Page 3

In This Issue 2

Kolumnit

4

New Scholar Award Boosts Visits to Tampere University of Technology

4

Fulbright-Saastamoinen Foundation Cooperation Expanded

4

The Lois Roth Endowment Award to Benefiel and Holmes

5

Fulbright Centerin stipendiohjelmat lukuvuodelle 2012–2013

6

Fulbright Grantees to Finland 2011–2012

7

Finnish University Presidents Exploring US Higher Education Governance and Funding

8

Focus on Tampere University of Technology

10 EducationUSA Advisers' Workshop at the Fulbright Center 11 Amerikkalaisen folkloristiikan ytimessä 12 Learning from Finland 13 In Memoriam Phillips Brooks 14 Improving Life the Fulbright Way 15 MIT's Matthew McGann about Alumni Cooperation: Now Is the Right Time to Start 16 Yhdysvalloissa ja Kanadassa opiskelevien suomalaisten määrä kasvussa 18 GRE-testi uudistuu elokuussa 2011

The cover photo features a TUT student of electrical engineering and a superconducting magnet that carries electric current without dissipation.

20 Alumni News 22 Uutisia

24 Kalenteri / Calendar of Events

The Fulbright Center News is a biannual newsletter published by the Fulbright Center in Finland. The Fulbright Center News is also available online at www. fulbright.fi. The next issue will come out in Fall 2011. The submission deadline for articles and other materials is 14 September. Opinions expressed by authors are their own and do not necessarily reflect those of the Fulbright Center.

Lue Fulbrig ht Center New s verkossa!

Fulbright.fi > Fulbright Center > Ful bright Cente r News

In this issue the focus is on Tampere University of Technology, read more on pages 8-10. Photos: TUT photo archive

Fulbright Center News on Fulbright Centerin asiakaslehti, joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Lehdestä julkaistaan myös verkkoversio osoitteessa www. fulbright.fi. Seuraava numero ilmestyy syksyllä 2011. Artikkelit ja muu aineisto pyydetään toimittamaan 14.9. mennessä. Artikkeleissa ilmaistut mielipiteet ovat kirjoittajien omia.

lbright.f u f i .

w

23 Fulbright Center

ww

Cover: The Fulbright Center and Tampere University of Technology (TUT) have founded a new grant program. The Fulbright–Tampere University of Technology Scholar Award will bring visiting American scholars to TUT on an annual basis.

19 Kanadaan opiskelemaan – Yli kuusi kuukautta kestäviin opintoihin tarvitaan opiskelulupa

Päätoimittaja/Editor-in-Chief Terhi Mölsä Executive Director

The Fulbright Center Tel. +358 9 5494 7400 Fax +358 9 5494 7474 E-mail: office@fulbright.fi

Toimittajat/Editors Johanna Lahti (toimituspäällikkö) Tanja Mitchell Suzanne Louis

While every effort is made to ensure the accuracy of the material in this publication, the Fulbright Center does not accept liability for any errors or omissions.

Toimituksen yhteystiedot/ Contact Information The Fulbright Center Hakaniemenranta 6 FI-00530 Helsinki FINLAND

Aineisto vapaasti lainattavissa, lähde mainittava. Reproduction allowed, source must be cited.

Ulkoasu ja taitto/Layout Tanja Mitchell/Fulbright Center

Kansipaperi/Cover paper: Maxigloss 200 g/m2 Paperi/Paper: G-Print 115 g/m2 Levikki/Circulation: 2 000 Painopaikka/Printed by Erweko Painotuote Oy

Profile for Fulbright Finland

Fulbright Center News 1/2011  

The Fulbright Center News is a biannual newsletter published by the Fulbright Center in Finland.

Fulbright Center News 1/2011  

The Fulbright Center News is a biannual newsletter published by the Fulbright Center in Finland.