Page 1

Mòdul V. La Relació de la Seguretat Privada amb el Sistema de Seguretat Pública – Joan Abellán Gómez. Delegat de Prosegur a Girona. – Francesc Borrell Lázaro. Expert en seguretat en empreses, Departament de Seguretat de la Caixa. – Ferran Masip Jiménez. Director de Seguretat Corporativa de Miquel Alimentació Grup. Mòdul VI. Nous Grups Juvenils Organitzats i Violents. Drogoaddiccions. – Raül Calvo Soler. Doctor en Ciències Jurídiques i Socials per la UPF de Barcelona. Professor titular de la UdG en els estudis de Dret, Criminologia, Ciències del Treball i Relacions Públiques. – Anna Figueres de Palol. Metgessa forense, Divisió de Girona. – Jordi Frau Carreras. Psicòleg, soci d’AXIOS Institut Psicomètric i d’AXIOS Suport Psicològic a l’Administració. – Joaquim Palau Matas. Psicòleg soci d’AXIOS Institut Psicomètric i d’AXIOS Suport Psicològic a l’Administració. – Jordi Panella Vilaró. Llicenciat en Dret per la UOC, llicenciat en Criminologia per la UdG, sotsinspector de la Guàrdia Urbana de Figueres. – Lluís Paradell Fernández. Membre del Gabinet de la Secretaria de Seguretat Pública del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. – Xavier Vilamajó Lancho. Membre del Gabinet de la Secretaria de Seguretat Pública del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. Mòdul VII. Grafologia Forense Aplicada als Grafits – Jesús Delgado Lorenzo. Pèrit judicial cal·ligràfic forense en falsificació documental i documentoscòpia. Mòdul VIII. Els Accidents Laborals – Joaquim Reda Llambrich. Enginyer industrial. Membre de la Comissió d’Acció Professional del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. – Tècnics del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Edifici Mercadal Plaça Jordi de Sant Jordi, 1 17001 Girona T 972 210 299 F 972 223 454 info.fundacioif@udg.edu

Horari: De dilluns a dijous de 9.00 a 19.00 h i divendres de 9.00 a 15.00 h (Excepte del 13 al 30 de juliol, de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00 h)

www.fundacioudg.org

DURADA I CALENDARI 187 hores (150 hores lectives i 37 hores pràctiques) / 17 crèdits Del 2 de maig de 2011 al 30 de setembre de 2012 Mòduls Curs 2010-2011: Mòdul I. Policia Judicial i Procediment Penal: del 2 al 18 de maig de 2011. Mòdul II. La Jurisdicció de Menors: del 6 al 20 de juny de 2011. Mòdul III. Violència Domèstica i de Gènere: del 3 al 24 d’octubre de 2011. Mòdul IV. Criminalística Aplicada a la Investigació d’Accidents de Trànsit: del 9 al 30 de novembre de 2011. Els Mòduls V, VI, VII i VIII es realitzaran durant el curs 2011-2012 Horari: Dilluns i dimecres de 17 a 20 h

LLOC DE REALITZACIÓ Fundació UdG - Edifici Mercadal (Sala d’Actes) PLACES 25 PREU – Matrícula ordinària: 1.600 € (o des de 150,22 €/mes**) – Matrícula subvencionada (preu subvencionat per la Diputació de Girona pels membres de les policies locals dels municipis de les comarques de Girona): 785 € (o des de 73,70 €/mes**) * Inclou una assegurança d’accidents. No inclou les taxes d’expedició del títol de la UdG. ** Segons finançament a 11 mesos. Condicions subjectes a les fluctuacions del mercat. FINANÇAMENT La Fundació té establertes condicions especials de pagament amb diverses entitats bancàries que permeten fer els pagaments fraccionadament. Per a més informació podeu consultar la nostra pàgina web. PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA Per inscriure’s cal omplir el full d’inscripció a través de la web (www.fundacioudg.org) o personalment a la seu de la Fundació. Preinscripció: en un termini màxim de 7 dies des de la data d’inscripció cal haver realitzat el pagament de 150 €, que es restarà de l’import de la matrícula, i que dóna dret a reserva de plaça. Matrícula: per tal que sigui efectiva caldrà haver realitzat el pagament com a màxim 15 dies abans de l’inici del curs. Documentació que s’ha de presentar per realitzar la matrícula: – Fotocòpia del DNI. – Certificació del secretari del respectiu ajuntament en què es faci constar de manera expressa que la persona és policia/ funcionari de carrera. SERVEIS La Fundació ofereix diversos serveis als seus alumnes: carnet d’estudiant, correu electrònic, accés a les aules informàtiques i a les biblioteques de la UdG, accés a les activitats formatives del Servei de Llengües Modernes, accés a les diferents activitats que organitza el Servei d’Esports de la UdG, borsa de treball per a alumnes i exalumnes i pràctiques en empreses i/o institucions.

ÀMBIT ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

2010 2012 NOVETAT

DIPLOMA D’ESPECIALITZACIÓ

POLICIA JUDICIAL EN L’ADMINISTRACIÓ LOCAL

www.fundacioudg.org


DIPLOMA D’ESPECIALITZACIÓ DE POLICIA JUDICIAL EN L’ADMINISTRACIÓ LOCAL (Codi: 103023) PRESENTACIÓ A Catalunya, així com a la resta de l’Estat, les policies locals desenvolupen funcions de policia judicial. Algunes d’aquestes funcions deriven de l’aplicació estricta del seu àmbit competencial (delictes contra la seguretat viària esdevinguts dins el nucli urbà), i d’altres es porten a terme en col·laboració amb la resta de cossos i forces de seguretat. Aquest diploma d’especialització pretén complementar la formació dels professionals de la seguretat pública en el procediment penal a l’hora d’abordar problemàtiques que es poden tractar amb garanties des del món local i que són una part important dels requeriments que els ciutadans adrecen a l’administració més propera. Algunes, com la seguretat viària o la violència domèstica i de gènere, constitueixen unes de les xacres del nostre segle; d’altres, com els desperfectes en el mobiliari urbà i els grups violents, són fenòmens emergents que modulen la seguretat subjectiva. En totes elles la intervenció policial és fonamental per tal que jutges, tribunals i ministeri fiscal disposin dels indicis probatoris necessaris per poder sostenir el procediment. OBJECTIUS – Complementar la formació dels alumnes amb les funcions de policia judicial. – Donar una visió transversal de la seguretat des d’altres operadors de la seguretat pública i privada. A QUI S’ADREÇA A funcionaris de carrera dels diferents cossos de policia local de Catalunya. REQUISITS D’ADMISSIÓ Ser funcionari de carrera d’un cos de policia local de Catalunya. PROGRAMA Mòdul I. Policia Judicial i Procediment Penal – Marc normatiu – Dret processal Mòdul II. La Jurisdicció de Menors – La jurisdicció de menors – Menors i procediment policial – La intervenció de l’equip tècnic – La intervenció en medi obert i en centres educatius de justícia juvenil – El menor com a víctima Mòdul III. Violència Domèstica i de Gènere – Llei orgànica 1/2004 de mesures de protecció integral

