Page 1

FUJITSUN LEHTI

//

NRO 3/2013

24

JOUKO RÄISÄNEN

TIETOTAITOA DIGIKONKARILTA 07

Fujitsun Täyspalvelu turvaa Roclan bisnestä

12

Horace Dediu: Vauhti kiihtyy mobiilipuolella

18

MTV – hyödyn ja viihteen virtaa


FUJITSUN LEHTI

//

NRO 3/2013 // 44. VUOSIKERTA

RISTO KOIVULA

teknologiajohtaja, MTV ”Menen aina sinne, missä asia on. Tämä on palveluammatti.”

26

NETTISIVU MOBIILIKSI

Fujitsu NetCommunity -julkaisujärjestelmä

Nettisivu mukautuu nyt moneksi, laitteesta riippumatta.

22

KIIRE KURIIN

Katso vinkkimme työstressin selättämiseksi.

KANSIKUVA

Jouko Räisänen / Kuvaaja Minna Kurjenluoma

06 Ajankohtaista 12

Horace Dediu: Mobiilit innovaatiot ovat mahdollisuus

18 MTV:n teknologiajohtaja Risto

Koivulalle media on myös harrastus

22 Hallitse ajankäyttöä

ja selätä stressi

2

NET // 3/2013

24 It-konkarit seniorien tukena 26 Nettisivu on nyt

responsiivinen

28 Ajankohtaista 29 Nykyaika-sarjis 30 Net ennen


Varma ote liiketoimintaan. Pilvi ja palvelu – meiltä saat ne molemmat. Pelkkä pilveen siirtyminen ei vielä riitä. Varmista, että saavutat pilvipalveluiden liiketoimintahyödyt nopeasti ja kustannustehokkaasti. )XMLWVXWDUMRDDSDUKDDW2IÀFH -palvelut suurille yrityksille.


HELPPOUS KĂ„RKEEN

Ei ole uutinen, että Suomi ikääntyy. Mutta sen sijaan, että taivastellaan siitä aiheutuvia kuluja, voitaisiin miettiä, miten se käännetään voitoksi. Vanhukset ovat nykyään yhä virkeämpiä ja aktiivisempia, ja he haluavat paitsi hoivaa ja apua, myÜs yhä uusia ja entistä monipuolisempia palveluja. He ovat myÜs aiempaa varakkaampia, ja siksi vanhuksille suunnatuissa palveluissa muhii huikea potentiaali, johon kannattaa tarttua. Seniorit ovat yhä innokkaampia tietotekniikan ja uusien palvelujen käyttäjiä. Nimenomaan heille on tärkeää, että käyttÜ ei ole liian vaikeaa. Siksi tekniikka ja palvelut täytyy räätälÜidä sellaisiksi, että niihin on helppo tarttua myÜs sellaisen, joka ei ole syntynyt tabletti kädessä ja älyluuri taskussa. Jos järjestelmiä suunnittelevat vain nuoret ja näppärät, ei lopputulos ole aina optimaalinen huonontuvan näÜn ja kangistuvien sormien kanssa operoivalle. Sama koskee palveluita. Tietotekniikan äidinmaidossa imenyt nuori ei välttämättä osaa asettua seniorikäyttäjän asemaan ja saattaa tukea antaessaan toimia liian nopeasti tai käyttää kieltä joka ei aukea yhtään enempää kuin posliinikaupan ovi norsulle. Mallia voi katsoa vaikka sivulta 24.

.XYD0LLND.DLQX

PĂ„Ă„KIRJOITUS

HelppokäyttÜisyyden vaatimus ei koske pelkästään vanhuksia. Yhä harvempi meistä innostuu teknisten kiemuroiden kanssa taistelusta. Tietotekniikka on parhaimmillaan silloin, kun sitä ei huomaa lainkaan.

Fujitsu on globaali japanilainen ict-yritys, joka tarjoaa laajan valikoiman teknologiatuotteita sekä ict-ratkaisuja ja -palveluja. <OLįĪħħħħIXMLWVXODLVWDSDOYHOHH DVLDNNDLWDįħħPDDVVD+\|G\Qnämme kokemustamme ja ict:n PDKGROOLVXXNVLDPXRNDWDNVHPPH WXOHYDLVXXWWD\KGHVVlDVLDNNDLGHPPHNDQVVD)XMLWVXQOLLNHYDLKWR ROLĭįįPLOMDUGLDHXURDĎįĎİħįĎ SllWW\QHHOOlWLOLNDXGHOOD )XMLWVX)LQODQG2\RQ6XRPHVVD ja Baltiassa toimiva tietotekniikan palvelu- ja laitetoimittaja, jossa W\|VNHQWHOHHQRLQİčħħLKPLVWl Tavoitteenamme on helpottaa \ULW\VWHQMD\KWHLV|MHQWRLPLQWDD HGLVW\NVHOOLVWHQLFWWRLPLQWDPDOOLHQMDWHNQRORJLRLGHQDYXOOD+XROHKGLPPHDVLDNNDLGHPPHWLHWRMD viestintätekniikasta sekä sovellusten tukipalveluista, toiminnasta ja kehittämisestä. 7HNQRORJLDWXRWWHLGHQYDOLNRLPD NDWWDDWLHWRNRQHLGHQNRNRNLUMRQ kannettavista päätelaitteista konesaliratkaisuihin. Fujitsu on WXWNLWXVWL\NVL6XRPHQSDUKDLVWD Lisää tietoa: W\|SDLNRLVWD www.fujitsu.com, www.fujitsu.com/fi www.net-lehti.com Lisää tietoa: www.fujitsu.com www.fujitsu.com/fi www.net.fujitsu.fi www.blogi.fujitsu.fi

Hemminki Sääksjärvi Johtaja, Tulevaisuustoimisto

PĂ&#x201E;Ă&#x201E;TOIMITTAJA

TOIMITUS

VERKKOLEHTI

REPRO

OSOITELĂ&#x201E;HDE

Satu Pelttari, Fujitsu satu.pelttari@fi.fujitsu.com

$OPDĎčħ 6DPL7XUXQHQ Soila Eräniemi Katri Nietosjärvi HWXQLPLVXNXQLPL#DOPDĎčħIL

www.net.fujitsu.fi

$VWH+HOVLQNL2\

3/ďħİ ħħįħį+HOVLQNL 3XKHOLQħįħččďįħİ ZZZDOPDĎčħIL

$OPDĎčħ 7XLUH6LOODQSll 3XKHOLQħĭħďĨĭĭİħĭ WXLUHVLOODQSDD#DOPDĎčħIL

)XMLWVXQDVLDNDVUHNLVWHUL/HKWLMDHWDDQP\|V 7DORXVHOlPlQOLLWWHHQl/HKWLHLYDVWDDLOPRLWWDMLOOHPDKGROOLVHVWLNRLWXYDVWDYDKLQJRVWD jos ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista V\LVWlYRLGDMXONDLVWDPllUlWW\QlSlLYlQl /HKGHQYDVWXXYLUKHHOOLVHVWlLOPRLWXNVHVWD UDMRLWWXXLOPRLWXNVHQKLQWDDQ

Fujitsu Finland Oy 9DOLPRWLHįčħħĎĊħ+HOVLQNL 3/įħħħħħįİ)8-,768 3XKHOLQħİĨĎħİĎħİ OSOITTEENMUUTOKSET

www.net-lehti.com

TUOTTAJA

PAINOPAIKKA

-XWWD6PRODQGHU)XMLWVX

)RUVVD3ULQW7DPSHUHİħįİ ,661ħĪĊİĊİįĪ

ILMOITUSMYYNTI

3DLQRVPllUlįħħĊĊĪNSO 3DSHUL1RYDSUHVVįįďJPDWWD

Patja ja Sohva ovat Fujitsu Finland Oy:n UHNLVWHU|LW\MlWDYDUDPHUNNHMl

NET // 3/2013

5


AJANKOHTAISTA Paikantamisessa on huikeat visiot. Kaikki, mikä on olemassa, liittyy paikkaan. Keijo Hämäläinen, dekaani, Helsingin yliopisto, Kauppalehti 9.10.2013

FUJITSU ON KĂ&#x201E;YTTĂ&#x201E;JĂ&#x201E;PALVELUJEN YKKĂ&#x2013;NEN Gartner on sijoittanut Fujitsun johtavaksi it-käyttäjäpalvelujen toimittajaksi Magic Quadrant -raportissaan. Gartnerin arvion mukaan Fujitsu on kehittänyt erityisesti tyĂśasemien virtualisointia ja panostanut siihen voimavaroja globaalisti. Raportti määrittelee johtavat toimittajat yrityksiksi, jotka â&#x20AC;?toimivat visionäärisesti ja osaavasti. Niillä on selvä näkemys markkinoiden suunnasta, ja ne kehittävät osaamistaan säilyttääkseen johtavan asemansa. Ne muokkaavat markkinoita, eivätkä seuraa niitä.â&#x20AC;?

SAINT-GOBAINILLE ISO PALVELUKOKONAISUUS

R

akennusmateriaalien valmistaja Saint-Gobain Rakennustuotteet on solminut Fujitsun kanssa itpalvelusopimuksen, joka toteutetaan Patja-toimintamallin mukaan. Sopimus RQMDWNRDYXRQQDİħįħDONDQHHOOH\KteistyĂślle. Patja-palvelussa jatkavat myĂśs muut suomalaiset Saint-Gobain-yhtiĂśt: SaintGobain Weber, LVI-Dahl, Saint-Gobain Pipe Systems ja Saint-Gobain Glass Finland. YhtiĂśiden tuotemerkkejä ovat muiden muassa Kahi, Leca, Vetonit, Gyproc, Isover ja Sekurit. YhtiĂśissä tyĂśskentelee yhteensä runsaat tuhat tyĂśntekijää noin kolmellakymmenellä paikkakunnalla ympäri Suomea. â&#x20AC;?Kolme vuotta kestänyt yhteistyĂś Fujit-

6

NET // 3/2013

sun kanssa on osoittanut heidän pätevyytensä tuottaa ammattimaista ja joustavaa it-palvelujen kokonaisuutta. Palvelussa on pystytty ottamaan hyvin huomioon Saint-Gobainin eri toimialueille erikoistunut ja useisiin toimipisteisiin hajaantunut ympäristĂś. Kaikilla on erilaiset tarpeet it-palveluilleâ&#x20AC;?, sanoo CIO Jan Aasa Saint-Gobain Technology Services Finland and Baltics -yksikĂśstä. â&#x20AC;?Koko yhteistyĂśn ajan palvelumme ovat kehittyneet ja olemme saaneet käyttÜÜn uusia palveluja. Molempia osapuolia tyydyttävän tuloksen aikaansaantiin tarvitaan pitkäjänteistä yhteistyĂśtä. Nämä seikat sekä kilpailukykyinen kustannustaso ovat hyviä perusteluja jatkaa yhteistyĂśtä Fujitsun kanssa.â&#x20AC;? â&#x20AC;˘

)XMLWVXMD957UDFNRYDWVRSLQHHW&ÄŞSURjektisalkun hallintajärjestelmän toimiWXNVHVWD.DXSSDRQDUYROWDDQÄ°Ä­PLOjoonaa euroa. VR Track on infrarakentamiseen erikoistunut rakennusliike ja alansa suurimpia yrityksiä Suomessa. Sillä on vahva kokemus rautatiejärjestelmien suunnittelusta, rakentamisesta ja kunQRVVDSLGRVWD&ÄŞRQ)XMLWVXVVDNHKLWHWW\ projektitoiminnan ohjausjärjestelmä, jonka toimitukset asiakkaille on aloiWHWWXMRİħħħOXYXQDOXVVD &ÄŞNl\WW||QRWWRRQPHUNLWWlYlLQYHVtointi VR Trackille. Järjestelmää käytetään erilaisiin suunnittelu-, rakentamisja kunnossapitoprojekteihin. Âľ&ÄŞRQPHLOOHVWUDWHJLQHQNHKLW\Vhanke, eli kyse on todella tärkeästä hankinnasta. Se edustaa kokonaisvaltaista toimintatapamuutosta organisaatiossammeâ&#x20AC;?, kertoo johtaja Harri Lukkarinen VR Trackista.

