Page 1

HURT & DETAL Ogólnopolskie pismo rynku FMCG

www.hurtidetal.pl

PRZEMYŚLANE ROZWIĄZANIA

MINUs 22% PLUs ŠkOdA. NIkt INNY NIE MA tAk dOBREj OFERtY

ŠkodaFabia Van+ już od 31 148 zł netto

ŠkodaRoomster Premia już od 33 402 zł netto ŠkodaFabia Van już od 29 098 zł netto

Wybierz nową Škodę Fabię Van, Škodę Fabię Van+ lub nową Škodę Roomster Premia, dostępne z pełnym odliczeniem VAt-u w wersji 4-osobowej z homologacją ciężarową. Nie zwlekaj. Przyjdź do salonu Škody. www.skoda-auto.pl/odliczvat Uśredniona wartość zużycia paliwa i emisji CO2: Škoda Fabia 4,2-6,2 l/100 km, 109-148 g/km, Škoda Roomster 4,5-6,2 l/100 km, 119-143 g/km. Informacje na temat przydatności do odzysku i recyklingu są dostępne na www.skoda-auto.pl

ISSN 1896-3137

Nr 6 (52) Czerwiec 2010


w ó t n e m u s n o k r ó b y W ie n e c j e z s iż n w z a r e t

TERAZ NIŻSZA CENA

Najczęśc iej rekla marka h mowan igieny k a obiecej w mediach *

TV

*na podstawie danych AdExpert AGB Polska, 01.2009-03.2010


edy torial Ogólnopolskie pismo rynku FMCG Bezpłatny miesięcznik branżowy

Tomasz Pańczyk Redaktor Naczelny t.panczyk@hurtidetal.pl

What’s going on in Retailing? Jedno jest pewne – polski handel detaliczny jest w okresie dużych zmian strukturalnych. W ciągu ostatnich pięciu lat liczba sklepów w Polsce zmniejszyła się o ponad 13% (z 173.275 w roku 2005 do 152 227 w roku 2009). Największy spadek odnotowano jednak w okresie ostatnich dwóch lat – 5% w 2008 i 6% w 2009 roku. Spadkiem populacji sklepów w Polsce sterują sklepy spożywcze i spożywczo-przemysłowe. Liczba tych sklepów od roku 2005 zmniejszyła się aż o 18%. Z rynku zniknęło w tym czasie blisko 20 000 PSD. Jak pokazują dane Nielsena, przyczyną tak drastycznego spadku były małe sklepy o powierzchni do 20 mkw., charakteryzujące się krótkimi godzinami otwarcia, zatrudniające jednego pracownika, obsługujące zza lady z jedną kasą. Nielsen zauważa również, że bardzo dynamicznie rośnie znaczenie kanału nowoczesnego. Liczba sklepów wielkoformatowego handlu nowoczesnego (powyżej 300 mkw.) w Polsce wzrosła od roku 2005 o 52%, w czym największy udział posiadają supermarkety międzynarodowe (60%) i dyskonty (59%). Obserwujemy też dynamiczny rozwój sieci chemicznych (+64%), kosztem tradycyjnych drogerii, których liczba spada (-19%). Negatywny trend populacji sklepów dodatkowo pogłębiony jest przez spadek liczby sklepów wielobranżowych oraz kiosków, przy jednoczesnej stabilizacji aptek i stacji benzynowych. What’s going on in Retailing? – odpowiedź na to właśnie pytanie próbowali znaleźć uczestnicy konferencji branżowej zorganizowanej w Warszawie przez firmę Informedia.

Adres Redakcji ul. Senatorska 40 lok. 27, 00-095 Warszawa tel./fax: 022 847-93-67, tel.: 022 847-93-68 e-mail: redakcja@hurtidetal.pl www.hurtidetal.pl Redaktor Naczelny – Tomasz Pańczyk e-mail: t.panczyk@hurtidetal.pl Z-ca Redaktora Naczelnego – Maja Święcka e-mail: m.swiecka@hurtidetal.pl Redaktor – Monika Dawiec e-mail: m.dawiec@hurtidetal.pl Biuro Reklamy tel./fax: (022) 847-93-67 tel. (022) 828-93-66 Beata Kurp – Dyrektor Sprzedaży i Marketingu e-mail: b.kurp@hurtidetal.pl Katarzyna Brzostowska – Account Manager e-mail: k.brzostowska@hurtidetal.pl Agnieszka Najda – Account Manager e-mail: a.najda@hurtidetal.pl Współpraca Redakcyjna Paweł Pańczyk Grafika i skład Ewa Leszczyńska Wydawca Fischer Trading Group Spółka z o.o. ul. Senatorska 40 lok. 27, 00-095 Warszawa NIP 712-290-97-55

w numerze Z rynku FMCG .............................................................................................................................................. 6 Pytania do VIP-a. Rozmowa z Markiem Malinowskim, Prezesem Zarządu Polmos Lublin .................................................................................................... 12 Raport – Sklep w sklepie ...................................................................................................................... 14 Deserowa półka ....................................................................................................................................... 24 Mleczna rzeka zysków . ......................................................................................................................... 28 Zarobkowy instant . ................................................................................................................................ 32 Nasze wielkie włoskie gotowanie . ................................................................................................... 36

Druk: ArtDruk Zakład Poligraficzny, Kobyłka www.artdruk.com Dystrybucja: zamknięta (wyłącznie do firm zajmujących się handlem detalicznym i hurtowym oraz produkcją w sektorze FMCG) Wszelkie uwagi i propozycje prosimy kierować:

e-mail: redakcja@hurtidetal.pl Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od zamieszczenia reklam i tekstów, bądź też skracania treści artykułów. Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Prezentowane ceny mają charakter orientacyjny.

ISSN 1896-3137

Wywiad z Mariuszem Rutczyńskim, Marketing Managerem WILLSON & BROWN – WB Sp. z o.o. S.K.A. ......................................... Targi zagraniczne .................................................................................................................................... Targi krajowe ............................................................................................................................................. Wywiad z Małgorzatą Mejer, PR Managerem Procter & Gamble DS Polska Sp. z o.o. ....... Auto – test .................................................................................................................................................. Selgros świętuje 13 urodziny............................................................................................................... Franczyza rośnie w siłę . ........................................................................................................................ Nowości . .....................................................................................................................................................

4

Nakład: 70 000 egz. Kontrolowany przez ZKDP

40 42 46 48 49 50 52 55


System wspomagający budowanie trwałych relacji z klientami www.insert.com.pl tel. 71-78-76-110 Zadbaj o profesjonalną obsługę klienta, prowadź skuteczne akcje informacyjno-marketingowe i zwiększaj przychody!

z rynku fmcg

Mercedes-Benz Vito z elektrycznym napędem Mercedes-Benz wprowadził na rynek pierwszy na świecie transporter wyposażo-

Osiągi samochodu są dostosowane do po-

ny fabrycznie w napęd elektryczny. Prototyp

trzeb klientów – prędkość maksymalna jest

skonstruowany na bazie pojazdu Vito Merce-

ograniczona elektrycznie do 80 km/h.

des-Benz, zapowiada początek ery mobilności w ruchu lokalnym bez emisji CO2.

Pojazd posiada układ ESP z systemami ABS i ASR oraz aktualną dla standardów dostawy

Energia niezbędna do napędu Vito jest

liczbę i rodzaj poduszek powietrznych. Sa-

gromadzona w bardzo wydajnych bateriach

mochód pomyślnie przeszedł testy na cien-

litowo-jonowych. Napięcie robocze 400 V, na-

kim lodzie, zbitym śniegu i drogach publicz-

tężenie 16 A i pojemność 32 kWh pozwalają

nych w temperaturze minus 30 stopni.

na uzyskanie zasięgu średnio 130 km. Mak-

W ciągu 2010 roku ponad 100 egzem-

symalna moc silnika elektrycznego to 90 kW.

plarzy Mercedes-Benz Vito zostanie przekazanych zarządcom flot oraz instytucjom

reklama

publicznym, których zadaniem jest realizowanie przewozów na terenach wrażliwych ekologicznie. W następnym etapie planuje się dostawę dalszych 2000 pojazdów tego typu.

5 medali dla OSM w Łowiczu

3. Twaróg 1/3 kg półtłusty łowicki – 350 g

w pięciu kategoriach podczas

– w grupie twarogów produkowanych me-

XXIII Krajowej Oceny Serów

todą tradycyjną

i Twarogów i Mlecznych Nowo-

4. Serek wiejski „cottage cheese” Łowicz

ści Rynkowych, która organizowana była w Bia-

– 150  g – w grupie serków twarogowych

łystoku-Olsztynie w dniach 26-29 maja 2010.

ziarnistych

Produkty były oceniane w 12 grupach.

5. FELLADA 45% – ser sałatkowo-kanapkowy

Oceniano między innymi wysokie walory

Łowicz – 1 kg – w grupie pozostałych serów

odżywcze, cechy organoleptyczne, estetykę

twarogowych.

opakowań i poprawność oznaczeń.

Uznanie jakie zdobyły produkty OSM w Ło-

W każdej grupie produktów przyznano MEDALE za zajęcie I miejsca. OSM w Łowiczu zgło-

wiczu jest tym większe, że konkurowały one ze znanymi produktami innych spółdzielni.

siła do oceny produkty mleczne w 7 różnych

Tegoroczne laury dla szerokiego asortymen-

grupach, z czego aż 5 uzyskało najwyższą oce-

tu serów i twarogów OSM w Łowiczu, to ko-

nę i zdobyło MEDALE za zajęcie I-szych miejsc.

lejne potwierdzenie wysokiej i standardowej

Nagrodzone produkty OSM w Łowiczu to: 1. Ser Gouda Łowicz – blok ok. 3 kg – w grupie serów holenderskich 2. Ser Salami Łowicz – plastry 150 g – w grupie

6

serów nalewanych

OSM w Łowiczu zwyciężyła

jakości produktów łowickiej Spółdzielni. Przypomnijmy, że również w ubiegłym roku podczas XIV Krajowej Oceny Masła łowickie masło zdobyło najwyższą ocenę.


informacja handlowa


OSC

Platforma sklepu internetowego OsCommerce www.insert.com.pl tel. 71-78-76-110

Sprzedawaj towary z Subiekta GT w sklepie internetowym jednym kliknięciem!

z rynku fmcg Nagrody od Reckitt Benckiser

Zamkowe wystawy

Reckitt Benckiser w sieciach sklepów na terenie całej Polski organizuje konkurs,

► Jedna z największych marek wina w Polsce – Carlo Rossi – typuje na hit Lata 2010 nowe orzeźwiające czerwone wino Carlo Rossi Rosso Frescato. Ten rodzaj win orzeźwiających, szczególnie popularny w okresie letnim w krajach zachodniej i południowej Europy, ma obecnie duże szanse stać się również przebojem w Polsce, jak wynika z raportu „Kobieta Frescato”.

w którym do wygrania jest wiele ciekawych nagród, w tym samochody. Podczas ostatniego konkursu nagrodą był Opel Astra kombi, a szczęśliwą laureatką została Pani Irena z Bielska-Białej. Przypomnijmy – żeby wygrać wystarczyło kupić Bryzę oraz dowolny produkt jednej z marek firmy, a następnie pod wskazany numer należało wysłać dokończenie zdania „Pranie z Bryzą to…”.

„Dzieje Zamku i Browaru Namysłów” – to cykl wystaw plenerowych, organizowanych przez markę Zamkowe należącą do portfolio Browaru Namysłów. Wystawy, mające charakter objazdowy, będą mogli obejrzeć mieszkańcy Opolszczyzny oraz Dolnego Śląska. Przybliżą one tajemnice XIV- wiecznego Zamku w Namysłowie oraz dzieje Browaru Namysłów – począwszy od 1321 roku, czyli od momentu powstania browaru, po dzień dzisiejszy.

reklama

ODRA S.A. idzie z duchem czasu PWC ODRA S.A. wdraża system Comarch CDN XL, zastępując tym samym dotychczasowy system komputerowy, pracujący jedynie w środowisku DOS. Umożliwi to sprawne planowanie i rozliczanie produkcji, sporządzanie analiz sprzedaży oraz zarządzanie procesem zakupów, a tym samym ułatwi zarządzanie przedsiębiorstwem. Comarch CDN XL to kompletny i nowoczesny system komputerowy. „Systemy klasy ERP usprawniają przepływ informacji w przedsiębiorstwie, dzięki czemu praca zespołu jest zsynchronizowana. Dane do systemu są wprowadzane w różnych miejscach i praktycznie niezbędna informacja jest natychmiast dostępna dla innych komórek organizacyjnych firmy. Wszystko to skutkuje większą sprawnością w prowadzeniu działalności, większą wydajnością, a co za tym idzie – większą konkurencyjnością na rynku” – podkreśla Wiesław Kłosowski, wiceprezes Zarządu PWC ODRA S.A.

8

W SKRÓCIE

► W ramach nowej kampanii „Plaża Radości”, marka Redd's zbuduje wakacyjne plaże w dwóch, polskich miastach. O tym gdzie dokładnie się pojawią, zdecydują konsumenci biorąc udział w internetowym głosowaniu, które rozpoczęło się 1 czerwca 2010. Amatorzy piwa Redd's o akcji dowiedzą się z ogólnopolskiej kampanii reklamowej w TV i Internecie oraz promocyjnych opakowań i materiałów POSM. ► Grupa Handlowa Emperia osiągnęła w pierwszym kwartale 2010 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 1,39 mld zł, wyższe o 8,4% i zysk netto w wysokości 12,4 mln zł, wyższy o 376,9% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. ► Członkowie spółdzielni mleczarskich z Radzynia Podlaskiego i Elbląga wyrazili zgodę na ich połączenie. Obie firmy mają teraz niespełna cztery miesiące na ujednolicenie swojej działalności. Dla rolników najważniejsze jest to, że w Elblągu za mleko otrzymają takie same stawki jak na Podlasiu. Będzie to spore wyzwanie dla innych producentów z Pomorza i Warmii. ► Carlsberg Brewerie potwierdził oficjalnie sponsorowanie mistrzostw UEFA EURO 2012TM. Gospodarzami mistrzostw będą Polska i Ukraina. Już od prawie ćwierć wieku Carlsberg sponsoruje tę jedną z największych piłkarskich imprez na świecie. To siódme z rzędu mistrzostwa w piłce nożnej organizowane przez UEFA EURO 2012TM, których oficjalnym partnerem jest Carlsberg. ► Żubrówka, BOLS, Absolwent i Złota Gorzka zostały uhonorowane najważniejszymi wyróżnieniami w branży alkoholowej. Polskie wódki należące do grupy CEDC zdobyły najwyższe odznaczenia jakości w prestiżowym, międzynarodowym konkursie Monde Selection pokonując 380 konkurentów z całego świata.


z rynku fmcg Fine Food BIO – nowa linia produktów w MAKRO MAKRO Cash & Carry poszerza asortyment produktów marki Fine Food o nową linię BIO. Są to produkty wytworzone według zasad rolnictwa ekologicznego, z dbałością o wyeliminowanie szkodliwych nawozów sztucznych. Ofertę przygotowano w odpowiedzi na potrzeby konsumentów, którzy coraz bardziej świadomi wpływu diety na jakość życia, wybierają naturalne, ekologiczne produkty. Obecnie linia Fine Food BIO obejmuje dziesięć produktów – różnego rodzaju bakalii, które stanowią pyszną i zdrową przekąskę. W  przyszłości

jaki

Wskazanego

marki Fine Food wyróżniają

zostanie wzbogacona o kolejne ekologicz-

Dziennego Spożycia danego

procent

się nowoczesnymi, atrakcyj-

ne pozycje.

składnika zapewnia porcja

nymi pod względem graficz-

Produkty z linii Fine Food BIO odróżnia-

produktu. Takie oznakowa-

nym opakowaniami, które

ją się opakowaniem, które zostało zapro-

nie pomaga klientom w po-

gwarantują, że klient nie

jektowane tak, by łatwo było je odnaleźć

dejmowaniu

świadomych

przejdzie obok półki obojęt-

w sklepie. Poza zieloną kolorystyką oraz in-

decyzji dotyczących sposobu

nie. Stale poszerzany asorty-

formacją, iż jest to produkt rolnictwa eko-

odżywiania.

ment produktów Fine Food dostępny jest

logicznego, etykieta zawiera także dane

Fine Food to marka oferująca najwyższej

wyłącznie w MAKRO i został przygotowany

GDA, czyli informację o zawartości ener-

jakości artykuły spożywcze w zaskakująco

przede wszystkim z myślą o klientach pro-

gii i składników odżywczych oraz o tym,

atrakcyjnych cenach. Co więcej, produkty

fesjonalnych z grupy Traders.

Nowa Fabia i Nowy Roomster dostępne z odliczeniem VAT Škoda kontynuuje kampanię dotyczącą

(limuzyna i combi), Octavii Scout Van

dostępne są we wszystkich wersjach silni-

możliwości zakupu wybranych modeli mar-

i Octavii Tour Premia) dołączają kolejne:

kowych i we wszystkich wersjach wypo-

ki z pełnym odliczeniem stawki VAT. Teraz

nowa Fabia (Van, Van+) i nowy Roomster

sażenia, z wyłączeniem wersji GreenLine,

oferta zostaje wzbogacona o kolejne mo-

Premia. Oba modele przeszły niedawno

Scout i RS.

dele Škody w wersjach dwu i czteroosobo-

facelifting.

wych, z homologacją ciężarową.

Ofertę Škody reklamuje hasło: „Minus

Fabia VAN+ oferowana jest w cenie już

22% Plus Škoda. Nikt inny nie ma tak do-

Do dotychczas dostępnych pojazdów

od 31 148 zł netto, Škodę Fabia VAN można

brej oferty.” Takiej możliwości zakupu wy-

(Superba Van, Octavii Van (limuzyna)

nabyć od 29 098 zł netto, a Škodę Roomster

branych modeli użytkowych z pełnym od-

Octavii Premia (combi), Octavii RS Van

Premia od 33 402 zł netto. Fabia i Roomster

liczeniem VAT-u nie warto więc przegapić.

9


z rynku fmcg Własny biznes po „pięćdziesiątce”

W SKRÓCIE

Około 20% ajentów prowadzących sklepy Żabka to osoby, które przekroczyły 50 lat. Żabka Polska planuje otwarcie w tym roku około 250 sklepów, a wieloletnie do-

się zasadami współpracy z siecią handlową,

świadczenie zawodowe jest istotnym atu-

uczy się również jak zarządzać personelem”

tem podczas rekrutacji.

– dodaje dyrektor Arkadiusz Marciniak.

„Najwięcej osób, którym powierzane są

„Prowadzę sklep Żabka i dzięki temu

nasze sklepy ma od 30 do 40 lat, ale już od

realizuję swoje plany i ambicje zawodo-

wielu lat, podczas rekrutacji, duże doświad-

we. Bycie przedsiębiorcą bardzo mi odpo-

czenie zawodowe jest dla nas atutem, a nie

wiada, a dzięki sieci Żabka mogę liczyć na

przeciwwskazaniem do nawiązania współ-

wsparcie. Mimo że mam już przeszło 50 lat,

pracy” – mówi Arkadiusz Marciniak, dyrek-

mam dużo energii i samozaparcia, dlatego

tor ds. personalnych Żabka Polska S.A.

nie boję się podejmować nowych wyzwań.

„Dla każdej osoby zmiana pracy, a tym

W takim wieku też można osiągać sukcesy,

bardziej poprowadzenie własnego bizne-

najlepszym przykładem jest to, że mnie

su, to poważna decyzja i dlatego dajemy

i mojemu zespołowi udało się podwoić

kandydatowi czas na poznanie zasad pro-

obroty sklepu, którego jestem ajentem”

wadzenia działalności gospodarczej. Po za-

– mówi Tadeusz Nowak, ajent sklepu Żabka

kończeniu szkolenia, a przed powierzeniem

przy ul. Wrocławskiej w Poznaniu.

kandydatowi sklepu, oferujemy możliwość

Ajenci sieci Żabka otrzymują wyremon-

praktycznego

towany sklep wraz z pełnym zatowarowa-

w funkcjonującym już sklepie, gdzie kandy-

niem, a koszty inwestycji pokrywane są

dat w praktyce ma możliwość zapoznania

kompleksowo przez spółkę Żabka Polska.

odbycia

płatnego

stażu

reklama

Unilever wychodzi z ukrycia Polscy telewidzowie jako jedni z pierwszych w Europie mogą zobaczyć logotyp firmy Unilever w filmach reklamowych marek. „Drużyna może więcej niż pojedynczy gracze. Jesteśmy przekonani, iż kiedy pokażemy, że za drużyną tak wspaniałych marek jak Knorr, Lipton, Dove, Cif, Domestos, Rama, Delma, Algida, Rexona, Clear czy Timotei stoi jeden producent, pozytywny wizerunek poszczególnych marek zacznie się sumować, dzięki czemu zyska każda indywidualna marka" – mówi Jarosław Malinowski, dyrektor biznesu żywnościowego i kosmetycznego. Przypomnijmy, że już od kilku lat Unilever umieszcza

lo-

gotyp firmowy na

wszystkich

opakowaniach swoich produktów.