contra la violència de gènere. El Jutjat de Violència sobre la Dona. – Mesures cautelars penals. L’ordre de protecció regulada a la Llei 27/2003, de 31 de juliol de 2003. Judici ràpid. Procediment abreujat. Dispensa a declarar. – La intervenció del metge forense. – L’execució de les sentències. Suspensió i substitució de les penes. Mesures penals alternatives. – Protocols d’actuació en els casos de violència a la demarcació de Girona. Coordinació i recursos disponibles. – Intervenció amb les víctimes de violència domestica i de gènere. – Intervenció policial. L’atestat policial. – Intervenció del ministeri fiscal. Instruccions i criteris. – L’Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte. Coordinació. Punt de coordinació de les ordres de protecció. – Internaments psiquiàtrics involuntaris. Mòdul IV. Criminalística Aplicada a la Investigació d’Accidents de Trànsit – La IOTP – La recollida dels indicis – El reportatge fotogràfic amb càmera – El reportatge videogràfic – Les bases de dades policials. DNI/NIE, BD de detinguts... – L’aixecament de cadàver i la necroidentificació de les víctimes Mòdul V. La Relació de la Seguretat Privada amb el Sistema de Seguretat Pública – Alarmes – Estafes més usuals a entitats financeres – Caixers automàtics – Targetes de crèdit – Robatoris a entitats bancàries – Pagarés i xecs – Seguretat en el transport de fons – Seguretat en centres comercials – Gestió de conflictes Mòdul VI. Nous Grups Juvenils Organitzats i Violents. Drogoaddiccions. – Nous grups juvenils organitzats i violents – La drogoaddicció – Drogues i actuació policial. Tipificacions legals: normativa administrativa i penal – Estudi forense de les drogues – Prevenció, gestió i resolució de conflictes Mòdul VII. Grafologia Forense Aplicada als Grafits – Protocol judicial amb grafiters – Tribus urbanes – Grafologia forense policial – Treball de camp amb grafits existents a la via pública: presa d’indicis; tipus de grafits, pintures i tècniques.

– Confecció de l’atestat perquè pugui ser valorat per un pèrit cal·ligràfic. Mòdul VIII. Els Accidents Laborals – La inspecció ocular en els accidents laborals. – L’adopció de mesures cautelars. – La investigació dels accidents laborals. – La instrucció dels atestats policials per accident laboral. – Legislació relativa a la prevenció de riscos laborals. – Assistència mèdica urgent (precipitats, electrocutats, aixafaments, amputacions...). METODOLOGIA Assistència obligatòria al 80% de les sessions i realització d’exercicis pràctics. TITULACIÓ Diploma d’Especialització de Policia Judicial en l’Administració Local per la Universitat de Girona. DIRECCIÓ – Jordi Ferrer Beltrán. Professor titular de Filosofia del Dret i director de la Càtedra de Cultura Jurídica de la Universitat de Girona. COORDINACIÓ – Josep M. Casadevall Barneda. Fiscal en cap de la Fiscalia Provincial de Girona. – David Puertas Martínez. Sotsinspector en cap de la Policia Local Castell-Platja d’Aro. President de l’Associació de Caps de les Policies Locals de Municipis de les Comarques Gironines. – Josep M. Riera Pey. Inspector de la Guàrdia Urbana de Figueres, llicenciat en Criminologia per la UdG, Postgrau de Resolució de Conflictes Públics i Mediació Comunitària per la UdG. PROFESSORAT Mòdul I. Policia Judicial i Procediment Penal – Enrique Barata Partido. Fiscal coordinador de la Secció de Medi Ambient i del Servei de Jurats de la Fiscalia Provincial de Girona. – Josep Maria Casadevall Barneda. Fiscal en cap de la Fiscalia Provincial de Girona. – Manel Moreta Mascort. Sergent de la Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà de la Regió Policial Girona, Policia-Mossos d’Esquadra. – Jordi Panella Vilaró. Llicenciat en Dret per la UOC, llicenciat en Criminologia per la UdG, sotsinspector de la Guàrdia Urbana de Figueres. – Josep Maria Torres López. Fiscal coordinador de Conformitats i del Servei de Recursos de la Fiscalia Provincial de Girona.

Mòdul II. La Jurisdicció de Menors – Rosa Badosa Collell. Coordinadora de l’Equip de Medi Obert de Justícia Juvenil de Girona. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya. – Montserrat González Balot. Fiscal delegada de la Secció de Menors de la Fiscalia Provincial de Girona. – Manel Moreta Mascort. Sergent de la Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà de la Regió Policial Girona, Policia-Mossos d’Esquadra. – Albert Nebot Obon. Director del Centre Educatiu Montilivi de Girona. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya. – Ivonne Roca Guanter. Coordinadora de l’Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte de Girona. – Sílvia Casellas Serra. Cap del Servei d’Atenció a la Infància i Adolescència de Girona, Departament de Benestar Social i Família. Generalitat de Catalunya. – Ramon Ternero Laborda. Coordinador de l’Equip d’Assessorament Tècnic i de Mediació de Girona. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya. Mòdul III. Violència Domèstica i de Gènere – Enrique Barata Partido. Fiscal coordinador de la Secció de Medi Ambient i del Servei de Jurats de la Fiscalia Provincial de Girona. – Narcís Bardalet Viñals. Subdirector de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya, Divisió de Girona. – Josep Maria Casadevall Barneda. Fiscal en cap de la Fiscalia Provincial de Girona. – Manel Moreta Mascort. Sergent de la Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà de la Regió Policial Girona, Policia-Mossos d’Esquadra. – Josep Ramis Pujol. Metge forense, Divisió de Girona. – Ivonne Roca Guanter. Coordinadora de l’Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte de Girona. – Josep Maria Torres López. Fiscal coordinador de Conformitats i del Servei de Recursos de la Fiscalia Provincial de Girona. – Tècnics Professionals del Servei Especialitzat en Violència Masclista del Gironès (CIE). Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. – Soledad Cabezas Fernández. Jutgessa del Jutjat de primera Instància i Instrucció núm. 3 i de Violència contra la dona de St. Feliu de Guíxols. Mòdul IV. Criminalística Aplicada a la Investigació d’Accidents de Trànsit – Narcís Bardalet Viñals. Subdirector de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya, Divisió de Girona. – Anna Figueres de Palol. Metgessa forense, Divisió de Girona. – Josep M. Gorgori Roig. Cap Unitat Territorial de Policia Científica de Girona. Divisió d’Investigació Criminal, PoliciaMossos d’Esquadra. – Anna Hospital Ribas. Metgessa forense, Divisió de Girona. – Mònica Sánchez Coma. Metgessa forense, Divisió de Girona.


