Page 1


Indhold og virkemåde Protox Detoxy er en "aktiv", diffusionsåben vægmaling på silikatbasis. Malingen indeholder - som alle andre hvide malinger - det hvide pigment (farvestof) titandioxid. I Protox Detoxy har titandioxiden imidlertid en "aktiv" overflade, som får luftens ilt til at reagerer med overfladen, når denne rammes af lys. Denne reaktion nedbryder alle organiske stoffer til CO2 og vand, når disse "lander" på overfladen. Den tilhørende grunder - Rokogrund - rækker til samme areal, som en spand med Protox Detoxy.

Protox Detoxy Protox Detoxy er en vægmaling som forebygger skimmel og bakterievækst.

Anvendelsesområder Protox Detoxy er velegnet til slutbehandling af vægge og lofter efter en skimmelafrensning med Hysan, når der er fare for nye skimmelangreb. Det kan f.eks. være i kældre, baderum, omklædningsrum eller beboelsesrum. Malingen er endvidere særdeles velegnet til forebyggelse af skimmel og bakterievækst på steder hvor, det er vigtigt at udgå skimmel og bakterievækst. Den kan f.eks. være i fødevarevirksomheder, klinikker, hospitaler og hoteller.

Forebygger skimmel og bakterievækst Protox Detoxy nedbryder således skimmelsporer, bakterier, virus, lugtstoffer, tobaksrøg, mad-os og andre forureningsstoffer, når disse kommer i kontakt med den behandlede overflade. Dokumenteret effekt Protox Detoxy har bestået den Europæiske test EN 13697. Denne test dokumenterer malingens effektivitet til at nedbryde såvel Bakterier som skimmelsvamp. Der er endvidere udført forsøg, hvor Protox Detoxy på overbevisende måde dokumenter sin evne til at nedbryde opløsningsmidler i luften. Protox Detoxy – Produktdata Fortynding: Grunding:

Forbrug Omrøring: Påføring: Anvendelsestemperatur: Tørretid:

Forbedrer indemiljøet Protox Detoxy er helt fri for opløsningsmidler, og indeholder ingen fungicider eller andet der kan være problematisk i indemiljøet. Da den aktive overflade samtidig nedbryder bakterier, virus, skimmel, lugtstoffer, røglugt etc. vil en Protox Detoxy malet væg eller loft aktivt forbedre indemiljøet.

pH: Lugt: Tørstof: Vægtfylde: Glans: VOC: Rengøring: Opbevaring: Holdbarhed: Bortskaffelse:

Sikkerhed:

Protox Detoxy leveres brugsklar og må maximalt fortyndes med 5% vand. Det er nødvendigt at grunde med Rokogrund Silikat spærregrunder for at sikre maksimal vedhæftning. På stærkt sugende grund kan det være nødvendigt at påføre Rokogrund 2 gange vådt i vådt. 5-7 m2/kg ved en påføring Omrøres inden brug Malerulle, pensel, airless sprøjte > 5 °C 8-12 timer afhængig af temperatur og luftfugtighed. Produktet er helt udhærdet efter en uge 8-9 Ingen 55% (vægt) Vægtfylde: 1,5 kg/l max 2-3 = dødmat <1 g/kg Værktøj rengøres med vand og evt. sæbe Minimum 2 år i uåbnet emballage, skal opbevares køligt, men frostfrit. > 2 år Tom emballage kan afleveres med dagrenovation, rester af produktet afleveres til den kommunale indsamlingsordning. Sikkerhed: MAL 00-4. Læs altid sikkerhedsdatabladet inden brug


SĂŚl geskuni gennem PROTOX


247ØSTApSanal y s er epr øv er ne.

Protox produkter til skimmelsanering  

Produkter til skimmelsanering. Oplever du problemer med skimmelsvamp står vi klar med rådgivning. Se www.fugtek.dk

Protox produkter til skimmelsanering  

Produkter til skimmelsanering. Oplever du problemer med skimmelsvamp står vi klar med rådgivning. Se www.fugtek.dk

Advertisement