Page 1

TAMBÉ ET POT INTERESSAR – Gestió, Auditoria, Acreditació i Avaluació de la Qualitat en Centres i Institucions Sanitàries <on line> (Màster) – Psicoteràpia Psicoanalítica <presencial i semipresencial> (Màster) – Artteràpia (Màster i Postgrau) – Gestió Sanitària (Postgrau) – Cures d’Infermeria al Malalt Crònic (Postgrau) – Cures d’Infermeria al Malalt Crític (Postgrau) – Infermeria Pediàtrica (Postgrau) – Atenció Prehospitalària i Hospitalària Urgent (Postgrau) – Infermeria en Salut Comunitària (Postgrau) – Hipoteràpia i Equitació Terapèutica (Postgrau) – Promoció de la Salut i Prevenció de Riscos en l’Adolescència <semipresencial> (Postgrau) – Cures Pal·liatives (Postgrau)

Edifici Mercadal Plaça Jordi de Sant Jordi, 1 17001 Girona T 972 210 299 F 972 223 454 info.fundacioif@udg.edu

Horari: De dilluns a dijous de 9.00 a 19.00 h i divendres de 9.00 a 15.00 h (Excepte del 13 al 30 de juliol, de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00 h)

www.fundacioudg.org

– Ferran Garcia Salse. Cap d’Àrea d’Operacions de la Regió d’Emergències de Girona del cos de Bombers de la Generalitat. – Josep M. Gorgori Roig. Cap de la Unitat Territorial de Policia Científica. Àrea Territorial d’Investigació RP Girona. Cos de Mossos d’Esquadra. – Antoni Güell Bosch. Responsable Tècnic de Protecció Civil a Girona. – Francisco Javier Güerri Ripol. Metge forense de l’IMLC (divisió de Barcelona). Especialista en estomatologia. – Rodrigo Llorian Gallego. Metge estomatòleg. Especialista en orto– dòncia. – M. Teresa Marrón Moya. Metge forense de l’IMLC (divisió de Barcelona). Cap de la Secció d’Anatomia Forense. – José M. Martínez Calcerrada. Metge forense de l’IMLC (divisió de Girona). – Daniel Martínez Ortega. Sotscap de la Divisió de Policia Científica. Cos de Mossos d’Esquadra. – Jaume Masclans Bertolin. Cap Territorial del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) a Girona. – Jordi Matas Roca. Metge forense de l’IMLC (divisió de Girona). – Jordi Medallo Muñiz. Metge forense. Director de l’IMLC. – Julia Miguel Valles. Metge forense de l’IMLC (divisió de Girona). – Josep Lluís Monasterio Moran. Cap de la Unitat Central de Laboratori Biològic de Policia Científica. Cos de Mossos d’Esquadra. – Juan Francisco Ortigosa Ruiz. Metge forense de l’IMLC (divisió de Barcelona). Llicenciat en Odontologia. – Alexandra Pérez Serra. Llicenciada en Biologia per la Universitat de Girona. Màster en Medi Ambient. Doctora en Genètica i especialitzada en processos d’extracció de DNA des de diferents tipologies de mostra (teixits, femtes, pèl...), amplificació per PCR i seqüenciació. – M. Lourdes Puigbarraca Sol. Cap de la Divisió de Policia Científica. Cos de Mossos d’Esquadra. – Helena Riuró Cáceres. Llicenciada en Biotecnologia. Màster en Recerca Bio-mèdica per la UPF. Doctorat Centre de Genètica Cardiovascular UdG-IDIBGI. – Mònica Sánchez Coma. Metge forense de l’IMLC (divisió de Girona). – Francisco Javier Sanmiguel Varela. Metge forense de l’IMLC (divisió de Girona). – Elisabet Selga Coma. Llicenciada en Biologia. Doctora en Genètica del Càncer. Postdoctoral Centre Genètica Cardiovascular UdG-IDIBGI. – Josep Solé Feliu. Professor de Dret Civil de la Universitat de Girona. – Mercè Subirana Domènech. Metge forense de l’IMLC (Barcelona), adscrita al Servei de Patologia Forense. – Robert Trench Garcia. Cap de l’Àrea Central d’Identificació de la Divisió de Política Científica. Cos de Mossos d’Esquadra. – Claudina Vidal Gutiérrez. Metge forense. Subdirectora de l’IMLC de la divisió de Barcelona. DURADA I CALENDARI 212 hores (80 hores lectives, 100 hores pràctiques i 32 hores de pràctiques a l’empresa) / 16 crèdits Del 21 de gener al 18 de juny de 2011 Dies: 21 i 22 Gener; 11 i 12 Febrer; 4, 5, 25 i 26 Març; 8 i 9 Abril; 6, 7, 27 i 28 Maig; 17 i 18 Juny Horari: divendres de 16 a 21 h. i dissabtes de 9 a 14 h. i de 16 a 20 h.

LLOC DE REALITZACIÓ Universitat de Girona PLACES 40 PREU 925 €* (o des de 86,85 €/mes**) * Inclou una assegurança d’accidents. No inclou les taxes d’expedició del títol de la UdG. ** Segons finançament a 11 mesos. Condicions subjectes a les fluctuacions del mercat. FINANÇAMENT La Fundació té establertes condicions especials de pagament amb diverses entitats bancàries que permeten fer els pagaments fraccionadament. Per a més informació podeu consultar el nostre lloc web. Si estàs a l’atur informa’t al nostre web sobre les ajudes a les quals et pots acollir.

ÀMBIT CIÈNCIES DE LA SALUT

2010 2011 NO V E TAT

<FORMACIÓ BONIFICABLE PER A L’EMPRESA. CONSULTEU-NOS COM GESTIONAR-HO.> PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA Cal omplir el full d’inscripció personalment a la seu de la Fundació o a través del nostre web. Opcionalment es pot realitzar una preinscripció de 150 €, que es restarà de l’import de la matrícula, i que dóna dret a reserva de plaça.

DIPLOMA DE POSTGRAU

MEDICINA FORENSE. IDENTIFICACIÓ DE CADÀVERS I ACTUACIÓ EN GRANS CATÀSTROFES

Preinscripció: de l’1 de juny fins a un mes abans de l’inici del curs. Matrícula: fins a 15 dies abans de l’inici del curs. Documentació que s’ha de presentar per realitzar la matrícula: – Fotocòpia del DNI i fotocòpia compulsada del títol universitari (o del resguard). SERVEIS La Fundació ofereix diversos serveis als seus alumnes: carnet d’estudiant, correu electrònic, accés a les aules informàtiques i a les biblioteques de la UdG, accés a les activitats formatives del Servei de Llengües Modernes, accés a les diferents activitats que organitza el Servei d’Esports de la UdG, borsa de treball per a alumnes i exalumnes i pràctiques en empreses i institucions.

www.fundacioudg.org Universitat de Girona

Universitat de Girona

Facultat de Medicina

Facultat de Dret


DIPLOMA DE POSTGRAU EN MEDICINA FORENSE. IDENTIFICACIÓ DE CADÀVERS I ACTUACIÓ EN GRANS CATÀSTROFES (Codi: 101048) PRESENTACIÓ La identificació humana o de restes humanes és necessària tant des del punt de vista humà com legal. Quan hi ha una catàstrofe, la identificació és un dels problemes medicolegals de més rellevància; tots els professionals que hi intervenen necessiten conèixer les tècniques adequades que cal utilitzar així com els protocols, tant en casos aïllats com en casos massius. SORTIDES PROFESSIONALS Aportar els coneixements per identificar víctimes de catàstrofes o per resoldre casos de l’Administració de Justícia. OBJECTIUS – Saber resoldre els problemes que es plantegen en situacions de desastres i grans catàstrofes. – Saber emplenar formularis de la Interpol en casos de catàstrofes. – Adquirir coneixements suficients sobre els principals aspectes de la identificació humana, de la criminalística, de la genètica forense i de l’antropologia forense. – Coneixements elementals de la metòdica que s’ha de seguir en la identificació d’individus vius, de cadàvers o de restes humanes. – Saber aplicar les tècniques forenses en els casos requerits pels tribunals. – Adquirir coneixements amplis sobre les situacions que la normativa preveu respecte als diferents tipus de mort i especialment en casos de mort sospitosa o violenta. – Saber reconèixer les situacions en què l’autòpsia és obligatòria. A QUI S’ADREÇA A professionals relacionats amb l’odontologia, la medicina, la criminologia i la biologia; membres de les forces i cossos de seguretat de l’Estat, de policies autonòmiques, de centres d’emergències sanitàries; personal de Protecció Civil i Emergències; bombers i altres professionals que, directament o indirecta, estan involucrats en la gestió de catàstrofes, d’accidents amb múltiples víctimes (AMV), etc. REQUISITS D’ADMISSIÓ Llicenciats o diplomats en les àrees i titulacions indicades. També podran ser admesos al postgrau aquells professionals relacionats amb l’apartat anterior que acreditin relació directa del seu lloc de treball amb la finalitat dels continguts impartits al postgrau. PROGRAMA 1. INTRODUCCIÓ A LA MEDICINA I ODONTOLOGIA FORENSE – Concepte i definició. – Importància i objectius. – Classificació. – Història i situació actual. – Anatomia de la cavitat bucal. – Fisiologia. – Nomenclatures. Terminologia.

