Page 1

LLOC DE REALITZACIÓ EUSES – ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE LA SALUT I L’ESPORT · Campus de Salt (C. Francesc Macià, 65 · Salt (Girona) PLACES 15 PREU Curs de Postgrau: 1.000 €* (o des de 93,89 €/mes***) Curs d’Especialització: 925 €** (o des de 86,85 €/mes***) Cursos de Formació: 325 €** cada curs

TAMBÉ ET POT INTERESSAR – Osteopatia (Màster) – Readaptació a l’Activitat Física i l’Esport (Postgrau) – Direcció Tècnica Esportiva (Postgrau i Especialització) – Fisioteràpia en UCI. Estratègies d’Atenció i Intervenció (Postgrau) – Hipoteràpia i Equitació Terapèutica (Postgrau) Col·labora:

2010 2011

* Inclou una assegurança d’accidents. No inclou les taxes d’expedició del títol de la UdG. ** Inclou una assegurança d’accidents. *** Segons Finançament a 11 mesos. Condicions subjectes a les fluctuacions del mercat.

NOVETAT

FINANÇAMENT La Fundació té establertes condicions especials de pagament amb diverses entitats bancàries, que permeten fer els pagaments fraccionadament. Per a més informació podeu consultar la nostra pàgina web. Si estàs a l’atur informa’t a la nostra web sobre les ajudes a les que et pots acollir.

Lloc de realització: EUSES-Escola Universitària de la Salut i l’Esport CAMPUS DE SALT C/ Francesc Macià, 65 17190 Salt (Girona) Tel. 972405130 Fax 972400781 info@euses.cat www.euses.cat

<FORMACIÓ BONIFICABLE PER A L’EMPRESA. CONSULTEUNOS COM GESTIONAR-HO.> PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA Cal omplir el full d’inscripció personalment a la seu de la Fundació o a través de la nostra pàgina web. Opcionalment es pot realitzar una preinscripció de 150 €, que es restarà de l’import de la matrícula, i que dóna dret a reserva de plaça. Preinscripció (postgrau i especialització): Fins a un mes abans de l’inici del curs. Matrícula: Fins a 15 dies abans de l’inici del curs. Documentació que s’ha de presentar per realitzar la matrícula: – Postgrau: Fotocòpia del DNI i fotocòpia compulsada del títol universitari (o del resguard). – Especialització i Formació: Fotocòpia del DNI. SERVEIS La Fundació ofereix diversos serveis als seus alumnes: carnet d’estudiant, correu electrònic, accés a les aules informàtiques i a les biblioteques de la UdG, accés a les activitats formatives del Servei de Llengües Modernes, accés a les diferents activitats que organitza el Servei d’Esports de la UdG, borsa de treball per a alumnes i exalumnes i pràctiques en empreses i/o institucions.

ÀMBIT ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT

Edifici Mercadal Plaça Jordi de Sant Jordi, 1 17001 Girona T 972 210 299 F 972 223 454 info.fundacioif@udg.edu

Horari: De dilluns a dijous de 9.00 a 19.00 h i divendres de 9.00 a 15.00 h (Excepte del 13 al 30 de juliol, de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00 h)

www.fundacioudg.org

CURS DE POSTGRAU

GESTIÓ ESPORTIVA PÚBLICA I PRIVADA CURS D’ESPECIALITZACIÓ

Gestió Esportiva CURSOS DE FORMACIÓ

Administració i Gestió Esportiva Equipaments Esportius Activitats i Serveis Esportius

