Page 1

IDENTITAT PRÒPIA

PROGRAMA GENERAL Màsters Postgraus Especialització

CURS 12/13


QUINES ACTIVITATS FEM? AULARI CENTRES ADSCRITS SERVEIS


Màsters Són estudis propis de la UdG, adreçats a la formació especialitzada de professionals en diferents àrees temàtiques amb un programa ampli i un nivell acadèmic superior i d’excel·lència. Els màsters tenen entre 60 i 120 ECTS*, i es realitzen en un o dos cursos acadèmics. Donen dret al títol de Màster Propi per la Universitat de Girona.

QUINES ACTIVITATS FEM? La Fundació està en contacte permanent amb els agents socials i empresarials, com també amb els col·legis professionals per tal de donar resposta a les necessitats formatives del món professional. Els estudis propis de la Fundació s’estructuren en 11 àrees de coneixement: Activitat Física i Esport Administració Pública i Desenvolupament Local Arquitectura i Enginyeria Arts Visuals Ciències de la Salut Comunicació i Màrqueting Desenvolupament Sostenible Empresa, Economia i Dret Humanitats i Ciències Socials Psicologia i Educació Turisme i Hostaleria

Diplomes de postgrau Són estudis adreçats a una formació especialitzada professional en camps específics. Els diplomes de postgrau tenen a partir de 30 ECTS*, i es realitzen en un curs acadèmic. Donen dret al títol de Diploma de Postgrau per la Universitat de Girona. *Un ECTS (European Credit Transfer System) correspon a 25 hores de treball de l’estudiant (treball en presència del professor/a i treball autònom). Cursos de postgrau Són estudis que pretenen donar una formació específica i especialitzada sobre una matèria o tema puntuals. Els cursos de postgrau tenen entre 7 i 12 crèdits i s’imparteixen dins un mateix curs acadèmic. Donen dret al títol de Curs de Postgrau per la Universitat de Girona. Diplomes d’especialització Són estudis orientats a donar una formació especialitzada i professional en un àmbit específic i estan adreçats a un sector professional ampli. Els diplomes d’especialització tenen un mínim de 16 crèdits i un màxim adaptat a la realitat de l’especialització. Per cursar un diploma d’especialització no es requereix una titulació universitària prèvia. Donen dret al títol de Diploma d’Especialització per la Universitat de Girona. Cursos d’especialització Mostren els aspectes més concrets d’una formació així com també els més generals. Els cursos d’especialització tenen un màxim de 15,5 crèdits. Per accedir a un curs d’especialització no es requereix una titulació universitària prèvia. Cursos de formació Són estudis de curta durada que tenen com a finalitat l’actualització permanent dels coneixements. Donen dret a un certificat d’assistència per part de la Fundació.


AULARI A- Campus Girona Centre

D- Campus Montilivi

Facultat d’Infermeria C. Emili Grahit, 77 - Girona www.udg.edu/inf

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials C. de la Universitat de Girona, 10 - Girona www.udg.edu/fcee

Facultat de Medicina C. Emili Grahit, 77 - Girona www.udg.edu/fm

Facultat de Dret C. de la Universitat de Girona, 12 - Girona www.udg.edu/fd

B- Mercadal

Escola Politècnica Superior C. Mª Aurèlia Capmany, 61 - Girona www.udg.edu/eps

Fundació UdG: Innovació i Formació Pl. Jordi de Sant Jordi, 1 - Girona www.fundacioudg.org

C- Campus Barri Vell Facultat de Lletres Pl. Ferrater Mora, 1 - Girona www.udg.edu/fll Facultat d’Educació i Psicologia Pl. Sant Domènech, 9 - Girona www.udg.edu/fep Facultat de Turisme Edifici Sant Domènec Pl. Ferrater Mora, 1 - Girona www.udg.edu/ft

Facultat de Ciències Campus de Montilivi, s/n - Girona www.udg.edu/fc


CENTRES ADCRITS Escola Universitària de la Salut i l’Esport EUSES C. Francesc Macià, 65 - Salt www.euses.cat

Escola Universitària ERAM (Escola de Realització Audiovisual i Multimèdia) Factoria Cultural Coma Cros C. Sant Antoni, 1 - Salt www.eram.cat

Escola Universitària d’Hostaleria i Turisme de Sant Pol de Mar Ctra. Nacional II, km 664,4 Sant Pol de Mar (Barcelona) www.euht-santpol.org

Escola Universitària de Turisme Mediterrani Ed. Mediterrani C. Rocafort, 104 - Barcelona www.mediterrani.com

Escola Universitària de Turisme CETA C. Aragó, 55 - Barcelona www.ceta.edu.es

Escola Universitària de Turisme FORMATIC BARNA Pg. de Gràcia, 66 - Barcelona www.formatic-barna.com

Escola Universitària de Turisme Euroaula C. Aragó, 208-210 - Barcelona www.euroaula.com


SERVEIS La Fundació UdG: Innovació i Formació i la Universitat de Girona ofereixen tot un seguit de serveis al seu alumnat.

