Page 1

door: JORRIT ROERDINKHOLDER

Nederlandse werknemer content met IT-voorzieningen

Tevredenheid Nederlanders zijn tevreden over de zakelijke IT-voorzieningen. Dat blijkt uit een onderzoek dat AutomatiseringGids en Fujitsu in maart en april deden onder 1842 respondenten. Die vertegenwoordigen mkb’ers en multinationals uit verschillende branches en lokale en nationale overheden en organisaties. De opvallendste onderzoeksresultaten op een rij. Weinig ergernis Slechts één op de vier medewerkers ergert zich met enige regelmaat aan de IT-infrastructuur. Bij grote organisaties treedt vaker ergernis op dan bij kleine. Bij organisaties met meer dan 750 man is dat 30 procent. Maar de medewerkers die zich buitensporig ergeren aan de IT-infrastructuur, zijn ver in de meerderheid.

Hoe vaak ervaart u hinder of ergernis rondom IT?

Nooit 3%

Zeer regelmatig 3% Regelmatig 21%

Bijna nooit 39%

10 AG Report mei 2012

Neutraal 34%

Apparatuur stemt het minst tevreden De drie grootste ergernissen in IT worden veroorzaakt door de apparatuur, infrastructuur en – op enige afstand – mobiel werken. Haperende netwerken of software leiden het vaakst tot ergernis onder IT-professionals.

Wat zijn uw drie grootste IT-ergernissen? Infrastructuur

56%

Apparatuur

61%

Helpdesk

20%

Stabiliteit

43%

Beschikbaarheid

44%

Mobiel werken

48%

Anders

27%


n op het werk

troef Weinig storingen op het werk Nederlandse organisaties hebben hun infrastructuur meestal redelijk op orde. Behalve bij de 5 procent van de respondenten die wekelijks last hebben van een storing. Bijna de helft van de respondenten heeft zelden of nooit te maken met storingen. De stagnaties gebeuren het meest bij de overheid. Iets meer dan zes overheidsdienaren, 17 procent, heeft een keer per maand last van een IT-storing, waardoor het werkt stil ligt.

Hoe vaak wordt u in uw werk gestoord door problemen met de IT-infrastructuur? Ongeveer 1 keer per week of vaker 5%

Nooit 4%

Ongeveer 1 keer per maand 12%

Minder dan 1 keer per jaar 42%

Ongeveer 1 keer per kwartaal 37%

Snelheid acceptabel

Redelijk jong computerpark

Door de bank genomen vinden de respondenten hun systemen voldoende snel werken. De meeste onvrede wekt de duur van het opstarten: een kwart van de respondenten is ontevreden over de tijd die het kost voordat hun systeem operationeel is. Medewerkers in organisaties met meer dan 750 man personeel zijn het minst vaak tevreden. Het meest ontevreden is het personeel van nutsbedrijven, verzekeraars, softwareleveranciers en overheid. Over de snelheid van de applicaties die op hun pc draaien, zijn de respondenten positiever. Tweederde is daarover (meer dan) tevreden, terwijl maar één op de acht de prestaties op dat vlak onvoldoende acht.

Organisaties hebben kennelijk hun pc- en laptoppark grondig verjongd de afgelopen tijd. 60 procent van de respondenten werkt op een bedrijfslaptop of -desktop die jonger is dan twee jaar. Hardware- en softwareleveranciers hebben de nieuwste computers. Een derde van het personeel daar werkt met een computer van één jaar of jonger. In andere sectoren is dat slechts 22 procent. Een derde van de onderzoekdeelnemers heeft een computer van drie tot vijf jaar oud. De meeste van hen werken in het onderwijs of bij de overheid.

Hoe ervaart u de tijdsduur van het opstarten van uw bedrijfslaptop of -desktop?

Wat is de leeftijd van uw bedrijfslaptop of -desktop?

Volsterkt onvoldoende 5%

Uitstekend 13%

> 5 jaar oud 4%

0 - 12 maanden oud 21%

Onvoldoende 20%

Neutraal 21%

Dat weet ik niet 3%

Voldoende 41%

3 - 5 jaar oud 32%

1 - 2 jaar oud 40%

mei 2012 AG Report 11


Onderzoek

Genoeg ruimte in de mailbox 86 procent van de respondenten is tevreden over de grootte van de mailbox op het werk. Als er toch over wordt geklaagd, is de kans zeer groot dat de kritiek uit de mond van een medewerker van een nutsbedrijf komt. Bijna een derde van hen vindt de mailbox te klein.

Beschikt u op uw zakelijke computer over voldoende ruimte in uw mailbox? Onvoldoende 8%

Volstrekt onvoldoende 2%

IT-helpdesk onmisbaar Zonder helpdesk zouden er in het IT-gebruik snel knelpunten ontstaan: een derde van de respondenten doet minstens eens per maand een beroep op de helpdesk. Bankpersoneel zegt het vaakst hulp te willen bij het IT-gebruik. Bouwvakkers hebben het minst hulp nodig.

