résidant à Paris. Pour ce qui est de la peinture à l’huile à thème orientaliste qui prend place dans l’exposition, on pense qu’il s’agit d’un diplomate turc en mission à Paris avec son épouse. C’est sous le règne de LouisPhilippe et surtout lors du second Empire que Compte-Calix est à l’apogée de son art. Toutefois, son manque d’intérêt pour les sujets romantiques en vogue à l’époque, laissera ses oeuvres dans l’ombre. JEAN-BAPTISTE HENRI DURAND-BRAGER (1814-1879), FRANCAIS Artiste français, Durand Brager se forme auprès du peintre Eugène Isabey, célèbre pour ses représentations marines. Il visite les plages de la côte atlantique algérienne et de l’Afrique, se spécialise dans les paysages et les marines à caractère oriental et se retouve bloqué lors du siège de Sebastopol pendant la guerre de Crimée (1853-1855). Suite à la demande du tsar russe, il illustre la Bataille de Sinope lors d’une mission en mer Noire.

Après avoir arpenté les plages d’Istanbul jusqu’à celles de la mer Noire, il peindra le Bosphore, des marines dont un petit format intitulé Etang à poissons est exposé ici. Enfin, Durand-Brager était également graveur et préparait des illustrations pour des livres et revues. LOUIS LOTTIER (1815-1892), FRANCAIS Peintre de la région de la Manche, il reçoit son premier cours de dessin par Théodore Gudin. C’est à partir de 1839 qu’il expose au Salon de Paris. Suite à un long voyage à bord du bateau La Belle Poule en 1839, il prouve ses talents de peintre avec ses représentations marines. A partir de 1841, après ses voyages en Afrique du Nord, en Egypte et au Moyen Orient, il adopte un style orientaliste pour ses marines de la Mer Méditerranée. Parmi ses tableaux exécutés lors de son voyage à Istanbul, on retrouve le Bateau turc à vapeur quittant Istanbul ainsi que la Fontaine à l’entrée du Palais de Topkapı. Cette dernière est présentée à l’exposition. ADOLPHE YVON (1817-1893), FRANCAIS Artiste français qui débute sa vie comme fonctionnaire aux Eaux-et-forêts. En 1838, il entre à l’atelier de Paul Delaroche et commence à dessiner des portraits et des oeuvres historiques. On sait qu’il est venu à Istanbul en 1856. Sept ans plus tard, il enseigne à l’Ecole des Beaux-Arts où il est considéré pendant 20 ans comme le professeur de dessin le plus talentueux. En 1867, Yvon est honoré par la Légion d’honneur Au début des années 1870, il se rend en Crimée pour une mission attribuée par l’empereur français. Durant cette mission, il retourne à Istanbul. En 1873, son tableau Une rue à Istanbul est exposé au Salon de Paris. Pour ce qui est du tableau Meddah (Orateur) qui prend place à l’exposition de 1872, Gürçağlar indique les propos suivants “la position triangulaire des personnages au premier plan, l’attitude immobile du personnage centrale à savoir l’orateur, les masses des autres personnages, l’importance du volume, montrent bien que l’image est une représentation réalisée dans un style néo-classique. Les femmes et les hommes en turban ont sûrement été inspirées par les esquisses executées par l’artiste à Istanbul. Il s’agit d’une vue de la vie imaginaire d’Istanbul inspiré par la nature qui symbolise le Bosphore. On retrouve un de ses tableaux sur des scènes de guerre au Musée militaire d’Harbiye. JEAN-FRANCOIS PORTAELS (1818-1895) Elève du peintre François-Joseph Navez, il travaille à l’atelier du peintre Paul Delaroche à Paris. Portaels voyage en Espagne, Italie, Hongrie et en Orient. D’abord président de l’Académie de l’Art de la ville de Gand, il assurera ensuite le même poste à l’Académie d’Art de Bruxelles. En 1852, il est honoré par la médaille Léopold, accordée par le roi belge Léopold. Portaels prend place parmi les premiers peintres belges à représenter des portraits et des créations orientalistes lors de ses voyages en Egypte et en Palestine. Peintre renommé en Belgique, ses élèves sont également très talentueux. On retrouve ses oeuvres aux musées d’Anvers, de Bruxelles, de Prague et de Stuttgart. 77