Aquests serveis varien en funció de l’activitat a la qual l’estudiant es matricula: - - - - - - - - - - -

Carnet d’estudiant Biblioteca Accés a les aules informàtiques i connexió a Internet Borsa de treball i de pràctiques Servei de Llengües Modernes Serveis d’Esports Finançament Assegurança d’accidents Intranet docent «La meva UdG» Allotjaments Ajuda’ns a millorar

Carnet d’estudiant Què és? El carnet universitari acredita la condició de membre de la comunitat universitària. Per a què pots utilitzar-lo? 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Acreditació universitària Préstec de llibres a la Biblioteca Descomptes en comerços Accés a ordinadors de les aules informàtiques Accés a les instal·lacions esportives Accés a altres espais universitaris

Biblioteca Els serveis que ofereix la Biblioteca inclouen la Biblioteca digital, informació als taulells i al web, consulta als catàlegs de la Biblioteca i de la majoria de biblioteques del món, préstec de llibres i obtenció de documents d’altres institucions. La Biblioteca té quatre unitats repartides en els diferents campus, en prestigiosos edificis de construcció recent o en sales gòtiques. Més informació a: www.udg.edu/biblioteca Accés a les aules informàtiques i connexió a Internet La UdG posa al teu abast tots els recursos tecnològics d’última generació que necessitis. Quan vulguis connectar-te a Internet, ho pots fer sense limitacions a les aules informàtiques. Amb un portàtil et podràs connectar a qualsevol dels espais de la UdG i sense fils. Borsa de treball i de pràctiques El Centre d’Informació i Assessorament d’Estudiants (CIAE) promou pràctiques en empreses i institucions i gestiona una borsa de treball i orientació i formació per al futur professional. Més informació a: www.udg.edu/borsa Servei de Llengües Modernes Facilita l’accés a la formació en llengua anglesa a preu públic i organitza cursos generals d’anglès, francès, alemany, català i espanyol per a estrangers. Més informació a: www.udg.edu/slm


Intranet docent «La meva UdG» Què és «La meva UdG»? «La meva UdG» és una eina de comunicació i informació en xarxa, nascuda de la fusió d’una intranet docent i d’un portal corporatiu. Com a intranet docent, permet a professors i estudiants relacionar-se de manera electrònica i ofereix per a cada assignatura diferents eines de comunicació: novetats i avisos, fòrum, gestor de documents, enllaços, avaluacions i autoavaluacions, a més de la informació pròpia de l’assignatura –professorat, horaris, fitxa de l’assignatura (objectius, programa, bibliografia, etc.). Com a portal corporatiu, mostra aquells avisos i informacions que són propis de cada persona; un estudiant hi trobarà els avisos i les informacions de les assignatures matriculades, del seu centre docent, els que són propis dels estudiants i els que afecten tota la UdG.

Servei d’Esports Ofereix instal·lacions pròpies de la Universitat de Girona al Campus de Montilivi, amb quatre pistes de tennis, una pista poliesportiva i un camp de gespa artificial. Com a soci, també es té accés a les pistes municipals i, amb un preu reduït, a centres esportius privats de la ciutat. Els socis poden participar en competicions esportives universitàries, gaudir de les activitats de lleure i cursos de promoció, i tenir accés a consells de prevenció i a consultes de medicina esportiva. Més informació a: www.udg.edu/esports Finançament La Fundació té establertes condicions especials de pagament amb diverses entitats bancàries que permeten fer els pagaments fraccionadament. Les empreses amb seu espanyola, que cotitzin per formació professional, tenen la possibilitat de bonificar part de l’import de la matrícula als seus treballadors que es matriculin a un curs. Consulta-ho amb la teva empresa! <FORMACIÓ BONIFICABLE PER A L’EMPRESA. CONSULTEU-NOS COM GESTIONARHO> Per a més informació podeu consultar el nostre web. Assegurança d’accidents L’assegurança d’accidents s’inclou en la majoria de cursos de llarga durada quan així ho indiqui la matrícula. Més informació a: http://www.fundacioudg.org/asseguranca.html

El compte personal És el nom d’usuari i la paraula de pas que identifiquen l’estudiant en tots els serveis electrònics de la UdG (excepte el Servei UdGRemot). El nom d’usuari està format per la lletra u seguida del número UdG (set xifres numèriques). Exemple: u1234567 Quins serveis ofereix? – Accés a les aules informàtiques – Correu electrònic – Accés a «La meva UdG» – Secretaria en xarxa – Altres serveis electrònics que requereixin la identificació dels usuaris Per accedir a aquests serveis heu d’entrar a «La meva UdG». Allotjaments El servei d’Allotjament Universitari posa al teu abast una borsa de demandes i ofertes en la qual es poden localitzar pisos (compartits o no) i habitacions individuals. També ofereix informació sobre residències que hi ha a Girona per a estudiants. Més informació a: http://www.fundacioudg.org/allotjament.html Ajuda’ns a millorar el servei Un dels nostres objectius és la millora contínua del servei. Pots fer-nos arribar els teus suggeriments, aclariments, queixes o felicitacions a: info.fundacioif@udg.edu o a una de les bústies que pots trobar a la Fundació o als Mòduls M-20 del Campus de Montilivi.


