Page 1

FINANÇAMENT La Fundació té establertes condicions especials de pagament amb diverses entitats bancàries que permeten fer els pagaments fraccionadament. Per a més informació podeu consultar el nostre lloc web. <FORMACIÓ BONIFICABLE PER A L’EMPRESA. CONSULTEU-NOS COM GESTIONAR-HO.>

IDENTITAT PRÒPIA

MATRÍCULA Per inscriure’s cal omplir el full d’inscripció a través del web (www.fundacioudg.org) o personalment a la seu de la Fundació. Preinscripció: en un termini màxim de 7 dies des de la data d’inscripció cal haver realitzat el pagament de 300 €, que es restarà de l’import de la matrícula, i que dóna dret a reserva de plaça. Matrícula: per tal que sigui efectiva caldrà haver realitzat el pagament com a màxim 20 dies abans de l’inici del curs. Documentació que s’ha de presentar per realitzar la matrícula: – Fotocòpia del DNI i fotocòpia compulsada del títol universitari (o del resguard).

ÀMBIT EMPRESA, ECONOMIA I DRET CURS 2011-2012 / NOVETAT

SERVEIS La Fundació ofereix diversos serveis als seus alumnes: carnet d’estudiant, correu electrònic, accés a les aules informàtiques i a les biblioteques de la UdG, accés a les activitats formatives del Servei de Llengües Modernes, accés a les diferents activitats que organitza el Servei d’Esports de la UdG, borsa de treball per a alumnes i exalumnes i pràctiques en empreses i institucions.

Edifici Mercadal Plaça Jordi de Sant Jordi, 1 17001 Girona T 972 210 299 F 972 223 454 info.fundacioif@udg.edu bloc.fundacioudg.org

Horari: De dilluns a dijous de 9.00 a 19.00 h i divendres de 9.00 a 15.00 h (Excepte de l’11 al 29 de juliol, de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00 h)

www. fundacioudg.org

CURS DE POSTGRAU

LIDERATGE I DESENVOLUPAMENT DE LES PERSONES

CURS DE

CURSOS DE FORMACIÓ

LIDERATGE I AUTOCONEIXEMENT IMPULS DEL LIDERATGE. MODELS DE CANVI BASE EMOCIONAL DEL LIDERATGE PROJECTE PERMANENT: SENTIT I PROPÒSIT


CURS DE POSTGRAU EN LIDERATGE I DESENVOLUPAMENT A LES PERSONES (codi: 112028) CURS DESPECIALITZACIÓ EN LIDERATGE I AUTOCONEIXEMENT (codi: 114095) CURS DESPECIALITZACIÓ EN BASE EMOCIONAL DEL LIDERATGE (codi: 114096) CURS DESPECIALITZACIÓ EN IMPULS DEL LIDERATGE. MODELS DE CANVI (codi: 114097) CURS DESPECIALITZACIÓ PROJECTE PERMANENT. SENTIT I PROPÒSIT (codi: 114098) OBJECTIUS El programa pretén facilitar als participants unes eines d’autoconeixement i autoanàlisi que els permetin guanyar consciència de les seves autèntiques potencialitats fins al punt de comprovar que tothom pot crear la seva pròpia realitat i trobar el sentit i el propòsit que integren l’autèntic concepte d’èxit professional i vital i també de satisfacció real. L’objectiu final del programa és que la persona que hi participa aconsegueixi ser plenament conscient d’allò que vol fer i de com ho vol fer, tant en el camp del seu desenvolupament personal i vital com del professional i laboral, i, a través d’aquesta consciència, impulsi els canvis necessaris per sentir-se ple i realitzat. A QUI S’ADREÇA El programa està especialment dissenyat per a aquelles persones que necessiten millorar el seu desenvolupament personal i professional. Per aquesta raó s’adreça principalment a persones que volen millorar la seva capacitat de lideratge, que cerquen l’assoliment d’una gestió òptima de les pròpies capacitats o les capacitats de liderar un equip, i que, al mateix temps, ho volen fer d’una manera equilibrada, conscient i amb sentit. En general, va destinat a totes aquelles persones que vulguin treballar el seu interior i les seves habilitats com a persones, tant per dur a terme un projecte personal com professional. PROGRAMA Mòdul I.- LIDERATGE I AUTOCONEIXEMENT El lideratge i el seu enfocament: maneres de viure i maneres de liderar(-se). L’actual marc de vida i pensament. El lideratge a través de la comprensió d’un mateix: l’autoanàlisi. La creació de la pròpia realitat a través de la construcció d’escenaris. L’autoresponsabilitat i l’equilibri personal.

