Page 1

JokiLaakerinLehti Riippumattoman toimittajan ajankohtaisia uutiskuulia laakereiden maailmasta

2/2010

JokiLaakerille historiallisen mittava sopimus Rolls-Royce Marinen ja Schaeffler Finlandin kanssa 3J :lle koko maan kattava sopimus Mets채liiton kanssa


Parasta Aikaa! Syksy 2010 tulee jäämään yhtiössämme mieleen kaikkien aikojen sopimussyksynä. Lisäksi otimme taantumasta selkävoiton, puhtaasti 6-0! Työn määrä, jonka olemme saaneet tehdä on aivan valtava ja myös henkilökunnan sitoutuminen on ollut upeaa. Mutta ehkä juuri nämä seikat ovat tehneet

kaiken sen mahdolliseksi, jossa nyt olemme onnistuneet. Kolmikantasopimus JokiLaakeri Oy:n, Rolls-Royce Oy Ab:n sekä Schaeffler Finland Oy:n kanssa luo vahvan pohjan tulevaisuuteen ja mikä tärkeintä, opettaa meitä urautuneita laakerikauppiaita uuteen ajatteluun sekä toimintamalliin. Uusien asioiden oppiminen sekä toteuttaminen ovat mielestäni elinehto nykyisessä kovenevassa bisnesympäristössä. Meidän pitää muuttua koska asiakkaidemme tarpeetkin muuttuvat, vierivä kivi ei sammaloidu! JokiLaakeri Oy oppii näissä sopimuksissa uusia toimintamalleja, uusia tapoja palvella paremmin. Ja varmasti tulemme tarjoamaan ja soveltamaan oppimiamme asioita muidenkin yhteistyökumppaneidemme kanssa. Myös kaikki muut yhteistyösopimukset, joista kerromme tässä lehdessä ja lopuista sekä mahdollisista uusista seuraavassa lehdessä, ovat meille äärettömän tärkeitä! Mikään sopimus ei ole vähäpätöinen, se pitää meidän nöyränä muistaa. JokiLaakeri Oy on nyt ja tulevaisuudessa kasvuhalui-

2

JokiLaakerinLehti

nen yhtiö, haluamme kasvaa yhteistyökumppaneidemme ohessa sekä hankkia uusia kumppanuuksia aktiivisesti. Markku ja Petteri Suomi, isä ja poika, liittyivät yhtiön vahvuuteen Tampereella ja Ilkka Jormanainen Lahdessa. Toivotan heidät kaikki suuresti tervetulleeksi ja olen kovin iloinen että yhtiömme työpaikkana kiinnostaa ammattilaisia.

Mittava yhteistyösopimus JokiLaakeri Oy:n Rolls-Royce Oy Ab:n ja Schaeffler Finland Oy:n kesken on allekirjoitettu "Tämä on rohkea avaus uuteen palvelumalliin ja kolmikantaiseen yhteistyöhön asiakkaan ja toimittajan kanssa."

Kun tunnemme tämän korvaamattomuuden tunteen työssämme, pitäisi ehkä kuitenkin yrittää jossain kohtaa hiukan pysähtyä ja huokaista, olla tyytyväinen saavutuksiinsa. Olla tyytyväinen että taas koittaa uusi vuosi uusine mahdollisuuksineen tai sitten mahdollisuus vain olemiseen, rauhoittumiseen. Koska elämme kuitenkin parasta aikaa, Parasta Aikaa…

Jori Paatsjoki Toimitusjohtaja

R

unsaan vuoden mittaiset neuvottelut yhteistyöstä ja sopimuksesta ovat takana. Pöydällä on täysin uudenlainen sopimus kolmikantaisesta yhteistyöstä. – Meille tämä sopimus on merkittävä liiketoiminnallisesti ja erittäin haastava palvelujemme kehittymisen kannalta. Sopimus on ennen kaikkea logistinen malli hoitaa ja vastata toimituksista asiakkaalle yhteistyössä toimittajan kans-