LLISTAT DE CURSOS

ON LINE

SEMIPRESENCIAL

PRESENCIAL


D. Postgrau= Diploma de Postgrau

C. Postgrau= Curs de Postgrau

C. Especialització: Curs d’Especialització

MÀSTERS TIPUS

NOM DIFUSIÓ

EDICIÓ

INICI

CRÈDITS

DURADA

PREU

Màster

Ètica Aplicada a la Intervenció Social, Psicoeducativa i Sociosanitària

2a

Setembre 2012

90 ECTS

2 Cursos 3.360 €

Barcelona

D. Postgrau

Ètica Aplicada a la Intervenció Social, Psicoeducativa i Sociosanitària

Novetat

Setembre 2012

44 ECTS

1 Curs 1.680 €

Barcelona

Màster

Avaluació i Tractament dels Trastorns Psicològics

11a

Setembre 2012

70 ECTS

2 Cursos 5.800 €

Girona

D. Postgrau

Psicologia de la Salut

16a

Setembre 2012

30 ECTS

1 Curs 2.900 €

Girona

C. Postgrau

Actualització en Psicopatologia

9a

Setembre 2012

7 Crèdits

77 h 1.000 €

Girona

C. Postgrau

Trastorns d’Ansietat: Avaluació i Intervenció

9a

Gener 2013

7 Crèdits

77 h 1.000 €

Girona

C. Postgrau

Pràctiques en Psicologia Clínica i de la Salut

12a

A convenir

7 Crèdits

140 h 1.100 €

C. Postgrau

Psicooncologia

4a

Abril 2013

7 Crèdits

77 h 1.000 €

Girona

C. Especialització

Intervenció en Malalts de Càncer

Novetat

Abril 2013

3 Crèdits

35 h

425 €

Girona

Màster

Interuniversitari en Atenció Prehospitalària i Hospitalària Urgent (MAPHU)

Novetat

Setembre 2012

60 ECTS

1 Curs 4.800 €

Girona

Màster

Desarrollo Humano Sostenible Local y Alternativas a la Globalización Neoliberal

6a

Octubre 2012

60 ECTS

1 Curs 2.950 €

Barcelona

D. Postgrau

Análisis Transdisciplinario del Desarrollo Humano Sostenible y la Cooperación Internacional

4a

Octubre 2012

40 ECTS

1 Curs 1.925 €

Barcelona

D. Postgrau

Aspectos Socioeconómicos y Medioambientales del Desarrollo Humano Sostenible y la Cooperación Internacional

4a

Octubre 2012

30 ECTS

1 Curs 1.485 €

Barcelona

D. Postgrau

Aspectos Socioculturales del Desarrollo Humano Sostenible y la Cooperación Internacional

4a

Octubre 2012

30 ECTS

1 Curs 1.440 €

Barcelona

C. Postgrau

Desarrollo Humano Sostenible, Globalización Económica y Desigualdades Sociales

4a

Octubre 2012

12 Crèdits

140 h 1.000 €

Barcelona

C. Postgrau

Desarrollo Humano Sostenible, Globalización Económica y Medio Ambiente

4a

Octubre 2012

12 Crèdits

140 h 1.000 €

Barcelona

C. Postgrau

Desarrollo Humano Sostenible, Desigualdades Sociales, Cultura y Educación

4a

Octubre 2012

12 Crèdits

140 h 1.000 €

Barcelona

C. Postgrau

Desarrollo Humano Sostenible, Derechos Humanos y Cooperación Internacional

4a

Octubre 2012

12 Crèdits

140 h

955 €

Barcelona

C. Especialització

Desarrollo Humano Sostenible

4a

Octubre 2012

6 Crèdits

70 h

515 €

Barcelona

ON LINE

LLOC

A convenir

SEMIPRESENCIAL

PRESENCIAL


D. Postgrau= Diploma de Postgrau

TIPUS

D.Especialització= Diploma d’Especiltzació

C. Formació= Curs de Formació

NOM DIFUSIÓ

EDICIÓ

INICI

Màster

Direcció i Gestió d’Empreses (MBA)

