__MAIN_TEXT__

Page 1

Elektroniske fugt m책leinstrumenter


Hos FugTek ønsker vi kun, at forhandle de allerbedste produkter der er på markedet. Når vi søger efter leverandører, er kvalitet det allervigtigste for os. Vi ønsker vores kunder skal have produkter de bliver tilfredse med og som holder i mange år. Når vi snakker instrumenter til måling, vil vi være sikre på, at alle produkter er til, at ”stole” på, da forkerte målinger kan få store økonomiske konsekvenser. Netop af denne grund har vi valgt ikke at handle med de helt billige og ukendte mærker der også findes, da disse typisk er forbundet med større usikkerheder. Vi er derfor glade for, at vi kan føje endnu et kvalitets produkt til vores øvrige serie af anerkendte mærker til måling af fugt og temperatur, indenfor skadeservice- og byggebranchen. I dette katelog finder du et lille udsnit af Gann`s måleinstrumenter. Det komplette program finder du i den engelske version fra Gann, som du også kan se på www.fugtek.dk

Gann er en familie ejet virksomhed grundlagt i 1931 og er beliggende i det centrale område af BadenWûrttemberg, Tyskland. I mere end 60 år har de opbygget en stor ekspertise i fugtmåling og serviceret deres kunder med kvalitetsprodukter. Allerede i 1948 skabte og producerede Gann den første Hydromette enhed. Gann`s virksomhedsfilisofi er ”Kvalitet har et navn” derfor designer og fremstilles alle deres produkter i Tyskland. Gann har valgt at fokusere på 2 vigtige forretningsområder – Håndholdte målere samt måling og styrersystemer til affugtning samt overvågning.

Allan S. Nielsen Direktør

Indenfor de håndholdte måleinstrumenter fremstilles enheder til måling af byggematerialer, luftfugtighed, træfugt og temperatur. Enhederne spænder fra simple test målere til professionelle løsninger og high-end all-in-oneudstyr. Gann`s kontrol systemer dækker en lang række styresystyemer til tørring i træindustrien samt cyklus målinger – fra simple kontrolsystemer til næsten fuldt automatiserede systemer.


Træfugt

Bulk Bygge Materialer Materialer

Træfugt produkter og tilbehør som er identificeret med dette ikon bruges til at måle fugt i træ. Til dette bruges to metoder, elektrisk modstandsmålinger eller kapacitive frekvens målinger.

Bulk materiale fugt og tilbehør som er identificeret med dette ikon bruges til at måle fugt i f.eks. støv, træflis osv. Til dette formål bruges HS eller HST elektroder som måler via elektrisk modstand.

Byggemateriale fugt produkter og tilbehør som er identificeret med dette ikon bruges til at måle fugt i byggematerialer som murværk, beton, gips m.m. Der bruges fire måleteknikker, elektrisk modstand, kapacitiv radio frekvens område, sorption isotermer og calcium carbide method (CM)

Luft Fugtighed

Temperatur

Korn Accessories Fugtighed

Luftfugtighed produkter og tilbehør er identificeret med dette ikon bruges til at måle relativ luftfugtighed. Til målinger anvendes kapacitive sensorer der reagere hurtig og præcist. Temperatur produkter og tilbehør er identificeret med dette ikon bruges til at måle temperatur. Til måling af overflade temperaturer anvendes modstands baserede Pt100 følere og infrarøde sensorer.

Sæt

Accessories produkter er identificeret med dette ikon.

Sæt der er identificeret med dette ikon viser forskellige muligheder for at købe komplette sæt i forskellige kombinationer.

Info bokse viser tilbehør til de forskellige produkter. Korn fugtigheds produkter og tilbehør er identificeret med dette ikon bruges til at måle fugtighed i forskellige korntyper som hvede, rug m.m. Til måling anvendes elektriske modstandsmålere.

Fakta bokse viser de produkter som tilbehøret passer til.


BlueLINE SERIEN - Den kompakte serie      

Handy enheder til hurtig måling 3 linjers LCD display Min, Max, og hold funktion Automatisk slukfunktion 9v batteri evt. opladelig batteri Størrelse 175 x 50 x 30 mm


HYDROMETTE - BL COMPACT BL COMPACT er en elektronisk fugtmåler til forskellige former for træ samt til bløde bygge- og isoleringsmaterialer. Stifterne trykkes ind i materialet og tillader måling i savet træ, spånplader, finèr og træfiber materialer i op til 25 mm tykkelse samt gips og andre bløde materialer. Efter måling kan specifikke minimum og maksimum værdier hentes.

