Page 1

SISTEMA D’AVALUACIÓ 1. Assistència al 80% dels diferents mòduls. 2. Realitzar, presentar i defensar els projectes de recerca del primer i segon any. 3. Realitzar un procés terapèutic personal. DADES D’INTERÈS Edició: Quarta Organitza: Fundació UdG www.fudg.es i GREFART (Associació Professional d’Artterapeutes) www.grefart.es Direcció: Izuel Currià, Miquel Àngel. Ballester Ferrando, David Coordinació: Carpio Juan, Isabel. Expósito Comino, Alicia Titulació que s’obté: Màster Integratiu en Artteràpia per la Universitat de Girona Dates: inici: 01/10/2010, finalització: 18/06/2012 Horari: divendres de les 16 a les 21 h i dissabtes de les 9 a les 20 h Número d’hores: 2.500 Número de crèdits: 100.00 ECTS Número de places: 22 Preu: 5.015 €* [2.490 €* 1r curs (o des de 233,79 €/mes**) i 2.525 €* 2n curs (o des de 237,07 €/mes**)].

TAMBÉ ET POT INTERESSAR – Gestió, Auditoria, Acreditació i Avaluació de la Qualitat en Centres i Institucions Sanitàries <on line> (Màster) – Gestió Sanitària (Postgrau) – Cures d’Infermeria al Malalt Crònic (Postgrau) – Metodologia de la Recerca en Ciències de la Salut (Postgrau) – Cures d’Infermeria al Malalt Crític (Postgrau) – Infermeria Pediàtrica (Postgrau) – Atenció Prehospitalària i Hospitalària Urgent (Postgrau) – Fisioteràpia en UCI. Estratègies d’Atenció i Intervenció (Postgrau) – Infermeria en Salut Comunitària (Postgrau) – Hipoteràpia i Equitació Terapèutica (Postgrau) – Promoció de la Salut i Prevenció de Riscos en l’Adolescència <semipresencial> (Postgrau) – Cures Pal.liatives (Postgrau) – Processos de Laboratori Clínic (Especialització)

* Inclou una assegurança d’accidents. No inclou les taxes d’expedició del títol de la UdG. ** Segons finançament a 11 mesos. Condicions subjectes a les fluctuacions del mercat.

ÀMBIT CIÈNCIES DE LA SALUT

2010 2012 4 EDICIÓ

FINANÇAMENT La Fundació té establertes condicions especials de pagament amb diverses entitats bancàries que permeten fer els pagaments fraccionadament. Per a més informació podeu consultar el nostre web. Si estàs a l’atur informa’t al nostre web sobre les ajudes a les quals et pots acollir.

MÀSTER

INTEGRATIU EN ARTTERÀPIA Realització a Girona i Barcelona

<FORMACIÓ BONIFICABLE PER A L’EMPRESA. CONSULTEU-NOS COM GESTIONAR-HO.> LLOC DE REALITZACIÓ Girona i Barcelona DOCUMENTACIÓ I INSCRIPCIONS Preinscripció: De l’1 de juny fins a un mes abans de l’inici del curs. Les persones que vulguin cursar el màster han de posar-se en contacte amb alguna de les coordinadores – Carpio Juan, Isabel: 654238389 - isabelcarpiojuan@gmail.com – Expósito Comino, Alícia: 617 821 956 - aleceya@gmail.com Cal enviar el currículum i la carta de motivacions per cursar el màster. Un cop acceptades, caldrà realitzar un pagament de 150 € que es restarà de l’import total de la matrícula. Matrícula: Fins a 15 dies abans de l’inici del curs. Documentació que s’ha de presentar per realitzar la matrícula: Fotocòpia del DNI, fotocòpia compulsada del títol universitari (o del resguard). SERVEIS La Fundació ofereix diversos serveis als seus alumnes: carnet d’estudiant, correu electrònic, accés a les aules informàtiques i a les biblioteques de la UdG, accés a les activitats formatives del Servei de Llengües Modernes, accés a les diferents activitats que organitza el Servei d’Esports de la UdG, borsa de treball per a alumnes i exalumnes i pràctiques en empreses i/o institucions.

Edifici Mercadal Plaça Jordi de Sant Jordi, 1 17001 Girona T 972 210 299 F 972 223 454 info.fundacioif@udg.edu

Horari: De dilluns a dijous de 9.00 a 19.00 h i divendres de 9.00 a 15.00 h (Excepte del 13 al 30 de juliol, de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00 h)

www.fundacioudg.org

www.fundacioudg.org

www.grefart.es


MÀSTER INTEGRATIU EN ARTTERÀPIA (Codi: 100011)

A QUI S’ADREÇA A diplomats i llicenciats del camp de la salut, educatiu, sociocomunitari i artístic, i a tots aquells que vulguin formar-se professionalment com artterapeutes.

PRESENTACIÓ Aquest màster està desenvolupat per l’Associació Professional d’Artterapeutes GREFART, una de les associacions fundadores de la Federació Espanyola d’Associacions Professionals d’Artteràpia (FEAPA).

REQUISITS D’ADMISSIÓ Tenir estudis universitaris de llicenciat o diplomat.

És un màster professionalitzador. La seva realització comporta el reconeixement professional com artterapeuta per part de GREFART i de la FEAPA.

Estructura del Màster de I i II any Mòdul 1. Tallers d’artteràpia. Processos artterapèutics Espais acompanyats per artterapeutes, desenvolupats a partir de produccions en diferents llenguatges artístics, en els quals es realitza l’experiència artterapèutica i creativotransformadora personal de cada alumne. En ells es van cercant els propis processos i capacitats creatives, a partir de les produccions artístiques que es van desenvolupant i transformant.