29a

Octubre 2012

C. Especialització

Empresa Familiar

2a

Juliol 2013

Màster

Estudis Immobiliaris

4a

D. Postgrau

Estudis Immobiliaris - PEI

D. Postgrau

C. Especialització: Curs d’Especialització

CRÈDITS DURADA

PREU

LLOC

60 ECTS

2 Cursos

7.100 €

Girona

6 Crèdits

80 h

450 €

Girona

Octubre 2012

64 ECTS

2 Cursos

4.500 €

Girona

2a

Octubre 2012

35 ECTS

1 Curs

2.500 €

Girona

Valoracions Immobiliàries - PVI

4a

Octubre 2012

30 ECTS

1 Curs

2.650 €

Girona

D. Especialització

Sector Immobiliari - DESI

4a

Octubre 2012

16 Crèdits

160 h

2.475 €

Girona

D. Especialització

Sector Immobiliari - AICAT

2a

Octubre 2012

20 Crèdits

208 h 2.227,50 €

Girona

C. Formació

Direcció Comercial

3a

Octubre 2012

2 Crèdits

20 h

300 €

Girona

C. Formació

Organització i Gestió de l’Empresa I

4a

Febrer 2012

2 Crèdits

24 h

400 €

Girona

C. Formació

Normativa Específica del Sector Immobiliari

3a

Març 2012

2 Crèdits

20 h

300 €

Girona

C. Formació

Màrqueting Immobiliari

4a

Març 2012

2 Crèdits

24 h

400 €

Girona

C. Formació

Direcció Comercial

3a

Octubre 2012

2 Crèdits

20 h

300 €

Girona

C. Formació

Propietat Horitzontal

4a

Octubre 2012

2 Crèdits

20 h

300 €

Girona

C. Formació

Valoracions Immobiliàries I

4a

Octubre 2012

2 Crèdits

20 h

300 €

Girona

C. Formació

Urbanisme I

4a

Novembre 2012

2 Crèdits

20 h

300 €

Girona

C. Formació

Valoracions Immobiliàries II

4a

Novembre 2012

3 Crèdits

32 h

650 €

Girona

C. Formació

Urbanisme II

3a

Gener 2013

2 Crèdits

20 h

300 €

Girona

C. Formació

Dret Privat: Obligacions i Contractes

3a

Gener 2013

2 Crèdits

20 h

300 €

Girona

C. Formació

Organització i Gestió de l’Empresa II

3a

Febrer 2013

2 Crèdits

24 h

400 €

Girona

C. Formació

Arrendaments Urbans i Rústics

4a

Febrer 2013

2 Crèdits

20 h

300 €

Girona

C. Formació

Coneixement de l’Edificació

3a

Abril 2013

2 Crèdits

20 h

300 €

Girona

C. Formació

Gestió d’Obres

Novetat

Maig 2013

2 Crèdits

20 h

300 €

Girona

C. Formació

Fiscalitat Immobiliària

4a

Maig 2013

2,5 Crèdits

28 h

425 €

Girona

Màster

Comunicació, Relacions Públiques i Organització d’Esdeveniments

4a

Octubre 2012

60 ECTS

1 Curs

3.900 €

Barcelona

Màster

Diagnòstic i Intervenció en Neuropsicopedagogia

14a

Octubre 2012

90 ECTS

2 Cursos

5.200 €

Girona

Màster

Diagnòstic i Intervenció en Neuropsicopedagogia

5a

Octubre 2012

90 ECTS

2 Cursos

5.200 €

Barcelona

Màster

Diagnòstic i Intervenció en Neuropsicopedagogia

Novetat

Octubre 2012

90 ECTS

2 Cursos

5.200 €

Santander


D. Postgrau= Diploma de Postgrau

TIPUS

C. Postgrau= Curs de Postgrau

CRÈDITS

C. Especialització: Curs d’Especialització

NOM DIFUSIÓ

EDICIÓ

INICI

DURADA

PREU

Màster

Psicoteràpia

4a

Octubre 2012

60 ECTS

2 Cursos 5.000 €

Barcelona

D. Postgrau

Psicoteràpia Integradora

5a

Octubre 2012

30 ECTS

1 Curs 2.200 €

Barcelona

C. Postgrau

Teràpia de Parella

8a

Octubre 2012

9 Crèdits

100 h 1.250 €

Barcelona

C. Postgrau

Teràpia de Grup

4a

Octubre 2012

9 Crèdits

100 h 1.250 €

Barcelona

C. Postgrau

Teràpia Breu Estratègica (dissabte)

11a

Octubre 2012

9 Crèdits

100 h 1.300 €

Barcelona

C. Postgrau

Teràpia Breu Estratègica (dimarts)

12a

Novembre 2012

9 Crèdits

100 h 1.300 €

Barcelona

Màster

Psicoteràpia Psicoanalítica

7a

Octubre 2012

60 ECTS

2 Cursos 5.587 €

Barcelona

C. Especialització

El Desenvolupament Evolutiu des de La Perspectiva Psicoanalítica. Del Naixement a l’Adolescència, Edat Adulta i Vellesa

Novetat

Octubre 2012

5 Crèdits

62 h

600 €

Barcelona

C. Especialització

Supervisió de Material Clínic en Grup I

Novetat

Octubre 2012

3,5 Crèdits

40 h

600 €

Barcelona

C. Especialització

Introducció al Pensament Psicoanalític en l’Obra de Melanie Klein. Aplicació Clínica

Novetat

Octubre 2012

4 Crèdits

50 h

600 €

Barcelona

C. Especialització

Pràctic Sobre Treball Pràctic Clínic

Novetat

Octubre 2012

13,5 Crèdits

250 h 1.200 €

Barcelona

Màster

Psicoteràpia Psicoanalítica

7a

Octubre 2012

60 ECTS

2 Cursos 4.988 €

Barcelona

C. Especialització

Introducció a l’Obra de Sigmund Freud

5a

Octubre 2012

10,5 Crèdits

150 h

525 €

Barcelona

C. Especialització

Normalitat i Patologia des del Punt de Vista Evolutiu

5a

Octubre 2012

9 Crèdits

125 h

525 €

Barcelona

C. Especialització

Abordatge Teoricoclínic de les Primeres Entrevistes, Diagnòstic i Orientació en Nens, Adolescents i Adults