DIPLOMA D’ESPECIALITZACIÓ DE POLICIA JUDICIAL EN L’ADMINISTRACIÓ LOCAL (Codi: 103023) PRESENTACIÓ A Catalunya, així com a la resta de l’Estat, les policies locals desenvolupen funcions de policia judicial. Algunes d’aquestes funcions deriven de l’aplicació estricta del seu àmbit competencial (delictes contra la seguretat viària esdevinguts dins el nucli urbà), i d’altres es porten a terme en col·laboració amb la resta de cossos i forces de seguretat. Aquest diploma d’especialització pretén complementar la formació dels professionals de la seguretat pública en el procediment penal a l’hora d’abordar problemàtiques que es poden tractar amb garanties des del món local i que són una part important dels requeriments que els ciutadans adrecen a l’administració més propera. Algunes, com la seguretat viària o la violència domèstica i de gènere, constitueixen unes de les xacres del nostre segle; d’altres, com els desperfectes en el mobiliari urbà i els grups violents, són fenòmens emergents que modulen la seguretat subjectiva. En totes elles la intervenció policial és fonamental per tal que jutges, tribunals i ministeri fiscal disposin dels indicis probatoris necessaris per poder sostenir el procediment. OBJECTIUS – Complementar la formació dels alumnes amb les funcions de policia judicial. – Donar una visió transversal de la seguretat des d’altres operadors de la seguretat pública i privada. A QUI S’ADREÇA A funcionaris de carrera dels diferents cossos de policia local de Catalunya. REQUISITS D’ADMISSIÓ Ser funcionari de carrera d’un cos de policia local de Catalunya. PROGRAMA Mòdul I. Policia Judicial i Procediment Penal – Marc normatiu – Dret processal Mòdul II. La Jurisdicció de Menors – La jurisdicció de menors – Menors i procediment policial – La intervenció de l’equip tècnic – La intervenció en medi obert i en centres educatius de justícia juvenil – El menor com a víctima Mòdul III. Violència Domèstica i de Gènere – Llei orgànica 1/2004 de mesures de protecció integral

contra la violència de gènere. El Jutjat de Violència sobre la Dona. – Mesures cautelars penals. L’ordre de protecció regulada a la Llei 27/2003, de 31 de juliol de 2003. Judici ràpid. Procediment abreujat. Dispensa a declarar. – La intervenció del metge forense. – L’execució de les sentències. Suspensió i substitució de les penes. Mesures penals alternatives. – Protocols d’actuació en els casos de violència a la demarcació de Girona. Coordinació i recursos disponibles. – Intervenció amb les víctimes de violència domestica i de gènere. – Intervenció policial. L’atestat policial. – Intervenció del ministeri fiscal. Instruccions i criteris. – L’Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte. Coordinació. Punt de coordinació de les ordres de protecció. – Internaments psiquiàtrics involuntaris. Mòdul IV. Criminalística Aplicada a la Investigació d’Accidents de Trànsit – La IOTP – La recollida dels indicis – El reportatge fotogràfic amb càmera – El reportatge videogràfic – Les bases de dades policials. DNI/NIE, BD de detinguts... – L’aixecament de cadàver i la necroidentificació de les víctimes Mòdul V. La Relació de la Seguretat Privada amb el Sistema de Seguretat Pública – Alarmes – Estafes més usuals a entitats financeres – Caixers automàtics – Targetes de crèdit – Robatoris a entitats bancàries – Pagarés i xecs – Seguretat en el transport de fons – Seguretat en centres comercials – Gestió de conflictes Mòdul VI. Nous Grups Juvenils Organitzats i Violents. Drogoaddiccions. – Nous grups juvenils organitzats i violents – La drogoaddicció – Drogues i actuació policial. Tipificacions legals: normativa administrativa i penal – Estudi forense de les drogues – Prevenció, gestió i resolució de conflictes Mòdul VII. Grafologia Forense Aplicada als Grafits – Protocol judicial amb grafiters – Tribus urbanes – Grafologia forense policial – Treball de camp amb grafits existents a la via pública: presa d’indicis; tipus de grafits, pintures i tècniques.

– Confecció de l’atestat perquè pugui ser valorat per un pèrit cal·ligràfic. Mòdul VIII. Els Accidents Laborals – La inspecció ocular en els accidents laborals. – L’adopció de mesures cautelars. – La investigació dels accidents laborals. – La instrucció dels atestats policials per accident laboral. – Legislació relativa a la prevenció de riscos laborals. – Assistència mèdica urgent (precipitats, electrocutats, aixafaments, amputacions...). METODOLOGIA Assistència obligatòria al 80% de les sessions i realització d’exercicis pràctics. TITULACIÓ Diploma d’Especialització de Policia Judicial en l’Administració Local per la Universitat de Girona. DIRECCIÓ – Jordi Ferrer Beltrán. Professor titular de Filosofia del Dret i director de la Càtedra de Cultura Jurídica de la Universitat de Girona. COORDINACIÓ – Josep M. Casadevall Barneda. Fiscal en cap de la Fiscalia Provincial de Girona. – David Puertas Martínez. Sotsinspector en cap de la Policia Local Castell-Platja d’Aro. President de l’Associació de Caps de les Policies Locals de Municipis de les Comarques Gironines. – Josep M. Riera Pey. Inspector de la Guàrdia Urbana de Figueres, llicenciat en Criminologia per la UdG, Postgrau de Resolució de Conflictes Públics i Mediació Comunitària per la UdG. PROFESSORAT Mòdul I. Policia Judicial i Procediment Penal – Enrique Barata Partido. Fiscal coordinador de la Secció de Medi Ambient i del Servei de Jurats de la Fiscalia Provincial de Girona. – Josep Maria Casadevall Barneda. Fiscal en cap de la Fiscalia Provincial de Girona. – Manel Moreta Mascort. Sergent de la Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà de la Regió Policial Girona, Policia-Mossos d’Esquadra. – Jordi Panella Vilaró. Llicenciat en Dret per la UOC, llicenciat en Criminologia per la UdG, sotsinspector de la Guàrdia Urbana de Figueres. – Josep Maria Torres López. Fiscal coordinador de Conformitats i del Servei de Recursos de la Fiscalia Provincial de Girona.