www.fundacioudg.org


CURS DE POSTGRAU EN GESTIÓ ESPORTIVA PÚBLICA I PRIVADA (Codi: 102022) OBJECTIUS – Desenvolupar un pla de gestió d’un equipament d’ús públic: assegurances, protocols, utilitats... – Desenvolupar les competències relacionades amb la gestió dels recursos humans implicats en la gestió i funcionament de l’equipament esportiu. – Adquirir bases per a la gestió econòmica d’una entitat esportiva i la seva activitat. – Analitzar les bases de fiscalitat i relacions laborals: possibilitats de contractació pública i privada. – Conèixer diferents modalitats d’ajudes al finançament d’entitats esportives: subvencions, beques, patrocinis... – Analitzar les particularitats d’un espectacle esportiu amb públic. – Dissenyar productes i serveis esportius i analitzar les possibilitats de promoció. A QUI S’ADREÇA A Llicenciats en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, diplomats en Magisteri d’Educació Física i gestors esportius que desitgin tenir una formació aprofundida i especialitzada en l’àmbit de la gestió esportiva. Reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. REQUISITS D’ADMISSIÓ – Llicenciat en Educació Física o en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. – Diplomat en Magisteri d’Educació Física. – Diplomatures i llicenciatures afins (Ciències Empresarials, Econòmiques, Ciències Polítiques...). Qualsevol persona que es vulgui inscriure i no reuneixi aquests requisits: el seu currículum serà avaluat pels responsables del curs per analitzar si el perfil s’adequa a la formació (cal currículum). PROGRAMA MÒDUL 1. Administració i gestió esportiva – El rol del gestor esportiu. – Marc jurídic i normatiu. – Contractes d’obres i serveis. – Gestió econòmica. – Taxes i preus públics. – Gestió de subvencions. – Models de gestió. – Recursos humans.

MÒDUL 2. Equipaments esportius – Tipologia equipaments. – Procés de construcció i funcionament d’una instal·lació. – Planificació en equipaments. – Gestió del manteniment. – Gestió de recursos. – Pla d’usos – Normes ús. – Seguretat i higiene. MÒDUL 3. Activitats i serveis esportius – Planificació i disseny de projectes. – El pla d’activitats. – Organització esdeveniments: fases i aspectes a tenir en compte. – Assegurances. – Màrqueting i comunicació. – Patrocini i mecenatge. – Protocol. – Control de qualitat. METODOLOGIA Cada mòdul consta de continguts teòrics i de continguts pràctics. Continguts teòrics: – Exposicions del professorat. – Anàlisi i discussió de documents. – Debat per grups. Continguts pràctics: – Anàlisi de casos pràctics. – Resolució de problemes. – Elaboració de treballs. Treball final de postgrau (30 h.): per obtenir el títol de postgrau caldrà presentar i obtenir l’apte d’un projecte de gestió esportiva tutoritzat per professorat especialitzat. SISTEMA D’AVALUACIÓ – Assistència, com a mínim, al 80% de les sessions presencials (curs de postgrau, d’especialització i de formació). – Participació en la totalitat de les activitats semipresencials que es proposin (curs de postgrau, d’especialització i de formació). – Assolir l’apte en el treball final de postgrau (curs de postgrau). TITULACIÓ – Curs de Postgrau en Gestió Esportiva Pública i Privada per la Universitat de Girona (estudiants amb titulació universitària que realitzin el treball final de postgrau) – Curs d’Especialització en Gestió Esportiva per la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació (estudiants sen-

