Page 1

E – dic – Gi ion – Les ron s a Ba F a : rc ra el nq on u a ese

sd

el

Va l

s

IDENTITAT PRÒPIA

5 RS /1 CU 014 2 Ó

CI CA

U

D

IÓ IE IC IA ED IT OG 3a B L M O À SIC P

DIPLOMA DE POSTGRAU

Direcció de Centres i Serveis Educatius El curs dóna resposta a les necessitats de formació dels directius escolars que es determinen a l’article 27.1 del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent, i a l’article 134 de la Llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa. Ha estat validat pel Departament d’Ensenyament (resolució de 17.05.2013) per tal d’assolir mèrits per a la participació en processos de selecció a la direcció escolar.

Organitza:


DIPLOMA DE POSTGRAU EN DIRECCIÓ DE CENTRES I SERVEIS EDUCATIUS PER LA UNIVERSITAT DE GIRONA [Codis: 141007 (Girona) / 141008 (Granollers) / 141009 (Barcelona)] PROGRAMA 1. Aproximació a la direcció escolar 2. Societat, sistema educatiu i escola 3. Dimensió tècnica: organitzar el funcionament del centre 4. Dimensió relacional: construir un clima escolar positiu 5. Dimensió personal: construcció de lideratge 6. Orientació a la millora: el projecte de direcció PROFESSORAT Consulteu el quadre docent a: www.fundacioudg.org DURADA, CALENDARI I HORARI 30 ECTS (152 h presencials, 100 h de treballs dirigits i 500 h d’estudi i treball personal) Calendari: De l’octubre de 2014 a l’abril de 2015 Consulteu el calendari detallat de cada seu Horari: – Dijous i divendres, de 17 a 21 h (Girona) – Dimecres i dijous, de 17 a 21 h (Granollers) – Dimarts i dimecres, de 17 a 21 h (Barcelona) PREU I FINANÇAMENT 1.200 €* (finançament: 200 € de preinscripció + matrícula finançada**: 1.100 € en 11 quotes a partir de 100 €/mes) *Inclou una assegurança d’accidents. No inclou les taxes d’expedició del títol de la UdG. / ** Condicions subjectes a les fluctuacions del mercat. <FORMACIÓ BONIFICABLE PER A L’EMPRESA. CONSULTEUNOS COM GESTIONAR-HO.> PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA A partir del 2 de juny. Fins a 20 dies abans de l’inici del curs. Col·labora:

Institut de Recerca Educativa Facultat d’Educació i Psicologia

Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Edifici Mercadal Plaça Jordi de Sant Jordi, 1 - 17001 Girona Tel. 972 210 299 - Fax 972 223 454 A/e: info.fundacioif@udg.edu · www.fundacioudg.org twiter.com/fudgif · www.facebook.com/FundacioUdG

Postgrau en Direccio de Centres i Serveis Educatius  
Postgrau en Direccio de Centres i Serveis Educatius  
Advertisement