La seva estructura curricular està pensada en sis grans blocs: 1. Els tallers de creació 2. Els itineraris i els tallers artístics 3. La formació teòrica, tècnica i practicometodològica 4. Les pràctiques en artteràpia i la seva supervisió 5. L’acompanyament personal en el procés de la formació 6. Els projectes de recerca OBJECTIUS Dins del caràcter professionalitzador abans esmentat i un cop acabat el màster, s’han d’haver assolit els següents objectius: 1. Autonomia professional i ètica 1.1. Entendre la teràpia com un procés a desenvolupar amb el pacient, no per al pacient. 1.2. Comprendre la necessitat de respectar els drets, la dignitat i l’autonomia de cada pacient. 1.3. Mantenir la confidencialitat del treball, tant sobre allò que es parla com en les produccions artístiques desenvolupades en les sessions. 1.4. Entendre la necessitat de treballar tant individualment com en equip. Conèixer-ne les oportunitats i els límits. 1.5. Ser conscient de com el treball està afectat per la cultura, l’edat, la procedència, el gènere, les creences religioses, etc. 1.6. Comprendre la necessitat d’establir i mantenir la relació terapèutica com a procés creatiu en un marc assegurador. 1.7. Conèixer les pròpies capacitats i límits. 1.8. Supervisar la pràctica professional. 1.9. Formar-se de manera continuada. 1.10. Desenvolupar un procés terapèutic personal. 2. Coneixements i habilitats 2.1. Desenvolupar l’aprenentatge de l’artteràpia dins d’un currículum professionalitzador. 2.2. Conèixer i vivenciar els conceptes clau teòrics, tècnics i practicometodològics en artteràpia. 2.3. Saber desenvolupar itineraris entre la vivència, les seves representacions –corporals, plàstiques, d’escriptura, de paraula, etc.– i la seva conceptualització. 2.4. Entendre què és el procés terapèutic en la pràctica artterapèutica. 2.5. Diferenciar l’ús de l’art en artteràpia de l’art amb altres finalitats. 2.6. Desenvolupar creacions artterapèutiques i experimentar el procés de la seva transformació. 2.7. Desenvolupar un itinerari de produccions artístiques i saber-les integrar en el procés terapèutic. 2.8. Conèixer aspectes rellevants d’altres disciplines com les arts, la psicoanàlisi, la psiquiatria, la psicologia dels cicles vitals, etc. 2.9. Saber articular l’escolta i el desenvolupament del vincle entre artterapeuta i pacient. 2.10. Comprendre el compromís de l’acció artterapèutica i l’ajustament necessari en els processos d’intervenció. 2.11. Realitzar pràctiques d’artteràpia i iniciar-se en el desenvolupament de projectes psicoterapèutics. 2.12. Aprendre el dispositiu de l’anàlisi de casos i supervisar les pràctiques. 2.13. Fer treballs de recerca en artteràpia.

PROGRAMA

Mòdul 2. Itineraris i tallers artístics En aquest mòdul es desenvolupa la performance artística. D’una banda, al llarg dels dos anys, l’alumne realitzarà produccions artístiques en les arts que esculli, acompanyat per artistes en el seu desenvolupament. De l’altra, existeixen espais de tallers artístics vivencials proposats per artistes que fan transmissió de llur experiència i ensenyen recursos del seu art. Entre les arts trobarem el teatre, la veu, l’escultura, la dansa, la fotografia, etc. La finalitat és aprendre a integrar el procés artístic i creador en el procés psicoterapèutic. Mòdul 3. Acompanyament dels processos personals (treball grupal) Espai de grup que permet acompanyar cadascun dels alumnes en les diferents vivències que es generen en el procés de la seva formació, de manera que puguin tenir-ne una visió integradora i trobin el suport adequat per poder lliurar-se a l’experiència. És també un espai que permet vivenciar i reflexionar sobre els fenòmens grupals. Mòdul 4. Teoria i metodologia Espai on es desenvolupen els conceptes teòrics fonamentals de l’artteràpia, la psicoanàlisi, l’art, la psicopatologia i la psicologia dels cicles vitals. En l’apartat de Metodologia són els propis alumnes els que realitzen tallers supervisats a fi d’anar construint la pròpia metodologia de treball. Mòdul 5. Anàlisi de casos, supervisió de la pràctica En ell s’aprèn el dispositiu de la supervisió mitjançant l’anàlisi de casos. En primer lloc es donen exemples de la pràctica artterapèutica dels professors, analitzats amb rigor i de forma entenedora des de la metodologia de l’artteràpia. Després s’analitzen els casos dels alumnes que porten en les seves pràctiques per poder-ne tenir una direcció terapèutica adequada. Mòdul 6. Pràctiques en artteràpia Pràctiques realitzades en entitats col·laboradores amb pacients sota supervisió. Mòdul 7. Projecte de recerca Es desenvolupen dos projectes, un per any. L’elaboració del projecte de recerca fa d’eix integrador dels diferents mòduls que composen el currículum. Mòdul 8. Avaluació Espai on cada alumne ha de presentar i defensar els seus projectes de recerca. PROFESSORAT – Allard, Catherine. Ballarina. Directora artística d’ITDansa, Jove Companyia de l’Institut del Teatre de Barcelona. Premi Nacional de Dansa 2001.

