Page 1

PRAVNI KRITERIJUMI

Za ovu grupu kriterijuma klub obavezno dostavlja:

4.1 Izjava u vezi sa učešćem u klupskim takmičenjima UEFA  Pismena izjava shodno članu 74. Pravilnika o licenciranju FSCG,

4.2 Dokumenta i potvrde koje dostavlja klub podnosilac zahtjeva za licencu (čl.75)  Statut kluba,  Pismena izjava shodno članu 74. Pravilnika o licenciranju FSCG,  Pravilnik, odnosno drugi opšti i normativni akt kojim je regulisana sistematizacija i opis poslova zaposlenih u klubu,  Popis ovlašćenih potpisnika,  Službeni pečat kluba,

4.3 Izvod iz registra (čl. 76) U zavisnosti od pravnog statusa, klub dostavlja:  Rješenje o registraciji kluba kod Uprave za sport Ministarstva kulture, sporta i medija Crne Gore, ili  Ovjerenu kopiju izvoda iz sudskog registra (aktivni dio registarskog uloška).

Lista trazene dokumentacije pravni kriterijumi  

http://fscg.me/images/stories/licenciranje/Pravni_kriterijumi/Lista_trazene_dokumentacije_-_Pravni_kriterijumi.pdf

Lista trazene dokumentacije pravni kriterijumi  

http://fscg.me/images/stories/licenciranje/Pravni_kriterijumi/Lista_trazene_dokumentacije_-_Pravni_kriterijumi.pdf

Advertisement