10

► Norweski koncern Rieber & Søn sprzedał firmę King Oscar z branży konserw rybnych. Umowę sprzedaży podpisano 25 maja br. Rieber Foods Polska S.A. – polski oddział koncernu, nadal będzie dystrybuował produkty King Oscara na terenie Polski. King Oscar został przejęty przez Procuritas Capital Investors IV LP A, fundusz kapitałowy działający głównie w Norwegii. Rieber & Søn zatrzymał 10 procent udziałów w King Oscarze. ► Pierwsza połowa maja przyniosła kontynuację poprawy nastrojów konsumentów, budowaną przede wszystkim na wzrastającym zaufaniu do krajowej gospodarki. Mierzony przez Ipsos Wskaźnik Optymizmu Konsumentów wzrósł o 2,6 pkt. względem kwietnia i wynosi obecnie 96,7 pkt. Jest to najwyższa wartość osiągnięta od października 2008 roku. Sama wielkość wzrostu w maju nie należy do wysokich, pozwala to przypuszczać, że trend poprawy nastrojów konsumenckich stopniowo wyhamowuje. ► Firma Żabka Polska podjęła decyzję o rozwoju segmentu marki własnej. Pierwsze 70. produktów jest już na półkach, do końca roku klienci będą mogli wybierać spośród 200. towarów wyprodukowanych specjalnie dla Żabka Polska S.A. Żabka jest pierwszą siecią convenience w Polsce, która na tak szeroką skalą zdecydowała się wprowadzić do sprzedaży marki własne. ► Cisowianka Perlage po raz kolejny została doceniona przez znawców. Tym razem polską wodę smakowało aż 120 uznanych szefów kuchni i sommelierów zrzeszonych w najsłynniejszych europejskich stowarzyszeniach kulinarnych. W wyniku przeprowadzonych testów przyznano Cisowiance Perlage prestiżową nagrodę Superior Taste. ► Firma Nestlé S.A. ogłosiła dobrowolną akcję wycofania z rynku trzech rodzajów kaw rozpuszczalnych: ALTA RICA, CAP COLOMBIE oraz ESPRESSO, w charakterystycznych opakowaniach 100g z plastikową owijką. Niektóre ze słoików wymienionego asortymentu kaw mogą być podatne na pęknięcia i stłuczenia podczas transportu. Uszkodzone opakowania mogą zawierać niewielkie fragmenty szkła. Z racji na to, że jakość i bezpieczeństwo produktów są w Nestlé S.A. niekwestionowanym priorytetem, dlatego też firma zdecydowała się podjąć środki ostrożności i zapobiegawczo wycofać wszystkie partie tego konkretnego asortymentu kaw ze sprzedaży we wszystkich krajach, również w Polsce.


z rynku fmcg

45-lecie Forda Transit W sierpniu br. niezwykle popularny

udowadnia, iż zasłużył na opinię trwałego,

dziwie globalny. Obecnie Ford Transit jest

Ford Transit będzie obchodził 45-lecie pro-

niezawodnego, praktycznego i uniwersalne-

oferowany w ponad 85 krajach na pięciu

dukcji. Szacowny jubilat już teraz może roz-

go środka transportu dla profesjonalistów.

kontynentach. Pod względem liczby sprze-

począć świętowanie, gdyż właśnie osiągnął

Ford Transit tradycyjnie oferuje swoim użyt-

dawanych

jeszcze jeden ważny etap w swojej historii:

kownikom najnowsze i najnowocześniejsze

rynkiem jest tradycyjnie Wielka Brytania,

z taśmy montażowej zjechał 6-milionowy

rozwiązania stosowane w pojazdach użyt-

gdzie Ford Transit nieprzerwanie pozostaje

egzemplarz.

egzemplarzy

najważniejszym

kowych, połączone z wysokim poziomem

liderem swojego segmentu od 1965 roku,

Ford Transit został pomyślany jako pierw-

trwałości i bezpieczeństwa, komfortu i ja-

kiedy to model ten po raz pierwszy trafił do

szy ogólnoeuropejski produkt Forda i zastą-

kości jazdy, które są porównywalne z tym,

sprzedaży.

pił dwa zupełnie różne modele dostawcze

co oferują samochody osobowe. Jest także

W ciągu 45 lat produkcji Ford Transit

produkowane w Wielkiej Brytanii i Niem-

bardzo ceniony ze względu na niskie koszty

przeszedł ewolucję na nie notowaną gdzie

czech. Dziś Ford Transit jest kluczowym ele-

eksploatacji.

indziej skalę: od praktycznego, solidnego,

mentem globalnej strategii ONE Ford pole-

Obecnie Ford Transit jest jedynym na

niedrogiego środka transportu, aż po model,

gającej na prowadzeniu prac badawczych

świecie samochodem dostawczym średniej

który zasługuje na miano jednego z najbar-

i projektowych oraz produkcji nowocze-

kategorii, który w ramach jednej platformy

dziej uniwersalnych i wyrafinowanych tech-

snych samochodów z wykorzystaniem kapi-

podwoziowej oferuje nabywcom możliwość

nicznie pojazdów użytkowych w całej histo-

tału doświadczeń i bazy produkcyjnej Forda

wyboru wersji z przednim lub tylnym napę-

rii motoryzacji w Europie. Dziś Ford Transit

na całym świecie.

dem oraz napędem na obie osie.

zaspokaja oczekiwania niezwykle szerokiej

Od chwili swojej premiery rynkowej

Ford Transit jest także samochodem,

w 1965 roku Ford Transit konsekwentnie

którego sukces rynkowy ma wymiar praw-

grupy klientów o daleko nieraz zróżnicowanych wymaganiach.

11


wywiad

Pytania do VIP-a Pytania kierują: Krzysztof Badowski – Partner Zarządzający Roland Berger Strategy Consultants oraz Tomasz Pańczyk – Redaktor Naczelny miesięcznika HURT & DETAL. reklama

Stock Spirits Group otrzymał aż dziesięć nagród w tegorocznym konkursie jakości Monde Selection w Belgii. Wśród nagrodzonych znalazły się trzy marki obecne na polskim rynku – Stock Prestige Vodka, Wódka Żołądkowa Gorzka z Trawą Żubrową i Cytrynówka Lubelska. A to nie jedyne wyróżnienia w ostatnim czasie. Proszę zdradzić recepturę na sukces.

12

Stock Polska jest liderem wódek gatunkowych i należy do trójki największych producentów alkoholu w Polsce. Flagowa marka – Wódka Żołądkowa Gorzka – obchodzi w tym roku swoje 60 urodziny. Proszę opowiedzieć o jubilatce, o jej historii i pozycji rynkowej. Oryginalnie Żołądkowa była bitterem – gorzką nalewką o kojącym działaniu żołądkowym. Około 1967 roku jeden z Polmosów (Żołądko-

Nie ma tu żadnej tajemnicy. Dobre i tra-

wą produkowały wtedy wszystkie państwowe

dycyjne produkty, dbałość o jakość czyli

zakłady) dodał do Żołądkowej więcej karmelu

o składniki, recepturę, proces produkcyj-

oraz suszonych owoców i sprzedaż wzrosła.

ny oraz bez pogoni za obniżką kosztów za

W ciągu kolejnych 30 lat Polmosy modyfikowa-

wszelką cenę. Cieszymy się z kolejnych na-

ły skład Żołądkowej, konkurując o rynki zbytu.

gród i medali, to dobra miara sukcesu i po-

Dzisiejsza receptura wódki gorzko-słodkiej po-

twierdzenie najwyższej jakości produktów.

chodzi z końca lat 70-tych. Żołądkowa jest je-


wywiad Wśród marki Wódki Żołądkowej Gorzkiej posiadacie różne jej rodzaje – z miodem, z miętą, na trawie żubrowej, Czystą de Luxe. Czy planujecie wprowadzenie kolejnych odmian? Nie planujemy wprowadzania kolejnych odmian. Największe sukcesy odnosi Czysta de Luxe. Polski konsument jest ekspertem w zakresie smaku wódki – i właśnie delikat-

krajach UE na grupie respondentów powyżej 15. roku życia wynika, że Polacy – obok Litwinów i Łotyszy – są najmniej pijącym narodem w całej Unii.

Czy to dobra informacja dla firmy? I czy nie jest to nieco zaskakujący wynik zważywszy, że Polska to 4 największy rynek wódki na świecie?

ny, łagodny smak jest wyróżnikiem Czystej

Mit o opilstwie Polaków to kłamstwo. Wiel-

Żołądkowej. Cieszy nas też, że Żołądkowa na

kość rynku wynika z dużej populacji i tradycji

Trawie Żubrowej zyskuje coraz większą ak-

konsumpcji wódki, a nie np. wina. Problem

ceptację konsumentów.

alkoholowy w Polsce jest demonizowany, a instytucje, które powinny go monitorować

O tegorocznej jubilatce Wódce Żołądkowej Gorzkiej, wpływie kryzysu i akcyzy na rynek alkoholi mocnych i sposobach komunikacji z detalistami rozmawiamy z Markiem Malinowskim, Prezesem Zarządu Polmos Lublin – odpowiedzialnym za nadzór nad polską częścią firmy Stock Spirits Group oraz za rozwój kluczowych marek na rynkach polskich i zagranicznych.

Wódka Żołądkowa Gorzka, to nie jedyna Wasza marka. Jakie pozycje sprzedażowe notują pozostałe marki alkoholi z portfolio Stock Polska? Znakomicie sprzedaje się nasza wódka z kategorii premium – Stock Prestige. Jest to jedyna wódka w tym segmencie cenowym

są mało profesjonalne.

Nie sposób nie wspomnieć o akcyzie. Jaka jest Pana opinia w zakresie polityki akcyzowej Państwa wobec rynku alkoholi, szczególnie wysokoprocentowych?

produkowana w 100% z importowanego

Zeszłoroczna podwyżka akcyzy była nie-

spirytusu. Możemy sobie na to pozwolić

korzystna dla branży i dla budżetu. Niestety

dzięki skali produkcyjnej naszej grupy w Eu-

w Polsce łatwo podnieść akcyzę bo instytucje

ropie. W efekcie oferujemy polskiemu kon-

demonizują problemy związane z alkoholem,

sumentowi niezwykle neutralną wódkę – to

co skutkuje poparciem społecznym dla inicja-

ma znaczenie, gdy pijemy ją mocno schło-

tyw „ograniczenia spożycia”. Mam nadzieję,

dzoną lub w short drinkach. W Polsce nie ma

że to będzie się zmieniać. Wódka jest częścią

tradycji produkcji tego typu alkoholu i od-

polskiej tradycji i naszego życia, a picie piwa

powiedniego surowca.

czy wina wcale nie jest bardziej „kulturalne”.

W 2009 roku Stock wysunął się na pozycję wicelidera rynku, ale wiodące na rynku CEDC realizuje bardzo agresywne plany rozwojowe. Jaki mają Państwo pomysł na dalszy rozwój?

Ze względu na obowiązujące przepisy prawa, dotarcie z informacją do detalisty jest w pewien sposób utrudnione. Jak sobie z tym radzicie?

składników, kupażowania (mieszania) nale-

Jesteśmy liderem rynku wódki w Polsce.

mocji w miejscach sprzedaży. Z materiała-

wów na owoce i zioła. Jako jedyna wódka na

Pomysł na dalszy rozwój pozostaje nie-

mi promocyjnym jesteśmy obecni również

masowym rynku leżakuje przed rozlaniem.

zmienny – najlepsza jakość i atrakcyjne ceny.

w prasie branżowej.

Proszę opowiedzieć o rozwoju rynku alkoholi mocnych w Polsce. Jak zmieniał się i kształtuje obecnie popyt na poszczególne półki cenowe alkoholi? Jak zachował się w okresie kryzysu?

dyną nalewką wśród obecnie sprzedawanych alkoholi. Wymaga starannego przygotowania

Korzystamy z dostępnych nam form pro-

Żołądkowa różni się od innych wódek okazją

Żołądkowa nie jest wódką salonową. Nie

Rynek wódki cierpi z powodu kryzysu go-

Przy dużych ograniczeniach możliwości komunikacji z klientem, jakie metody są w Państwa przypadku najważniejsze? Jak ważną rolę spełnia w łańcuchu komunikacyjnym prasa branżowa?

znajdziecie jej w modnych barach i klubach dla

spodarczego we wszystkich kategoriach ce-

To ważny i jedyny element (ze względu na

nowobogackich. Jest popularna w środowisku

nowych. Dodatkowo konsumpcję ograniczył

ograniczenia prawne) w komunikacji z kana-

artystycznym, filmowym, ma wielu zwolenni-

wyższy podatek akcyzowy wprowadzony

łem detalicznym, dlatego wszystkie nasze mar-

ków wśród myśliwych, wędkarzy. W roku 60.

w ubiegłym roku.

ki są obecne na łamach tytułów branżowych.

konsumpcji. Pita jest w niewielkich ilościach w charakterystycznych sytuacjach: po obfitym posiłku, po nartach, w  zimny dzień na Mazurach itp., co wiąże się z jej działaniem żołądkowym i rozgrzewającym.

urodzin Żołądkowej chcemy podziękować jej wiernym konsumentom.

Z sondażu przeprowadzonego przez Eurobarometr jesienią 2009 roku we wszystkich

Dziękujemy za rozmowę.

13


raport

Sklep w sklepie

Małe i duże, zrzeszone i działające w pojedynkę – co łączy te wszystkie sklepy? Złota strefa kasy.To ona może przynieść lukratywne zyski detaliście. I to ona jest najlepiej zapamiętywanym miejscem w placówce, wizytówką, która ma wpływ na to, czy klienci wrócą po ponowne zakupy.

info

Główne marki batonów marzec '09 – luty '10 wartościowo

126

Strefa przykasowa jest swoistym sklepem w sklepie. To tutaj zapadają spontaniczne decyzje o kupnie produktów, których nie było na liście zakupowej. To tutaj klient w oczekiwaniu w kolejce ma

788 mln złotych

reklama

71 520 71

chwilę dla siebie, w której pozwala sobie na odrobinę szaleństwa. Ale o tym, czy sięgnie po dany produkt, czy nie – decydują sekundy. Dlatego kluczowym do tego, aby strefa przy kasie przyniosła lu-

Snickers

Kinder Bueno

Mars

Pozostałe marki

kratywne zyski, jest szczególne zadbanie o to tak ważne miejsce w sklepie.

Dystrybucja Przede wszystkim w strefie kasy po-

14

rozpoznawalne i najczęściej kupowane.

wyłącznie

Idealnie, gdy trafią tam bestsellery, któ-

impulsy. A więc batony, wafle, draże,

re notują najwyższą sprzedaż” – mówi

gumy, prezerwatywy, leki OTC. Planu-

Marek Klinger, Kierownik ds. Zarzą-

jąc ekspozycję, powinniśmy wziąć pod

dzania Kategorią w firmie Mars Polska.

uwagę to, ile miejsca chcemy poświęcić

– „Ważne jest także, by ekspozycja od-

poszczególnym kategoriom. „Ile skle-

zwierciedlała udziały rynkowe poszcze-

pów, tyle rodzajów regałów i pomysłów

gólnych producentów w danej katego-

na ten fragment sali sprzedaży. Ważne,

rii. Trzymając się wspomnianej zasady,

by przy kasach znalazły się produkty

właściciel sklepu uniknie nieprzyjem-

najlepsze z punktu widzenia interesu

nych niespodzianek, jak brak w sklepie

placówki, tzn. takie, które są najlepiej

produktu szybko rotującego (tzw. out of

winny

być

eksponowane


raport ZDANIEM PRODUCENTA Iwona Jacaszek Dyrektor ds. Korporacyjnych Coca-Cola HBC Polska

Ekspozycja

obrastają kurzem artykuły, za które de-

To drugi element po właściwej dystry-

talista zapłacił, ale ma problemy z ich

bucji, który decyduje o tym, czy strefa

sprzedażą. Nie jest też sztuką wyłożenie

kasy będzie żyłą złota. Przede wszyst-

przy wyjściu ze sklepu produktów o wy-

kim miejsce to powinno być dla klien-

sokiej marży, ale nie sprzedających się

ta przejrzyste i czytelne. Ładnie ułożo-

zbyt często (np. maskotki, zabawki czy...

ny towar i pełne opakowania zbiorcze

damskie rajstopy).”

przyciągają wzrok i zachęcają do nieplanowanego zakupu. Ale sam porządek

reklama

jakość strefy kasy jest prawidłowe oznakowanie cenowe. Brak ceny lub

Strefa kasy jest dla nas bardzo ważnym miejscem sprzedaży produktów. Napoje znajdujące się w tej strefie są zazwyczaj powtórzeniem ekspozycji znajdującej się na sali sprzedaży sklepu. Umieszczamy w niej napoje w opakowaniach impulsowych, do natychmiastowej konsumpcji. Do tzw. opakowań impulsowych zaliczamy te o pojemności do 0,5l: szklane opakowania zwrotne 0,2l i 0,25l, puszki 0,25l i 0,33l oraz butelki PET 0,5l. Napoje w takich opakowaniach mogą być spożywane natychmiast po zakupie. Miejsce w strefie kas jest zwykle ograniczone, dlatego też ważne jest by sprzęt lub ekspozycje miały niewielki rozmiar, a produkty były łatwo dostępne dla klienta. Posiadamy w swojej ofercie specjalne lodówki przykasowe z logotypami naszych produktów: Coca-Cola, Cappy, Kropla Beskidu, Powerade, Burn. Ich wygląd oraz kompaktowy rozmiar sprawiają, że doskonale spełniają swoją rolę zapewniając klientowi łatwo dostępny schłodzony napój. Udział danej kategorii w ofercie sklepu i odpowiednia jej ekspozycja powinny przede wszystkim odzwierciedlać średnią z wartości i ilości sprzedaży oraz uwzględniać dynamikę rozwoju kategorii. Mininapoje energetyczne, takie jak Burn Shot, powinny być ustawione w miejscach impulsowego zakupu i przy kasach. Taka ekspozycja produktu zapewnia właściwą jego rotację. stock) lub przeciwnie – gdy na półkach

Ważnym elementem podnoszącym

nie stanowi o sukcesie. Równie ważne

cena błędnie komunikowana to duża wpadka sklepu, która nierzadko sprawia, że klient rezygnuje z zakupu impulsu. Co więcej – może go to w ogóle zniechęcić do powrotu do danego sklepu.

TOP 10 lody deserowe/rodzinne kwiecień '09 – marzec '10 Algida (pozostałe marki)

26,30%

Koral

20,80%

Zielona Budka (pozostałe marki)

11,20%

Rolada – Cassie

8,70%

Carte D'Or – Algida

7,90%

Grycan

5,90%

Family – Augusto

4,80%

Nordis

3,40%

Ice Mastry

3,20%

Impresja – Zielona Budka

3,10% źródło: MillwardBrown SMG/KRC

jest właściwe posegregowanie kategorii. Dlaczego? Ponieważ klient jeśli w prze-

16

ciągu 10 sekund nie znajdzie ulubione-

„Istotnym wybiegiem, który budu-

go batonika – zrezygnuje z jego zakupu.

je ekspozycję, jest tzw. multifacing,

Jak podkreśla Marek Klinger, nie należy

czyli

mieszać produktów z różnych kategorii,

produktu. Chodzi zwykle o wyroby

ponieważ utrudnia to odnalezienie tego

najlepiej rotujące. Sam zabieg jest

poszukiwanego. Półka powinna być po-

o tyle istotny, że zapobiega brakom

segregowana w poszczególnych seg-

na półkach. Zawsze należy zwielo-

mentach według marek. „Przykładowo,

krotniać ekspozycję liderów rynko-

w segmencie batonów leżą obok siebie

wych oraz tzw. „kotwic” kategorii,

wszystkie wyroby marki Snickers, a w

czyli produktów najbardziej rozpo-

subkategorii wafle – dostępne warianty

znawalnych. Bardzo ważne jest, by

np. Prince Polo. Najlepiej sprawdza się

wafli i batonów nie ustawiać w pozy-

ułożenie produktów w ramach jednej

cji pionowej do klienta. Multifacing

kategorii zgodnie z indeksem ceno-

zawsze należy budować w poziomie.

wym – od najdroższego do najtańszego.

W przeciwnym razie należy spodzie-

W górnej części stojaka umieszczamy

wać się nawet 25% spadku sprzedaży

artykuły w najmniejszym formacie, np.

danego produktu” – doradza Marek

najlepiej sprzedające się gumy. Poniżej

Klinger i dodaje, że niewskazane jest

powinni znaleźć się liderzy kategorii ba-

też układanie różnych rodzajów tego

tonów, wafli i draży. To właśnie tu mają

samego produktu naprzemiennie (np.

zastosowanie wszystkie zasady ekspo-

smaki: orzechowy, czekoladowy, orze-

zycyjno – dystrybucyjne” – zaznacza

chowy, czekoladowy... – zamiast: cze-

Marek Klinger.

koladowy, czekoladowy, orzechowy,

zwielokrotnienie

„twarzyczki”


raport orzechowy itp.). „Chaotyczne przeplatanie różnych wersji wyrobu powoduje spadek sprzedaży o około 16 procent” – podkreśla Klinger. A co zrobić, jeśli w danej placówce jest mało miejsca i strefa kasy jest dość mocno ograniczona? Tutaj pomocne są różnego rodzaju stojaki naladowe oraz ekspozytory. Idealne są do wzmocnienia impulsu zakupowego. Jeśli mamy już właściwie zagospodarowaną strefę kasy, przyjrzyjmy się wybranym produktom impulsowym, których nie powinno zabraknąć, a które mogą przynieść zwiększone zyski detaliście.

Cukierkowa półka – nie tylko dla najmłodszych Z danych Nielsena wynika, że w okresie od kwietnia 2009 do marca 2010 sprzedaż cukierków wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej aż o 7,3% wartościowo i o 4,2% ilościowo, a wartość całego rynku wyniosła ponad 1 mld 38 mln zł. Wolumen sprzedaży w tym okresie wyniósł ponad 38 mln kg. Największą popularnością spośród cukierków cieszą się te twarde, na które przypadło 32,5% rynku w ujęciu ilościowym. Zaraz za nimi znalazły się żelki, które posiadają 27,3% rynku, a w dalszej kolejności kategoria inne z 17,4%. reklama

Na czwartym miejscu uplasowały się gumy rozpuszczalne (14,4%), a za nimi cukierki nadziewane (8,4%). Trochę inaczej przedstawia się sytuacja jeżeli chodzi o udziały wartościowe – najwięcej zarobiła kategoria inne (28,1%), następnie gumy rozpuszczalne (22,8%), żelki (22,5%), oraz cukierki twarde (19,6%). Najmniej zarobiły cukierki nadziewane – 6,9%. Cukierki największą popularnością cieszą się w supermarketach – 28,3% sprzedaży w ujęciu wartościowym oraz w średnich sklepach spożywczych – 22,4%. Małym sklepom spożywczym przypada 19,8%, a hipermarketom 10,7%. W dużych sklepach spożywczych procent ten wynosi 9,5. Sprzedaż cukierków w kioskach, na stacjach benzynowych i w sklepach winno-cukierniczych jest marginalna i wynosi odpowiednio 4,3%, 3,4% oraz 1,6%.

ZDANIEM DETALISTY Anna Żmidzińska Ajentka sklepu Żabka w Poznaniu Moja Żabka to typowy sklep impulsowy, znajduje się w pobliżu dwóch największych uczelni w Poznaniu – Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, dlatego spora część moich klientów to studenci. Najczęściej kupowane produkty impulsowe to wszystkie te, które znajdują się w pobliżu kasy czyli batoniki, wafelki oraz gumy miętowe. Dużym powodzeniem cieszą się też słodkie rogaliki, czekolady oraz soki – kupowane zazwyczaj jako dodatek do śniadania. Klienci ulegają także impulsowi, kiedy zauważą produkty promocyjne lub kiedy sprzedawca poinformuje o aktualnej promocji.