– Ballester Ferrando, David. Diplomat en Infermeria a la UAB. Llicenciat en Psicologia a la UdG. Director de l’Escola Universitària d’Infermeria de la UdG. Professor del Departament d’Infermeria. Director del Diploma de Postgrau en Artteràpia de la UdG i del Màster Integratiu en Artteràpia de la UdG. – Banal, Isabel. Llicenciada en Belles Arts a la UB. Professora a l’Escola Massana al Departament d’Arts Visuals. Escultora. – Berenstein Beru, Adolfo. Metge. Psicoanalista. Subdirector de la revista de cultura Trama i fondo. – Bonetti, Daniel. Llicenciat en Psicologia. Psicoanalista, poeta. Terapeuta institucional en centres de dia per a nens i adolescents autistes, psicòtics i neuròtics a Bèlgica. – Caño Esteban, Iratxe. Psiquiatra del CSM del Baix Empordà (Girona) IAS. Màster en Artteràpia per la UdG. – Carpio Juan, Isabel. Llicenciada en Psicologia a la UB. Artterapeuta (membre professional de Grefart). Curs I i II d’Especialització en Supervisió en Artteràpia per la UdG. Postgrau en Llenguatges Expressius i Comunicació per la UB. – Del Valle Gómez, Arantza. Llicenciada en Psicologia. Doctora en Psicologia amb Menció Europea per la UdG. Diplomada en Drogodependència: Fonaments Psicobiològics i Socials, per la Universidad Menéndez Pelayo. Psicologia del desenvolupament i dels cicles vitals. – Expósito Comino, Alícia. Artterapeuta (membre professional de Grefart). Llicenciada en Coreografia i Tècniques d’Interpretació de la Dansa (Institut del Teatre de Barcelona). Curs I i II d’Especialització en Supervisió d’Artteràpia de la UdG. – Gelabert, Cesc. Ballarí i coreògraf. Medalla d’Or de les Arts Escèniques del Govern espanyol, Premi Ciutat de Barcelona 2005 i Premi MAX al millor ballarí masculí 2004 i 2005. – Hernández Merino, Ana. Doctora en Belles Arts per la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València. Llicenciada en Belles Arts. Professora del màster Arte-Terapia y Mediación Plàstica, de la Universidad de Murcia. – Iannarelli, Maxime. Ballarí, coreògraf. Expert en body contact dance & improvisation. MFAin Choreography. Master Dance Unlimited. Hogeschool voor Muziek en Dans Rotterdam – Holanda. – Izuel Currià, Miquel. Llicenciat en Psicologia a la UB. Director del Diploma de Postgrau en Artteràpia i del Màster Integratiu en Artteràpia de la UdG. President de Grefart (Associació Professional per a la Recerca i la Formació en Artteràpia). Vicepresident de la FEAPA (Federació Espanyola d’Associacions Professionals d’Artteràpia). Vicepresident de C.Fronts (Clíniques a les fronteres). – Lebail, Frederic. Fotògraf independent i professor de fotografia. Estudis a Londres i a la facultat de Lyon, “art de spectacle”. Creador de l’Associació Multi, associació per la difusió i creació Multimèdia. Es professor a l’Escola municipal d’Art de Girona. – Mannig, Viv. Llicenciada en Belles Arts (Council for Academic Awards). Master and Course Instructor and Examiner Estil Voice Training (Voice Craft). – Olivé, Mercè. Llicenciada en Història de l’Art a la UB. Graduada en Arts Aplicades i Oficis Artístics (Escola Massana, Barcelona). Educadora Social (CEESC). Diploma de Postgrau en Artteràpia per la UdG. – Omenat García, Montse. Llicenciada en Belles Arts a la UB. Màster en Artteràpia a la UB. Professora del Màster d’Artteràpia de la UB i professora del màster Arte-Terapia y Mediación Plàstica, de la Universidad de Murcia. Membre de la ATe. – Orgillés Boquera, Pilar. Diplomada en Infermeria per la UNED. Màster en Drogodependències per la UB. Artterapeuta (membre professional de Grefart). Actriu. Curs I i II d’Especialització en Supervisió d’Artteràpia per la UdG. – Parramon Rubio, Pere. Llicenciat en Història de l’Art per la UdG. Màster en Comunicació i Crítica d’Art per la UdG. – Pelinski, Ramon. Etnomusicòleg. Excatedràtic de Musicologia de la Université de Montréal (Canadà). Estudis universitaris a Córdoba (Argentina), París, Cracòvia. Magister Artium. Doctorat amb el títol de Dr. phil. a Munic. – Del Río, María. Llicenciada en Belles Arts per la UCM. Doctora en Artteràpia per la UCM. Facultat de Belles Arts. Màster Universitari en Artteràpia per la UCM. Màster d’Intervenció Psicoterapèutica per la UNED, professora-supervisora del Màster d’Artteràpia de la UCM. Responsable del Programa d’Artteràpia de l’hospital de dia psiquiàtric de l’Hospital Universitari Puerta de Hierro de Madrid. – Tristan Farran, Rosa. Llicenciada en Lletres a la Universidade Sao Francisco, de Sao Paulo, Brasil. Artterapeuta (membre professional de Grefart). Curs I i II d’Especialització en Supervisió d’Artteràpia per la UdG. Curs d’Especialització en Acompanyament Terapèutic per la UdG. – Vallès Villanueva, Joan. Llicenciat en Belles Arts per la UB. Postgraduat en Disseny de Materials Didàctics Multimèdia per la UOC i Doctor per la Universitat de Girona. Professor de la UdG. Director del Màster Interuniversitari Arts Visuals i Educació un Enfocament Construccionista. – Vargas, Enrique. Estudis a l’Escola Nacional d’Art Dramàtic de Bogotà i d’Antropologia Teatral a la University of Michigan, als Estats Units. Director del Teatro de los Sentidos, Barcelona. Premi MAX.


MÀSTER INTEGRATIU EN ARTTERÀPIA (Codi: 100011)

A QUI S’ADREÇA A diplomats i llicenciats del camp de la salut, educatiu, sociocomunitari i artístic, i a tots aquells que vulguin formar-se professionalment com artterapeutes.

PRESENTACIÓ Aquest màster està desenvolupat per l’Associació Professional d’Artterapeutes GREFART, una de les associacions fundadores de la Federació Espanyola d’Associacions Professionals d’Artteràpia (FEAPA).

REQUISITS D’ADMISSIÓ Tenir estudis universitaris de llicenciat o diplomat.

És un màster professionalitzador. La seva realització comporta el reconeixement professional com artterapeuta per part de GREFART i de la FEAPA.

Estructura del Màster de I i II any Mòdul 1. Tallers d’artteràpia. Processos artterapèutics Espais acompanyats per artterapeutes, desenvolupats a partir de produccions en diferents llenguatges artístics, en els quals es realitza l’experiència artterapèutica i creativotransformadora personal de cada alumne. En ells es van cercant els propis processos i capacitats creatives, a partir de les produccions artístiques que es van desenvolupant i transformant.

