Page 69

В монографії Олександра Недбалюка «Програми розвитку сільської місцевості як теорія, методологія і практика діяльності дорадчих служб в США» (Вінниця: Видавництво «Поділля2000», 2005) розглядаються основні принципи і методи діяльності в США дорадчої служби «Екстеншен». Узагальнено досвід США щодо розробки та виконання програм розвитку сільської місцевості через дорадчу службу, визначені шляхи, напрямки та можливості адаптації даного досвіду до сучасних соціально-економічних умов України. Книга розрахована на науковців, працівників дорадчих служб, представників органів державної влади, місцевого самоврядування та громадських організацій, які займаються вирішенням проблем розвитку сільської місцевості.

The books «Freedom of Religion» and «Civil Rights» (in 2 volumes) continue the series of translations into Ukrainian of the U.S. Supreme Court decisions based on the laws of the United States which defend freedom of religion and civil rights.The books were edited by Fulbright Scholar Vsevolod Rechytskyi and published thanks to support from Excellent Books Publishers (California, USA), the Embassy of the United States of America in Ukraine, National Endowment for Democracy and the Fulbright Program in Ukraine.

Книжка «Ґендерна перспектива» (К.: Видавництво «Факт», 2005) включає статті, що впродовж кількох років публікувалися в інтернетжурналі «Виднокола» і репрезентують кілька цікавих напрямків сучасних ґендерних досліджень. Серед них статті директора Програми ім. Фулбрайта в Україні Марти Богачевська-Хомяк «Жінки і розуміння Східної Європи», фулбрайтівців Оксани Забужко «За що ми любимо Лесю?», Тамари Гундорової «Марліттівський стиль: жіноче читання, масова література і Ольга Кобилянська» та Світлани Шліпченко «Урбаністичні візії». В книзі висвітлюються ґендерні аспекти модернізації українського письменства впродовж ХХ століття: ранній модернізм, нью-йоркська група, література після 1991 року тощо.

Збірка «Соціологічне знання та влада: суперечливі взаємовідносини соціологічних досліджень і політичної практики» (К.: Вид. дім «Стилос», полігр. центр «Фоліант», 2005) підготовлена за матеріалами доповідей учасників міжнародного круглого столу, серед яких фулбрайтівський науковець Віктор Степаненко. Віктор Степаненко також є співавтором переднього слова до збірки. Збірка присвячена осмисленню теоретичних і практичних аспектів складних взаємин соціологічного знання та влади в сучасних Україні та Росії. Це одна з перших спроб вітчизняної «соціології соціології», дискусії навколо основних професійних і моральних підвалин функціонування соціологічного знання, взаємин між владою, громадянським суспільством і соціологами-експертами.

71

Fulbright Ukraine Yearbook 2005  

The 2005 Yearbook includes a short description of projects for this year by Ukrainian and American Fulbright scholars, which will be useful...

Advertisement