5a

Octubre 2012

9 Crèdits

125 h

525 €

Barcelona

C. Especialització

Supervisió en Grup de Material Clínic

5a

Octubre 2012

5,5 Crèdits

75 h

525 €

Barcelona

Màster Integratiu en Artteràpia 6a Octubre 2012 100 ECTS 2 Cursos 5.080 €

Girona i Barcelona

Màster

Direcció i Gestió d’Allotjaments Turístics

6a

Octubre 2012

60 ECTS

1 Curs 3.500 €

Barcelona

Màster

Direcció i Gestió d’Allotjaments Turístics - Grup Octubre

3a

Octubre 2012

60 ECTS

1 Curs 3.500 €

On line

Màster

Direcció i Gestió d’Allotjaments Turístics - Grup Febrer

4a

Febrer 2013

60 ECTS

1 Curs 3.500 €

On line

Màster

E-Commerce i Màrqueting Turístic

6a

Octubre 2012

60 ECTS

1 Curs 3.500 €

Barcelona

Màster

E-Commerce i Màrqueting Turístic - Grup Octubre

3a

Octubre 2012

60 ECTS

1 Curs 3.500 €

On line

Màster

E-Commerce i Màrqueting Turístic - Grup Febrer

4a

Febrer 2013

60 ECTS

1 Curs 3.500 €

On line

ON LINE

LLOC

SEMIPRESENCIAL

PRESENCIAL


D. Especialització: Diploma d’Especialització

TIPUS

NOM DIFUSIÓ

EDICIÓ

INICI

CRÈDITS

C. Especialització: Curs d’Especialització

DURADA PREU

LLOC

Màster

Direcció Estratègica d’Empreses Turístiques. Especialitats:

- Direcció de Creuers

4a

Octubre 2012

60 ECTS

1 Curs

4.000 €

Barcelona

- Direcció d’Empreses d’Allotjaments

3a

Octubre 2012

60 ECTS

1 Curs

4.000 €

Barcelona

- Direcció de Màrqueting i Comerç Electrònic

3a

Octubre 2012

60 ECTS

1 Curs

4.000 €

Barcelona

- Direcció d’Esdeveniments i Congressos

4a

Octubre 2012

60 ECTS

1 Curs

4.000 €

Barcelona

Màster

Hospitality Management

5a

Octubre 2012

60 ECTS

1 Curs

8.100 €

Sant Pol de Mar

Màster

Fotografia (full time)

2a

Octubre 2012

60 ECTS

1 Curs

4.500 €

Salt

Màster

Fotografia (part time)

3a

Octubre 2012

60 ECTS 2 Cursos

4.500 €

Salt

D. Especialització

Fotografia

7a

Octubre 2012

C. Especialització

Reportatge Fotogràfic

3a

C. Especialització

Il·luminació Fotogràfica

C. Especialització

Retrat Fotogràfic

C. Especialització

31,5 Crèdits

362 h

1.575 €

Salt

Desembre 2012

11 Crèdits

133 h

670 €

Salt

3a

Gener 2013

11 Crèdits

133 h

670 €

Salt

3a

Març 2013

11 Crèdits

133 h

670 €

Salt

Fotografia Publicitària

3a

Maig 2013

4,5 Crèdits

54 h

275 €

Salt

C. Especialització

Noves Tecnologies Aplicades a la Fotografia

3a

Maig 2013

7 Crèdits

81 h

405 €

Salt

Màster

Profesional UNIGIS en Gestión de Sistemas de Información Geográfica

15a

Octubre 2012

60 ECTS

1 Curs

3.925 €

On line

Màster

Planificació, Organització i Comercialització de Congressos, 6a Reunions i Esdeveniments

Novembre 2012

60 ECTS

1 Curs

7.750 €

Barcelona

Màster

Promoció, Publicitat i Comercialització Turístiques

Novembre 2012

60 ECTS

1 Curs

7.750 €

Barcelona

Màster Direcció, Gestió i Comercialització d’Empreses Novetat Novembre 2012 d’Allotjament Turístic i de Restauració

60 ECTS

1 Curs

7.750 €

Barcelona

6a


D. Postgrau: Diploma de Postgrau

TIPUS

CRÈDITS

C. Especialització: Curs d’Especialització

NOM DIFUSIÓ

EDICIÓ

INICI

Màster

Comunicació i Crítica d’Art

14a

Gener 2013

60 ECTS

2 Cursos 5.000 €

Girona

D. Postgrau

Comunicació de l’Art i la Cultura

12a

Gener 2013

30 ECTS

1 Curs 2.500 €

Girona

C. Especialització

La Comunicació Cultural en l’Àmbit de l’Art

12a

Gener 2013

4 Crèdits

40 h

500 €

Girona

C. Especialització

Taller de Gabinets de Comunicació en Centres d’Art

12a

Febrer 2013

6 Crèdits

75 h

500 €

Girona

C. Especialització

La Mediació en els Centres d’Art i la Creació de Públics

12a

Març 2013

4 Crèdits

40 h

500 €

Girona

C. Especialització

Taller d’Eines i Recursos Informàtics per a la Comunicació i la Crítica d’Art

12a

Abril 2013

6 Crèdits

75 h

500 €

Girona

C. Especialització

Els Mercats de la Cultura (II): Teatre, Cinema i Espectacles

12a

Maig 2013

4 Crèdits

40 h

500 €

Girona

Màster

Direcció i Gestió d’Allotjaments Turístics - Grup Febrer

4a

Febrer 2013

60 ECTS

DURADA

PREU

1 Curs 3.500 €

ON LINE

LLOC

On line

SEMIPRESENCIAL

PRESENCIAL


D. Postgrau= Diploma de Postgrau

C. Postgrau= Curs de Postgrau

C. Especialització: Curs d’Especialització

POSTGRAUS TIPUS

NOM DIFUSIÓ

EDICIÓ

INICI

CRÈDITS

DURADA

PREU

LLOC

C. Postgrau

Global Marketing (Espanyol, Anglès, Francès, Portuguès)