sa. Jokainen sopimuksen osapuoli pääsee hyvin lähelle toisten toimintaa ja toimintamalleja. Ydinasioita tässä ovat keskittäminen, kehittäminen ja keskittyminen omaan osaamiseen, toteaa toimitusjohtaja Jori Paatsjoki JokiLaakerista heti sopimuksen allekirjoituksen jälkeen. – Sopimus on hyvin merkittävä meille tulevaisuuden liiketoiminnan kehittämisen kannalta. Kolmen vuoden so-

pimus on poikkeuksellisen pitkä ja sen taloudellinen merkitys on suuri, noin viisi miljoonaa euroa vuositasolla. Tällainen sopimus mahdollistaa, sekä pituutensa että laajuutensa ansiosta meille toimintojen uskottavan suunnittelun ja kehittämisen juuri tälle alueelle, Paatsjoki jatkaa. – Sopimus edustaa uudenlaista ajattelua kolmen kumppanin yhteistyöstä. Kysymyksessä on uutta toimintamallia

JokiLaakerinLehti

3


Rolls-Royce plc on englan-

"Sopimus on ennen kaikkea logistinen malli hoitaa ja vastata toimituksista asiakkaalle yhteistyössä toimittajan kanssa."

tilainen pörssiyhtiö, joka toimii neljällä eri toimialalla: siviili-ilmailu, puolustusteollisuus, energialaitokset ja meritekniikka. Rolls-Royce Marine on yksi maailman johtavista meritekniikan valmistajista. Rolls-Royce Oy Ab on osa Rolls-Royce konsernin Marine-toimialaa. Yhtiöllä on Suomessa kolme eri toimipaikkaa: tuotantolaitokset Raumalla ja Kokkolassa sekä myyntikonttori Helsingissä. Tuotevalikoimaan kuuluvat potkurilaitteet, vintturijärjestelmät ja vesisuihkulaitteet sovellettuina moniin erityyppisiin aluksiin.

Schaeffler Finland Oy on Schaeffler Groupin tytäryhtiö, joka toimii INA- ja FAG-laakereiden edustajana ja maahantuojana Suomessa. Schaeffler Group lukeutuu maailman johtaviin laakerivalmistajiin. Schaeffler Finland Oy on osa Teollisuus liiketoiminta-aluetta. Innovatiivisuus, pitkäaikainen kokemus, korkea laatu ja motivoitunut henkilökunta ovat Schaeffler Groupin menestyksen avain. Yritys tarjoaa luotettavia laakerointiratkaisuja lähes kaikkiin käyttökohteisiin hienomekaniikasta raskaaseen koneenrakennukseen. Laakereiden valintaan liittyvät laskenta- ja neuvontapalvelut sekä kunnossapidon ja kunnonvalvonnan tuotteet ovat yrityksen palveluja.

4

JokiLaakerinLehti

Tyytyväiset sopimuksen tekijät vasemmalta toimitusjohtaja Jaakko Ingren Schaeffler Finland Oy, hankintapäällikkö Juha Pakomäki Rolls-Royce Oy Ab ja toimitusjohtaja Jori Paatsjoki JokiLaakeri Oy.

hakeva pilottihanke, jossa keskitetään hankinnat lähes sataprosenttisesti yhdelle toimittajalle ja varastointi ja tuotevirtojen hallinta yhdelle jälleenmyyjälle. Odotamme tältä mallilta paljon. Esimerkiksi JokiLaakeria pidämme jatkossa meidän suuntaamme laakereiden palvelukeskuksena. Heillä on suorat yhteydet omiin järjestelmiimme, joiden perusteella he suorittavat hankinnat, varastoivat ne ja muodostavat meille oikeanlaiset paketoinnit toimitukseen. Varsinaisista tilauksista voidaan jatkossa luopua kokonaan. JokiLaakerista tulee kiinteä osa logistiikkajärjes-

telmäämme, kommentoi hankintapäällikkö Juha Pakomäki Rolls-Royce Oy Ab. – Myös Schaeffler Finland Oy:lle tämä on ehdottomasti ensimmäinen kerta kun yhteistyöstä sovitaan näin laajana. Tärkeimpinä osina tätä sopimusta näemme sen tarjoaman ennustettavuuden tuotteiden osalta ja avoimen toimintamallin, joka mahdollistaa tiiviin yhteistyön myös tuotekehityksessä. Laakeri on tuotannon kohteena erikoistuote, jonka suunnittelu ja tuotantoajat ovat aina pitkiä. Nyt voimme keskittyä yhteisiin tavoitteisiin koko ketjun mitalta, analysoi sopimusta toi-

mitusjohtaja Jaakko Ingren Schaeffler Finland Oy:stä. – Sopimukseen pääsemistä auttoi varmasti se, että osapuolet olivat tuttuja jo vanhastaan ja toisten toimintamallit tun-

nettiin ja niihin luotettiin, hän jatkaa. JokiLaakeriin olemme tottuneet luottamaan hyvänä yhteistyökumppanina, Jaakko Ingren jatkaa.