2. TANATOLOGIA – Concepte de mort. – Diagnòstic de mort certa. – Tipus de mort. – Tipificació jurídica i penal de la mort violenta. – Fenòmens cadavèrics. – Processos destructors del cadàver i conservadors. – Processos naturals conservadors del cadàver. – Processos artificials conservadors del cadàver. – Problemes tanatològics medicolegals. – Mort natural i mort violenta. – Autòpsia. – Autòpsia clínica i legal. – Tècniques d’autòpsia. – Fases d’autòpsia judicial. – Autòpsia odontoestomatològica: indicacions, tècniques. – Extracció de maxil·lars i esqueletització. – Normativa sobre disponibilitat del cadàver. – Llei de policia sanitària mortuòria. 3. PATOLOGIA FORENSE – Lesions mortals. – Lesions no mortals. – Tipus de mort violenta. – Mort sobtada. – Contusions i ferides contuses. – Asfixies. – Lesions per arma blanca. – Lesions per arma de foc. Explosions. – Lesions en carbonitzats. Canvis odontològics per acció del foc. – Lesions i morts en grans catàstrofes. – Grans catàstrofes tòxiques i enverinaments massius. Armes químiques. – Lesions per agents físics i químics. – Accidents de tràfic. 4. CRIMINALÍSTICA – Definició. – Objectius. – Història. – Generalitats sobre identificació humana: aspectes jurídics i mèdics. – Identificació humana. Mètodes. Establiment de les bases de la metodologia actual per identificar. – Anàlisis dels maxil·lars, les dents i els teixits tous. – Els indicis en medicina legal. Taques. Pèls i cabells. – Dactiloscòpia. – Importància de l’odontologia en la investigació criminal i en la identificació humana. – Identificació reconstructiva i comparativa. – Queiloscòpia i rugoscòpia. – Metodologia en la investigació en éssers vius, esquelets i cadàvers recents. – Genètica forense. – Investigació medicolegal de les ferides per mossegada. Sistemàtica a seguir en el seu estudi.

5. ANTROPOLOGIA FORENSE – Investigació genèrica i específica de restes òssies. – Determinació d’espècie, de raça, talla, edat i sexe per les dents i maxil·lars. 6. PROBLEMÀTICA SANITÀRIA, ORGANITZATIVA I MEDICOFORENSE EN LES SITUACIONS DE GRANS CATÀSTROFES – Assistència sanitària: funcions del centre coordinador d’emergències. – Triatge, evacuació, assistències urgents. – Problemes organitzatius. – Organització i pla d’actuació SEM, Bombers, Protecció Civil i Forces de Seguretat. – Problemes medicolegals al voltant de les víctimes de grans catàstrofes. – Organització, objectius i principis generals d’actuació dels equips DVI en grans catàstrofes. – Procediment medicoforense en el tanatori temporal. – Preparació dels cadàvers per al seu trasllat i inhumació. – Protocol d’identificació en grans catàstrofes. – Protocol odontològic en grans catàstrofes. – Formularis de la Interpol en la identificació odontològica. – Legislació en grans catàstrofes. – Legislació en casos de desapareguts. PRÀCTIQUES – Sistemàtica a seguir en cas d’identificació en catàstrofes. – Terminologia i nomenclatures. – Emplenar formularis de la Interpol per a identificacions. – Sistemàtica a seguir en l’estudi d’una mossegada humana. Diferents mètodes d’estudi. – Estudis amb maxil·lars humans. Identificació reconstructiva i comparativa. – Mesures antropomètriques utilitzades per a la determinació de raça, sexe, talla i edat a partir d’uns maxil·lars o estudi dentari i restes esquelètiques. – Autòpsia de la boca. Tècniques. – Extracció de maxil·lars. – Assistir a una autòpsia. Tècniques d’autòpsia. – Dactiloscòpia. – Queiloscòpia. – Rugoscòpia. – Determinació de l’edat per l’estudi radiològic. – Pràctiques d’identificació genètica. COORDINACIÓ – Assistència obligatòria a les classes teòriques (80% d’assistència mínima obligatòria). – Pràctiques. – Treball final, per concretar. SISTEMA D’AVALUACIÓ – Es demanarà un treball de pràctiques: s’avaluarà la presentació, l’organització, la qualitat del contingut i la bibliografia utilitzada. – L’assistència a classe serà obligatòria (mínim 80% de les classes).

TITULACIÓ Diploma de Postgrau en Medicina Forense. Identificació de Cadàvers i Actuació en Grans Catàstrofes per la Universitat de Girona. DIRECCIÓ – Ramon Brugada Terradelles. Degà de Medicina de la Universitat de Girona. Director del Centre de Genètica Cardiovascular UdG-IDIBGI. Cardiòleg de l’Hospital J. Trueta. – Narcís Bardalet Viñals. Metge forense. Subdirector de l’IMLC (divisió de Girona). Professor de Criminologia a la Universitat de Girona. - Anna Hospital Ribas. Metge forense de l’IMLC (divisió de Girona). Llicenciada en Odontologia. Professora d’Odontologia Legal i Forense a la Universitat Internacional de Catalunya. COORDINACIÓ – M. José Adserias Garriga. Doctora en Odontologia, Universitat Internacional de Catalunya. Llicenciada en Biologia, Universitat de Girona. Postgrau en Odontologia Legal i Forense, Université de Toulouse. PROFESSORAT – Josep Arimany Manso. Metge forense en excedència. Exdirector de l’IMLC. – Eneko Barbería Marcalain. Metge forense de l’IMLC (divisió de Tarragona). Professor de la Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili. – Natxu Brunet Bragulat. Psicotraumatòleg. Consultor en emergències i codirector de “Cuadernos de Crisi”. – Óscar Campuzano Larrea. Llicenciat en Biologia Sanitària. Màster en Neurociències. Postdoctoral Centre de Genètica Cardiovascular. – Enric Cano Monje. Cap de la Regió d’Emergències de Girona del cos de Bombers de la Generalitat. – Angel Carracedo Álvarez. Catedràtic de Medicina Legal i Forense. Director de l’Institut Universitari de Medicina Legal de Santiago de Compostela. – Josep Casadesús Valbi. Metge forense de l’IMLC (divisió de Girona). Professor associat de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona. – Josep Castellà García. Metge forense de l’IMLC (Barcelona). Cap del Servei de Patologia Forense IMLC. – Luis Cifuentes Rodríguez. Tècnic en Patologia Forense de l’IMLC. – Eduardo Chimenos Kústner. Doctor en Medicina i Cirurgia. Especialista en Estomatologia. Professor titular de Medicina Bucal de la Facultat d’Odontologia de la Universitat de Barcelona. – Santiago Crespo Alonso. Metge forense de l’IMLC (Barcelona). Cap d’Antropologia Forense. – Joaquim de Diego Martínez. Sotscap de la Sala de Comandament Regió Policial Girona. Cos dels Mossos d’Esquadra. – Gonzalo Escobar Marulanda. Professor de Criminologia i Dret Penal de la Universitat de Girona. – Meritxell Escoda Manzano. Llicenciada en Odontologia per la Universitat Internacional de Catalunya. Màster en Odontologia Legal i Forense per la Universitat de Sevilla. – Anna Figueres i de Palol. Metge forense de l’IMLC (divisió de Gi– rona).