Måle område: Træ 6 – 25% tørvægt. Byggematerialer 0,4 – 6,0 wt.-% Egenskaber: 4-niveaus træ korrektion. Karakteristik for 3 typer byggematerialer og 2 typer byggematerialer. Temperatur 195 mm (L)

BL COMPACT Kan også anvendes til at måle gips og gipspuds.

Til måling i isolering anbefales at bruge 175 mm (L) elektrodeben da overflade fugt ignoreres


HYDROMETTE - BL COMPACT S BL COMPACT S er en elektronisk fugt måler til forskellig brænde træ, velegnet til både hårde og bløde træsorter. Fordele: Miljøbeskyttelse Ovn og skorsten beskyttelse (bedre forbrænding) Højere energi udbytte, da træet brændes ved den optimale fugttilstand. Måleområde: 10 – 50% (tørvægt) 10 – 34% (vandindhold)

Egenskaber: 2-niveau træ arts korrektion Temperatur 195 mm (L)

Måling med BL COMPACT S giver den bedste energi balance og de laveste emissionsværdier opnås ved 20% træfugt.

BL COMPACT S kommer med en beskyttelse hætte.


HYDROMETTE - BL COMPACT B

BL COMPACT B er en elektronisk fugtighedsmåler til ikke destruktive fugtmålinger i byggematerialer. BL COMPACT B bruger den elektriske konstant / radiofrekevns måling til at ”fornemme” fugt i byggematerialer af enhver art.

Egenskaber: Karakteristikker for 7 typer byggematerialer og 2 typer isoleringsmaterialer samt tendens for løvtræ og nåletræ. Hørbar alarm funktion. Automatisk kalibrering. Temperatur display. 200 mm (L)

BL COMPACT B kan således bruges til at bestemme fugtfordelingen i vægge, lofter og gulve. For hvert byggemateriale kan indstilles en maksimum værdi og overtrædelse af denne vil fremgå af en akustisk alarm. Måleområde: Bygge fugt 0 – 100 digits (skanne interval) 0,3 – 6,0 vægt-% eller 0,4 – 4,0 CM-%

ANVENDELSE: Det er vigtigt hvordan instrumentet holdes under måling. BL COMPACT B skal holdes på den bagerste del af instrumentet og holdes i en vinkel på 90 imod det materiale der måles på.


HYDROMETTE - BL COMPACT TF 2

BL COMPACT TF 2 er et præcist thermo hygrometer til måling af temperatur og relativ luft fugtighed. Anvendelse: Boliger, varehuse, museer, kontorer m.m. Let læselig display med 3 forskellige måle værdier, f.eks. en kombination af luftfugtighed, lufttemperatur og dug punkt temperatur.

USB interface til overførelse af målte værdier til PC. Opbevaring af de 5 seneste målte værdier. 185 mm (L)

Måleområde: Luftfugtighed 0 – 100% RF ± 2% relativ fugtighed (20 til 80% RF) Temperatur -20 - +70 C ± 0,5 C (-10 - +60) Egenskaber: Automatisk beregning af dugpunktstemperaturen og ligevægt vandindhold træ. Visning af absolutte luftfugtighed i g/m3

Ligevægt vandindhold træ -


HYDROMETTE - BL COMPACT RH-T 165/320

Fugtmåling ved hjælp af sorption isotermer til kvantitativ vurdering af skader forårsaget af fugt.

BL COMPACT RH-T 165/320 er et præcis thermo hygrometer designet til hurtigt at måle den relative luftfugtighed og luftens temperatur. Ved brug af programmerede sorptions isotermer kan vægt og procentsatser bestemmes for forskellige bygge- og isoleringsmaterialer. Instrumenter er udstyret med en lang slank sensor der gør det muligt at komme ind i konstruktioner via et lille hul og måle temperatur og luftfugtighed.. Måleområde: Luftfugtighed 0 – 100% RF ± 1,8% RF (10 – 90% RF) Temperatur -20 - +70 C ± 0,5 C (-10 - +70 C)

Egenskaber: Automatisk beregning af dugpunkt, ligevægt vandindhold træ. Absolut vandindhold i g/m3 Entalpi i kJ/K Wet-bulb temperatur i C Sorption isotermer for løvtræ, nåletræ samt 10 forskellige typer byggematerialer. Opbevaring af de 5 seneste måle værdier. 355/510 mm (L) Sensor rørlængde: 165x5,5mm (ø) 320x5,5mm (ø)


