Page 7

LOT 索引 INDEX OF ARTISTS 146

任博悟

LI YAN

276、277

任和聲

REN HANSHENG

20

LI YESHUANG

94

任政

REN ZHENG

35

李義弘

LI YIHONG

82、83

薩鎮冰

SA ZHENBING

59

梁簡堂

LIANG JIANTANG

31

薩爾瓦多·達利

SALVADOR DALI

370、371

林金定

LIN JINDING

322

沙曼翁

SHA MANWENG

269

隱元隆琦

LIN LONGQI

241

商笙伯

SHANG SHENGBAI

26、345、346 33

黎雄才

LI XIONGCAI

李燕 李葉霜

REN BOWU

91

林容生

LIN RONGSHENG

334

商衍鎏

SHANG YANLIU

林墉

LIN YONG

315

邵幼軒

SHAO YOUXUAN

121

林玉山

LIN YUSHAN

72、120

沈燧

SHEN SUI

34

柳濱

LIU BIN

32

沈衛

SHEN WEI

242

劉芬如

LIU FENRU

262

沈心海

SHEN XINHAI

30

劉國松

LIU GUOSONG

168、169

73

LIU HAISU

167

沈耀初 華君武

SHEN YAOCHU

劉海栗

HUA JUNWU

283

劉懋善

LIU MAOSHAN

275

石綱

SHI GANG

313

劉其偉

LIU QIWEI

187、188

宋玉麐

SONG YULIN

319

劉太希

LIU TAIXI

42、71、92

SU FENGNAN

74

劉文西

LIU WENXI

282

蘇峰男 蘇憲法

SU XIANFA

185

劉延濤

LIU YANTAO

62、79

孫瑛

SUN YING

329

柳子谷

LIU ZIGU

295

孫雲生

SUN YUNSHENG

127、203、210、211

劉子仁

LIU ZIREN

223

臺靜農

TAI JINGNONG

194、195

呂佛庭

LU FOTING

3、91、204、205

譚澤闓

TAN ZEKAI

5、19

陸恢

LU HUI

350

湯滌

TANG DI

7

魯琪光

LU QIGUANG

256

唐雲

TANG YUN

172

陸潤庠

LU RUNXIANG

255、260

田黎明

TIANLIMING

309

盧星堂

LU XINGTANG

293、294

王伯驤

WANG BOXIANG

213

馬公愚

MA GONGYU

6、32、345

王成喜

WANG CHENGXI

330

馬國強

MA GUOQIANG

291

王涵

WANG HAN

247

馬壽華

MA SHOUHUA

63

王峻蒼

WANG JUNCANG

348

米春茂

MI CHUNMAO

300 - 302

王茂飛

WANG MAOFEI

18、124

莫友芝

MO YOUZHI

263

王仁堪

WANG RENKAN

250

木庵性瑫

MUYANXINGTAO

239、240

王三慶

WANG SAQING

67

念茲

NIAN ZI

11

王昇

WANG SHENG

37、38

牛石慧

NIU SHIHUI

358

王濤

WANG TAO

281

歐豪年

OU HAONIAN

214 - 218

王禔

WANG TI

13

潘英而(又雋)

PAN YINGER

343

王王孫

WANG WANGXUN

88

潘主蘭

PAN ZHULAN

160、232

王文鼎

WANG WENDING

351

彭醇士 彭自強

PENG CHUNSHI

58

王小菊

WANG XIAOJU

348

PENG ZIQIANG

184

王錫祉

WANG XIZHI

17

溥儒 齊白石(款)

PU RU

153 - 159、162

王學仲

WANG XUEZHONG

306

QI BAISHI

150

汪亞塵

WANG YACHEN

24、48、49、136

啟功

QI GONG

152

王鏞

WANG YONG

349

錢大鈞

QIAN DAJUN

84、221

王壯為

WANG ZHUANGWEI

89、90、93、103、104

錢化佛

QIAN HUAFO

336

魏家驊

WEI JIAHUA

266

錢聚朝

QIAN JUCHAO

357

溫永琛

WEN YONGCHEN

101

錢祿新

QIAN LUXIN

4

翁方鋼

WENG FANGGANG

261

錢穆

QIAN MU

147

翁同龢

WENG TONGHE

245、253

錢松喦

QIAN SONGYAN

177

吳昌碩

WU CHANGSHUO

264 24

錢鍾書

QIAN ZHONGSHU

238

吳待秋

WU DAIQIU

秦孝儀

QIN XIAOYI

40

吳輔卿

WU FUQING

339

闕漢騫

QUE HANJIAN

88

吳弗之

WU FUZHI

307

台灣富德2016春季拍賣會 春放藝林  

2016台灣富德拍賣-春放藝林【預展5/5、6日(四、五)10:00-18:00;拍賣5/7(日)13:30開始】地點:敦南誠品金融大樓(台北市大安區敦化南路一段245號12F)歡迎共襄盛舉!

台灣富德2016春季拍賣會 春放藝林  

2016台灣富德拍賣-春放藝林【預展5/5、6日(四、五)10:00-18:00;拍賣5/7(日)13:30開始】地點:敦南誠品金融大樓(台北市大安區敦化南路一段245號12F)歡迎共襄盛舉!

Advertisement