Page 18

Henkilökuvassa alumni

Paavo Kolin jalanjäljissä Tohtori Matti Parjanen lähti Yhdysvaltoihin oppi-isänsä Paavo Kolin kannustamana. Koli oli sotasankari ja ensimmäinen ASLA-stipendiaatti.

mielestään suomalaisille yliopistoille vieras. – Kun joku sikäläinen laitoksen tutkija saa stipendin tai ulkomaanmatkan tai kirjansa valmiiksi, kaikki onnittelevat häntä vilpittömästi. Sellainen ilmapiiri on suosiollinen innovaatioille ja uudistuksille, Parjanen kehuu. Ulospäin suuntautunutta Parjasta ihmisten iloisuus ja ystävällisyys ilahdutti, eikä tavanomainen stereotypia, amerikkalainen pinnallisuus haitannut. Stipendikausi tartutti Parjaseen Amerikantaudin, joka alkoi oireilla noin joka kolmas vuosi. Ainoa lääke oli päästä taas käymään Atlantin takana. Ja niin Parjanen kävikin. Hän johti yliopistokoulutuksen arviointia koskevia delegaatioita ja vei niitä vierailuille Yhdysvaltain eri yliopistoihin, jotka vuosien varrella tulivat tutuiksi. Matkoillaan Parjanen sai useita ystäviä yhdysvaltalaisista kollegoista, joiden kanssa hän myöhemmin vaihtoi sähköpostilla vinkkejä ja artikkeleita ja joilta saattoi tarvittaessa kysyä neuvoa ongelmatilanteissa. – Fulbright-stipendin ensisijainen tavoite ja pääasia on vastavuoroisen kontaktin muodostuminen, Parjanen pohtii.

Kun Tampereen yliopistossa 40-vuotisen uran tehnyt yhteiskuntatieteiden tohtori Matti Parjanen yritti 1980-luvun alussa vedota yliopiston johtoportaaseen ja saada professoreita käyttämään opiskelijapalautejärjestelmiä, huomasi hän sohaisseensa arkaan paikkaan. – Joku vaati minun erottamistanikin, mutta minä lähdin sitten Yhdysvaltoihin tutkimaan aihetta, Parjanen naureskelee 30 vuoden takaisia tapahtumia. Parjanen lähti Yhdysvaltoihin ASLAFulbright-tutkijastipendiaattina vuonna 1983 keräämään tietoa sikäläisestä opetuksen arvioinnista. Amerikkalaiset opiskelijapalautejärjestelmät olivat jo 1980-luvulla maailman huippua, sillä opiskelijapalaute on ensiarvoisen tärkeää yhdysvaltalaiselle yksityiselle yliopistolle, jossa lukukausimaksut ovat korkeat. Parjanen ei asettunut yhteen tiettyyn yliopistoon, vaan kiersi ympäri Yhdysvaltoja erilaisissa, niin pienissä kuin suurissa yliopistoissa ja keräsi matkalaukkuunsa opiskelijapalautelomakkeita. Ratkaisu oli hyvä, sillä yhdysvaltalaiset yliopistot ovat keskenään varsin erilaisia. – Jos olisin ollut vain yhdessä paikassa, olisin saanut kovin yksipuolisen kuvan Amerikasta. Olen onnellinen silloisesta fiksuudestani. Jokin yliopistoja myös yhdisti: palautejärjestelmistä vastaavat toimistot ja organisaatiot olivat kaikkialla yhtä vihattuja. Opettajat, professorit ja tutkijat kokivat taitojensa arviAmerikan oinnin kontrollointina tuliaisina ajatus ja kyttäyksenä. alumnitoiminnasta FulbrightLukukauden jälkeen Fulbright-stipendikausi stipendin Parjanen palasi Tampeantoi Parjaselle paljon ensisijainen reelle innostuneena ja niin henkisesti kuin tavoite ja pääasia matkalaukku pullollaan konkreettisestikin. Vaiklomakkeita, joita hän sitka palautelomakkeet on vastavuoroisen ten suomensi. Vastaanlensivät 1980-luvulla kontaktin otto ei ollut lämmin. roskiin, vuonna 2003 muodostuminen. – Tuli niin paljon julkaistiin Parjasen kirja valituksia, että minä otsikolla Amerikkalaisuutuin ja heitin roskiin sen opiskelija-arvioinnin koko Amerikan matkasoveltaminen suomalailaukkuni sisällön, Parjanen muistaa. seen yliopistoon. Nykyään Suomi on kehittynyt tällä alueella. Innostava ilmapiiri Amerikan tuliaisina Parjanen kantoi Stipendikautensa aikana Parjanen vaikutkotiin myös ajatuksen alumnitoiminnastui amerikkalaisten yliopistojen iloisesta ta. Parjanen ehdotti yliopiston johdolle ja vapaasta ilmapiiristä, joka on hänen alumnijärjestön perustamista, ja niin 18

www.fulbright.fi

Suomen ensimmäinen yliopistollinen alumniyhdistys aloitti toimintansa 25 vuotta sitten. Parjanen toimi yli 20 vuotta Tampereen yliopiston Alumni ry:n aktiivina, myös sen puheenjohtajana. Aluksi alumnitoiminnalle naureskeltiin, mutta nyt sitä osataan arvostaa. – Alumniyhdistys on silta yliopiston ja ympäröivän yhteiskunnan välillä, Parjanen kiteyttää.

Paavo Kolin opissa Matti Parjanen aloitti sosiologian opinnot vuonna 1959 Yhteiskunnallisessa Korkeakoulussa, joka vuonna 1960 muutti Helsingistä Tampereelle ja sai myöhemmin nimekseen Tampereen yliopisto. Heti muuton jälkeen tapahtui onnekas sattuma, jonka seurauksena Parjanen pääsi tutkimusapulaiseksi professori Paavo Kolin johtamaan puolustusvoimia koskevaan tutkimusprojektiin. Tämä sattuma tulisi määrittämään hänen koko akateemista uraansa. Vuonna 1962 Paavo Kolista tuli Tampereen yliopiston rehtori ja opiskelija Matti Parjasesta hänen assistenttinsa. Rehtori Kolin rinnalla Parjanen pääsi näkemään läheltä kuinka yliopistoa johdetaan. Sittemmin Parjanen on itse toiminut opetus- ja tutkimusvirkojen lisäksi lukuisissa

Profile for Fulbright Finland

Fulbright Center News 1/2012  

The Fulbright Center News is a biannual newsletter published by the Fulbright Center in Finland.

Fulbright Center News 1/2012  

The Fulbright Center News is a biannual newsletter published by the Fulbright Center in Finland.