Page 1

IDENTITAT PRÒPIA

2013/14 ÀMBIT ARQUITECTURA I ENGINYERIA

NOVETAT CURS DE POSTGRAU

Eficiència Energètica en les Instal·lacions OBJECTIUS Formar arquitectes, enginyers i tècnics que donin resposta a la demanda actual de professionals que siguin capaços d’aportar solucions energèticament sostenibles en els edificis i les seves instal·lacions, per això cal ser competent en l’eficiència energètica de les instal·lacions. A QUI S’ADREÇA Professionals del sector de l’Enginyeria, de l’Arquitectura i de la gestió energètica, conjuntament amb tècnics especialistes en instal·lacions, medi ambient o recent titulats que volen adquirir coneixements complementaris adequats a les noves demandes del mercat. Col·laboren:

www. fundacioudg.org


CURS DE POSTGRAU EN EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN LES INSTAL·LACIONS (Codi: 132034) PROGRAMA Mòdul I. Disseny eficient d’instal·lacions elèctriques Mòdul II. Disseny eficient d’instal·lacions termomecàniques Mòdul III. Energies renovables Mòdul IV. Certificació energètica d’edificis REQUISITS D’ADMISSIÓ – Titulacions actuals en Enginyeria Industrial, Arquitectura, Enginyeria Tècnica Industrial, Enginyeria de Materials, Enginyeria de Camins Canals i Ports, Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques, Arquitectura Tècnica. – Graduats en qualsevol titulació oficial que tinguin almenys 180 crèdits. – Amb caràcter excepcional, el consell de postgrau podrà considerar l’admissió d’aquells professionals que no compleixin els requisits d’accés, però ja sigui per la seva experiència, o per altres característiques a justificar, es pugui considerar la seva admissió. Nota: qui no disposi de títol universitari previ, tindrà dret a rebre, amb les mateixes condicions, un certificat d’assistència lliurat per la Fundació UdG: Innovació i Formació. DURADA, CALENDARI I HORARI 100 hores / 10 crèdits Del 21 de gener al 27 de maig de 2014 Horari: dimarts i dijous de 18 a 21 h PROFESSORAT Consulteu el quadre docent a: www.fundacioudg.org LLOC DE REALITZACIÓ Escola Politècnica Superior (Campus de Montilivi) PREU – 695 €* (matrícula finançada**: 764,50 € a pagar en 11 quotes des de 69,50 €/mes). – 625, 50 €* descompte per als col·legiats dels col·legis col·laboradors (matrícula finançada**: 688,05 € a pagar en 11 quotes des de 62,55 €/ mes). * Inclou una assegurança d’accidents. No inclou les taxes d’expedició del títol de la UdG./ ** Condicions subjectes a les fluctuacions del mercat. PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA Fins a 20 dies abans de l’inici del curs FINANÇAMENT Consulteu les opcions de finançament a: www.fundacioudg.org

Edifici Mercadal - Plaça Jordi de Sant Jordi, 1 - 17001 Girona Tel. 972 210 299 - Fax 972 210 324 A/e: info.fundacioif@udg.edu · www.fundacioudg.org twitter.com/fudgif · www.facebook.com/FundacioUdG

Curs de postgrau en eficiència energètica  

Primera edició

Curs de postgrau en eficiència energètica  

Primera edició

Advertisement