Page 7

www.fulbright.fi www.fulbright.fi

Amerikkalaisten luennoitsijoiden haku korkeakouluihin nopeutuu Amerikkalaisten luennoitsijoiden haku korkeakouluihin on alkanut. Koko lukukaudeksi tai –vuodeksi kutsuttavien amerikkalaisten Fulbright-luennoitsijoiden hakuprosessia on yksinkertaistettu ja nopeutettu. Tästä lähtien korkeakoulut eivät enää lähetä hakemustaan Fulbright Centeriin. Riittää, että korkeakoulu toimittaa kutsukirjeen suoraan toivomalleen henkilölle. Luennoitsijahaun aikataulu puolittuu näin kahdesta vuodesta yhteen vuoteen. Nyt alkaneella hakukierroksella korkeakoulujen on mahdollista hakea Fulbright -luennoitsijaa 4 - 5 kuukaudeksi tai FulbrightNokia -luennoitsijaa (alana Electronics, Information, tai Telecommunications Technology)

4 - 9 kuukaudeksi lukuvuodeksi 2006 - 2007. Korkeakoulun tulee toimittaa kutsukirje haluamalleen henkilölle 1.8.2005 mennessä, jolloin amerikkalaisten luennoitsijoiden Fulbright-hakuaika Yhdysvalloissa päättyy. Luennoitsija liittää korkeakoululta saamansa kutsun omaan Fulbright-hakemukseensa. Lisäksi Fulbright Centerin kautta on mahdollista hakea lyhytaikaista luennoitsijatai tutkijavierailua seuraavien kolmen ohjelman kautta: Senior Specialists Program: asiantuntijavierailut 2 - 6 viikoksi. Ohjelmaan on jatkuva haku. New Century Scholars Program: 3 kuukauden vierailu vuosittain vaihtuvaan tutkimusteemaan liittyvää tutkimusta varten.

Seuraava haku on syksyllä 2005. Inter-Country Travel Grant Program: matka-apuraha johonkin toiseen maahan sijoitetun Fulbright-professorin kutsumiseksi lyhytaikaiselle, noin viikon mittaiselle vierailulle. Ohjelmaan on jatkuva haku. Tarkemmat ohjeet amerikkalaisen Fulbright -luennoitsijoiden ja -asiantuntijoiden hauista on saatavilla kotisivuiltamme www.fulbright.fi, toimiston numerosta (09) 5494 7400 tai suoraan ohjelmia koordinoivilta henkilöiltä: Tuula Laurila p. (09) 5494 7402 (lukukauden ja lukuvuoden apurahat sekä NCS Program) ja Terhi Topi p. (09) 5494 7408 (Senior Specialists Program ja Inter-Country Program).

In February the Fulbright Center organized a two-day arrival orientation for the American grantees arriving for the spring term. In connection with the orientation the Fulbrighters visited the Presidential Palace in Helsinki.

Työharjoittelussa Fulbright Centerissä Tanja Holopainen tekee opintoihinsa liittyvää puolen vuoden työharjoitteluaan Fulbright Centerissä. Hän opiskelee Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulussa englanninkielisessä ohjelmassa kansainvälistä liiketaloutta.

7

Profile for Fulbright Finland

Fulbright Center News 1/2005  

The Fulbright Center News is a biannual newsletter published by the Fulbright Center in Finland.

Fulbright Center News 1/2005  

The Fulbright Center News is a biannual newsletter published by the Fulbright Center in Finland.