"Kolmen vuoden sopimus lähes kaksinkertaistaa liikevaihtomme."

JokiLaakerinLehti

5


Lahden JokiLaakeri palvelee omalla osaamisellaan tuoreen leivän valmistumista Lahden Fazerilla

Meillä on aina ollut hyvä yhteistyö Fazerin Lahden leipomon kunnossapito-osaston kanssa. Se on sujunut hyvin ilman varsinaisia sopimuksia, kertoo Matti Viljanen JokiLaakerista. Fazerin sisäinen toimintamalli on muuttunut ja meilläkin on nyt sopimus heidän kanssaan. Tämä on selkiyttänyt tilannetta tietysti entisestään, hän jatkaa. Tekninen päällikkö Jani Heinonen Fazer Leipomot Oy: stä on yhteistyöhön tyytyväinen. Se on aina sujunut mallikkaasti ja siihen on voinut luottaa. Nyt neuvoteltu sopimus tuo tilanteeseen jatkuvuutta ja uusia mahdollisuuksia kehittää yhteistyötä.

Fazer Lahden leipomo Leipomo perustettu ........1909 Fazerin omistukseen .......1958 Nykyiselle paikalleen ......1962 Hapankorppuleipomo . ...1995 Pakkaamon laajennus . ...2005 Siiloston laajennus . ........2005 Henkilöstö noin............... 500 Tuotantolinjoja................12 Ruokaleipä . ....................83 % Kahvileipä . .....................17% Vientivalmistusta . ..........7 %

Tekninen päällikkö Jani Heinonen Fazer leipomot ja myyntipäällikkö Matti Viljanen JokiLaakeri tarkkailevat Ruispuikuloiden matkaa paistoon. Taustalla Lahden Leipomon uusin paistolinja.

6

JokiLaakerinLehti

– Fazerin tavoitteena vielä jokin aika sitten oli saada huollon osalta aikaan toimiva valtakunnallinen ratkaisu. Kun mallia muutettiin niin, että paikallinenkin sopiminen tuli mahdolliseksi, oli luonnollista jatkaa siitä mitä käytännössä oli tehty jo vuosia, sanoo tekninen päällikkö Jani Heinonen Fazerilta. – JokiLaakerin kanssa yhteistyö oli sujunut sen verran mukavasti että oli luonnollista jatkaa heidän kanssaan myös sopimuk­ sellisessa tilassa, hän jatkaa. Jani Heinonen selvittää leipomoiden huoltotarpeita.

– Toimimme 24 tuntia vuorokaudessa ja meillä on aina paikalla huoltohenkilöstöä, samoin 24 tuntia/vrk. Äkilliset tilanteet pitää pystyä purkamaan välittömästi. Esimerkiksi soitto JokiLaakerin päivystykseen keskellä yötä on aivan normaalia toimintaa, joskaan ei onneksi aivan tavallista. Viikoittaiset huollot on keskitetty lauantaille. Näitä huoltoja varten pidämme itse, ja odotamme että JokiLaakerikin pitää, tietyn suuruista varmuusvarastoa. Tämä palvelu on tärkeää koska oma varastomme on saattanut huveta viikon aikana nopeisiin huoltotarpei-

siin ja kappalemäärät eivät välttämättä kata ison huollon tarvetta. Huollot ja niiden seuranta on meillä SAP:ssa. Olemme itse kehittäneet järjestelmään kalenterin säännönmukaisista huoltotarpeista. Se on nyt jo hyvä järjestelmä, mutta kehitämme sitä edelleen. – Kun puhumme elintarviketuotannosta, se merkitsee erityisvaatimuksia myös laakereille, voimansiirroille ja ketjuille. Puhutaan hygieniasta ja ääriolosuhteista sekä kylmässä että kuumassa. Myös jauhopöly on erittäin hankala tekijä näissä prosesseissa. Huollossamme on työssä kaikkiaan 34 henki-