DIPLOMA DE POSTGRAU EN MEDICINA FORENSE. IDENTIFICACIÓ DE CADÀVERS I ACTUACIÓ EN GRANS CATÀSTROFES (Codi: 101048) PRESENTACIÓ La identificació humana o de restes humanes és necessària tant des del punt de vista humà com legal. Quan hi ha una catàstrofe, la identificació és un dels problemes medicolegals de més rellevància; tots els professionals que hi intervenen necessiten conèixer les tècniques adequades que cal utilitzar així com els protocols, tant en casos aïllats com en casos massius. SORTIDES PROFESSIONALS Aportar els coneixements per identificar víctimes de catàstrofes o per resoldre casos de l’Administració de Justícia. OBJECTIUS – Saber resoldre els problemes que es plantegen en situacions de desastres i grans catàstrofes. – Saber emplenar formularis de la Interpol en casos de catàstrofes. – Adquirir coneixements suficients sobre els principals aspectes de la identificació humana, de la criminalística, de la genètica forense i de l’antropologia forense. – Coneixements elementals de la metòdica que s’ha de seguir en la identificació d’individus vius, de cadàvers o de restes humanes. – Saber aplicar les tècniques forenses en els casos requerits pels tribunals. – Adquirir coneixements amplis sobre les situacions que la normativa preveu respecte als diferents tipus de mort i especialment en casos de mort sospitosa o violenta. – Saber reconèixer les situacions en què l’autòpsia és obligatòria. A QUI S’ADREÇA A professionals relacionats amb l’odontologia, la medicina, la criminologia i la biologia; membres de les forces i cossos de seguretat de l’Estat, de policies autonòmiques, de centres d’emergències sanitàries; personal de Protecció Civil i Emergències; bombers i altres professionals que, directament o indirecta, estan involucrats en la gestió de catàstrofes, d’accidents amb múltiples víctimes (AMV), etc. REQUISITS D’ADMISSIÓ Llicenciats o diplomats en les àrees i titulacions indicades. També podran ser admesos al postgrau aquells professionals relacionats amb l’apartat anterior que acreditin relació directa del seu lloc de treball amb la finalitat dels continguts impartits al postgrau. PROGRAMA 1. INTRODUCCIÓ A LA MEDICINA I ODONTOLOGIA FORENSE – Concepte i definició. – Importància i objectius. – Classificació. – Història i situació actual. – Anatomia de la cavitat bucal. – Fisiologia. – Nomenclatures. Terminologia.

2. TANATOLOGIA – Concepte de mort. – Diagnòstic de mort certa. – Tipus de mort. – Tipificació jurídica i penal de la mort violenta. – Fenòmens cadavèrics. – Processos destructors del cadàver i conservadors. – Processos naturals conservadors del cadàver. – Processos artificials conservadors del cadàver. – Problemes tanatològics medicolegals. – Mort natural i mort violenta. – Autòpsia. – Autòpsia clínica i legal. – Tècniques d’autòpsia. – Fases d’autòpsia judicial. – Autòpsia odontoestomatològica: indicacions, tècniques. – Extracció de maxil·lars i esqueletització. – Normativa sobre disponibilitat del cadàver. – Llei de policia sanitària mortuòria. 3. PATOLOGIA FORENSE – Lesions mortals. – Lesions no mortals. – Tipus de mort violenta. – Mort sobtada. – Contusions i ferides contuses. – Asfixies. – Lesions per arma blanca. – Lesions per arma de foc. Explosions. – Lesions en carbonitzats. Canvis odontològics per acció del foc. – Lesions i morts en grans catàstrofes. – Grans catàstrofes tòxiques i enverinaments massius. Armes químiques. – Lesions per agents físics i químics. – Accidents de tràfic. 4. CRIMINALÍSTICA – Definició. – Objectius. – Història. – Generalitats sobre identificació humana: aspectes jurídics i mèdics. – Identificació humana. Mètodes. Establiment de les bases de la metodologia actual per identificar. – Anàlisis dels maxil·lars, les dents i els teixits tous. – Els indicis en medicina legal. Taques. Pèls i cabells. – Dactiloscòpia. – Importància de l’odontologia en la investigació criminal i en la identificació humana. – Identificació reconstructiva i comparativa. – Queiloscòpia i rugoscòpia. – Metodologia en la investigació en éssers vius, esquelets i cadàvers recents. – Genètica forense. – Investigació medicolegal de les ferides per mossegada. Sistemàtica a seguir en el seu estudi.

5. ANTROPOLOGIA FORENSE – Investigació genèrica i específica de restes òssies. – Determinació d’espècie, de raça, talla, edat i sexe per les dents i maxil·lars. 6. PROBLEMÀTICA SANITÀRIA, ORGANITZATIVA I MEDICOFORENSE EN LES SITUACIONS DE GRANS CATÀSTROFES – Assistència sanitària: funcions del centre coordinador d’emergències. – Triatge, evacuació, assistències urgents. – Problemes organitzatius. – Organització i pla d’actuació SEM, Bombers, Protecció Civil i Forces de Seguretat. – Problemes medicolegals al voltant de les víctimes de grans catàstrofes. – Organització, objectius i principis generals d’actuació dels equips DVI en grans catàstrofes. – Procediment medicoforense en el tanatori temporal. – Preparació dels cadàvers per al seu trasllat i inhumació. – Protocol d’identificació en grans catàstrofes. – Protocol odontològic en grans catàstrofes. – Formularis de la Interpol en la identificació odontològica. – Legislació en grans catàstrofes. – Legislació en casos de desapareguts. PRÀCTIQUES – Sistemàtica a seguir en cas d’identificació en catàstrofes. – Terminologia i nomenclatures. – Emplenar formularis de la Interpol per a identificacions. – Sistemàtica a seguir en l’estudi d’una mossegada humana. Diferents mètodes d’estudi. – Estudis amb maxil·lars humans. Identificació reconstructiva i comparativa. – Mesures antropomètriques utilitzades per a la determinació de raça, sexe, talla i edat a partir d’uns maxil·lars o estudi dentari i restes esquelètiques. – Autòpsia de la boca. Tècniques. – Extracció de maxil·lars. – Assistir a una autòpsia. Tècniques d’autòpsia. – Dactiloscòpia. – Queiloscòpia. – Rugoscòpia. – Determinació de l’edat per l’estudi radiològic. – Pràctiques d’identificació genètica. COORDINACIÓ – Assistència obligatòria a les classes teòriques (80% d’assistència mínima obligatòria). – Pràctiques. – Treball final, per concretar. SISTEMA D’AVALUACIÓ – Es demanarà un treball de pràctiques: s’avaluarà la presentació, l’organització, la qualitat del contingut i la bibliografia utilitzada. – L’assistència a classe serà obligatòria (mínim 80% de les classes).

TITULACIÓ Diploma de Postgrau en Medicina Forense. Identificació de Cadàvers i Actuació en Grans Catàstrofes per la Universitat de Girona. DIRECCIÓ – Ramon Brugada Terradelles. Degà de Medicina de la Universitat de Girona. Director del Centre de Genètica Cardiovascular UdG-IDIBGI. Cardiòleg de l’Hospital J. Trueta. – Narcís Bardalet Viñals. Metge forense. Subdirector de l’IMLC (divisió de Girona). Professor de Criminologia a la Universitat de Girona. - Anna Hospital Ribas. Metge forense de l’IMLC (divisió de Girona). Llicenciada en Odontologia. Professora d’Odontologia Legal i Forense a la Universitat Internacional de Catalunya. COORDINACIÓ – M. José Adserias Garriga. Doctora en Odontologia, Universitat Internacional de Catalunya. Llicenciada en Biologia, Universitat de Girona. Postgrau en Odontologia Legal i Forense, Université de Toulouse. PROFESSORAT – Josep Arimany Manso. Metge forense en excedència. Exdirector de l’IMLC. – Eneko Barbería Marcalain. Metge forense de l’IMLC (divisió de Tarragona). Professor de la Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili. – Natxu Brunet Bragulat. Psicotraumatòleg. Consultor en emergències i codirector de “Cuadernos de Crisi”. – Óscar Campuzano Larrea. Llicenciat en Biologia Sanitària. Màster en Neurociències. Postdoctoral Centre de Genètica Cardiovascular. – Enric Cano Monje. Cap de la Regió d’Emergències de Girona del cos de Bombers de la Generalitat. – Angel Carracedo Álvarez. Catedràtic de Medicina Legal i Forense. Director de l’Institut Universitari de Medicina Legal de Santiago de Compostela. – Josep Casadesús Valbi. Metge forense de l’IMLC (divisió de Girona). Professor associat de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona. – Josep Castellà García. Metge forense de l’IMLC (Barcelona). Cap del Servei de Patologia Forense IMLC. – Luis Cifuentes Rodríguez. Tècnic en Patologia Forense de l’IMLC. – Eduardo Chimenos Kústner. Doctor en Medicina i Cirurgia. Especialista en Estomatologia. Professor titular de Medicina Bucal de la Facultat d’Odontologia de la Universitat de Barcelona. – Santiago Crespo Alonso. Metge forense de l’IMLC (Barcelona). Cap d’Antropologia Forense. – Joaquim de Diego Martínez. Sotscap de la Sala de Comandament Regió Policial Girona. Cos dels Mossos d’Esquadra. – Gonzalo Escobar Marulanda. Professor de Criminologia i Dret Penal de la Universitat de Girona. – Meritxell Escoda Manzano. Llicenciada en Odontologia per la Universitat Internacional de Catalunya. Màster en Odontologia Legal i Forense per la Universitat de Sevilla. – Anna Figueres i de Palol. Metge forense de l’IMLC (divisió de Gi– rona).