Kuva Thinkstock

Kuva Colourbox

C7 OHJAA VR TRACKIN PROJEKTEJA


"3 Step IT:n palvelumalli vapauttaa varoja tuottavampaan käyttöön. Talousjohtajan kanssa jaksamme aina ihmetellä, kuinka pienet leasing-korot ovat nykyään", Roclan Rauno Savolainen miettii.

TÄYSPALVELU KEVENTÄÄ ROCLAN IT-ARKEA

Trukkiyhtiö Rocla panostaa niin tuotteissaan kuin työvälineissään tuoreimpaan teknologiaan. Fujitsun Täyspalvelu yksinkertaistaa yhtiön tietotekniikkalaitteiden hankinta- ja hallintaprosessin sekä tuo säästöjä. TEKSTI NINA GARLO KUVA KAISU JOUPPI

R â

RFODOODRQ\OLĪħYXRGHQKLVWRULD,QVLQ||UL Evert Stigzeliuksen SHUXVWDPDSLHQLNRQHSDMDRQNDVYDQXWNDQVDLQYlOLVHVWLWXQQHWXNVLWUXNNLHQVXXQQLWWHOLMDNVLMDYDOPLVWDMDNVL 9XRGHQİħħĩORSXVWDOlKWLHQ\KWL|RQNXXOXQXW MDSDQLODLVHHQ0LWVXELVKL+HDY\,QGXVWULHVNRQVHUQLLQ 5RFODQ\KWHLVW\|)XMLWVXQNDQVVDDONRLİħħĪ MROORLQ\KWL|VLLUVLNDLNNLSHUXVWLHWRWHNQLLNNDSDOYHOXQVD)XMLWVXOOH7lOOlKHWNHOOl3DWMDSDOYHOX NDWWDD5RFODQNDLNNLW\|DVHPDWVHNlSDOYHOLQWHQ MDOlKLYHUNRQYDOYRQWDMDKDOOLQWDSDOYHOXW6RSLPXVVLVlOWllP\|VVRYHOOXV\PSlULVW|QNHKLWWlPLVHHQMDVXXQQLWWHOXXQOLLWW\YlQ\KWHLVW\|Q )XMLWVXQNXPSSDQLLWKDQNLQWRMHQUDKRLWXVDVLRLVVDĮ6WHS,7RQ5RFODOOHP\|VWXWWXYXRVLHQWDNDD9LLPHV\NV\Ql5RFODSDODVLĮ6WHS ,7QDVLDNNDDNVLNRNHLOWXDDQO\K\HQDMDQWRLVHQ \ULW\NVHQYDVWDDYDDSDOYHOXD µ/lKGLPPHPXXWDPDYXRVLVLWWHQNDWVRPDDQ PXLWDYDLKWRHKWRMDVLOORLVHOOHUDKRLWXVVRSLPXNVHOOHPPHµ5RFODQVRYHOOXVDVLDQWXQWLMDRauno Savolainen NHUWRR µĮ6WHS,7S\VW\LWDUMRDPDDQKXRPDWWDYDVWL NDWWDYDPPDQSDOYHOXQMDHVLPHUNLNVLHGXOOL-

VHWOXQDVWXVKLQQDW6DDPPHP\|VNXOMHWXNVHW ODLWWHLOOHNXQQLLGHQOHDVLQJNDXVLSllWW\\/LVlNVLDUYRVWDPPHNl\WWlMl\VWlYlOOLVWlOHDVLQJ UHNLVWHULlµ VAIVATTOMUUS PALKITSEE 6DYRODLVHQPLHOHVWlSDOXXWXWXQNXPSSDQLQ DVLDNNDDNVLROLKHOSRWXV1\N\LQHQ\KGLVWHOPl MRVVD)XMLWVXWDUMRDDWLHWRWHNQLLNNDODLWWHHWMD SDOYHOXWMDĮ6WHS,7RQLWKDQNLQWRMHQHOLQNDDULNXPSSDQLWRLPLLKLHQRVWL µ7\|DVHPLHQKDQNLQQDQMDKDOOLQQRLQQLQXONRLVWDPLQHQDVLDQWXQWLMRLGHQKRLGHWWDYDNVLHL ROOXWYDLQNXVWDQQXVN\V\P\V6HROLYlOWWlPlWW|P\\VVLOOlROLQSLWNllQ\NVLQYDVWXXVVDQRLQ ĭħħW\|QWHNLMlQLWDVLRLVWD-lUYHQSllQWRLPLSLVWHHVVlµ6DYRODLQHQVDQRR 7l\VSDOYHOXQWXUYLQ5RFODQODLWWHHWS\V\YlW DLQDDMDQWDVDOOD6RSLPXNVHHQNXXOXXS|\WlNRQHLGHQNDQQHWWDYLHQMDQl\WW|MHQYDLKWRNROPHQYXRGHQYlOHLQVHNl)XMLWVXQVRSLPXNVHHQ NXXOXYLHQlO\SXKHOLPLHQXXVLQWDMRNDWRLQHQ YXRVL µ9DLKWRSURVHVVLRQVXMXYDMD)XMLWVXQKHQNLO|VW|KRLWDDXXVLHQODLWWHLGHQDVHQQXNVHW3DOYHOX

NDWWDDP\|VYDNXXWXNVHWMRVYXRNUDWXWODLWWHHW ULNNRXWXYDWWDLQHYDUDVWHWDDQµ KAIKKEA EI TARVITSE OMISTAA 6DYRODLVHQPLHOHVWlLWODLWWHLGHQYXRNUDDPLQHQ RQRVWDPLVWDNDQQDWWDYDPSDDNRVND\KWL|Q SllRPDDHLWDUYLWVHVLWRDQRSHDVWLYDQKHQHYDQ LWLQIUDQ\OOlSLWRRQ $UNHDKHOSRWWDDP\|VHWWlĮ6WHS,7KRLWDD MRSDYDNXXWXV\KWL|OOHWHKWlYlWNRUYDXVDQRPXNVHWMDYDQKRMHQODLWWHLGHQQRXGRQOHDVLQJNDXGHQORSXVVD µ2QHULWWlLQWlUNHllHWWlW\|QWHNLM|LOOlPPH RQDMDQPXNDLVHWODLWWHHWMRLVVDXXGHWRKMHOPLVWRWWRLPLYDW8XVLLQODLWWHLVLLQWXOHHKDUYHPPLQ YLNRMDHLNlYDQKRMHQODLWWHLGHQNl\W|OOHW\\SLOOLVLlSLLORNXVWDQQXNVLDNXWHQW\|DMDQPHQHW\VWl \OLPllUlLVLlNRUMDXVNXOXMDWDLMRSDYDOPLLQW\|SDQRNVHQKlYLlPLVWlV\QQ\µ‡

Lue, miten Täyspalvelu optimoi laitteiden elinkaaren osoitteessa www.net.fujitsu.fi

NET // 3/2013

7


AJANKOHTAISTA

â&#x20AC;?Suutarin lapsella on nyt kengät: myĂśs Valtiokonttorissa on otettu Virtu-kertakirjautumisratkaisu käyttÜÜn tänä syksynäâ&#x20AC;?, Jouko Junttila sanoo.

TEKSTI SOILA ERĂ&#x201E;NIEMI KUVA KEKSI

KERTAKIRJAUTUMINEN ETENEE VALTIONHALLINNOSSA

V

irkamiehen Virtu-kertakirjautumisratkaisun käyttÜÜnotto valtionhallinnossa etenee. Tämän vuoden aikana palvelu on otettu käyttÜÜn kuudessa valtion virastossa. Valtiokonttorissa toimiva Valtion IT-palvelukeskus VIP tuottaa Virtukertakirjautumista palveluna. Ratkaisu perustuu Fujitsun kehittämään sovellukseen. Lisäksi IT-palvelukeskus hallinnoi Virtu-luottamusverkostoa, MRNDSHUXVWXX6$0/Ä°ħWHNQRORJLDDQ niin sanottuun federoituun* kirjautumiseen. â&#x20AC;?Vielä keväällä meille tuotti suuria haasteita lunastaa lupaus siitä, että käyttÜÜnoton toteutus kestää esivalmistelujen jälkeen yhden kuukaudenâ&#x20AC;?, Valtiokonttorin tuotepäällikkĂś Jouko Junttila kertoo. Kesän aikana käyttÜÜnottoprosessi kuvattiin ja tarken-

8

NET // 3/2013

nettiin niin, että käyttÜÜnotot sujuisivat tehokkaammin. â&#x20AC;?Vaikeutena oli saada eri toimijat ja tahot orkestroitua yhteen. Nyt ketsuppipullo on alkanut aueta, ruuhka purkautuu ja uudet käyttÜÜnotot etenevät suunnitellusti. Iloinen uutinen on, että käyttÜÜnottoprosessista on tullut syksyn myĂśtä huomattavasti varmempi.â&#x20AC;? VIRTU-VERKOSTO LAAJENEE Virtu mahdollistaa kertakirjautumisen valtionhallinnon yhteisiin palveluihin. Kirjautumista vaativien palvelujen käyttĂś helpottuu, kun käyttäjä tarvitVHHRUJDQLVDDWLRUDMRMHQ\OLWDSDKWXvaan tunnistautumiseen vain yhdet tunnukset. Virtu-palvelun ensimmäisiä käyttäjiä ovat valtiovarainministeriĂś, Valtiokonttori, tasavallan presidentin kans-

lia, tyĂś- ja elinkeinoministeriĂś sekä /llNHODLWRV)LPHD/LVlNVLÄŻÄŻYLUDVWRD on käyttÜÜnottoputkessa, jolloin tavoitteena on käynnistää niissä tuotanto tämän vuoden aikana. Virtu-verkostossa on tällä hetkellä Ä°ÄŹħħħNl\WWlMllYDOWLRQKDOOLQQRQNDLNNLQHQVDÄŠÄ°ħħħNl\WWlMlVWl(QQXVWHHQ mukaan vuoden lopussa käyttäjiä on QRLQÄŽÄŻħħħ9LLGHQWRLVWDYLUDVWRQRQ tarkoitus ottaa Virtu käyttÜÜn vielä tämän vuoden aikana. Näistä yksitoista hankkii Virtu-kertakirjautumisratkaisun palveluna Valtion IT-palvelukeskukselta. Tavoitteena on saada palvelu käyttÜÜn lähivuosina koko valtionhallinnossa. â&#x20AC;˘ *Federointi = kahden tai useamman toimialueen (domainin) yhteinen käyttäjähallinta.


