Page 1

IDENTITAT PRÒPIA

2013/14 ÀMBIT PSICOLOGIA I EDUCACIÓ

9a EDICIÓ CURS DE POSTGRAU

Teràpia de Parella

REAL A BA ITZACIÓ RCEL ONA

OBJECTIUS

– Capacitar els alumnes per a la intervenció psicoterapèutica en relació amb els conflictes psicològics i de relació interpersonal que pugui haver-hi en una relació de parella. – Capacitar per a la intervenció en la mediació de parelles en procés de separació. – Potenciar el coneixement dels aspectes legals relacionats amb la constitució i dissolució de les relacions de parella. – Potenciar les capacitats dels alumnes per a la intervenció de suport a persones en procés de separació o divorci. – Capacitar per a l’orientació a les parelles en aquells conflictes en què hi ha implicats els fills o les famílies d’origen respectives. – Promoure l’adquisició dels coneixements, les habilitats i les competències necessàries per a la intervenció psicoterapèutica, l’orientació i el suport a parelles en crisi.

www.iesp.cat www. fundacioudg.org


CURS DE POSTGRAU EN TERÀPIA DE PARELLA (Codi: 132016) DURADA, CALENDARI I HORARI 120 hores / 11 crèdits Del 19 d’octubre de 2013 al 14 de juny de 2014 Horari: Un dissabte al mes, de 10.00 a 14.00 h i de 15.30 a 18.30 h. 3 sessions de supervisió en divendres tarda. PROGRAMA 1– La relació de parella 2– Teràpia de parella 3– Situacions especials en teràpia de parella 4– El divorci i la mediació Anàlisi de casos clínics i sessions de role playing. REQUISITS D’ADMISSIÓ Llicenciatura o Grau en Psicologia o Medicina. PROFESSORAT Consulteu el quadre docent a: www.fundacioudg.org LLOC DE REALITZACIÓ Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella C. València, 300, entl. 2 · 08009 Barcelona <Metro: Diagonal i/o Passeig de Gràcia> PREU 1300 €* (matrícula finançada**: 1.430 € a pagar en 11 quotes des de 130 €/mes). * Inclou una assegurança d’accidents. No inclou les taxes d’expedició del títol de la UdG./ ** Condicions subjectes a les fluctuacions del mercat. PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA Del 3 de juny i fins a 20 dies abans de l’inici del curs. FINANÇAMENT Consulteu les opcions de finançament a: www.fundacioudg.org

Edifici Mercadal Plaça Jordi de Sant Jordi, 1 - 17001 Girona Tel. 972 210 299 - Fax 972 223 454 A/e: info.fundacioif@udg.edu · www.fundacioudg.org twitter.com/fudgif · www.facebook.com/FundacioUdG

Curs de Postgrau en Teràpia de Parella  
Curs de Postgrau en Teràpia de Parella  

Novena edició

Advertisement