Mòdul II. La Jurisdicció de Menors – Rosa Badosa Collell. Coordinadora de l’Equip de Medi Obert de Justícia Juvenil de Girona. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya. – Montserrat González Balot. Fiscal delegada de la Secció de Menors de la Fiscalia Provincial de Girona. – Manel Moreta Mascort. Sergent de la Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà de la Regió Policial Girona, Policia-Mossos d’Esquadra. – Albert Nebot Obon. Director del Centre Educatiu Montilivi de Girona. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya. – Ivonne Roca Guanter. Coordinadora de l’Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte de Girona. – Sílvia Casellas Serra. Cap del Servei d’Atenció a la Infància i Adolescència de Girona, Departament de Benestar Social i Família. Generalitat de Catalunya. – Ramon Ternero Laborda. Coordinador de l’Equip d’Assessorament Tècnic i de Mediació de Girona. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya. Mòdul III. Violència Domèstica i de Gènere – Enrique Barata Partido. Fiscal coordinador de la Secció de Medi Ambient i del Servei de Jurats de la Fiscalia Provincial de Girona. – Narcís Bardalet Viñals. Subdirector de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya, Divisió de Girona. – Josep Maria Casadevall Barneda. Fiscal en cap de la Fiscalia Provincial de Girona. – Manel Moreta Mascort. Sergent de la Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà de la Regió Policial Girona, Policia-Mossos d’Esquadra. – Josep Ramis Pujol. Metge forense, Divisió de Girona. – Ivonne Roca Guanter. Coordinadora de l’Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte de Girona. – Josep Maria Torres López. Fiscal coordinador de Conformitats i del Servei de Recursos de la Fiscalia Provincial de Girona. – Tècnics Professionals del Servei Especialitzat en Violència Masclista del Gironès (CIE). Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. – Soledad Cabezas Fernández. Jutgessa del Jutjat de primera Instància i Instrucció núm. 3 i de Violència contra la dona de St. Feliu de Guíxols. Mòdul IV. Criminalística Aplicada a la Investigació d’Accidents de Trànsit – Narcís Bardalet Viñals. Subdirector de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya, Divisió de Girona. – Anna Figueres de Palol. Metgessa forense, Divisió de Girona. – Josep M. Gorgori Roig. Cap Unitat Territorial de Policia Científica de Girona. Divisió d’Investigació Criminal, PoliciaMossos d’Esquadra. – Anna Hospital Ribas. Metgessa forense, Divisió de Girona. – Mònica Sánchez Coma. Metgessa forense, Divisió de Girona.


DIPLOMA D’ESPECIALITZACIÓ DE POLICIA JUDICIAL EN L’ADMINISTRACIÓ LOCAL (Codi: 103023) PRESENTACIÓ A Catalunya, així com a la resta de l’Estat, les policies locals desenvolupen funcions de policia judicial. Algunes d’aquestes funcions deriven de l’aplicació estricta del seu àmbit competencial (delictes contra la seguretat viària esdevinguts dins el nucli urbà), i d’altres es porten a terme en col·laboració amb la resta de cossos i forces de seguretat. Aquest diploma d’especialització pretén complementar la formació dels professionals de la seguretat pública en el procediment penal a l’hora d’abordar problemàtiques que es poden tractar amb garanties des del món local i que són una part important dels requeriments que els ciutadans adrecen a l’administració més propera. Algunes, com la seguretat viària o la violència domèstica i de gènere, constitueixen unes de les xacres del nostre segle; d’altres, com els desperfectes en el mobiliari urbà i els grups violents, són fenòmens emergents que modulen la seguretat subjectiva. En totes elles la intervenció policial és fonamental per tal que jutges, tribunals i ministeri fiscal disposin dels indicis probatoris necessaris per poder sostenir el procediment. OBJECTIUS – Complementar la formació dels alumnes amb les funcions de policia judicial. – Donar una visió transversal de la seguretat des d’altres operadors de la seguretat pública i privada. A QUI S’ADREÇA A funcionaris de carrera dels diferents cossos de policia local de Catalunya. REQUISITS D’ADMISSIÓ Ser funcionari de carrera d’un cos de policia local de Catalunya. PROGRAMA Mòdul I. Policia Judicial i Procediment Penal – Marc normatiu – Dret processal Mòdul II. La Jurisdicció de Menors – La jurisdicció de menors – Menors i procediment policial – La intervenció de l’equip tècnic – La intervenció en medi obert i en centres educatius de justícia juvenil – El menor com a víctima Mòdul III. Violència Domèstica i de Gènere – Llei orgànica 1/2004 de mesures de protecció integral

contra la violència de gènere. El Jutjat de Violència sobre la Dona. – Mesures cautelars penals. L’ordre de protecció regulada a la Llei 27/2003, de 31 de juliol de 2003. Judici ràpid. Procediment abreujat. Dispensa a declarar. – La intervenció del metge forense. – L’execució de les sentències. Suspensió i substitució de les penes. Mesures penals alternatives. – Protocols d’actuació en els casos de violència a la demarcació de Girona. Coordinació i recursos disponibles. – Intervenció amb les víctimes de violència domestica i de gènere. – Intervenció policial. L’atestat policial. – Intervenció del ministeri fiscal. Instruccions i criteris. – L’Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte. Coordinació. Punt de coordinació de les ordres de protecció. – Internaments psiquiàtrics involuntaris. Mòdul IV. Criminalística Aplicada a la Investigació d’Accidents de Trànsit – La IOTP – La recollida dels indicis – El reportatge fotogràfic amb càmera – El reportatge videogràfic – Les bases de dades policials. DNI/NIE, BD de detinguts... – L’aixecament de cadàver i la necroidentificació de les víctimes Mòdul V. La Relació de la Seguretat Privada amb el Sistema de Seguretat Pública – Alarmes – Estafes més usuals a entitats financeres – Caixers automàtics – Targetes de crèdit – Robatoris a entitats bancàries – Pagarés i xecs – Seguretat en el transport de fons – Seguretat en centres comercials – Gestió de conflictes Mòdul VI. Nous Grups Juvenils Organitzats i Violents. Drogoaddiccions. – Nous grups juvenils organitzats i violents – La drogoaddicció – Drogues i actuació policial. Tipificacions legals: normativa administrativa i penal – Estudi forense de les drogues – Prevenció, gestió i resolució de conflictes Mòdul VII. Grafologia Forense Aplicada als Grafits – Protocol judicial amb grafiters – Tribus urbanes – Grafologia forense policial – Treball de camp amb grafits existents a la via pública: presa d’indicis; tipus de grafits, pintures i tècniques.

