Page 1

ปี 2010

BREAD, LOVE AND DREAMS (หรือ Baker King Kim Tak Goo - KBS, 2010) นักแสดง : ยูนชียุน, จูวอน, อียองอา, ยูจิน

STORY : คิมทักกู (ยูนชียุน) เด็กหนุ่มผู้อาภัพ เขาเป็นลูกนอกสมรสของ คิมมีซุน กับ คูอิลจุง ประธานบริษัท

38

อุตสาหกรรมอบขนม เพราะ มีซุน เป็นเพียงพี่เลี้ยงเด็ก เมื่อเธอตั้งท้อง จึงถูก ซออินซุก ภรรยาหลวงไล่ออก จากบ้าน แม้ชีวิตจะล�ำบาก แต่ ทักกู ก็เติบโตเป็นเด็กหนุ่มที่มองโลกในแง่ดี และโชคชะตาก็น�ำพาให้เขาได้ พบกับพ่อ มีซุน จึงตัดสินใจพาลูกชายวัย 12 ปีกลับมาหา อิลจุง จนในที่สุด ทักกู ก็ได้รับการยอมรับในฐานะ ลูกชายคนโต แต่ด้วยแผนการร้ายของ อินซุก ท�ำให้ ทักกู ถูกไล่ออกจากบ้านอีกครั้ง แต่ ทักกู ก็ยังมีความหวัง และพยายามสู้ต่อไป จนได้พบกับ อาจารย์พัลปง ผู้มีฝีมือการท�ำขนมปังระดับต�ำนาน และ ยางมีซุน (อียอง อา) หญิงสาวที่คอยอยู่เคียงข้างเขาเสมอ ทักกู ได้แรงบันดาลใจจากคนทั้งสองที่ท�ำให้เขาพยายามจะก้าวขึ้นสู่ การเป็นผู้เชี่ยวชาญในการท�ำขนมปัง แม้จะต้องพบเจออุปสรรคมากมาย แต่ด้วยพลังของความพยายาม และ ความสามารถ ท�ำให้ ทักกู ก้าวขึ้นมายืนในต�ำแหน่งผู้เชี่ยวชาญในการท�ำขนมปังมือ 1 ของเกาหลี ///////////// คิมทักกู (ยูนชียุน) เด็กหนุ่มผู้อาภัพ เขาเป็นลูกนอกสมรสของ คิมมีซุน กับ คูอิลจุง ประธานบริษัท อุตสาหกรรมอบขนม เพราะ มีซุน เป็นเพียงพี่เลี้ยงเด็ก เมื่อเธอตั้งท้อง จึงถูก ซออินซุก ภรรยาหลวงไล่ออก จากบ้าน แม้ชีวิตจะล�ำบาก แต่ ทักกู ก็เติบโตเป็นเด็กหนุ่มที่มองโลกในแง่ดี และโชคชะตาก็น�ำพาให้เขาได้พบกับพ่อ มีซุน จึงตัดสินใจพาลูกชายวัย 12 ปีกลับมาหา อิลจุง จนในที่สุด ทัก กู ก็ได้รับการยอมรับในฐานะลูกชายคนโต แต่ด้วยแผนการร้ายของ อินซุก ท�ำให้ ทักกู ถูกไล่ออกจากบ้านอีกครั้ง แต่ ทักกู ก็ยังมีความหวังและพยายามสู้ต่อไป จนได้พบกับ อาจารย์พัล ปง ผู้มีฝีมือการท�ำขนมปังระดับต�ำนาน และ ยางมีซุน (อียองอา) หญิงสาวที่คอยอยู่เคียงข้างเขาเสมอ ทักกู ได้แรงบันดาลใจจากคนทั้งสองที่ท�ำให้เขาพยายามจะก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้ เชี่ยวชาญในการท�ำขนมปัง แม้จะต้องพบเจออุปสรรคมากมาย แต่ด้วยพลังของความพยายาม และความสามารถ ท�ำให้ ทักกู ก้าวขึ้นมายืนในต�ำแหน่งผู้เชี่ยวชาญในการท�ำขนมปังมือ 1 ของเกาหลี คิมทักกู (ยูนชียุน) เด็กหนุ่มผู้อาภัพ เขาเป็นลูกนอกสมรสของ คิมมีซุน กับ คูอิลจุง ประธานบริษัทอุตสาหกรรมอบขนม เพราะ มีซุน เป็นเพียงพี่เลี้ยงเด็ก เมื่อเธอตั้งท้อง จึง ถูก ซออินซุก ภรรยาหลวงไล่ออกจากบ้าน แม้ชีวิตจะล�ำบาก แต่ ทักกู ก็เติบโตเป็นเด็กหนุ่มที่มองโลกในแง่ดี และโชคชะตาก็น�ำพาให้เขาได้พบกับพ่อ มีซุน จึงตัดสินใจพาลูกชายวัย 12 ปีกลับมาหา อิลจุง จนในที่สุด ทักกู ก็ได้รับการยอมรับในฐานะลูกชายคนโต แต่ด้วยแผนการร้ายของ อินซุก ท�ำให้ ทักกู ถูกไล่ออกจากบ้านอีกครั้ง แต่ ทักกู ก็ยังมีความหวังและพยายาม สู้ต่อไป จนได้พบกับ อาจารย์พัลปง ผู้มีฝีมือการท�ำขนมปังระดับต�ำนาน และ ยางมีซุน (อียองอา) หญิงสาวที่คอยอยู่เคียงข้างเขาเสมอ ทักกู ได้แรงบันดาลใจจากคนทั้งสองที่ท�ำให้เขา พยายามจะก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญในการท�ำขนมปัง แม้จะต้องพบเจออุปสรรคมากมาย แต่ด้วยพลังของความพยายาม และความสามารถ ท�ำให้ ทักกู ก้าวขึ้นมายืนในต�ำแหน่งผู้

Quote : “เพราะผมจ�ำเป็นต้องมีชีวิตอยู่ และในขณะที่ผมมีชีวิตอยู่นั้น จะ ไม่มีอะไรสิ้นสุดลงทั้งนั้น ก็แค่วันนี้เป็นวันดี ชีวิตของผมยังไม่หมดลง ก็แค่วันนี้มันเลว ร้าย ชีวิตของผมจึงยังไม่หมดลงเช่นกัน สิ่งที่ดีกับสิ่งที่เลวร้าย...สุดท้ายมันก็จะหายไป” - คิมทักกู MORAL : “ความพยายามอยู่ที่ ไหน ความส�ำเร็จอยู่ที่นั่น” ยังคงเป็นค�ำพูดที่ ใช้ ได้เสมอ ขอเพียงคนเรามีความพยายาม สิ่งที่ตั้งใจไว้ก็จะเป็นความจริง ดังเช่นซีรีส์ เรื่องนี้ คิมทักกู เด็กหนุ่มผู้ โชคร้ายต้องตกระก�ำล�ำบากถึงสองครั้งสองคราทั้งๆ ที่มีศักดิ์ เป็นถึงลูกชายคนโตของประธานบริษัท แต่แม้ชีวิตจะโหดร้ายมากแค่ไหน ทักกู ก็ยังคง เชื่อในตัวเอง เขายังคงมีความฝัน ความพยายาม และความหวัง ที่คอยเป็นแรงผลักดัน ให้เขาก้าวเดินต่อไป จนในที่สุดความมุ่งมั่นและความพยายามที่มีก็ส่งให้ ทักกู เอาชนะ อุปสรรคต่างๆ และพิชิตความฝันของตัวเองได้ส�ำเร็จ

39

Special scoop2