Mòdul II.- BASE EMOCIONAL DEL LIDERATGE Les fonts d’alimentació mental i emocional: maneres de nodrir-se. Els processos de pensament i de creació. Les emocions i les decisions. La por, la intenció i la motivació. Les crisis i les oportunitats. La confiança. Els processos de comunicació. La manipulació. Mòdul III.- IMPULS DEL LIDERATGE: MODELS DE CANVI Els punts de vista: realitats diferents segons visions diferents. La cristal·lització. Els codis: què són, com es formen, com actuen i com es transformen. La neuroplasticitat. La salut i la gestió de l’estrès. La coherència. Els guions de vida. La felicitat i el patiment. Mòdul IV.- EL PROJECTE PERSONAL: EL SENTIT I EL PROPÒSIT La generació de canvis: personalització. L’equilibri entre «mantenir» i «transmutar». El sentit i el propòsit del projecte personal. La sintonització i la connexió interior. El projecte de vida. Les diferents dimensions del propi lideratge. La felicitat. METODOLOGIA La part més important són les classes presencials, amb un procés que combina la realització de casos, lectures i treballs pràctics de cada una de les matèries i la visualització de vídeos. SISTEMA D’AVALUACIÓ És del tot necessària l’acreditació d’una assistència mínima al 80% de les sessions presencials, així com la realització d’un projecte final (individual) relacionat amb el propi lideratge o amb l’assoliment d’un projecte personal o professional. TITULACIÓ – Curs de Postgrau en Lideratge i Desenvolupament de les Persones per la Universitat de Girona. – Curs d’Especialització en Lideratge i Autoconeixement per la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació (al realitzar el mòdul I). – Curs d’Especialització en la Base Emocional del Lideratge per la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació (al realitzar el mòdul II). – Curs d’Especialització en l’Impuls del Lideratge. Models de Canvi per la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació (al realitzar el mòdul III). – Curs d’Especialització en el Projecte Personal: Sentit i Propòsit per la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació (al realitzar el mòdul IV). DIRECCIÓ – M. Dolors Muñoz. Professora emèrita i directora honorífica de la Càtedra Cambra de l’Empresa Familiar de la UdG.

COORDINACIÓ – Manel Armengol. Llicenciat en Dret i MBA per ESADE, professor associat d’ESADE i col·laborador de la UdG en els programes de Lideratge Comercial. – Oriol Cesena. Economista. Professor associat de la UdG i director dels programes de Lideratge Comercial de la mateixa universitat. PROFESSORAT – Manel Armengol. Llicenciat en Dret i MBA per ESADE, professor associat d’ESADE i col·laborador de la UdG en els programes de Lideratge Comercial. – Albert Figueras. Metge farmacòleg, escriptor i conferenciant. – Daniel Lumera. Llicenciat en Ciències Naturals (Sàsser, Itàlia), formador en desenvolupament personal i escriptor. – Joan Antoni Melè. Subdirector general de Triodos Bank. – Jenny Moix. Professora de la Facultat de Psicologia (UAB), col·laboradora d’El País Semanal i escriptora. – M. Dolors Muñoz. Professora emèrita i directora honorífica de la Càtedra Cambra de l’Empresa Familiar de la UdG. – Àlex Rovira. Llicenciat en Ciències Econòmiques i MBA per ESADE, escriptor, conferenciant i col·laborador en diferents mitjans de comunicació (Catalunya Ràdio, El País...). * La direcció es reserva el dret de fer canvis en l’equip docent en cas que algun dels professors no pugui impartir la seva matèria tot garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional. DURADA 135 hores (96 h lectives i 39 h de treballs pràctics) / 12 crèdits CALENDARI I HORARI Del 13 de gener al 22 de juny de 2012 Horari: divendres de 17.30 a 21.30 h i 4 dissabtes de 10.00 a 14.00 h. ( 11 febrer, 10 març, 21 abril i 12 maig de 2012) LLOC DE REALITZACIÓ Parc Científic i Tecnològic de la UdG PLACES 50 PREU 1.525 €* (o des de 144,92 €/mes**) * Inclou una assegurança d’accidents. No inclou les taxes d’expedició del títol de la UdG. ** Segons finançament a 11 mesos. Condicions subjectes a les fluctuacions del mercat.