se titulació universitària o que no realitzin el treball final de postgrau) – Curs de Formació (al realitzar cadascun dels mòduls del programa). DIRECCIÓ – Rafel Magrinyà Vinyes. Màster en Alt Rendiment Esportiu per la UAM i el COE. Llicenciat en Educació Física. Director i professor del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. COORDINACIÓ – Raquel Font Lladó. Doctora en Pedagogia. Llicenciada en Educació Física. Professora del Departament de Didàctiques Específiques de la Universitat de Girona. PROFESSORAT – David Grau Batlle. Llicenciat en Educació Física. Cap del Servei d’Esports de la UdG. – Josep Pujols Romeu. Màster en Direcció i Gestió Esportiva per l’INEFC – UB. Llicenciat en Educació Física. Tècnic de la Representació Territorial de la Secretaria General de l’Esport a Girona. – Jordi Agustí Pelluch. Llicenciat en Educació Física. Director del Servei Municipal d’Esports de l’Ajuntament de Girona. Màster en Gestió de Recursos Humans i Habilitats Directives per la UdG. – Josep Campaña Oviedo. Diplomat per ESADE en Funció Gerencial a les Administracions Públiques. Llicenciat en Educació Física. Consultor d’Organització i Sistemes Esportius. DURADA, CALENDARI I HORARI Curs de Postgrau: 120 hores (60 hores lectives i 60 hores de treballs pràctics) / 10 crèdits Curs d’Especialització: 90 hores (60 hores lectives i 30 hores de treballs pràctics) Del 8 de novembre de 2010 a l’11 d’abril de 2011 Curs de Formació en Administració i Gestió Esportiva: 30 hores ( 20 hores lectives i 10 hores de treballs pràctics). Del 8 al 29 de novembre de 2010 Curs de Formació en Equipaments Esportius: 30 hores ( 20 hores lectives i 10 hores de treballs pràctics). Del 24 de gener al 14 de febrer de 2011 Curs de Formació en Activitats i Serveis Esportius: 30 hores (20 hores lectives i 10 hores de treballs pràctics). Del 21 de març a l’11 d’abril de 2011 Horari: dilluns de 16.30 a 21.30 h


CURS DE POSTGRAU EN GESTIÓ ESPORTIVA PÚBLICA I PRIVADA (Codi: 102022) OBJECTIUS – Desenvolupar un pla de gestió d’un equipament d’ús públic: assegurances, protocols, utilitats... – Desenvolupar les competències relacionades amb la gestió dels recursos humans implicats en la gestió i funcionament de l’equipament esportiu. – Adquirir bases per a la gestió econòmica d’una entitat esportiva i la seva activitat. – Analitzar les bases de fiscalitat i relacions laborals: possibilitats de contractació pública i privada. – Conèixer diferents modalitats d’ajudes al finançament d’entitats esportives: subvencions, beques, patrocinis... – Analitzar les particularitats d’un espectacle esportiu amb públic. – Dissenyar productes i serveis esportius i analitzar les possibilitats de promoció. A QUI S’ADREÇA A Llicenciats en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, diplomats en Magisteri d’Educació Física i gestors esportius que desitgin tenir una formació aprofundida i especialitzada en l’àmbit de la gestió esportiva. Reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. REQUISITS D’ADMISSIÓ – Llicenciat en Educació Física o en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. – Diplomat en Magisteri d’Educació Física. – Diplomatures i llicenciatures afins (Ciències Empresarials, Econòmiques, Ciències Polítiques...). Qualsevol persona que es vulgui inscriure i no reuneixi aquests requisits: el seu currículum serà avaluat pels responsables del curs per analitzar si el perfil s’adequa a la formació (cal currículum). PROGRAMA MÒDUL 1. Administració i gestió esportiva – El rol del gestor esportiu. – Marc jurídic i normatiu. – Contractes d’obres i serveis. – Gestió econòmica. – Taxes i preus públics. – Gestió de subvencions. – Models de gestió. – Recursos humans.

MÒDUL 2. Equipaments esportius – Tipologia equipaments. – Procés de construcció i funcionament d’una instal·lació. – Planificació en equipaments. – Gestió del manteniment. – Gestió de recursos. – Pla d’usos – Normes ús. – Seguretat i higiene. MÒDUL 3. Activitats i serveis esportius – Planificació i disseny de projectes. – El pla d’activitats. – Organització esdeveniments: fases i aspectes a tenir en compte. – Assegurances. – Màrqueting i comunicació. – Patrocini i mecenatge. – Protocol. – Control de qualitat. METODOLOGIA Cada mòdul consta de continguts teòrics i de continguts pràctics. Continguts teòrics: – Exposicions del professorat. – Anàlisi i discussió de documents. – Debat per grups. Continguts pràctics: – Anàlisi de casos pràctics. – Resolució de problemes. – Elaboració de treballs. Treball final de postgrau (30 h.): per obtenir el títol de postgrau caldrà presentar i obtenir l’apte d’un projecte de gestió esportiva tutoritzat per professorat especialitzat. SISTEMA D’AVALUACIÓ – Assistència, com a mínim, al 80% de les sessions presencials (curs de postgrau, d’especialització i de formació). – Participació en la totalitat de les activitats semipresencials que es proposin (curs de postgrau, d’especialització i de formació). – Assolir l’apte en el treball final de postgrau (curs de postgrau). TITULACIÓ – Curs de Postgrau en Gestió Esportiva Pública i Privada per la Universitat de Girona (estudiants amb titulació universitària que realitzin el treball final de postgrau) – Curs d’Especialització en Gestió Esportiva per la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació (estudiants sen-

