Page 1

BEQUES Possibilitat d’obtenir un determinat número de beques de 1.000 euros, cadascuna d’elles, a través de la Diputació de Girona.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR – Gestió i Dret Local (Màster i Postgrau) – Direcció de Serveis i Projectes de Promoció Local (Postgrau) ÀMBIT

FINANÇAMENT La Fundació té establertes condicions especials de pagament amb diverses entitats bancàries, que permeten fer els pagaments fraccionadament. Per a més informació podeu consultar la nostra pàgina web. Si estàs a l’atur informa’t a la nostra web sobre les ajudes a les que et pots acollir.

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

2010 2011

<FORMACIÓ BONIFICABLE PER A L’EMPRESA. CONSULTEUNOS COM GESTIONAR-HO.>

NOVETAT

DIPLOMA DE POSTGRAU

DIRECCIÓ DE PROJECTES I SERVEIS DE BENESTAR I POLÍTIQUES SOCIALS

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA Cal omplir el full d’inscripció personalment a la seu de la Fundació o a través de la nostra pàgina web. Opcionalment es pot realitzar una preinscripció de 150 €, que es restarà de l’import de la matrícula, i que dóna dret a reserva de plaça. Preinscripció: De l’1 de juny fins a un mes abans de l’inici del curs. Matrícula: Fins a 7 dies abans de l’inici del curs. Documentació que s’ha de presentar per realitzar la matrícula: – Fotocòpia del DNI i fotocòpia compulsada del títol universitari (o del resguard). SERVEIS La Fundació ofereix diversos serveis als seus alumnes: carnet d’estudiant, correu electrònic, accés a les aules informàtiques i a les biblioteques de la UdG, accés a les activitats formatives del Servei de Llengües Modernes, accés a les diferents activitats que organitza el Servei d’Esports de la UdG, borsa de treball per a alumnes i exalumnes i pràctiques en empreses i/o institucions.

Edifici Mercadal Plaça Jordi de Sant Jordi, 1 17001 Girona T 972 210 299 F 972 223 454 info.fundacioif@udg.edu

Horari: De dilluns a dijous de 9.00 a 19.00 h i divendres de 9.00 a 15.00 h (Excepte del 13 al 30 de juliol, de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00 h)

www.fundacioudg.org

www.fundacioudg.org


DIPLOMA DE POSTGRAU EN DIRECCIÓ DE PROJECTES I SERVEIS DE BENESTAR I POLÍCA (Codi: 101025) OBJECTIUS 1. Oferir formació en tres àmbits: – L’exercici de responsabilitats relacionades amb la funció de direcció. – L’adquisició d’un marc de referència teòrica i prospectiva del treball social, sanitari, educatiu i laboral. – Formació tècnica i metodològica sobre polítiques públiques i socials. 2. Proporcionar un seguit de serveis als participants que depassen la dimensió formativa i que consisteix en: – Validació de coneixements i competències. – Assistència i consell sobre el projecte individual professional. – Accés a les borses de treball del sector. 3. Combinar els principis de solvència tècnica i econòmica pels quals s’ha de regir tota organització amb els principis d’equitat i universalitat que necessàriament s’han de trobar presents en la direcció de projectes i establiments socials. A QUI S’ADREÇA – Professionals que exerceixen tasques de direcció en centres i serveis en els àmbits de treball social, educació social, salut, i persones interessades en aquesta formació especialitzada. – Diplomats i llicenciats amb experiència que desitgin presentar-se a funcions directives (es preveu una via d’accés a professionals amb experiència que no disposin de titulació universitària els quals podran aconseguir un certificat del curs). – Alumnes que hagin realitzat el Postgrau de Direcció de Serveis i Projectes de Promoció Local. REQUISITS D’ADMISSIÓ – Disposar d’un títol universitari de grau mig, diplomatura o grau superior, llicenciatura. – Podran accedir al curs les persones que no compleixin el requisit anterior però acreditin experiència en l’àmbit de la direcció de centres, projectes i establiments socials. Obtindran un certificat d’assistència al postgrau.