EUGENE FROMENTIN (1820-1876) , FRANCAIS Reconnu actuellement pour ses ouevres littéraires, Fromentin est un artiste renommé pour ses représentations pittoresques et orientalistes d’Algérie où il est parti adolescent et s’est rendu plusieurs fois. Selon Fromentin, « l’art est l’expression ou l’explication de ce qui n’est pas visible, par ce qui est visible » . En 1839, il étudie le droit à Paris. Durant ses études à Paris, il s’intéresse à la littérature, à la poésie, à l’histoire et au dessin et décide d’abandonner le droit pour suivre des cours de dessin auprès de son professeur Raymond. Un an plus tard, il intègre l’atelier du peintre Cabat où il s’inspire des peintres orientalistes tels que Delacroix, Decamps et Marilhat. Ses chefs-d’oeuvre seront réalisés en Algérie et en Egypte. Toutes ses notes de voyage d’Algérie sont réunies dans le livre Un été dans le Sahara en 1856. Deux ans plus tard, il publie Une année dans le Sahel, suivi de Dominique et Les Maîtres d’autrefois en 1863. En 1858 et 1867, il est récompensé par une médaille de premier degré aux Salons de Paris. La collection des palais nationaux de la Grande Assemblée nationale de Turquie comporte quatre oeuvres de Fromentin autour du thème égyptien. FELIX ZIEM (1821-1911), FRANCAIS Fils d’un père polonais et d’une mère française, Félix Ziem suit des cours d’architecture à l’Ecole des Beaux-Arts de Dijon. Il commence à vendre ses dessins et ses peintures à l’huile aux antiquaires et aux familles distinguées de Dijon. Après une brève visite à Istanbul en 1847, il prononcera les propos suivants: « Dans cette ville, j’ai retrouvé la chaleur recherchée, j’ai découvert l’harmonie dans les formes grâce aux couleurs différentes, pittoresques et attrayantes » . Il visite Izmir, Rhodes et Alexandrette (Iskenderun) avec le bateau Le Danube, puis se rend à Beyrouth, à Damas et en Egypte. Ziem ne cherchait pas à dessiner en détail les lieux et les personnes observés, mais était plutôt à la recherche de couleurs et d’impressions. Dans ses esquisses, les personnages manquaient de forme et de mouvement, mais quand ils les peignaient en couleurs, ils prenaient une apparence différente et complémentaire. Selon Ziem, la fascination visuelle et le sentiment éprouvé pour une oeuvre passent d’abord par l’union de son propre idéalisme et réalisme. Il a réalisé au moins 150 tableaux de Sainte-Sophie, de la Corne d’Or, d’Üsküdar. Ziem possédait deux ateliers, dont un à Paris et un à Martiges où se trouve un musée éponyme. FRANCOIS-THEOPHILE ETIENNE GIDE (1822-1890), FRANCAIS Peintre focalisé sur des portraits, des oeuvres d’histoire, des scènes de genre ainsi que de paysages. A partir de 1840, il devient l’élève de Paul Delaroche et de Léon Cogniet à l’Académie des Beaux-Arts de Paris. A partir de 1845, il participe au Salon de Paris et est apprécié par les critiques artistiques avec ses trois oeuvres nommées Jeune fille napolitaine, Louis Napoléon, prince-président, recevant l’émir Abd-el-Kader au palais de Saint-Cloud et Repos dans les champs. Féru d’histoire, dès 1853 il porte son intérêt sur les tableaux décrivant des scènes d’histoire. Il obtient plusieurs récompenses dans les 78

salons en 1861, 1865, 1866 ainsi que la Légion d’honneur qui lui est accordée par le gouvernement français. On retrouve ses peintures à l’huile aux musées d’Ajaccio, d’Alençon, d’Angers, de Béziers, de Bordeaux, de Roubaix, de Rouen et de Toulouse. GERMAIN-FABIUS BREST (1823-1900), FRANCAIS Elève d’Emile Loubon à Marseille et de Troyon à Paris. Entre 1851 et 1896, ses oeuvres ont été exposées dans plusieurs Salons de Paris. Suite au conseil de Loubon, il se rend à Istanbul en 1855 où il résidera pendant 4 ans et visitera les plages de la mer Noire. Ce peintre de Marseille participe au Salon d’artistes français avec ses grandes reproductions sur Istanbul. Revenant en France avec de nombreuses esquisses, il réalise pendant 20 ans plusieurs commandes à différentes dimensions demandées par les français. Ces tableaux sont basés sur le Bosphore, les mosquées, les fontaines, les cafés, les rues d’Istanbul. Presque la totalité de ses oeuvres a été réalisée dans son atelier en France, grâce aux esquisses qu’il avait rapportées. Comparé aux autres peintres orientalistes qui ont représentés des personnes et des paysages, bien que ces oeuvres ne portaient pas de valeur documentaire, le public appréciait la similarité de ses sujets et particulièrement sa palette de couleurs. JEAN-LEON GEROME (1824-1904), FRANCAIS Peintre orientaliste célèbre dont les oeuvres prennent place au palais de Dolmabahçe et au Palais présidentiel turc. Lorsqu’il était professeur à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris comme le peintre de son époque Boulanger, il a donné des cours aux maîtres de l’art du dessin turc tel que Şeker Ahmet Pacha (1841-1907), Osman Hamdi Bey (1842-1910), Halil Pacha (1857-1939) et le peintre orientaliste grec Theodoros Rallis (1852-1909). Gérome s’est rendu quatre fois en Turquie (1854, 1871, 