AJANKOHTAISTA Jos ylemmän tason strategisessa ymmärryksessä on puutteita, silloin on vaikea riittävästi ohjata ja sitoutua kyberturvallisuutta edistäviin teknologisen tason ratkaisuihin. Jarmo Limnéll, Stonesoftin kyberturvallisuusjohtaja, Chydenius 4/13

UUDET PALVELUT VAHVISTAVAT MOBIILIKÄYTTÖÄ Fujitsun mobiilipalvelut laajenevat uusilla ominaisuuksilla, jotka vastaavat kuluttajistumisen haasteisiin. Käyttäjille mobiilipalvelut tarjoavat turvallisen pääsyn sekä yrityksen mobiilisovelluksiin että sisäverkon palveluihin. Samalla ne tukevat entistä paremmin byodmallia (bring your own device). Huoli tietoturvasta ja it-ympäristön hallinnan helppoudesta on rajoittanut omien laitteiden käyttöä ja mobiiliutta organisaatioissa. Suomen rooli on merkittävä, sillä Suomen Fujitsu tuottaa mobiilipalvelut maailmanlaajuisesti. ””Fujitsu on ainoa toimittaja Suomessa ja Pohjoismaissa, joka pystyy tarjoamaan asiakkaalle kaikki mobiiliratkaisun osat konsultoinnista laitehallintaan, jopa laitteisiin. Uusi globaali mobiilipalvelu onkin evoluutioversio Suomen mallista”, toteaa johtaja Tommi Rinnemaa Fujitsu Finlandista.

HYVIS HELPOTTAA HOITOA

M

edi-IT:n ja Fujitsun yhteistä sähköistä Hyvis.fi-asiointialustaa käyttää viisi sairaanhoitopiiriä, joista yksi on Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carea. Se hoitaa Hyvis-palvelun kautta yhteyksiä terveyden- ja sairaanhoidon ammattilaisten ja asiakkaiden välillä. Yhteydenpito edellyttää, että asiakas tekee sopimuksen sähköisestä asioinnista ja hänellä on käytössään pankkitunnukset tai mobiilivarmenne. Hyvis.fi auttaa Careaa sitouttamaan asiakkaan ajanvaraukseen, koska häneltä on mahdollista kysyä sähköisesti etukäteen, sopiiko tietty aika. Jos aika käy, vastaanottoaika vahvistetaan kirjeitse. Pian koko ajanvaraus varmistukseen asti onnistuu sähköisesti. Hoitopisteeseen saapuvaa asiakasta pyydetään ilmoittautumaan automaateilla,

jossa hän tarkastaa näytöltä henkilötietonsa. Seuraavaksi automaatti neuvoo, minne hänen pitää sairaalassa siirtyä. Automaatilla asiakas voi myös liittyä Hyviksen tarjoamaan tekstiviestipalveluun. ”Ilmoittautumispalvelu on otettu äärimmäisen hyvin vastaan. Moni haluaisi käyttää automaattia jo niissäkin toimipisteissä, joissa sitä ei vielä ole. Automaatti tulee kaikkiin yksiköihin vuoden loppuun mennessä”, kertoo kehittämispäällikkö Eija Javanainen Careasta.

Lue koko juttu osoitteessa www.net.fujitsu.fi

KRIITTISTEN SOVELLUSTEN TURVAKSI Fujitsu tarjoaa asiakkailleen ensimmäisenä Suomessa kattavan sovelluskäyttöpalvelun, joka on tarkoitettu kriittisille järjestelmäkokonaisuuksille. Vakioidun toimintamallin tavoitteena on turvata tärkeiden liiketoimintasovellusten jatkuva toiminta MDWLHWRWXUYDİĭĪSHULDDWWHHOOD "Sovelluskäyttöpalvelut ovat vastaus asiakkaan tarpeeseen silloin, kun pelkkä yksittäisen sovellusalustan hallinta ei enää riitä", palvelujohtaja Marko Mäkelä Fujitsusta toteaa. Hyvis-verkkopalvelun kautta asiakas voi seurata ajanvarauksiaan ja saada tietoa tutkimustuloksistaan. Mikko Rautio, Eija Javanainen ja Päivi Asikainen koekäyttävät palvelua.

NET // 3/2013

9


AJANKOHTAISTA

+5'MRKWDMD-DDQD-XQHOO MD&,27XRPDV2WDOD NRURVWDYDWHWWl7HUYH\VWDOR KDOXDDROODSDUDVW\|Q WHNRSDLNNDRVDDMLOOH 6LNVLP\|V:LQGRZV WULPPDXVMlUMHVWHWWLLQ videoyhteyksin kaikkiin VHQ\NVLN|LKLQMDWDUMRLOWLLQ QLLQPRQHHQNHUWDDQHWWl kaikilla oli mahdollisuus osallistua koulutukseen.

KĂ&#x201E;YTTĂ&#x2013;JĂ&#x201E;RJESTELMĂ&#x201E; TUTUKSI VIRTUAALISESTI 7HUYH\VWDORWULPPDVLKHQNLO|NXQWDDQVD:LQGRZVÄŞSlLYLW\NVHHQ YLGHRQHXYRWWHOXLOOD9LUWXDDOLUDWNDLVXVllVWLDLNDDMDHXURMDVLOOlNRXOXWXV WRWHXWHWWLLQVDPDDQDLNDDQ\KGHQYDOPHQWDMDQRKMDXNVHVVD\PSlUL6XRPHD TEKSTI MARITA KOKKO KUVA LIISA HUIMA

T

oimintatapa on tehokas sekä koulutettavien että kouluttajan kannaltaâ&#x20AC;?, arvioi Trim-asiantuntija Mervi Sandkvist Fujitsusta. Fujitsun Trim-osaamisvalmennus kouluttaa tietotekniikan välineiden ja sovellusten tehokkaaseen käyttÜÜn. Terveystalon valmennus keskittyi WindowskäyttĂśjärjestelmän keskeisiin muutoksiin sekä sähkĂśpostin ja kalenterin käytĂśn kehittämiseen. Koulutuksen pohjana olivat keskeiset kysymykset, joista Terveystalon henkilĂśkunta oli soittanut käyttĂśtukeen. Trim-kouluttaja rakensi kysymyksistä opastuspaketin Terveystalon asiantuntijoiden kanssa. â&#x20AC;?Ei liian helppoa eikä liian vaikeaaâ&#x20AC;?, Sandkvist luonnehtii koulutuksen sisältÜä. Koulutettavat kokoontuivat valmennukseen tunniksi. Puolet ajasta opiskeltiin käyttĂśjärjestelmää ja puolet sähkĂśpostia, ja aikaa varattiin myĂśs lisäkysyP\NVLLQ.RXOXWXVWRWHXWHWWLLQÄŻÄŽNHUWDD MRNDLVHVVDROLįď²ĎħRVDOOLVWXMDD

10

NET // 3/2013

Âľ:LQGRZVÄŞHLVLQlQVlWXRNl\WWlMlOOH paljon uutta, mutta hänen on välttämätĂśntä tutustua uusiin toimintoihin saadakseen niistä hyĂśtyä. Koulutuksessa oppii käyttämään esimerkiksi pikavalintoja, jotka tehostavat tyĂśtäâ&#x20AC;?, Sandkvist sanoo. Palautteen perusteella osallistujat pitivät koulutusta sisällĂśltään, kestoltaan ja ajoitukseltaan sopivana. VIRTUAALISTA YHTEISĂ&#x2013;LLISYYTTĂ&#x201E; Kouluttaja teki tyĂśtään neuvotteluhuoneessa yleisĂśnään runsas joukko ihmisiä eri puolilla Suomea. Osanottajat saivat esittää kysymyksiä kouluttajalle, joka neuvoi ja näytti toimintoja käytännĂśssä saman tien. â&#x20AC;?Vaikka videokouluttaminen sinänsä on vanha juttu, nimenomaan interaktiivisuus ja neuvotteluverkoston käyttĂś olivat poikkeuksellisia tapoja koulutuksessammeâ&#x20AC;?, kertoo Terveystalon CIO Tuomas Otala. Koulutustapa tuki myĂśs Terveystalon

yhteisĂśllisyyttä. â&#x20AC;?Halusimme viestiä, että olemme tässä kaikki kouluttautumassa siksi, että opimme yhteisiä käytäntĂśjä.â&#x20AC;? Koulutus antaa Otalan mukaan potkua käyttää vastaavaa mallia laajemminkin esimerkiksi potilastietojärjestelmien käyttäjien ja it-tukihenkilĂśiden koulutukseen. â&#x20AC;?Koska koulutus toistui aina tiettyyn aikaan, jokainen lĂśysi itselleen sopivan vaihtoehdon. Jos käyttĂśjärjestelmä ei auennut ensi yrittämällä, saattoi koulutukseen tulla uudestaan.â&#x20AC;? 7HUYH\VWDORVVDW\|VNHQWHOHHÄŤďħħ henkilÜä. Se on Suomen suurin terveystoimija noin kahdella miljoonalla vastaanottokäynnillä. Ajanvarauksia on YLLNRLWWDLQĭħħħħMRLVWDSXROHWWXOHH verkon kautta. Terveystalon potilastietojärjestelmät lukeutuvat Otalan mukaan maan suurimpiin. â&#x20AC;?Tietokoneet ovat tyĂśssämme merkittävässä roolissa, ja käyttĂśjärjestelmä on siinä vain yksi elementti, mutta kaiken pitää toimia yhteen.â&#x20AC;?â&#x20AC;˘


FUJITSUN BLOGI

Lue, mitä yritykset hyÜtyvät järjestelmien virtualisoinnista ja Fujitsu vShape -ratkaisusta. Vastaajana Bernhard Brandwitte, Fujitsu Technology Solutions.

www.blogi.fujitsu.ďŹ

7HNQRQXUNNDYHUNRVVDZZZQHWIXMLWVXĂ&#x20AC;

Suomi painaa tÜitä kofeiinin ja kortisolin voimin

WALKILLE PATJA-SOPIMUS

Katkonaisten unien jälkeen herääminen sattuu. Tuntuu suorastaan väkivaltaiselta repiä itsensä sängystä ylÜs, aamurutiinit hoituvat selkärangasta väkinäisesti ja todellisuudesta saa hiljalleen kiinni vasta ensimmäisen kahvihÜrpyn myÜtä samalla, kun pälyilee kännykästä päivän ensimmäisen palaverin aihetta...