PROGRAMA MÒDUL 1. POLÍTIQUES DE BENESTAR I INTERVENCIÓ SOCIAL 1.1. Anàlisi de polítiques socials. 1.2. Marc conceptual de l’estat del benestar. 1.3. La Seguretat Social. MÒDUL 2. ELS SERVEIS I ELS PROJECTES D’INTERVENCIÓ SOCIAL 2.1. Sistemes de planificació i instruments d’anàlisi i diagnòstic de la realitat social. 2.2. Formulació i execució de projectes. 8 hores. 2.3. Els serveis. 2.4. Sistemes organitzatius i tècniques de control i millora de serveis i projectes. MÒDUL 3. DIRECCIÓ I GESTIÓ DELS PROJECTES I SERVEIS DE BENESTAR 3.1. Habilitats directives. 3.2. Recursos Humans. 3.3. Gestió econòmica. 3.4. Comunicació i màrqueting. 3.5. Gestió d’infraestructures dels establiments socials. MÒDUL 4. ELS COL·LECTIUS, ELS ÀMBITS I ELS ACTORS DE LA INTERVENCIÓ SOCIAL 4.1. Els sectors. 4.2. Temes emergents en l’àmbit del benestar. 4.3. Els actors. MÒDUL 5. NORMATIVA 5.1. Llei de dependència (Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia). 5.2. Llei d’habitatge, Llei 18/2007, de 28 de desembre. 5.3. Llei d’acollida de les persones immigrades i retornades. 5.4. Llei de serveis socials, Llei 12/2007, d’11 d’octubre. 5.5. La nova Llei de salut pública de Catalunya. MÒDUL 6. MONOGRAFIES; ANÀLISI D’ORGANITZACIONS I PROJECTES, I EXPERIÈNCIES IL·LUSTRATIVES Unitat 6.1. Exposició d’experiències il·lustratives i visites pràctiques. MÒDUL 7. PROJECTE FINAL DE POSTGRAU SISTEMA D’AVALUACIÓ – Els cinc primers mòduls teòrics tenen un valor de 5 punts. L’avaluació es basarà tant en els treballs presentats i pactats amb cada responsable de mòdul com en les proves de maduresa que els formadors puguin portar a terme.

– El sisè mòdul sobre visites i experiències il·lustratives té un valor d’un punt. – El projecte final de Postgrau té un valor de 4 punts (3 per al projecte pròpiament dit i un per a l’exposició oral de les conclusions del projecte). – És necessari un índex d’assistència del 80% sobre el total d’hores formatives del Postgrau. TITULACIÓ Diploma de Postgrau en Direcció de Projectes i Serveis de Benestar i Polítiques Socials per a la UdG. DIRECCIÓ – Vicenç Estanyol Bardera. Advocat i cap d’àrea de l’Ajuntament de Girona. PROFESSORAT – Vicenç Estanyol Bardera. Advocat i cap d’àrea de l’Ajuntament de Girona. – Amadeu Mora Duran. Treballador social i criminòleg. – Joaquim Brugué. Catedràtic de Polítiques Públiques de la UAB. – Pepita Perich. Directora de la Fundació Ramon Noguera. – Anna Pla. Advocada i professora de Dret de la UdG. – Josep Roca. Advocat. – Pere Tubert. Director de Mifas. DURADA I CALENDARI 176 hores (136 hores lectives i 40 hores pràctiques) / 16 crèdits De l’octubre de 2010 al juny de 2011 Horari: divendres de 16.30 a 20.30 h. LLOC DE REALITZACIÓ Campus Montilivi de la UdG PLACES 20 PREU 2.000 €* (o des de 187.78 €/mes**) * Inclou una assegurança d’accidents. No inclou les taxes d’expedició del títol de la UdG. ** Segons Finançament a 11 mesos. Condicions subjectes a les fluctuacions del mercat.