– Confecció de l’atestat perquè pugui ser valorat per un pèrit cal·ligràfic. Mòdul VIII. Els Accidents Laborals – La inspecció ocular en els accidents laborals. – L’adopció de mesures cautelars. – La investigació dels accidents laborals. – La instrucció dels atestats policials per accident laboral. – Legislació relativa a la prevenció de riscos laborals. – Assistència mèdica urgent (precipitats, electrocutats, aixafaments, amputacions...). METODOLOGIA Assistència obligatòria al 80% de les sessions i realització d’exercicis pràctics. TITULACIÓ Diploma d’Especialització de Policia Judicial en l’Administració Local per la Universitat de Girona. DIRECCIÓ – Jordi Ferrer Beltrán. Professor titular de Filosofia del Dret i director de la Càtedra de Cultura Jurídica de la Universitat de Girona. COORDINACIÓ – Josep M. Casadevall Barneda. Fiscal en cap de la Fiscalia Provincial de Girona. – David Puertas Martínez. Sotsinspector en cap de la Policia Local Castell-Platja d’Aro. President de l’Associació de Caps de les Policies Locals de Municipis de les Comarques Gironines. – Josep M. Riera Pey. Inspector de la Guàrdia Urbana de Figueres, llicenciat en Criminologia per la UdG, Postgrau de Resolució de Conflictes Públics i Mediació Comunitària per la UdG. PROFESSORAT Mòdul I. Policia Judicial i Procediment Penal – Enrique Barata Partido. Fiscal coordinador de la Secció de Medi Ambient i del Servei de Jurats de la Fiscalia Provincial de Girona. – Josep Maria Casadevall Barneda. Fiscal en cap de la Fiscalia Provincial de Girona. – Manel Moreta Mascort. Sergent de la Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà de la Regió Policial Girona, Policia-Mossos d’Esquadra. – Jordi Panella Vilaró. Llicenciat en Dret per la UOC, llicenciat en Criminologia per la UdG, sotsinspector de la Guàrdia Urbana de Figueres. – Josep Maria Torres López. Fiscal coordinador de Conformitats i del Servei de Recursos de la Fiscalia Provincial de Girona.

Mòdul II. La Jurisdicció de Menors – Rosa Badosa Collell. Coordinadora de l’Equip de Medi Obert de Justícia Juvenil de Girona. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya. – Montserrat González Balot. Fiscal delegada de la Secció de Menors de la Fiscalia Provincial de Girona. – Manel Moreta Mascort. Sergent de la Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà de la Regió Policial Girona, Policia-Mossos d’Esquadra. – Albert Nebot Obon. Director del Centre Educatiu Montilivi de Girona. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya. – Ivonne Roca Guanter. Coordinadora de l’Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte de Girona. – Sílvia Casellas Serra. Cap del Servei d’Atenció a la Infància i Adolescència de Girona, Departament de Benestar Social i Família. Generalitat de Catalunya. – Ramon Ternero Laborda. Coordinador de l’Equip d’Assessorament Tècnic i de Mediació de Girona. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya. Mòdul III. Violència Domèstica i de Gènere – Enrique Barata Partido. Fiscal coordinador de la Secció de Medi Ambient i del Servei de Jurats de la Fiscalia Provincial de Girona. – Narcís Bardalet Viñals. Subdirector de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya, Divisió de Girona. – Josep Maria Casadevall Barneda. Fiscal en cap de la Fiscalia Provincial de Girona. – Manel Moreta Mascort. Sergent de la Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà de la Regió Policial Girona, Policia-Mossos d’Esquadra. – Josep Ramis Pujol. Metge forense, Divisió de Girona. – Ivonne Roca Guanter. Coordinadora de l’Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte de Girona. – Josep Maria Torres López. Fiscal coordinador de Conformitats i del Servei de Recursos de la Fiscalia Provincial de Girona. – Tècnics Professionals del Servei Especialitzat en Violència Masclista del Gironès (CIE). Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. – Soledad Cabezas Fernández. Jutgessa del Jutjat de primera Instància i Instrucció núm. 3 i de Violència contra la dona de St. Feliu de Guíxols. Mòdul IV. Criminalística Aplicada a la Investigació d’Accidents de Trànsit – Narcís Bardalet Viñals. Subdirector de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya, Divisió de Girona. – Anna Figueres de Palol. Metgessa forense, Divisió de Girona. – Josep M. Gorgori Roig. Cap Unitat Territorial de Policia Científica de Girona. Divisió d’Investigació Criminal, PoliciaMossos d’Esquadra. – Anna Hospital Ribas. Metgessa forense, Divisió de Girona. – Mònica Sánchez Coma. Metgessa forense, Divisió de Girona.


DIPLOMA D’ESPECIALITZACIÓ DE POLICIA JUDICIAL EN L’ADMINISTRACIÓ LOCAL (Codi: 103023) PRESENTACIÓ A Catalunya, així com a la resta de l’Estat, les policies locals desenvolupen funcions de policia judicial. Algunes d’aquestes funcions deriven de l’aplicació estricta del seu àmbit competencial (delictes contra la seguretat viària esdevinguts dins el nucli urbà), i d’altres es porten a terme en col·laboració amb la resta de cossos i forces de seguretat. Aquest diploma d’especialització pretén complementar la formació dels professionals de la seguretat pública en el procediment penal a l’hora d’abordar problemàtiques que es poden tractar amb garanties des del món local i que són una part important dels requeriments que els ciutadans adrecen a l’administració més propera. Algunes, com la seguretat viària o la violència domèstica i de gènere, constitueixen unes de les xacres del nostre segle; d’altres, com els desperfectes en el mobiliari urbà i els grups violents, són fenòmens emergents que modulen la seguretat subjectiva. En totes elles la intervenció policial és fonamental per tal que jutges, tribunals i ministeri fiscal disposin dels indicis probatoris necessaris per poder sostenir el procediment. OBJECTIUS – Complementar la formació dels alumnes amb les funcions de policia judicial. – Donar una visió transversal de la seguretat des d’altres operadors de la seguretat pública i privada. A QUI S’ADREÇA A funcionaris de carrera dels diferents cossos de policia local de Catalunya. REQUISITS D’ADMISSIÓ Ser funcionari de carrera d’un cos de policia local de Catalunya. PROGRAMA Mòdul I. Policia Judicial i Procediment Penal – Marc normatiu – Dret processal Mòdul II. La Jurisdicció de Menors – La jurisdicció de menors – Menors i procediment policial – La intervenció de l’equip tècnic – La intervenció en medi obert i en centres educatius de justícia juvenil – El menor com a víctima Mòdul III. Violència Domèstica i de Gènere – Llei orgànica 1/2004 de mesures de protecció integral

contra la violència de gènere. El Jutjat de Violència sobre la Dona. – Mesures cautelars penals. L’ordre de protecció regulada a la Llei 27/2003, de 31 de juliol de 2003. Judici ràpid. Procediment abreujat. Dispensa a declarar. – La intervenció del metge forense. – L’execució de les sentències. Suspensió i substitució de les penes. Mesures penals alternatives. – Protocols d’actuació en els casos de violència a la demarcació de Girona. Coordinació i recursos disponibles. – Intervenció amb les víctimes de violència domestica i de gènere. – Intervenció policial. L’atestat policial. – Intervenció del ministeri fiscal. Instruccions i criteris. – L’Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte. Coordinació. Punt de coordinació de les ordres de protecció. – Internaments psiquiàtrics involuntaris. Mòdul IV. Criminalística Aplicada a la Investigació d’Accidents de Trànsit – La IOTP – La recollida dels indicis – El reportatge fotogràfic amb càmera – El reportatge videogràfic – Les bases de dades policials. DNI/NIE, BD de detinguts... – L’aixecament de cadàver i la necroidentificació de les víctimes Mòdul V. La Relació de la Seguretat Privada amb el Sistema de Seguretat Pública – Alarmes – Estafes més usuals a entitats financeres – Caixers automàtics – Targetes de crèdit – Robatoris a entitats bancàries – Pagarés i xecs – Seguretat en el transport de fons – Seguretat en centres comercials – Gestió de conflictes Mòdul VI. Nous Grups Juvenils Organitzats i Violents. Drogoaddiccions. – Nous grups juvenils organitzats i violents – La drogoaddicció – Drogues i actuació policial. Tipificacions legals: normativa administrativa i penal – Estudi forense de les drogues – Prevenció, gestió i resolució de conflictes Mòdul VII. Grafologia Forense Aplicada als Grafits – Protocol judicial amb grafiters – Tribus urbanes – Grafologia forense policial – Treball de camp amb grafits existents a la via pública: presa d’indicis; tipus de grafits, pintures i tècniques.