Pakkausmateriaalien ja teknisten laminaattien valmistaja Walki Group ja Fujitsu ovat solmineet Patja-palvelusopimuksen, joka kattaa Walkin perustietotekniikan palvelut seitsemässä maassa. Lisäksi sopimus sisältää SAP-järjestelmän ylläpidon palveluna. 6RSLPXVRQMDWNRD\KWHLVW\|OOHMRNDDONRLYXRQQDİħħĪ â&#x20AC;?Edellytämme it-kumppaniltamme aktiivista kehitysotetta ja se näkyy myĂśs uudessa sopimuksessamme. Entistä joustavamman sopimusmallin ansiosta palvelujen lisäykset, muutokset ja poistot hoituvat vaivattomasti kulloisenkin tarpeen mukaan. Uskomme, että paremmin skaalautuvien palvelujen ja palvelinympäristĂśn optimoinnin kautta saavutamme paremman palvelutason ja säästĂśjä it-kustannuksiimmeâ&#x20AC;?, toteaa ICT Director Jarkko Marjasalo Walki Groupista.

MIKKO LAAKSONEN

Pienten parannusten vallankumous

GATWICKIN LENTOKENTTĂ&#x201E; PILVEEN

Lean-filosofiaan sisältyvä jatkuvan parantamisen kulttuuri vie yrityksen kehittämisen lähemmäksi yksittäistä henkilÜä ja tyĂśryhmää, sinne missä asiat todella tapahtuvat. Tietenkään tämä ei sulje pois sitä tosiasiaa, että joskus läheltä ei näe asian kaikkia puolia tarpeeksi selkeästiâ&#x20AC;Ś

Fujitsu ja Cisco sekä lentokentän nykyinen telepalvelutoimittaja Xchanging päivittävät Lontoon Gatwickin lentokentän viestintäinfrastruktuurin. Kyseessä on koko lentokenttää koskeva YLLVLYXRWLQHQXXGLVWXVSURMHNWLYXRVLOOHİħįĭ²İħİħ YhteistyÜn tuloksena lentokentän henkilÜstÜlle tuodaan liikkuvan tyÜn ratkaisut, parannetaan matkustajien palvelua ja taataan liiketoiminnan jatkuvuus.

MIKA HYPPĂ&#x2013;NEN

Evoluutio ei noudata Mooren lakia

PAINOTALON PATJANEN UUDELLE KAUDELLE

Kuvat Miika Kainu

Auraprint, Suomen suurin etikettien painaja, jatkaa Isoworksin Patjanen-palvelun asiakkaana. Noin sata henkilÜä tyÜllistävän yrityksen pääpaikka on Turussa, jossa etikettien lisäksi tuotetaan muun muassa lippuja, RFID-tarroja ja lomakkeita. 9XRQQDİħįħDONDQXW\KWHLVW\|,VRZRUNVLQNDQVVDRQODDMHQWXnut kapasiteettipalveluista ja käyttäjätuesta intranetiin ja sähkÜpostiin. Sharepoint ja Lync otettiin käyttÜÜn viime keväänä. "Totesimme, että nykyinen kokonaisuus on hyvä ja jatkoimme sopimusta. Haluamme, että oma väki keskittyy liiketoiminnan kehittämiseen eikä niinkään infran ylläpitämiseen", Auraprintin toimitusjohtaja Tero-Matti Kinanen perustelee jatkosoLue lisää: pimusta. www.net.fujitsu.fi

Olen toisinaan salaa kateellinen niille ihmisille, jotka eivät ole mukana â&#x20AC;?dynaamisessa ict-intensiivisessä digitaalitransformaatiossaâ&#x20AC;?, vaan tekevät tarvittavalla tahdilla askareita konkreettisten tavoitteiden ja tehtävien parissa. Kuinka mukavaa olisikaan tehdä kunnon insinÜÜrin ja miehen hommia: käskyttää itseään suurempaa konetta (kuten traktoria) ja katsoa, kuinka pelto tai savi tottelee... JANNE LAINE

NET // 3/2013

11


12

NET // 3/2013


TULEVAISUUS ON

MOBIILI

Nopeasti muuttuvassa teknologiamaailmassa ihmisiltä vaaditaan jatkuvaa sopeutumista. Jos päätöksenteon prosessit ovat riittävän nopeita ja rohkeita, mobiilit innovaatiot ovat mahdollisuus, näkee analyytikko ja it-bloggaaja Horace Dediu. TEKSTI JARNO SALOVUORI KUVITUS HELENA HAJANTI KUVAT LAURA OJA

NET // 3/2013

13


Horace Dediu • • • • • • • •

14

NET // 3/2013

Syntynyt Romaniassa 1968. Perhe muuttaa Yhdysvaltoihin 1978. Alkaa harrastaa ohjelmointia 1980. Ensimmäinen pc 1985 ja ensimmäinen kännykkä 1991. Opiskelee mm. tietojenkäsittelytiedettä. MBA Harvardin yliopistosta. Aloittaa Nokiassa ja muuttaa Suomeen 2001. Naimisissa vuodesta 2004, lapsi syntyy 2005. Perustaa asymco.com-sivuston 2010.


Joka nyt tuo yritykseen toimivat mobiiliratkaisut, valitaan aikanaan johtamaan koko tietohallintoa.

V

uoteen 2009 Nokiassa työskennelleestä Horace Dediusta on muutamassa vuodessa tullut yksi mobiilialan siteeratuimmista analyytikoista. Romanialaislähtöinen, edelleen Helsingissä asuva Dediu analysoi ahkerasti etenkin Applen menestystarinaa. Pääasiallisena foorumina on oma blogi osoitteessa asymco.com. ”Aloitin bloggauksen jo Nokiassa. Blogini oli talon sisäinen ja sai jonkin verran seuraajia. Lähtöni jälkeen he kysyivät enkö jatkaisi bloggaamista”, Dediu kertoo. ”Ehdin suunnitella aivan muita töitä, mutta blogin perustaminen on helppoa. En ajatellut, että kukaan olisi kiinnostunut siitä. Mutta siitä tuli jännittävää, kirjoituksiini linkitettiin suositummista blogeista ja homma lähti lentoon.” Parhaimmillaan Dediu on kirjoittanut nettiin päivittäin, nykyisin tahti on 3–4 artikkelia viikossa. Blogi itsessään ei tuo voita leivälle, mutta suosio on poikinut työmahdollisuuksia ja puhujapyyntöjä erilaisiin tilaisuuksiin. Lisäksi hän on julkaissut podcasteja, järjestänyt omia konferensseja ja kouluttanut muita puhujia datan käyttämisessä esityksissä. MOBIILI RYNNISTÄÄ

Miltä sitten mobiili tulevaisuus näyttää alan gurun mielestä? Ennustaminen on tunnetusti vaikeaa, varsinkin ennen näkemättömän nopealla tahdilla muuttuvalla alalla.

”Ensimmäinen vastaukseni on, etten tiedä. Toinen lähestymistapa on kääntää katse historiaan ja kertoa tarinoita siitä, miten asiat ovat kehittyneet, ja siitä miten tarina jatkuu tulevaisuudessa.” Dediu vertaa viime vuosien älypuhelinmyynnin kehitystä mikrotietokoneiden 40-vuotiseen historiaan. Yhtäläisyyksiä löytyy: kasvavilla markkinoilla uudet tulokkaat ovat pystyneet nopeasti syrjäyttämään vanhat, asemansa vakiinnuttaneet yritykset. ”Kaava on sama kuin mikrotietokoneissa, eli edelläkävijät hiipuvat ja kaksi vahvaa toimijaa erottuu muista. Vai onko sittenkään? Mobiililaitteiden myyntiluvut ovat nimittäin eri mittaluokassa, historian opit eivät välttämättä päde”, Dediu pohtii. ”Teknologiahankinnoista päätetään nyt aivan eri lailla kuin 80- ja 90-luvuilla. Silloin globaalin standardin sanelivat suurten yritysten it-osastot ja markkinajohtajuuden ratkaisivat 500 yksilön päätökset. Nyt vaikuttavat 500 miljoonan ihmisen päätökset, eikä lopputuloksesta ole mitään varmuutta.” HAAVOITTUVAT YRITYKSET

Dediun ajatteluun on vaikuttanut hänen opettajansa Harvardin ajoilta, Clayton Christensen, jonka teoria mullistavista innovaatioista palautuu aina tarinaan Daavidista ja Goljatista. Sotatieteessä puhutaan asymmetrisestä sodankäynnistä, jossa sissitaktiikalla päihitetään ylivoimainen vastustaja. Dediun mukaan dramaattiset muutokset, jotka ennen kestivät vuosikymmeniä, tapahtuvat nyt silmänräpäyksessä. Päätöksenteon

sykli on koko ajan nopeutunut. ”Ihmiselämän aikana teknologiat ehtivät vaihtua moneen kertaan, joten yksilöidenkin on vaikea sopeutua. Se on hiukan pelottava tulevaisuus”, Dediu myöntää. ”Yritysten on sopeuduttava teknologian muutoksiin, mutta ne ovat jopa haavoittuvampia kuin yksilöt. Instituutiot murenevat monilla aloilla, ja globaalien markkinoiden myötä ylä- ja alamäet ovat jyrkempiä.” Ajankohtainen esimerkki haavoittuvuudesta ja dramaattisista muutoksista on Nokia. ”Kun ensimmäinen iPhone tuli 2007, totesin, että se oli paras mobiililaite siihen mennessä. Laskeskelin, miten kauan kestää, että Nokia pääsee samaan, kopioi idean ja muuntuu ohjelmistoyritykseksi. Päädyin seitsemään vuoteen, ja näyttää siltä että ennustus toteutuu – tosin Microsoftin toimesta. Myönnetään, se oli onnekas arvaus”, Dediu hymyilee. Microsoftin kolmannelle ekosysteemille hän ennustaa lisää vaikeita aikoja. Toisaalta kehittyvillä markkinoilla voi olla vielä suuria mahdollisuuksia, joita Apple tai Samsung eivät pysty hyödyntämään. Uudistuvan Nokian bisneksiin Dediu suhtautuu puolestaan varovaisen optimistisesti. ”Edessä on puhdas paperi ja pääomaa, jolla kehittää liiketoimintoja. Suomessa on tarjolla talenttia, kuten pelialan Rovio ja Supercell osoittavat. Uusi Nokia voi menestyä.”

NET // 3/2013

15


Puheeseen perustuva käyttöliittymä on tavalla tai toisella tulevaisuutta.