Hoe vaak schakelt u de IT-helpdesk in? 1 keer per week of vaker

Neutraal 5%

Voldoende 42%

Uitstekend 43%

IT-helpdesk krijgt hoog rapportcijfer De hulp van de helpdesks wordt door de medewerkers gewaardeerd. Zeven van de tien respondenten geven de helpdesk een ruime voldoende. Vooral de begrijpelijkheid van de antwoorden wordt zeer gewaardeerd, maar ook de bereikbaarheid en de snelheid van probleemoplossing scoren bij het merendeel van de respondenten positief.

Welk rapportcijfer geeft u de helpdesk? 1

0%

2

0%

3

1%

4

2%

5

4%

6

14%

7

30%

8

31%

9

11%

10

2%

Geen mening

5%

12 AG Report mei 2012

8%

1 keer per maand

24%

1 keer per kwartaal

34%

1 keer per jaar

20%

Nooit

14%

Toegang tot bedrijfsnetwerk met privéapparaat is de norm 75 procent van de onderzoekdeelnemers kan thuis en mobiel werkend bij alle gegevens die ook op de zaak beschikbaar zijn. Twee derde heeft ook met privéapparaten toegang tot het bedrijfsnetwerk. Bij de overheid en in de gezondheidszorg is dat wat minder vanzelfsprekend: 60 procent van het overheidspersoneel en 65 procent van het personeel in de gezondheidszorg en het onderwijs kunnen alleen op kantoor bij alle gegevens. Grote bedrijven lijken wat soepeler met de toegang tot bedrijfsgegevens dan kleine organisaties, maar ze ontlopen elkaar weinig. De toepassingen die bedrijven gebruiken voor mobiel werken zorgen voor een goede beschikbaarheid en snelheid. 62 procent van de respondenten is er tevreden over. 17 procent is neutraal en dat betekent dat ruim een vijfde ontevreden is over de toepassingen. Die komen vooral van de grotere hardwareen nutsbedrijven.

Heeft u met uw privéapparaat toegang tot het netwerk van uw werkgever? Dat weet ik niet 2%

Nee 33%

Ja 65%


Ondersteuning mobiel werken kan beter Grosso modo zijn de respondenten tevreden over beschikbaarheid en snelheid van de toepassing die voor mobiel werken wordt gebruikt. Slechts één op de negen geeft een onvoldoende. Maar de respondenten zien ook verbeterpunten. Gemiddeld noemen ze 1,7 verbeterpunt, met als meest genoemde de gebruikte apparatuur.

Waar zou uw bedrijf of organisatie in moeten investeren als het gaat om mobiel werken? Infrastructuur

39%

Apparatuur

46%

Helpdesk

5%

Stabiliteit

19%

Beschikbaarheid

26%

Mobiel werken

29%

Anders

14%

NB: meerdere antwoorden mogelijk

Meerderheid organisaties kent beleid voor gebruik van privéapparaten Bijna een derde van de respondenten heeft niet te maken met een bedrijfsbeleid voor het gebruik van privéapparaten. Ondanks de korte tijd dat iPads en smartphones gemeengoed zijn, kent een meerderheid van 62 procent al wel zo'n beleid. Voor hun werkgevers lijkt het verstandig om te beseffen dat verbieden van privé devices niet de oplossing is. Ze doen er goed aan bij de beleidsbepaling rekening te houden met de creativiteit van medewerkers die tóch met een privé device willen werken, ook als het beleid dat verbiedt. Je komt immers bij de koffiemachine altijd wel iemand tegen die een work around kent. Dat kan een gevaar zijn voor de veiligheid van bedrijfsgegevens.

Is er binnen de organisatie waar u werkt een beleid voor het gebruik van privéapparaten? Dat weet ik niet 6%

Nee 32%

Drie kwart van werknemers kan thuis en mobiel bij alle gegevens van de zaak

File geen reden reden om thuis te werken Het Nieuwe Werken lijkt grotendeels ingeburgerd in Nederland. Slechts twintig procent van de respondenten zegt alleen op kantoor te werken. Zij komen voornamelijk uit de bouw, industrie en gezondheidszorg. 65 procent van de respondenten wisselt kantoorwerk af met thuis en mobiel werken. Opvallend is dat woon-werkverkeer en dus files geen rol van betekenis spelen in de afweging om thuis te werken. De reden voor de grootste groep om ook buiten kantoor te werken ligt in een beter evenwicht tussen werk en privé. Het valt op dat bijna een derde van alle deelnemers het kantoor te rumoerig vindt: 30 procent werkt thuis om een stille werkplek te hebben waar ze zich goed kunnen concentreren. Maar, hoe stil ook, ideaal is de thuiswerkplek niet: 63 procent ervan voldoet niet aan de Arbo-regels. Ruim een kwart van de werknemers, 28 procent, voelt de onaangename druk dat je als thuiswerker altijd met werk bezig móet zijn. Opvallend is dat bijna een derde, 31 procent, van het personeel van softwareleveranciers vindt dat thuiswerken de productiviteit níet stimuleert.

Wat is uw belangrijkste reden om thuis te werken?

Anders 18% Ja 62%

Woon-werk afstand te groot 6%

Vermijden files 7%

Flexibiliteit tussen werk & prive 38%

Stilte en concentratie 31%

mei 2012 AG Report 13

Nationaal IT-tevredenheidsonderzoek  

Resulaten van het Nationaal IT-tevredenheids onderzoek dat gehouden is door Fujitsu in samenwerking met AutomatiseringGids.

Advertisement