– Confecció de l’atestat perquè pugui ser valorat per un pèrit cal·ligràfic. Mòdul VIII. Els Accidents Laborals – La inspecció ocular en els accidents laborals. – L’adopció de mesures cautelars. – La investigació dels accidents laborals. – La instrucció dels atestats policials per accident laboral. – Legislació relativa a la prevenció de riscos laborals. – Assistència mèdica urgent (precipitats, electrocutats, aixafaments, amputacions...). METODOLOGIA Assistència obligatòria al 80% de les sessions i realització d’exercicis pràctics. TITULACIÓ Diploma d’Especialització de Policia Judicial en l’Administració Local per la Universitat de Girona. DIRECCIÓ – Jordi Ferrer Beltrán. Professor titular de Filosofia del Dret i director de la Càtedra de Cultura Jurídica de la Universitat de Girona. COORDINACIÓ – Josep M. Casadevall Barneda. Fiscal en cap de la Fiscalia Provincial de Girona. – David Puertas Martínez. Sotsinspector en cap de la Policia Local Castell-Platja d’Aro. President de l’Associació de Caps de les Policies Locals de Municipis de les Comarques Gironines. – Josep M. Riera Pey. Inspector de la Guàrdia Urbana de Figueres, llicenciat en Criminologia per la UdG, Postgrau de Resolució de Conflictes Públics i Mediació Comunitària per la UdG. PROFESSORAT Mòdul I. Policia Judicial i Procediment Penal – Enrique Barata Partido. Fiscal coordinador de la Secció de Medi Ambient i del Servei de Jurats de la Fiscalia Provincial de Girona. – Josep Maria Casadevall Barneda. Fiscal en cap de la Fiscalia Provincial de Girona. – Manel Moreta Mascort. Sergent de la Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà de la Regió Policial Girona, Policia-Mossos d’Esquadra. – Jordi Panella Vilaró. Llicenciat en Dret per la UOC, llicenciat en Criminologia per la UdG, sotsinspector de la Guàrdia Urbana de Figueres. – Josep Maria Torres López. Fiscal coordinador de Conformitats i del Servei de Recursos de la Fiscalia Provincial de Girona.

Mòdul II. La Jurisdicció de Menors – Rosa Badosa Collell. Coordinadora de l’Equip de Medi Obert de Justícia Juvenil de Girona. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya. – Montserrat González Balot. Fiscal delegada de la Secció de Menors de la Fiscalia Provincial de Girona. – Manel Moreta Mascort. Sergent de la Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà de la Regió Policial Girona, Policia-Mossos d’Esquadra. – Albert Nebot Obon. Director del Centre Educatiu Montilivi de Girona. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya. – Ivonne Roca Guanter. Coordinadora de l’Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte de Girona. – Sílvia Casellas Serra. Cap del Servei d’Atenció a la Infància i Adolescència de Girona, Departament de Benestar Social i Família. Generalitat de Catalunya. – Ramon Ternero Laborda. Coordinador de l’Equip d’Assessorament Tècnic i de Mediació de Girona. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya. Mòdul III. Violència Domèstica i de Gènere – Enrique Barata Partido. Fiscal coordinador de la Secció de Medi Ambient i del Servei de Jurats de la Fiscalia Provincial de Girona. – Narcís Bardalet Viñals. Subdirector de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya, Divisió de Girona. – Josep Maria Casadevall Barneda. Fiscal en cap de la Fiscalia Provincial de Girona. – Manel Moreta Mascort. Sergent de la Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà de la Regió Policial Girona, Policia-Mossos d’Esquadra. – Josep Ramis Pujol. Metge forense, Divisió de Girona. – Ivonne Roca Guanter. Coordinadora de l’Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte de Girona. – Josep Maria Torres López. Fiscal coordinador de Conformitats i del Servei de Recursos de la Fiscalia Provincial de Girona. – Tècnics Professionals del Servei Especialitzat en Violència Masclista del Gironès (CIE). Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. – Soledad Cabezas Fernández. Jutgessa del Jutjat de primera Instància i Instrucció núm. 3 i de Violència contra la dona de St. Feliu de Guíxols. Mòdul IV. Criminalística Aplicada a la Investigació d’Accidents de Trànsit – Narcís Bardalet Viñals. Subdirector de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya, Divisió de Girona. – Anna Figueres de Palol. Metgessa forense, Divisió de Girona. – Josep M. Gorgori Roig. Cap Unitat Territorial de Policia Científica de Girona. Divisió d’Investigació Criminal, PoliciaMossos d’Esquadra. – Anna Hospital Ribas. Metgessa forense, Divisió de Girona. – Mònica Sánchez Coma. Metgessa forense, Divisió de Girona.


Mòdul V. La Relació de la Seguretat Privada amb el Sistema de Seguretat Pública – Joan Abellán Gómez. Delegat de Prosegur a Girona. – Francesc Borrell Lázaro. Expert en seguretat en empreses, Departament de Seguretat de la Caixa. – Ferran Masip Jiménez. Director de Seguretat Corporativa de Miquel Alimentació Grup. Mòdul VI. Nous Grups Juvenils Organitzats i Violents. Drogoaddiccions. – Raül Calvo Soler. Doctor en Ciències Jurídiques i Socials per la UPF de Barcelona. Professor titular de la UdG en els estudis de Dret, Criminologia, Ciències del Treball i Relacions Públiques. – Anna Figueres de Palol. Metgessa forense, Divisió de Girona. – Jordi Frau Carreras. Psicòleg, soci d’AXIOS Institut Psicomètric i d’AXIOS Suport Psicològic a l’Administració. – Joaquim Palau Matas. Psicòleg soci d’AXIOS Institut Psicomètric i d’AXIOS Suport Psicològic a l’Administració. – Jordi Panella Vilaró. Llicenciat en Dret per la UOC, llicenciat en Criminologia per la UdG, sotsinspector de la Guàrdia Urbana de Figueres. – Lluís Paradell Fernández. Membre del Gabinet de la Secretaria de Seguretat Pública del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. – Xavier Vilamajó Lancho. Membre del Gabinet de la Secretaria de Seguretat Pública del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. Mòdul VII. Grafologia Forense Aplicada als Grafits – Jesús Delgado Lorenzo. Pèrit judicial cal·ligràfic forense en falsificació documental i documentoscòpia. Mòdul VIII. Els Accidents Laborals – Joaquim Reda Llambrich. Enginyer industrial. Membre de la Comissió d’Acció Professional del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. – Tècnics del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Edifici Mercadal Plaça Jordi de Sant Jordi, 1 17001 Girona T 972 210 299 F 972 223 454 info.fundacioif@udg.edu