16

NET // 3/2013


ALAS NORSUNLUUTORNISTA Tietohallinnon on aika opetella katsomaan asioita työntekijöiden näkökulmasta ja it-ratkaisut on tehtävä muuten kuin vain säästö mielessä. Fiksuilla tietohallinnon ratkaisuilla tehdään parempaa tulosta.

KESKIAIKAISTA JOHTAMISTA

Dediun mielestä johtamista alalla ohjaavat liikaa erilaiset kilpailevat tarinat, eivät esimerkiksi todelliset myyntiluvut. Näin päädytään myytteihin, tiedon pimittämiseen ja salatieteen harjoittamiseen. ”Johtaminen on suoraan keskiajalta. Kun johto havaitsee jotain, se yritetään pitää salassa”, Dediu paukuttaa. Hän myöntää, että on myös ristiriitaista tietoa ja hankalasti tulkittavia tilanteita. Mutta junan alta ei ehditä ajoissa pois. ”Syy on se, että täytyisi luopua siitä minkä on luonut, eikä se ole yksinkertaista. Siihen vaaditaan lähes itsemurhaviettiä – työpaikka ja ura ovat vaarassa, jos ehdotat ydinbisneksestä luopumista ja jonkin uuden aloittamista.” Apple on yritys, joka Dediun mukaan toimii hiukan toisin. ”Se on ollut parempi tasapainoilemaan erilaisten trendien välillä. Se on keskittynyt käyttäjäkokemukseen, josta seuraa muita hyviä asioita. On priorisoitu oikeita asioita, vaikka vastoin yleistä käsitystä.”

Miten löytää mobiilihankkeet, joilla on liiketoiminta-arvoa? Tarkista potentiaali mobiililaskurilla osoitteessa www.fujitsu.fi/ mobiilityopaja/

T

ietotekniikka ei ole salatiedettä tai alkemiaa, jossa lopullinen hyöty jää kysymysmerkiksi. Teknisten ihmisten täytyy ottaa enemmän vastuuta siitä, mihin ja miten teknologiaa käytetään, jotta saavutetaan hyötyjä liiketoimintaan. Se vaatii viestintää useampien päättäjien ja käyttäjien kanssa niin että kaikki ymmärtävät mistä on kysymys. ”Asia ei ole uusi, mutta aina ajankohtainen. Helposti lipsahdetaan takaisin siihen, että itosasto mittailee bittejä ja muut ihmettelevät mitä nörtit puuhaavat”, sanoo kehityspäällikkö Mikko Laaksonen Fujitsusta. Jos tietohallinnon on aika kömpiä ylös kellarista, johdon on puolestaan laskeuduttava maan pinnalle. Tavalliset käyttäjät siellä jo ovat ja tekevät päivittäin oikeita asioita, vaihtelevilla työkaluilla ja järjestelmillä. Organisaation on oltava matalampi ja ihmisten on puhuttava toistensa kieltä. ”Hyötyjen täytyy olla selkeitä kaikille osapuolille. Sekä it:n että liiketoiminnan johtamisessa tarvitaan enemmän tavallisten käyttäjien näkökulmaa ja hyötyjen etsimistä.” Laaksosen mukaan tietojärjestelmän ostaminen hyvin teknisin perustein ei riitä. Pitää myös mitata, saavutetaanko hyödyt, joita on tavoiteltu. Mittaus jää helposti tekemättä. Toisaalta mittaamiseenkaan ei saa suhtautua hysteerisesti: jos asiat rullaavat, sitten vain hienosäädetään. ”Mutta jos jokin juttu ei toimi eikä haluttuja hyötyjä saavuteta, täytyy suunnitella korjaavat toimenpiteet ja kääriä hihat. Yleensä ensimmäinen asia on koulutus: kerrotaan, miksi järjestelmä on tärkeä ja miten sitä käytetään.” Esimerkiksi kommunikaatioratkaisuilla pyritään siihen, että työntekijät saavat enemmän aikaan nopeammin ja helpommin.

Laaksonen antaa esimerkin. ”Uuden ajanYDUDXVMlUMHVWHOPlQWDYRLWWHHQDSLWllROODįİ asiakkaan palveleminen samassa ajassa kuin ennen hoidettiin kymmenen.” PUUHASTELUSTA TEKOIHIN Tietohallinnon tehtävä on tunnistaa prosessien arkisia pullonkauloja. Raudan hallinnasta on siirrytty palveluiden ostamiseen ja kumppanuuksiin, ja seuraava askel on ymmärtää entistä enemmän organisaation toimintaa ja erilaisia käyttäjiä eli sitä, millaisia haasteita teknologialla voidaan ratkaista. Lisäksi pitää pystyä tunnistamaan liiketoimintamahdollisuudet, joita uudet teknologiat tarjoavat. Usein tärkein järjestelmiin ja teknologiaan liittyvä tavoite on kuitenkin säästäminen. Keskivertoyritys käyttää liikevaihdostaan tieWRWHNQLLNNDDQMDSDOYHOXLKLQĮ²ĭSURVHQWWLD Kun tästä halutaan nipistää vielä kymmenys, summa on Laaksosen mielestä naurettavan pieni. Tavoite voi kääntyä nopeasti itseään vastaan, ja uhkana on käyttäjätyytyväisyyden lasku monine seurauksineen. ”Pelkästään säästökohteiden ideointi, 'mistä vielä pari senttiä pois', on hiirten puuhaa. Asia pitäisi kääntää toisinpäin, eli voidaankin säästää varsinaisista prosesseista ja itse asiassa lisätä liikevaihtoa. Kun asiakaspalvelujärjestelmä tai verkkokauppa tuo kymmenen prosentin kasvun liikevaihtoon, se on aika paljon parempi tulos kuin kymmenen prosentin säästö it-kuluissa”, Laaksonen muistuttaa. Laaksonen kannustaakin ihmisiä yrityksissä puhumaan enemmän toisilleen ja tavoittelemaan suurempia asioita. ”Potentiaalia yrityksissä on enemmän kuin nyt edes yritetään saavuttaa.” •

Mitä hyötyä kommunikaatiopalveluista voisi olla minulle? Ota yhteyttä: Kehityspäällikkö Pentti Soini pentti.soini@fi.fujitsu.com, SħĭħĨİħħĮĬĬ

NET // 3/2013

17


MTV LUO ELÄMYKSIÄ

MTV:n teknologiajohtaja Risto Koivula vastaa sähköisen mediatalon digitaalisista palveluista. Media on hänelle sekä työ että harrastus. TEKSTI JENNI UUSILEHTO KUVAT LAURA OJA

18

NET // 3/2013


MTV:n teknologiajohtaja Risto Koivula majailee tilannekuvahuoneessa.

NET // 3/2013

19


H

elsingin Ilmalassa, Yleisradion läheisyydessä, sijaitsee Pöllölaakso. MTV:n toimipaikka ei ole saanut lempinimeään alueen lintukannan, vaan MTV3:n tutun logon mukaan. Sen lisäksi alue todella sijaitsee laaksossa. Rakennuksen pääsisäänkäynti on ensimmäisen kerroksen sijaan toiseksi ylimmässä kerroksessa. Uutisoinnin ytimessä työskentelee MTV:n teknologiajohtaja Risto Koivula. Työhuoneen sisustus on MTV:n brändivärien mukaisesti puna-musta-valkoinen. Jopa ikkunankarmit ja jääkaappi ovat punaisia. MTV on Suomen suurin sähköisen median talo. Sillä on kolme mainosrahoitteista tv-kanavaa, MTV3, Sub ja Ava, parikymmentä maksullista tv-kanavaa ja parikymmentä verkkopalvelua sekä kaupallinen radiokanava Radio Nova. Se työllistää 450 henkeä. Koivula vastaa työssään yrityksen digitaalisista palveluista. Digitaaliset palvelut jakautuvat kolmeen pienempään osastoon, projektikonttoriin, infra- ja tietoliikenteeseen sekä jatkuviin palveluihin. ”Digitaalisten palvelujen osastot on jaettu toimintatapaprosessin näkökulmasta. Pidämme huolen siitä, että toimimme liiketoimintalähtöisesti, emmekä rajaa itseämme pelkästään tietohallintoon”, Koivula sanoo. Perustietotekniikkansa, lähitukipalvelunsa ja käytettävyyspalvelunsa MTV on antanut Fujitsun hoidettaviksi. Patja-palvelussa on satoja työasemia ja myös iso määrä palvelimia. ”Fujitsu on meille perustietotekniikan puolella aivan keskeinen apu.” TYÖ ALKAA KOTONA

Koivula aloittaa työpäivänsä jo kotona. Heti herättyään hän tarkistaa tekstiviestit, sähköpostit, sosiaalisen median ja muut mediat. ”Siinä pääsee heti tilanteen päälle ja näkee onko mitään tapahtunut. Jos on tarpeen, niin jo työmatkalla autossa voi soittaa tai meilata lisätietoja”, Koivula kertoo. Intohimolla työhönsä suhtautuva mies saapuu työpaikalle yleensä yhdeksän aikaan. Päivään kuuluu paljon palavereja Pöllölaakson sisällä. Koivula kokoontuu viikoittain

20

NET // 3/2013


MTV:n johtoryhmän ja oman osaston johtoryhmän kanssa. Työaikaa vievät myös suurimpien hankkeiden ohjausryhmät sekä kehityshankkeet, kuten toiminnan palveluistaminen, Wauhtiprojektimalli ja Hidastus-arkkitehtuurityö. Suuri osa Koivulan työstä kuluu kumppaniyhteistyön kehittämiseen ja varmistamiseen. ”Minulla on hyvin laaja-alaisia tehtäviä. Esille nousevien asioiden kirjo lähtee kännykästä päättyen taajuusspektrin optimointiin.” Koivula on työssään paljon tekemisissä ihmisten kanssa. Hänen työpisteensä sijaitsee

Sähköisen median tietohallinto • MTV:llä ei ole varsinaista tietohallintoa, vaan tietohallinnosta vastaa digitaaliset palvelut -osasto. • Digitaalisiin palveluihin kuuluvat projektikonttori, infra ja tietoliikenne sekä jatkuvat palvelut. • MTV on ollut Patja-asiakas vuodesta 2005, jolloin se oli vielä osa Alma Media -konsernia. Vuonna 2007 yritys siirtyi Bonnier AB:n omistukseen ja jatkoi Patja-sopimustaan itsenäisenä. • Fujitsu vastaa MTV:n työasemien lähituki- ja käytettävyyspalveluista, palvelimista, tulostimista sekä sähköpostin hallinnasta.

keskellä Pöllölaaksoa, joten sinne on kaikkien helppo poiketa. Työpistettä kutsutaan myös tilannekuvahuoneeksi. Kun tilanne on päällä, kutsutaan porukka koolle suuren neuvottelupöydän ääreen. Tilanne voi olla esimerkiksi palvelunestohyökkäys, uuden järjestelmän käyttöönotto tai iso tekninen ongelma. Myös suurimpien projektien, kuten jääkiekon MM-kisojen tai ensimmäisen Lotto-lähetyksen aikaan kokoonnutaan tilannekuvahuoneeseen.

sä istuvat lähetyksenvalvojat. Koivula poikkeaa tervehtimään miehiä. Puheeksi nousee edellisenä lauantaina lähetetty MTV3:n ensimmäinen Lotto-lähetys. Muuten onnistuneessa lähetyksessä koettiin kiusallinen odotteluhetki, kun Jokerin grafiikkalaitteen käynnistymisessä oli teknisiä ongelmia. ”Se oli pitkä minuutti”, Koivula virnistää. Onneksi valmiusharjoittelua oli tehty ja varalaitteet saatiin käynnistettyä.