17


raport Ciastka i wafle 1 mld 578 mln zł – aż tyle warty jest

rynek ciastek, wafli familijnych i wa-

największą popularnością cieszą się

info

w supermarketach – 43,5% sprzedaży

Główne marki wafli

w ujęciu wartościowym. Średnim skle-

marzec '09 – luty '10 wartościowo

fli impulsowych bez czekolady. Z danych Nielsena wynika, że w okresie od

pom

spożywczym

przypada

18,8%,

a hipermarketom 13,6%. Dla dużych

kwietnia 2009 do marca 2010 sprze-

i małych sklepów spożywczych procen-

daż omawianych produktów wzrosła

ty te wynoszą odpowiednio 12,4 i 11,0.

sem rok wcześniej aż o 8,5% wartościowo, a ilościowo o 3,6%. Wolumen sprzedaży w  tym okresie wyniósł ponad 97,5 mln kg.

548 mln złotych

w porównaniu z analogicznym okre-

137

170

miała miejsce w sklepach winno-cukierniczych – 0,7%.

120,5

Największą popularnością spośród ciastek, wafli familijnych i wafli impul-

Najmniejsza sprzedaż tych produktów

120,5

go rynku. Z danych Nielsena wynika, że

batniki, na które przypadło 35,1% rynku

w okresie od kwietnia 2009 do marca

Princessa

Prince Polo

Grześki

Pozostałe marki

scu znalazły się wafle familijne, które posiadają 21,1% rynku, a na trzecim

Gumy do żucia w papierku i w torebce są zdecydowanymi liderami swoje-

sowych bez czekolady cieszą się herw ujęciu ilościowym. Na drugim miej-

Gumy do żucia

2010 wartość całego rynku wyniosła blisko 752 mln zł. Wolumen sprzedaży w tym okresie wyniósł 7,2 mln kg.

biszkopty z galaretką z 14,9%. Czwarte

W omawianym okresie sprzedaż gum

miejsce należy do pierników (12,0%).

do żucia spadła w porównaniu z ana-

W dalszej kolejności plasują się markizy

Identycznie przedstawia się sytuacja je-

logicznym

(7,5%) oraz biszkopty (5,9%). Najmniej

żeli chodzi o udziały wartościowe - naj-

o -1,3% wartościowo, a ilościowo aż

sprzedało się wafli impulsowych bez

więcej zarobiły herbatniki (37,9%), wafle

o -6,0%. Największą popularnością

czekolady (1,9%) oraz mieszanek (1,6%).

familijne (19,0%), biszkopty z galaret-

spośród gum cieszą się te w papier-

ką (14,8%). Czwarte miejsce należy do

ku, na które przypadło ponad połowę

pierników (9,7%), a kolejne do markiz

rynku w ujęciu ilościowym (52,5%). Na

(7,3%), biszkoptów (5,8%) i wafli impul-

drugim miejscu znalazły się gumy w to-

sowych bez czekolady (4,2%). Najmniej

rebce (26,4%). Trzecie należy do gum

zarobiły mieszanki – 1,3%.

w kartonowym pudełku (9,0%). Naj-

reklama

okresem

rok

wcześniej

Ciastka, wafle familijne i wafle im-

mniej sprzedało się gum w plastikowej

pulsowe bez czekolady zdecydowanie

buteleczce, w blistrze, w plastikowym

Napoje energetyczne i izotoniczne Karolina Machaj Senior Client Executive, ACNielsen Polska Sp. z o.o., The Nielsen Company Napoje energetyczne i izotoniczne są jedną z najmniejszych kategorii napojowych, jednakże obok kaw mrożonych i wody butelkowanej, jako jedyne odnotowują zarówno wartościowy, jak i wielkościowy wzrost sprzedaży. W ostatnim okresie rocznym kończącym się na lutym 2010, łącznie napoje energetyczne i izotoniczne odnotowały 5% wzrost obrotów, przy 4% wzroście wielkości sprzedaży (w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej). Wzrost ten został wygenerowany przede wszystkim przez napoje energetyczne (zarówno pod względem obrotów, jak i wielkości sprzedaży), podczas gdy sprzedaż napojów izotonicznych w ostatnim roku pozostała na stabilnym poziomie. Wśród napojów energetycznych w dalszym ciągu dominują opakowania większe. Początkowo, gdy napoje energetyczne pojawiły się na rynku, funkcjonowały głównie puszki o pojemności ok. 300ml. Z czasem, nowi gracze zaczęli wprowadzać większe gramatury, począwszy od butelki pół litrowej, na 1,5l skończywszy. Zarówno większe pojemności, jak i wielopaki kusiły i kuszą konsumentów bardziej atrakcyjną ceną. Jednakże w ostatnim roku obserwujemy również dynamiczny rozwój mniejszych opakowań (do 0,5l) markowych produktów, z droższego segmentu. Jest to spowodowane nie tylko poprawą dostępności już obecnych na rynku produktów, również pojawianiem się na rynku nowych, droższych produktów. Dla sprzedaży napoi energetycznych zyskują na znaczeniu przede wszystkim supermarkety (głównie za sprawą dyskontów), jednocześnie rośnie także istotność droższych stacji benzynowych. Natomiast dla sprzedaży napoi izotonicznych zyskują na znaczeniu sklepy małoformatowe (o powierzchni do 300m2), głównie kosztem hipermarketów.

18


Zamów XL Twój zysk będzie XL!

Zamów napoje XL, a bę

dziesz mógł dostać naw

et 600 zł w bonach płat

Mamy wiele innych prez entów: piłki nożne, ręcz niki plażowe, torby sportow e, polary i bony płatnicz e. Działaj energicznie, bo liczba upominków ogra niczona. Promocja dla detalistó w trwa do 31.08.2010 r. Szczegóły u dystrybuto ra: Aspen Distribution Sp. z o.o. 01-604 Warszawa, ul. Promyka 1/86 tel. 22 812 54 80, fax 22 812 61 62 e-mail: xl@aspen.net.p l

niczych!

XL Masters

Twoi klienci już są na ww w.facebook.com/xlyou rself. Dołącz do nich. Do wygr ania skuter Piaggio, iP ho ne’y, netbooki i wiele innych nagród! Konkurs dla konsumentów trwa od 14.06 do 29.08.2010 r.


raport Rynek lodów w Polsce Anna Szymańska Client Executive, ACNielsen Polska Sp. z o.o., The Nielsen Company Rynek lodów w Polsce w okresie luty 2009 – styczeń 2010 był wart ponad 1,1 mld zł i pozostaje stabilny w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Lody są kategorią bardzo sezonową, notującą wzrosty sprzedaży w okresach wiosennoletnich. Choć produkty są dostępne w sklepowych lodówkach praktycznie przez cały rok, to aż 84% rocznej sprzedaży przypada właśnie na okres od kwietnia do sierpnia. Obserwujemy także wysoką wrażliwość sprzedaży lodów ze względu na pogodę. Najważniejszym segmentem w kategorii są lody familijne, cechujące się jak sama nazwa wskazuje dużą pojemnością wystarczającą dla całej rodziny. Stanowią one 50,2% sprzedaży ilościowej i w ciągu ostatniego roku jako jedyne zwiększyły swoje znaczenie o 3,3 pp. Drugim, niemalże równie ważnym segmentem są lody impulsowe, do których należą m.in. rożki lodowe, lody na patyku, sandwicze, lody w kubku. Odpowiadają one za 42,7% ilościowej sprzedaży kategorii. W segmencie lodów impulsowych możemy wyróżnić szereg różnych form opakowań, z których najchętniej kupowane są lody na patyku stanowiące 20,7% sprzedaży ilościowej. Na kolejnych miejscach są rożki, lody w kubeczkach oraz sandwiche. Lokalizacja sprzedaży dla lodów impulsowych i familijnych jest różna. Te pierwsze w największym stopniu sprzedają się w handlu małoformatowym (placówki o powierzchni do 300m2): w średnich i małych sklepach spożywczych (udział ilościowy odpowiednio 32,5% i 32,3%). Obserwujemy jednak powolny spadek znaczenia tych sklepów na rzecz supermarketów, które odpowiadają za 18,3% sprzedaży tego segmentu (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 3,1pp). Sprzedaż lodów familijnych jest natomiast skoncentrowana w handlu nowoczesnym. Najważniejszym kanałem są supermarkety, które w ciągu ostatniego roku zwiększyły swoje znaczenie o 3,9pp i obecnie odpowiadają za 41,7% sprzedaży ilościowej.

Najczęściej

spożywanymi

markami

wśród użytkowników kategorii były: Wedel (38,00%), Alpen Gold (23,40%), Milka (20,90%) i Goplana (11,70%). Chętnie spożywane były również: Wawel (9,40%), Nussbeisser i Terravita (po 3,60%), Kinder Chocolate (2,90%) oraz Nestle (2,40%).

Parafarmaceutyki Z danych Nielsena wynika, że w okresie od kwietnia 2009 do marca 2010 sprzedaż farmaceutyków wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej aż o 4,4% wartościowo, ale ilościowo spadła o -2,2%. Wartość całego rynku wyniosła ponad 496,5 mln zł. Wolumen sprzedaży w tym okresie wyniósł ponad 135,5 mln opakowań. Zdecydowanie największą popularnością spośród farmaceutyków cieszą się tabletki przeciwbólowe, na które przy-

pudełku oraz w tubie – tu procenty wy-

jeżeli chodzi o udziały wartościowe

padło aż 80,0% rynku w ujęciu ilościo-

noszą odpowiednio: 4,7; 2,0; 0,6 oraz

– najwięcej zarobiły oczywiście gumy

wym oraz 70,0% w ujęciu wartościowym.

0,2. Podobnie przedstawia się sytuacja

w papierku (59,9%), w torebce (22,9%)

Drugie miejsce pod względem wartości

oraz w kartonowym pudełku (9,4%).

sprzedaży należy do tabletek do ssania

Najmniej zarobiły te w plastikowej bu-

na gardło i kaszel (12,6%), a trzecie do

teleczce (3,7%), kategoria inne (2,2%),

preparatów witaminowych i słodzików

w plastikowym pudełku (0,8%) oraz

syntetycznych (12,3%). Najmniej zarobi-

w tubie (0,1%).

ły tabletki gastryczne – zaledwie 4,9%.

reklama

Gumy do żucia zdecydowanie naj-

W ujęciu ilościowym drugie miejsce na-

lepiej sprzedają się w ujęciu warto-

leży do preparatów witaminowych i sło-

ściowym w średnich sklepach spożyw-

dzików syntetycznych (10,4%), a trzecie

czych (22,7%), supermarketach (22,0%)

do tabletek do ssania na gardło i kaszel

oraz w małych sklepach spożywczych

(12,6%). Najmniej sprzedało się tabletek

(20,2%). Kioskom, hipermarketom i du-

gastrycznych – 2,4%.

żym sklepom spożywczym przypada

Tabletki

przeciwbólowe

najwięk-

odpowiednio 9,2%, 8,9% oraz 8,8%. Na-

szą popularnością cieszą się w małych

tomiast stacjom benzynowym i sklepom

i średnich sklepach spożywczych – od-

winno-cukierniczym – 6,3% i 2,0%.

powiednio 28,8% i 28,6% sprzedaży w ujęciu wartościowym. Pod względem

Czekolady

20

wartości sprzedaży preparaty witami-

Z badania TGI prowadzonego przez

nowe i słodziki syntetyczne najlepiej

Instytut MillwardBrown SMG/KRC za

sprzedają się w supermarketach (40,9%)

okres od kwietnia 2009 do marca 2010

i w hipermarketach (24,6%). Średnim,

roku wynika, że czekolady w tabliczkach

dużym i małym sklepom spożywczym

spożywa 81,6% Polaków w wieku 15-

przypada odpowiednio 15,7%, 9,5%

75 lat. Wśród nich 33,90% deklaruje, że

oraz 8,4%. Tabletki do ssania na gar-

sięga po czekoladę w tabliczkach 2-3

dło i kaszel największą popularnością

razy w miesiącu, 29,20% raz w miesią-

cieszą się w średnich i małych skle-

cu lub rzadziej, 23,10% raz w tygodniu,

pach spożywczych (odpowiednio 32,7%

a 13,70% częściej niż raz w tygodniu.

i 27,5%) oraz w supermarketach (13,1%)


raport ZDANIEM PRODUCENTA Martin Chromy Dyrektor ds. Marketingu Imperial Tobacco Polska S.A.

dużych

sklepach

spośród

baterii cieszą się alkaliczne, na które ściowym oraz 56,2% w wartościowym. Na drugim miejscu plasują się cynkowe – 31,2% wartościowo i 43,6% ilościowo. Niklowo-wodorkowe

i

niklowo-kad-

mowe stanowią margines sprzedaży zarówno ilościowej (odpowiednio 0,3% i 0,0%), jak i wartościowej (1,3% i 0,0%). Spośród wszystkich baterii największą popularnością cieszą się „paluszki”, czyli te oznaczone symbolem AA (44,8% wartościowo i 55,0% ilościowo). Druga

spożywczych

2010, jak wynika z danych Nielsena,

pozycja należy do AAA (29,8% warto-

(10,8%). Identycznie wygląda sytuacja

sprzedaż prezerwatyw wzrosła w po-

ściowo i 30,0% ilościowo).

odnośnie tabletek gastrycznych – ko-

równaniu z analogicznym okresem rok

lejno największe udziały wartościowe

wcześniej o 9,9% wartościowo, a ilo-

osiągnęły w średnich i dużych sklepach

ściowo o 2,7%, a wartość całego rynku

spożywczych (29,5% oraz 23,4%), super-

wyniosła blisko 124 mln zł. Wolumen

marketach (12,2%) i w dużych sklepach

sprzedaży w tym okresie wyniósł ponad

spożywczych (9,8%).

79 mln sztuk. Największą

Prezerwatywy W okresie od marca 2009 do lutego

popularnością

info

Wafle impulsowe marzec '09 – luty '10 wartościowo

99

spośród

prezerwatyw cieszą się lubrykowane, na które przypadło 93,7% rynku w ujęciu ilościowym. Pozostała nieznaczna

reklama

część rynku przypada prezerwatywom bez dodatków składników (5,1%) oraz

548 mln złotych

w

popularnością

przypadło aż 56,2% rynku w ujęciu ilo-

Strefa przykasowa to najlepsze miejsce dla komunikacji skierowanej do konsumenta. Przyciąga ona najwięcej uwagi kupujących. Badania zachowań konsumenckich pokazują, że kupujący są o wiele bardziej otwarci na wszelką komunikację po dokonaniu zamierzonych zakupów z danym punkcie sprzedaży. Strefa przykasowa i komunikaty w niej umieszczane mają wpływ na sprzedaż już podczas drugiej wizyty w sklepie. Z tego punktu widzenia skupiamy się także na osiągnięciu optymalnej częstotliwości zmian przekazów adresowanych do konsumentów. Imperial Tobacco Polska wprowadził właśnie nowy element istniejącej oferty West Superslim, tj. West Libre. W fazie wprowadzania na rynek naszym podstawowym celem jest zbudowanie wysokiej świadomości i dostępności West Libre w kluczowych punktach sprzedaży oraz osiągnięcie znacznego zaangażowania po stronie naszych partnerów handlowych. i

Największą

208 120,5

pudrowanym – 1,2% udziałów ilościowych. Identycznie przedstawia się sytu-

120,5

acja jeżeli chodzi o udziały wartościowe – najwięcej zarobiły prezerwatywy lubrykowane (96,9%). Najmniej zarobiły

Nestlé

Kraft Foods

Jutrzenka

Pozostałe marki

prezerwatywy bez dodatków składników (2,1%) oraz pudrowane (0,9%). Zdecydowaną

przewagą

popularno-

ści mogą pochwalić się prezerwatywy niesmakowe, którym przypada 82,6%

Baterie najlepiej sprzedają się w kio-

udziałów ilościowych i 86,9% wartościo-

skach – 19,7% sprzedaży w ujęciu warto-

wych. Smakowym pozostało odpowied-

ściowym. Sklepom spożywczo-przemy-

nio 17,4% i 13,1%.

słowym przypadło 16,7%, supermarketom 16,1%, sklepom wielobranżowym 14,8%,

Baterie Z danych Nielsena wynika, że w okre-

daje się baterii w sklepach wielobranżo-

sie od marca 2009 do lutego 2010

wych (6,4%), chemicznych (6,0%) oraz na

sprzedaż baterii wzrosła w porównaniu

stacjach benzynowych (5,9%).

z analogicznym okresem rok wcześniej

Produkty impulsowe są zdecydowanie

nieznacznie – zaledwie o 0,4% war-

tymi, na których można dobrze zarobić.

tościowo, a ilościowo spadła o -3,2%.

Ale aby tak się stało – stale należy dbać

Wartość całego rynku wyniosła ponad

o strefę kasy, o jej jakość, estetykę oraz

234,5 mln zł. Wolumen sprzedaży w tym

o dostępność i ułożenie produktów.

okresie wyniósł blisko 141 mln sztuk.

22

a hipermarketom 14,5%. Najmniej sprze-

Maja Święcka


kategorie produktów

Deserowa półka Galaretki – truskawkowe i wiśniowe, budynie – śmietankowe i waniliowe, kisiele – truskawkowe. Tych smaków deserów nie może zabraknąć na sklepowej półce. To one bowiem generują największy zarobek i są najchętniej kupowane przez konsumentów. reklama

Desery na półce

Deserowa półka to desery tradycyjne – do gotowania, które od lat goszczą w domach Polaków, takie jak kisiele i budynie, a także

Na sklepowej półce z całą pewnością

galaretki oraz desery w wersji instant (bez

powinny być dostępne przynajmniej trzy

gotowania), w poręcznych jedno porcjowych

smaki galaretek. Najpopularniejsze to tru-

opakowaniach. „Delecta, marka z niemal 200

skawkowe, wiśniowe i cytrynowe. Warto

letnią tradycją w słodkim segmencie, jest

jednak pamiętać, że głównym powodem,

bardzo mocno kojarzona właśnie z kategorią

dla którego konsumenci kupują galaretki

deserów. Staramy się, by asortyment propo-

jest ich kolor. W związku z tym, w miarę

nowany konsumentom uwzględniał zarów-

możliwości, powinniśmy zadbać o to, aby

no smaki najbardziej popularne, jak i inno-

nie zabrakło w naszym sklepie smaku cy-

wacyjne produkty, spełniające coraz to nowe

trynowego, pomarańczowego oraz agre-

oczekiwania konsumentów” – mówi Kamila

stowego.

Szlachetka, specjalista ds. Komunikacji Rieber Foods Polska S.A. (marka Delecta).

24

Dobierając asortyment budyniów nie możemy zapomnieć o śmietankowych,

Desery są uwielbiane przez niemalże

waniliowych i czekoladowych, czyli tych

wszystkich konsumentów, tak więc o brak

najlepiej rotujących, zarówno w wersji

zainteresowania klientów tymi produktami

z cukrem, jak i bez dodatku cukru. Powin-

detaliści nie powinni się martwić. Te ofero-

niśmy zatem zadbać o to, aby w nawet

wane przez producentów są łatwe w przy-

najmniejszym formacie sklepu, tych pro-

gotowaniu, smaczne i co ważne – podążają

duktów nigdy nie zabrakło. Dla uzupeł-

za nowymi trendami zdrowej żywności. Nie

nienia linii, w zależności od ilości miejsca

zawierają środków konserwujących, czy

na sklepowej półce – można zaoferować

sztucznych barwników. A ich oferta jest na

również owocowe wersje tego mlecznego

tyle duża, że z całą pewnością każdy miłośnik

przysmaku – wiśnię, malinę, banana czy

tych przysmaków znajdzie coś dla siebie.

aromatyczne toffi.


kategorie produktów Spośród kisieli nieodzowne są te o smaku truskawki i owoców leśnych. „W kategorii kisieli najchętniej wybieranym smakiem jest truskawka. Pamiętajmy jednak, że produkt ten przygotowywany jest dla dzieci, które nie lubią monotonii w jedzeniu. Podawany deser powinien być dla nich chwilą pysznej radości” – mówi Anna Chwaścińska, Product Manager w Dziale Deserów i Produktów Zbożowych, Nestlé Polska. Dlatego właśnie, na sklepowej półce nie powinno zabraknąć różnych wariantów kolorystycznych i smakowych tego przysmaku, takich jak wiśnia, poziomka, malina, cytryna czy pomarańcza, do wyboru w wersji z cukrem lub bez jego dodatku. „W wariancie instant proponujemy innowacyjne kisiele dla dzieci: Fisielowy kubek z  kawałkami owoców (4 smaki) oraz Fisielowy kubek z marchewką i owocami (4  smaki). Fisiel jest dostępny także w tradycyjnej wersji do gotowania (4 owocowomarchewkowe smaki). Wszystkie kisiele Fisiel dla dzieci wzbogacono witaminami i naturalnymi suszonymi owocami. Zyskały duże uznanie konsumentów, gdyż łączą najwyższą jakość, atrakcyjność smakową z naturalnością składników” – opowiada Kamila Szlachetka. Przy wyborze deserów klasycznych w  proszku – jak budynie i kisiele – konsumenci kierują się głównie jakością, marką oraz smakiem, a w przypadku galaretek dodatkowo – kolorem. „Desery WINIARY posiadają wszystkie te walory, dlatego też od wielu lat cieszą się rosnącą liczbą lojalnych konsumentów, którzy cenią reklama

wysoką jakość produktów i sprawdzoną przez lata markę, której mogą zaufać” – zapewnia Anna Chwaścińska.

ZDANIEM PRODUCENTA Dorota Liszka Manager ds. Komunikacji Korporacyjnej Grupy Maspex Wadowice Segment ciast instant jest bardzo mocno sezonowy. Sprzedaż tego typu produktów rośnie od września – okres przed Bożym Narodzeniem, aż do Świąt Wielkanocnych. Okres ten jest najlepszym dla sprzedaży takich ciast jak np. „Piernik Smakosza” i „Babka Czekoladowe Perełki” od DecoMorreno. Prócz produktów tradycyjnych takich jak pierniki, czy babki, konsumenci są otwarci na nowości i inne sposoby podawania ciast. Doskonałym tego przykładem są: ciasto „Czekoladowa Pokusa” czy „Czekoladowe Wieże” od DecoMorreno, które łączą w sobie tradycyjny smak ciasta z nietuzinkowym ciekawym sposobem podania. Latem natomiast konsumenci częściej sięgają po „Sernik na zimno”, czy „Tartę łasucha” od DecoMorreno, propozycje, które można przygotować z owocami i galaretkami. Myślę, że hitem są nasze „Czekoladowe i Biszkoptowe Babeczki” od DecoMorreno wsparte kultową wśród dzieci postacią Scobby Doo, które dobrze sprzedają się przez cały rok. Babeczki zawierają wszystkie elementy dekoracyjne, czyniąc je przez to bardziej atrakcyjnymi od konkurentów. Można przygotować je na różne okazje np. pikniki, spotkania dla dzieci, wyjazdy. Generalnie ciasta przygotowane z gotowych składników są traktowane coraz częściej jako produkt domowy i na dodatek tańszy od przygotowanego samemu od podstaw tradycyjnego ciasta. Pieczenie z gotowych komponentów dających pewność, że zawsze się uda, to także nowy sposób na wspólne spędzanie czasu ze swoimi dziećmi i całą rodziną.