1875, 1879). Ses toiles représentent des hammams érotiques, des harems ornementés d’accessoires de luxe, des femmes à moitié nue, mais aussi des oeuvres tel que le Marché d’esclaves, Derviches tourneurs et les Zeybeks qui reflètent le dynamisme de la vie quotidienne. Dans son atelier à Paris, il réalise ses chefs-d’oeuvre en utilisant les objets qu’il a ramenés d’Istanbul et les photos prises par Abdullah Siriez (Abdullah Biraderler) photographe du palais dont il fait la connaissance en 1875. Selon Ackerman: « Même si Gérôme est d’abord devenu célèbre en tant que peintre du courant néo-grec, dans ses oeuvres ultérieures, il s’est orienté vers le réalisme qu’on remarque à travers les détails dans ses oeuvres orientalistes. D’ailleurs, les détails dans ses tableaux orientalistes se sont orientés vers ce courant. Dans ses oeuvres basées sur les sujets historiques, son intérêt sur son sens du détail archéologique et sa vision romantique ont emporté l’assentiment du public ». GUSTAVE CLARENCE RODOLPHE BOULANGER (18241888), FRANCAIS Peintre à la fois néo-classique et orientaliste, il favorise la mythologie, les scènes d’histoire et de genre. En 1841, il suit des cours de Pierres Jules Jollivert et passe ensuite à l’atelier de Paul Delaroche. En 1846, il entre à l’Ecole des Beaux-Arts


de Paris et participe sans cesse au Salon de Paris entre 18451875. Récompensé par le prix de Rome en 1849, il se focalise sur les sujets historiques dans un style réaliste à l’instar des peintres Hamon, Picou et Gérome et connaît parallèlement le succès pour son travail sur les physionomies féminines. Il voyage en Italie, en Grèce et dans les pays de l’Afrique du Nord. Lorsqu’il était professeur à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris et à l’Académie Julien, il a contribué au développement de l’art plastique turc en donnant des cours à Şeker Ahmet Pacha et Osman Hamdi Bey. Membre de l’Académie des Beaux-Arts de Paris en 1882, on retrouve deux de ses tableaux néo-classiques et orientalistes dans la collection des palais nationaux de la Grande Assemblée nationale de Turquie. JULES LAURENS (1825-1901), FRANCAIS Bien qu’il soit l’élève de Denis Bonnet, peintre de l’Ecole de Carpentras, il abandonne l’école à l’âge de 12 ans afin de s’installer auprès de son frère à Montpellier qui lui apprend les bases du dessin. Laurens aura l’occasion de connaître ses aînés tels que Taillander, Monnier, Corot, Lacroix. Entre 1837 et 1842, il étudie à l’Ecole des Beaux-Arts de la ville où il se lie d’amitié avec son camarade de classe Alexandre Cabanel. En 1842, il décide de déménager à Paris lorsque l’occasion lui est présentée pour travailler dans l’atelier de Paul Delaroche, reconnu comme le meilleur professeur de dessin de Paris3. Ce n’est qu’en 1846 qu’il découvre la Turquie et l’Iran pendant un séjour de 4 ans, accompagné du fonctionnaire Hommaire de Hell, ingénieur minier et géographe. Laurens décrit Istanbul comme « une ville hantée qui ressemble aux mille et une nuit ». Il réalise plusieurs dessins et peintures à l’huile qui reflètent cette magie. A Istanbul, il rend souvent hommage à Chateaubriand et Lamartine par ses propos: « Le soir avant de dormir, je lis des morceaux de Hugo pour me purifier l’esprit ». Lorsque Laurens expliquait son aversion pour les chiens de la rue, il faisait référence à Racine. Il comparait chaque paysage et habitant rencontré dans une « atmosphère considérablement occidentale » avec ses propres racines culturelles. ALBERTO PASINI (1826-1899), ITALIEN Diplômé de l’Académie des Beaux-Arts de Parme en 1851, alors qu’il n’a que 25 ans, il emménage à Paris où il travaillera dans l’atelier d’Eugène Ciceri. C’est en 1853 qu’il participe pour la première fois au Salon de Paris. Un an plus tard, il intègre l’atelier de Théodore Chassériau qui lui fait découvrir l’ « Orientalisme ». Suite à un empêchement de Chassériau, c’est Pasini qui le remplace pour un voyage en Orient. Ainsi, Pasini réalise son premier voyage en Iran en tant que peintre officiel de la délégation du ministre français Prosper Bourée. A partir de 1860, il s’est rendu trois fois Istanbul. Huit ans plus tard, suite à la demande privée du sultan Abdulaziz, il peint quatre tableaux de guerre, en dehors de ses propres sujets. Ces tableaux sont exposés dans la collection du Palais de Dolmabahçe. C’est en arrivant à Vienne par la route en 1876, alors qu’il se rend pour la quatrième fois à Istanbul, qu’il apprend la mort tragique du sultan Abdulaziz ainsi que les Erol Makzume- Esra Kocabaşoğlu, Jules Laurens - Orientaliste n'oubliant pas l'Orient à l'Occident, Toplumsal Tarih, no. 119, Novembre 2005, pages 58- 61. 3