HYDROMETTE - BL COMPACT RH-T FLEX 250/350

BL COMPACT RH-T FLEX 250/350 er et præcis thermo hygrometer designet til hurtigt at måle den relative luftfugtighed og luftens temperatur. Ved brug af programmerede sorptions isotermer kan vægt og procentsatser bestemmes for forskellige bygge- og isoleringsmaterialer. Instrumenter er udstyret med en lang slank flex sensor der gør det muligt at komme ind i konstruktioner via et lille hul og måle temperatur og luftfugtighed. Måleområde: Luftfugtighed 0 – 100% RF ± 1,8% RF (10 – 90% RF) Temperatur -20 - +70 C ± 0,5 C (-10 - +70 C)

Fleksibel måleprobe muliggør målinger svært tilgængelige steder

Egenskaber: Automatisk beregning af dugpunkt, ligevægt vandindhold træ. Absolut vandindhold i g/m3 Entalpi i kJ/K Wet-bulb temperatur i C Sorption isotermer for løvtræ, nåletræ samt 10 forskellige typer byggematerialer. Opbevaring af de 5 seneste måle værdier. 440/545 mm (L) Sensor rørlængde: 250x6,5mm (ø) 350x6,5mm (ø)


HYDROMETTE - BL COMPACT IR

BL COMPACT IR er et elektronisk infrarød måleinstrument til berøringsfri overflademålinger på forskellige materialer. Instrumentet har en indbygget laserpointer der angiver positionen for målingen.

BL COMPACT IR er velegnet til detektering af kuldebroer samt kontrol af dugpunkt. Særligt velegnet til genstande med lav termisk kapacitet som træ, isolering m.m. samt til at lokalisere varmerør. Måleområde: Temperatur -40 - +380 C ± 0,5 C (0 - 60 C) ved 0 - 50 C omgivelsestemperatur.

Laser pointeren viser måle punktet

Egenskaber: Laserpointer til at identificere målespot. 06:01 optisk system Emissivitet indstilles fra 20 til 100% USB interface til overførelse af måledata til PC


HYDROMETTE - BL COMPACT TF-IR

BL COMPACT TF-IR har sensor til infrarøde temperatur målinger på overflader, samt måling af lufttemperatur og luftfugtighed. Kombinationen af måle teknikker giver mulighed for hurtig og præcis at vurdere betingelserne for dugpunkter på overflader som vægge, lofter, gulve m.m. Udover at vise den målte værdi giver instrumentet et akustisk signal, når en kritisk overflade temperatur detekteres. BL COMPACT TF-IR giver dig mulighed for at undersøge om evt. skimmelsvamp skyldes kondens. Måleområde: Luftfugtighed 0 – 100% RF ± 2% RF (20 – 80% RF)

Temperatur -20 - +70 C ± 0,5 C (-10 - +60 C) Infrarød måleområde -40 - +380 C ± 0,5 C (0 - +60 C) ved 0 - 50 C omgivelses temperatur. Egenskaber: Indbygget akustisk interval signal: Jo mere overfladetemperaturen nærmere sig dugpunktstemperaturen skifter signalet fra en bippende lyd til en konstant tone. Laserpointer til at identificere måle-spot. 06:01 optisk system. USB interface til overførelse af måleværdier Emissivitet fra 20 – 100 % Opbevaring af de 5 seneste måle værdier.


HYDROMETTE - BL H 40

BL H 40 er en elektronisk træfugtmåler. BL H 40 anvender modstands princippet ved måling af træfugt. Instrumentet anvendes før og efter forarbejdning. BL H 40 har justerbar træ temperatur hvilket muliggør ekstra stor nøjagtighed ved målinger. BL H 40 er særligt velegnet til snedkere, møbelsnedkere, gulvlæggere samt træfugt målinger der kræver præcise resultater. Måleområde: 5 – 40% (tørvægt) Egenskaber: 7-niveau`s træsort korrektion (mere end 300 typer) Temperaturkompensation sker manuelt eller automatisk i intervallet -10 - +40 C

Fugtmåling foretages vinkelret på træfiber retningen med en M20 elektrode. Forskellige elektroder kan tilsluttes.