25


kategorie produktów barwniki i konserwanty. Zmieniliśmy także opakowania deserów na bardziej czytelne i jednoznacznie komunikujące naturalność składników, atrakcyjność smakową i ekonomię wykorzystania (duża, rodzinna porcja). Konsumenci coraz lepiej identyfikują składniki „sztuczne”, zwłaszcza produktów, które podają dzieciom. Odpowiadając na potrzeby rynku zadbaliśmy o to, aby linia kisieli Fisielowy kubek dla najmłodszych, zawierała naturalny proszek owocowy, kawałki owoców oraz witaminy” – zapewnia Szlachetka.

Przepis DR. OETKER

Nowości na rynku

Biedroneczki

Oczywiście najważniejszą nowością na

Niezbędne składniki: 1 Galaretka o smaku cytrynowym Dr. Oetkera; 1 Polewa gotowa deserowa Dr. Oetkera; 4 truskawki; 8 słupków migdałowych

rynku deserów są te bez sztucznych barwników i konserwantów. Ale producenci nie poprzestają tylko na elemencie pro zdrowotnym. Zmieniają opakowania, wprowadzają

Sposób przygotowania: Galaretkę przygotować zgodnie z przepisem na opakowaniu, rozlać do miseczek. Wstawić do lodówki, aby stężały. Truskawki umyć, odszypułkować, przekroić na połowę. Polewę przygotować według przepisu na opakowaniu. Nanieść kropki oraz polać główki truskawek. Każdej biedronce zrobić czułki ze słupków migdałowych. reklama

26

nowe, ciekawe smaki, które nie tylko zaspokoją gusta konsumentów, ale pozwolą zarobić detaliście. Zdjęcie: Dr. Oetker

W tym sezonie firma Nestlé Polska za-

Nowe trendy

proponowała konsumentom – w edycji limitowanej – dwa połączenia smaków. Pierwszym z nich jest Galaretka WINIARY o smaku truskawkowym i wanilii – czyli po-

Zarówno na całym świecie, jak i w Polsce,

łączenie najpopularniejszego smaku wśród

coraz wyraźniej zauważalny jest trend natural-

galaretek z aromatyczną nutą wanilii. „Druga

ności produktów żywnościowych. Nie ominął

propozycja to Galaretka WINIARY o smaku

on i deserów. Coraz bardziej uświadomieni

jabłkowym i kiwi – alternatywa dla zielonych

konsumenci poszukują tych najmniej prze-

galaretek, o bardzo orzeźwiającym smaku,

tworzonych, analizują ich skład, niechętnie

który z pewnością przypadnie do gustu kon-

sięgają po te ze sztucznymi dodatkami – kon-

sumentom lubiącym urozmaicenia. Galaretki

serwantami, czy barwnikami. Szczególnie

limitowanej edycji, podobnie jak wszystkie

ważne jest to dla mam, które swoim dzieciom

desery marki WINIARY, są bez sztucznych

i rodzinom pragną podawać tylko to, co jest

barwników” – mówi Anna Chwaścińska.

zarówno smaczne, jak i zdrowe. „Wychodząc

Nowością Delecty są wprowadzone w po-

naprzeciw oczekiwaniom Polaków, marka WI-

łowie kwietnia br. ciasta na zimno w komplet-

NIARY wprowadziła innowacyjne rozwiązanie

nych zestawach: sernik + galaretka. W ofercie

dotyczące wszystkich deserów klasycznych

znalazły się dwa rodzaje produktów – sernik

w proszku. We wrześniu 2009 roku na rynku

oryginalny z galaretką truskawkową oraz

pojawiły się pierwsze desery bez sztucznych

nowy smak na rynku – cytrynowy sernik z ga-

barwników. Był to niewątpliwie przełomowy

laretką cytrynową. Założeniem producenta

krok w tej kategorii produktów, który spotkał

było wprowadzenie alternatywy dla lodów,

się z dużym entuzjazmem wśród konsumen-

jak i wypieków z kremem. Ciasto nie wyma-

tów” – mówi Anna Chwaścińska.

ga pieczenia, gotowe jest po zmiksowaniu

Kamila Szlachetka podkreśla, że aspekt

z mlekiem i schłodzeniu w lodówce. A dołą-

naturalności produktów staje się rynkowym

czona do zestawu galaretka (bez sztucznych

standardem. „Duże Kisiele, Duże Budynie

barwników i konserwantów) podkreśli smak

i galaretki Delecta oferujemy w receptu-

sernika, jak i będzie jego atrakcyjnym wy-

rach, z których wyeliminowano sztuczne

kończeniem.


kategorie produktów „Optymalizacja półki z deserami ma

mln zł. Wolumen sprzedaży w tym okresie

oraz ciastom na zimno (9,7%). W udziałach

także inny aspekt, znaczący z punktu

wyniósł sporo ponad 20,5 mln kilogramów.

wartościowych na drugim miejscu plasują

widzenia osiąganego poziomu sprze-

Największą popularnością spośród dese-

się kremy do ciast w proszku (22,3%), a na-

daży” – podpowiada Kamila Szlachet-

rów w proszku cieszą się galaretki, na które

stępnie ciasta na zimno (15,6%) oraz karpat-

ka. – „Zwłaszcza w sezonie letnim czy

przypadło 42,8% rynku w ujęciu ilościowym.

ka (15,4%).

truskawkowym – desery nierzadko stają

Na drugim miejscu znalazły się budynie, któ-

Desery w proszku największą popular-

się poszukiwanym dodatkiem do wypie-

re posiadają 27,0% rynku, a za nimi kisiele

nością cieszą się w supermarketach – 38,8%

ków.” I tak galaretki wzbogacają smakowo

z 21,9%. Na czwartym miejscu uplasowała

sprzedaży w ujęciu wartościowym oraz

i dekoracyjnie ciasta na zimno czy ciasta

się kategoria inne z 8,3%. W miarę podobnie

w średnich sklepach spożywczych – 19,5%.

z owocami. Budynie natomiast są po-

wygląda sprzedaż wartościowa – najwięcej

Hipermarketom przypada 14,3%, a małym

pularnym składnikiem kremów do ciast

zarobiły galaretki (39,2% wartości sprzeda-

i dużym sklepom spożywczym odpowiednio

i deserów. „Dlatego warto szczególnie

ży). Na drugim miejscu uplasowały się ki-

13,9% i 13,4%. Ciasta w proszku najchętniej

dokładnie zaplanować ofertę, zwłaszcza

siele (26,9%), a na trzecim budynie (24,4%).

kupowane są w hipermarketach (38,8%)

małego sklepu, pod względem zaopatrze-

Czwarte, odległe należy do kategorii inne

i supermarketach (20,9%) w ujęciu warto-

nia w produkty, które zrealizują więcej niż

(9,5%).

ściowym. Średnim, dużym i małym sklepom

jedną potrzebę zakupową konsumenta” – komentuje Szlachetka.

Desery w liczbach

Blisko 122 mln zł – taka jest natomiast wartość rynku ciast w proszku, których

spożywczym przypada odpowiednio 16,2%, 15,8% oraz 8,4%.

sprzedaż w okresie od kwietnia 2009 do

Desery z całą pewnością nie przyniosą

marca 2010 wyniosła ponad 8 mln kilo-

strat placówkom detalicznym. Wręcz prze-

Z danych Nielsena wynika, że w okresie

gramów. W tej kategorii prym wiodą cia-

ciwnie – konsumenci chętnie po nie sięgają

od kwietnia 2009 do marca 2010 sprzedaż

sta w proszku, którym przypada aż 61,9%

i delektują się nimi w gronie rodziny i przy-

deserów w proszku wzrosła w porównaniu

udziałów ilościowych w rynku i 46,7% war-

jaciół. Dlatego warto przejrzeć półkę z tym

z analogicznym okresem rok wcześniej aż

tościowych. Drugie miejsce w udziałach ilo-

asortymentem, aby wygenerować dzięki

o 16,3% wartościowo, a ilościowo o 10,0%.

ściowych przypada karpatce (15,2%), a ko-

niemu jeszcze większe zyski.

Wartość całego rynku wyniosła blisko 342

lejne kremom do ciast w proszku (13,2%)

Maja Święcka

reklama

27


kategorie produktów

Mleczna rzeka zysków

Dużą popularnością wśród Polaków cieszą się produkty korzystnie wpływające na zdrowie. Nabiał, w tym napoje mleczne to źródło wszystkich podstawowych składników pokarmowych. Są bogate w białka, cukry, tłuszcze, sole mineralne, a także witaminy (A, D, E, K, C, B12, B6), enzymy, hormony oraz mikroelementy. Między innymi z tych względów warto polecać je klientom. reklama

Mleko jest produktem niezbędnym w codziennej diecie oraz najbardziej wartościowym jej składnikiem. Towarzyszy człowiekowi oraz wszystkim ssakom od urodzenia. Nie bez

TOP 10 mleko kwiecień '09 – marzec '10 Łaciate

31,4%

Łowieckie

10,3%

Mlekovita (pozostałe marki)

7,4%

Białe

5,0%

Krasnystaw

4,8%

Zambrowskie

4,2%

Kościan

4,0%

Twój Kubek – Mlekovita

3,2%

MU!

2,7%

Inne

8,1% źródło: MillwardBrown SMG/KRC

powodu, kiedy matki przestają karmić dzieci piersią, podają im inne produkty mleczne. Pij

28

mleko, będziesz wielki – mówiły w jednej z re-

rodzaje mleka spożywczego oraz napojów

klam telewizyjnych polskie gwiazdy do dzieci.

mlecznych.

Mleko poprawia pamięć, wzmacnia kości oraz

Gatunki mleka płynnego są rozróżniane na

system immunologiczny człowieka, zapobie-

podstawie zawartości tłuszczu. Są mleka peł-

ga osteoporozie i chorobom układu pokar-

ne, które posiadają naturalną zawartość tłusz-

mowego. W piramidzie zdrowego żywienia

czu, mleka odtłuszczone (np. 3%, 2,5%, 2%,

jest na bardzo ważnym miejscu.

1,5%, 1%, 0,5%) oraz mleka beztłuszczowe.

Napój ten również korzystnie wpływa na

Wśród płynnych postaci dostępne są także

urodę. Wapń zapewnia nie tylko mocne ko-

zagęszczone, czyli takie z których odparowa-

ści, ale również zdrowe i piękne zęby. Białko

no częściowo wodę. W tej kategorii na rynku

ma korzystny wpływ na skórę. Zachowuje

dostępne są mleka zagęszczone o różnych

jej elastyczność i wilgotność. Witamina B12

zawartościach tłuszczu, minimalna jego za-

wpływa na wilgotność i gładkość skóry, na-

wartość to 7,5% m/m, a maksymalna – po-

tomiast witamina A dłużej zachowuje jej

nad 15% m/m. Rynek napojów mlecznych

młodość.

dysponuje również ciekawymi produktami

Mleko, które pochodzi bezpośrednio

dla tych, którzy nie przepadają za czystym

z udoju – mleko surowe – musi zostać pod-

smakiem mleka. Dostępne są różne rodza-

dane obróbce termicznej. Dopiero po pa-

je smakowego mleka, które szczególnie

steryzacji bądź sterylizacji nadaje się do

mogą zainteresować najmłodszych konsu-

konsumpcji. Na rynku dostępne są różne

mentów. Najbardziej poszukiwane smaki


kategorie produktów to te tradycyjne: waniliowy, czekoladowy

antybiotyki, ponieważ pomaga odbudować

i truskawkowy.

florę bakteryjną przewodu pokarmowego.

Z badania TGI przeprowadzonego przez

Obniża również poziom cholesterolu i jest

Instytut MillwardBrown SMG/KRC w okresie

dobrze trawiony. Oprócz kefirów natural-

od kwietnia 2009 do marca 2010 roku wy-

nych konsument ma szeroki wybór wśród

nika, że spożywanie mleka deklaruje 88,8%

smaków. Dlatego też, jeżeli klient szuka cze-

gospodarstw domowych. 65,8% Polaków pije

goś ciekawego, warto polecić mu kefiry wa-

mleko w ilości 1-3 l tygodniowo, a 8,8% aż 7 l

rzywne, owocowe oraz z dodatkiem ziół.

i więcej. Najczęściej spożywanymi markami

Z

badania

TGI

przeprowadzonego

mleka wśród respondentów, którzy zadekla-

przez Instytut MillwardBrown SMG/KRC

rowali ich spożywanie były: Łaciate (31,4%),

w okresie od kwietnia 2009 do marca 2010

Łowickie (10,3%) i Mlekovita (7,4%). Szczegó-

roku wynika, że spożywanie kefiru de-

łowe informacje dotyczące marek mleka naj-

klaruje 50% Polaków w wieku 15-75 lat.

częściej spożywanego przez gospodarstwa

Większość

domowe przedstawia tabela (TOP 10 MLEKO).

cych kefir spożywa go rzadziej niż raz

konsumentów

w tygodniu.

Najczęściej

(38,2%)

piją-

spożywanymi

ZDANIEM DETALISTY Izabela Gospodarczyk Sklep spożywczo-przemysłowy, ul. Olsztyńska 5, Radom Największą popularnością wśród mleka cieszy się Świeże Mleko Wiejskie z Rolmleczu. Jeżeli chodzi o jogurty to najlepiej sprzedaje się Danone naturalny. Latem natomiast klienci kupują najczęściej owocowe jogurty Bakomy. Również w okresie wakacyjnym popularne są maślanki i kefiry. Wśród nich prym wiedzie marka Rolmlecz. Podobnie jak inne napoje mleczne występują w różnych wariantach smakowych. „Już od kilku lat największą popularnością

Zjedzcie z nami – zsiadłe mleko z ziemniakami!

markami kefirów wśród respondentów,

cieszą się jogurty naturalne JOGO MAX w kub-

którzy zadeklarowali ich spożywanie były:

ku 400 g oraz jogurty owocowe JOGO Vit 150 g.

Na rynku dostępne są również napoje

Krasnystaw (15,2%), Bakoma (13,5%), Zott

Ostatnio wprowadziliśmy także jogurty pitne

mleczne fermentowane. Są to

JOGO Drink w wygodnych butel-

reklama

między innymi kefiry, jogurty,

kach 400 g, których sprzedaż cały

5 medali dla serów i twarogów OSM w Łowiczu

mleka zsiadłe. Oprócz zwykłego mleka, bę-

czas wykazuje tendencję wzrostową. Tegoroczną wiosnę po-

na XXIII Krajowej Ocenie Serów i Twarogów i Mlecznych Nowości Rynkowych

dącego nie tylko napojem samym w sobie, ale również składnikiem różnych innych napoi

witaliśmy nowością – Jogo Drinkiem o smaku pomarańczy z różą. Dla kobiet szczególnie dbających

oraz dań, można polecić mleko

o zgrabną sylwetkę wprowadzili-

zsiadłe, będące idealnym dodat-

śmy jogurty pitne z dodatkiem L.

kiem do lekkiego obiadu, bądź

karnityny i inuliny (błonnika) – JO

też

napojem

GO! Slim o smaku egzotycznym

na gorące dni. „Jovi proponuje

i ananasa z  limetką w  butelkach

swoim konsumentom zsiadłe

250 g” – przekonuje Krzysztof

orzeźwiającym

mleko o tradycyjnej recepturze.

Jankowski, Prezes Zarządu JOGO

Produkt przypomina mleko zsiadłe przygo-

(9,8%), Danone (8,6%) i Mlekovita (8,1%).

– Łódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej. Lactalis,

towane w domu, o klasycznym smaku i kon-

Szczegółowe informacje dotyczące marek

producent marki Jovi również wprowadził na

systencji. Jest to niekwestionowany lider

kefirów najczęściej spożywanych przez Po-

rynek nowość w kategorii jogurtów pitnych.

sprzedaży w swojej kategorii” – zachęca Be-

laków w wieku 15-75 lat przedstawia tabela

ata Telega, Brand Manager w firmie Lactalis

(TOP 10 KEFIR).

TOP 10 Kefir

Polska, odpowiedzialna za markę Jovi.

Sekrety jogurtu

kwiecień '09 – marzec '10 Krasnystaw

15,2%

garskim. To lekkostrawny i bardzo odżywczy

Bakoma

13,5%

Kefir został odkryty w górach Kaukazu

napój na bazie mleka. Hamuje rozwój bakterii

Zott

9,8%

przez pasterzy, którzy zauważyli, że mleko

w jelitach oraz podobnie jak kefir korzystnie

Danone

8,6%

przechowywane w skórzanych workach

wpływa na przewód pokarmowy. Polecany

Mlekovita

8,1%

bądź

fermentuje,

jest dla osób, które nie lubią mleka, oraz któ-

Piątnica

7,6%

dzięki czemu powstaje orzeźwiający na-

rych organizm go nie toleruje. Są idealnym

pój. Teraz kefir produkowany jest w trakcie

i równie wartościowym zamiennikiem. Jo-

Kościan

5,9%

procesu fermentacji przy udziale bakterii.

gurty powinny być również często spożywa-

Łowicz

5,9%

Napój ten ma duże wartości odżywcze,

ne przez kobiety w ciąży, dlatego warto takie

Włoszczowa

5,1%

szczególnie polecany jest dla osób mających

klientki zachęcać do jego zakupu. Dla nich to

Inne

3,5%

problemy żołądkowe, bądź zażywających

samo zdrowie, a dla detalisty czysty zarobek.

Fermentacja – na zdrowie!

dębowych

beczkach

Jogurt inaczej zwany jest też mlekiem buł-

źródło: MillwardBrown SMG/KRC

29


kategorie produktów ZDANIEM PRODUCENTA Ewa Gromadzka Kierownik Działu Marketingu, Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL” Jogurty to bardzo popularna wśród konsumentów kategoria produktowa. W przypadku tego segmentu można mówić o sezonowości, która przejawia się wzmożonym popytem na jogurty pitne w okresie wiosenno-letnim. Najbardziej popularnym od lat smakiem jogurtów jest truskawka, posiadająca największy udział w volumenie sprzedaży. Jednak ze względu na bardzo bogatą ofertę rynku jogurtów, klient poszukuje nowości, nowych smaków, opakowań, produktu z dodatkami. Dlatego coraz bardziej popularne stają się jogurty probiotyczne. Jednak przede wszystkim wyznacznikiem popularności jogurtu jest jego jakość, smak oraz opakowanie. Dlatego też na wiosnę wzbogaciliśmy ofertę jogurtów Milko o nowe – bardzo atrakcyjne smaki deserowe: waniliowy, czekoladowy, tiramisu oraz stracciatella w poręcznych butelkach kartonowych o pojemności 250 ml. Natomiast jeśli chodzi o opakowania – klienci poszukują opakowań estetycznych, praktycznych i wygodnych w użyciu – ma to szczególne znaczenie w przypadku jogurtów pitnych, takich jak nasze Milko –jest to produkt do zabrania na spacer, wycieczkę za miasto, do pracy, czy do szkoły. Chcąc uczynić markę Milko jeszcze bardziej atrakcyjną i wygodną dla konsumenta, dokonaliśmy zmiany w opakowaniu jogurtów Milko poprzez usunięcie membrany oddzielającej nakrętkę od produktu – co sprawiło, że otwieranie stało się łatwiejsze. Dzięki temu odnotowaliśmy dwukrotny wzrost sprzedaży jogurtów Milko.

w niej lecytynę i witaminy z grupy B, dlatego warto zachęcać do jej kupowania. Należy podkreślić również, że maślanka jest łatwiej trawiona niż mleko słodkie. Regularne jej spożywanie korzystnie wpływa na wydzielanie soków trawiennych i pracę jelit. Na rynku dostępne są różne rodzaje smakowych maślanek, które urozmaicają codzienną dietę o smaki brzoskwini, wiśni czy pieczonych jabłek. Również samodzielnie można przyrządzić smakowy napój z maślanki dodając do niej na przykład zmiksowane owoce. To idealny pomysł na orzeźwienie w upalny letni dzień. Dlatego posiadając w  ofercie sklepu maślanki, warto również dysponować świeżymi, bądź mrożonymi owocami.

„Napój ten kojarzy się konsumentom z wygod-

jest propozycja Jogurtów Pitnych 0%. Wypro-

ną i orzeźwieniem, jogurtem, który doskonale

dukowane z obniżoną zawartością tłuszczu

TOP 10 JOGURT

gasi pragnienie. Ważnym elementem wpływa-

(tylko 0,05%), bez dodatku cukru odznaczają

jącym na wybór jest konsystencja, gładka i le-

się pełnią smaku i aromatu. Nowe Jogurty

kwiecień '09 – marzec '10

jąca. Najistotniejszy jednak jest smak i płynąca

Pitne 0% dostępne będą butelkach 250 g

z niego przyjemność picia, które wywodzą się

w czterech wariantach smakowych: apetycz-

z delikatności i aromatyczności jaką oferuje

na truskawka, aromatyczna wanilia, słoneczna

jogurt pitny. Absolutną innowacją rynkową

pomarańcza – mango oraz tropikalny ananas

Jogobella – Zott

22,5%

Serduszko – Zott

8,4%

Gratka – Danone

7,6%

Jogurt Naturalny – Bakoma

6,0%

7 zbóż – Bakoma

6,0%

Jogurt Naturalny – Danone

5,7%

wartość energetyczną produktu, natomiast

Bakuś – Bakoma

5,7%

dodatki zbóż czy płatków wzbogacają jogurt

Activia – Danone

5,5%

o błonnik pokarmowy.