tensions politiques causées par ce décès et décide d’interrompre son voyage sans pouvoir revoir sa ville adorée, à savoir Istanbul. Il ne verra plus les reflets de la vie quotidienne des marchés remplis et agités, les rues enfumées et parfumées de Galata, les ballades en barque au ruisseau de Göksu et les femmes turques habillées de différentes couleurs vives. Tous ces éléments ont été illustrés sur ses toiles executées à Istanbul. Pendant plusieurs années, les tableaux qu’il a peints dans son atelier à Paris ont été vendus par le commerçant de toiles français, Goupil. FRANCOIS-CLAUDE HAYETTE (1838-?), FRANCAIS Diplômé de l’Académie des Beaux-Arts de Lyon entre 1852 et 1858, il a poursuivi ses études dans la même filière à Paris en 1863. C’est dans les années 1860 qu’il se rend à Istanbul. Entre 1868-1890, il travaille en tant que professeur de dessin à Mekteb-i Sultani (Lycée de Galatasaray). Il participe aux expositions de Şeker Ahmet Pacha de 1873, de Darülfünün de 1875 et de Sanay-i Nefise de 1881. Après la guerre de Crimée (1853-1856), comme la France était l’alliée de l’Empire Ottoman, on sait qu’à la même période il se rend à Istanbul avec d’autres artistes pour représenter des évènements quotidiens et politiques dans les revues d’illustrations. Des artistes orientalistes tels que Fausto Zonaro, Leonardo de Mango, Salvatore Valeri et Josef WarniaZarzecki qui se trouvaient à Istanbul avant Hayette, joueront un rôle d’influenceur dans le processus d’occidentalisation de la peinture ottomane. PAUL DOMINIQUE PHILIPPOTEAUX (1846-1923), FRANCAIS Né à Paris, cet artiste est le fils du célèbre peintre Henri Emmanuel Felix Philippoteaux. Diplômé du collège Henri IV, il étudie à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris. Entretemps, il suit des cours de dessin dans l’atelier de son père ainsi que dans les ateliers de Leon Cogniet et Alexandre Cabanal. Il réalise plus de 200 illustrations pour les livres de Jules Vernes en 1877. Son plus grand chef-d’oeuvre réalisé à Chicago dans les années 18821883 est le gigantesque Gettysburg Cyclorama où il aborde la bataille de Gettysburg. A partir de 1883, il réside pour une courte durée en Egypte ottomane, au Caire en particulier, où il illustrera les mosquées, les marchés et les habitants. Son traitement des couleurs et de la lumière fait référence aux oeuvres de Decamp. Cet artiste qui visite la Turquie possède des oeuvres telles que la Victoire de Plevna, le Passage des Balkans, la Guerre de Kars et des peintures à l’huile sur Istanbul. HUGO D’ALESI (FREDERIC ALEXIANU) (1849-1906), FRANCAIS D’ORIGINE ROUMAINE Artiste reconnu pour ses peintures à l’huile de sujets militaires mais aussi pour ses nombreuses affiches touristiques et notamment celles effectuées à la fin de sa vie pour les trajets réguliers de voies ferrés et des société de ferry. Parmi ces affiches, on retrouve également des paysages d’Istanbul. En 1900, il a exposé des tableaux dans des thèmes différents pour les écoles de l’Exposition Universelle de Paris. Dans cette exposition, on voit Une Rue à Istanbul peint à l’huile lors de son déplacement 79


à Istanbul. Le train Orient Express et l’hotel de Pera Palace sont les principaux thèmes de ses affiches. JOSEPH WARNIA-ZARZECKI (1850-?), POLONAIS Né à Nantes, sa mère était originaire de Normandie tandis que son père était un noble polonais, réfugié politique en France suite à l’Insurrection de Novembre 1830 en Pologne. Après une enfance vécue en France, il poursuit ses études à l’Ecole des Beaux-Arts de Varsovie, puis à l’Académie d’Art de Munich. En 1883, il s’installe à Istanbul, il y sera peintre et professeur à l’Ecole des Beaux-Arts (Sanâyi-i Nefise Mektebi) jusqu’en 1915. Il peint des scènes d’extérieur d’Istanbul prises sur le vif, avec plusieurs personnages, comme dans cette oeuvre Danse turque devant le Bosphore. Son portrait de Selim III est visible au Musée Pera. Il décède après 1925 mais la date et le lieu du décès restent inconnus. SARKIS DIRANIAN (1854-1908), FRANCAIS D’ORIGINE TURQUE ET ARMENIENNE Diranian est né en 1854 à Istanbul et c’est en 1875 que Diranian et Meguerditch Givanian deviennent les premiers élèves de l’Académie de dessin et de peinture privée (ouverte en 1874) d’Emile Guillemet, artiste français résidant à Istanbul. Lorsqu’il s’installe à Paris, il