se titulació universitària o que no realitzin el treball final de postgrau) – Curs de Formació (al realitzar cadascun dels mòduls del programa). DIRECCIÓ – Rafel Magrinyà Vinyes. Màster en Alt Rendiment Esportiu per la UAM i el COE. Llicenciat en Educació Física. Director i professor del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. COORDINACIÓ – Raquel Font Lladó. Doctora en Pedagogia. Llicenciada en Educació Física. Professora del Departament de Didàctiques Específiques de la Universitat de Girona. PROFESSORAT – David Grau Batlle. Llicenciat en Educació Física. Cap del Servei d’Esports de la UdG. – Josep Pujols Romeu. Màster en Direcció i Gestió Esportiva per l’INEFC – UB. Llicenciat en Educació Física. Tècnic de la Representació Territorial de la Secretaria General de l’Esport a Girona. – Jordi Agustí Pelluch. Llicenciat en Educació Física. Director del Servei Municipal d’Esports de l’Ajuntament de Girona. Màster en Gestió de Recursos Humans i Habilitats Directives per la UdG. – Josep Campaña Oviedo. Diplomat per ESADE en Funció Gerencial a les Administracions Públiques. Llicenciat en Educació Física. Consultor d’Organització i Sistemes Esportius. DURADA, CALENDARI I HORARI Curs de Postgrau: 120 hores (60 hores lectives i 60 hores de treballs pràctics) / 10 crèdits Curs d’Especialització: 90 hores (60 hores lectives i 30 hores de treballs pràctics) Del 8 de novembre de 2010 a l’11 d’abril de 2011 Curs de Formació en Administració i Gestió Esportiva: 30 hores ( 20 hores lectives i 10 hores de treballs pràctics). Del 8 al 29 de novembre de 2010 Curs de Formació en Equipaments Esportius: 30 hores ( 20 hores lectives i 10 hores de treballs pràctics). Del 24 de gener al 14 de febrer de 2011 Curs de Formació en Activitats i Serveis Esportius: 30 hores (20 hores lectives i 10 hores de treballs pràctics). Del 21 de març a l’11 d’abril de 2011 Horari: dilluns de 16.30 a 21.30 h


CURS DE POSTGRAU EN GESTIÓ ESPORTIVA PÚBLICA I PRIVADA (Codi: 102022) OBJECTIUS – Desenvolupar un pla de gestió d’un equipament d’ús públic: assegurances, protocols, utilitats... – Desenvolupar les competències relacionades amb la gestió dels recursos humans implicats en la gestió i funcionament de l’equipament esportiu. – Adquirir bases per a la gestió econòmica d’una entitat esportiva i la seva activitat. – Analitzar les bases de fiscalitat i relacions laborals: possibilitats de contractació pública i privada. – Conèixer diferents modalitats d’ajudes al finançament d’entitats esportives: subvencions, beques, patrocinis... – Analitzar les particularitats d’un espectacle esportiu amb públic. – Dissenyar productes i serveis esportius i analitzar les possibilitats de promoció. A QUI S’ADREÇA A Llicenciats en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, diplomats en Magisteri d’Educació Física i gestors esportius que desitgin tenir una formació aprofundida i especialitzada en l’àmbit de la gestió esportiva. Reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. REQUISITS D’ADMISSIÓ – Llicenciat en Educació Física o en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. – Diplomat en Magisteri d’Educació Física. – Diplomatures i llicenciatures afins (Ciències Empresarials, Econòmiques, Ciències Polítiques...). Qualsevol persona que es vulgui inscriure i no reuneixi aquests requisits: el seu currículum serà avaluat pels responsables del curs per analitzar si el perfil s’adequa a la formació (cal currículum). PROGRAMA MÒDUL 1. Administració i gestió esportiva – El rol del gestor esportiu. – Marc jurídic i normatiu. – Contractes d’obres i serveis. – Gestió econòmica. – Taxes i preus públics. – Gestió de subvencions. – Models de gestió. – Recursos humans.