löä. Yhteydet JokiLaakeriin tapahtuvat yleensä työnjohtajien välityksellä. Ja sen lisäksi meillä on tekninen ostaja, joka huolehtii oman varaston ylläpidosta. Meillä itsellämme on noin 150 nimikettä laakerituotteita jatkuvasti varastossa. Myyntipäällikkö Matti Viljanen JokiLaakerista tuntee talon tavat jo monien vuosien kokemuksella. Nyt neuvoteltu sopimus antaa erinomaisen pohjan tehdä hyvästä vielä parempaa. – Tämä on luottamuksen osoitus työllemme, mikä tietysti lämmittää kuin tuore ruisleipä, hän kommentoi.

JokiLaakerinLehti

7


JokiLaakeri Lahti

Tilaa ja mahdollisuuksia tulee nyt niin että hymyilyttää

Lahden JokiLaakeri uusiin tiloihin ensi vuoden alusta MIKKELI

Viljanen JokiLaakerista. - Tilan ahtaus nykyisissä tiloissamme on ollut todettu tosiasia jo kauan. Sopivaa uutta tilaa on haettu jo jonkin aikaa, ja nyt se sopiva ja riittävän tasokas tila löytyi. Ahtaus vanhoissa tiloissa ei vielä haitannut palvelukykyämme, mutta oli vain ajan kysymys että niin kävisi, jos uutta tilaa ei pian olisi löytynyt, hän jatkaa. Nyt on syytä hymyyn, näissä tiloissa palvelujen kehittäminen onnistuu hyvin.

8

JokiLaakerinLehti

maank

Uuden

lsin He

LAUNE

tie an

sanoo myyntipäällikkö Matti

makkaasti kasvanut. Samalla myös tuotteisiin liittyvien palvelujen kyselyt ovat kasvussa, hän jatkaa. – Uusien tilojen suunnittelu alkaa välittömästi. Tilat tullaan jakamaan kolmeen osaan. Suurin tila tulee tietysti varastolle. Lavapaikkojen määrä lähes kymmenkertaistuu nykyiseen tilanteeseen verrattuna. Laskimme että saamme nyt noin 300 lavapaikkaa. Osa ti-

il att

ja nyt se sitten lopulta onnistuu,

– Aikaisempiin tiloihin verrattuna saamme monia toimintaamme parantavia tekijöitä. Tilan lisäksi saamme esimerkiksi ajanmukaiset lastausolosuhteet, tavara tulee ja lähtee suoraan sisällä käsiteltynä, sanoo Matti Viljanen. Jo nykyisten sopimustemme toteuttaminen sovitulla tavalla edellytti selvää parannusta tilaratkaisuihimme. Varastoitavien tuotteiden määrä on voi-

rim

si O Uu

- Tätä on suunniteltu jo pitkään

gin ti

e

atu

KESKUSTA

RENKOMÄKI HELSINKI

loista saneerataan toimistoja neuvottelutiloiksi, hän tarkentaa. – Hyvin tärkeänä kohteena näemme myymälä- ja näyttelytilojen suunnittelun. Niiden toimivuuteen ja viihtyisyyteen

tulemme kiinnittämään paljon huomiota. Tulemme tiedottamaan hyvissä ajoin muuttomme ajankohdasta asiakkaillemme ja sidosryhmillemme.