travaille et poursuit sa formation de dessin à l’atelier du célèbre peintre Jean-Léon Gérôme. Il participe fréquemment aux Salons des Artistes Français. En 1892 et 1900, il est récompensé par la médaille « Mention honorable ». Les oeuvres orientalistes et les travaux réalisés en quantité faible de cet artiste français d’origine turque et arménienne font référence aux hammams et aux odalisques de Jean-Léon Gérome. RUDOLF ERNST (1854-1932), FRANCO-AUTRICHIEN Né à Vienne, Ernst entre à l’Académie des Beaux-Arts de Vienne à l’âge de 15 ans, où il suivra des cours d’August Eisenmenger et Anselm Feuerbach. En 1876, il s’installe à Paris où il exposera continuellement ses oeuvres dès l’année suivante. Spécialisé dans les portraits et les scènes de la vie quotidienne, c’est à partir de 1885 qu’Ernst se tourne vers les sujets orientalistes. Dans la deuxième moitié des années 1880, l’artiste visite l’Espagne, le Maroc et la Tunisie et continue son excursion à Istanbul et en Egypte en 1890. Suite à ces voyages, Ernst tombe sous le charme du mystère oriental. Partant des traditions ottomanes, il aborde la vie quotidienne des femmes, les scènes du harem et les intérieurs des mosquées. Avec son ami l’artiste Luduriz Deutsch, il est devenu pionnier dans ce style. En 1905, il quitte Paris pour Fontenay-aux-Roses et s'installe dans une maison au décor ottoman. Il décède en 1932. RAYMOND ALLEGRE (1857-1933), FRANCAIS Diplômé de l’Ecole des Beaux-Arts de Marseille, il est connu en France comme peintre orientaliste et de paysages. Il approfondit sa technique de dessin à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris et travaille dans les ateliers de Jean-Paul Laurens, Antoine Vallon et Léon Bonnat. Il était l’ami proche du célèbre peintre Jean80

Baptiste Olive. Entre 1880 et 1932, ses oeuvres sont exposées au Salon de Paris. Il est honoré par plusieurs récompenses dont la médaille de Chevalier de la Légion d’honneur, attribuée en 1903. Lors de son séjour en Algérie, il a réalisé de belles oeuvres où la lumière est souveraine dans un style impressioniste. GEORGES-ANTOINE ROCHEGROSSE (1859-1938), FRANCAIS D’abord, il suit les cours de dessin d’Alfred Dehodencq. A l’âge de 12 ans, il devient l’élève de grands peintres tels que Gustave Boulanger et Jules Lefebvre à l’Académie Julien à Paris. Diplômé de l’Ecole des Beaux-Arts de Paris, c’est en 1882 qu’il expose ses oeuvres pour la première fois et remporte la médaille de troisième degré. Fort intéressé par les sujets littéraires, mythologiques et historiques, il exposera ses tableaux l’Assassinat de César, la Folie du Roi Nabuchodonosor aux Salons en 1886 et 1887. Au début de l’année 1900, Rochegrosse s’intéresse particulièrement â la réalisation de tableaux orientalistes. En hiver, il réalise des chefs-d’oeuvre orientalistes importants en ouvrant un atelier à El-Biar en Algérie. Pendant plusieurs années, il expose ses oeuvres orientalistes au salon d’Algérie et de Paris. En 1906, on lui attribue la médaille de la Légion d’honneur. Ses illustrations prennent place dans les livres de Flaubert, de Victor Hugo et de Baudelaire. Une partie des illustrations originales se retrouve dans la collection du British Museum. MAXIME NOIRE (1861-1927), FRANCAIS Autodidacte, Noiré est connu comme artiste orientaliste qui n’a pas suivi de cours de dessin. En 1882, en raison de ses problèmes de santé, il décide de s’installer en Algérie. Au cours de cette installation, il découvre le sud du pays, ses oasis et les montagnes de la région de l'Aurès. Après un certain temps, il déménage à Bou-Saâda où il accélèrera ses travaux de dessin. Récompensé au Salon de Paris en 1900, cinq ans plus tard, il prend la fonction de dessinateur de la flotte des colonies françaises. On pense que durant ses voyages, il s’est rendu en bateau à Istanbul. Noirée compte parmi les fondateurs de l’Association des artistes et orientalistes d’Algérie. Isabelle Erberhardt décrit Maxime Noiré comme « le peintre des horizons enflammés, des amandiers qui pleurent ». CHARLES COTTET (1863-1925), FRANCAIS Artiste britannique reconnu de son vivant pour ses levers et couchers de soleil dans ses reproductions marines. Dans ses oeuvres, il réussit à capter le sentiment ou la vibration sensorielle invisible à l’oeil nu. Bien qu’il soit dans le groupe symboliste Pont-Aven, dans lequel se trouvait Paul Gauguin, il a été accepté en tant que pionnier du groupe « Nabi », le mouvement postimpressionniste d’avant-garde. Il était également un ami proche du sculpteur Auguste Rodin. Cottet devient l’élève de Pierre Puvis de Chavannes à l’Ecole des Beaux-Arts et poursuit ensuite ses études à l’Académie Julien où étudieront de nombreux artistes présentés à l’exposition. Il se rend en Algérie en 1892, en Egypte en 1896 et à Istanbul en 1904. Cet artiste dont on retrouve les oeuvres dans les musées les plus importants du