PAIKASTA TOISEEN

AINA TÖISSÄ

MTV jakautuu Pöllölaaksossa kolmeen eri taloon. Paikasta toiseen kuljetaan sokkeloisia käytäviä pitkin, välillä kerrosta vaihdetaan portailla, välillä hissillä. Ilman opasta alueelle olisi helppo eksyä. Neljä vuotta sitten Maikkarilla aloittanut Koivula suunnistaa alueella tottuneesti. Uutistalo on sisältä ensikertalaisellekin tutunnäköinen. Uutishuoneen keskellä sijaitsee tv:stä tuttu pyöreä uutisstudio. Sen ympärillä työskentelevät toimittajat valmistelevat jo illan uutislähetystä ja päivittävät mtv3.fi-verkkosivustoa. Meteorologit istuvat omassa huoneessaan sääkarttojen kimpussa. Tänne Koivulalla tulee asiaa kerran pari viikossa. Harvoin miehen työ on paikallaan istumista. ”Menen aina sinne, missä asia on. Tämä on palveluammatti.” Seuraavaksi matka jatkuu pitkien ja kiemuraisten käytävien läpi lähetysyksikköön eli itse pääkallopaikalle, josta kaikki tv-kanavat lähetetään ja valvotaan. Hämärässä huoneessa kymmenien välkehtivien tv-ruutujen edes-

Aivan Risto Koivulan työpisteen lähellä sijaitsee Pöllölaakson oma kuntosali. Täällä Koivula käy kuntoilemassa useita kertoja työviikkonsa aikana: välillä töiden jälkeen, joskus kesken työpäivänkin. Toiseksi harrastuksekseen hän laskee median. ”Seuraan mediaa hyvin monessa muodossa. Se on minulle harrastus, eikä pelkästään työn takia. Minua kiinnostavat ilmiöt ja elämykset, ja haluan olla mukana luomassa suomalaisille upeita elämyksiä. Oli kyse sitten uutisista, Big Brotherista, viihteestä tai urheilusta, on parempi pysyä poissa media-alalta, jos niiden merkitystä ei ymmärrä.” Kahden lapsen isä pyrkii lähtemään kotiin aina viiden aikaan, jotta ehtii mukaan lasten urheiluharrastuksiin. Jos tarve vaatii, hän palaa vielä sen jälkeen työpaikalle tai jatkaa töitä kotonaan. ”Tämä jos mikä on 24h-rooli. Vaikka fyysisesti olen täällä yleensä vain toimistoaikaan, rooliini kuuluu, että olen aina käytettävissä ja saavutettavissa.” •

NET // 3/2013

21


1 2 3 4 5 6

22

NET // 3/2013

Asiat ylös. Pistä omat menot ja työasiat yhteen muistikirjaan tai esimerkiksi kännykän muistioon. Käy lista läpi aamuisin ja nosta ajankohtaisimmat asiat kärkeen. Näin kaikkia asioita ei tarvitse säilöä ja muistaa ulkoa. Etätyötä harkitusti. Työskentele riittävästi toimistolla, mutta varaa aikaa myös keskittymistä ja työrauhaa vaativiin tehtäviin – se onnistuu usein kotona tai rauhallisessa kahvilassa. Tartu ajoissa. Valmistele omia töitäsi, erityisesti isoja projekteja, hyvissä ajoin etukäteen. Aloita valmistelut heti, kun ensimmäinen ”puolipäiväinen” keskittymisaika on mahdollinen. Näin asiat eivät jää viime tinkaan, ja lopputulos on aina parempi. Ei vapaamatkustajia kokouksiin. Kokouksia voi olla paljonkin, mutta niiltä pitää vaatia laatua. Paikalle oikeat osallistujat ja etukäteen heille tieto, mitä heiltä odotetaan. Ennakointi tekee kokouksista lyhyitä ja tehokkaita. Kiitos kantaa. Myönteinen palaute antaa käsittämättömiä voimia. Anna kiitosta, niin alat myös saada sitä ja huomaat sen hyvän ja energisoivan vaikutuksen. Ole ajoissa. Mene kokouspaikalle viisi minuuttia ennen kokouksen alkamisaikaa. Näin olet heti kartalla, kun kokous alkaa. Aika on kullanarvoista, eikä sitä ole syytä tuhlata.


KARKOTA KIIRE

Pitkä talvi kysyy voimia. Stressi pysyy hallinnassa, kun hoidamme työt työaikana ja muistamme antaa tilaa myös levolle, perheelle ja virkistykselle. Aktiivinen ote omaan työhön antaa eväät ajankäytön hallintaan. TEKSTI MARITA KOKKO KUVA GETTY IMAGES

Myönteinen palaute antaa käsittämättömiä voimia.

Näillä konsteilla Fujitsun aluejohtaja Pasi Lehmus ehkäisee stressiä. Lisää neuvoja stressin taltuttamiseen osoitteessa www.net.fujitsu.fi

NET // 3/2013

23


Digikonkari Christer Levlin (vasemmalla) opastaa Jouko Räisästä uusien ohjelmistojen asennuksessa.

K

olmatta vuotta eläkepäivistään nauttiva Jouko Räisänen pohti pitkään uuden tietokoneen hankintaa. Espoolaisen Räisäsen vanha kone oli alkanut käynnistyä omituisen hitaasti, ja joskus sen sai päälle vasta usean yrityksen jälkeen. ”Huolestuin, että tiedostot ja ohjelmat jäävät sinne ja joudun pulaan. Vertailin vaihtoehtoja, mutta en saanut omin päin hankittua uutta konetta. Arvelutti, osaanko asentaa koneen niin, ettei mitään tärkeää katoa”, Räisänen kertoo. Tilanne on tuttu monelle tietokoneen käyttäjälle, iästä riippumatta. Kun työkoneen asennukset on aina tehnyt it-tuki, itse ei ole tarvin-

24

NET // 3/2013

nut tai voinut puuttua koneen sielunelämään. Räisäsen kohdalla oivaksi avuksi osoittautui uusi Digikonkari-palvelu, joka hyödyntää eläköityneiden it-asiantuntijoiden tietotaitoa. ”Kuulin tuttavan kautta tällaisesta palvelusta. Idea tuntui hyvältä, kun itsekin on jäänyt eläkkeelle ja miettii, että voisihan sitä tehdä jotain hyödyllistä eläkepäivien ratoksi”, Räisänen sanoo. Nyt Räisänen on tyytyväinen uuden Fujitsu Lifebookin käyttäjä. Koneen hinta–laatusuhdetta hän pitää hyvänä, ominaisuudet riittävät peruskäytössä pitkälle. Tärkeintä oli kuitenkin se, että koneeseen siirrettiin vanhat tiedostot ja asennettiin tarvittavat ohjelmat,

käyttäjät ja verkkoyhteydet sekä sähköpostija Skype-tilit. ”Asennuksen myötä selvisi sekin, että kotimodeemissa on myös langaton verkko. Ei tarvitse mennä alakertaan johdon päähän”, Räisänen naurahtaa. TIETOA JA USKALLUSTA

Christer Levlin, yksi neljästä digikonkarista kertoo, että nettiyhteydet ovat poikineet jonkin verran yhteydenottoja. Asiakkaista muutama on muuttanut kokonaan uuteen taloon ja tarvinnut apua kotiverkon pystytyksessä. ”Minulla on ollut myös tapauksia, joissa halutaan antaa oma kone eteenpäin tai on os-


KONE KUNTOON

konkarin konstein Tietoyhteiskunnan yksi haaste on se, että tekniikkaa ei aina saada täyteen käyttÜÜn. Kokeneet it-asiantuntijat auttavat senioreita arjen tietotekniikkapulmissa. TEKSTI JARNO SALOVUORI KUVA MINNA KURJENLUOMA

Arkea helpottavan asioinnin esteeksi voivat muodostua tekniikkaan kohdistuvat pelot. Digikonkarit tekevätkin asennusten lisäksi neuvontaa, esimerkiksi tietoturvaan liittyen. Levlinin mukaan ongelmat ovat yleensä helppo ratkaista, mutta pitää â&#x20AC;?tietää ja uskaltaaâ&#x20AC;?. Tämän vahvistaa myĂśs Jouko Räisänen. â&#x20AC;?Usein uskallus puuttuu ja pelkää, että tekee väärin ja tuhoaa jotain. Epävarmuutta on esimerkiksi ohjelmien asennuksessa. Joka kerta on pieni huoli, kun kone kysyy, että '32- vai 64-bittinen' â&#x20AC;&#x201C; mistä minä tiedän kumpi?â&#x20AC;? NETTI YHDISTĂ&#x201E;Ă&#x201E;

Päivittäinen sähkĂśpostittelu ja lasten edesottamusten seurailu Facebookissa sujuvat Jouko Räisäseltä rutiinilla, samoin Google-haut ja laskujen maksaminen verkkopankissa. Uudesta koneesta lĂśytyvät kamera ja mikrofoni ovat osoittautuneet tarpeellisiksi Skype-käytĂśssä. tettu firman kone itselle, ja halutaan siivota turhat asiat poisâ&#x20AC;?, Levlin sanoo. Kolmisen vuotta eläkkeellä viihtynyt Levlin toimi viime tĂśikseen palvelinhallinnan tehtävissä it-palveluyhtiĂśssä. Digikonkariksi hän ryhtyi keväällä luettuaan palvelusta paikallislehdestä. Keikkoja on ollut jonkin verran, mutta palveluntarpeen hän uskoo kasvavan, kun asiointi siirtyy yhä enemmän verkkoon. â&#x20AC;?Esimerkiksi Espoon kaupungilla on hyviä asiointipalveluita: voit käydä verikokeissa terveyskeskuksessa ja saada tulokset sähkĂśiseen terveyskansioon. Sitä kautta voi jättää kysymyksen lääkärille, eikä tarvitse koko ajan ravata paikan päällä.â&#x20AC;?