La seva estructura curricular està pensada en sis grans blocs: 1. Els tallers de creació 2. Els itineraris i els tallers artístics 3. La formació teòrica, tècnica i practicometodològica 4. Les pràctiques en artteràpia i la seva supervisió 5. L’acompanyament personal en el procés de la formació 6. Els projectes de recerca OBJECTIUS Dins del caràcter professionalitzador abans esmentat i un cop acabat el màster, s’han d’haver assolit els següents objectius: 1. Autonomia professional i ètica 1.1. Entendre la teràpia com un procés a desenvolupar amb el pacient, no per al pacient. 1.2. Comprendre la necessitat de respectar els drets, la dignitat i l’autonomia de cada pacient. 1.3. Mantenir la confidencialitat del treball, tant sobre allò que es parla com en les produccions artístiques desenvolupades en les sessions. 1.4. Entendre la necessitat de treballar tant individualment com en equip. Conèixer-ne les oportunitats i els límits. 1.5. Ser conscient de com el treball està afectat per la cultura, l’edat, la procedència, el gènere, les creences religioses, etc. 1.6. Comprendre la necessitat d’establir i mantenir la relació terapèutica com a procés creatiu en un marc assegurador. 1.7. Conèixer les pròpies capacitats i límits. 1.8. Supervisar la pràctica professional. 1.9. Formar-se de manera continuada. 1.10. Desenvolupar un procés terapèutic personal. 2. Coneixements i habilitats 2.1. Desenvolupar l’aprenentatge de l’artteràpia dins d’un currículum professionalitzador. 2.2. Conèixer i vivenciar els conceptes clau teòrics, tècnics i practicometodològics en artteràpia. 2.3. Saber desenvolupar itineraris entre la vivència, les seves representacions –corporals, plàstiques, d’escriptura, de paraula, etc.– i la seva conceptualització. 2.4. Entendre què és el procés terapèutic en la pràctica artterapèutica. 2.5. Diferenciar l’ús de l’art en artteràpia de l’art amb altres finalitats. 2.6. Desenvolupar creacions artterapèutiques i experimentar el procés de la seva transformació. 2.7. Desenvolupar un itinerari de produccions artístiques i saber-les integrar en el procés terapèutic. 2.8. Conèixer aspectes rellevants d’altres disciplines com les arts, la psicoanàlisi, la psiquiatria, la psicologia dels cicles vitals, etc. 2.9. Saber articular l’escolta i el desenvolupament del vincle entre artterapeuta i pacient. 2.10. Comprendre el compromís de l’acció artterapèutica i l’ajustament necessari en els processos d’intervenció. 2.11. Realitzar pràctiques d’artteràpia i iniciar-se en el desenvolupament de projectes psicoterapèutics. 2.12. Aprendre el dispositiu de l’anàlisi de casos i supervisar les pràctiques. 2.13. Fer treballs de recerca en artteràpia.

PROGRAMA

Mòdul 2. Itineraris i tallers artístics En aquest mòdul es desenvolupa la performance artística. D’una banda, al llarg dels dos anys, l’alumne realitzarà produccions artístiques en les arts que esculli, acompanyat per artistes en el seu desenvolupament. De l’altra, existeixen espais de tallers artístics vivencials proposats per artistes que fan transmissió de llur experiència i ensenyen recursos del seu art. Entre les arts trobarem el teatre, la veu, l’escultura, la dansa, la fotografia, etc. La finalitat és aprendre a integrar el procés artístic i creador en el procés psicoterapèutic. Mòdul 3. Acompanyament dels processos personals (treball grupal) Espai de grup que permet acompanyar cadascun dels alumnes en les diferents vivències que es generen en el procés de la seva formació, de manera que puguin tenir-ne una visió integradora i trobin el suport adequat per poder lliurar-se a l’experiència. És també un espai que permet vivenciar i reflexionar sobre els fenòmens grupals. Mòdul 4. Teoria i metodologia Espai on es desenvolupen els conceptes teòrics fonamentals de l’artteràpia, la psicoanàlisi, l’art, la psicopatologia i la psicologia dels cicles vitals. En l’apartat de Metodologia són els propis alumnes els que realitzen tallers supervisats a fi d’anar construint la pròpia metodologia de treball. Mòdul 5. Anàlisi de casos, supervisió de la pràctica En ell s’aprèn el dispositiu de la supervisió mitjançant l’anàlisi de casos. En primer lloc es donen exemples de la pràctica artterapèutica dels professors, analitzats amb rigor i de forma entenedora des de la metodologia de l’artteràpia. Després s’analitzen els casos dels alumnes que porten en les seves pràctiques per poder-ne tenir una direcció terapèutica adequada. Mòdul 6. Pràctiques en artteràpia Pràctiques realitzades en entitats col·laboradores amb pacients sota supervisió. Mòdul 7. Projecte de recerca Es desenvolupen dos projectes, un per any. L’elaboració del projecte de recerca fa d’eix integrador dels diferents mòduls que composen el currículum. Mòdul 8. Avaluació Espai on cada alumne ha de presentar i defensar els seus projectes de recerca. PROFESSORAT – Allard, Catherine. Ballarina. Directora artística d’ITDansa, Jove Companyia de l’Institut del Teatre de Barcelona. Premi Nacional de Dansa 2001.