monde tels que le musée de l’Ermitage (Saint Petersbourg), The National Gallery of Art (Washington) et le musée d’Orsay (Paris), décède à Paris en 1925. PAUL SIGNAC (1863-1935), FRANCAIS Pionnier incontestable avec Georges Seurat du pointillisme, à savoir « la technique qui consiste à ne pas mélanger les couleurs sur la palette et à appliquer des petites touches à l’aide du bord du pinceau avec des couleurs claires4 ». En 1907, il se rend à Istanbul avec son ami peintre Henri Person (18761926). Lors de son retour en France, il exprime à un de ses proches sa passion pour Istanbul en ces termes: « Les objets et les individus que j’ai vus ici sont très différents et suscitent l’admiration. On a l’impression que sa couleur de l’Orient qui se trouve en arrière-plan est couverte par les aurores boréales ». Il réalise de remarquables tableaux pontillistes étincelants à Paris en se basant sur ses travaux de dessin et d’huile conduits dans la charmante ville d’Istanbul, qui va le marquer. Lors de son arrivée à Paris Nazmi Ziya, l’un des étudiants du Sanay-i Nefise, a bénéficié des conseils de Signac. LUCIEN LEVY-DHURMER (1865-1953), FRANCAIS Né en Algérie, Lévy-Dhurmer prend des cours de dessin et de sculpture à Paris à partir de 1879. Entre 1886 et 1895, il devient décorateur de céramique au sud de la France. Après 1895, il s’installe à Paris et se consacre entièrement au dessin. Il est connu pour ses reproductions de sujets fantastiques, de portraits et des plages de la mer Méditérranée. Lévy-Dhurmer a réalisé des oeuvres impressionnistes au pastel et à l’huile qui reflètent sa pensée et sa passion pour les détails en harmonie avec les couleurs. En 1906, il voyage à Istanbul. Dans le tableau nommé Fantôme d’Orient, il illustre Pierre Loti, de son vrai nom Julien Viaud. La version au pastel de cette oeuvre est exposée dans le musée Basque et de l’Histoire de Bayonne en France. Grand admirateur d’Istanbul, Pierre Loti avait exprimé à LévyDhurmer les propos suivants : « Je me critique de ne pas vous avoir remercié suffisamment pour la réalisation de mon seul portrait éternel ». Pour ce portrait, Lévy-Dhurmer avait partagé cette impression: « Le reflet des petites lampes que j’ai dessiné sur le Bosphore dans le noir et qui prennent place au fond du portrait de Loti « représente » les vibrations des petits âmes d’Aziyade et d’Ahmet. » DUDLEY HARDY (1867- 1922), ANGLAIS En 1882, il entre à l’Académie d’art de Düsseldorf où il suivra des cours pendant 3 ans. Les deux années suivantes, il se rend à l’Académie de Paris et d’Anvers et s’installe ensuite à Londres où il travaillera comme peintre et illustrateur. A partir de 1885, ses oeuvres sont exposées à la Royal Academy. Il devient célèbre avec le tableau Sans asile où il représente les misérables villageois sur la place Trafalgar qui reflète la pauvreté de Londes, en 1889. Ce tableau a été exposé au Salon de Paris et à la Royal Academy. Après ses voyages en Orient, il produit des oeuvres Erol Makzume - Esra Kocabaşoğlu, Paul Signac - Peintre qui fait connaître à Istanbul la liberté des couleurs, Toplumsal Tarih, no. 128, Août 2004, pages 22-25 4

orientalistes sur les pays turcophones. Il accentue sa popularité avec l’affiche Gaiety Girl réalisée en 1893 en Angleterre en s’inspirant des affiches de Jules Chéret et Toulouse Lautrec lors de son voyage à Paris. Il s’investit davantage dans la production d’affiches et devient le pionnier dans ce domaine en Angleterre avec un large public français. D’ailleurs, cette mode de l’affiche lui fait gagner le titre de « Chéret de l’Angleterre ». Une partie considérable de ses illustrations d’affiches se retrouve actuellement au musée Victoria and Albert. ALEXANDRE RAYMOND (1872-1941), FRANCAIS Né à Istanbul en 1872 d’une famille française levantine. Diplômé de l’Ecole de Sanay-i Nefise, il poursuit des cours d’architecture. Il publie des oeuvres importantes sur l’art islamique et l’architecture byzantine qu’il met en rapport avec les Seldjoukides et l’Empire Ottoman qu’il voulait faire découvrir à l’Occident. A partir de la fin du 19ème siècle, ses dessins et ses livres