DIPLOMA DE POSTGRAU EN MEDICINA FORENSE. IDENTIFICACIÓ DE CADÀVERS I ACTUACIÓ EN GRANS CATÀSTROFES (Codi: 101048) PRESENTACIÓ La identificació humana o de restes humanes és necessària tant des del punt de vista humà com legal. Quan hi ha una catàstrofe, la identificació és un dels problemes medicolegals de més rellevància; tots els professionals que hi intervenen necessiten conèixer les tècniques adequades que cal utilitzar així com els protocols, tant en casos aïllats com en casos massius. SORTIDES PROFESSIONALS Aportar els coneixements per identificar víctimes de catàstrofes o per resoldre casos de l’Administració de Justícia. OBJECTIUS – Saber resoldre els problemes que es plantegen en situacions de desastres i grans catàstrofes. – Saber emplenar formularis de la Interpol en casos de catàstrofes. – Adquirir coneixements suficients sobre els principals aspectes de la identificació humana, de la criminalística, de la genètica forense i de l’antropologia forense. – Coneixements elementals de la metòdica que s’ha de seguir en la identificació d’individus vius, de cadàvers o de restes humanes. – Saber aplicar les tècniques forenses en els casos requerits pels tribunals. – Adquirir coneixements amplis sobre les situacions que la normativa preveu respecte als diferents tipus de mort i especialment en casos de mort sospitosa o violenta. – Saber reconèixer les situacions en què l’autòpsia és obligatòria. A QUI S’ADREÇA A professionals relacionats amb l’odontologia, la medicina, la criminologia i la biologia; membres de les forces i cossos de seguretat de l’Estat, de policies autonòmiques, de centres d’emergències sanitàries; personal de Protecció Civil i Emergències; bombers i altres professionals que, directament o indirecta, estan involucrats en la gestió de catàstrofes, d’accidents amb múltiples víctimes (AMV), etc. REQUISITS D’ADMISSIÓ Llicenciats o diplomats en les àrees i titulacions indicades. També podran ser admesos al postgrau aquells professionals relacionats amb l’apartat anterior que acreditin relació directa del seu lloc de treball amb la finalitat dels continguts impartits al postgrau. PROGRAMA 1. INTRODUCCIÓ A LA MEDICINA I ODONTOLOGIA FORENSE – Concepte i definició. – Importància i objectius. – Classificació. – Història i situació actual. – Anatomia de la cavitat bucal. – Fisiologia. – Nomenclatures. Terminologia.

2. TANATOLOGIA – Concepte de mort. – Diagnòstic de mort certa. – Tipus de mort. – Tipificació jurídica i penal de la mort violenta. – Fenòmens cadavèrics. – Processos destructors del cadàver i conservadors. – Processos naturals conservadors del cadàver. – Processos artificials conservadors del cadàver. – Problemes tanatològics medicolegals. – Mort natural i mort violenta. – Autòpsia. – Autòpsia clínica i legal. – Tècniques d’autòpsia. – Fases d’autòpsia judicial. – Autòpsia odontoestomatològica: indicacions, tècniques. – Extracció de maxil·lars i esqueletització. – Normativa sobre disponibilitat del cadàver. – Llei de policia sanitària mortuòria. 3. PATOLOGIA FORENSE – Lesions mortals. – Lesions no mortals. – Tipus de mort violenta. – Mort sobtada. – Contusions i ferides contuses. – Asfixies. – Lesions per arma blanca. – Lesions per arma de foc. Explosions. – Lesions en carbonitzats. Canvis odontològics per acció del foc. – Lesions i morts en grans catàstrofes. – Grans catàstrofes tòxiques i enverinaments massius. Armes químiques. – Lesions per agents físics i químics. – Accidents de tràfic. 4. CRIMINALÍSTICA – Definició. – Objectius. – Història. – Generalitats sobre identificació humana: aspectes jurídics i mèdics. – Identificació humana. Mètodes. Establiment de les bases de la metodologia actual per identificar. – Anàlisis dels maxil·lars, les dents i els teixits tous. – Els indicis en medicina legal. Taques. Pèls i cabells. – Dactiloscòpia. – Importància de l’odontologia en la investigació criminal i en la identificació humana. – Identificació reconstructiva i comparativa. – Queiloscòpia i rugoscòpia. – Metodologia en la investigació en éssers vius, esquelets i cadàvers recents. – Genètica forense. – Investigació medicolegal de les ferides per mossegada. Sistemàtica a seguir en el seu estudi.

5. ANTROPOLOGIA FORENSE – Investigació genèrica i específica de restes òssies. – Determinació d’espècie, de raça, talla, edat i sexe per les dents i maxil·lars. 6. PROBLEMÀTICA SANITÀRIA, ORGANITZATIVA I MEDICOFORENSE EN LES SITUACIONS DE GRANS CATÀSTROFES – Assistència sanitària: funcions del centre coordinador d’emergències. – Triatge, evacuació, assistències urgents. – Problemes organitzatius. – Organització i pla d’actuació SEM, Bombers, Protecció Civil i Forces de Seguretat. – Problemes medicolegals al voltant de les víctimes de grans catàstrofes. – Organització, objectius i principis generals d’actuació dels equips DVI en grans catàstrofes. – Procediment medicoforense en el tanatori temporal. – Preparació dels cadàvers per al seu trasllat i inhumació. – Protocol d’identificació en grans catàstrofes. – Protocol odontològic en grans catàstrofes. – Formularis de la Interpol en la identificació odontològica. – Legislació en grans catàstrofes. – Legislació en casos de desapareguts. PRÀCTIQUES – Sistemàtica a seguir en cas d’identificació en catàstrofes. – Terminologia i nomenclatures. – Emplenar formularis de la Interpol per a identificacions. – Sistemàtica a seguir en l’estudi d’una mossegada humana. Diferents mètodes d’estudi. – Estudis amb maxil·lars humans. Identificació reconstructiva i comparativa. – Mesures antropomètriques utilitzades per a la determinació de raça, sexe, talla i edat a partir d’uns maxil·lars o estudi dentari i restes esquelètiques. – Autòpsia de la boca. Tècniques. – Extracció de maxil·lars. – Assistir a una autòpsia. Tècniques d’autòpsia. – Dactiloscòpia. – Queiloscòpia. – Rugoscòpia. – Determinació de l’edat per l’estudi radiològic. – Pràctiques d’identificació genètica. COORDINACIÓ – Assistència obligatòria a les classes teòriques (80% d’assistència mínima obligatòria). – Pràctiques. – Treball final, per concretar. SISTEMA D’AVALUACIÓ – Es demanarà un treball de pràctiques: s’avaluarà la presentació, l’organització, la qualitat del contingut i la bibliografia utilitzada. – L’assistència a classe serà obligatòria (mínim 80% de les classes).