MÒDUL 2. Equipaments esportius – Tipologia equipaments. – Procés de construcció i funcionament d’una instal·lació. – Planificació en equipaments. – Gestió del manteniment. – Gestió de recursos. – Pla d’usos – Normes ús. – Seguretat i higiene. MÒDUL 3. Activitats i serveis esportius – Planificació i disseny de projectes. – El pla d’activitats. – Organització esdeveniments: fases i aspectes a tenir en compte. – Assegurances. – Màrqueting i comunicació. – Patrocini i mecenatge. – Protocol. – Control de qualitat. METODOLOGIA Cada mòdul consta de continguts teòrics i de continguts pràctics. Continguts teòrics: – Exposicions del professorat. – Anàlisi i discussió de documents. – Debat per grups. Continguts pràctics: – Anàlisi de casos pràctics. – Resolució de problemes. – Elaboració de treballs. Treball final de postgrau (30 h.): per obtenir el títol de postgrau caldrà presentar i obtenir l’apte d’un projecte de gestió esportiva tutoritzat per professorat especialitzat. SISTEMA D’AVALUACIÓ – Assistència, com a mínim, al 80% de les sessions presencials (curs de postgrau, d’especialització i de formació). – Participació en la totalitat de les activitats semipresencials que es proposin (curs de postgrau, d’especialització i de formació). – Assolir l’apte en el treball final de postgrau (curs de postgrau). TITULACIÓ – Curs de Postgrau en Gestió Esportiva Pública i Privada per la Universitat de Girona (estudiants amb titulació universitària que realitzin el treball final de postgrau) – Curs d’Especialització en Gestió Esportiva per la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació (estudiants sen-

se titulació universitària o que no realitzin el treball final de postgrau) – Curs de Formació (al realitzar cadascun dels mòduls del programa). DIRECCIÓ – Rafel Magrinyà Vinyes. Màster en Alt Rendiment Esportiu per la UAM i el COE. Llicenciat en Educació Física. Director i professor del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. COORDINACIÓ – Raquel Font Lladó. Doctora en Pedagogia. Llicenciada en Educació Física. Professora del Departament de Didàctiques Específiques de la Universitat de Girona. PROFESSORAT – David Grau Batlle. Llicenciat en Educació Física. Cap del Servei d’Esports de la UdG. – Josep Pujols Romeu. Màster en Direcció i Gestió Esportiva per l’INEFC – UB. Llicenciat en Educació Física. Tècnic de la Representació Territorial de la Secretaria General de l’Esport a Girona. – Jordi Agustí Pelluch. Llicenciat en Educació Física. Director del Servei Municipal d’Esports de l’Ajuntament de Girona. Màster en Gestió de Recursos Humans i Habilitats Directives per la UdG. – Josep Campaña Oviedo. Diplomat per ESADE en Funció Gerencial a les Administracions Públiques. Llicenciat en Educació Física. Consultor d’Organització i Sistemes Esportius. DURADA, CALENDARI I HORARI Curs de Postgrau: 120 hores (60 hores lectives i 60 hores de treballs pràctics) / 10 crèdits Curs d’Especialització: 90 hores (60 hores lectives i 30 hores de treballs pràctics) Del 8 de novembre de 2010 a l’11 d’abril de 2011 Curs de Formació en Administració i Gestió Esportiva: 30 hores ( 20 hores lectives i 10 hores de treballs pràctics). Del 8 al 29 de novembre de 2010 Curs de Formació en Equipaments Esportius: 30 hores ( 20 hores lectives i 10 hores de treballs pràctics). Del 24 de gener al 14 de febrer de 2011 Curs de Formació en Activitats i Serveis Esportius: 30 hores (20 hores lectives i 10 hores de treballs pràctics). Del 21 de març a l’11 d’abril de 2011 Horari: dilluns de 16.30 a 21.30 h