ont suscité l’admiration des architectes, des historiens et des passionnés d’art en Europe. La librairie Raymond était le point de vente de toutes ses publications à Istanbul. Ses livres tels que Notes, Pratiques et Résumés sur l’Art de Construction en Turquie, Visions Féérique d’Orient-Stamboul et Bosphore, Les sanctuaires du Mont Auxence, de ses Environs et des Iles des Princes et les Faïences décoratives de la Vieille Turquie sont les oeuvres les plus importantes. En 1922, il s’installe en France où, bien qu’il ait des problèmes financiers, il continue ses travaux sur l’archéologie ottomane et byzantine jusqu’à la fin de ses jours (1941). On pense que des recherches doivent être effectuées sur ce personnage important dont les travaux ont fait découvrir les trésors de la Turquie au monde entier, comme ambassadeur du tourisme. CHARLES GARABED ATAMIAN (1872-1947), FRANCAIS D’ORIGINE TURQUE ET ARMENIENNE Fils d’une famille aisée d’Istanbul, diplômé de l’Ecole arménienne Mkhitaryan de Beyoğlu, il poursuit ses études au Lycée Saint Benoît où il apprendra le français. Plus tard, sa famille l’enverra au Collège arménien Murad Rafaelian à Venise. Lorsque les dirigeants de l’école remarquent son talent pour le dessin, il l’inscrive à l’atelier de dessin du peintre Paoletti et Tagliapietra à Venise. En 1894, lors de son retour à Istanbul, il organise sa première exposition individuelle qui est fort appréciée par le public. Entre 1894 et 1896, il travaille en tant que dessinateur principal à l’usine de Yıldız Porselen du palais. A l’heure actuelle, on retrouve ses oeuvres dans la collection du palais de Topkapı, signées sous le nom d’Atam. Durant ses années à Yıldız Porselen, il rencontre le peintre du palais ottoman Fausto Zonaro. En 1897, il décide d’immigrer en France où ses marines ont vite conquis le public français. Entre 1913 et 1945, ses oeuvres ont été exposées aux Salons de Paris. Il réalise des décorations pour les scènes de théâtre et fait des illustrations pour les livres d’écrivains célèbres tels qu’Anatole France, Guy de Maupassant et René Bazin. CAMILLE RAVOT (1873-1945), FRANCAIS Renommé comme sculpteur vers la fin du 19ème siècle, Pavot 81


est également connu comme peintre et pyrograveur. Elève d’Alfred Boucher, il devient professeur à l’Académie des BeauxArts de Paris. Au lendemain de la première guerre mondiale, il sculpte des mausolées dans plusieurs villes de France afin de commémorer les soldats disparus pendant la guerre. Ravot avait pour conseiller le socialiste, pacifiste, républicain et franc-maçon, Jean Jaurès et entretenait également une relation proche avec la famille Jaurès. Parmi ses chefs-d’oeuvre, on retrouve les bustes faits pour Jean Jaurès et Anatole France. Camille Pavot réalise de nombreux voyages avec son fils qui sera également artiste. Dans l’exposition, on retrouve une vue du Bosphore réalisée par Camille Pavot, exécutée probablement lors d’un voyage à Istanbul. MAURICE-JEAN BOURGUIGNON (1877-1925), FRANCAIS Il n’existe pas d’information sur les débuts de cet artiste qui travaille dans le secteur public et qui devient célèbre avec ses travaux sur la nature morte. Dans la revue Illustration, on publie les reproductions des tableaux décrivant les forces aériennes françaises. Au lendemain de la première guerre mondiale, il prend place dans plusieurs fronts, avec d’autres artistes français connus, afin de représenter les unités et les fronts français dirigés sous le commandement du général Niox, directeur du musée militaire de Paris, en 1917. Parmi ces artistes qui ont participé à cette mission, on retrouve Gaston Balande, Edouard Vuillard, Pierre Bonnard, André Lhote qui ont laissé leurs empreintes dans les arts plastiques français. Les oeuvres de Bourguignon ont été exposées au Musée du Luxembourg. Lors des années d’occupation de la Turquie, on sait que Bourguignon s’est rendu à Istanbul en 1922. Il a réalisé des paysages dans les régions de Gelibolu et Istanbul. Il décède à Istanbul en 1925. GUSTAVE POMBA (FIN DU 19EME SIECLE ), FRANCAIS Pamba voit le jour dans la région de Vaux (Moselle) en France. Elève du célèbre peintre Belloc et maître de l’eau-forte, il utilise principalement la technique de la gouache. Peintre de paysages, de scènes de genre et de sujets mythologiques, on sait qu’il a participé au Salon de Paris avec la toile Venus Anadyomène, en 1861 et une eau-forte en 1877. JEAN-BAPTISTE-ETIENNE DEFORCADE (FIN DU 19EME SIECLE), FRANCAIS Elève de Louis Jacquesson de la