HYDROMETTE - BL HT 70

BL HT 70 er en elektronisk træfugt og temperaturmåler, der bruger modstands princippet. Instrumentet anvendes til individuelle målinger før og efter forarbejdning. Den justerbare træ temperatur giver mere præcise målinger. Særligt velegnet til savværker, gulvproduktioner m.m.

Foruden et BNC stik har BL HT 70 et jack stik, som forskellige temperaturfølere kan tilsluttes.

Måleområde: Træfugt 5 – 70% (tørvægt) 3,1 – 41% vandindhold Temperatur -50 - +250 C ved anvendelse af ET 10 BL Infrarød måleområde -40 - 380 C ved anvendelse af IR 40 BL Egenskaber: 7-niveau`s træsort korrektion (mere end 300 typer) Træ temperatur korrektion sker manuelt eller automatisk i intervallet -10 - +50 C Lagring af de 10 seneste målinger. Valgfrit 5 kundespecifikke kurver kan programmeres.


HYDROMETTE - BL E

BL E er en elektronisk fugtighed og temperatur måler til præcise målinger i bygge- og isoleringsmaterialer. Instrumentet er baseret på modstansmålinger. Instrumentet har en indicator der direkte angiver den strukturelle fugtighed i % for 23 forskellige byggematerialer som afretningslag, gips, beton, mursten osv. Fugt: 0 – 100 digits (skannings interval) 0,1 – 42,2 vægt -% eller 0,2 – 0,9 CM-%, afhængig af materialet der måles.

Temperatur: -50 - +350 C Infrarød måleområde: -40 - +380 C Egenskaber: Direkte udlæsning af den strukturelle fugt i vægt-%, CM-% i 3 linjers LCD display Opbevaring af de 5 seneste måleværdier. Valgfrit 5 kundespecifikke kurver kan programmeres fra fabrikken. 185 mm (L)

Måling af strukturel fugt i mursten ved hjælp af M 25-100 børste elektrode par.


HYDROMETTE - HB 35 HB 30 er en elektronisk træ og materiale fugtmåler, der måler via modstand. Takket være en lang række tilslutningsmuligheder af aktive elektroder, er instrumentet utrolig fleksibel og giver mulighed for ikke destruktive målinger. Overflade temperatur kan måles via infrarød sensor. HB 30 er særligt velegnet til skadeservice- og byggebranchen. Måleområde: Træfugt 4 – 30% (tørvægt) Byggefugt Infrarød måling Egenskaber: Direkte udlæsning af træ fugt i % på stort LCD-display, opløsning 0,1% 2-niveau`s træ art korrektion med mere end 300 typer.

HB 30 med M 25-100 børste elektrode par.


HYDROMETTE - UNI 1 UNI 1 er et elektronisk multi måle instrument med 3 måle værdier hvor aktive prober til måling af strukturel fugt, luftfugtighed og temperatur kan tilsluttes. Følgende aktive prober kan tilsluttes: B50, B60, LB70 til ikke destruktive målinger af fugt i vægge, lofter, gulve m.m. MB35 for måling af fugt i betonoverfladen. MH34 til måling af høje fugtværdier i nåletræ. IR40 EL måling af overfladetemperatur, kuldebroer og dugpunktstemperatur. Alle Pt100 temperaturfølere. Specielt velegnet til teknikkere, taksatorer, skadeservice- og býggebranchen .

Egneskaber: Hurtig måling af fugt i bygninger. Måling i materialer uden beskadigelse. Hurtig oversigt over fugtfordelingen. Strukturel fugt Luftfugtighed Temperatur Træfugt


HYDROMETTE - UNI 2 UNI 2 er et elektronisk multi måle instrument med 3 måle værdier hvor aktive prober til måling af strukturel fugt, luftfugtighed og temperatur kan tilsluttes. Følgende aktive prober kan tilsluttes: Samme prober som UNI 1 samt ekstra prober angivet i info boksen nederst på siden. Specielt velegnet til teknikkere, taksatorer, skadeservice- og býggebranchen .

Måling af strukturel fugt ved hjælp af uni 2 og et M21-250 dybde elektrode par.


Profile for FugTek

Gann måleinstrumenter (2)  

FugTek Gann målere - træfugtmåler - materiale fugtmåler - fugtmålere fra Gann.

Gann måleinstrumenter (2)  

FugTek Gann målere - træfugtmåler - materiale fugtmåler - fugtmålere fra Gann.

Profile for fugtek
Advertisement