LLOC DE REALITZACIÓ EUSES – ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE LA SALUT I L’ESPORT · Campus de Salt (C. Francesc Macià, 65 · Salt (Girona) PLACES 15 PREU Curs de Postgrau: 1.000 €* (o des de 93,89 €/mes***) Curs d’Especialització: 925 €** (o des de 86,85 €/mes***) Cursos de Formació: 325 €** cada curs

TAMBÉ ET POT INTERESSAR – Osteopatia (Màster) – Readaptació a l’Activitat Física i l’Esport (Postgrau) – Direcció Tècnica Esportiva (Postgrau i Especialització) – Fisioteràpia en UCI. Estratègies d’Atenció i Intervenció (Postgrau) – Hipoteràpia i Equitació Terapèutica (Postgrau) Col·labora:

2010 2011

* Inclou una assegurança d’accidents. No inclou les taxes d’expedició del títol de la UdG. ** Inclou una assegurança d’accidents. *** Segons Finançament a 11 mesos. Condicions subjectes a les fluctuacions del mercat.

NOVETAT

FINANÇAMENT La Fundació té establertes condicions especials de pagament amb diverses entitats bancàries, que permeten fer els pagaments fraccionadament. Per a més informació podeu consultar la nostra pàgina web. Si estàs a l’atur informa’t a la nostra web sobre les ajudes a les que et pots acollir.

Lloc de realització: EUSES-Escola Universitària de la Salut i l’Esport CAMPUS DE SALT C/ Francesc Macià, 65 17190 Salt (Girona) Tel. 972405130 Fax 972400781 info@euses.cat www.euses.cat

<FORMACIÓ BONIFICABLE PER A L’EMPRESA. CONSULTEUNOS COM GESTIONAR-HO.> PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA Cal omplir el full d’inscripció personalment a la seu de la Fundació o a través de la nostra pàgina web. Opcionalment es pot realitzar una preinscripció de 150 €, que es restarà de l’import de la matrícula, i que dóna dret a reserva de plaça. Preinscripció (postgrau i especialització): Fins a un mes abans de l’inici del curs. Matrícula: Fins a 15 dies abans de l’inici del curs. Documentació que s’ha de presentar per realitzar la matrícula: – Postgrau: Fotocòpia del DNI i fotocòpia compulsada del títol universitari (o del resguard). – Especialització i Formació: Fotocòpia del DNI. SERVEIS La Fundació ofereix diversos serveis als seus alumnes: carnet d’estudiant, correu electrònic, accés a les aules informàtiques i a les biblioteques de la UdG, accés a les activitats formatives del Servei de Llengües Modernes, accés a les diferents activitats que organitza el Servei d’Esports de la UdG, borsa de treball per a alumnes i exalumnes i pràctiques en empreses i/o institucions.

