Page 1

Gmail - Isu Lab Bau dan Aroma

https ://mail. google.com/m ail/

hti:2&k:7e09ec6b8 I &view:pt&searc...

fazlini mohd fadzwi <fazlini.mf@gmail.com>

lsu Lab Bau dan Aroma 1 message

Luqman Mat Kassim <yaman_kassim@yahoo.com>

Mon, Apr 2,2012 al 12:26 PM

Reply-To: Luqman Mat Kassim <yaman_kassim@yahoo.com> To: fazlini fadzwi <fazlini. mf@gmail.com>

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya sedia maklum yang miss sedang sibuk dengan conference pada minggu ini, namun begitu saya ingin menyampaikan suatu makluman berkenaan isu lab kedua yakni bau dan aroma. Seperti yang dituntut, kami dikehendaki oleh miss untuk mendapatkan result untuk 50 orang dan saya telah mendapat pen Namun begitu, apayang terjadi adalah kebanyakan mendokumentasikan result yang banyak tersebut. Jika di panel akan mempunyai result untuk 20 jenis sampel dan sampel untuk didokumentasikan. Perkara ini bertambah parah apabila ada ku mereka perolehi, justeru menyukarkan kamr

Maklum balas dan aduan mereka telah mere untuk menyelesaikan perkara akademik Oleh itu, saya mewakili semua pelajar ss miss. Adakah perlu untuk kami me penyelesaiannya?

tidak sanggup u ikan pada lab ked tersebut, satu ngan erti kata lain, panel: 1000jenis

k mendapatkan ajukan kepada sa i ini melainkan

dan maklum balas daripada ataupun bagaimana

50 panel

Maklum balas miss amatlah saya

berikan keputusan result yang orang tersebut. dan saya sememangnya buntu rjuk kepada miss.

ucapan terima kasih.

Sekian,

Luqman ( Ketua Kelas)

/,* [tu.,.*K^;J[ w \hu w* ' 1.,*^ @

A6tz'

^r i'l

M',

t{^tr

-'y:,^^^"::Hr;

:*fI'

Savrn\ttt ?

o \I,4,\

,

rzur^ V"'q'{'*f*.",1 'vcaid'uwrU-';'a

wu:

,0:1,'o \*"!'"

\,$g

J*qCAht^t-' 'to

tL\

g

Io

oA/'tt'twr'.l

,ctr-fd s

a'*Pe)

Wfiry

wfd I of I

413/201210:08 AM


eli ' Nor,*kJtt\; Xc'-?

Nu* LrS

Lau

ara4G

?n<

(t

*0t

ltrro'a

402

w*ix:,

&03

lou Wa

WliS

ltn t

woy*eg4

wai

3

3

?-

Z.

2

3

l,

ffi'(.+u

yYu,rlcn

?l'\ooe)

Wi sarnflel

fi1o s^^(

(ffi'f,arr^^\*l

t

\ \

V LO'

tr*ah),WL*''1rffi


g

fwato

il

$lrov

k&f

e^4zn

Pu-y1*.-.t

k *.oro^

! Vloyann'W 9...

42.

itaian

6,4" fu*k,

9dy.

\y,rr

Art ft3 I

\v'

etu

T:il" A

Va

tt^/ " bb

a

h,r t^'"4'>

4fottt'Da \'

lrtu^ lh't

..fi{^

Nor*r^

J*W\

Alo t r0,

.

9*

ts

Lab Report  

Tips To Tabulate The Data For Every Panel in The Particular Day

Lab Report  

Tips To Tabulate The Data For Every Panel in The Particular Day