JokiLaakerinLehti

9


Yhdistetyt voimavarat ja monipuolinen osaaminen vaikuttivat Metsäliitto-konsernin kanssa solmitun sopimuksen syntymiseen

3J allekirjoitti toimitussopimuksen Metsäliitto-konsernin kanssa - käytäntöjen kehittäminen alkoi eri yksiköissä

Metsäliitto-konserni lyhyesti Metsäliitto on noin 30 maassa toimiva metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteissa ja palveluissa yhdistyvät vastuullinen metsätalous ja innovatiivinen teknologia. Metsäliitto-konserni tuottaa huipputuotteita uusiutuvasta pohjoismaisesta puuraaka-aineesta kestävällä tavalla. Konsernin viisi liiketoiminta-aluetta ovat puunhankinta, puutuotteet, sellu, kartonki ja paperi sekä pehmo- ja ruoanlaittopaperit. Metsäliitto-konsernin liikevaihto on 5 miljardia euroa, ja se työllistää 14 000 henkilöä. Metsäliitto Osuuskunnan omistaa lähes 130 000 suomalaista metsänomistajaa, jotka saavat osuuskunnaltaan monipuolisia metsänhoidon, puukaupan ja sijoittamisen palveluita.

10

JokiLaakerinLehti

Metsäliitto-konserni kilpailutti teknisen toimittajan sopimuksensa syksyllä 2009. Se haki yhteistyökumppania, joka pystyy maanlaajuisesti palvelemaan kaikkia Suomessa toimivia yksiköitä. 3J oli mukana tarjouskilpailussa, joka ratkesi pitkän neuvotteluprosessin jälkeen positiiviseen lopputulokseen. – Neuvottelut olivat todella perusteelliset. Eri toimittajien vahvuudet punnittiin perin pohjin. Prosessi kesti kaikkiaan reilusti yli puoli vuotta, kommentoi toimitusjohtaja Jori Paatsjoki Jokilaakerista. – Tähän yhteistyökuvioon saatiin lisätukea Kotkan Teollisuustarvike Oy:ltä, joka tuli palvelemaan Kaakkois-Suomen aluetta, hän jatkaa – Ratkaisuun vaikuttivat varmasti monet tekijät, sanoo toimitusjohtaja Jari Ylinen Porin Laakerista. – Kykymme toimittaa useita merkkejä Multibrand-periaatteen mukaisesti on asiakkaallemme merkittävä etu

myös taloudellisesti. Toisaalta olemme selkeästi keskittyneet omaan ydinosaamiseemme, jonka hallitsemme kattavasti, hän jatkaa päätökseen vaikuttavista tekijöistä. 3J:llä on ollut jo vuosia yhteyksiä Metsäliitto-konsernin muutamiin yksiköihin. Nämä kokemukset varmasti omalta osaltaan helpottivat luottamuksen syntymistä. Sopimus astui voimaan 1.7.2010. Tämä ei vielä tarkoittanut kovin mullistavaa muutosta heti itse toimintaan. Pohja tulevalle oli luotu. Nyt toimitukset tapahtuvat kuten aikaisemminkin. Seuraava askel on jatkaa neuvotteluja kunkin yksikön kanssa ja luoda juuri heidän tarpeisiinsa parhaiten sopiva toimintaja toimitusmalli. – Meille tämä sopimus on merkittävä avaus siihen suuntaan, että pystymme hallitsemaa koko maan riittävällä tehokkuudella, painottaa Jori Paatsjoki.

JokiLaakeri Open toi sadat vieraat perinteiseen tapahtumaan Kiitos käynnistä! JokiLaakeri Open -hovihankkija Matti Ahonen jakaa muhevaa lihakeittoa kunnon rukiisen kaveriksi. Kyllä maistui, kiitos kokille!

JokiLaakerinLehti

11


Sandvik Coromant esittelee uuden ISO-teräohjelman Tehoa superseosten ja titaanin sorvaukseen Lastuavien työkalujen ja työkalujärjestelmien osaaja Sandvik Coromant esittelee ISO S -alueen sorvaustöihin optimoidun geometriavalikoiman, joka käsittää yli 300 uutuusterää. Valikoimasta on helppo valita kuhunkin koneistustyöhön sopivin terä. Kuumalujien superseosten ja titaaniseosten koneistukseen tarkoitetut terät kattavat

kaikki työvaiheet rouhinnasta viimeistelyyn sekä jatkuvan ja hakkaavan lastuamisen. Uusien geometrioiden avulla koneistus on helppo optimoida, jolloin tuloksena on parempi tuottavuus, erinomainen prosessivarmuus ja hyvä pinnanlaatu. ISO S -ohjelma käsittää kuusi eri geometriaa, jotka on tarkoitettu 0,2–10 mm:n las-

Sandvik Coromant tuo uusien, ISO S -alueen sorvaustöihin optimoitujen geometrioiden myötä markkinoille yli 300 terää.

tuamissyvyyksille. Geometrioiden valtteja ovat hyvä lastunhallinta ja pieni terään kohdistuva paine. Uutuus­ geometrioista neljä on suunniteltu kevyeen rouhintaan ja

viimeistelyyn kohtalaisilla ja pienillä lastuamissyvyyksillä ja kaksi vahvempaa geomet­ riaa tavanomaiseen ja kevyeen rouhintaan isommilla lastuamissyvyyksillä.