– Ballester Ferrando, David. Diplomat en Infermeria a la UAB. Llicenciat en Psicologia a la UdG. Director de l’Escola Universitària d’Infermeria de la UdG. Professor del Departament d’Infermeria. Director del Diploma de Postgrau en Artteràpia de la UdG i del Màster Integratiu en Artteràpia de la UdG. – Banal, Isabel. Llicenciada en Belles Arts a la UB. Professora a l’Escola Massana al Departament d’Arts Visuals. Escultora. – Berenstein Beru, Adolfo. Metge. Psicoanalista. Subdirector de la revista de cultura Trama i fondo. – Bonetti, Daniel. Llicenciat en Psicologia. Psicoanalista, poeta. Terapeuta institucional en centres de dia per a nens i adolescents autistes, psicòtics i neuròtics a Bèlgica. – Caño Esteban, Iratxe. Psiquiatra del CSM del Baix Empordà (Girona) IAS. Màster en Artteràpia per la UdG. – Carpio Juan, Isabel. Llicenciada en Psicologia a la UB. Artterapeuta (membre professional de Grefart). Curs I i II d’Especialització en Supervisió en Artteràpia per la UdG. Postgrau en Llenguatges Expressius i Comunicació per la UB. – Del Valle Gómez, Arantza. Llicenciada en Psicologia. Doctora en Psicologia amb Menció Europea per la UdG. Diplomada en Drogodependència: Fonaments Psicobiològics i Socials, per la Universidad Menéndez Pelayo. Psicologia del desenvolupament i dels cicles vitals. – Expósito Comino, Alícia. Artterapeuta (membre professional de Grefart). Llicenciada en Coreografia i Tècniques d’Interpretació de la Dansa (Institut del Teatre de Barcelona). Curs I i II d’Especialització en Supervisió d’Artteràpia de la UdG. – Gelabert, Cesc. Ballarí i coreògraf. Medalla d’Or de les Arts Escèniques del Govern espanyol, Premi Ciutat de Barcelona 2005 i Premi MAX al millor ballarí masculí 2004 i 2005. – Hernández Merino, Ana. Doctora en Belles Arts per la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València. Llicenciada en Belles Arts. Professora del màster Arte-Terapia y Mediación Plàstica, de la Universidad de Murcia. – Iannarelli, Maxime. Ballarí, coreògraf. Expert en body contact dance & improvisation. MFAin Choreography. Master Dance Unlimited. Hogeschool voor Muziek en Dans Rotterdam – Holanda. – Izuel Currià, Miquel. Llicenciat en Psicologia a la UB. Director del Diploma de Postgrau en Artteràpia i del Màster Integratiu en Artteràpia de la UdG. President de Grefart (Associació Professional per a la Recerca i la Formació en Artteràpia). Vicepresident de la FEAPA (Federació Espanyola d’Associacions Professionals d’Artteràpia). Vicepresident de C.Fronts (Clíniques a les fronteres). – Lebail, Frederic. Fotògraf independent i professor de fotografia. Estudis a Londres i a la facultat de Lyon, “art de spectacle”. Creador de l’Associació Multi, associació per la difusió i creació Multimèdia. Es professor a l’Escola municipal d’Art de Girona. – Mannig, Viv. Llicenciada en Belles Arts (Council for Academic Awards). Master and Course Instructor and Examiner Estil Voice Training (Voice Craft). – Olivé, Mercè. Llicenciada en Història de l’Art a la UB. Graduada en Arts Aplicades i Oficis Artístics (Escola Massana, Barcelona). Educadora Social (CEESC). Diploma de Postgrau en Artteràpia per la UdG. – Omenat García, Montse. Llicenciada en Belles Arts a la UB. Màster en Artteràpia a la UB. Professora del Màster d’Artteràpia de la UB i professora del màster Arte-Terapia y Mediación Plàstica, de la Universidad de Murcia. Membre de la ATe. – Orgillés Boquera, Pilar. Diplomada en Infermeria per la UNED. Màster en Drogodependències per la UB. Artterapeuta (membre professional de Grefart). Actriu. Curs I i II d’Especialització en Supervisió d’Artteràpia per la UdG. – Parramon Rubio, Pere. Llicenciat en Història de l’Art per la UdG. Màster en Comunicació i Crítica d’Art per la UdG. – Pelinski, Ramon. Etnomusicòleg. Excatedràtic de Musicologia de la Université de Montréal (Canadà). Estudis universitaris a Córdoba (Argentina), París, Cracòvia. Magister Artium. Doctorat amb el títol de Dr. phil. a Munic. – Del Río, María. Llicenciada en Belles Arts per la UCM. Doctora en Artteràpia per la UCM. Facultat de Belles Arts. Màster Universitari en Artteràpia per la UCM. Màster d’Intervenció Psicoterapèutica per la UNED, professora-supervisora del Màster d’Artteràpia de la UCM. Responsable del Programa d’Artteràpia de l’hospital de dia psiquiàtric de l’Hospital Universitari Puerta de Hierro de Madrid. – Tristan Farran, Rosa. Llicenciada en Lletres a la Universidade Sao Francisco, de Sao Paulo, Brasil. Artterapeuta (membre professional de Grefart). Curs I i II d’Especialització en Supervisió d’Artteràpia per la UdG. Curs d’Especialització en Acompanyament Terapèutic per la UdG. – Vallès Villanueva, Joan. Llicenciat en Belles Arts per la UB. Postgraduat en Disseny de Materials Didàctics Multimèdia per la UOC i Doctor per la Universitat de Girona. Professor de la UdG. Director del Màster Interuniversitari Arts Visuals i Educació un Enfocament Construccionista. – Vargas, Enrique. Estudis a l’Escola Nacional d’Art Dramàtic de Bogotà i d’Antropologia Teatral a la University of Michigan, als Estats Units. Director del Teatro de los Sentidos, Barcelona. Premi MAX.


MÀSTER INTEGRATIU EN ARTTERÀPIA (Codi: 100011)

A QUI S’ADREÇA A diplomats i llicenciats del camp de la salut, educatiu, sociocomunitari i artístic, i a tots aquells que vulguin formar-se professionalment com artterapeutes.

PRESENTACIÓ Aquest màster està desenvolupat per l’Associació Professional d’Artterapeutes GREFART, una de les associacions fundadores de la Federació Espanyola d’Associacions Professionals d’Artteràpia (FEAPA).

REQUISITS D’ADMISSIÓ Tenir estudis universitaris de llicenciat o diplomat.

És un màster professionalitzador. La seva realització comporta el reconeixement professional com artterapeuta per part de GREFART i de la FEAPA.

Estructura del Màster de I i II any Mòdul 1. Tallers d’artteràpia. Processos artterapèutics Espais acompanyats per artterapeutes, desenvolupats a partir de produccions en diferents llenguatges artístics, en els quals es realitza l’experiència artterapèutica i creativotransformadora personal de cada alumne. En ells es van cercant els propis processos i capacitats creatives, a partir de les produccions artístiques que es van desenvolupant i transformant.

