Page 1

Fysisk skimmelprofylakse – uden alternativ!

Kefarid er et dæklag, der effektivt og permanent beskytter mod skimmel. Enkelt i brug, langtidsvirkende og miljøvenligt.

Skimmelsvamp og fugt påvirker Dit indeklima. Vi vil ikke have skimmelsvampe i indeklimaet. KefaRid kan være løsningen. Sådan gør Du: Find årsagen til skimmelsvamp og fugt. Afrens overflader for skimmel med KefaWash.

Væg afrenset for skimmel og murereparation udført

Efter Kefarid behandling

FUG-TEK ApS er Certificeret til KefaRid Ta` FUG-TEK med på råd, vi vejleder dig i brugen af KefaRid, så du opnår et godt og effektiv resultat. Vil du vide mere, så kontakt os på tlf. 2428 1587 eller pr. mail: allan@fugtek.dk

Påfør KefaRid, lagtykkelse efter opgave.


KefaRid – helt enkelt – genialt! I beboelser, kældre og områder, hvor en høj hygiejne dordres, men også i produktionsområder eksempelvis levendesmiddelfremstilling og stalde er skimmel et alvorligt problem. Problemet løses erfaringsmæssigt ikke ved udluftning eller anvendelse af kemiske produkter. KefaRid er en unik, sikker og miljøbevidst løsning. KefaRid er aktiv fysik. En unik løsning, der sikre langvarigt mod skimmel.

Vand er liv, det gælder også for skimmelsvampe og bakterier! Kondens og fugtige vægge – her føler skimmel sig rigtig godt tilpas. Sporer fra skimmelkulturer forgifter luften i rummet og forårsager ofte åndedrætsbesvær, og allergiske reaktioner. I fødevarerproduktion og varelagre medfører en mikrobiologisk forurening nedsat holdbarhed og medfører i værste fald levnedmiddelforgiftninger. Såkaldte ”anti-skimmel-malinger” indeholder biocider (gift) og truer skimmelsvampe og bakterier på livet.

Ved anvendelse af kemiske produkter elimineres kun en del af skadevolderne. De mest virksomme produkter fjerner maksimalt 90-95%.

Resten udvikler en bekymrende resistens. Den frit tilgængelige fugt på overfladen, der er årsag til problemet, er stadig tilstede. Det er således ikke ubegrundet, at denne metode aldrig har skabt tilfredsstillende resultater med hensyn til beskyttelse mod skadevirkningen af skimmel og bakterier. Regelmæssig intervaludluftning er et velkendt råd, der hjælper ved at fjerne en del af den fugtige luft, men bekæmper ikke skimmel og bakterier. I kældre og større vinklede rum fjernes luften ikke i tilstrækkelig grad ved udluftning. Anderledes effektiv er det at forhindre fugt i og på murværket.

Systemet mod skimmel! KefaRid systemet er velegnet til både at forebygge og udbedre skimmelangreb.


Kefa-systemet! Følgende tre komponenter garantere (efter behov i kombination) maskimal beskyttelse og bæredygtighed: KefaWash – Rengøringsmiddel til brug på flader, der er angrebne af skimmel og bakterier.

Miljøvenlig og sikker! KefaWash, KefaSeal og KefaRid er vandbaserede. Materialerester afleveres på kommunale genbrugspladser, uden begrænsninger. Kan transporteres og oplægges uden restriktioner.

Bidrager til at spare På energien i rene Miljøer.

KefaSeal – Grunder, anvendes kun på stærkt sugende overflader.

Intet andet produkt sikre lignende langvarige resultater

KefaRid – Vandbaseret dæklag der påføres med pensel, ruller eller airless malersprøjte. Standard farven er hvid. KefaRid kan tones i alle nuancer med vanddispergerende tonefarver.

KefaRid anvendes indvendigt på alle overflader. Er ikke velegnet til overflader der konstant er udsat for flydende vand. Lagtykkelsen der bestemmer mængden af mikroporerne er afhængig af opgaven og fremgår af de anvendelses tekniske datablade.


Fysik virker altid! Derfor er argumentationen enkel. KefaRid virker fysisk. Fjerner og beskytter mod skimmel og bakterier indendørs. På alle overflader, privat og i industrien. Princippet er enkelt og genialt:

Anvendelses områder: Boliger overalt indendøre Sygehuse Industri: slagterier, fødevareproduktion, bagerier, bryggerier og overalt hvor der er et fugtigt miljø. Fødevareopbevaring: kølerum, lagersiloer, lagerrum. Besætninger: stalde og løsdrift. Skibe: Last, aptering, maskinrum og containere. Overalt hvor fugtskader skader lønsumheden.

Produktdata og tekniske datablade kan rekvireres ved henvendelse til FUG-TEK på tlf.: 2428 1587 eller på mail: allan@fugtek.dk

Den unikke mikroporøse struktur i KefaRid regulerer fugten og forhindrer vandoptagelse i murværket. Uønskede organismer har ikke mulighed for at bosætte sig her. Således beskyttes miljøet, KefaRid skader ikke helbreddet og sikre høj hygiejnisk standard.

Profile for FugTek

FUG-TEK - Kefarid brochure 2015  

KefaRid produktet til fugtige kældre. FUG-TEK forhandler KefaRid.

FUG-TEK - Kefarid brochure 2015  

KefaRid produktet til fugtige kældre. FUG-TEK forhandler KefaRid.

Profile for fugtek
Advertisement