â&#x20AC;?Tyttäremme perheineen asuu Yhdysvalloissa ja täytyy sanoa, että Skype on ollut tosi hyvä. Vaikka sähkĂśpostilla voi käydä kirjeenvaihtoa, joskus on mukava nähdä kasvotustenâ&#x20AC;?, Räisänen sanoo. â&#x20AC;?Minunkin poikani sattuu olemaan Bulgariassa, ja vaikka käymme muutaman kerran vuodessa siellä ja he täällä, lapsenlapsia haluaa nähdä useamminâ&#x20AC;?, Christer Levlin myĂśntää. Hyviä kokemuksia miehillä on myĂśs verkkokaupoista. â&#x20AC;?Juuri meni kylppärikalusteet uusiksi ja mietin mistä saisi halpoja ja hyviä. Tuli mieleen katsoa netistä â&#x20AC;&#x201C; miksi lähteä keskustaan etsimään pysäkĂśintipaikkaaâ&#x20AC;?, Räisänen kysyy. â&#x20AC;?Vaikkei ostaisi verkosta, voi aina vertailla hintoja. Hintavertailusivua käytin viimeksi, kun ostin uuden kännykän. Säästin satasenâ&#x20AC;?, Levlin täydentää. â&#x20AC;˘

DIGIKONKARI 'LJLNRQNDULRQYXRQQDİħįįSHUXVWHWXQ,OROOD 2\QSDOYHOXNRQVHSWL(VSRRODLQHQ,OROODRQ \KWHLVNXQQDOOLQHQ\ULW\VMRQNDOLLNHLGHDRQ WDUMRWDDVLDNNDLOOHHOlNHOlLVWHQMD\OLďďYXR WLDLGHQWXRWWDPLDMDNHKLWWlPLlSDOYHOXLWD² PXXWWDDHOlNHSRPPLUHVXUVVLSRPPLNVL 7\|HOlPlVWlHOlN|LW\QHHWGLJLNRQND ULWDXWWDYDWNDLNLVVDWLHWRNRQHHQNl\WW||Q

OLLWW\YLVVlRQJHOPDWLODQWHLVVD/LVlNVLSDO YHOXQNDXWWDRQPDKGROOLVWDKDQNNLDXXVL )XMLWVX/LIHERRNWLHWRNRQHNl\WW|NXQWRRQ DVHQQHWWXQD,OROOD2\QWDYRLWWHHQDRQ ODDMHQWDDSDOYHOXNRNRSllNDXSXQNLVHX GXQNDWWDYDNVLMDDVWHLWWDLQP\|VPXXDOOH 6XRPHHQ ZZZLOROODIL

NET // 3/2013

25


TEKSTI JARNO SALOVUORI KUVA KATRI TAMMINEN

KONEHUONE

NETTISIVU MUKAUTUU MONEKSI

Kehittyvä tekniikka ja älykkäiden päätelaitteiden kasvava käyttö nostavat verkkosivustojen suunnittelun rimaa. Responsiivinen verkkosivu näyttää hyvältä laitteessa kuin laitteessa.

N

ettiä selataan yhä enemmän mobiililaitteilla, joissa perinteisen verkkosivuston käytettävyys saattaa muuttua irvikuvakseen ja karkottaa käyttäjät. Pienemmän näytön haasteeseen on reagoitu luomalla erillisiä mobiilisivustoja ja -sovelluksia, mutta usein on parempikin ratkaisu: normaali sivusto mukautuu myös mobiililaitteessa toimivaksi versioksi. ”Tavoitteena on, ettei erillistä mobiilisivustoa tarvita. Käyttöliittymä ja ulkonäkö rakennetaan siten, että sivusto jäsentää ja mukauttaa itseään päätelaitteen mukaan. Esimerkiksi kännykällä sivusto on helppokäyttöinen yksipalstaisena ja navigaatio voidaan piilottaa valikon taakse”, kertoo Fujitsun NetCommunity-julkaisujärjestelmän järjestelmäarkkitehti Mathias Rönnlund. NetCommunity on tukenut responsiivista eli mukautuvaa käyttöliittymää vuoden verran. Kaikissa uusissa toteutuksissa ulkoasu on mukautuva, ja monia sivustoja muutetaan parhaillaan responsiivisiksi. Tämä ei vaikuta sisältöön tai toiminnallisuuteen, joten sivustoja voidaan uudistaa pienin säädöin – kunhan myös kosketukseen eli sormella tökkäämiseen perustuva käyttö otetaan huomioon. ”Responsiivisuus on suoraviivainen ratkaisu, jolla sivustot saadaan riittävälle tasolle myös mobiililaitteissa. Vaihtoehdot – erillinen mobiilisivusto tai asennettava sovellus – joudutaan aina räätälöimään, jolloin hinta nousee ja ylläpito hankaloituu”, Fujitsun järjestelmäarkkitehti Markus Lehtinen sanoo. ”On tarkkaan mietittävä, kenelle ja mitä

26

NET // 3/2013

kannattaa tehdä omalla sovelluksella. Vaatii paljon, että käyttäjät oikeasti asentavat sovelluksen laitteeseensa.” SELAIN RATKAISEE

Responsiivisuus perustuu nettisivut määrittelevän HTML5-koodin ja CSS3-tyylitiedostojen ominaisuuksiin. Sivuston voi suunnitella kutistumaan portaattomasti tai siitä voi olla erilaiset näkymät työpöydälle, tablettiin ja kännykkään. Päätelaitteessa ratkaisun tekee selain, joka tietää näytön kulloisenkin leve-

yden ja esittää sivuston käyttäjälle sellaisena kuin on tarkoitettu. Nykyselaimet osaavat mukauttaa sivut mukisematta. Vanhentuneita ja ongelmallisia selainversioita löytyy lähinnä pöytäkoneista, joissa responsiivisuutta ei juuri tarvita. Toisaalta uudehkoissakin mobiililaitteissa on yllättäviä eroja. ”Älypuhelimista esimerkiksi Lumia 800:n selain ei tue kaikkia ominaisuuksia. Käyttäjä ei eroa kuitenkaan huomaa, sillä voimme kiertää ongelman muilla keinoilla”, Rönnlund sanoo. Responsiiviset sivustot vaativat suunnittelijoilta uudenlaista osaamista. Aikaisemmin graafikko on suunnitellut sivuston rautalankamallin ja kuvan kuvankäsittelyohjelmassa, ja html-taittaja on muuntanut sen koodiksi. Nyt pulmana on, että malleja ja kuvia pitäisi olla lukuisia, jokaisen laitteen ja käyttötilanteen mukaan. NetCommunity-sivuston suunnittelua helpottaa valmis käyttöliittymäkehikko, Twitterin kehitystyön yhteydessä syntynyt Bootstrap. Laajasti käytetty Bootstrap on ilmainen ja jatkuvasti kehittyvä kirjasto, joka osaa huomioida erilaiset käyttötilanteet ja päätelaitteiden vajavaisuudet. Silti on hyväksyttävä se tosiasia, että eri selaimissa kaikki ei näytä pikselilleen samalta. VERKKO-NET ASIAN YTIMESSÄ

NetCommunity NetCommunity on Fujitsun kehittämä tietokantapohjainen julkaisujärjestelmä. Se on täysin selainkäyttöinen ja perustuu Microsoftin tekniikoihin. 1HW&RPPXQLW\RQNl\W|VVlQRLQİĬ asiakkaalla pääasiassa julkishallinnossa. Sillä toteutettuja sivustoja ovat esimerkiksi espoo.fi, turku.fi ja vero.fi sekä useiden ministeriöiden ja sairaanhoitopiirien verkkopalvelut. NetCommunity on saatavissa valmisversiona tai täysin asiakkaan tarpeisiin räätälöitynä. Molemmissa responsiivisuus on sisäänrakennettu vakio-ominaisuus.

Net-lehden syksyllä uudistunut verkkoversio on yksi esimerkki mukautuvasta sivustosta ja samalla uudenlaisen suunnittelun eduista. Verkkoversion uudistaminen sujui poikkeuksellisen jouhevasti, koska Fujitsun graafikko Tom Nuorivaara suunnitteli ulkoasun suoraan html:n ja Bootstrapin avulla, mikä nopeutti prosessia huomattavasti. ”Pelkät kivannäköiset kuvat eivät riitä, vaan suunnittelijalta kaivataan myös responsiivisuuden ottamista huomioon. Net-lehdessä graafikko sai ulkoasulle reunaehdot, ja kun valmis suunnitelma tuli html-muodossa, pääsimme suoraan asian ytimeen”, Rönnlund tiivistää. •

Tutustu verkko-Netiin osoitteessa www.net.fujitsu.fi


"Kaikkien NetCommunitysivustojen sisällöt saa ulos vakioidussa, koneella luettavassa muodossa, mikä mahdollistaa esimerkiksi kolmannen osapuolen rakentamat mobiilisovellukset", Mathias Rönnlund (vasemmalla) ja Markus Lehtinen muistuttavat.

NET // 3/2013

27


AJANKOHTAISTA Facebookin ja Twitterin arvostukset ovat siis hĂśttÜä. Markkina-analyytikkojen arvostustavat muistuttavat kiusallisen paljon vuosina 1998â&#x20AC;&#x201C;2000 internetyhtiĂśihin sovellettuja. Vapaa tutkija Jukka Peltola, Talouselämä 1.11.

SIMULAATIOTEKNOLOGIA MAGNETOITUMISEEN Fujitsu on kehittänyt uuden teknologian, jonka avulla pystytään simuloimaan magnetoitumisprosessia. Yritys on ensimmäisenä maailmassa pystynyt simuloimaan magnetoitumisprosessin kestomagneetissa supertietokoneen avulla. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia sähkÜmoottoreiden, generaattoreiden ja muiden laitteiden valmistukseen ilman harvinaisia maametalleja.

VĂ&#x201E;HĂ&#x201E;KALIUMISIA VIHANNEKSIA JAPANISSA

TEKNOLOGIA KIRJOITUKSEN TUNNISTAMISEEN Fujitsun tutkimus- ja kehitysyhtiÜt ovat kehittäneet käsin kirjoitettujen merkkien tunnistamiseen erittäin tarkan teknologian, joka hyÜdyntää ihmisaivojen toimintaa matkivaa tekoälyä. Tekoälyn avulla merkin oppimisaika lyhenee yhteen seitsemästoistaosaan aiemmin tarvitusta ajasta. TunnistusWDUNNXXVQRXVHHĨĭĊSURVHQWWLLQ Uusi teknologia tuli ensimmäiselle

sijalle äskettäin järjestetyssä käsin kirjoitettujen kiinalaisten merkkien tunnistuskilpailussa. Teknologia tehostaa käsin kirjoitettujen tekstien digitointia merkittävästi. Käsin kirjoitettuja tekstejä esiintyy edelleen etenkin sopimusten allekirjoituksissa sekä kirjekuorien osoitteissa. Teknologian avulla voidaan tunnistaa sekä mandariinikiinalaisia että japanilaisia merkkejä.