La seva estructura curricular està pensada en sis grans blocs: 1. Els tallers de creació 2. Els itineraris i els tallers artístics 3. La formació teòrica, tècnica i practicometodològica 4. Les pràctiques en artteràpia i la seva supervisió 5. L’acompanyament personal en el procés de la formació 6. Els projectes de recerca OBJECTIUS Dins del caràcter professionalitzador abans esmentat i un cop acabat el màster, s’han d’haver assolit els següents objectius: 1. Autonomia professional i ètica 1.1. Entendre la teràpia com un procés a desenvolupar amb el pacient, no per al pacient. 1.2. Comprendre la necessitat de respectar els drets, la dignitat i l’autonomia de cada pacient. 1.3. Mantenir la confidencialitat del treball, tant sobre allò que es parla com en les produccions artístiques desenvolupades en les sessions. 1.4. Entendre la necessitat de treballar tant individualment com en equip. Conèixer-ne les oportunitats i els límits. 1.5. Ser conscient de com el treball està afectat per la cultura, l’edat, la procedència, el gènere, les creences religioses, etc. 1.6. Comprendre la necessitat d’establir i mantenir la relació terapèutica com a procés creatiu en un marc assegurador. 1.7. Conèixer les pròpies capacitats i límits. 1.8. Supervisar la pràctica professional. 1.9. Formar-se de manera continuada. 1.10. Desenvolupar un procés terapèutic personal. 2. Coneixements i habilitats 2.1. Desenvolupar l’aprenentatge de l’artteràpia dins d’un currículum professionalitzador. 2.2. Conèixer i vivenciar els conceptes clau teòrics, tècnics i practicometodològics en artteràpia. 2.3. Saber desenvolupar itineraris entre la vivència, les seves representacions –corporals, plàstiques, d’escriptura, de paraula, etc.– i la seva conceptualització. 2.4. Entendre què és el procés terapèutic en la pràctica artterapèutica. 2.5. Diferenciar l’ús de l’art en artteràpia de l’art amb altres finalitats. 2.6. Desenvolupar creacions artterapèutiques i experimentar el procés de la seva transformació. 2.7. Desenvolupar un itinerari de produccions artístiques i saber-les integrar en el procés terapèutic. 2.8. Conèixer aspectes rellevants d’altres disciplines com les arts, la psicoanàlisi, la psiquiatria, la psicologia dels cicles vitals, etc. 2.9. Saber articular l’escolta i el desenvolupament del vincle entre artterapeuta i pacient. 2.10. Comprendre el compromís de l’acció artterapèutica i l’ajustament necessari en els processos d’intervenció. 2.11. Realitzar pràctiques d’artteràpia i iniciar-se en el desenvolupament de projectes psicoterapèutics. 2.12. Aprendre el dispositiu de l’anàlisi de casos i supervisar les pràctiques. 2.13. Fer treballs de recerca en artteràpia.

PROGRAMA

Mòdul 2. Itineraris i tallers artístics En aquest mòdul es desenvolupa la performance artística. D’una banda, al llarg dels dos anys, l’alumne realitzarà produccions artístiques en les arts que esculli, acompanyat per artistes en el seu desenvolupament. De l’altra, existeixen espais de tallers artístics vivencials proposats per artistes que fan transmissió de llur experiència i ensenyen recursos del seu art. Entre les arts trobarem el teatre, la veu, l’escultura, la dansa, la fotografia, etc. La finalitat és aprendre a integrar el procés artístic i creador en el procés psicoterapèutic. Mòdul 3. Acompanyament dels processos personals (treball grupal) Espai de grup que permet acompanyar cadascun dels alumnes en les diferents vivències que es generen en el procés de la seva formació, de manera que puguin tenir-ne una visió integradora i trobin el suport adequat per poder lliurar-se a l’experiència. És també un espai que permet vivenciar i reflexionar sobre els fenòmens grupals. Mòdul 4. Teoria i metodologia Espai on es desenvolupen els conceptes teòrics fonamentals de l’artteràpia, la psicoanàlisi, l’art, la psicopatologia i la psicologia dels cicles vitals. En l’apartat de Metodologia són els propis alumnes els que realitzen tallers supervisats a fi d’anar construint la pròpia metodologia de treball. Mòdul 5. Anàlisi de casos, supervisió de la pràctica En ell s’aprèn el dispositiu de la supervisió mitjançant l’anàlisi de casos. En primer lloc es donen exemples de la pràctica artterapèutica dels professors, analitzats amb rigor i de forma entenedora des de la metodologia de l’artteràpia. Després s’analitzen els casos dels alumnes que porten en les seves pràctiques per poder-ne tenir una direcció terapèutica adequada. Mòdul 6. Pràctiques en artteràpia Pràctiques realitzades en entitats col·laboradores amb pacients sota supervisió. Mòdul 7. Projecte de recerca Es desenvolupen dos projectes, un per any. L’elaboració del projecte de recerca fa d’eix integrador dels diferents mòduls que composen el currículum. Mòdul 8. Avaluació Espai on cada alumne ha de presentar i defensar els seus projectes de recerca. PROFESSORAT – Allard, Catherine. Ballarina. Directora artística d’ITDansa, Jove Companyia de l’Institut del Teatre de Barcelona. Premi Nacional de Dansa 2001.