CURS DE POSTGRAU EN LIDERATGE I DESENVOLUPAMENT A LES PERSONES (codi: 112028) CURS DESPECIALITZACIÓ EN LIDERATGE I AUTOCONEIXEMENT (codi: 114095) CURS DESPECIALITZACIÓ EN BASE EMOCIONAL DEL LIDERATGE (codi: 114096) CURS DESPECIALITZACIÓ EN IMPULS DEL LIDERATGE. MODELS DE CANVI (codi: 114097) CURS DESPECIALITZACIÓ PROJECTE PERMANENT. SENTIT I PROPÒSIT (codi: 114098) OBJECTIUS El programa pretén facilitar als participants unes eines d’autoconeixement i autoanàlisi que els permetin guanyar consciència de les seves autèntiques potencialitats fins al punt de comprovar que tothom pot crear la seva pròpia realitat i trobar el sentit i el propòsit que integren l’autèntic concepte d’èxit professional i vital i també de satisfacció real. L’objectiu final del programa és que la persona que hi participa aconsegueixi ser plenament conscient d’allò que vol fer i de com ho vol fer, tant en el camp del seu desenvolupament personal i vital com del professional i laboral, i, a través d’aquesta consciència, impulsi els canvis necessaris per sentir-se ple i realitzat. A QUI S’ADREÇA El programa està especialment dissenyat per a aquelles persones que necessiten millorar el seu desenvolupament personal i professional. Per aquesta raó s’adreça principalment a persones que volen millorar la seva capacitat de lideratge, que cerquen l’assoliment d’una gestió òptima de les pròpies capacitats o les capacitats de liderar un equip, i que, al mateix temps, ho volen fer d’una manera equilibrada, conscient i amb sentit. En general, va destinat a totes aquelles persones que vulguin treballar el seu interior i les seves habilitats com a persones, tant per dur a terme un projecte personal com professional. PROGRAMA Mòdul I.- LIDERATGE I AUTOCONEIXEMENT El lideratge i el seu enfocament: maneres de viure i maneres de liderar(-se). L’actual marc de vida i pensament. El lideratge a través de la comprensió d’un mateix: l’autoanàlisi. La creació de la pròpia realitat a través de la construcció d’escenaris. L’autoresponsabilitat i l’equilibri personal.

Mòdul II.- BASE EMOCIONAL DEL LIDERATGE Les fonts d’alimentació mental i emocional: maneres de nodrir-se. Els processos de pensament i de creació. Les emocions i les decisions. La por, la intenció i la motivació. Les crisis i les oportunitats. La confiança. Els processos de comunicació. La manipulació. Mòdul III.- IMPULS DEL LIDERATGE: MODELS DE CANVI Els punts de vista: realitats diferents segons visions diferents. La cristal·lització. Els codis: què són, com es formen, com actuen i com es transformen. La neuroplasticitat. La salut i la gestió de l’estrès. La coherència. Els guions de vida. La felicitat i el patiment. Mòdul IV.- EL PROJECTE PERSONAL: EL SENTIT I EL PROPÒSIT La generació de canvis: personalització. L’equilibri entre «mantenir» i «transmutar». El sentit i el propòsit del projecte personal. La sintonització i la connexió interior. El projecte de vida. Les diferents dimensions del propi lideratge. La felicitat. METODOLOGIA La part més important són les classes presencials, amb un procés que combina la realització de casos, lectures i treballs pràctics de cada una de les matèries i la visualització de vídeos. SISTEMA D’AVALUACIÓ És del tot necessària l’acreditació d’una assistència mínima al 80% de les sessions presencials, així com la realització d’un projecte final (individual) relacionat amb el propi lideratge o amb l’assoliment d’un projecte personal o professional. TITULACIÓ – Curs de Postgrau en Lideratge i Desenvolupament de les Persones per la Universitat de Girona. – Curs d’Especialització en Lideratge i Autoconeixement per la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació (al realitzar el mòdul I). – Curs d’Especialització en la Base Emocional del Lideratge per la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació (al realitzar el mòdul II). – Curs d’Especialització en l’Impuls del Lideratge. Models de Canvi per la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació (al realitzar el mòdul III). – Curs d’Especialització en el Projecte Personal: Sentit i Propòsit per la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació (al realitzar el mòdul IV). DIRECCIÓ – M. Dolors Muñoz. Professora emèrita i directora honorífica de la Càtedra Cambra de l’Empresa Familiar de la UdG.