DIPLOMA DE POSTGRAU EN DIRECCIÓ DE PROJECTES I SERVEIS DE BENESTAR I POLÍCA (Codi: 101025) OBJECTIUS 1. Oferir formació en tres àmbits: – L’exercici de responsabilitats relacionades amb la funció de direcció. – L’adquisició d’un marc de referència teòrica i prospectiva del treball social, sanitari, educatiu i laboral. – Formació tècnica i metodològica sobre polítiques públiques i socials. 2. Proporcionar un seguit de serveis als participants que depassen la dimensió formativa i que consisteix en: – Validació de coneixements i competències. – Assistència i consell sobre el projecte individual professional. – Accés a les borses de treball del sector. 3. Combinar els principis de solvència tècnica i econòmica pels quals s’ha de regir tota organització amb els principis d’equitat i universalitat que necessàriament s’han de trobar presents en la direcció de projectes i establiments socials. A QUI S’ADREÇA – Professionals que exerceixen tasques de direcció en centres i serveis en els àmbits de treball social, educació social, salut, i persones interessades en aquesta formació especialitzada. – Diplomats i llicenciats amb experiència que desitgin presentar-se a funcions directives (es preveu una via d’accés a professionals amb experiència que no disposin de titulació universitària els quals podran aconseguir un certificat del curs). – Alumnes que hagin realitzat el Postgrau de Direcció de Serveis i Projectes de Promoció Local. REQUISITS D’ADMISSIÓ – Disposar d’un títol universitari de grau mig, diplomatura o grau superior, llicenciatura. – Podran accedir al curs les persones que no compleixin el requisit anterior però acreditin experiència en l’àmbit de la direcció de centres, projectes i establiments socials. Obtindran un certificat d’assistència al postgrau.

PROGRAMA MÒDUL 1. POLÍTIQUES DE BENESTAR I INTERVENCIÓ SOCIAL 1.1. Anàlisi de polítiques socials. 1.2. Marc conceptual de l’estat del benestar. 1.3. La Seguretat Social. MÒDUL 2. ELS SERVEIS I ELS PROJECTES D’INTERVENCIÓ SOCIAL 2.1. Sistemes de planificació i instruments d’anàlisi i diagnòstic de la realitat social. 2.2. Formulació i execució de projectes. 8 hores. 2.3. Els serveis. 2.4. Sistemes organitzatius i tècniques de control i millora de serveis i projectes. MÒDUL 3. DIRECCIÓ I GESTIÓ DELS PROJECTES I SERVEIS DE BENESTAR 3.1. Habilitats directives. 3.2. Recursos Humans. 3.3. Gestió econòmica. 3.4. Comunicació i màrqueting. 3.5. Gestió d’infraestructures dels establiments socials. MÒDUL 4. ELS COL·LECTIUS, ELS ÀMBITS I ELS ACTORS DE LA INTERVENCIÓ SOCIAL 4.1. Els sectors. 4.2. Temes emergents en l’àmbit del benestar. 4.3. Els actors. MÒDUL 5. NORMATIVA 5.1. Llei de dependència (Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia). 5.2. Llei d’habitatge, Llei 18/2007, de 28 de desembre. 5.3. Llei d’acollida de les persones immigrades i retornades. 5.4. Llei de serveis socials, Llei 12/2007, d’11 d’octubre. 5.5. La nova Llei de salut pública de Catalunya. MÒDUL 6. MONOGRAFIES; ANÀLISI D’ORGANITZACIONS I PROJECTES, I EXPERIÈNCIES IL·LUSTRATIVES Unitat 6.1. Exposició d’experiències il·lustratives i visites pràctiques. MÒDUL 7. PROJECTE FINAL DE POSTGRAU SISTEMA D’AVALUACIÓ – Els cinc primers mòduls teòrics tenen un valor de 5 punts. L’avaluació es basarà tant en els treballs presentats i pactats amb cada responsable de mòdul com en les proves de maduresa que els formadors puguin portar a terme.