Jogurt Pitny – Danone

5,2%

Danone (pozostałe marki)

5,2%

– kokos” – dodaje Beata Telega. reklama

Wszelkie dodatki smakowe podnoszą

Z badania TGI przeprowadzonego przez Instytut MillwardBrown SMG/KRC w okresie od kwietnia 2009 do marca 2010 roku wynika, że spożywanie jogurtów deklaruje

Napoje mleczne, o których była mowa

75,2% Polaków w wieku 15-75 lat. Większość

w artykule, są produktami polecanymi przez

konsumentów (27,3%) spożywa je 2 razy

specjalistów ds. żywności i żywienia oraz

w tygodniu. Najczęściej spożywaną marką

grono medyczne. Polscy konsumenci to lu-

jogurtów wśród respondentów, którzy za-

dzie zapracowani. Często brakuje im czasu

deklarowali ich spożywanie była: Jogobel-

na zadbanie o siebie i swoje zdrowie. Dla-

la – Zott (22,5%). Szczegółowe informacje

tego też chwytają z półek sklepowych pro-

dotyczące marek jogurtów najczęściej spo-

dukty, które uzupełniają braki w codziennej

żywanych przez Polaków w wieku 15-75 lat

diecie. Również w związku z panującą modą

przedstawia tabela (TOP 10 JOGURT).

na zdrowe odżywianie się rynek produktów

Maślane korzyści

mlecznych z pewnością nie jest zagrożony kryzysem. Producenci dostarczają na półki

Maślanka jest jednym z produktów ubocz-

sklepowe liczne nowości oraz tradycyjne,

nych przemysłu mleczarskiego. Powstaje

sprawdzone smaki napojów mlecznych, tak

podczas produkcji masła ze śmietany lub

by konsument, a co za tym idzie również

śmietanki. Wykorzystuje się ją do produkcji

detalista byli zadowoleni. Warto więc dać

twarogów i serków, ale także jako samodziel-

się ponieść nurtowi mlecznej rzeki, z którą

ny napój. Regularne picie maślanki wzmac-

z pewnością przypłyną zyski.

nia układ nerwowy ze względu na zawarte

30

źródło: MillwardBrown SMG/KRC

Monika Dawiec


Odkryj

UROKI ŻYCIA bez potu

Uwaga, promocja! Wejdź na www.etiaxilpromocje.pl i sprawdź, jak to działa!

Zbliżają się coraz cieplejsze dni, więc potrzebujemy doskonałego zabezpieczenia przed nieprzyjemnym zapachem. Gdy dotychczasowy dezodorant nie daje rady, warto sięgnąć po Etiaxil. To nasza najlepsza broń w walce z potem! To nie jest zwykły antyperspirant, ale zaawansowany regulator pocenia. Już dwie-trzy aplikacje w tygodniu wystarczą, by pozbyć się problemu na siedem dni. Etiaxil został opracowany według unikalnej, opatentowanej i klinicznie potwierdzonej receptury. Preparat jest dobrze tolerowany, nie podrażnia skóry, bo nie zawiera konserwantów i substancji zapachowych. Można go kupić w aptekach oraz na www.aspen.net.pl

Aspen Distribution Sp. z o.o., ul. Promyka, Warszawa, www.aspen.net.pl; produkty@aspen.net.pl


kategorie produktów

Zarobkowy instant Szybkość w przygotowaniu oraz coraz lepsza jakość decydują o powiększającym się gronie wielbicieli potraw instant. A co za tym idzie – zwiększeniu zysków dla detalisty.

Zupy w proszku kwiecień '09 – marzec '10 Winiary

43,7%

Knorr

29,5%

po zalaniu gorącą wodą. Występują

Amino

18,9%

po II wojnie światowej. Japończyk Momofuku

w wielu rodzajach, mogą być pikantne

Kucharek

6,9%

Ando widząc kolejkę oczekujących na zupę

lub łagodne, o zróżnicowanych smakach.

Delecta

4,7%

sojową z makaronem, postanowił stworzyć

Ważną informacją dla detalistów jest fakt,

Cykoria

2,5%

produkt tego typu, aczkolwiek szybki i prosty

że popularne wśród konsumentów są wciąż

Inne

0,6%

w przygotowaniu, który jednocześnie pomógł-

tradycyjne polskie smaki, jak na przykład

by w walce z niedoborem żywności w cza-

barszcz czerwony, barszcz biały czy żurek.

Pomysł na błyskawiczne zupki pojawił się tuż

źródło: MillwardBrown SMG/KRC

sach powojennych. I tak, po licznych próbach,

Z badania TGI przeprowadzonego przez

wym w tych placówkach wzrosła o 2,6%. Na

w 1958 roku powstała zupa błyskawiczna, któ-

Instytut MillwardBrown SMG/KRC w okresie

drugim miejscu uplasowały się średnie skle-

rą wystarczyło jedynie zalać gorącą wodą.

od kwietnia 2009 do marca 2010 roku wyni-

py spożywcze (24,5%), gdzie sprzedaż zma-

ka, że spożywanie zup w proszku deklaruje

Z proszku – pyszna zupa

lała o 1,1%. Trzecie miejsce przypadło ma-

38,7% Polaków w wieku 15-75 lat. Najczę-

łym sklepom spożywczym (17%), w których

Zupy instant, czyli z angielskiego natych-

ściej spożywanymi markami zup w proszku

sprzedaż tego typu produktów również zma-

miastowe, błyskawiczne – są gotowe do

wśród respondentów, którzy zadeklarowali

lała, ale jedynie o 0,5%. Najmniej pieniędzy

zjedzenia bez zagotowania, w kilka minut

ich spożywanie były: Winiary (43,7%), Knorr

za zupy instant klienci zostawiają w hiper-

(29,5%) i Amino (18,9%). Najwięcej spośród

marketach (13,6%), gdzie sprzedaż w ujęciu

badanych Polaków w wieku 15-75 lat (31,1%)

wartościowym zmalała o 0,6%.

reklama

spożywa zupy w proszku 2-3 razy w miesiącu. Szczegółowe informacje dotyczące marek zup w proszku najczęściej spożywanych

Wśród zup instant na rynku wyróżnić można

przez Polaków w wieku 15-75 lat przedsta-

zupy chińskie (nudle). Przeważnie są z makaro-

wia tabela.

nem i dodatkową saszetką przypraw. W sma-

Z raportu Nielsena (kwiecień 2009 – ma-

32

Chińskie nudle

kach konsumenci mogą przebierać do woli.

rzec 2010) wynika, że sprzedaż w ujęciu

Według badań Nielsena w okresie kwie-

wielkościowym zup instant wynosi ponad

cień 2009 – marzec 2010 wielkość sprzeda-

20 tys. kg, natomiast jej wartość to 249 tys.

ży zup chińskich wyniosła prawie 36 tys. kg

zł. Badania wskazują spadek kategorii zup

i w porównaniu z rokiem poprzednim zma-

instant w ujęciu ilościowym (o 3,9%) i war-

lała o 0,3%. Zdecydowanie większą popu-

tościowym (o 0,7%). Konsumenci najwięcej

larnością wśród tego rodzaju zup gotowych

tego typu zup kupują w torebce, i sprzedaż

cieszyły się te w torebce foliowej (98,5%),

ich w ujęciu ilościowym i wartościowym ro-

natomiast plastikowe kubeczki to tylko 1,5%

śnie. Na drugim miejscu utrzymują się zupy

wielkości sprzedaży zup chińskich. Wartość

instant w słoikach, chociaż ich popularność,

sprzedaży w tym segmencie zup gotowych

w porównaniu do poprzedniego badanego

wyniosła w okresie kwiecień 2009 – marzec

okresu (kwiecień 2008 – marzec 2009), zde-

2010 ponad 401 tys. zł.

cydowanie zmalała – w ujęciu ilościowym

Nielsen (na podstawie badań z okresu

o ponad 14%, natomiast ujęciu wartościo-

kwiecień 2009 – marzec 2010) podaje, że

wym o 3,7%.

konsumenci najczęściej nabywają zupy chiń-

Jak podaje Nielsen (kwiecień 2009 – ma-

skie w supermarketach (38,4%) oraz średnich

rzec 2010) konsumenci najwięcej pieniędzy

sklepach spożywczych (22,3%). Rzadziej za-

za zupy instant zostawiają w supermarke-

glądają w tym celu do małych sklepów spo-

tach (31,6%) i sprzedaż w ujęciu wartościo-

żywczych (16%) i hipermarketów (11,5%).


kategorie produktów Te trzeba zagotować

pach spożywczych (23%), rzadziej w ma-

wane są one w większości z naturalnych

Zupy w proszku do zagotowania są równie

łych sklepach spożywczych (18,5%), dużych

składników i skomponowane w różnych

proste w przyrządzeniu jak opisywane wcze-

sklepach spożywczych (14,4%) i hipermar-

wariantach smakowych. Wykorzystywane są

śniej zupy instant, jednak ich przygotowanie

ketach (12,5%). Na podstawie badań Niel­

jako ważny składnik wielu potraw, bądź też

zajmuje troszkę więcej czasu niż innych

sena (kwiecień 2008 – marzec 2009 oraz

dodatek do obiadu oraz sałatek. Właściciele

zup błyskawicznych. Najpierw proszek

kwiecień 2009 – marzec 2010) sprzedaż zup

sklepów, by zwiększyć zysk, nie mogą o nich

należy rozpuścić w zimnej wodzie, a na-

do zagotowania zmalała w średnich skle-

zapominać. Konsumenci stosują je często do

stępnie całość zagotować. Oczywiście

pach spożywczych (o 1,2%), małych skle-

makaronów, pottraw mięsnych, ale także do

jeżeli poświęci się „staniu przy garnkach”

pach spożywczych (o 0,6%) i nieznacznie

ryb czy warzyw. Nadają doskonały smak po-

troszkę więcej czasu niż 5 minut, zupy tego

w hipermarketach (o 0,1%), natomiast zwięk-

trawie, do której są podane, i co najważniej-

typu można urozmaicić według własnych

szyła się w supermarketach (o 1,6%) i dużych

sze ich przygotowanie zajmuje nie więcej

potrzeb smakowych dodając ulubione przy-

sklepach spożywczych (o 0,3%).

niż 5 minut.

prawy, co zajmie i tak dużo mniej wolnych chwil niż gotowanie zupy „od podstaw”.

Z badania TGI przeprowadzonego przez

Sosy w proszku

Instytut MillwardBrown SMG/KRC w okre-

Dlatego też, warto udostępniać na półkach

Oprócz zup, które można spożyć tuż po

sie od kwietnia 2009 do marca 2010 roku

sklepowych, obok zup do zagotowania róż-

zalaniu gorącą wodą, na rynku jest również

wynika, że spożywanie sosów w proszku

nego typu przyprawy. Popularne wśród kon-

bogata oferta sosów w proszku. Produko-

deklaruje 46,8% Polaków w wieku 15-75 lat.

sumentów są tradycyjne polskie smaki, jak

reklama

na przykład barszcz czerwony, barszcz biały czy żurek. Z badania TGI przeprowadzonego przez Instytut MillwardBrown SMG/KRC w okresie od kwietnia 2009 do marca 2010 roku wynika, że spożywanie zupek instant w torebkach deklaruje 37,6% Polaków w wieku 15-75 lat. Najczęściej spożywanymi markami zupek instant w torebkach wśród respondentów, którzy zadeklarowali ich spożywanie były: Gorący Kubek – Knorr (35,5%), Zupa błyskawiczna Amino (23%) i Vifon (19,3%). Najwięcej spośród badanych Polaków w wieku 15-75 lat (30,3%) spożywa zupy instant w  torebkach 2-3 razy w miesiącu. Nielsen podaje, że zupy do zagotowania to jedyna z kategorii zup, której sprzedaż w ujęciach ilościowym i wartościowym wzrosła (według badań z okresów: kwiecień 2008 –  marzec 2009 i kwiecień 2009 – marzec 2010).

W najnowszych badaniach Nielsen

informuje, że Polacy zjedli ponad 41 tys. kg zup do zagotowania, za co zapłacili 306 tys. zł. Zdecydowanie największą popularnością wśród konsumentów w tej kategorii, w przeciwieństwie do zup w kartonie, cieszą się zupy w torebce. Ich sprzedaż w ujęciu ilościowym to 99,9%, a w ujęciu wartościowym 99,8%. Nielsen podaje, na podstawie badań lokalizacji sprzedaży w ujęciu wartościowym z okresu kwiecień 2009 – marzec 2010, że Polacy najczęściej kupują tego typu zupy w supermarketach (31,7%) i średnich skle-

33


kategorie produktów ZDANIEM PRODUCENTA Beata Bednarek Group Product Manager w Dziale Wyrobów Kulinarnych, Nestlé Polska Polacy chętnie sięgają po zupy w torebkach w okresach przedświątecznych. Dowodem na to jest stale rosnąca w tym czasie penetracja kategorii. Liderem na rynku zup w torebkach jest marka WINIARY, która od lat oferuje produkty najwyższej jakości, dostosowane do potrzeb konsumentów. W ostatnim roku marka wprowadziła nowa linię zup Bukiet Warzyw WINIARY, która charakteryzuje się dużymi kawałkami warzyw i obecnością błonnika, bez konserwantów i dodatku glutaminianu sodu. Zupy z torebki równie często stanowią dopełnienie domowych zup. Polacy dodają je, by poprawić smak, kolor, doprawienie czy konsystencję swojej zupy. Zupy z torebki WINIARY są dobrą bazą, która daje gwarancję, że zupa znów będzie pyszna. Najczęściej spożywanymi markami sosów

rek najczęściej spożywanych przez Polaków

zbilansować codzienną dietę.” Wojciech Tom-

w wieku 15-75 lat sosów w proszku przedsta-

czak z Unilevera, dodaje, że „nasze codziennie

wia tabela.

odżywianie się powinno być zróżnicowane i te

Zdrowe z proszku

właśnie produkty mogą być wartościową częścią dobrze zbilansowanej diety. Zupy można

Wbrew powszechnie krążącym informa-

jeść każdego dnia – są niskokalorycznym po-

cjom, zupy błyskawiczne oraz wszelkie dania

siłkiem dostarczającym cennych składników

instant nie są niezdrowe. Wynika to z faktu,

pokarmowych. Wszystko jest sprawą bilansu.

że wysuszony i szczelnie zamknięty proszek

Każdy pokarm w zbyt dużej ilości zaszkodzi

ma dłuższy termin przydatności, nawet bez konserwantów. Podstawowymi składnikami

sosy w proszku

tego typu produktów są specjalnie dobrane

kwiecień '09 – marzec '10

warzywa i przyprawy, które podlegają proce-

Winiary

44,8%

Knorr

34,1%

Kucharek

11,1%

Amino

10,5%

Dzięki niej zupy zachowują część witamin. De-

Kamis

8,6%

taliści, by przekonać klienta do zakupu tego

Inne

sowi suszenia. Teoretycznie podczas takiego procesu większość witamin zanika, jednak niektórzy producenci mają na to swoje sposoby. Istnieje metoda suszenia zwana liofilizacją.

0,7 źródło: MillwardBrown SMG/KRC

w proszku wśród respondentów, którzy za-

typu produktu w proszku, powinni zwracać

deklarowali ich spożywanie były: Winiary

uwagę na fakt, że aby dodać takim zupom

(44,8%) i Knorr (34,1%)). Najwięcej spośród

wartości odżywczych, można je wzbogacać

(nawet woda), dlatego ważne jest, by umie-

badanych Polaków w wieku 15-75 lat (36,2%)

również o inne witaminy i sole mineralne. Pro-

jętnie bilansować swoją dietę spożywając

spożywa sosy w proszku 2-3 razy w miesią-

ducenci, chociaż podkreślają niewielki wpływ

różnorodne posiłki, dostarczające wszystkich

cu. Szczegółowe informacje dotyczące ma-

„mody na zdrowe odżywianie” na segment

niezbędnych składników żywieniowych.”

zup w proszku w porównaniu z innymi katereklama

goriami spożywczymi, to jednak wychodzą

oby dobrze wypromować!

naprzeciw trendom pro-zdrowotnym. Monika

Analizę promocji omawianych produktów

Jusińska Zbiegniewska, Marketing Manager

przedstawia Tomasz Łapacz, Market Analyses

w Dziale Wyrobów Kulinarnych Nestle Polska

Manager z firmy FOCUS Research, która mo-

potwierdza, że „na wszystkich opakowaniach

nitoruje działania promocyjne w gazetkach

zup instant marki WINIARY konsumenci znaj-

handlowych 166 sieci handlowych wszyst-

dą KOMPAS ŻYWIENIOWY® zawierający infor-

kich formatów.

macje o wartościach odżywczych produktu,

Wśród przeszło 60 sieci segmentu hiper-

a także wskaźnik GDA, który podpowiada,

marketów, supermarketów, dyskontów, Cash

jakie jest wskazane dzienne spożycie poszcze-

& Carry oraz hurtu firma odnotowała w 2010

gólnych składników tego produktu. Wszystkie

roku ponad 6,5 tys. promocji produktów go-

te informacje pomogą konsumentom dbają-

towych typu sosy, zupki w torebce i buliony

cym o prawidłowe odżywianie odpowiednio

w kostce. Omawiane produkty najczęściej

ZDANIEM PRODUCENTA Małgorzata Hiller Product Manager w Dziale Wyrobów Kulinarnych, Nestlé Polska Sałatki należą do najbardziej lubianych i popularnych „dań” Polaków – regularnie pojawiają się w 91% gospodarstw domowych, średnio 12 razy w miesiącu. Rosnąca popularność gotowych sosów sałatkowych wynika z braku biegłości polskich konsumentek w przygotowywaniu takich sosów od podstaw. W przeprowadzanych badaniach panie domu wskazują, że czują się niepewnie w tym obszarze, nie wiedząc, jakie zioła łączyć ze sobą lub jak dobierać warzywa. Dlatego szukają wsparcia i inspiracji w tym zakresie, chętnie sięgając po gotowe sosy sałatkowe. Rynek sosów sałatkowych jest bardzo perspektywiczny również z uwagi coraz większą wagę, jaką panie domu przywiązują do tego, by ich codzienna dieta była dobrze zbilansowana. W konsekwencji warzywa coraz częściej zajmują stałe miejsce w naszych posiłkach, a wraz z nimi potrzeba inspiracji, w jaki sposób je przygotować lub urozmaicić. Rynek gotowych sosów sałatkowych cechuje duża sezonowość, z najwyższą sprzedażą w miesiącach wiosennych i letnich.

34


kategorie produktów ZDANIEM DETALISTY Elżbieta Matuszewska Właścicielka sklepu spożywczego Zbyszko, ul. Staszica 26, Poznań W moim sklepie zdecydowanie najlepiej sprzedają się zupy błyskawiczne Amino z makaronem. Również dużą popularnością cieszą się zupy z firmy Vifon. Kiedyś dobrze sprzedawały się gorące kubki z Knorra, teraz jednak zauważyłam, że klienci już coraz mniej się nimi interesują. Spośród sosów w proszku również prym wiedzie firma Amino, na drugim miejscu Knorr. Największą popularnością cieszy się sos pieczeniowy ciemny. Klienci kupujący produkty instant to przeważnie młodzi ludzie, w większości studenci.

Monika Jusińska–Zbiegniewska stwierdza, że tendencja ta prawdopodobnie się utrzyma – sprzyja temu rosnące tempo życia Polaków, na które ten produkt jest odpowiedzią. Duża perspektywa rozwoju tego rynku wynika również ze zmian w rozkładzie dnia Polaków. Nasz czas pracy wydłużył się do godziny 17.00 – 18.00. Jednocześnie nie mamy jeszcze zwyczaju wychodzenia w czasie pracy na posiłek na zewnątrz, poza

promowane były w segmencie supermar-

W każdej z kategorii w badanej grupie

biuro. W konsekwencji poszukujemy gorą-

ketów (prawie 50% udziału). Fixy do potraw

produktowej pierwsze dwa miejsca należały

cych, obiadowych przekąsek, które można

pojawiały się najczęściej w drugiej badanej

do Unilevera i Nestle. Unilever zajął pierw-

spożyć w biurze, często nawet przy biurku.

grupie produktów (21,7% udziału).

szą pozycję w promocjach sosów w toreb-

Cały czas jest to jednak produkt sezonowy.

Fixy do potraw w torebce, które miały naj-

kach (45,9%) oraz zup w torebkach (55,4%).

Zupy instant szczególnie dobrze sprzeda-

więcej promocji w badanej grupie, pierwszą

Jedynie w kategorii fixów do potraw Nestle

ją się w zimnych, zimowych miesiącach.

pozycję w aktywności promocyjnej zajęły

dominowało, uzyskując 54% udział w liczbie

Najwyższa sprzedaż notowana jest między

w hipermarketach (25,9%), drugą w super-

promowanych artykułów.

grudniem a marcem.

marketach (20,7%). W dyskontach najczęściej pojawiały się zupy do gotowania w torebkach (32,7%).

Chociaż rynek ten charakteryzuje się se-

Prognozy

zonowością, to z pewnością będzie się wciąż

Uwzględniając dane statystyczne, które

rozwijał. Biorąc pod uwagę szybkie tempo

Ponad 85% udział w promocjach należał do

pokazują ciągły rozwój biznesu zup w prosz-

życia Polaków, a z drugiej strony chęć spo-

liderów kategorii: Unilevera i Nestle, z czego

ku, nasuwa się jedno główne pytanie – czy

żywania wysokiej jakości potraw, produkty

Unilever mając 3410 promocji uzyskał przeszło

rozwój tego rynku będzie równie dynamicz-

instant są dobrym sposobem na zarobek dla

50% udział w liczbie promowanych artykułów.

ny w przyszłości?

detalistów.

Monika Dawiec

reklama

35


kategorie produktów

Nasze wielkie włoskie gotowanie Kuchnia włoska jest uwielbiana przez tysiące ludzi na całym świecie. W przygotowaniu dania słonecznej Italii są dosyć szybkie i proste, a jednocześnie ciekawe i różnorodne smakowo. Konsumenci gustują w różnego rodzaju makaronach, oliwach oraz przyprawach do włoskich potraw. I warto na tym zarobić.

ZDANIEM PRODUCENTA Dorota Liszka Manager ds. Komunikacji Korporacyjnej Grupy Maspex Wadowice

Polacy chociaż wysoko cenią rodzime po-

potraw makaronowych jest przede wszyst-

trawy, to jednak dzięki coraz częstszym po-

kim szybkość przygotowania, co w dzisiej-

dróżom oraz chęci nowych doznań smako-

szych czasach jest szczególnie dobrze po-

wych, próbują kuchni z różnych stron świata.

strzegane.

Wśród konsumentów można zauważyć

Należy również dostrzec istotną rolę, jaką

modę na włoskie gotowanie. Potwierdza to

w popularności kuchni włoskiej, pełni maka-

Paweł Wojnicz, Regionalny Kierownik Sprze-

ron. Potwierdza to Marek Feruś, Wiceprezes

daży – Makarony Bartolini.