– Ballester Ferrando, David. Diplomat en Infermeria a la UAB. Llicenciat en Psicologia a la UdG. Director de l’Escola Universitària d’Infermeria de la UdG. Professor del Departament d’Infermeria. Director del Diploma de Postgrau en Artteràpia de la UdG i del Màster Integratiu en Artteràpia de la UdG. – Banal, Isabel. Llicenciada en Belles Arts a la UB. Professora a l’Escola Massana al Departament d’Arts Visuals. Escultora. – Berenstein Beru, Adolfo. Metge. Psicoanalista. Subdirector de la revista de cultura Trama i fondo. – Bonetti, Daniel. Llicenciat en Psicologia. Psicoanalista, poeta. Terapeuta institucional en centres de dia per a nens i adolescents autistes, psicòtics i neuròtics a Bèlgica. – Caño Esteban, Iratxe. Psiquiatra del CSM del Baix Empordà (Girona) IAS. Màster en Artteràpia per la UdG. – Carpio Juan, Isabel. Llicenciada en Psicologia a la UB. Artterapeuta (membre professional de Grefart). Curs I i II d’Especialització en Supervisió en Artteràpia per la UdG. Postgrau en Llenguatges Expressius i Comunicació per la UB. – Del Valle Gómez, Arantza. Llicenciada en Psicologia. Doctora en Psicologia amb Menció Europea per la UdG. Diplomada en Drogodependència: Fonaments Psicobiològics i Socials, per la Universidad Menéndez Pelayo. Psicologia del desenvolupament i dels cicles vitals. – Expósito Comino, Alícia. Artterapeuta (membre professional de Grefart). Llicenciada en Coreografia i Tècniques d’Interpretació de la Dansa (Institut del Teatre de Barcelona). Curs I i II d’Especialització en Supervisió d’Artteràpia de la UdG. – Gelabert, Cesc. Ballarí i coreògraf. Medalla d’Or de les Arts Escèniques del Govern espanyol, Premi Ciutat de Barcelona 2005 i Premi MAX al millor ballarí masculí 2004 i 2005. – Hernández Merino, Ana. Doctora en Belles Arts per la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València. Llicenciada en Belles Arts. Professora del màster Arte-Terapia y Mediación Plàstica, de la Universidad de Murcia. – Iannarelli, Maxime. Ballarí, coreògraf. Expert en body contact dance & improvisation. MFAin Choreography. Master Dance Unlimited. Hogeschool voor Muziek en Dans Rotterdam – Holanda. – Izuel Currià, Miquel. Llicenciat en Psicologia a la UB. Director del Diploma de Postgrau en Artteràpia i del Màster Integratiu en Artteràpia de la UdG. President de Grefart (Associació Professional per a la Recerca i la Formació en Artteràpia). Vicepresident de la FEAPA (Federació Espanyola d’Associacions Professionals d’Artteràpia). Vicepresident de C.Fronts (Clíniques a les fronteres). – Lebail, Frederic. Fotògraf independent i professor de fotografia. Estudis a Londres i a la facultat de Lyon, “art de spectacle”. Creador de l’Associació Multi, associació per la difusió i creació Multimèdia. Es professor a l’Escola municipal d’Art de Girona. – Mannig, Viv. Llicenciada en Belles Arts (Council for Academic Awards). Master and Course Instructor and Examiner Estil Voice Training (Voice Craft). – Olivé, Mercè. Llicenciada en Història de l’Art a la UB. Graduada en Arts Aplicades i Oficis Artístics (Escola Massana, Barcelona). Educadora Social (CEESC). Diploma de Postgrau en Artteràpia per la UdG. – Omenat García, Montse. Llicenciada en Belles Arts a la UB. Màster en Artteràpia a la UB. Professora del Màster d’Artteràpia de la UB i professora del màster Arte-Terapia y Mediación Plàstica, de la Universidad de Murcia. Membre de la ATe. – Orgillés Boquera, Pilar. Diplomada en Infermeria per la UNED. Màster en Drogodependències per la UB. Artterapeuta (membre professional de Grefart). Actriu. Curs I i II d’Especialització en Supervisió d’Artteràpia per la UdG. – Parramon Rubio, Pere. Llicenciat en Història de l’Art per la UdG. Màster en Comunicació i Crítica d’Art per la UdG. – Pelinski, Ramon. Etnomusicòleg. Excatedràtic de Musicologia de la Université de Montréal (Canadà). Estudis universitaris a Córdoba (Argentina), París, Cracòvia. Magister Artium. Doctorat amb el títol de Dr. phil. a Munic. – Del Río, María. Llicenciada en Belles Arts per la UCM. Doctora en Artteràpia per la UCM. Facultat de Belles Arts. Màster Universitari en Artteràpia per la UCM. Màster d’Intervenció Psicoterapèutica per la UNED, professora-supervisora del Màster d’Artteràpia de la UCM. Responsable del Programa d’Artteràpia de l’hospital de dia psiquiàtric de l’Hospital Universitari Puerta de Hierro de Madrid. – Tristan Farran, Rosa. Llicenciada en Lletres a la Universidade Sao Francisco, de Sao Paulo, Brasil. Artterapeuta (membre professional de Grefart). Curs I i II d’Especialització en Supervisió d’Artteràpia per la UdG. Curs d’Especialització en Acompanyament Terapèutic per la UdG. – Vallès Villanueva, Joan. Llicenciat en Belles Arts per la UB. Postgraduat en Disseny de Materials Didàctics Multimèdia per la UOC i Doctor per la Universitat de Girona. Professor de la UdG. Director del Màster Interuniversitari Arts Visuals i Educació un Enfocament Construccionista. – Vargas, Enrique. Estudis a l’Escola Nacional d’Art Dramàtic de Bogotà i d’Antropologia Teatral a la University of Michigan, als Estats Units. Director del Teatro de los Sentidos, Barcelona. Premi MAX.


SISTEMA D’AVALUACIÓ 1. Assistència al 80% dels diferents mòduls. 2. Realitzar, presentar i defensar els projectes de recerca del primer i segon any. 3. Realitzar un procés terapèutic personal. DADES D’INTERÈS Edició: Quarta Organitza: Fundació UdG www.fudg.es i GREFART (Associació Professional d’Artterapeutes) www.grefart.es Direcció: Izuel Currià, Miquel Àngel. Ballester Ferrando, David Coordinació: Carpio Juan, Isabel. Expósito Comino, Alicia Titulació que s’obté: Màster Integratiu en Artteràpia per la Universitat de Girona Dates: inici: 01/10/2010, finalització: 18/06/2012 Horari: divendres de les 16 a les 21 h i dissabtes de les 9 a les 20 h Número d’hores: 2.500 Número de crèdits: 100.00 ECTS Número de places: 22 Preu: 5.015 €* [2.490 €* 1r curs (o des de 233,79 €/mes**) i 2.525 €* 2n curs (o des de 237,07 €/mes**)].

TAMBÉ ET POT INTERESSAR – Gestió, Auditoria, Acreditació i Avaluació de la Qualitat en Centres i Institucions Sanitàries <on line> (Màster) – Gestió Sanitària (Postgrau) – Cures d’Infermeria al Malalt Crònic (Postgrau) – Metodologia de la Recerca en Ciències de la Salut (Postgrau) – Cures d’Infermeria al Malalt Crític (Postgrau) – Infermeria Pediàtrica (Postgrau) – Atenció Prehospitalària i Hospitalària Urgent (Postgrau) – Fisioteràpia en UCI. Estratègies d’Atenció i Intervenció (Postgrau) – Infermeria en Salut Comunitària (Postgrau) – Hipoteràpia i Equitació Terapèutica (Postgrau) – Promoció de la Salut i Prevenció de Riscos en l’Adolescència <semipresencial> (Postgrau) – Cures Pal.liatives (Postgrau) – Processos de Laboratori Clínic (Especialització)

* Inclou una assegurança d’accidents. No inclou les taxes d’expedició del títol de la UdG. ** Segons finançament a 11 mesos. Condicions subjectes a les fluctuacions del mercat.

ÀMBIT CIÈNCIES DE LA SALUT

2010 2012 4 EDICIÓ

FINANÇAMENT La Fundació té establertes condicions especials de pagament amb diverses entitats bancàries que permeten fer els pagaments fraccionadament. Per a més informació podeu consultar el nostre web. Si estàs a l’atur informa’t al nostre web sobre les ajudes a les quals et pots acollir.