COORDINACIÓ – Manel Armengol. Llicenciat en Dret i MBA per ESADE, professor associat d’ESADE i col·laborador de la UdG en els programes de Lideratge Comercial. – Oriol Cesena. Economista. Professor associat de la UdG i director dels programes de Lideratge Comercial de la mateixa universitat. PROFESSORAT – Manel Armengol. Llicenciat en Dret i MBA per ESADE, professor associat d’ESADE i col·laborador de la UdG en els programes de Lideratge Comercial. – Albert Figueras. Metge farmacòleg, escriptor i conferenciant. – Daniel Lumera. Llicenciat en Ciències Naturals (Sàsser, Itàlia), formador en desenvolupament personal i escriptor. – Joan Antoni Melè. Subdirector general de Triodos Bank. – Jenny Moix. Professora de la Facultat de Psicologia (UAB), col·laboradora d’El País Semanal i escriptora. – M. Dolors Muñoz. Professora emèrita i directora honorífica de la Càtedra Cambra de l’Empresa Familiar de la UdG. – Àlex Rovira. Llicenciat en Ciències Econòmiques i MBA per ESADE, escriptor, conferenciant i col·laborador en diferents mitjans de comunicació (Catalunya Ràdio, El País...). * La direcció es reserva el dret de fer canvis en l’equip docent en cas que algun dels professors no pugui impartir la seva matèria tot garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional. DURADA 135 hores (96 h lectives i 39 h de treballs pràctics) / 12 crèdits CALENDARI I HORARI Del 13 de gener al 22 de juny de 2012 Horari: divendres de 17.30 a 21.30 h i 4 dissabtes de 10.00 a 14.00 h. ( 11 febrer, 10 març, 21 abril i 12 maig de 2012) LLOC DE REALITZACIÓ Parc Científic i Tecnològic de la UdG PLACES 50 PREU 1.525 €* (o des de 144,92 €/mes**) * Inclou una assegurança d’accidents. No inclou les taxes d’expedició del títol de la UdG. ** Segons finançament a 11 mesos. Condicions subjectes a les fluctuacions del mercat.


CURS DE POSTGRAU EN LIDERATGE I DESENVOLUPAMENT A LES PERSONES (codi: 112028) CURS DESPECIALITZACIÓ EN LIDERATGE I AUTOCONEIXEMENT (codi: 114095) CURS DESPECIALITZACIÓ EN BASE EMOCIONAL DEL LIDERATGE (codi: 114096) CURS DESPECIALITZACIÓ EN IMPULS DEL LIDERATGE. MODELS DE CANVI (codi: 114097) CURS DESPECIALITZACIÓ PROJECTE PERMANENT. SENTIT I PROPÒSIT (codi: 114098) OBJECTIUS El programa pretén facilitar als participants unes eines d’autoconeixement i autoanàlisi que els permetin guanyar consciència de les seves autèntiques potencialitats fins al punt de comprovar que tothom pot crear la seva pròpia realitat i trobar el sentit i el propòsit que integren l’autèntic concepte d’èxit professional i vital i també de satisfacció real. L’objectiu final del programa és que la persona que hi participa aconsegueixi ser plenament conscient d’allò que vol fer i de com ho vol fer, tant en el camp del seu desenvolupament personal i vital com del professional i laboral, i, a través d’aquesta consciència, impulsi els canvis necessaris per sentir-se ple i realitzat. A QUI S’ADREÇA El programa està especialment dissenyat per a aquelles persones que necessiten millorar el seu desenvolupament personal i professional. Per aquesta raó s’adreça principalment a persones que volen millorar la seva capacitat de lideratge, que cerquen l’assoliment d’una gestió òptima de les pròpies capacitats o les capacitats de liderar un equip, i que, al mateix temps, ho volen fer d’una manera equilibrada, conscient i amb sentit. En general, va destinat a totes aquelles persones que vulguin treballar el seu interior i les seves habilitats com a persones, tant per dur a terme un projecte personal com professional. PROGRAMA Mòdul I.- LIDERATGE I AUTOCONEIXEMENT El lideratge i el seu enfocament: maneres de viure i maneres de liderar(-se). L’actual marc de vida i pensament. El lideratge a través de la comprensió d’un mateix: l’autoanàlisi. La creació de la pròpia realitat a través de la construcció d’escenaris. L’autoresponsabilitat i l’equilibri personal.