W swojej ofercie mamy takie makarony, jak spaghetti, lasagne, cannelloni, czy pene, czyli kształty pasujące do typowych i znanych potraw włoskich. Jednym z bardziej popularnych dań makaronowych w Polsce jest właśnie spaghetti. Mamy również bardzo szeroką ofertę makaronów generalnie pasujących do drugich dań, które można podawać z różnego rodzaju sosami oraz innymi dodatkami. Są to np.: fale, świderki itd., które również idealnie pasują do kuchni włoskiej.

Jak to jest we Włoszech?

Zarządu Grupy Makarony Polskie – „znajo-

W różnych regionach Włoch kuchnia zmie-

„W Polsce zaczyna rozwijać się tzw. tury-

mość włoskich potraw nie ogranicza się już

nia się. Na północy przeważa ryż i polenta,

styka kulinarna. Oznacza to, że ludzie poszu-

wyłącznie do popularnej pizzy, spaghetti bo-

częściej też stosuje się masło, a na południu

kują nowych smaków i inspiracji w kuchni.

lognese czy lasagne. Symbolem tamtejszych

dominuje makaron i oliwa. Każdy region oraz

Warto zauważyć, że coraz częściej w rozmo-

potraw nie jest już tylko szynka parmeńska,

wiele włoskich miast ma swoje tradycyjne

wach towarzyskich na temat modnego i no-

mozzarella czy parmezan. Na polskich sto-

przysmaki. W Rzymie kelner poleci na pewno

woczesnego stylu życia króluje znajomość

łach z powodzeniem pojawiły się bruschetta,

Abbacchio (jagnięcina w białym winie z roz-

kuchni, szczególnie kuchni włoskiej. Stanowi

pesto, risotto, polenta, gnocchi, pierożki ra-

marynem), Genua słynie z pasty alla Genove-

ona klasykę smaku, a to co klasyczne zawsze

violi lub tortellini, warzywna zupa minestro-

se, a w Parmie trzeba spróbować tradycyjnej

jest modne” – mówi Paweł Wojnicz.

ne, włoska tarta, panna cotta. W niemalże

włoskiej szynki – prosciuto crudo, w Emilia-

Podobne zdania na temat włoskiej mody

każdej kawiarni zdecydowanym numerem

-Romania popularny jest parmezan (czyli Par-

kulinarnej mają inni znani producenci maka-

jeden wśród deserów jest włoskie tiramisu.

migiano), natomiast Lombardia znana jest

ronów, oliw oraz przypraw. Grzegorz Nicpoń,

Trzeba przyznać, że wbrew roszczeniom

z Minestrone (tradycyjnej zupy warzywnej).

Dyrektor ds. Handlu i Marketingu, Goliard,

Francuzów do miana najlepszych kucharzy

Włosi wyspecjalizowali się głównie w potra-

stwierdza, że moda na włoską kuchnię do

na Starym Kontynencie, Włosi niczym im nie

wach mącznych, ale również rybnych i owo-

Polski dotarła dosyć późno, mimo to potrawy

ustępują, a kuchnia włoska jest po prostu

cach morza. W każdym miejscu w Italii zjemy

takie jak spaghetti czy pizza zyskały ogrom-

smaczna, zdrowa i niezbyt droga. Dlatego

pyszną pizzę, a także tradycyjne i wyśmienite

ną popularność wśród konsumentów. Zaletą

tak dobrze wpisała się w polskie gusta.”

spagethii oraz inne odmiany makaronów.

36


kategorie produktów Mak aronowe porady Makaron to produkt, który zostaje wytwo-

ZDANIEM PRODUCENTA Bartosz Fajfur Dyrektor Sprzedaży CMC Sp. z o. o.

rzony z zagniecionego ciasta z mąki, wody, soli oraz niekiedy jaj. Następnie ciasto rozwałkowuje się i kroi nadając różnorodne formy. Kształtów makaronów jest bardzo dużo, ale te najpopularniejsze, zwłaszcza w Polsce to: • spaghetti – długi i cienki makaron, podawany najczęściej z mięsem i sosem pomidorowym, • lasagne – duże płaty ciasta różnej wielkości, zazwyczaj używane do przekładania z sosem beszamelowym, mięsem i serem, • cannelloni – to makaron w kształcie „rurek” o średnicy 2–3 cm i długości ok. 10 cm, który przeważnie nadziewany jest różnymi rodzajami farszu,

Produkcja oliwy z oliwek jest procesem wieloetapowym, jednak dla zachowania cennych właściwości pozyskanego tłuszczu istotne jest, aby przebiegała w jak najkrótszym czasie. Zebrane oliwki umieszcza się w specjalnych pojemnikach, zabezpieczających im dopływ powietrza oraz gwarantujących brak uszkodzeń miąższu. Oliwki po zbiorze niezwłocznie przewozi się do miejsca tłoczenia, gdyż owoce nie powinny być przechowywane dłużej niż 24 godziny. Po dostarczeniu w to miejsce oliwki przechodzą przez strefę wentylacji, gdzie prąd powietrza oddziela liście, które towarzyszą owocom po zbiorach. Następnie oliwki są myte, aby wyeliminować wszelkie zabrudzenia i nieczystości. Proces wyodrębniania oliwy przeprowadza się w dwóch etapach: tłoczenia i ekstrakcji. Pierwszym etapem jest rozgniatanie owoców za pomocą specjalnych pras i zgniataczy, które powodują rozpadanie się oliwek na części. Celem tego etapu jest otrzymanie masy składającej się z cząstek miąższu i pestek, co pomoże później oddzielić części stałe od części płynnych owocu. Świeżo wytłoczoną oliwę przelewa się do specjalnych naczyń: kadzi lub ceramicznych amfor i przechowuje do czasu sprzedaży. Najlepsze opakowanie dla oliwy z oliwek to ceramika i szkło, ale także opakowania z poliestru. To ostatnie, dzięki niskim kosztom produkcji, istotnie wpływają na niższą cenę detaliczną oliwy w sklepie. Ważna jest również temperatura przechowywania oliwy. Najkorzystniejszymi warunkami do przechowywania oliwy są temperatury między 15-18 °C i brak nasłonecznienia. reklama

• muszelki – makaron przypominający kształtem małe muszelki, może być stosowany do zapiekanek makaronowych, • świderki – to „zakręcony” makaron, średniej grubości, dodawany przeważnie do zup bądź sałatek, • nitki – są zazwyczaj krótkie i cienkie, chociaż mogą występować w różnej grubości, używane przez konsumentów najczęściej do rosołu, • kokardki – jak sama nazwa mówi makaron kształtem przypomina kokardki, jest

Dusza włoskiej kuchni

Od przeszło 130 lat

firma Barilla dzieli się ze swoimi klientami smakiem prawdziwego włoskiego makaronu. Makaronu, spełniającego surowe reguły ustanowione przez dawnych mistrzów rzemiosła. Dotyczy to nie tylko składników, którymi od wielu lat nieodmiennie są pszenica durum i woda, lecz także czasu i sposobu suszenia oraz barwy, będącej wyznacznikiem jakości pasty. Charakterystyczny żółty kolor to efekt doskonałej jakości składników oraz przestrzegania ściśle określonych receptur przechowywanych w Barilli od czasu, gdy była jeszcze małą, parmeńską manufakturą. Zasady te ustanowiono nie bez powodu, wpływają one bowiem na smak i wygląd makaronu, a to z kolei przekłada się na całość potrawy.

bardzo ozdobny i używany na przykład do sałatek, • łazanki – to niezbyt duże kwadraty ciasta, dodawane są do zup, bądź też potraw z pieczarkami i kapustą. Spaghetti i lasagne to tylko niektóre z najpopularniejszych dań włoskich zawierających makaron. Podstawą idealnego dania tego typu jest dobór odpowiedniego rodzaju makaronu. To typowy składnik włoskiej kuchni. Marta Martys, Marketing Manager firmy Barilla Poland, słusznie zauważa, że we Włoszech istnieje ok. 300 rodzajów makaronów i przeciętny konsument mógłby zadać pytanie: po co aż tyle? Jednak różne kształty makaronu, mimo tej samej receptury zastosowanej do ich produkcji, pasują do różnych sosów. Marek Feruś podpowiada detalistom, jakie makarony do dań włoskich warto zaoferować w sklepie, aby móc na nich jak najlepiej zarobić: „Wśród produktów z oferty Grupy Makarony Polskie, które mogą być wykorzystane Barilla Poland Sp. z o.o. ul. Poleczki 23, 02-822 Warszawa Telefon: (+48) 22 335 21 50 – 59, Fax: (+48) 22 335 21 51, E-mail: info@barilla.pl, www.wasa.pl

37

Oryginalna włoska pasta,

przyrządzona z najlepszych składników, na bazie tradycyjnej receptury, to magnes, który przyciągnie Klientów do Twojego sklepu. Wystarczy raz skosztować makaronu Barilla, by stać się miłośnikiem kulinarnej sztuki Italii. Udostępnij swoim Klientom pełną gamę produktów Barilla, pozwól rozkoszować się prawdziwym włoskim smakiem.


kategorie produktów ZDANIEM DETALISTY Justyna Gwiazda Ekspedientka ze sklepu spożywczego Jacek, ul. Bodycha 112/6, Warszawa W naszym sklepie spośród makaronów najlepiej sprzedają się produkty Lubelli. Klienci najczęściej kupują makarony spaghetti, muszelki, pióra i świderki. Mniejszym zainteresowaniem natomiast cieszy się lasagne. Na drugim miejscu klienci wybierają produkty Morimy, przeważnie Makaron Królewski Świderek. Z firmy Bartolini dobrze sprzedają się grubsze wstążki i nitki. Klienci prawie wcale nie interesują się kolorowym makaronem, być może jest za drogi. Jeżeli chodzi o przyprawy przeznaczone do kuchni włoskiej, to oczywiście dużą popularnością cieszą się bazylia i oregano z firmy Kamis oraz tradycyjne przyprawy na przykład pieprz. Klienci coraz chętniej kupują go w wersji kolorowej bądź też ziołowej. Oliwy nie cieszą się zbyt dużym zainteresowaniem w naszym sklepie. Klienci jeżeli już decydują się na taki produkt, to przeważnie kupują oliwę z oliwek firmy Ballester.

Szcz ypta do smaku Kuchnia włoska jest szybka i prosta w przygotowaniu, dlatego ma liczne grono wielbicieli. Włosi do swoich potraw wykorzystują duże ilości warzyw, najczęściej pomidorów oraz różnego rodzaju przyprawy. Mieszanki przyprawowe czy dodatki smakowe doskonale uzupełniają włoskie dania. Bez nich każda z kuchni wiele by straciła. Sylwia Kalska, PR Manager Kamis S.A., poleca oprócz jednorodnych i tradycyjnych

do przygotowania włoskich potraw są m.in.

Klasa oliwy uzależniona jest między inny-

przypraw do włoskich potraw, takich jak

Sorenti Pióra, który świetnie nadaje się do

mi od gatunku oliwek, pory ich zbierania,

bazylia, oregano, pieprz, estragon, tymia-

pesto z suszonymi pomidorami, salsy di po-

momentu rozpoczęcia produkcji oraz prze-

nek, również mieszanki przyprawowe. I tak,

modoro czy arrabiaty, Sorenti Gniazda ide-

prowadzenia procesu wyciskania. Najlepsza

w linii mieszanek przyprawowych Kuchnie

alnie nadaje się do makaronowej pizzy, zaś

to oliwa extra vergine, która powstaje z oli-

Narodowe, Kamis oferuje Przyprawę kuch-

Abak Kolanka, możemy wykorzystać do to-

wek z pierwszego tłoczenia i nie podlega

ni włoskiej, która odzwierciedla charakter

skańskiego sosu z parmezanem i miętą lub

żadnym procesom chemicznym. Jest najbar-

i smak tradycyjnych potraw tego regionu.

podawać z salsa di Alfredo. Natomiast na ba-

dziej naturalnym i najmniej przetworzonym

W ofercie marki Galeo, należącej do spółki

zie popularnego Sorenti Spaghetti możemy

gatunkiem, dlatego nie posiada wad smako-

Kamis S.A., znajdują się również dwie mie-

nie tylko przygotować popularne spaghetti

wych. „Oliwa z oliwek to absolutna podsta-

szanki dedykowane kuchni włoskiej: Przy-

bolognese, ale również spaghetti napolitana,

wa kuchni włoskiej. Włosi cenią ją najbardziej

prawa do Spaghetti GALEO oraz Przyprawa

może też być dobrym dodatkiem marinary

w wersji extra vergine, tzn. z pierwszego tło-

GALEO do Pizzy i Zapiekanek.

na bazie owoców morza, bądź spaghetti alle

czenia. Oliwa z oliwek extra vergine Olitalia

vongole popularnej w Kampanii. Abak Ła-

ma wyrazisty, lekko owocowy smak i najle-

zanki lub Sorenti Wstążki dobrze komponują

piej smakuje „na surowo”, czyli np. jako skład-

się z grzybowymi sosami, ale również mogą

nik dressingu do sałatki” – stwierdza Agniesz-

być idealnym uzupełnieniem sosu putane-

ka Pilarczyk, Brand Manager Index Food.

sca z oliwkami i anchois.”

Jaki sos do makaronu?  Im makaron cieńszy, tym sos powinien być lżejszy

Inny rodzaj to oliwa typu sansa, która po-

 Im makaron jest większy i grubszy,

Produkowanie przeróżnych kształtów ma-

wstaje z wytłoczyn z oliwek. Jest niższej jako-

tym lepiej nadaje się do zapiekania

karonów jest też jedną z metod przyciągnię-

ści niż extra vergine i zawiera niewielką ilość

w piekarniku

cia uwagi konsumenta. Grzegorz Nicpoń,

oliwy z pierwszego tłoczenia. „Osobom, któ-

również podaje kilka sposobów na wyko-

re nie przepadają za intensywnym smakiem

tym przyjmie więcej sosu

rzystanie mnogości kształtów makaronów:

polecamy oliwę z oliwek typu sansa, która

 Im większa powierzchnia

„sosy warzywne, lekkie dobrze komponują

oprócz neutralnego smaku ma uniwersalne

zewnętrzna makaronu uzyskana

się z makaronem typu kokardki (farfalle), sosy

zastosowanie, tzn. nadaje się równie dobrze

dzięki żłobkowaniu, tym więcej

cięższe mięsne ( jako dania główne) świetnie

do spożycia na surowo, jak i do smażenia”

sosu się do niego przyklei;

pasują do rurek, świderków, muszelek, rybne

– dodaje Agnieszka Pilarczyk.

do gładkiego makaronu sos

 Im więcej w makaronie „próżni”,

trudniej się przykleja.

i serowe dobrze smakują ze wstążkami, na-

Na rynku dostępna jest również rafino-

tomiast sos pomidorowy to klasyczny sos do

wana oliwa z oliwek, do której pod koniec

spaghetti. Koneserów zachwycić może smak

procesu przetwarzania dodaje się niewielką

Kuchnia włoska cieszy się dużą popular-

spaghetti z owocami morza, jak również tra-

ilość oliwy z oliwek, dzięki czemu zyskuje ja-

nością. Dania rodem ze słonecznej Italii są

dycyjne włoskie Pesto podane z kokardkami.”

śniejszy kolor. Może być stosowana zarówno

smaczne i niedrogie. Dlatego konsumenci

do sałatek, jak i do smażenia.

szukają na półkach sklepowych produktów,

Śródziemnomorska oliwa

Agnieszka Pilarczyk zauważa również, że w

z których mogą samodzielnie przyrządzić

Omawiając ofertę kuchni włoskiej nie

Polsce niezwykle popularny jest olej z pestek

wyśmienitą włoską ucztę. Aby jak najwięcej

sposób zapomnieć o oliwie, która jest waż-

winogron. Olej ten (np. marki Olitalia) cieszy

zarobić na panującej modzie kulinarnej, war-

nym składnikiem potraw śródziemnomor-

się takim powodzeniem ze względu na swoją

to zaoferować produkty makaronowe, oliwy

skich. Rodzajów oliw mamy na rynku wiele

uniwersalność, delikatny smak, potwierdzo-

czy przyprawy charakterystyczne dla wło-

i różnią się one od siebie przede wszystkim

ne walory zdrowotne oraz niezwykle przy-

skiej kuchni.

jakością.

stępną cenę.

38

Monika Dawiec


wywiad O artykułach POS, ich rodzajach oraz o tym dlaczego tak istotne jest ich umieszczanie w placówkach detalicznych, rozmawiamy z Mariuszem Rutczyńskim, Marketing Managerem, WILLSON & BROWN – WB Sp. z o.o. S.K.A. Proszę opowiedzieć, jak wygląda rynek POS. Odczuł spowolnienie gospodarcze? Można powiedzieć, że spowolnienie gospodarcze ostatnich lat wpłynęło paradoksalnie ożywczo na rynek artykułów POS. Wiele firm zdecydowało się na ograniczenie nakładów finansowych na kampanię ATL,

Czy jest zapotrzebowanie na nowe produkty?

snych technologii z łatwością przyciągną uwagę klienta. Niezależnie jednak od wiel-

Z jednej strony klienci szukają tańszych,

kości miejsca sprzedaży, należy tworzyć roz-

mniej standardowych rozwiązań, z drugiej

wiązania POS, które będą spójne z key-visu-

W związku z tym, że blisko 70% klientów

zaś coraz śmielej przekonują się do nowych

alem marki oraz harmonijnie wkomponują

podejmuje decyzje o kupnie w sklepie, wiele

technologii wykorzystujących systemy zinte-

się w architekturę wnętrza sklepu.

koncernów postanowiło skorzystać z szansy,

growanej komunikacji cyfrowej, w tym POS-

jaką daje bezpośredni kontakt konsumenta

TV. Produkcja ekspozytorów z wbudowany-

z produktem. Analizując rynek w roku 2009,

mi ekranami LCD nie jest już tak kosztowna,

a także prognozy na drugą połowę 2010,

a w bardzo efektywny sposób przykuwa

można pokusić się o stwierdzenie, że ta ten-

uwagę klienta i angażuje go w komunikację.

Jak wiemy, znakomita większość decyzji

dencja nie ulegnie zmianie i zainteresowanie

Dużą zaletą tego typu standów jest możli-

o kupnie pada w miejscu sprzedaży, dlate-

optymalnym wykorzystaniem przestrzeni

wość zdalnej kontroli wyświetlanych mate-

go bardzo istotne znaczenie ma przestrzeń

sklepowej będzie się utrzymywać.

riałów, które można aktualizować zgodnie

sklepowa, która pomoże klientowi wybrać

ze zmieniającymi się dla danej marki akcjami

produkt, poinformuje o nim i wskaże jego

promocyjnymi.

zalety. Artykuły POS rozmieszczone w opty-

jednocześnie zwiększając budżety na działania promocyjne w miejscach sprzedaży.

Jakie są jego perspektywy? Przewiduje się, że największe ożywienie zainteresowania artykułami POS nastąpi w branży kosmetycznej, spożywczej oraz ar-

Dlaczego tak ważne jest umieszczanie POS-ów w placówkach detalicznych?

malnych, widocznych miejscach ułatwiają

Jakie rodzaje POS-ów dostępne są na rynku?

w określony, zaplanowany sposób przeprowadzić klienta przez sklep. Daje to duże

tykułów AGD/RTV. Firmy jednak nadal będą

Do mniejszych obiektów handlowych po-

możliwości komunikacji i budowania lojal-

szukać oszczędności, dlatego sięgną po tań-

lecane są systemy naladowe oraz mniejsze

ności. Dlatego bardzo ważne jest rozplano-

sze materiały kartonowe, obudowy palet

displaye podłogowe. W przypadku dużych

wanie całej przestrzeni sklepowej i przypisa-

i regałów. Mają na to wpływ mniejsze koszty

sklepów i supermarketów możliwości są

nie produktom konkretnych miejsc. Dobrze

produkcji i transportu, a także coraz lepsza

znacznie większe. Tutaj możemy stosować

wpisane w architekturę wnętrza artykuły

technologia druku, która pozwala nadawać

dowolne rozwiązania, uwzględniając je-

POS, spójne z kampanią całego produktu

dowolną kolorystykę standom, tak aby od-

dynie lokalizację ekspozycji w sklepie oraz

mogą w pozytywny sposób przełożyć się na

powiadała miejscu i celowi ekspozycji, a tak-

jej przeznaczenie. Takim obiektom można

sprzedaż.

że – co istotne – key-visualowi marki.

zaproponować całą gamę produktów, po-

Warto pamiętać również o tym, że w ra-

Z drugiej jednak strony klienci coraz bar-

cząwszy od stoperów i hangerów, przez

mach jednego systemu ekspozycji, można

dziej są zainteresowani kompleksowymi

displaye podłogowe, standy i szereg ele-

zaprezentować również te produkty, które

rozwiązaniami typu shop-in-shop i shop

mentów przeznaczonych do przestrzeni

nie są tematem bieżących kampanii, a więc

branding.

przykasowej, aż po kompleksowe systemy

w tańszy sposób zapewnić im promocję.

sklepowe i wyspy.

Zatem tzw. POS-y mogą stanowić swoistą

Takie

rozwiązania

pozwalają

w najmniejszym szczególe zaprojektować przestrzeń sklepową, tak aby zakupy odby-

Ciekawym rozwiązaniem w sytuacji, kiedy

wały się w miłej klientowi atmosferze, a sama

nie mamy do wykorzystania odrębnej prze-

przestrzeń w optymalny sposób zwracała

strzeni, są właśnie shop-in-shopy. Dają one

uwagę klienta na produkt oraz wartości,

możliwość wpisania się w ogólną kampanię

z którymi marka ma być kojarzona.

wizualną, a przy wykorzystaniu nowocze-

40

wartość dodaną w komunikacji konkretnej marki.

Dziękuję za rozmowę. Maja Święcka


targi zagraniczne

Marka własna rośnie w siłę Tegoroczne targi PLMA’s – World of Private

z Polski, których naliczyliśmy 78. Na targach nie

Label, które odbyły się w obiektach wystawien-

mogło zabraknąć naszego anglojęzycznego

niczych RAI w Amsterdamie w dniach 18-19

magazynu promującego polskich producen-

maja – można z całą pewnością uznać za naj-

tów „Food from Poland”, które dostępne było

większe w historii. 3 600 wystawców reprezen-

na stoisku redakcyjnym oraz w części prasowej.

towanych przez 1 900 firm i organizacji handlo-

Zwiększająca się z roku na rok liczba

wych z ponad 60 krajów świata przedstawiło

wystawców oraz coraz większy zasięg te-

najnowsze trendy w zakresie produktów Private Label. Organizatorzy odnotowali również fakt obecności zwiedzających z 90 krajów świata. W targach uczestniczyli także wystawcy

rytorialny zwiedzających wskazują jednoznacznie, że rynek Private Label ma przed sobą „tłuste lata”. Podobnego zdania są również polscy wystawcy.

