Page 16

Yhdysvalloissa ja Kanadassa opiskelevien suomalaisten määrä kasvussa Yhdysvaltojen ja Kanadan korkeakouluissa opiskelee aikaisempaa enemmän suomalaisia opiskelijoita, oli kyse sitten koko tutkinnon suorittamisesta ulkomailla tai suomalaiseen tutkintoon sisältyvästä vaihto-opiskelusta tai kansainvälisestä harjoittelusta.

Suomalaiset opiskelijat Yhdysvalloissa ja Kanadassa 600

500

400

473

484 455 424

432

476

445

354

334 274

300

423

387

386

447

324 262

236

235

280

236

222

200 121

131 127

100

171

160

38

41

38

32

29

2000

2001

2002

2003

2004

163 37

197

189

210

29

32

42

45

2006

2007

2008

2009

Virossa, jossa varsinkin lääketiede on suosittu oppiaine. Samaan aikaan lähes 9400 suomalaista korkeakouluopiskelijaa lähtee vuosittain ulkomaille vaihtoopiskeluun tai kansainväliseen harjoitteluun. Vaihto-opiskelun kohdemaat eivät ole yhtä vahvasti keskittyneet pariin maahan, joskin myös vaihto-opiskelussa suomalaisten valtavirta suuntaa läntisen Euroopan maihin. Suosituimmat kohdemaat ovat jo usean vuoden ajan olleet

Suomalaisten vaihto-opiskelu Kanadassa on lähes kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa.

0 Suomalaiset vaihto-opiskelijat USA:ssa

Suomalaiset tutkinto-opiskelijat USA:ssa

Suomalaiset vaihto-opiskelijat Kanadassa

Suomalaiset tutkinto-opiskelijat Kanadassa

Erityisesti Yhdysvalloissa opiskelevien suomalaisopiskelijoiden määrä väheni 2000-luvun alkupuolella ja puolivälissä, mutta on sittemmin kääntynyt jälleen kasvuun. Suomalaisten vaihto-opiskelu Kanadaan on sen sijaan kasvanut tasaisesti läpi 2000-luvun ja lähes kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Vaihto-opiskelu on tätä nykyä selvästi suositumpi väylä mennä opiskelemaan Pohjois-Amerikan korkeakouluihin kuin koko tutkinnon suorittaminen. Vuosittain Yhdysvalloissa opiskelee lähes 500 suomalaista vaihto-opiskelijaa ja runsaat 300 tutkinto-opiskelijaa. Kanadassa vaihto-opiskelu on suhteessa koko tutkinnon suorittamiseen tätäkin suositumpaa: maassa opiskelee vuosittain runsaat 200 suomalaista vaihto- ja vain 45 tutkinto-opiskelijaa.

16

www.fulbright.fi

2005

Yhteensä runsaat 4500 suomalaista sai KELA:n tilastojen mukaan lukuvuonna 2009-2010 opintotukea koko korkeakoulututkinnon suorittamiseen ulkomail-

Vuosittain Yhdysvalloissa opiskelee lähes 500 suomalaista vaihtoopiskelijaa ja runsaat 300 tutkinto-opiskelijaa. la. Britannia ja Ruotsi ovat ylivoimaisesti suosituimmat kohdemaat. Näihin kahteen maahan suuntaa noin puolet kaikista ulkomailla tutkintoa opiskelevista. Kohtalaisen paljon suomalaisia opiskelee myös

Saksa, Espanja, Britannia, Ruotsi ja Ranska. Erityisesti Euroopan unionin rahoittama opiskelijavaihto-ohjelma Erasmus on taannut sen, että EU/ETA-maihin on ollut runsaasti vaihtoapurahoja tarjolla ja kohtuullisen vaivatonta lähteä. Euroopan valta-asema suomalaisten vaihto-opiskelijoiden kohdealueena on viime vuosina tasaisesti pienentynyt. Vuonna 2009 enää 66 prosenttia suomalaisista vaihto-opiskelijoista meni johonkin Euroopan maahan, kun vastaava luku vielä viisi vuotta sitten oli 77. Samalla erityisesti Aasian maat ovat kasvattaneet suosiotaan kohdemaana. Yhdysvaltoihin ja Kanadaan suuntaa 7,4 prosenttia kaikista ulkomaille lähtevistä vaihto-opiskelijoista ja 8 prosenttia tutkinto-opiskelijoista. Pohjois-Amerikan osuus on viime vuosina hieman kasvanut sekä vaihto- että tutkinto-opiskelussa. Liikkuvuus Suomen ja Pohjois-Amerikan välillä painottuu vahvasti Suomesta poispäin. Yhdysvalloista ja Kanadasta tulee tänne selvästi vähemmän korkea-

Profile for Fulbright Finland

Fulbright Center News 1/2011  

The Fulbright Center News is a biannual newsletter published by the Fulbright Center in Finland.

Fulbright Center News 1/2011  

The Fulbright Center News is a biannual newsletter published by the Fulbright Center in Finland.