Horari: De dilluns a dijous de 9.00 a 19.00 h i divendres de 9.00 a 15.00 h (Excepte del 13 al 30 de juliol, de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00 h)

www.fundacioudg.org

DURADA I CALENDARI 187 hores (150 hores lectives i 37 hores pràctiques) / 17 crèdits Del 2 de maig de 2011 al 30 de setembre de 2012 Mòduls Curs 2010-2011: Mòdul I. Policia Judicial i Procediment Penal: del 2 al 18 de maig de 2011. Mòdul II. La Jurisdicció de Menors: del 6 al 20 de juny de 2011. Mòdul III. Violència Domèstica i de Gènere: del 3 al 24 d’octubre de 2011. Mòdul IV. Criminalística Aplicada a la Investigació d’Accidents de Trànsit: del 9 al 30 de novembre de 2011. Els Mòduls V, VI, VII i VIII es realitzaran durant el curs 2011-2012 Horari: Dilluns i dimecres de 17 a 20 h

LLOC DE REALITZACIÓ Fundació UdG - Edifici Mercadal (Sala d’Actes) PLACES 25 PREU – Matrícula ordinària: 1.600 € (o des de 150,22 €/mes**) – Matrícula subvencionada (preu subvencionat per la Diputació de Girona pels membres de les policies locals dels municipis de les comarques de Girona): 785 € (o des de 73,70 €/mes**) * Inclou una assegurança d’accidents. No inclou les taxes d’expedició del títol de la UdG. ** Segons finançament a 11 mesos. Condicions subjectes a les fluctuacions del mercat. FINANÇAMENT La Fundació té establertes condicions especials de pagament amb diverses entitats bancàries que permeten fer els pagaments fraccionadament. Per a més informació podeu consultar la nostra pàgina web. PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA Per inscriure’s cal omplir el full d’inscripció a través de la web (www.fundacioudg.org) o personalment a la seu de la Fundació. Preinscripció: en un termini màxim de 7 dies des de la data d’inscripció cal haver realitzat el pagament de 150 €, que es restarà de l’import de la matrícula, i que dóna dret a reserva de plaça. Matrícula: per tal que sigui efectiva caldrà haver realitzat el pagament com a màxim 15 dies abans de l’inici del curs. Documentació que s’ha de presentar per realitzar la matrícula: – Fotocòpia del DNI. – Certificació del secretari del respectiu ajuntament en què es faci constar de manera expressa que la persona és policia/ funcionari de carrera. SERVEIS La Fundació ofereix diversos serveis als seus alumnes: carnet d’estudiant, correu electrònic, accés a les aules informàtiques i a les biblioteques de la UdG, accés a les activitats formatives del Servei de Llengües Modernes, accés a les diferents activitats que organitza el Servei d’Esports de la UdG, borsa de treball per a alumnes i exalumnes i pràctiques en empreses i/o institucions.

ÀMBIT ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

2010 2012 NOVETAT

DIPLOMA D’ESPECIALITZACIÓ

POLICIA JUDICIAL EN L’ADMINISTRACIÓ LOCAL

www.fundacioudg.org


Mòdul V. La Relació de la Seguretat Privada amb el Sistema de Seguretat Pública – Joan Abellán Gómez. Delegat de Prosegur a Girona. – Francesc Borrell Lázaro. Expert en seguretat en empreses, Departament de Seguretat de la Caixa. – Ferran Masip Jiménez. Director de Seguretat Corporativa de Miquel Alimentació Grup. Mòdul VI. Nous Grups Juvenils Organitzats i Violents. Drogoaddiccions. – Raül Calvo Soler. Doctor en Ciències Jurídiques i Socials per la UPF de Barcelona. Professor titular de la UdG en els estudis de Dret, Criminologia, Ciències del Treball i Relacions Públiques. – Anna Figueres de Palol. Metgessa forense, Divisió de Girona. – Jordi Frau Carreras. Psicòleg, soci d’AXIOS Institut Psicomètric i d’AXIOS Suport Psicològic a l’Administració. – Joaquim Palau Matas. Psicòleg soci d’AXIOS Institut Psicomètric i d’AXIOS Suport Psicològic a l’Administració. – Jordi Panella Vilaró. Llicenciat en Dret per la UOC, llicenciat en Criminologia per la UdG, sotsinspector de la Guàrdia Urbana de Figueres. – Lluís Paradell Fernández. Membre del Gabinet de la Secretaria de Seguretat Pública del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. – Xavier Vilamajó Lancho. Membre del Gabinet de la Secretaria de Seguretat Pública del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. Mòdul VII. Grafologia Forense Aplicada als Grafits – Jesús Delgado Lorenzo. Pèrit judicial cal·ligràfic forense en falsificació documental i documentoscòpia. Mòdul VIII. Els Accidents Laborals – Joaquim Reda Llambrich. Enginyer industrial. Membre de la Comissió d’Acció Professional del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. – Tècnics del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Edifici Mercadal Plaça Jordi de Sant Jordi, 1 17001 Girona T 972 210 299 F 972 223 454 info.fundacioif@udg.edu

Horari: De dilluns a dijous de 9.00 a 19.00 h i divendres de 9.00 a 15.00 h (Excepte del 13 al 30 de juliol, de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00 h)

www.fundacioudg.org

DURADA I CALENDARI 187 hores (150 hores lectives i 37 hores pràctiques) / 17 crèdits Del 2 de maig de 2011 al 30 de setembre de 2012 Mòduls Curs 2010-2011: Mòdul I. Policia Judicial i Procediment Penal: del 2 al 18 de maig de 2011. Mòdul II. La Jurisdicció de Menors: del 6 al 20 de juny de 2011. Mòdul III. Violència Domèstica i de Gènere: del 3 al 24 d’octubre de 2011. Mòdul IV. Criminalística Aplicada a la Investigació d’Accidents de Trànsit: del 9 al 30 de novembre de 2011. Els Mòduls V, VI, VII i VIII es realitzaran durant el curs 2011-2012 Horari: Dilluns i dimecres de 17 a 20 h