TP

Zdjęcia: Redakcja

Amsterdam w małym formacie handlu Jeżeli będąc w Amsterdamie planujecie zrobić wypad na duże zakupy do hipermarketu, to muszę was zasmucić. W stolicy Holandii wielkopowierzchniowy system handlu praktycznie nie istnieje. Bogata gama małych sklepów spożywczych

że Holendrzy nie lubią stać w długich kolej-

sklepów, które często zlokalizowane są we-

całkowicie zdominowała handel detaliczny

kach do kasy i pchać ogromnych wózków,

wnątrz kamienic, sprawiając wrażenie jakby

w tym mieście, nie pozostawiając miejsca

jednak przyczyną braku hipermarketów jest

były tam już od wieków. Niekiedy dopasowa-

dużym hipermarketom. Sposób sprzedaży

zapewne aspekt urbanistyczny Amsterdamu.

ne są tak idealnie, że ciężko jest je zlokalizo-

produktów spożywczych w Amsterdamie jest

Pocięty niezliczoną liczbą kanałów Amster-

wać. Kilka razy, dysponując adresem sklepu,

nieco inny i sprawia, że można odwyknąć od

dam, to przede wszystkim niska zabudowa.

musiałem kluczyć, by przemierzywszy wą-

widoków długich, ciągnących się na wiele me-

Liczne kościoły gotyckie przeplatające się

skie uliczki, ostatecznie odnaleźć punkt do-

trów półek sklepowych oraz przestronnych

z barokowymi kamieniczkami nadają miastu

celowy. Jakież było moje zdziwienie, gdy po

parkingów dla klientów. Holendrzy postawili

bardzo mieszczański charakter. Budynki wyż-

przekroczeniu niepozornego wejścia, moim

na inny, mniejszy system handlu, zbliżony do

sze, na ogół znajdują się z dala od centrum.

oczom ukazał się pokaźny supermarket wy-

formatu convienience. Mogłoby się wydawać,

To wszystko ma wpływ na rozmieszczenie

posażony w kilkanaście kas.

42


targi zagraniczne

Zdjęcia: Redakcja

Najbardziej rozpoznawalną siecią skle-

przeważnie otwierane są

w centrum

Amsterdamu,

pów, często spotykaną w Amsterdamie, jest

o godzinie 8.00 i  zapra-

„Albert Hejin”. Wystrój każdego ze sklepów

szają klientów do godzi-

jest bardzo podobny, przez co stali klienci

ny 18.00. Taka sytuacja

nie mają problemów z odnalezieniem po-

ma miejsce od wtorku

trzebnych produktów, będąc w innym skle-

do piątku. W ponie-

pie na drugim końcu miasta. Właściciel sieci

działek

podzielił sklepy na trzy typy: zwykły Albert

sklepów

Hejin, Albert Hejin XL – charakteryzujący

przychodzą

się większą powierzchnią i Artur Hejin To-

pracy

Go – nieco mniejszy, przypominający typo-

na 9.00, czasem

wy format convienience z działem piekar-

jeszcze później. Czyżby miało

niczym. Napotkać można też sklepy sieci

to jakiś związek z weekendem? Zamykane

„etos”, „Super deBoer”, „Nuri Genco Super-

są tak jak w resztę dni pracujących. W so-

market” oraz „Dirk van den Broek” – który

botę handel funkcjonuje zwykle od godzi-

funkcjonuje od 1944 roku. Amsterdamczy-

ny 10.00 do 17.00 z wyłączeniem sklepów

cy – zwłaszcza ci oszczędniejsi – lubią robić

w centrum, które na potrzeby turystów

Mniejszy sklep – to zdecydowanie więk-

zakupy w dyskontach spożywczych, takich

potrafią być otwarte do godziny 22.00

sza przyjemność robienia zakupów. Za-

jak sieć sklepów Aldi, Lidl, czy sklep typu

i później. Często – właśnie w centrum Am-

oszczędziłem też sporo czasu i parę euro,

„non-food” – Action.

czyli te leżące wzdłuż ulic Kalverstraat, Leidsestraat, czy Damrak. Jeżeli chodzi o asortyment towarowy dostępny w sklepach

właściciele

detalicznych w Amsterdamie, to

często do

dopiero

nie różni się on bardzo od znanego polskim konsumentom. Zapewne więcej jest pozycji asortymentowych w kategorii dań gotowych oraz produktów Private Label, które dostępne są w każdej z sieci, niezależnie od formatu sklepu. Czy brakowało mi w Amsterdamie hipermarketów? Nie.

sterdamu – możemy spotkać sklepy nocne,

które mogłem przeznaczyć na późniejsze

W każdej dzielnicy Amsterdamu znaj-

oferujące szczególnie szeroką gamę w dzia-

zwiedzanie muzeum piwa, zlokalizowane

duje się przynajmniej jeden samoobsłu-

le monopolowym. Niedziela to dzień, kiedy

w niegdyś działającym, pierwszym browa-

gowy sklep, który charakteryzuje się przy

większość sklepów jest zamknięta. Klien-

rze Heinekena.

tym dłuższymi godzinami otwarcia. Sklepy

tów obsługują jedynie sklepy convienience

Paweł Pańczyk

43


targi zagraniczne „Rynek chiński jest obszarem bardzo dynamicznie rozwijającym się. W odróżnieniu od Europy, Chiny nie przeżyły głębokiego kryzysu. Gospodarka tego kraju wciąż się rozwija. W tym rozwoju gospodarczym można zaobserwować rosnącą konsumpcję, a co za tym idzie również rosnące zapotrzebowanie na produkty żywnościowe dobrej jakości. Polskie produkty pod względem jakości są nienaganne, natomiast mamy spore kłopoty z pokonaniem barier administracyjnoMarek Sawicki, politycznych. Dlatego też, celem targów między innymi, jest rozmowa z Ministrem Rolnictwa Minister Rolnictwa Chin. Jesteśmy już po kilku kontrolach inspekcji chińskich w Polsce. Kontrole te ocenione zostały i Rozwoju Wsi przez inspektorów bardzo wysoko, ale trudno powiedzieć jakie będą decyzje polityczne. Dzisiaj na targach było widać duże potęgi gospodarcze: Hiszpanię, Francję, Niemcy. Państwa te mniej uwagi poświęcają polityce, a więcej gospodarce. Dlatego też, jako Minister Resortu Gospodarczego przyjechałem na targi po to, aby promować polską gospodarkę i polskie produkty oraz dokończyć negocjacje w zakresie dopuszczenia naszych produktów na rynek chiński.” „Jest to druga odsłona programu „The European Table”. Prowadziliśmy również poprzedni program promocji, już nie tylko polskiej, ale przede wszystkim europejskiej żywności. Celem programu było nie tylko pokazanie się, ale przede wszystkim integracja całego środowiska firm. Poprzez wspólne wyjazdy zrozumieliśmy, iż chiński rynek jest tak olbrzymi, że występowanie pod marką tylko jednego zakładu, byłoby związane nie tylko z olbrzymimi kosztami, ale również z licznymi utrudnieniami. Za przykład możemy wziąć mięso duńskie. Tutaj nikt nie mówi o konkretnym zakładzie z Danii, ale wszyscy promują się razem. Duńczycy pracowali na markę Zbigniew Nowak, przez wiele lat, ale co najważniejsze, było to wspólne działanie przedsiębiorców, stowarzyszeń branżowych i Prezes Stowarzyszenia Ministerstwa Danii. Chciałbym również, żeby tak było z polskimi produktami, a wszystko zmierza w dobrym Rady Krajowej Rzeźników kierunku, ponieważ Polacy idą tym samym tropem. i Wędliniarzy RP Na targi do Szanghaju przyjechało ze mną aż 25 przedsiębiorców z różnych branż (drobiarze, mleczarze i zakłady mięsne). Pozwala to na integrację nie tylko branży mięsnej, ale wszystkich producentów żywności zainteresowanych eksportem. Ważnym jest również fakt, że możliwości uzyskania dotacji są dużo większe dla grupy niż pojedynczych firm. Chiny są dzisiaj największym rynkiem i kto na nim nie zaistnieje, ten według mnie nie będzie się liczył w eksporcie żywności. Dlatego tak istotne jest to, aby o nas usłyszano. Dzięki sukcesowi naszego pierwszego programu, nastąpiła jego kontynuacja. Jeszcze niedawno wyjazd polskich przedsiębiorców promujących unijne mięso wydawałby się czymś niewykonalnym. Udało nam się nie tylko zamknąć pierwszy program 6 wyjazdów, ale również podpisaliśmy umowę z agencją na 10 następnych. Unia oceniła nas bardzo dobrze, dzięki czemu stoisko europejskiego stołu jest coraz bogatsze. Być może z punktu widzenia kraju pojawia się pytanie – po co wydawać pieniądze na stoiska? Jeżeli chcemy istnieć na świecie to musimy się pokazać, a tak nas ocenią, jak nas zobaczą. Nie tylko opakowanie produktu się liczy, ale również takim opakowaniem jest to nasze stoisko. Dlatego uważam, że warto w to inwestować. Należy również pamiętać o tym, że nie jesteśmy w stanie całkowicie i bezpośrednio przełożyć polskich uwarunkowań na Chiny. Konsumenci w tym kraju spożywają więcej wieprzowiny niż produkują, mimo iż są największym producentem tego mięsa na świecie. W Chinach rarytasem jest to co w naszym kraju nazywamy odpadem, na przykład nosy, uszy, nogi. W przeciwieństwie do polskich kucharzy, w Chinach kaczkę po pekińsku podają z kością. Również w tym kraju zwyczajem jest załatwianie wszelkich interesów„przy jedzeniu”. Dlatego też, w celu zaprezentowania się mamy zaplanowane spotkanie z przedsiębiorcami chińskimi. Odbędzie się ono w hotelu, podczas kolacji przy muzyce Chopina. Musimy zrozumieć i zaadoptować się do specyfiki Chin. Jeżeli chcemy zdobyć ten rynek, to musimy się do niego dostosować, bo na pewno on nie dostosuje się do nas. Musimy też zrozumieć to, co najważniejsze – działając wspólnie mamy szansę na sukces światowy.”

Aniela Hebel-Szmak, PR Manager, Fabryka Wódek Kopernik

„Na targach w Chinach jesteśmy po raz pierwszy. W swojej ofercie mamy kilkanaście marek opartych na tradycyjnych i sprawdzonych recepturach. Wprowadziliśmy też nowe wyroby, np. seria biało-czarna Palycot Vodka, Moherovka Gorzka, czy Fashion Vodka, której pomysłodawcą jest twórca kanału o modzie Fashion TV – Michael Adam Lisowski. Zaczynamy też myśleć o eksporcie wódki. Rynek chiński jest ogromny i niezwykle chłonny, dlatego chcemy podbić ten kraj.” Zdjęcia: Redakcja

W dniach 19-21 maja br. w halach New International

byli MRiRW i Agencja Rynku Rolnego, promowana była wysoka jakość,

Expo Centre w Szanghaju, odbyły się targi rolno-spo-

smak oraz bezpieczeństwo polskich produktów w ramach akcji „The Eu-

żywcze SIAL China 2010. Była to jubileuszowa, 10-ta

ropean Table” oraz polskie produkty w ramach akcji „Discover Great Food”.

edycja tej największej w Azji imprezy. Na powierzchni

Na stoisku można było znaleźć produkty wielu polskich producentów,

blisko 46 tys. mkw. swoją ofertę zaprezentowało ponad 1 200 wystawców

które przyciągały uwagę zwiedzających. Na stoisku dostępny był również

z całego świata. Duża odległość z Polski do Szanghaju spowodowała za-

nasz anglojęzyczny magazyn Food from Poland.

pewne, że aktywność polskich producentów nie była tak zauważalna jak

Gościem SIAL China w Szanghaju był Minister Rolnictwa i Rozwoju

na podobnych imprezach w Paryżu, czy w Kolonii. Polska reprezentowana

Wsi – Marek Sawicki, który po odwiedzeniu polskich stoisk, znalazł czas

była przez kilku producentów (Avalon Foods, Bartex, Mleczarnia Łowicz,

dla naszej Redakcji, dzieląc się z czytelnikami swoimi refleksjami. O funk-

Polmos Toruń), organizację „The European Table” oraz instytucje (Mini-

cjonowaniu programu „Europejski Stół – Tradycja, Nowoczesność, Jakość”

sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polska Agencja Informacji i Inwestycji

– opowiedział nam Prezes Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy Rze-

Zagranicznych). Na największym – wspólnym stoisku, którego patronami

czypospolitej Polskiej – Zbigniew Nowak.

44

Tomasz Pańczyk


informacja handlowa


targi krajowe

Warszawski „Świat Dziecka” W dniach 27-29 maja br. firma Maxpol zorganizowała po raz pierwszy w Warszawie Międzynarodowe Targi Świat Dziecka. Targi odbyły się w  Centrum Wystawienniczym EXPO XXI. Według organizatorów wzięło w  nich udział 76 wystawców, bezpośrednich producentów, dystrybutorów i przedstawicieli producentów z zagranicy. Ta druga grupa stanowiła znaczącą większość w stosunku do ogółu wystawców. Najliczniejszą grupę wystawców stanowili producenci wózków dla dzieci, zabawek i odzieży. W targach brały udział również wydawnictwa prasowe i portal internetowy. Targi odwiedziło około 2,5 tysiąca zwiedzających.

„Targi „Świat Dziecka” dostarczyły wiele radości zarówno dorosłym, jak i najmłodszym uczestnikom, dla których przygotowane były liczne atrakcje w hali i na zewnątrz. Targi odwiedziły firmy, które w tym roku za późno zgłosiły swoje uczestnictwo w imprezie wystawienniczej, deklarując swój udział w przyszłej edycji. To samo uczyniła liczna gruElżbieta Derdzikowska, pa tegorocznych wystawców. Przyszłoroczne Dyrektor Targów targi będą bogatsze zarówno w ilość uczestników jak i odwiedzających. Szczegółowa relacja z targów będzie przedstawiona na naszej stronie internetowej w postaci filmu. Liczne komentarze prasowe zostaną umieszczone również na naszej stronie internetowej www.targiswiatdziecka.pl.”

Zdjęcia: Redakcja

46


Organizator międzynarodowych targów

lider usług targowych 2006 i 2007

TARGI ROLNO-SPOŻYWCZE W 2010 ROKU Tytuł wystawy

Kraj

Miasto

Termin

ALIMENTARIA MEXICO IFOODEX PEN BIELAGRO/PISCHEVAYA INDUSTRIYA SUMMER FANCY FOOD SHOW MIFB SIAL MERCOSUR WORLD FOOD FI SOUTH AMERICA GIDA ALCO+SOFT AGROPRODMASZ SIAL SWEETS & SNACKS CHINA

MEXICO MALEZJA

MEXICO CITY PENANG

01-03 czerwiec 04-06 czerwiec

BIAŁORUŚ

MIŃSK

08-11 czerwiec

USA MALEZJA ARGENTYNA ROSJA BRAZYLIA TURCJA UKRAINA ROSJA FRANCJA CHINY ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE KAZAKHSTAN RUMUNIA

NOWY JORK KUALA LUMPUR BUENOS AIRES MOSKWA SAO PAULO ISTAMBUŁ KIJÓW MOSKWA PARYŻ SZANGHAJ

AŁMATY BUKARESZT

27-29 czerwiec 22-24 lipiec 25-27 sierpień 14-17 wrzesień 21-23 wrzesień 23-26 wrzesień 05-07 październik 11-15 październik 17-21 październik 28-30 październik 31 październik-02 listopad 01-4 listopad 10-14 listopad

USA

CHICAGO

14-16 listopad

ABU DHABI

22-24 listopad

MOSKWA NEW DELHI

23-26 listopad 02-04 grudzień

SWEET MIDDLE EAST WORLD FOOD INDAGRA FOOD & DRINK PLMA SIAL MIDDLE EAST INGREDIENTS RUSSIA IFDE INDIA

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE ROSJA INDIA

DUBAJ

TARGI ROLNO-SPOŻYWCZE W 2011 ROKU WINTER FANCY FOOD SHOW

USA

SAN FRANCISCO

ISM

NIEMCY

KOLONIA

PRODEXPO FRUIT LOGISTICA FOODEXPO FOODEX JAPAN AAHAR INDIA IFE LONDYN ALIMENTARIA HOREXPO LISBOA CANDY FAIR (nowość) INTERFOOD SIAL CANADA FOODTECH AGRICULTIURAL FAIR PLMA'S WORLD OF PRIVATE LABEL SIAL WORLD FOOD/INGREDIENTS SWEETS & SNACKS EXPO ALIMENTARIA MEXICO IFOODEX PEN BIELAGRO/PISCHEVAYA INDUSTRIYA SUMMER FANCY FOOD SHOW MIFB SIAL MERCOSUR

ROSJA NIEMCY UKRAINA JAPONIA INDIA WIELKA BRYTANIA PORTUGALIA SYRIA KAZAKHSTAN CANADA BUŁGARIA SERBIA I CZARNOGÓRA HOLANDIA CHINY AZERBEJDŻAN USA MEXICO MALEZJA

MOSKWA BERLIN KIJÓW TOKYO NEW DELHI LONDYN LIZBONA DAMASKUS ASTANA MONTREAL PŁOWDIW NOWY SAD AMSTERDAM SZANGHAJ BAKU CHICAGO MEXICO CITY PENANG

30 styczeń-02 luty 07-11 luty 09-11 luty 23-25 luty 01-04 marzec 10-14 marzec 13-16 marzec 27-30 marzec 11-13 kwiecień kwiecień 11-13 maj maj maj 24-25 maj maj maj maj czerwiec czerwiec

BIAŁORUŚ

MIŃSK

czerwiec

USA MALEZJA ARGENTYNA

NOWY JORK KUALA LUMPUR BUENOS AIRES

czerwiec lipiec sierpień

16-18 styczeń

Maxpol Sp. z o.o., ul. Hoża 86, 00-682 Warszawa, tel.: +48 22 628 06 21, 625 14 08, 629 96 21, fax: +48 22 621 03 73 maxpol@maxpol-targi.com.pl, www.maxpol-targi.com.pl


wywiad

O rynku artykułów higienicznych dla kobiet i odpowiednim zatowarowaniu sklepowej półki, rozmawiamy z Małgorzatą Mejer, PR Managerem Procter & Gamble DS Polska Sp. z o.o. Proszę opowiedzieć o rynku artykułów higienicznych, jak on ewoluuje, jak zmieniają się preferencje konsumentek?

Detalista planując zatowarowanie półki z artykułami higienicznymi o jakich Waszych produktach powinien pamiętać?

paski Always Ultra, Always Classic, Naturella klasyczna i wkładki Discreet powinny mieć zapewnioną odpowiednią ilość miejsca.

Jakie macie plany reklamowe na najbliższy czas? Które produkty (mówimy oczywiście o artykułach higienicznych) będą wspierane silnymi kampaniami telewizyjnymi? Proszę opowiedzieć i o samych produktach i o ich kampaniach.

Polski rynek produktów higienicznych dla

Z punktu widzenia detalisty, prawidłowe

kobiet jest rynkiem rozwiniętym i stabilnym,

zagospodarowanie półki jest bardzo istot-

pod względem ilościowym. Najważniej-

nym czynnikiem, znacząco wpływającym na

szą, zachodzącą na nim zmianą jest wzrost

obroty, a co za tym idzie, także na dochody

udziałowy cienkich podpasek i jednocześnie

sklepu. Ważne jest więc, by na półce znalazły

zmniejszający się udział podpasek grubych.

się te wyroby, które są najczęściej wybiera-

W ujęciu wartościowym, podpaski cienkie

ne przez konsumentki, natomiast produkty

stanowią już dzisiaj ponad połowę rynku.

cieszące się mniejszym zainteresowaniem

Marki produktów higieny osobistej dla

mogą znajdować się w miejscu, z którego

kobiet należące do firmy Procter & Gamble

poda je sprzedawca. W sklepie handlu trady-

mają wszechstronne wsparcie komunika-

cyjnego, na dobrze widocznym miejscu na

cyjne. Always jest najczęściej reklamowaną

półce nie powinno więc zabraknąć podpa-

w telewizji marką w ramach kategorii, poza

sek Always Ultra, Always Classic, klasycznych

tym wspierana jest szeroko zakrojoną rekla-

podpasek Naturella i wkładek Discreet.

mą prasową. Bardzo aktywnie działa plat-

Czy istotne jest przywiązanie do danej marki? Czy klientki chętnie sięgają po nowości? Polskie konsumentki dobrze znają obecne na rynku marki i, kiedy trafią na produkt zapewniający odpowiednią wartość, postają mu lojalne. Oczekują jednak, że produkt ten będzie się zmieniał, że wprowadzane

forma internetowa dla dziewcząt www.my-

W jaki sposób powinien zaplanować półkę z artykułami higienicznymi?

dziewczyny.pl. Detalista może też liczyć na nowoczesne, dobrej jakości materiały POS,

będą w jego ramach udoskonalenia i in-

W sklepie handlu nowoczesnego, w któ-

takie jak ramki, wobblery, etc. Staramy się też

nowacje, które sprawią, że będzie on coraz

rych półka spełnia rolę swoistego magazynu,

wprowadzać do asortymentu duże opako-

lepiej spełniał ich oczekiwania. Znając te

bardzo istotne jest zapewnienie produktom

wania produktów, nawet poczwórne paczki,

oczekiwania konsumentek, marka Always

mającym największy udział w rynku części

których zakup buduje lojalność klienta za-

nieustająco poszukuje nowych, coraz do-

półki odpowiadającej temu udziałowi. W ten

równo do marki jak i sklepu.

skonalszych rozwiązań i może być trakto-

sposób najłatwiej będzie uniknąć braków to-

wana jako lider innowacyjności w swojej

warowych na półce i jednocześnie zaspokoić

kategorii produktów.

oczekiwania konsumentów. Także tutaj pod-

48

Dziękuję za rozmowę. Maja Święcka


auto

–

49

test


cash

&

carry

Selgros świętuje 13 urodziny

W tym roku Selgros Cash & Carry obchodzi 13 jubileusz istnienia na polskim rynku. Z tej okazji przez niemal cały czerwiec trwają atrakcyjne promocje, konkursy oraz loterie we wszystkich halach na terenie całego kraju. Cała akcja odbywa się pod hasłem „13 lat minęło jak jeden dzień”. Selgros Cash & Carry na świecie to:

Ponieważ sukces firmy wiąże się nierozerwalnie z sukcesem klientów – Selgros

 ponad 50 lat doświadczenia w handlu

świętuje swoje urodziny wraz z nimi. Na czas

 77 hal hurtowych typu Cash & Carry w Polsce, Niemczech, Rumunii

trwania kampanii została przygotowana

i Rosji

specjalna, jubileuszowa oferta. „Od 1 do 14

 ponad 600 000 mkw. powierzchni

czerwca przygotowaliśmy dla naszych klien-

handlowej

tów specjalną, jubileuszową ofertę promocyjną” – mówi Cezary Furmanowicz, dyrektor

 ponad 2 mln stałych klientów

działu marketingu Selgros. – „Promocją obję-

 ponad 15 tys. pracowników.

liśmy najlepsze, topowe marki przynoszące zwykle największe zyski właścicielom sklepów detalicznych.” Dodatkowo w czerwcu odbędzie się Wielka Loteria Jubileuszowa. Klienci, którzy w okresie od 1 do 28 czerwca dokonają za-

50

kupów na kwotę powyżej 250 złotych mają

dowały o dalszej ekspansji firmy w Europie

szansę wygrać samochód Opel Insignia oraz

Środkowo-Wschodniej, w Rumunii i Rosji.

wiele innych nagród rzeczowych i bonów to-

Selgros z centralą w Poznaniu, posiada

warowych o łącznej wartości przekraczającej

w Polsce obecnie 12 hurtowni, a w tym roku

300 tysięcy złotych. Dodatkowo w tym sa-

otworzy kolejne obiekty. Jest częścią holdin-

mym czasie odbędzie się konkurs na najwyż-

gu transGourmet zajmującego się sprzedażą

szy obrót skumulowany. Do wygrania będzie

hurtową produktów żywnościowych. Udzia-

ponad siedemdziesiąt dwuosobowych wy-

łowcami transGourmet Holding SE są w 50%

cieczek do luksusowego hotelu w Egipcie.