– El sisè mòdul sobre visites i experiències il·lustratives té un valor d’un punt. – El projecte final de Postgrau té un valor de 4 punts (3 per al projecte pròpiament dit i un per a l’exposició oral de les conclusions del projecte). – És necessari un índex d’assistència del 80% sobre el total d’hores formatives del Postgrau. TITULACIÓ Diploma de Postgrau en Direcció de Projectes i Serveis de Benestar i Polítiques Socials per a la UdG. DIRECCIÓ – Vicenç Estanyol Bardera. Advocat i cap d’àrea de l’Ajuntament de Girona. PROFESSORAT – Vicenç Estanyol Bardera. Advocat i cap d’àrea de l’Ajuntament de Girona. – Amadeu Mora Duran. Treballador social i criminòleg. – Joaquim Brugué. Catedràtic de Polítiques Públiques de la UAB. – Pepita Perich. Directora de la Fundació Ramon Noguera. – Anna Pla. Advocada i professora de Dret de la UdG. – Josep Roca. Advocat. – Pere Tubert. Director de Mifas. DURADA I CALENDARI 176 hores (136 hores lectives i 40 hores pràctiques) / 16 crèdits De l’octubre de 2010 al juny de 2011 Horari: divendres de 16.30 a 20.30 h. LLOC DE REALITZACIÓ Campus Montilivi de la UdG PLACES 20 PREU 2.000 €* (o des de 187.78 €/mes**) * Inclou una assegurança d’accidents. No inclou les taxes d’expedició del títol de la UdG. ** Segons Finançament a 11 mesos. Condicions subjectes a les fluctuacions del mercat.


DIPLOMA DE POSTGRAU EN DIRECCIÓ DE PROJECTES I SERVEIS DE BENESTAR I POLÍCA (Codi: 101025) OBJECTIUS 1. Oferir formació en tres àmbits: – L’exercici de responsabilitats relacionades amb la funció de direcció. – L’adquisició d’un marc de referència teòrica i prospectiva del treball social, sanitari, educatiu i laboral. – Formació tècnica i metodològica sobre polítiques públiques i socials. 2. Proporcionar un seguit de serveis als participants que depassen la dimensió formativa i que consisteix en: – Validació de coneixements i competències. – Assistència i consell sobre el projecte individual professional. – Accés a les borses de treball del sector. 3. Combinar els principis de solvència tècnica i econòmica pels quals s’ha de regir tota organització amb els principis d’equitat i universalitat que necessàriament s’han de trobar presents en la direcció de projectes i establiments socials. A QUI S’ADREÇA – Professionals que exerceixen tasques de direcció en centres i serveis en els àmbits de treball social, educació social, salut, i persones interessades en aquesta formació especialitzada. – Diplomats i llicenciats amb experiència que desitgin presentar-se a funcions directives (es preveu una via d’accés a professionals amb experiència que no disposin de titulació universitària els quals podran aconseguir un certificat del curs). – Alumnes que hagin realitzat el Postgrau de Direcció de Serveis i Projectes de Promoció Local. REQUISITS D’ADMISSIÓ – Disposar d’un títol universitari de grau mig, diplomatura o grau superior, llicenciatura. – Podran accedir al curs les persones que no compleixin el requisit anterior però acreditin experiència en l’àmbit de la direcció de centres, projectes i establiments socials. Obtindran un certificat d’assistència al postgrau.