Mòdul II.- BASE EMOCIONAL DEL LIDERATGE Les fonts d’alimentació mental i emocional: maneres de nodrir-se. Els processos de pensament i de creació. Les emocions i les decisions. La por, la intenció i la motivació. Les crisis i les oportunitats. La confiança. Els processos de comunicació. La manipulació. Mòdul III.- IMPULS DEL LIDERATGE: MODELS DE CANVI Els punts de vista: realitats diferents segons visions diferents. La cristal·lització. Els codis: què són, com es formen, com actuen i com es transformen. La neuroplasticitat. La salut i la gestió de l’estrès. La coherència. Els guions de vida. La felicitat i el patiment. Mòdul IV.- EL PROJECTE PERSONAL: EL SENTIT I EL PROPÒSIT La generació de canvis: personalització. L’equilibri entre «mantenir» i «transmutar». El sentit i el propòsit del projecte personal. La sintonització i la connexió interior. El projecte de vida. Les diferents dimensions del propi lideratge. La felicitat. METODOLOGIA La part més important són les classes presencials, amb un procés que combina la realització de casos, lectures i treballs pràctics de cada una de les matèries i la visualització de vídeos. SISTEMA D’AVALUACIÓ És del tot necessària l’acreditació d’una assistència mínima al 80% de les sessions presencials, així com la realització d’un projecte final (individual) relacionat amb el propi lideratge o amb l’assoliment d’un projecte personal o professional. TITULACIÓ – Curs de Postgrau en Lideratge i Desenvolupament de les Persones per la Universitat de Girona. – Curs d’Especialització en Lideratge i Autoconeixement per la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació (al realitzar el mòdul I). – Curs d’Especialització en la Base Emocional del Lideratge per la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació (al realitzar el mòdul II). – Curs d’Especialització en l’Impuls del Lideratge. Models de Canvi per la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació (al realitzar el mòdul III). – Curs d’Especialització en el Projecte Personal: Sentit i Propòsit per la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació (al realitzar el mòdul IV). DIRECCIÓ – M. Dolors Muñoz. Professora emèrita i directora honorífica de la Càtedra Cambra de l’Empresa Familiar de la UdG.

COORDINACIÓ – Manel Armengol. Llicenciat en Dret i MBA per ESADE, professor associat d’ESADE i col·laborador de la UdG en els programes de Lideratge Comercial. – Oriol Cesena. Economista. Professor associat de la UdG i director dels programes de Lideratge Comercial de la mateixa universitat. PROFESSORAT – Manel Armengol. Llicenciat en Dret i MBA per ESADE, professor associat d’ESADE i col·laborador de la UdG en els programes de Lideratge Comercial. – Albert Figueras. Metge farmacòleg, escriptor i conferenciant. – Daniel Lumera. Llicenciat en Ciències Naturals (Sàsser, Itàlia), formador en desenvolupament personal i escriptor. – Joan Antoni Melè. Subdirector general de Triodos Bank. – Jenny Moix. Professora de la Facultat de Psicologia (UAB), col·laboradora d’El País Semanal i escriptora. – M. Dolors Muñoz. Professora emèrita i directora honorífica de la Càtedra Cambra de l’Empresa Familiar de la UdG. – Àlex Rovira. Llicenciat en Ciències Econòmiques i MBA per ESADE, escriptor, conferenciant i col·laborador en diferents mitjans de comunicació (Catalunya Ràdio, El País...). * La direcció es reserva el dret de fer canvis en l’equip docent en cas que algun dels professors no pugui impartir la seva matèria tot garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional. DURADA 135 hores (96 h lectives i 39 h de treballs pràctics) / 12 crèdits CALENDARI I HORARI Del 13 de gener al 22 de juny de 2012 Horari: divendres de 17.30 a 21.30 h i 4 dissabtes de 10.00 a 14.00 h. ( 11 febrer, 10 març, 21 abril i 12 maig de 2012) LLOC DE REALITZACIÓ Parc Científic i Tecnològic de la UdG PLACES 50 PREU 1.525 €* (o des de 144,92 €/mes**) * Inclou una assegurança d’accidents. No inclou les taxes d’expedició del títol de la UdG. ** Segons finançament a 11 mesos. Condicions subjectes a les fluctuacions del mercat.