TITULACIÓ Diploma de Postgrau en Medicina Forense. Identificació de Cadàvers i Actuació en Grans Catàstrofes per la Universitat de Girona. DIRECCIÓ – Ramon Brugada Terradelles. Degà de Medicina de la Universitat de Girona. Director del Centre de Genètica Cardiovascular UdG-IDIBGI. Cardiòleg de l’Hospital J. Trueta. – Narcís Bardalet Viñals. Metge forense. Subdirector de l’IMLC (divisió de Girona). Professor de Criminologia a la Universitat de Girona. - Anna Hospital Ribas. Metge forense de l’IMLC (divisió de Girona). Llicenciada en Odontologia. Professora d’Odontologia Legal i Forense a la Universitat Internacional de Catalunya. COORDINACIÓ – M. José Adserias Garriga. Doctora en Odontologia, Universitat Internacional de Catalunya. Llicenciada en Biologia, Universitat de Girona. Postgrau en Odontologia Legal i Forense, Université de Toulouse. PROFESSORAT – Josep Arimany Manso. Metge forense en excedència. Exdirector de l’IMLC. – Eneko Barbería Marcalain. Metge forense de l’IMLC (divisió de Tarragona). Professor de la Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili. – Natxu Brunet Bragulat. Psicotraumatòleg. Consultor en emergències i codirector de “Cuadernos de Crisi”. – Óscar Campuzano Larrea. Llicenciat en Biologia Sanitària. Màster en Neurociències. Postdoctoral Centre de Genètica Cardiovascular. – Enric Cano Monje. Cap de la Regió d’Emergències de Girona del cos de Bombers de la Generalitat. – Angel Carracedo Álvarez. Catedràtic de Medicina Legal i Forense. Director de l’Institut Universitari de Medicina Legal de Santiago de Compostela. – Josep Casadesús Valbi. Metge forense de l’IMLC (divisió de Girona). Professor associat de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona. – Josep Castellà García. Metge forense de l’IMLC (Barcelona). Cap del Servei de Patologia Forense IMLC. – Luis Cifuentes Rodríguez. Tècnic en Patologia Forense de l’IMLC. – Eduardo Chimenos Kústner. Doctor en Medicina i Cirurgia. Especialista en Estomatologia. Professor titular de Medicina Bucal de la Facultat d’Odontologia de la Universitat de Barcelona. – Santiago Crespo Alonso. Metge forense de l’IMLC (Barcelona). Cap d’Antropologia Forense. – Joaquim de Diego Martínez. Sotscap de la Sala de Comandament Regió Policial Girona. Cos dels Mossos d’Esquadra. – Gonzalo Escobar Marulanda. Professor de Criminologia i Dret Penal de la Universitat de Girona. – Meritxell Escoda Manzano. Llicenciada en Odontologia per la Universitat Internacional de Catalunya. Màster en Odontologia Legal i Forense per la Universitat de Sevilla. – Anna Figueres i de Palol. Metge forense de l’IMLC (divisió de Gi– rona).


DIPLOMA DE POSTGRAU EN MEDICINA FORENSE. IDENTIFICACIÓ DE CADÀVERS I ACTUACIÓ EN GRANS CATÀSTROFES (Codi: 101048) PRESENTACIÓ La identificació humana o de restes humanes és necessària tant des del punt de vista humà com legal. Quan hi ha una catàstrofe, la identificació és un dels problemes medicolegals de més rellevància; tots els professionals que hi intervenen necessiten conèixer les tècniques adequades que cal utilitzar així com els protocols, tant en casos aïllats com en casos massius. SORTIDES PROFESSIONALS Aportar els coneixements per identificar víctimes de catàstrofes o per resoldre casos de l’Administració de Justícia. OBJECTIUS – Saber resoldre els problemes que es plantegen en situacions de desastres i grans catàstrofes. – Saber emplenar formularis de la Interpol en casos de catàstrofes. – Adquirir coneixements suficients sobre els principals aspectes de la identificació humana, de la criminalística, de la genètica forense i de l’antropologia forense. – Coneixements elementals de la metòdica que s’ha de seguir en la identificació d’individus vius, de cadàvers o de restes humanes. – Saber aplicar les tècniques forenses en els casos requerits pels tribunals. – Adquirir coneixements amplis sobre les situacions que la normativa preveu respecte als diferents tipus de mort i especialment en casos de mort sospitosa o violenta. – Saber reconèixer les situacions en què l’autòpsia és obligatòria. A QUI S’ADREÇA A professionals relacionats amb l’odontologia, la medicina, la criminologia i la biologia; membres de les forces i cossos de seguretat de l’Estat, de policies autonòmiques, de centres d’emergències sanitàries; personal de Protecció Civil i Emergències; bombers i altres professionals que, directament o indirecta, estan involucrats en la gestió de catàstrofes, d’accidents amb múltiples víctimes (AMV), etc. REQUISITS D’ADMISSIÓ Llicenciats o diplomats en les àrees i titulacions indicades. També podran ser admesos al postgrau aquells professionals relacionats amb l’apartat anterior que acreditin relació directa del seu lloc de treball amb la finalitat dels continguts impartits al postgrau. PROGRAMA 1. INTRODUCCIÓ A LA MEDICINA I ODONTOLOGIA FORENSE – Concepte i definició. – Importància i objectius. – Classificació. – Història i situació actual. – Anatomia de la cavitat bucal. – Fisiologia. – Nomenclatures. Terminologia.

2. TANATOLOGIA – Concepte de mort. – Diagnòstic de mort certa. – Tipus de mort. – Tipificació jurídica i penal de la mort violenta. – Fenòmens cadavèrics. – Processos destructors del cadàver i conservadors. – Processos naturals conservadors del cadàver. – Processos artificials conservadors del cadàver. – Problemes tanatològics medicolegals. – Mort natural i mort violenta. – Autòpsia. – Autòpsia clínica i legal. – Tècniques d’autòpsia. – Fases d’autòpsia judicial. – Autòpsia odontoestomatològica: indicacions, tècniques. – Extracció de maxil·lars i esqueletització. – Normativa sobre disponibilitat del cadàver. – Llei de policia sanitària mortuòria. 3. PATOLOGIA FORENSE – Lesions mortals. – Lesions no mortals. – Tipus de mort violenta. – Mort sobtada. – Contusions i ferides contuses. – Asfixies. – Lesions per arma blanca. – Lesions per arma de foc. Explosions. – Lesions en carbonitzats. Canvis odontològics per acció del foc. – Lesions i morts en grans catàstrofes. – Grans catàstrofes tòxiques i enverinaments massius. Armes químiques. – Lesions per agents físics i químics. – Accidents de tràfic. 4. CRIMINALÍSTICA – Definició. – Objectius. – Història. – Generalitats sobre identificació humana: aspectes jurídics i mèdics. – Identificació humana. Mètodes. Establiment de les bases de la metodologia actual per identificar. – Anàlisis dels maxil·lars, les dents i els teixits tous. – Els indicis en medicina legal. Taques. Pèls i cabells. – Dactiloscòpia. – Importància de l’odontologia en la investigació criminal i en la identificació humana. – Identificació reconstructiva i comparativa. – Queiloscòpia i rugoscòpia. – Metodologia en la investigació en éssers vius, esquelets i cadàvers recents. – Genètica forense. – Investigació medicolegal de les ferides per mossegada. Sistemàtica a seguir en el seu estudi.