PROGRAMA MÒDUL 1. POLÍTIQUES DE BENESTAR I INTERVENCIÓ SOCIAL 1.1. Anàlisi de polítiques socials. 1.2. Marc conceptual de l’estat del benestar. 1.3. La Seguretat Social. MÒDUL 2. ELS SERVEIS I ELS PROJECTES D’INTERVENCIÓ SOCIAL 2.1. Sistemes de planificació i instruments d’anàlisi i diagnòstic de la realitat social. 2.2. Formulació i execució de projectes. 8 hores. 2.3. Els serveis. 2.4. Sistemes organitzatius i tècniques de control i millora de serveis i projectes. MÒDUL 3. DIRECCIÓ I GESTIÓ DELS PROJECTES I SERVEIS DE BENESTAR 3.1. Habilitats directives. 3.2. Recursos Humans. 3.3. Gestió econòmica. 3.4. Comunicació i màrqueting. 3.5. Gestió d’infraestructures dels establiments socials. MÒDUL 4. ELS COL·LECTIUS, ELS ÀMBITS I ELS ACTORS DE LA INTERVENCIÓ SOCIAL 4.1. Els sectors. 4.2. Temes emergents en l’àmbit del benestar. 4.3. Els actors. MÒDUL 5. NORMATIVA 5.1. Llei de dependència (Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia). 5.2. Llei d’habitatge, Llei 18/2007, de 28 de desembre. 5.3. Llei d’acollida de les persones immigrades i retornades. 5.4. Llei de serveis socials, Llei 12/2007, d’11 d’octubre. 5.5. La nova Llei de salut pública de Catalunya. MÒDUL 6. MONOGRAFIES; ANÀLISI D’ORGANITZACIONS I PROJECTES, I EXPERIÈNCIES IL·LUSTRATIVES Unitat 6.1. Exposició d’experiències il·lustratives i visites pràctiques. MÒDUL 7. PROJECTE FINAL DE POSTGRAU SISTEMA D’AVALUACIÓ – Els cinc primers mòduls teòrics tenen un valor de 5 punts. L’avaluació es basarà tant en els treballs presentats i pactats amb cada responsable de mòdul com en les proves de maduresa que els formadors puguin portar a terme.

– El sisè mòdul sobre visites i experiències il·lustratives té un valor d’un punt. – El projecte final de Postgrau té un valor de 4 punts (3 per al projecte pròpiament dit i un per a l’exposició oral de les conclusions del projecte). – És necessari un índex d’assistència del 80% sobre el total d’hores formatives del Postgrau. TITULACIÓ Diploma de Postgrau en Direcció de Projectes i Serveis de Benestar i Polítiques Socials per a la UdG. DIRECCIÓ – Vicenç Estanyol Bardera. Advocat i cap d’àrea de l’Ajuntament de Girona. PROFESSORAT – Vicenç Estanyol Bardera. Advocat i cap d’àrea de l’Ajuntament de Girona. – Amadeu Mora Duran. Treballador social i criminòleg. – Joaquim Brugué. Catedràtic de Polítiques Públiques de la UAB. – Pepita Perich. Directora de la Fundació Ramon Noguera. – Anna Pla. Advocada i professora de Dret de la UdG. – Josep Roca. Advocat. – Pere Tubert. Director de Mifas. DURADA I CALENDARI 176 hores (136 hores lectives i 40 hores pràctiques) / 16 crèdits De l’octubre de 2010 al juny de 2011 Horari: divendres de 16.30 a 20.30 h. LLOC DE REALITZACIÓ Campus Montilivi de la UdG PLACES 20 PREU 2.000 €* (o des de 187.78 €/mes**) * Inclou una assegurança d’accidents. No inclou les taxes d’expedició del títol de la UdG. ** Segons Finançament a 11 mesos. Condicions subjectes a les fluctuacions del mercat.


BEQUES Possibilitat d’obtenir un determinat número de beques de 1.000 euros, cadascuna d’elles, a través de la Diputació de Girona.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR – Gestió i Dret Local (Màster i Postgrau) – Direcció de Serveis i Projectes de Promoció Local (Postgrau) ÀMBIT

FINANÇAMENT La Fundació té establertes condicions especials de pagament amb diverses entitats bancàries, que permeten fer els pagaments fraccionadament. Per a més informació podeu consultar la nostra pàgina web. Si estàs a l’atur informa’t a la nostra web sobre les ajudes a les que et pots acollir.