Novetat

Juny 2012

12 Crèdits

130 h

725 €

D. Postgrau

Readaptación a la Actividad Física y el Deporte

2a

Octubre 2012

30 ECTS

1 Curs

2.670 €

Salt

D. Postgrau

Fiscalitat de la Petita i Mitjana Empresa

13a

Octubre 2012

30 ECTS

1 Curs

2.000 €

Girona

C. Postgrau

Impost sobre el Valor Afegit

5a

Octubre 2012

9,5 Crèdits

96 h

800 €

Girona

C. Especialització

Impost sobre Societats

5a

Febrer 2013

4 Crèdits

42 h

400 €

Girona

C. Postgrau

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

5a

Abril 2013

7 Crèdits

70 h

800 €

Girona

D. Postgrau

Direcció de Màrqueting, Vendes i Lideratge Comercial

6a

Octubre 2012

35 ECTS

1 Curs

2.290 €

Girona

C. Especialització

Gestió Comercial i de Màrqueting

Novetat

Octubre 2012

7 Crèdits

74 h

890 €

Girona

C. Especialització

Lideratge Comercial i Direcció de Vendes

Novetat

Octubre 2012

7 Crèdits

74 h

890 €

Girona

D. Postgrau

Emprenedoria

Novetat

Consultar

30 ECTS

1 Curs Consultar

Girona

D. Postgrau

Llengua Catalana: Correcció de Textos Orals i Escrits

2a

Octubre 2012

30 ECTS

1 Curs

1.600 €

Girona

D. Postgrau

Resolució de Conflictes Públics i en Mediació Comunitària

5a

Octubre 2012

31 ECTS

1 Curs

1.490 €

Girona

D. Postgrau

Intervencions Sistèmiques

8a

Octubre 2012

30 ECTS

1 Curs

2.600 €

Salt

D. Postgrau

Educació i Cultura: Gestió de Serveis, Programes i Projectes Culturals

Novetat

Octubre 2012

34 ECTS

1 Curs

1.500 €

Girona

C. Especialització

Bases Conceptuals de la Relació entre Educació i Cultura

Novetat

Octubre 2012

2,5 Crèdits

25 h

225 €

Girona

C. Especialització

Serveis, Programes i Projectes en l’Àmbit Educació i Cultura Novetat

Novembre 2012

2,5 Crèdits

25 h

225 €

Girona

C. Especialització

Cultura, Educació i Desenvolupament

Novetat

Març 2013

2,5 Crèdits

25 h

225 €

Girona

C. Especialització

Política Cultural i Educació

Novetat

Abril 2013

2,5 Crèdits

25 h

225 €

Girona

C. Especialització

Educació, Cultura i Comunicació

Novetat

Maig 2013

2,5 Crèdits

25 h

225 €

Girona

C. Especialització

Patrimoni, Creació i Educació

Novetat

Juny 2013

2,5 Crèdits

25 h

225 €

Girona

D. Postgrau

Terapia Asistida por Caballos (Hipoterapia, Equitación 3a Octubre 2012 30 ECTS 1 Curs 1.695 € Terapéutica, Equinoterapia Social y Otras Modalidades)

On line

Girona i Terradelles


D. Postgrau= Diploma de Postgrau

TIPUS

C. Postgrau= Curs de Postgrau

C. Especialització: Curs d’Especialització

D. Especialització: Diploma d’Especialització

CRÈDITS

DURADA

C. Formació= Curs de Formació

NOM DIFUSIÓ

EDICIÓ

INICI

PREU

D. Postgrau

Competències Directives Turístiques

4a

Octubre 2012

C. Postgrau

Direcció Tècnica Esportiva

2a

Setembre 2012

C. Especialització

Direcció Esportiva

2a

Setembre 2012

8 Crèdits

90 h 1.000 €

Salt

C. Formació

Iniciació i Planificació Esportiva

2a

Setembre 2012

2,5 Crèdits

30 h

350 €

Salt

C. Formació

Disseny i Desenvolupament de la Selecció i Tecnificació Esportiva

2a

Gener 2013

2,5 Crèdits

30 h

350 €

Salt

C. Formació

Aspectes Econòmics, Organitzatius i de Màrqueting Aplicats 2a a la Direcció Tècnica

Març 2013

2,5 Crèdits

30 h

350 €

Salt

C. Postgrau

Vulcanologia

Novetat

Octubre 2012

12 Crèdits

125 h 1.800 €

Olot

C. Postgrau

Lideratge i Desenvolupament de les Persones

2a

Octubre 2012

12 Crèdits

135 h 1.525 €

Girona

C. Postgrau

Màrqueting Digital i Xarxes Socials

2a

Octubre 2012

12 Crèdits

140 h 1.550 €

Girona

C. Postgrau

Tècniques Teatrals Aplicades a la Intervenció Psicoterapèutica Novetat

Octubre 2012

12 Crèdits

130 h 2.100 €

Barcelona

D. Postgrau

Infermeria Pediàtrica

10a

Novembre 2012

36 ECTS

1 Curs 1.135 €

Girona

D. Postgrau

Cures d’Infermeria al Malalt Crític

7a

Novembre 2012

40 ECTS

1 Curs 1.041 €

Girona

D. Postgrau

La Intervenció en Patologia Dual: Salut Mental i Trastorn de Conducta en Persones amb Discapacitat i Dependència