5. ANTROPOLOGIA FORENSE – Investigació genèrica i específica de restes òssies. – Determinació d’espècie, de raça, talla, edat i sexe per les dents i maxil·lars. 6. PROBLEMÀTICA SANITÀRIA, ORGANITZATIVA I MEDICOFORENSE EN LES SITUACIONS DE GRANS CATÀSTROFES – Assistència sanitària: funcions del centre coordinador d’emergències. – Triatge, evacuació, assistències urgents. – Problemes organitzatius. – Organització i pla d’actuació SEM, Bombers, Protecció Civil i Forces de Seguretat. – Problemes medicolegals al voltant de les víctimes de grans catàstrofes. – Organització, objectius i principis generals d’actuació dels equips DVI en grans catàstrofes. – Procediment medicoforense en el tanatori temporal. – Preparació dels cadàvers per al seu trasllat i inhumació. – Protocol d’identificació en grans catàstrofes. – Protocol odontològic en grans catàstrofes. – Formularis de la Interpol en la identificació odontològica. – Legislació en grans catàstrofes. – Legislació en casos de desapareguts. PRÀCTIQUES – Sistemàtica a seguir en cas d’identificació en catàstrofes. – Terminologia i nomenclatures. – Emplenar formularis de la Interpol per a identificacions. – Sistemàtica a seguir en l’estudi d’una mossegada humana. Diferents mètodes d’estudi. – Estudis amb maxil·lars humans. Identificació reconstructiva i comparativa. – Mesures antropomètriques utilitzades per a la determinació de raça, sexe, talla i edat a partir d’uns maxil·lars o estudi dentari i restes esquelètiques. – Autòpsia de la boca. Tècniques. – Extracció de maxil·lars. – Assistir a una autòpsia. Tècniques d’autòpsia. – Dactiloscòpia. – Queiloscòpia. – Rugoscòpia. – Determinació de l’edat per l’estudi radiològic. – Pràctiques d’identificació genètica. COORDINACIÓ – Assistència obligatòria a les classes teòriques (80% d’assistència mínima obligatòria). – Pràctiques. – Treball final, per concretar. SISTEMA D’AVALUACIÓ – Es demanarà un treball de pràctiques: s’avaluarà la presentació, l’organització, la qualitat del contingut i la bibliografia utilitzada. – L’assistència a classe serà obligatòria (mínim 80% de les classes).

TITULACIÓ Diploma de Postgrau en Medicina Forense. Identificació de Cadàvers i Actuació en Grans Catàstrofes per la Universitat de Girona. DIRECCIÓ – Ramon Brugada Terradelles. Degà de Medicina de la Universitat de Girona. Director del Centre de Genètica Cardiovascular UdG-IDIBGI. Cardiòleg de l’Hospital J. Trueta. – Narcís Bardalet Viñals. Metge forense. Subdirector de l’IMLC (divisió de Girona). Professor de Criminologia a la Universitat de Girona. - Anna Hospital Ribas. Metge forense de l’IMLC (divisió de Girona). Llicenciada en Odontologia. Professora d’Odontologia Legal i Forense a la Universitat Internacional de Catalunya. COORDINACIÓ – M. José Adserias Garriga. Doctora en Odontologia, Universitat Internacional de Catalunya. Llicenciada en Biologia, Universitat de Girona. Postgrau en Odontologia Legal i Forense, Université de Toulouse. PROFESSORAT – Josep Arimany Manso. Metge forense en excedència. Exdirector de l’IMLC. – Eneko Barbería Marcalain. Metge forense de l’IMLC (divisió de Tarragona). Professor de la Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili. – Natxu Brunet Bragulat. Psicotraumatòleg. Consultor en emergències i codirector de “Cuadernos de Crisi”. – Óscar Campuzano Larrea. Llicenciat en Biologia Sanitària. Màster en Neurociències. Postdoctoral Centre de Genètica Cardiovascular. – Enric Cano Monje. Cap de la Regió d’Emergències de Girona del cos de Bombers de la Generalitat. – Angel Carracedo Álvarez. Catedràtic de Medicina Legal i Forense. Director de l’Institut Universitari de Medicina Legal de Santiago de Compostela. – Josep Casadesús Valbi. Metge forense de l’IMLC (divisió de Girona). Professor associat de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona. – Josep Castellà García. Metge forense de l’IMLC (Barcelona). Cap del Servei de Patologia Forense IMLC. – Luis Cifuentes Rodríguez. Tècnic en Patologia Forense de l’IMLC. – Eduardo Chimenos Kústner. Doctor en Medicina i Cirurgia. Especialista en Estomatologia. Professor titular de Medicina Bucal de la Facultat d’Odontologia de la Universitat de Barcelona. – Santiago Crespo Alonso. Metge forense de l’IMLC (Barcelona). Cap d’Antropologia Forense. – Joaquim de Diego Martínez. Sotscap de la Sala de Comandament Regió Policial Girona. Cos dels Mossos d’Esquadra. – Gonzalo Escobar Marulanda. Professor de Criminologia i Dret Penal de la Universitat de Girona. – Meritxell Escoda Manzano. Llicenciada en Odontologia per la Universitat Internacional de Catalunya. Màster en Odontologia Legal i Forense per la Universitat de Sevilla. – Anna Figueres i de Palol. Metge forense de l’IMLC (divisió de Gi– rona).


TAMBÉ ET POT INTERESSAR – Gestió, Auditoria, Acreditació i Avaluació de la Qualitat en Centres i Institucions Sanitàries <on line> (Màster) – Psicoteràpia Psicoanalítica <presencial i semipresencial> (Màster) – Artteràpia (Màster i Postgrau) – Gestió Sanitària (Postgrau) – Cures d’Infermeria al Malalt Crònic (Postgrau) – Cures d’Infermeria al Malalt Crític (Postgrau) – Infermeria Pediàtrica (Postgrau) – Atenció Prehospitalària i Hospitalària Urgent (Postgrau) – Infermeria en Salut Comunitària (Postgrau) – Hipoteràpia i Equitació Terapèutica (Postgrau) – Promoció de la Salut i Prevenció de Riscos en l’Adolescència <semipresencial> (Postgrau) – Cures Pal·liatives (Postgrau)

Edifici Mercadal Plaça Jordi de Sant Jordi, 1 17001 Girona T 972 210 299 F 972 223 454 info.fundacioif@udg.edu

Horari: De dilluns a dijous de 9.00 a 19.00 h i divendres de 9.00 a 15.00 h (Excepte del 13 al 30 de juliol, de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00 h)

www.fundacioudg.org

– Ferran Garcia Salse. Cap d’Àrea d’Operacions de la Regió d’Emergències de Girona del cos de Bombers de la Generalitat. – Josep M. Gorgori Roig. Cap de la Unitat Territorial de Policia Científica. Àrea Territorial d’Investigació RP Girona. Cos de Mossos d’Esquadra. – Antoni Güell Bosch. Responsable Tècnic de Protecció Civil a Girona. – Francisco Javier Güerri Ripol. Metge forense de l’IMLC (divisió de Barcelona). Especialista en estomatologia. – Rodrigo Llorian Gallego. Metge estomatòleg. Especialista en orto– dòncia. – M. Teresa Marrón Moya. Metge forense de l’IMLC (divisió de Barcelona). Cap de la Secció d’Anatomia Forense. – José M. Martínez Calcerrada. Metge forense de l’IMLC (divisió de Girona). – Daniel Martínez Ortega. Sotscap de la Divisió de Policia Científica. Cos de Mossos d’Esquadra. – Jaume Masclans Bertolin. Cap Territorial del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) a Girona. – Jordi Matas Roca. Metge forense de l’IMLC (divisió de Girona). – Jordi Medallo Muñiz. Metge forense. Director de l’IMLC. – Julia Miguel Valles. Metge forense de l’IMLC (divisió de Girona). – Josep Lluís Monasterio Moran. Cap de la Unitat Central de Laboratori Biològic de Policia Científica. Cos de Mossos d’Esquadra. – Juan Francisco Ortigosa Ruiz. Metge forense de l’IMLC (divisió de Barcelona). Llicenciat en Odontologia. – Alexandra Pérez Serra. Llicenciada en Biologia per la Universitat de Girona. Màster en Medi Ambient. Doctora en Genètica i especialitzada en processos d’extracció de DNA des de diferents tipologies de mostra (teixits, femtes, pèl...), amplificació per PCR i seqüenciació. – M. Lourdes Puigbarraca Sol. Cap de la Divisió de Policia Científica. Cos de Mossos d’Esquadra. – Helena Riuró Cáceres. Llicenciada en Biotecnologia. Màster en Recerca Bio-mèdica per la UPF. Doctorat Centre de Genètica Cardiovascular UdG-IDIBGI. – Mònica Sánchez Coma. Metge forense de l’IMLC (divisió de Girona). – Francisco Javier Sanmiguel Varela. Metge forense de l’IMLC (divisió de Girona). – Elisabet Selga Coma. Llicenciada en Biologia. Doctora en Genètica del Càncer. Postdoctoral Centre Genètica Cardiovascular UdG-IDIBGI. – Josep Solé Feliu. Professor de Dret Civil de la Universitat de Girona. – Mercè Subirana Domènech. Metge forense de l’IMLC (Barcelona), adscrita al Servei de Patologia Forense. – Robert Trench Garcia. Cap de l’Àrea Central d’Identificació de la Divisió de Política Científica. Cos de Mossos d’Esquadra. – Claudina Vidal Gutiérrez. Metge forense. Subdirectora de l’IMLC de la divisió de Barcelona. DURADA I CALENDARI 212 hores (80 hores lectives, 100 hores pràctiques i 32 hores de pràctiques a l’empresa) / 16 crèdits Del 21 de gener al 18 de juny de 2011 Dies: 21 i 22 Gener; 11 i 12 Febrer; 4, 5, 25 i 26 Març; 8 i 9 Abril; 6, 7, 27 i 28 Maig; 17 i 18 Juny Horari: divendres de 16 a 21 h. i dissabtes de 9 a 14 h. i de 16 a 20 h.