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

2010 2011

<FORMACIÓ BONIFICABLE PER A L’EMPRESA. CONSULTEUNOS COM GESTIONAR-HO.>

NOVETAT

DIPLOMA DE POSTGRAU

DIRECCIÓ DE PROJECTES I SERVEIS DE BENESTAR I POLÍTIQUES SOCIALS

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA Cal omplir el full d’inscripció personalment a la seu de la Fundació o a través de la nostra pàgina web. Opcionalment es pot realitzar una preinscripció de 150 €, que es restarà de l’import de la matrícula, i que dóna dret a reserva de plaça. Preinscripció: De l’1 de juny fins a un mes abans de l’inici del curs. Matrícula: Fins a 7 dies abans de l’inici del curs. Documentació que s’ha de presentar per realitzar la matrícula: – Fotocòpia del DNI i fotocòpia compulsada del títol universitari (o del resguard). SERVEIS La Fundació ofereix diversos serveis als seus alumnes: carnet d’estudiant, correu electrònic, accés a les aules informàtiques i a les biblioteques de la UdG, accés a les activitats formatives del Servei de Llengües Modernes, accés a les diferents activitats que organitza el Servei d’Esports de la UdG, borsa de treball per a alumnes i exalumnes i pràctiques en empreses i/o institucions.

Edifici Mercadal Plaça Jordi de Sant Jordi, 1 17001 Girona T 972 210 299 F 972 223 454 info.fundacioif@udg.edu

Horari: De dilluns a dijous de 9.00 a 19.00 h i divendres de 9.00 a 15.00 h (Excepte del 13 al 30 de juliol, de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00 h)

www.fundacioudg.org

www.fundacioudg.org


BEQUES Possibilitat d’obtenir un determinat número de beques de 1.000 euros, cadascuna d’elles, a través de la Diputació de Girona.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR – Gestió i Dret Local (Màster i Postgrau) – Direcció de Serveis i Projectes de Promoció Local (Postgrau) ÀMBIT

FINANÇAMENT La Fundació té establertes condicions especials de pagament amb diverses entitats bancàries, que permeten fer els pagaments fraccionadament. Per a més informació podeu consultar la nostra pàgina web. Si estàs a l’atur informa’t a la nostra web sobre les ajudes a les que et pots acollir.

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

2010 2011

<FORMACIÓ BONIFICABLE PER A L’EMPRESA. CONSULTEUNOS COM GESTIONAR-HO.>

NOVETAT

DIPLOMA DE POSTGRAU

DIRECCIÓ DE PROJECTES I SERVEIS DE BENESTAR I POLÍTIQUES SOCIALS

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA Cal omplir el full d’inscripció personalment a la seu de la Fundació o a través de la nostra pàgina web. Opcionalment es pot realitzar una preinscripció de 150 €, que es restarà de l’import de la matrícula, i que dóna dret a reserva de plaça. Preinscripció: De l’1 de juny fins a un mes abans de l’inici del curs. Matrícula: Fins a 7 dies abans de l’inici del curs. Documentació que s’ha de presentar per realitzar la matrícula: – Fotocòpia del DNI i fotocòpia compulsada del títol universitari (o del resguard). SERVEIS La Fundació ofereix diversos serveis als seus alumnes: carnet d’estudiant, correu electrònic, accés a les aules informàtiques i a les biblioteques de la UdG, accés a les activitats formatives del Servei de Llengües Modernes, accés a les diferents activitats que organitza el Servei d’Esports de la UdG, borsa de treball per a alumnes i exalumnes i pràctiques en empreses i/o institucions.

Edifici Mercadal Plaça Jordi de Sant Jordi, 1 17001 Girona T 972 210 299 F 972 223 454 info.fundacioif@udg.edu

Horari: De dilluns a dijous de 9.00 a 19.00 h i divendres de 9.00 a 15.00 h (Excepte del 13 al 30 de juliol, de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00 h)

www.fundacioudg.org

www.fundacioudg.org

Diploma de Postgrau en Direcció de Projectes  

Primera edició

Diploma de Postgrau en Direcció de Projectes  

Primera edició

Advertisement