LLOC DE REALITZACIÓ Fundació UdG - Edifici Mercadal (Sala d’Actes) PLACES 25 PREU – Matrícula ordinària: 1.600 € (o des de 150,22 €/mes**) – Matrícula subvencionada (preu subvencionat per la Diputació de Girona pels membres de les policies locals dels municipis de les comarques de Girona): 785 € (o des de 73,70 €/mes**) * Inclou una assegurança d’accidents. No inclou les taxes d’expedició del títol de la UdG. ** Segons finançament a 11 mesos. Condicions subjectes a les fluctuacions del mercat. FINANÇAMENT La Fundació té establertes condicions especials de pagament amb diverses entitats bancàries que permeten fer els pagaments fraccionadament. Per a més informació podeu consultar la nostra pàgina web. PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA Per inscriure’s cal omplir el full d’inscripció a través de la web (www.fundacioudg.org) o personalment a la seu de la Fundació. Preinscripció: en un termini màxim de 7 dies des de la data d’inscripció cal haver realitzat el pagament de 150 €, que es restarà de l’import de la matrícula, i que dóna dret a reserva de plaça. Matrícula: per tal que sigui efectiva caldrà haver realitzat el pagament com a màxim 15 dies abans de l’inici del curs. Documentació que s’ha de presentar per realitzar la matrícula: – Fotocòpia del DNI. – Certificació del secretari del respectiu ajuntament en què es faci constar de manera expressa que la persona és policia/ funcionari de carrera. SERVEIS La Fundació ofereix diversos serveis als seus alumnes: carnet d’estudiant, correu electrònic, accés a les aules informàtiques i a les biblioteques de la UdG, accés a les activitats formatives del Servei de Llengües Modernes, accés a les diferents activitats que organitza el Servei d’Esports de la UdG, borsa de treball per a alumnes i exalumnes i pràctiques en empreses i/o institucions.

ÀMBIT ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

2010 2012 NOVETAT

DIPLOMA D’ESPECIALITZACIÓ

POLICIA JUDICIAL EN L’ADMINISTRACIÓ LOCAL

www.fundacioudg.org


Mòdul V. La Relació de la Seguretat Privada amb el Sistema de Seguretat Pública – Joan Abellán Gómez. Delegat de Prosegur a Girona. – Francesc Borrell Lázaro. Expert en seguretat en empreses, Departament de Seguretat de la Caixa. – Ferran Masip Jiménez. Director de Seguretat Corporativa de Miquel Alimentació Grup. Mòdul VI. Nous Grups Juvenils Organitzats i Violents. Drogoaddiccions. – Raül Calvo Soler. Doctor en Ciències Jurídiques i Socials per la UPF de Barcelona. Professor titular de la UdG en els estudis de Dret, Criminologia, Ciències del Treball i Relacions Públiques. – Anna Figueres de Palol. Metgessa forense, Divisió de Girona. – Jordi Frau Carreras. Psicòleg, soci d’AXIOS Institut Psicomètric i d’AXIOS Suport Psicològic a l’Administració. – Joaquim Palau Matas. Psicòleg soci d’AXIOS Institut Psicomètric i d’AXIOS Suport Psicològic a l’Administració. – Jordi Panella Vilaró. Llicenciat en Dret per la UOC, llicenciat en Criminologia per la UdG, sotsinspector de la Guàrdia Urbana de Figueres. – Lluís Paradell Fernández. Membre del Gabinet de la Secretaria de Seguretat Pública del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. – Xavier Vilamajó Lancho. Membre del Gabinet de la Secretaria de Seguretat Pública del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. Mòdul VII. Grafologia Forense Aplicada als Grafits – Jesús Delgado Lorenzo. Pèrit judicial cal·ligràfic forense en falsificació documental i documentoscòpia. Mòdul VIII. Els Accidents Laborals – Joaquim Reda Llambrich. Enginyer industrial. Membre de la Comissió d’Acció Professional del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. – Tècnics del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Edifici Mercadal Plaça Jordi de Sant Jordi, 1 17001 Girona T 972 210 299 F 972 223 454 info.fundacioif@udg.edu

Horari: De dilluns a dijous de 9.00 a 19.00 h i divendres de 9.00 a 15.00 h (Excepte del 13 al 30 de juliol, de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00 h)

www.fundacioudg.org

DURADA I CALENDARI 187 hores (150 hores lectives i 37 hores pràctiques) / 17 crèdits Del 2 de maig de 2011 al 30 de setembre de 2012 Mòduls Curs 2010-2011: Mòdul I. Policia Judicial i Procediment Penal: del 2 al 18 de maig de 2011. Mòdul II. La Jurisdicció de Menors: del 6 al 20 de juny de 2011. Mòdul III. Violència Domèstica i de Gènere: del 3 al 24 d’octubre de 2011. Mòdul IV. Criminalística Aplicada a la Investigació d’Accidents de Trànsit: del 9 al 30 de novembre de 2011. Els Mòduls V, VI, VII i VIII es realitzaran durant el curs 2011-2012 Horari: Dilluns i dimecres de 17 a 20 h

LLOC DE REALITZACIÓ Fundació UdG - Edifici Mercadal (Sala d’Actes) PLACES 25 PREU – Matrícula ordinària: 1.600 € (o des de 150,22 €/mes**) – Matrícula subvencionada (preu subvencionat per la Diputació de Girona pels membres de les policies locals dels municipis de les comarques de Girona): 785 € (o des de 73,70 €/mes**) * Inclou una assegurança d’accidents. No inclou les taxes d’expedició del títol de la UdG. ** Segons finançament a 11 mesos. Condicions subjectes a les fluctuacions del mercat. FINANÇAMENT La Fundació té establertes condicions especials de pagament amb diverses entitats bancàries que permeten fer els pagaments fraccionadament. Per a més informació podeu consultar la nostra pàgina web. PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA Per inscriure’s cal omplir el full d’inscripció a través de la web (www.fundacioudg.org) o personalment a la seu de la Fundació. Preinscripció: en un termini màxim de 7 dies des de la data d’inscripció cal haver realitzat el pagament de 150 €, que es restarà de l’import de la matrícula, i que dóna dret a reserva de plaça. Matrícula: per tal que sigui efectiva caldrà haver realitzat el pagament com a màxim 15 dies abans de l’inici del curs. Documentació que s’ha de presentar per realitzar la matrícula: – Fotocòpia del DNI. – Certificació del secretari del respectiu ajuntament en què es faci constar de manera expressa que la persona és policia/ funcionari de carrera. SERVEIS La Fundació ofereix diversos serveis als seus alumnes: carnet d’estudiant, correu electrònic, accés a les aules informàtiques i a les biblioteques de la UdG, accés a les activitats formatives del Servei de Llengües Modernes, accés a les diferents activitats que organitza el Servei d’Esports de la UdG, borsa de treball per a alumnes i exalumnes i pràctiques en empreses i/o institucions.

ÀMBIT ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

2010 2012 NOVETAT

DIPLOMA D’ESPECIALITZACIÓ

POLICIA JUDICIAL EN L’ADMINISTRACIÓ LOCAL

www.fundacioudg.org

Diploma d'Especialització de Policia Judicial  

Primera edició

Diploma d'Especialització de Policia Judicial  

Primera edició

Advertisement