FINANÇAMENT La Fundació té establertes condicions especials de pagament amb diverses entitats bancàries que permeten fer els pagaments fraccionadament. Per a més informació podeu consultar el nostre lloc web. <FORMACIÓ BONIFICABLE PER A L’EMPRESA. CONSULTEU-NOS COM GESTIONAR-HO.>

IDENTITAT PRÒPIA

MATRÍCULA Per inscriure’s cal omplir el full d’inscripció a través del web (www.fundacioudg.org) o personalment a la seu de la Fundació. Preinscripció: en un termini màxim de 7 dies des de la data d’inscripció cal haver realitzat el pagament de 300 €, que es restarà de l’import de la matrícula, i que dóna dret a reserva de plaça. Matrícula: per tal que sigui efectiva caldrà haver realitzat el pagament com a màxim 20 dies abans de l’inici del curs. Documentació que s’ha de presentar per realitzar la matrícula: – Fotocòpia del DNI i fotocòpia compulsada del títol universitari (o del resguard).

ÀMBIT EMPRESA, ECONOMIA I DRET CURS 2011-2012 / NOVETAT

SERVEIS La Fundació ofereix diversos serveis als seus alumnes: carnet d’estudiant, correu electrònic, accés a les aules informàtiques i a les biblioteques de la UdG, accés a les activitats formatives del Servei de Llengües Modernes, accés a les diferents activitats que organitza el Servei d’Esports de la UdG, borsa de treball per a alumnes i exalumnes i pràctiques en empreses i institucions.

Edifici Mercadal Plaça Jordi de Sant Jordi, 1 17001 Girona T 972 210 299 F 972 223 454 info.fundacioif@udg.edu bloc.fundacioudg.org

Horari: De dilluns a dijous de 9.00 a 19.00 h i divendres de 9.00 a 15.00 h (Excepte de l’11 al 29 de juliol, de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00 h)

www. fundacioudg.org

CURS DE POSTGRAU

LIDERATGE I DESENVOLUPAMENT DE LES PERSONES

CURS DE

CURSOS DE FORMACIÓ

LIDERATGE I AUTOCONEIXEMENT IMPULS DEL LIDERATGE. MODELS DE CANVI BASE EMOCIONAL DEL LIDERATGE PROJECTE PERMANENT: SENTIT I PROPÒSIT


FINANÇAMENT La Fundació té establertes condicions especials de pagament amb diverses entitats bancàries que permeten fer els pagaments fraccionadament. Per a més informació podeu consultar el nostre lloc web. <FORMACIÓ BONIFICABLE PER A L’EMPRESA. CONSULTEU-NOS COM GESTIONAR-HO.>

IDENTITAT PRÒPIA

MATRÍCULA Per inscriure’s cal omplir el full d’inscripció a través del web (www.fundacioudg.org) o personalment a la seu de la Fundació. Preinscripció: en un termini màxim de 7 dies des de la data d’inscripció cal haver realitzat el pagament de 300 €, que es restarà de l’import de la matrícula, i que dóna dret a reserva de plaça. Matrícula: per tal que sigui efectiva caldrà haver realitzat el pagament com a màxim 20 dies abans de l’inici del curs. Documentació que s’ha de presentar per realitzar la matrícula: – Fotocòpia del DNI i fotocòpia compulsada del títol universitari (o del resguard).

ÀMBIT EMPRESA, ECONOMIA I DRET CURS 2011-2012 / NOVETAT

SERVEIS La Fundació ofereix diversos serveis als seus alumnes: carnet d’estudiant, correu electrònic, accés a les aules informàtiques i a les biblioteques de la UdG, accés a les activitats formatives del Servei de Llengües Modernes, accés a les diferents activitats que organitza el Servei d’Esports de la UdG, borsa de treball per a alumnes i exalumnes i pràctiques en empreses i institucions.

Edifici Mercadal Plaça Jordi de Sant Jordi, 1 17001 Girona T 972 210 299 F 972 223 454 info.fundacioif@udg.edu bloc.fundacioudg.org

Horari: De dilluns a dijous de 9.00 a 19.00 h i divendres de 9.00 a 15.00 h (Excepte de l’11 al 29 de juliol, de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00 h)

www. fundacioudg.org

CURS DE POSTGRAU

LIDERATGE I DESENVOLUPAMENT DE LES PERSONES

CURS DE

CURSOS DE FORMACIÓ

LIDERATGE I AUTOCONEIXEMENT IMPULS DEL LIDERATGE. MODELS DE CANVI BASE EMOCIONAL DEL LIDERATGE PROJECTE PERMANENT: SENTIT I PROPÒSIT

Curs de Postgrau en Lideratge i Desenvolupament  

Primera edicio

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you