Uusi terälaatu tehostaa ruostumattoman teräksen jyrsintää Sandvik Coromantin GC1040-jyrsintälaatu pysyy terävänä pidempään

Sandvik Coromantin uusi jyrsintälaatu GC1040.

Sandvik Coromant tuo markkinoille uuden jyrsintälaadun GC1040, joka on tarkoitettu vaativien austeniittisten ruostumattomien terästen ja duplex-terästen kustannustehokkaaseen ja korkealaatuiseen koneistukseen. Konepajat saavat käyttöönsä luotettavan te-

rälaadun, joka pysyy pitkään terävänä, antaa pienet lastua­ misvoimat ja kuluu hitaasti. Sandvik Coromant suosittelee GC1040:tä ensisijaiseksi valinnaksi kulmajyrsintään pienillä halkaisijoilla keskiraskaasta rouhinnasta aina viimeistelyvaiheisiin saakka. Te-

JokiLaakerin uutta autokalustoa tuorein teippauksin valmiina palvelemaan asiakkaita.

12

JokiLaakerinLehti

rä- ja työkaluspesialistiemme mukaan uutuuslaatu on erittäin varma ratkaisu ei-tukeviin olosuhteisiin ja soveltuu hyvin miehittämättömään tuotantoon. Laatu GC1040 on saatavissa laajaan valikoimaan eri CoroMill®-jyrsinmalleja.

3J messuilla Alihankinta Näillä messuilla kaikki haluavat olla mukana, taantuma tai ei Messujärjestäjän mukaan tänäkin vuonna Alihankintamessut olivat menestys sekä näytteilleasettajien että asiakkaiden mielestä. Kävijöiden tyytyväisyys oli lähes sata prosenttia. Kävijöitä oli tänä vuonna kaikkiaan noin 15 500 alan ammattilaista. Messuille voidaan siis odottaa menestyksekästä tulevaisuutta, varsinkin jos taantumakin vihdoin helpottaa. 3J oli mukana yhteisellä osastolla. Tämä on yhteenliittymän mielestä merkittävin tapaamispaikka. Muka-

na oltiin tässä muodossa toista kertaa. Täällä käyvät kaikki. Tämä muodostaa muutamassa päivässä merkittävän keskustelufoorumin, jossa kuullaan viimeisimmät uutiset. – Minkäänlainen taantuma ei täällä näy. Osastot ovat edelleen viimeisen päälle suunniteltuja, väki liikkuu vilkkaasti vaihtamassa mielipiteitä ja kuulumisia, alustavia kontakteja luodaan aktiivisesti, mainitsee toimitusjohtaja Jori Paatsjoki JokiLaakerista. – Täällä me tulemme näkymään jatkossakin, hän jatkaa.

JokiLaakerinLehti

13


JokiLaakeri Oy osaa teknisen kaupan ja palvelun Meillä on korkealuokkaiset edustukset, kilpailukykyiset hinnat, ammattitaitoinen henkilökunta ja kattava palvelutarjonta. Asiakkaidemme toiveet ja tavoitteet ovat palvelutarjontamme lähtökohta. Kysy miten voimme teitä palvella.