Fujitsu aloittaa kenttäkokeet tuottaakseen vähäkaliumisia vihanneksia Japanissa. Kenttäkokeissa tuotantoprosessia hallitaan Fujitsun pilvialustan DYXOOD9LKDQQHNVHWNDVYDWHWDDQİħħħ neliÜmetrin suuruisessa suljetun kierron kasvihuoneessa. Koe on suurin lajissaan Japanissa. Kenttäkokeessa yritetään tuottaa vähäkaliumista lehtisalaattia dialyysihoidossa oleville sekä kroonisesta munuaissairaudesta kärsiville potilaille. le. Munuaissairaudet rajoittavat joittavat potilaiden mahdollisuutta syÜdä Üdä raakoja vihananneksia.

FUJITSULLE GREEN IT AWARDS -TUNNUS

Pilvipalveluita eläinsairaaloille Japanissa Fujitsu ja Anicom Holdings, Inc. ovat solmineet yhteistyÜsopimuksen pilvipalveluiden kehittämisestä ja toimittamisesta japanilaisille eläinsairaaloille. Fujitsun teknologiaosaamisen ja Anicomin eläinlääketieteen tunte-

28

NET // 3/2013

muksen avulla kehitetään ja rakennetaan uusia teknologiapohjaisia palveluita ja järjestelmiä, joiden avulla eläinsairaalat pystyvät tuottamaan korkealaatuista eläinlääketieteellistä hoitoa.

Fujitsu on palkittu Japanissa Green IT -tunnustuksella. Fujitsu sai tuomariston erikoispalkinnon â&#x20AC;&#x153;Tietotekniikan energiansäästĂśtâ&#x20AC;? -kategoriassa tunnustuksena ympäristĂśystävällisestä modulaarisesta palvelinkeskuksestaan, joka käyttää hyväkseen luonnollisia energianlähteitä.


NYKYAIKA

VANHUSTENHOITOA TEHOKKAASTI PILVESTĂ&#x201E; Fujitsu on tuonut markkinoille uuden version vanhusten kotihoitoon tarkoitetusta pilvipalvelustaan. Tavoitteena on vähentää hallinnollista tyĂśtä ja parantaa tyĂśn laatua. Päivitetty Kaigo-no-mori-sarjaksi nimetty palvelukokonaisuus koostuu kolmesta palvelusta. â&#x20AC;?Kaigo-no-mori SaaSâ&#x20AC;? on palveluna tarjottava ohjelmisto hoitovakuutusten käsittelyyn. Sen avulla hoitolaitos pystyy lähettämään laskut sairausvakuutusyhtiĂślle internetin kautta. â&#x20AC;?Kaigo-no-mori Pro AS Typeâ&#x20AC;? puolestaan tukee kotihoidon toiminnallisia järjestelmiä. Kolmantena â&#x20AC;?Home Team Care Saaâ&#x20AC;? -palvelu mahdollistaa useiden kotihoitopalveluja tarjoavien organisaatioiden yhteistyĂśn. Jotta hoitohenkilĂśkunta pystyisi entistä paremmin keskittymään vanhusten hoitamiseen, tarvitaan palveluita, jotka lievittävät hallinnollisten tehtävien taakkaa, tukevat tehokasta toimintaa ja ovat riittävän edullisia myĂśs pienille hoitopalveluyrityksille.

Fujitsu Global Compact -listalle <.Q*OREDO&RPSDFWįħħRQXXVLNHVWlYlQNHKLW\NVHQRVDNHLQGHNVL)XMLWVXYDOLWWLLQOLVWDOODVDGDQSDUKDDQ\ULW\NVHQ MRXNNRRQNHVWlYlQNHKLW\NVHQMDWDORXGHOOLVHQWXORNVHQSHUXVWHHOOD )XMLWVXQRXGDWWDDMDWNRVVDNLQ<.Q*OREDO&RPSDFWLQN\PPHQWl\OHLVHVWLK\YlNV\WW\lLKPLVRLNHXNVLDW\|HOlPll\PSlULVW|lMDNRUUXSWLRQYDVWDLVWDWRLPLQWDDNRVNHYDDSHULDDWHWWD$LGRVWLJOREDDOLQDWLHWRMDNRPPXQLNDDWLRWHNQRORJLD\ULW\NVHQlVHDLNRRDQWDDP\|VWXOHYDLVXXGHVVDSDQRNVHQVD \KWHLVNXQQDQMDNRNRSODQHHWDQNHVWlYlQNHKLW\NVHQK\YlNVL

NET // 3/2013

29


AJANKOHTAISTA Johdon toiminta selittää jopa 70 prosenttia organisaation ilmapiiristä. Kun johtaja on aidosti kiinnostunut henkilĂśkunnastaan ja heidän hyvinvoinnistaan, syntyy hyvä perusta yhteisen onnen ja tyĂśtyytyväisyyden tavoitteille.â&#x20AC;? Jarkko Rantanen, Tunneakatemian johtaja, Ekonomi 5/2013

FUJITSU KESTĂ&#x201E;VĂ&#x201E;N KEHITYKSEN TIELLĂ&#x201E;

Kuva Thinkstock

Fujitsu on julkaissut Fujitsu-konsernin englanninkielisen kestävän kehiW\NVHQUDSRUWLQİħįĎMRNDNHUWRR\ULW\VYDVWXXVHHQOLLWW\YLVWlKDQNNHLVWD saavutuksista ja lähestymistavasta. Fujitsun visiona on ihmiskeskeinen lO\NlV\KWHLVNXQWD¾+XPDQ&HQWULF,QWHOOLJHQW6RFLHW\¾<ULW\VKDOXDDK\|dyntää ihmiskeskeistä tieto- ja viestintätekniikkaa innovoidessaan ratkaisuja yhteiskunnan ja organisaatioiden haasteisiin. 7lPlQYXRGHQWHHPDQDRQ¾7KH3RZHURI,&7IRU6XVWDLQDELOLW\DQG EH\RQG¾ 5DSRUWLVWDO|\W\YlWNHVNLSLWNlQDLNDYlOLQ\ULW\VYDVWXXWDYRLWWHHWDLQD YXRWHHQİħİħDVWLMD)XMLWVX konsernin tärkeimmät ympärisW|WHRWYXRQQDİħįİ<PSlULVW| Lue lisää: Fujitsu Group 6XVWDLQDELOLW\5HSRUWİħįĎ vastuun osa-alueella yksi merZZZIXMLWVXFRPJOREDODERXW kittävä saavutus oli hiilidioksiUHVSRQVLELOLW\ GLSllVW|MHQYlKHQWlPLQHQįďč UHSRUWVİħįĎ miljoonaa tonnia tilivuosien İħħĨMDİħįİYlOLOOl

VUOTTA SITTEN NET // 6/1993

PRESIDENTTIEHDOKKAAT:

TIETOKONEKIN MUUTTAA MĂ&#x201E;NTYNIEMEEN

Artikkeli on julkaistu QXPHURVVDčįĨĨĎ

30

NET // 3/2013

6XRPDODLVHOODWLHWRWHNQLLNDOODRQHGHVVllQ UXXVXLVHWYXRGHWPLNlOLDODQPHQHVW\VULLSSXX seuraavasta presidentistä. Valtaosa presidenttiehdokkaista lupaa edistää huipputekniikan toimintamahdollisuuksia presidentin viran antamien mahdollisuuksien mukaan. 7RGHQQlN|LVHVWLSUHVLGHQWLQYLUNDKXRneessa on ensi vuonna tietokone ja mahdolOLVHVWLVLQQHVDDGDDQP\|VVlKN|SRVWL\KWH\V Näin ainakin voi päätellä sen aktiivisuuden SHUXVWHHOODMROODXVHLPPDWHKGRNNDDWNl\WWlYlWWLHWRNRQHWWDMDVlKN|SRVWLD3UHVLGHQW-

tiehdokkaat eivät juurikaan usko suomalaisen tietotekniikan karkaavan muualle. Tämä YDUPLVWHWDDQHVLPHUNLNVLDODQNRXOXWXNVHOOD yrittäjyydellä sekä maan vakailla oloilla. Mikäli HKGRNNDLVLLQRQXVNRPLVWDRQWLHWRNRQHYDUVLQ \OHLQHQYlOLQHQNRGHLVVDNLQYXRQQDİħħħ Net-lehden tentissä mukana olivat ajankohdan kahdeksan suosituinta presidenttiHKGRNDVWD0DUWWL$KWLVDDUL6XOR$LWWRQLHPL &ODHV$QGHUVVRQ5DLPR,ODVNLYL.HLMR.RUKRQHQ(HYD.XXVNRVNL(OLVDEHWK5HKQMD3DDYR Väyrynen.


Nyt on aika laittaa järjestelmäsi kuntoon! Patjanen on Isoworksin oma ict-palvelukokonaisuus, joka hoitaa kaikki yrityksesi tieto- ja viestintäjärjestelmät kerralla ajan tasalle. Patjanen-palvelu tarjoaa yrityksellesi myÜs joustavat mobiililaitteiden hallintapalvelut sekä kustannustehokkaat pilvipalvelut, joissa matksat vain käytÜstä. Näistä räätälÜimme juuri sinun tarpeisiisi toimivimman palveluyhdistelmän.

7XWXVWX3DWMDQHQSDOYHOXXQRVRLWWHHVVDZZZLVRZRUNVÂż MDRWD\KWH\WWlP\\QWL#LVRZRUNVÂżWDLS

Isoworks Oy kuuluu Fujitsu-konserniin ja tarjoaa keskisuurille yrityksille laadukkaita, kustannustehokkaita ja joustavia ict-palvelukokonaisuuksia.


Fujitsu suosittelee Windows 8 Pro -käyttöjärjestelmää. äyttöjärjestelmää.

Työpaikkaromanssi?

Kuvan kone erikoisvärillä, tarkista saatavuus IXMLWVXÀOLIHERRN

Fujitsu LIFEBOOK U904 Ultrabook™. Tulet kuvaamaan sitä kauniiksi, kepeäksi ja täydelliseksi. Esimerkiksi 15,5 mm:n ohuisen telakoitavan koneen 14-tuumainen kosketusnäyttö on 3200x1800 resoluutiollaan ihmeellinen. Rakastut varmasti, kokeillaanko?

Aidon Windows®-ohjelmiston on julkaissut Microsoft. Sen käyttöoikeuden myy ja sen tuen toimittaa Microsoft tai valtuutettu käyttöoikeuksien myyjä. Aito ohjelmisto auttaa suojaamaan väärennetyn ohjelmiston riskeiltä, antaa erityisiä etuja ja tarjoaa siltä odotetun käyttökokemuksen sekä tuen. Lisätietoja saat osoitteesta www.microsoft.com/genuine. Tuotteet kuvien kaltaisia. Kaikki käytetyt nimet ja tuotemerkit voivat olla tavaramerkkejä, joiden käyttö kolmansien osapuolien omissa tarkoituksissa saattaa rikkoa tavaramerkkien omistajien oikeuksia.

Net 3/2013  
Net 3/2013  

Fujitsun lehti

Advertisement