3a

Novembre 2012

30 ECTS

1 Curs 2.500 €

Girona

D. Especialització

Patologia Dual: Salut Mental i Trastorn de Conducta en Persones amb Discapacitat i Dependència

3a

Novembre 2012

16 Crèdits

160 h 2.300 €

Girona

D. Postgrau

La Intervenció en Patologia Dual: Salut Mental i Trastorn de Conducta en Persones amb Discapacitat i Dependència

3a

Novembre 2012

30 ECTS

1 Curs 2.500 €

Barcelona

D. Especialització

Patologia Dual: Salut Mental i Trastorn de Conducta en Persones amb Discapacitat i Dependència

3a

Novembre 2012

16 Crèdits

160 h 2.300 €

Barcelona

D. Postgrau

Llenguatge Sensorial i Poètica del Joc

4a

Novembre 2012

30 ECTS

1 Curs 1.480 €

Barcelona

D. Postgrau

Direcció de Centres i Serveis Educatius

Novetat

Novembre 2012

30 ECTS

1 Curs 1.200 €

Girona

30 ECTS

1 Curs 1.100 €

10 Crèdits

120 h 1.100 €

ON LINE

LLOC Barcelona Salt

SEMIPRESENCIAL

PRESENCIAL


C. Postgrau= Curs de Postgrau

TIPUS

C. Especialització: Curs d’Especialització

DURADA

C. Formació= Curs de Formació

NOM DIFUSIÓ

EDICIÓ

INICI

CRÈDITS

PREU

LLOC

C. Postgrau

Pràctica Clínica en Psicoteràpia

Novetat

Octubre 2012

10 Crèdits

110 h 1.250 €

Barcelona

C. Postgrau

Salut i Qualitat de Vida en l’Envelliment Actiu

Novetat

Gener 2013

10 Crèdits

110 h

650 €

Girona

D. Postgrau

Cures d’Infermeria al Malalt Crònic

8a

Gener 2013

32 ECTS

1 Curs

994 €

Girona


D. Especialització: Diploma d’Especialització

ESPECIALITZACIÓ TIPUS

NOM DIFUSIÓ

EDICIÓ

INICI

CRÈDITS DURADA PREU

LLOC

D. Especialització

Relacions Públiques. Especialitat en Comunicació, Turisme i Empresa

Novetat

Setembre 2012

60 Crèdits

700 h 2.500 €

Barcelona

D. Especialització

Hostessa - Relacions Públiques. Especialitat en Comunicació, Turisme i Empresa

Novetat

Setembre 2012

60 Crèdits

700 h 2.500 €

Barcelona

D. Especialització

Agent Esportiu

Novetat

Octubre 2012

18 Crèdits

215 h 1.850 €

Barcelona

D. Especialització

Secretariat Internacional d’Alta Direcció

2a

Octubre 2012

42 Crèdits

480 h 3.145 €

Barcelona

D. Especialització

Integral de Ràdio

11a

Octubre 2012

16 Crèdits

172 h 1.349 €

Girona

D. Especialització

Sommeliers

9a

Octubre 2012

23 Crèdits

231 h 1.990 €

Girona

D. Especialització

Agent de Trànsit de Passatgers

Novetat

Octubre 2012

22 Crèdits

245 h 1.850 €

Barcelona

D. Especialització

Agent de Viatges

Novetat

Octubre 2012

22 Crèdits

245 h 1.850 €

Barcelona

D. Especialització

Agent d’Operacions de Vol

Novetat

Octubre 2012

22 Crèdits

245 h 1.850 €

Barcelona

D. Especialització

Tripulant de Cabina de Passatgers

Novetat

Octubre 2012

30 Crèdits

325 h 2.300 €

Barcelona

D. Especialització

Direcció de Food & Beverage

11a

Octubre 2012

60 Crèdits

775 h 6.700 €

Sant Pol de Mar

D. Especialització

Hostaleria. Especialitats: - Cuina - Servei de Restaurant

12a 12a

Octubre 2012 Octubre 2012

60 Crèdits 60 Crèdits

715 h 3.800 € 715 h 3.800 €

Sant Pol de Mar Sant Pol de Mar

D. Especialització

Direcció de Cuina

12a

Octubre 2012

60 Crèdits

690 h 6.980 €

Sant Pol de Mar

C. Especialització

Llengua de Signes Catalana. Nivell Bàsic (Nivell 2)

4a

Octubre 2012

11 Crèdits

120 h

460 €

Girona

C. Especialització

Llengua de Signes Catalana. Nivell Avançat (Nivell 3)