JokiLaakeri Oy, Tampere

Tampereelle ja Lahteen uusia voimia pitämään palvelutaso korkeana Tampere ja Lahti saivat uusia ammattilaisia vahvistamaaan sujuvaa palvelua. Jokainen taloon tullut on omalla sarallaan alan ammattilainen. Markku Suomi tuo vuosikymmenten kokemuksensa JokiLaakerin asiantuntijapalveluihin ja myyntiin. Petteri Suomi, joka on edellisen poi-

14

JokiLaakerinLehti

ka, hoitaa kuljetusten, varaston ja asiakkaiden hyllytyksen tehtäviä. (kuva yllä) Lahdessa Ilkka Jormanainen hoitaa Lahden varastoa ja vastaa uuden Viton ratissa tuotteiden sujuvasta siirtymisestä asiakkaille sovitulla aikataululla. (Kuva oikealla)

JokiLaakeri Oy, Lahti

Jori Paatsjoki Toimitusjohtaja Suora 010 525 1602 Matkapuhelin 0400 638 051 jori.paatsjoki@jokilaakeri.fi

Jari Pelttari Tekninen johtaja Suora 010 525 1605 Matkapuhelin 040 570 6110 jari.pelttari@jokilaakeri.fi

Matti Viljanen Myyntipäällikkö Suora 010 525 1612 Matkapuhelin 050 917 9571 matti.viljanen@jokilaakeri.fi

Pekka Ahola Myyntipäällikkö Suora 010 525 1609 Matkapuhelin 040 770 6090 pekka.ahola@jokilaakeri.fi

Sanna Korpela Ostot ja ulkomaankauppa Suora 010 525 1603 Matkapuhelin 050 373 2466 sanna.korpela@jokilaakeri.fi

Jukkapekka Päivinen Myynti Suora 010 525 1613 Matkapuhelin 050 917 9572 jukkapekka.paivinen@jokilaakeri.fi

Timo Karvonen Tuotepäällikkö, työkalut Suora 010 525 1607 Matkapuhelin 050 322 8058 timo.karvonen@jokilaakeri.fi

Kristiina Talonpoika Taloushallinta Suora 010 525 1604 kristiina.talonpoika@jokilaakeri.fi

Juha Kemppi Myynti Suora 010 525 1681 Matkapuhelin 050 492 9810 juha.kemppi@jokilaakeri.fi

Pekka Koskinen Myynti Suora 010 525 1606 Matkapuhelin 040 861 6881 pekka.koskinen@jokilaakeri.fi

Eero Karjalainen Logistiikka, varasto Suora 010 525 1610 Matkapuhelin 040 7000 722 eero.karjalainen@jokilaakeri.fi

Ilkka Jormanainen Kuljetukset, varasto Matkapuhelin 050 339 3380 ilkka.jormanainen@jokilaakeri.fi

Kirsi Lehtiaho Tavaran lähetys ja vastaanotto Matkapuhelin 050 323 0305 kirsi.lehtiaho@jokilaakeri.fi

Markku Suomi Myynti Suora 010 525 1608 Matkapuhelin 050 339 3044 markku.suomi@jokilaakeri.fi

Petteri Suomi Varasto, kuljetukset Matkapuhelin 050 339 3133 petteri.suomi@jokilaakeri.fi

Näissä merkeissä:

24-tunnin palveluja päivystysnumero: Tampere 010 525 1600, Lahti 010 525 1611

Laakerit • INA FAG • TIMKEN • WD Voimansiirto • SKS MEKANIIKKA OY Lastuavat Työkalut • SANDVIK COROMANT • DORMER TOOLS Tiivisteet • FREUDENBERG SIMRIT OY Seeger-Varmistimet/Nilos-Renkaat • KNORRING OY Kemikaalit • SIPOON AT-TUOTE OY Teollisuusliimat • LOCTITE Erikoisrasvat • KLÜBER LUBRICATION

JokiLaakerinLehti

15


www.jokilaakeri.fi JokiLaakeri Oy, Tampere Ilmailunkatu 17, 33900 Tampere , PL 12, 33101 Tampere Keskus 010 525 1600, faksi 010 525 1616 JokiLaakeri Oy, Lahti Helsingintie 50 (vanha Starkki), 15100 Lahti Keskus 010 525 1611, faksi 010 525 1615

Tutustu aiemmin ilmestyneisiin JokiLaakerin Lehtiin netiss채 www.jokilaakeri.fi

2_2010_Lehti  

3J :lle koko maan kattava sopimus Metsäliiton kanssa JokiLaakerille historiallisen mittava sopimus Rolls-Royce Marinen ja Schaeffler Finland...