ÀMBIT ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT

Edifici Mercadal Plaça Jordi de Sant Jordi, 1 17001 Girona T 972 210 299 F 972 223 454 info.fundacioif@udg.edu

Horari: De dilluns a dijous de 9.00 a 19.00 h i divendres de 9.00 a 15.00 h (Excepte del 13 al 30 de juliol, de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00 h)

www.fundacioudg.org

CURS DE POSTGRAU

GESTIÓ ESPORTIVA PÚBLICA I PRIVADA CURS D’ESPECIALITZACIÓ

Gestió Esportiva CURSOS DE FORMACIÓ

Administració i Gestió Esportiva Equipaments Esportius Activitats i Serveis Esportius

www.fundacioudg.org


LLOC DE REALITZACIÓ EUSES – ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE LA SALUT I L’ESPORT · Campus de Salt (C. Francesc Macià, 65 · Salt (Girona) PLACES 15 PREU Curs de Postgrau: 1.000 €* (o des de 93,89 €/mes***) Curs d’Especialització: 925 €** (o des de 86,85 €/mes***) Cursos de Formació: 325 €** cada curs

TAMBÉ ET POT INTERESSAR – Osteopatia (Màster) – Readaptació a l’Activitat Física i l’Esport (Postgrau) – Direcció Tècnica Esportiva (Postgrau i Especialització) – Fisioteràpia en UCI. Estratègies d’Atenció i Intervenció (Postgrau) – Hipoteràpia i Equitació Terapèutica (Postgrau) Col·labora:

2010 2011

* Inclou una assegurança d’accidents. No inclou les taxes d’expedició del títol de la UdG. ** Inclou una assegurança d’accidents. *** Segons Finançament a 11 mesos. Condicions subjectes a les fluctuacions del mercat.

NOVETAT

FINANÇAMENT La Fundació té establertes condicions especials de pagament amb diverses entitats bancàries, que permeten fer els pagaments fraccionadament. Per a més informació podeu consultar la nostra pàgina web. Si estàs a l’atur informa’t a la nostra web sobre les ajudes a les que et pots acollir.

Lloc de realització: EUSES-Escola Universitària de la Salut i l’Esport CAMPUS DE SALT C/ Francesc Macià, 65 17190 Salt (Girona) Tel. 972405130 Fax 972400781 info@euses.cat www.euses.cat

<FORMACIÓ BONIFICABLE PER A L’EMPRESA. CONSULTEUNOS COM GESTIONAR-HO.> PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA Cal omplir el full d’inscripció personalment a la seu de la Fundació o a través de la nostra pàgina web. Opcionalment es pot realitzar una preinscripció de 150 €, que es restarà de l’import de la matrícula, i que dóna dret a reserva de plaça. Preinscripció (postgrau i especialització): Fins a un mes abans de l’inici del curs. Matrícula: Fins a 15 dies abans de l’inici del curs. Documentació que s’ha de presentar per realitzar la matrícula: – Postgrau: Fotocòpia del DNI i fotocòpia compulsada del títol universitari (o del resguard). – Especialització i Formació: Fotocòpia del DNI. SERVEIS La Fundació ofereix diversos serveis als seus alumnes: carnet d’estudiant, correu electrònic, accés a les aules informàtiques i a les biblioteques de la UdG, accés a les activitats formatives del Servei de Llengües Modernes, accés a les diferents activitats que organitza el Servei d’Esports de la UdG, borsa de treball per a alumnes i exalumnes i pràctiques en empreses i/o institucions.

ÀMBIT ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT

Edifici Mercadal Plaça Jordi de Sant Jordi, 1 17001 Girona T 972 210 299 F 972 223 454 info.fundacioif@udg.edu

Horari: De dilluns a dijous de 9.00 a 19.00 h i divendres de 9.00 a 15.00 h (Excepte del 13 al 30 de juliol, de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00 h)

www.fundacioudg.org

CURS DE POSTGRAU

GESTIÓ ESPORTIVA PÚBLICA I PRIVADA CURS D’ESPECIALITZACIÓ

Gestió Esportiva CURSOS DE FORMACIÓ

Administració i Gestió Esportiva Equipaments Esportius Activitats i Serveis Esportius

www.fundacioudg.org

Curs de Postgrau en Gestió Esportiva Pública i Privada (1)  

Primera edició