LLOC DE REALITZACIÓ Universitat de Girona PLACES 40 PREU 925 €* (o des de 86,85 €/mes**) * Inclou una assegurança d’accidents. No inclou les taxes d’expedició del títol de la UdG. ** Segons finançament a 11 mesos. Condicions subjectes a les fluctuacions del mercat. FINANÇAMENT La Fundació té establertes condicions especials de pagament amb diverses entitats bancàries que permeten fer els pagaments fraccionadament. Per a més informació podeu consultar el nostre lloc web. Si estàs a l’atur informa’t al nostre web sobre les ajudes a les quals et pots acollir.

ÀMBIT CIÈNCIES DE LA SALUT

2010 2011 NO V E TAT

<FORMACIÓ BONIFICABLE PER A L’EMPRESA. CONSULTEU-NOS COM GESTIONAR-HO.> PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA Cal omplir el full d’inscripció personalment a la seu de la Fundació o a través del nostre web. Opcionalment es pot realitzar una preinscripció de 150 €, que es restarà de l’import de la matrícula, i que dóna dret a reserva de plaça.

DIPLOMA DE POSTGRAU

MEDICINA FORENSE. IDENTIFICACIÓ DE CADÀVERS I ACTUACIÓ EN GRANS CATÀSTROFES

Preinscripció: de l’1 de juny fins a un mes abans de l’inici del curs. Matrícula: fins a 15 dies abans de l’inici del curs. Documentació que s’ha de presentar per realitzar la matrícula: – Fotocòpia del DNI i fotocòpia compulsada del títol universitari (o del resguard). SERVEIS La Fundació ofereix diversos serveis als seus alumnes: carnet d’estudiant, correu electrònic, accés a les aules informàtiques i a les biblioteques de la UdG, accés a les activitats formatives del Servei de Llengües Modernes, accés a les diferents activitats que organitza el Servei d’Esports de la UdG, borsa de treball per a alumnes i exalumnes i pràctiques en empreses i institucions.

www.fundacioudg.org Universitat de Girona

Universitat de Girona

Facultat de Medicina

Facultat de Dret


TAMBÉ ET POT INTERESSAR – Gestió, Auditoria, Acreditació i Avaluació de la Qualitat en Centres i Institucions Sanitàries <on line> (Màster) – Psicoteràpia Psicoanalítica <presencial i semipresencial> (Màster) – Artteràpia (Màster i Postgrau) – Gestió Sanitària (Postgrau) – Cures d’Infermeria al Malalt Crònic (Postgrau) – Cures d’Infermeria al Malalt Crític (Postgrau) – Infermeria Pediàtrica (Postgrau) – Atenció Prehospitalària i Hospitalària Urgent (Postgrau) – Infermeria en Salut Comunitària (Postgrau) – Hipoteràpia i Equitació Terapèutica (Postgrau) – Promoció de la Salut i Prevenció de Riscos en l’Adolescència <semipresencial> (Postgrau) – Cures Pal·liatives (Postgrau)

Edifici Mercadal Plaça Jordi de Sant Jordi, 1 17001 Girona T 972 210 299 F 972 223 454 info.fundacioif@udg.edu

Horari: De dilluns a dijous de 9.00 a 19.00 h i divendres de 9.00 a 15.00 h (Excepte del 13 al 30 de juliol, de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00 h)

www.fundacioudg.org

– Ferran Garcia Salse. Cap d’Àrea d’Operacions de la Regió d’Emergències de Girona del cos de Bombers de la Generalitat. – Josep M. Gorgori Roig. Cap de la Unitat Territorial de Policia Científica. Àrea Territorial d’Investigació RP Girona. Cos de Mossos d’Esquadra. – Antoni Güell Bosch. Responsable Tècnic de Protecció Civil a Girona. – Francisco Javier Güerri Ripol. Metge forense de l’IMLC (divisió de Barcelona). Especialista en estomatologia. – Rodrigo Llorian Gallego. Metge estomatòleg. Especialista en orto– dòncia. – M. Teresa Marrón Moya. Metge forense de l’IMLC (divisió de Barcelona). Cap de la Secció d’Anatomia Forense. – José M. Martínez Calcerrada. Metge forense de l’IMLC (divisió de Girona). – Daniel Martínez Ortega. Sotscap de la Divisió de Policia Científica. Cos de Mossos d’Esquadra. – Jaume Masclans Bertolin. Cap Territorial del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) a Girona. – Jordi Matas Roca. Metge forense de l’IMLC (divisió de Girona). – Jordi Medallo Muñiz. Metge forense. Director de l’IMLC. – Julia Miguel Valles. Metge forense de l’IMLC (divisió de Girona). – Josep Lluís Monasterio Moran. Cap de la Unitat Central de Laboratori Biològic de Policia Científica. Cos de Mossos d’Esquadra. – Juan Francisco Ortigosa Ruiz. Metge forense de l’IMLC (divisió de Barcelona). Llicenciat en Odontologia. – Alexandra Pérez Serra. Llicenciada en Biologia per la Universitat de Girona. Màster en Medi Ambient. Doctora en Genètica i especialitzada en processos d’extracció de DNA des de diferents tipologies de mostra (teixits, femtes, pèl...), amplificació per PCR i seqüenciació. – M. Lourdes Puigbarraca Sol. Cap de la Divisió de Policia Científica. Cos de Mossos d’Esquadra. – Helena Riuró Cáceres. Llicenciada en Biotecnologia. Màster en Recerca Bio-mèdica per la UPF. Doctorat Centre de Genètica Cardiovascular UdG-IDIBGI. – Mònica Sánchez Coma. Metge forense de l’IMLC (divisió de Girona). – Francisco Javier Sanmiguel Varela. Metge forense de l’IMLC (divisió de Girona). – Elisabet Selga Coma. Llicenciada en Biologia. Doctora en Genètica del Càncer. Postdoctoral Centre Genètica Cardiovascular UdG-IDIBGI. – Josep Solé Feliu. Professor de Dret Civil de la Universitat de Girona. – Mercè Subirana Domènech. Metge forense de l’IMLC (Barcelona), adscrita al Servei de Patologia Forense. – Robert Trench Garcia. Cap de l’Àrea Central d’Identificació de la Divisió de Política Científica. Cos de Mossos d’Esquadra. – Claudina Vidal Gutiérrez. Metge forense. Subdirectora de l’IMLC de la divisió de Barcelona. DURADA I CALENDARI 212 hores (80 hores lectives, 100 hores pràctiques i 32 hores de pràctiques a l’empresa) / 16 crèdits Del 21 de gener al 18 de juny de 2011 Dies: 21 i 22 Gener; 11 i 12 Febrer; 4, 5, 25 i 26 Març; 8 i 9 Abril; 6, 7, 27 i 28 Maig; 17 i 18 Juny Horari: divendres de 16 a 21 h. i dissabtes de 9 a 14 h. i de 16 a 20 h.

LLOC DE REALITZACIÓ Universitat de Girona PLACES 40 PREU 925 €* (o des de 86,85 €/mes**) * Inclou una assegurança d’accidents. No inclou les taxes d’expedició del títol de la UdG. ** Segons finançament a 11 mesos. Condicions subjectes a les fluctuacions del mercat. FINANÇAMENT La Fundació té establertes condicions especials de pagament amb diverses entitats bancàries que permeten fer els pagaments fraccionadament. Per a més informació podeu consultar el nostre lloc web. Si estàs a l’atur informa’t al nostre web sobre les ajudes a les quals et pots acollir.

