Page 1

1. α) Ποια είναι η γεωμετρία των μορίων του νερού (Η 2Ο) και της αμμωνίας (ΝΗ3) με βάση την θεωρία απώσεως των ηλεκτρονικών ζευγών (VSEPR). Nα εξηγήσετε πώς προκύπτει η γεωμετρία αυτή. β) Ποιο από τα μόρια ΝΗ3, CH3Cl και ΒCl3 παρουσιάζει διπολική ροπή και γιατί. γ) Ποιο από τα μόρια Η2Ο και Η2S παρουσιάζει μεγαλύτερο σημείο ζέσεως και γιατί; δ) Περιγράψτε και εξηγείστε το είδος υβριδισμού, τους δεσμούς και την γεωμετρία που έχουμε στα μόρια του C2H6 και C2Η2. Δίνεται: 7N, 1H, 6C, 5B, 17Cl, 16S 2.

Δίδονται τέσσερα στοιχεία 9Α, 11Β, 12Γ και 34Δ. (α) Να βρείτε το είδος των δεσμών που δημιουργούνται ανάμεσα σε αυτά τα στοιχεία και να γράψετε και τους αντίστοιχους μοριακούς τύπους. Δικαιολογήστε την απάντησή σας. [20] (β) Κατατάξτε τα στοιχεία κατά σειρά αυξανόμενης ατομικής ακτίνας και αυξανόμενης ενέργειας ιονισμού. Δικαιολογήστε την απάντησή σας. (γ) Πόσα ηλεκτρόνια του 30Ε έχουν μαγνητικό κβαντικό αριθμό ml = -1.

3.

Ποια είναι η διάταξη των ζευγών των ηλεκτρονίων γύρω από το κεντρικό άτομο και ποια είναι η γεωμετρία των μορίων: (α) του νερού (Η 2Ο), (β) της αμμωνίας (ΝΗ3) με βάση την θεωρία απώσεως των ηλεκτρονιακών ζευγών (VSEPR). Nα εξηγήσετε: a. b. c.

Πώς προκύπτει η γεωμετρία αυτή Εάν τα παραπάνω μόρια παρουσιάζουν διπολική ροπή και γιατί Γιατί το νερό είναι υγρό και η αμμωνία αέριο. Δίνεται: 7N, 1H, 8Ο.

4.

Δίνεται η αντίδραση Α(αέριο) + Β(αέριο) Γ(αέριο) + Δ(αέριο), της οποίας η σταθερά χημικής ισορροπίας είναι Kc=64 σε δεδομένη θερμοκρασία Τ. Τοποθετούμε σε δοχείο όγκου V = 5 L και θερμοκρασίας Τ, 0,5 mol από τα αντιδρώντα Α και Β. Να υπολογίσετε: (α) τις συγκεντρώσεις όλων των συστατικών σε κατάσταση ισορροπίας, (β) το ποσοστό μετατροπής του Α και (γ) Αναφέρατε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αυξήσουμε το ποσοστό μετατροπής του Α.

5.

Ποιος/οι από τους παρακάτω συμβολισμούς ατομικών τροχιακών είναι λάθος και γιατί; 1s, 1p, 7d, 9s, 3f, 4f και 2d. Πόσα ηλεκτρόνια του 3d έχουν ms= -½ και γιατί;

6.

Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων σε μια στιβάδα προκύπτει με εφαρμογή: α. της απαγορευτικής αρχής του Pauli β. του κανόνα μέγιστης πολλαπλότητας ή κανόνα του Hund γ. της αρχής ελάχιστης ενέργειας δ. Όλων των παραπάνω. Να εξηγήσετε την απάντησή σας.


7.

Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία έχει τη μικρότερη ηλεκτροαρνητικότητα; α. 3Li, β. 9F, γ. 19Κ, δ. 17Cl. Να συγκρίνετε ως προς την ακτίνα το α με το β, το β με το δ και το α με το γ. Να βρείτε το είδος των δεσμών που δημιουργούνται ανάμεσα σε αυτά τα στοιχεία και να γράψετε και τους αντίστοιχους μοριακούς τύπους. Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

8.

Πότε ένα μόριο εμφανίζει διπολική ροπή; Να εξηγήσετε ποια από τα μόρια H 2O, CO2 και NH3 έχουν πολικούς δεσμούς και ποια εμφανίζουν διπολική ροπή. Δίνεται: 7N, 1H, 8Ο, 6C.

9.

iv) ΜgΟ, CαΟ, Κ2Ο, Ρ2Ο3, Β2Ο3, Αl2Ο3, SiΟ2, Ο2, SΟ2. Ποιες από τις παραπάνω ενώσεις είναι ιοντικές και ποιες οµοιοπολικές.

10. 1. Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος: i) Για να ορίσουµε µια στιβάδα, χρειαζόμαστε έναν κβαντικό αριθµό. ii) Για να ορισθεί ένας υποφλοιός, απαιτείται η γνώση τριών κβαντικών αριθµών. iii) Για να ορισθεί ένα τροχιακό χρειάζονται δύο κβαντικοί αριθµοί. iv) Η υποστιβάδα µε l=0 περιέχει ένα τροχιακό. v) Η υποστιβάδα µε l=1 περιέχει τρία τροχιακά. vi) Το κάθε τροχιακό ορίζει µια υποστιβάδα.


11.

ΜΠΔ παλαιότερα θέματα  

1. α) Ποια είναι η γεωμετρία των μορίων του νερού (Η 2 Ο) και της αμμωνίας (ΝΗ 3 ) με βάση την θεωρία απώσεως των ηλεκτρονικών ζευγών (VSEPR...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you