MÀSTER

INTEGRATIU EN ARTTERÀPIA Realització a Girona i Barcelona

<FORMACIÓ BONIFICABLE PER A L’EMPRESA. CONSULTEU-NOS COM GESTIONAR-HO.> LLOC DE REALITZACIÓ Girona i Barcelona DOCUMENTACIÓ I INSCRIPCIONS Preinscripció: De l’1 de juny fins a un mes abans de l’inici del curs. Les persones que vulguin cursar el màster han de posar-se en contacte amb alguna de les coordinadores – Carpio Juan, Isabel: 654238389 - isabelcarpiojuan@gmail.com – Expósito Comino, Alícia: 617 821 956 - aleceya@gmail.com Cal enviar el currículum i la carta de motivacions per cursar el màster. Un cop acceptades, caldrà realitzar un pagament de 150 € que es restarà de l’import total de la matrícula. Matrícula: Fins a 15 dies abans de l’inici del curs. Documentació que s’ha de presentar per realitzar la matrícula: Fotocòpia del DNI, fotocòpia compulsada del títol universitari (o del resguard). SERVEIS La Fundació ofereix diversos serveis als seus alumnes: carnet d’estudiant, correu electrònic, accés a les aules informàtiques i a les biblioteques de la UdG, accés a les activitats formatives del Servei de Llengües Modernes, accés a les diferents activitats que organitza el Servei d’Esports de la UdG, borsa de treball per a alumnes i exalumnes i pràctiques en empreses i/o institucions.

Edifici Mercadal Plaça Jordi de Sant Jordi, 1 17001 Girona T 972 210 299 F 972 223 454 info.fundacioif@udg.edu

Horari: De dilluns a dijous de 9.00 a 19.00 h i divendres de 9.00 a 15.00 h (Excepte del 13 al 30 de juliol, de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00 h)

www.fundacioudg.org

www.fundacioudg.org

www.grefart.es


SISTEMA D’AVALUACIÓ 1. Assistència al 80% dels diferents mòduls. 2. Realitzar, presentar i defensar els projectes de recerca del primer i segon any. 3. Realitzar un procés terapèutic personal. DADES D’INTERÈS Edició: Quarta Organitza: Fundació UdG www.fudg.es i GREFART (Associació Professional d’Artterapeutes) www.grefart.es Direcció: Izuel Currià, Miquel Àngel. Ballester Ferrando, David Coordinació: Carpio Juan, Isabel. Expósito Comino, Alicia Titulació que s’obté: Màster Integratiu en Artteràpia per la Universitat de Girona Dates: inici: 01/10/2010, finalització: 18/06/2012 Horari: divendres de les 16 a les 21 h i dissabtes de les 9 a les 20 h Número d’hores: 2.500 Número de crèdits: 100.00 ECTS Número de places: 22 Preu: 5.015 €* [2.490 €* 1r curs (o des de 233,79 €/mes**) i 2.525 €* 2n curs (o des de 237,07 €/mes**)].

TAMBÉ ET POT INTERESSAR – Gestió, Auditoria, Acreditació i Avaluació de la Qualitat en Centres i Institucions Sanitàries <on line> (Màster) – Gestió Sanitària (Postgrau) – Cures d’Infermeria al Malalt Crònic (Postgrau) – Metodologia de la Recerca en Ciències de la Salut (Postgrau) – Cures d’Infermeria al Malalt Crític (Postgrau) – Infermeria Pediàtrica (Postgrau) – Atenció Prehospitalària i Hospitalària Urgent (Postgrau) – Fisioteràpia en UCI. Estratègies d’Atenció i Intervenció (Postgrau) – Infermeria en Salut Comunitària (Postgrau) – Hipoteràpia i Equitació Terapèutica (Postgrau) – Promoció de la Salut i Prevenció de Riscos en l’Adolescència <semipresencial> (Postgrau) – Cures Pal.liatives (Postgrau) – Processos de Laboratori Clínic (Especialització)

* Inclou una assegurança d’accidents. No inclou les taxes d’expedició del títol de la UdG. ** Segons finançament a 11 mesos. Condicions subjectes a les fluctuacions del mercat.

ÀMBIT CIÈNCIES DE LA SALUT

2010 2012 4 EDICIÓ

FINANÇAMENT La Fundació té establertes condicions especials de pagament amb diverses entitats bancàries que permeten fer els pagaments fraccionadament. Per a més informació podeu consultar el nostre web. Si estàs a l’atur informa’t al nostre web sobre les ajudes a les quals et pots acollir.

MÀSTER

INTEGRATIU EN ARTTERÀPIA Realització a Girona i Barcelona

<FORMACIÓ BONIFICABLE PER A L’EMPRESA. CONSULTEU-NOS COM GESTIONAR-HO.> LLOC DE REALITZACIÓ Girona i Barcelona DOCUMENTACIÓ I INSCRIPCIONS Preinscripció: De l’1 de juny fins a un mes abans de l’inici del curs. Les persones que vulguin cursar el màster han de posar-se en contacte amb alguna de les coordinadores – Carpio Juan, Isabel: 654238389 - isabelcarpiojuan@gmail.com – Expósito Comino, Alícia: 617 821 956 - aleceya@gmail.com Cal enviar el currículum i la carta de motivacions per cursar el màster. Un cop acceptades, caldrà realitzar un pagament de 150 € que es restarà de l’import total de la matrícula. Matrícula: Fins a 15 dies abans de l’inici del curs. Documentació que s’ha de presentar per realitzar la matrícula: Fotocòpia del DNI, fotocòpia compulsada del títol universitari (o del resguard). SERVEIS La Fundació ofereix diversos serveis als seus alumnes: carnet d’estudiant, correu electrònic, accés a les aules informàtiques i a les biblioteques de la UdG, accés a les activitats formatives del Servei de Llengües Modernes, accés a les diferents activitats que organitza el Servei d’Esports de la UdG, borsa de treball per a alumnes i exalumnes i pràctiques en empreses i/o institucions.

Edifici Mercadal Plaça Jordi de Sant Jordi, 1 17001 Girona T 972 210 299 F 972 223 454 info.fundacioif@udg.edu

Horari: De dilluns a dijous de 9.00 a 19.00 h i divendres de 9.00 a 15.00 h (Excepte del 13 al 30 de juliol, de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00 h)

www.fundacioudg.org

www.fundacioudg.org

www.grefart.es

Màster Integratiu en Artteràpia  

Quarta edició

Advertisement