Page 1

IDENTITAT PRÒPIA

2012/13

REA A BA LITZAC IÓ RCE LON A

8a EDICIÓ ÀMBIT PSICOLOGIA I EDUCACIÓ

CURS DE POSTGRAU

Teràpia de Parella OBJECTIUS – Capacitar els alumnes per a la intervenció psicoterapèutica en relació amb els conflictes psicològics i de relació interpersonal que es puguin produir en una relació de parella. – Capacitar per a la intervenció en la mediació en parelles en procés de separació. – Potenciar el coneixement dels aspectes legals relacionats amb la constitució i dissolució de les relacions de parella. – Potenciar les capacitats dels alumnes per a la intervenció de suport a persones en procés de separació o divorci. – Capacitar per a l’orientació a les parelles en aquells conflictes en què estan implicats els fills o les famílies d’origen respectives.

www.iesp.cat

www.iesp.cat


CURS DE POSTGRAU EN TERÀPIA DE PARELLA PER LA UNIVERSITAT DE GIRONA (Codi: 122001) DURADA, CALENDARI I HORARI 100 h (70 h lectives i 30 h de treballs pràctics) / 9 crèdits Del 27 d’octubre de 2012 al 8 de juny de 2013. Un dissabte al mes de 10.00 a 14.00 h i de 15.30 a 18.30 h PROGRAMA 1. La relació de parella 2. Teràpia de parella 3. Situacions especials en teràpia de parella 4. El divorci i la mediació Aquest programa forma part del MÀSTER EN PSICOTERÀPIA, integrat per tres postgraus i una tesina que es poden realitzar de forma independent: > Psicoteràpia Integradora > Teràpia Breu Estratègica > Teràpia de Parella o de Grup > Tesina (només al Màster) REQUISIT D’ADMISSIÓ Llicenciatura o Grau en Psicologia o Medicina PROFESSORAT Consulteu el quadre docent a: www.fundacioudg.org LLOC DE REALITZACIÓ Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella C. València, 300, entl. 2 · 08009 Barcelona <Metro: Diagonal i/o Passeig de Gràcia> PREU 1.250 €* (o des de 118,78 €/mes**) * Inclou una assegurança d’accidents. No inclou les taxes d’expedició del títol de la UdG / ** Segons finançament a 11 mesos. Condicions subjectes a les fluctuacions del mercat. FINANÇAMENT Consulteu les opcions de finançament a: www.fundacioudg.org PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA A partir de l’1 de juny i fins a 20 dies abans de l’inici del curs.

Edifici Mercadal Plaça Jordi de Sant Jordi, 1 · 17001 Girona / Tel.: 972 210 299 A/e: info.fundacioif@udg.edu / www.fundacioudg.org bloc.fundacioudg.org / www.facebook.com/FundacioUdG

Curs de Postgrau en Terapia de Parella  

Vuitena edicio