ÀMBIT CIÈNCIES DE LA SALUT

2010 2011 NO V E TAT

<FORMACIÓ BONIFICABLE PER A L’EMPRESA. CONSULTEU-NOS COM GESTIONAR-HO.> PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA Cal omplir el full d’inscripció personalment a la seu de la Fundació o a través del nostre web. Opcionalment es pot realitzar una preinscripció de 150 €, que es restarà de l’import de la matrícula, i que dóna dret a reserva de plaça.

DIPLOMA DE POSTGRAU

MEDICINA FORENSE. IDENTIFICACIÓ DE CADÀVERS I ACTUACIÓ EN GRANS CATÀSTROFES

Preinscripció: de l’1 de juny fins a un mes abans de l’inici del curs. Matrícula: fins a 15 dies abans de l’inici del curs. Documentació que s’ha de presentar per realitzar la matrícula: – Fotocòpia del DNI i fotocòpia compulsada del títol universitari (o del resguard). SERVEIS La Fundació ofereix diversos serveis als seus alumnes: carnet d’estudiant, correu electrònic, accés a les aules informàtiques i a les biblioteques de la UdG, accés a les activitats formatives del Servei de Llengües Modernes, accés a les diferents activitats que organitza el Servei d’Esports de la UdG, borsa de treball per a alumnes i exalumnes i pràctiques en empreses i institucions.

www.fundacioudg.org Universitat de Girona

Universitat de Girona

Facultat de Medicina

Facultat de Dret


TAMBÉ ET POT INTERESSAR – Gestió, Auditoria, Acreditació i Avaluació de la Qualitat en Centres i Institucions Sanitàries <on line> (Màster) – Psicoteràpia Psicoanalítica <presencial i semipresencial> (Màster) – Artteràpia (Màster i Postgrau) – Gestió Sanitària (Postgrau) – Cures d’Infermeria al Malalt Crònic (Postgrau) – Cures d’Infermeria al Malalt Crític (Postgrau) – Infermeria Pediàtrica (Postgrau) – Atenció Prehospitalària i Hospitalària Urgent (Postgrau) – Infermeria en Salut Comunitària (Postgrau) – Hipoteràpia i Equitació Terapèutica (Postgrau) – Promoció de la Salut i Prevenció de Riscos en l’Adolescència <semipresencial> (Postgrau) – Cures Pal·liatives (Postgrau)

Edifici Mercadal Plaça Jordi de Sant Jordi, 1 17001 Girona T 972 210 299 F 972 223 454 info.fundacioif@udg.edu

Horari: De dilluns a dijous de 9.00 a 19.00 h i divendres de 9.00 a 15.00 h (Excepte del 13 al 30 de juliol, de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00 h)

www.fundacioudg.org

– Ferran Garcia Salse. Cap d’Àrea d’Operacions de la Regió d’Emergències de Girona del cos de Bombers de la Generalitat. – Josep M. Gorgori Roig. Cap de la Unitat Territorial de Policia Científica. Àrea Territorial d’Investigació RP Girona. Cos de Mossos d’Esquadra. – Antoni Güell Bosch. Responsable Tècnic de Protecció Civil a Girona. – Francisco Javier Güerri Ripol. Metge forense de l’IMLC (divisió de Barcelona). Especialista en estomatologia. – Rodrigo Llorian Gallego. Metge estomatòleg. Especialista en orto– dòncia. – M. Teresa Marrón Moya. Metge forense de l’IMLC (divisió de Barcelona). Cap de la Secció d’Anatomia Forense. – José M. Martínez Calcerrada. Metge forense de l’IMLC (divisió de Girona). – Daniel Martínez Ortega. Sotscap de la Divisió de Policia Científica. Cos de Mossos d’Esquadra. – Jaume Masclans Bertolin. Cap Territorial del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) a Girona. – Jordi Matas Roca. Metge forense de l’IMLC (divisió de Girona). – Jordi Medallo Muñiz. Metge forense. Director de l’IMLC. – Julia Miguel Valles. Metge forense de l’IMLC (divisió de Girona). – Josep Lluís Monasterio Moran. Cap de la Unitat Central de Laboratori Biològic de Policia Científica. Cos de Mossos d’Esquadra. – Juan Francisco Ortigosa Ruiz. Metge forense de l’IMLC (divisió de Barcelona). Llicenciat en Odontologia. – Alexandra Pérez Serra. Llicenciada en Biologia per la Universitat de Girona. Màster en Medi Ambient. Doctora en Genètica i especialitzada en processos d’extracció de DNA des de diferents tipologies de mostra (teixits, femtes, pèl...), amplificació per PCR i seqüenciació. – M. Lourdes Puigbarraca Sol. Cap de la Divisió de Policia Científica. Cos de Mossos d’Esquadra. – Helena Riuró Cáceres. Llicenciada en Biotecnologia. Màster en Recerca Bio-mèdica per la UPF. Doctorat Centre de Genètica Cardiovascular UdG-IDIBGI. – Mònica Sánchez Coma. Metge forense de l’IMLC (divisió de Girona). – Francisco Javier Sanmiguel Varela. Metge forense de l’IMLC (divisió de Girona). – Elisabet Selga Coma. Llicenciada en Biologia. Doctora en Genètica del Càncer. Postdoctoral Centre Genètica Cardiovascular UdG-IDIBGI. – Josep Solé Feliu. Professor de Dret Civil de la Universitat de Girona. – Mercè Subirana Domènech. Metge forense de l’IMLC (Barcelona), adscrita al Servei de Patologia Forense. – Robert Trench Garcia. Cap de l’Àrea Central d’Identificació de la Divisió de Política Científica. Cos de Mossos d’Esquadra. – Claudina Vidal Gutiérrez. Metge forense. Subdirectora de l’IMLC de la divisió de Barcelona. DURADA I CALENDARI 212 hores (80 hores lectives, 100 hores pràctiques i 32 hores de pràctiques a l’empresa) / 16 crèdits Del 21 de gener al 18 de juny de 2011 Dies: 21 i 22 Gener; 11 i 12 Febrer; 4, 5, 25 i 26 Març; 8 i 9 Abril; 6, 7, 27 i 28 Maig; 17 i 18 Juny Horari: divendres de 16 a 21 h. i dissabtes de 9 a 14 h. i de 16 a 20 h.

LLOC DE REALITZACIÓ Universitat de Girona PLACES 40 PREU 925 €* (o des de 86,85 €/mes**) * Inclou una assegurança d’accidents. No inclou les taxes d’expedició del títol de la UdG. ** Segons finançament a 11 mesos. Condicions subjectes a les fluctuacions del mercat. FINANÇAMENT La Fundació té establertes condicions especials de pagament amb diverses entitats bancàries que permeten fer els pagaments fraccionadament. Per a més informació podeu consultar el nostre lloc web. Si estàs a l’atur informa’t al nostre web sobre les ajudes a les quals et pots acollir.

ÀMBIT CIÈNCIES DE LA SALUT

2010 2011 NO V E TAT

<FORMACIÓ BONIFICABLE PER A L’EMPRESA. CONSULTEU-NOS COM GESTIONAR-HO.> PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA Cal omplir el full d’inscripció personalment a la seu de la Fundació o a través del nostre web. Opcionalment es pot realitzar una preinscripció de 150 €, que es restarà de l’import de la matrícula, i que dóna dret a reserva de plaça.

DIPLOMA DE POSTGRAU

MEDICINA FORENSE. IDENTIFICACIÓ DE CADÀVERS I ACTUACIÓ EN GRANS CATÀSTROFES

Preinscripció: de l’1 de juny fins a un mes abans de l’inici del curs. Matrícula: fins a 15 dies abans de l’inici del curs. Documentació que s’ha de presentar per realitzar la matrícula: – Fotocòpia del DNI i fotocòpia compulsada del títol universitari (o del resguard). SERVEIS La Fundació ofereix diversos serveis als seus alumnes: carnet d’estudiant, correu electrònic, accés a les aules informàtiques i a les biblioteques de la UdG, accés a les activitats formatives del Servei de Llengües Modernes, accés a les diferents activitats que organitza el Servei d’Esports de la UdG, borsa de treball per a alumnes i exalumnes i pràctiques en empreses i institucions.

www.fundacioudg.org Universitat de Girona

Universitat de Girona

Facultat de Medicina

Facultat de Dret

Diploma de Postgrau en Medicina Forense  

Primera edició

Diploma de Postgrau en Medicina Forense  

Primera edició

Advertisement