2a

Octubre 2012

11 Crèdits

120 h

460 €

Girona

ON LINE

SEMIPRESENCIAL

PRESENCIAL


D. Especialització: Diploma d’Especialització

TIPUS

NOM DIFUSIÓ

EDICIÓ

INICI

C. Especialització: Curs d’Especialització

CRÈDITS DURADA

PREU LLOC

D. Especialització

Disseny i Creació Web

6a

Octubre 2012

19,5 Crèdits

195 h

1.495 €

Salt

C. Especialització

Eines de Disseny per a Web

6a

Octubre 2012

3 Crèdits

30 h

280 €

Salt

C. Especialització

Joomla

2a

Novembre 2012

3 Crèdits

30 h

280 €

Salt

C. Especialització

Maquetació Web: CSS i HTML

6a

Gener 2013

4,5 Crèdits

45 h

420 €

Salt

C. Especialització

Desenvolupament Web

6a

Març 2013

9 Crèdits

90 h

835 €

Salt

D. Especialització

Desenvolupament i Programació Web

Novetat

Octubre 2012

19 Crèdits

195 h

1.495 €

Salt

C. Especialització

PHP i MySQL

Novetat

Octubre 2012

11 Crèdits

111 h

1.035 €

Salt

C. Especialització

Javascript i Ajax

Novetat

Març 2013

4,5 Crèdits

45 h

420 €

Salt

C. Especialització

Frameworks

Novetat

Maig 2013

3 Crèdits

30 h

280 €

Salt

C. Especialització

Introducció a la Llengua de Signes Catalana. Nivell d’Introducció (Nivell 1)

7a

Octubre 2012

12 Crèdits

120 h

460 €

Girona

C. Especialització

Direcció de la Comunicació d’una Institució

2a

Octubre 2012

3,5 Crèdits

38 h consultar

Girona

D. Especialització

Producció i Realització Audiovisual

7a

Novembre 2012

17 Crèdits

180 h

1.495 €

Salt

C. Especialització

Càmera i Edició de Vídeo

6a

Novembre 2012

8,5 Crèdits

90 h

850 €

Salt

D. Especialització

Disseny Gràfic Avançat

2a

Novembre 2012 16,5 Crèdits

180 h

1.495 €

Salt

C. Especialització

Tipografia

2a

Novembre 2012

2 Crèdits

21 h

280 €

Salt

D. Especialització

Disseny Gràfic

8a

Novembre 2012

20 Crèdits

177 h

1.495 €

Salt

C. Especialització

Photoshop

8a

Desembre 2012

3 Crèdits

30 h

280 €

Salt

C. Especialització

Illustrator

8a

Gener 2013

3 Crèdits

30 h

280 €

Salt

C. Especialització

InDesign

8a

Abril 2013

3 Crèdits

30 h

280 €

Salt

D. Especialització

Turisme de Negocis. Organització de Congressos i Fires

8a

Novembre 2012

16 Crèdits

180 h

1.450 €

Girona

C. Especialització

Comunicació Corporativa i Gabinet de Premsa en Congressos i Esdeveniments

8a

Març 2013

1,5 Crèdits

15 h

450 €

Girona

C. Especialització

Actualització en Diagnòstic i Intervenció en Neuropsicopedagogia

11a

Novembre 2012

6 Crèdits

90 h

575 €

Girona


C. Especialització: Curs d’Especialització

TIPUS

CRÈDITS DURADA

C. Formació= Curs de Formació

NOM DIFUSIÓ

EDICIÓ

INICI

PREU

C. Especialització

Protocol, Planificació i Organització Professional de Casaments. Wedding Planner

2a

Novembre 2012

4 Crèdits

D. Especialització

Policia Judicial en l’Administració Local

2a

Novembre 2012

17,5 Crèdits

190 h

1.650 €

C. Especialització

Programació d’Aplicacions per Smartphones

2a

Novembre 2012

5 Crèdits

50 h

370 €

Salt

C. Especialització

Iniciació al So Digital

Novetat

Novembre 2012

5 Crèdits

50 h

670 €

Salt

C. Especialització

Blocs Corporatius, Xarxes Socials i Eines 2.0 per a Community Managers

2a

Novembre 2012

13,5 Crèdits

150 h

1.150 €

Salt

C. Especialització

Aplicació de les Intel·ligències Múltiples a l’Aula

Novetat

Novembre 2012

2 Crèdits

C. Formació

Control i Prevenció de la Legionel·losi

-----

Novembre 2012

C. Formació

Control i Prevenció de la Legionel·losi (renovació)

-----

Desembre 2012

C. Especialització

Llibreteria

Novetat

Per concretar

D. Especialització

Pastisseria per a Restaurants

8a

C. Especialització

Realització Sonora

C. Especialització

Correcció Postural i Reeducació de la Veu

50 h 450,50 €

LLOC Girona

Girona

20 h consultar

Girona

-----

25 h

295 €

Girona

-----

10 h

145 €

Girona

6 Crèdits

60 h

440 €

Girona

Gener 2013

60 Crèdits

670 h

6.000 €

Novetat

Gener 2013

5 Crèdits

50 h

670 €

Salt

3a

Maig 2013

3 Crèdits

30 h

290 €

Girona

ON LINE

Sant Pol de Mar

SEMIPRESENCIAL

PRESENCIAL


bloc.fundacioudg.org www.facebook.com/FundacioUdG www.youtube.com/user/FundacioUdG

Edifici Mercadal

Horari:

Plaรงa Jordi de Sant Jordi, 1 17001 Girona Tel. 972 210 299 Fax. 972 210 324 info.fundacioif@udg.edu

de dilluns a dijous de 9.00 a 19.00 h i divendres de 9.00 a 15.00 h (Excepte del 9 al 31de juliol, de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00 h)

www.fundacioudg.org

Programa General  

Primera edicio

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you