Chevreuse, peintre de portraits et de paysages (1839-1903). A la fin des années 1880, il se rend à Istanbul sous le règne du sultan Abdulhamid II où il résidera jusqu’en 1894. Cette même année, il s’installe à Sofia en 1894 où il suit des cours de dessin dans une école secondaire de garçons. Il a énormément contribué au développement des arts plastiques bulgares qui n’étaient encore qu’à leurs débuts. Ses oeuvres ont été achetées par le prince de Bulgarie. Lors de la première exposition collective de Bulgarie, ses tableaux ont été exposés avec les oeuvres d’Ivan Ayvazowski et de remarquables artistes hongrois et autrichiens. En tant que représentant de la Bulgarie, il paricipe à l’Exposition Universelle à Paris en 1900, avec d’autres peintres bulgares. Son style authentique, ses tons clairs pastel et son usage du clair-obscur font gagner une 82

perspective réaliste aux paysages d’Istanbul. Quelques-uns de ces tableaux sur Istanbul se trouvent dans la collection des palais nationaux de la Grande Assemblée nationale de Turquie, la Galerie nationale des beaux-arts (Sofia), la Galerie d’art (Plovdiv) ainsi que chez des collectionneurs privés en Bulgarie. ADOLPHE BACHMANN (1880 -?), SUISSE Il a exposé ses oeuvres au Salon des indépendants à Paris en 1909. A l’instar de Felix Ziem, il travaille sur les descriptions de Venise et d’Istanbul. Inspiré par le style de Ziem, il produit principalement des marines et des paysages qui le rendent célèbre. Ses tableaux sont souvent confondus avec ceux de l’artiste allemand Alfred August Felix Bachmann en raison de la similarité de leur style. MUSTAFA FARROUKH (1901-1957), LIBANAIS Au début du 20ème siècle, il est considéré comme l’un des artistes les plus importants du Liban. Il reçoit sa première formation de dessin à l’Ecole royale des Beaux-Arts à Rome en 1927. Il s’installe ensuite à Paris et approfondit sa technique de dessin auprès de Paul Emile Chabas, président de la Société des artistes français. Il travaille avec des artistes français et expose ses oeuvres à Paris, à Venise, à New York et à Beyrouth. Adepte des techniques à la gouache, son côté orientaliste apparaît dans ses représentations des lieux historiques, des paysages et des habitants libanais. Farroukh était professeur d’art à l’Université américaine de Beyrouth et a publié des livres sur l’art. YVES BRAYER (1907-1990), FRANCAIS Renommé comme peintre orientaliste méditerranéen, Brayer a oeuvré pendant les deux guerres mondiales et s’est rendu à Istanbul lors des premières années de la République de Turquie et remporte le prix de Rome en 1930. En 1926, il étudie auprès de Lucien Simon à l’Ecole des Beaux-Arts. Dans cette exposition, on présente une petite oeuvre de Brayer nommée Cimetière d’Eyüp. En 1933, alors qu’il n’a que 26 ans, il se rend à Istanbul où il peindra le Bosphore, le quartier de Galata, le bazar et les cafés. Il réalise des oeuvres colorées en mélangeant les techniques du crayon, de l’encre de Chine et de la gouache. 5 Plusieurs années plus tard, il réalise 22 illustrations à la gouache pour le livre La Conquête de Constantinople de l’écrivain Geoffroi de Ville-Hardouin, en 1961. En 1991, le musée Yves Brayer est fondé en son nom dans la ville de Baux-de-Provence (France). Aujourd’hui, on retrouve ses oeuvres dans plusieurs musées de France.

a. Yves Brayer, De la Méditerranée au Bosphore 1928-1948 Galerie 26, Catalogue d'exposition Paris 22.9-08.11.2002 b. Benesit - Gründ 1999 -vol.2, page 761 5KAYNAKÇA - BIBLIOGRAPHIE BENEZIT E., Dictionnaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveurs, 14 vols, Paris 1999. MAKZUME EROL, 19. Yüzyılda Türkiye’nin Oryantalistleri konulu yayımlanmamış biyografik kitap çalışması. THORNTON LYNNE, Les Orientalistes: Peintres Voyageurs 1828-1908, ACR Edition, Paris 1983. HITZEL FREDERIC, Couleurs de la Corne d’Or, Peintres voyageurs à la Sublime Porte. ACR Edition 2002. MAKZUME EROL, İtalyan Oryantalistlerin Doğu Sevdası, “Osmanlı Topraklarında İtalyan Oryantalistler” sergi kataloğu, TBMM Milli Saraylar, İstanbul 2007. MAKZUME EROL, Turquerie’den Cumhuriyet’e, “Batılının Doğu Sevdası” sergi kataloğu, Fevziye Mektepleri Vakfı, İstanbul 2009. MAKZUME EROL, Düşşel Doğu’dan Gerçekçi Doğu’ya, ARKAS Sanat Merkezi sergi katalogu, “Batılının Fırçasından Ege’nin Bu Yakası” sergi katalogu, Arkas Sanat Merkezi, İzmir 2010. WEB SİTELERİ - SITOGRAPHIE WIKIPEDIA: https://www.wikipedia.org/ AKOUN: https://www.akoun.com/ 84Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.