REWE – niemiecki lider hurtowego i deta-

Pierwszą w Polsce halę Cash & Carry Sel-

licznego rynku produktów żywnościowych

gros otworzył w lipcu 1997 roku. Polska była

i w 50% COOP – druga, co do wielkości szwaj-

pierwszym zagranicznym rynkiem inwe-

carska grupa handlu artykułami spożywczy-

stycyjnym firmy OHG Fegro/Selgros. Dobre

mi. Obecnie w naszym kraju Selgros zatrudnia

wyniki sprzedaży w naszym kraju zadecy-

ponad 4 000 pracowników.

Maja Święcka


cash

&

carry

Tradis zrealizował pierwsze dostawy towaru na stacje Orlenu Ciężarówki Tradisu zrealizowały pierwsze dostawy do sieci stacji PKN Orlen. Kontrakt pomiędzy spółkami wkroczył w fazę realizacji 1 czerwca. Roczna sprzedaż szacowana jest na 220 mln zł. Do tej chwili Tradis przygotowywał się

się, możemy współpracować. PKN Orlen

kalizowaną w Polsce, Niemczech, Czechach

od 2008 roku. Możliwość sprawnej obsłu-

wymaga najwyższych standardów obsługi,

i na Litwie. Koncern zajmuje się przerobem

gi ogólnopolskich podmiotów była jed-

a Tradis chce być liderem kosztowym i ja-

ropy naftowej na benzyny bezołowiowe,

nym z celów przyświecających procesowi

kościowym dystrybucji w Polsce – mówi

olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotni-

integracji segmentu dystrybucji Emperii.

Jarosław Wawerski, prezes zarządu Tradisu.

cze, tworzywa sztuczne i wyroby petroche-

Po wdrożeniu jednolitego systemu infor-

Od 1 czerwca Tradis obsługuje ponad

miczne. Zarządza też siedmioma rafineria-

matycznego i operacyjnego oraz ujedno-

1400 stacji benzynowych PKN Orlen po-

liceniu standardów obsługi Tradis zamienił

przez 8 nowoczesnych Centrów Dystrybu-

Spółka Tradis reprezentuje segment

się w giganta polskiej dystrybucji. Umowa

cji, zlokalizowanych w Stargardzie Szcze-

dystrybucji Grupy Handlowej Emperia. Po-

z PKN Orlen to pierwszy przykład wykorzy-

cińskim, Poznaniu, Wrocławiu, Będzinie,

wstała w 2008 r. Głównym celem jej powo-

stania skali spółki do współpracy z tego

Białymstoku, Lublinie, Błoniu i Gdańsku.

łania była integracja segmentu dystrybucji

typu firmami, działającymi na terenie ca-

Cały czas prowadzi także rozmowy z inny-

Emperii, działającego wcześniej w ramach

łego kraju. Dla Orlenu ogromne znaczenie

mi podmiotami tego sektora. – Sieci stacji

kilku podmiotów (Eldorado, BOS, DLS, Sy-

miał także oferowany przez Tradis nowo-

benzynowych to grupa klientów, do któ-

gel-Jool, Alpaga-Xema, Sydo i Ekspres Pod-

czesny system elektronicznych zamówień,

rych obsługi przygotowywaliśmy się przez

laski). Dziś Tradis to jedna z największych

znacznie ułatwiający codzienną współpra-

ostatnie lata. To dla nas bardzo atrakcyjny

ogólnopolskich spółek dystrybucyjnych.

cę oraz doświadczenie spółki w obsłudze

rynek – mówi Rafał Melanowicz, dyrektor

Jej działalność zorganizowana jest w ra-

serwisowej, z dowozem do klienta.

sprzedaży Tradis.

mach ośmiu makroregionów, skupiających

Tradis dostarcza na stacje PKN Orlen sło-

mi w Polsce, Czechach i na Litwie.

PKN Orlen jest jedną z kluczowych kor-

nowoczesne centra dystrybucji i samoob-

poracji przemysłu naftowego w Europie

sługowe oddziały cash & carry. W całym

– Rozmowy trwały kilka miesięcy. Decy-

Środkowo-Wschodniej. Posiada największą

kraju Tradis zatrudnia łącznie 4,6 tysiąca

zja Zarządu Orlenu jest ich efektem. Cieszę

w Europie Centralnej sieć stacji paliw zlo-

osób.

dycze, napoje i piwo.

52


franczyza

Franczyza rośnie w siłę 640 sieci franczyzowych działających na polskim rynku z 37 tys. punktów – te dane z najnowszego raportu firmy doradczej PROFIT system pozwalają śmiało stwierdzić, że franczyza niezmiennie świętuje swoje sukcesy i jest sposobem na udany biznes. Franczyza to sprawdzony sposób na własny biznes oparty na cudzym pomyśle, wie-

bo to one najlepiej odzwierciedlają popular-

wej. Według raportu PROFIT system na ryn-

ność tego rodzaju biznesu.

ku pojawiły się 124 nowe sieci franczyzowe.

dzy i doświadczeniach. Jest długookresową,

W ubiegłym roku powstało ponad 5,5 tys. no-

kryz ys? Nie we francz yzie!

stałą współpracą pomiędzy przedsiębiorcami – franczyzodawcą a franczyzobiorcą. Franczy-

wych punktów franczyzowych. Jak donosi raport PROFIT system – jest to największy przy-

zodawca użycza marki oraz w sposób ciągły

Rok 2009 był zdecydowanie dobrym okre-

rost w historii polskiej franczyzy. Najwięcej

przekazuje franczyzobiorcy „know-how” przez

sem dla graczy na rynku sieci franczyzowych.

punktów przybyło w branży art. spożywczych

cały okres obowiązywania umowy. W zamian

Pomimo, że upłynął pod kątem spowolnienia

i przemysłowych – blisko 3 tysiące jednostek.

franczyzobiorca uiszcza na rzecz dawcy opłaty

gospodarczego, przyniósł znaczący wzrost

Ogółem na początku tego roku w Polsce dzia-

franczyzowe lub inne uzgodnione świadcze-

liczby zawartych umów franczyzowych i agen-

łało 32 248 placówek franczyzowych w ramach

nia. W zależności od umowy – mamy do czynie-

cyjnych – na polskim rynku powstało ponad

565 systemów. Eksperci PROFIT system szacu-

nia z franczyzą miękką (franczyzą dystrybucji

5,5 tys. przedsiębiorstw na licencji franczyzo-

ją, że jeśli tempo wzrostu się utrzyma, w tym

produktu) oraz z franczyzą twardą (franczyzą formuły przedsiębiorstwa). Oba modele różnią się stopniem wzajemnego zaangażowania we

info

Liczba sklepów i punktów usługowych prowadzonych przez franczyzobiorców

współpracę. We franczyzie miękkiej, właściciel sklepu ma co prawda większą swobodę po-

37 000

dejmowania decyzji biznesowych, ale i mniej

32 248

otrzymuje od franczyzodawcy. We franczyzie

26 640

twardej musi ściśle przestrzegać wszystkich standardów, nie ma możliwości podejmowania strategicznych decyzji we własnym zakresie, ale za to „opieka” franczyzodawcy jest znaczna i daje większe gwarancje odniesienia sukcesu, zwłaszcza w tak trudnych czasach, jak obecne. Tyle teorii. Spójrzmy na cyfry,

54

17 260 18 660 2004

2005

20 690 2006

22 280 2007

2008

2009

2010* Źródło: PROFIT system * – prognoza


franczyza Francz yza na eksport

roku polski rynek franczyzy ma szansę urosnąć

nastąpić spowolnienie rozwoju przedsię-

o blisko 70 nowych systemów, a liczba punk-

Na polskim rynku działają zarówno nasze

biorstwa na polskim rynku. Główne kierunki

tów franczyzowych może przekroczyć 37 tys.

rodzime sieci franczyzowe, jak i te zagra-

ekspansji polskich systemów to: Rosja, Cze-

„Spowolnienie gospodarcze było dla polskiej

niczne. Tych pierwszych jest obecnie 410,

chy, Słowacja, Ukraina, Litwa. Na kolejnych

franczyzy również czasem weryfikacji modeli

a drugich – 155. Warte odnotowania jest to,

miejscach znajdują się Węgry, Estonia, Ło-

franczyzowych” – mówi Michał Wiśniewski, dy-

że już 65 systemów (11,5 proc. ogółu sieci

twa, Austria i Niemcy” – mówi Michał Wi-

rektor działu doradztwa we franczyzie PROFIT

franczyzowych w Polsce) otwiera swoje pla-

śniewski.

system. – „Z naszych analiz wynika, że aż 39

cówki handlowo-usługowe poza granicami

sieci zakończyło działalność franczyzową. Jest

naszego kraju. „Ekspansja zagraniczna jest

to największa liczba rezygnacji z modelu fran-

w tym przypadku tzw. „ucieczką do przodu”,

czyzowego od 2003 roku.”

wyprzedzeniem sytuacji, w której mogłoby

info

1995

W każdy biznes trzeba zainwestować, aby później czerpać z niego zyski. Nie inaczej rzecz się przedstawia z franczyzą. Ale czy

Liczba systemów franczyzowych

251 23

Francz yza – ile kosztuje?

298 312

382

480

jest ona na każdą kieszeń? Zdecydowanie

565

tak. Wiele systemów wymaga inwesty-

640

cji nie większej niż 50 tys. zł. W 2009 roku w 56 proc. systemów kwota inwestycji nie przekraczała 100 tys. zł. Zaledwie 5 proc. systemów franczyzowych wymaga inwestycji większej niż 500 tys. zł. W 2009 roku

95

średnia kwota inwestycji kształtowała się ogółem na poziomie 264 tys. zł, a przycho-

2000

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010*

dy w punktach franczyzowych wynosiły Źródło: PROFIT system * – prognoza

średnio 169 tys. zł. Opr. Maja Święcka

reklama

Doskonałe warunki zakupowe oraz szeroka oferta produktów marki własnej. Atrakcyjny system rabatowy. Budowa lojalności Twoich klientów. Specjalne promocje tylko dla sklepów abc. Strona internetowa - najnowsze oferty i specjalne promocje. Efektowna wizualizacja Twojego sklepu. Spotkania integracyjne i szkolenia.

55


marketing marketingu szeptanego może odnieść skutek wręcz odwrotny do zamierzonego, a odbiorcy są bardzo wyczuleni na nieetyczne zachowania.

Z ust do ust,

Skuteczność działań w społecznościach jest gwarantowana przez ich jedną podstawową cechę – popularność. Według raportu Social Media Around The World przygotowanego przez belgijską firmę InSites Consulting, aż 72% wszystkich internautów jest

czyli siła rekomendacji

zaangażowanych w co najmniej jeden portal społecznościowy. Statystycznie użytkownicy logują się na strony tego typu dwa razy dziennie. Odwiedzalność Facebooka jest już

Marketing szeptany jest jednym z naj-

„Najważniejszym elementem budowania

taka sama, jak wyszukiwarki Google. Równo-

modniejszych tematów ostatnich kilkunastu

strategii marketingu szeptanego jest nasta-

cześnie 15% ludzi ufa przekazom reklamo-

miesięcy. Wiąże się z nim wiele negatywnych

wienie na inicjowanie rozmów oraz wytwo-

wym, a aż 74% ufa opiniom innych osób.

stereotypów, które często biorą się z niezro-

rzenie ambasadorów marki – czyli osób, któ-

zumienia tematu. W rzeczywistości WOMM

re będą dzieliły się swoimi spostrzeżeniami

(z angielskiego Word Of Mouth Marketing)

na temat ulubionych produktów z ludźmi

to potężne narzędzie będące alternatywą

w swoim otoczeniu. Są to osoby wpływo-

dla tradycyjnej reklamy. Czym więc ludzie

we w swoim środowisku, z których radami

Wykorzystanie działań w społecznościach

się kierują podejmując decyzje zakupowe?

i opiniami liczą się inni” – mówi Bartłomiej

jest szczególnie skuteczne w przypadku arty-

Rekomendacją – dlatego też to marketing

Juszczyk, CEO grupy Adweb, w której skład

kułów spożywczych, ponieważ o tych produk-

szeptany jest przyszłością, a te firmy, które

wchodzi agencja VanguardPR, wykorzystują-

tach już teraz się rozmawia. W końcu ludzie od

najszybciej to zrozumieją, wygrają w marke-

ca w swoich kampaniach narzędzia z obszaru

zawsze dzielili się przepisami, polecali sobie do-

tingowej bitwie o konsumenta.

marketingu szeptanego i social media.

bre produkty, wymieniali się opiniami na temat

Marketing szeptany kontra marketing szemrany

Jak osiągnąć sukces przy promocji produktów żywnościowych?

Mimo to marketing szeptany ma negatyw-

poszczególnych marek. Jedzenie jest bardzo

ną opinię i kojarzy się wyłącznie ze spamo-

ważną częścią naszego życia, naturalne więc

waniem for internetowych. Wynika to z faktu,

jest, że chcemy o nim porozmawiać. Jedyną

iż wiele firm nie przestrzega zasad etycznych,

nowością jest to, że w dobie Internetu proces

Wielu ludzi mylnie rozumie już samo po-

które gwarantują działania skuteczne, ale za-

ten przeniósł się spod lokalnego warzywniaka

jęcie marketingu szeptanego. Światowe sto-

razem etyczne i niewprowadzające odbior-

na fora internetowe i portale społecznościowe.

warzyszenie WOMMA (czyli Word of Mouth

ców w błąd. Wśród tych zasad można wymie-

Najlepszym przykładem wykorzystania

Marketing Association), organizacja która

nić przede wszystkim jawność wypowiedzi,

spontanicznie zbudowanej społeczności, jest

stoi na straży etyki w marketingu szeptanym,

uczciwość wobec odbiorcy, nie oczernianie

oficjalny profil Coca-Coli na Facebooku. Pier-

definiuje go jako „prowokowanie ludzi do roz-

konkurencji. Profesjonalne agencje wiedzą,

wotnie został stworzony przez zwykłych kon-

mów o twoich produktach i/lub usługach oraz

że nieumiejętnie prowadzona kampania

sumentów, którzy po prostu lubili ten napój.

ułatwianie wymiany opinii.” I to jest kluczowe zadanie marketingu szeptanego – inicjowanie rozmów. Jeśli dany produkt jest przedmiotem dyskusji, automatycznie zostaje zapamiętany przez odbiorcę, a co za tym idzie, zwiększa

info

Popularność stron firmowych na portalu Facebook 59 966

stan na dzień 19.05.2010

49 620

się prawdopodobieństwo, że klient wybierze właśnie ten wyrób. Dodatkowo marketing szeptany jest narzędziem, które bazuje na me-

22 260

chanizmach rekomendacji, jest zobiektywizowany, a przez to – skuteczny. Rekomendacja przekłada się na sprzedaż, zwłaszcza w kontekście branży spożywczej, gdzie polecanie produktów jest bardzo silnym motorem przy podejmowaniu decyzji konsumenckich.

56

23

95

e ll we non d Da ły Głó Max use Ho Ma

6 847 ite Spr

del We

2 345 2 081 1 921 o Chi

ki ejs Wi ica k e Ser Piątn

ry nia Wi

1 722 1 255 o Pol ce rP in

orr ą Kn iwk Fix ze śl ab Sch


marketing Profil szybko zyskał ponad milion fanów.

pytanie co gotować i jakich produktów użyć.

(amerykańskiej gwiazdy programów kuli-

Coca-Cola dostrzegła budującą się społecz-

Forumowicze polecają produkty określo-

narnych). Wszystkie doświadczenia związane

ność i w pełni wykorzystała możliwości jakie

nych marek, ustalają ich wartość odżywczą,

z tym projektem autorka dokumentowała

dają jej media społecznościowe. Dzisiaj na

kaloryczność produktów i propozycje po-

w swoim dzienniku i dzieliła się nimi z innymi

Facebooku jest ponad 5,5 miliona fanów Co-

dawania. A firmy bagatelizując to zjawisko

użytkownikami sieci. Bohaterka filmu, Julie

ca-Coli, a sama korporacja wygrała najważ-

całkowicie tracą wpływ na to, co i w jakim

Powell wprowadziła modę na domowe go-

niejsze nagrody za doskonałe wykorzystanie

kontekście mówi się o ich marce.

towanie, a ilość blogów kulinarnych wzrosła

social media (m.in. została ogłoszona marką

Przykładem takiego podejścia są produ-

diametralnie również w Polsce. Środowisko

w najlepszy sposób wykorzystującą Facebo-

cenci parówek. O ich produktach można

skupione wokół takich internetowych dzien-

oka przez magazyn The Big Money).

znaleźć na forach tylko i wyłącznie nega-

ników zaczęło kształtować opinię innych

Także wśród Polaków bardzo popularne są

tywne opinie, a firmy z branży przetwórstwa

użytkowników sieci na temat jedzenia. Niesie

profile produktów żywnościowych. Jak widać

mięsnego nie starają się w żaden sposób

to za sobą olbrzymi potencjał marketingowy,

ze statystyk popularności stron, największe

wpłynąć na zmianę opinii. Nie dementują

który nie został jeszcze w pełni wykorzystany

sukcesy osiągają firmy, które w aktywny spo-

oni mitów dotyczących tych produktów, nie

przez firmy z branży spożywczej.

sób realizują całościową kampanię w Interne-

starają się moderować dyskusji, nie robią nic,

cie – użytkowników zachęcają promocjami,

aby ich produkty zyskały lepsze opinie.

Najbardziej popularną formą współpracy producentów żywności z blogerami jest sam-

konkursami, tworzą aplikacje, rozdają próbki

I tu z pomocą przychodzą profesjonaliści,

pling, czyli wysyłanie produktów do testów.

i gadżety (jak chociażby kubki termalne),

czyli agencje zajmujące się budowaniem

W przypadku tej formy produkt trafia do

a przede wszystkim stawiają na interakcje z fa-

kampanii marketingu szeptanego i działań

wybranych liderek opinii, które go oceniają

nami. Poprzez działalność w społecznościach

w mediach społecznościowych. Szczególnie

i swoje wnioski prezentują na swoim blogu.

produkty stają się częścią życia konsumen-

wyróżnia się narzędzie wykorzystujące siłę

Aby taka forma działań przyniosła pożądane

tów. Wyróżnia ich aktywność – aby odnieść

najbardziej wpływowych użytkowników Sieci,

rezultaty musimy być pewni, że produkt nie

sukces w działaniach w społecznościach nie

jakim jest Usta-Usta. Do budowania obecno-

jest kontrowersyjny i ma bardzo ściśle określo-

wystarczy po prostu stworzyć strony i czekać

ści marki korzysta się z tysięcy aktywnych fo-

ne zalety (np. wysoka jakość w niskiej cenie).

aż fani zrobią wszystko za nas. Takie profile

rumowiczów, którzy zapoznają się z produk-

Po przetestowaniu i ocenieniu produktu blo-

po pierwsze nie zdobędą nigdy nawet kilku

tami, a następnie dzielą się opiniami o nich.

gerka publikuje recenzję na jego temat.

tysięcy zwolenników, a po drugie nie osiągną

Nie są to zwykli użytkownicy Internetu, ale

Prowadzenie takich działań wydaje się bar-

zamierzonego efektu. Przeciętnie użytkow-

trendsetterzy, którzy mają ustaloną, wysoką

dzo proste, ale kryje w sobie wiele zasadzek,

nik Facebooka jest fanem kilku do kilkunastu

pozycję na forach, z ich opinią liczą się inni

na które należy uważać. „Wielu producentów

profili, więc strona, która nie jest aktywna i nie

użytkownicy Internetu, znają ich, traktują jak

z branży spożywczej próbuje realizować kam-

prowadzi do komunikacji z odbiorcami jest po

swoich znajomych. Z rekomendacji takich

panie w oparciu o współpracę z blogerami,

prostu martwa.

osób jest skłonne skorzystać 71% spośród nas

nie mając doświadczenia w tym zakresie. Jest

(badania MEC MediaLab). Skuteczność użycia

to niezwykle ryzykowne. Popełnienie nawet

profesjonalnych narzędzi marketingu szepta-

najmniejszego błędu gwarantuje firmie złą

Pułapki działań w społecznościach

nego polega na zaistnieniu ze swoją marką

opinię nie tylko wśród blogerek. Pamiętajmy,

Mała aktywność profili to niestety nie jedy-

wszędzie tam, gdzie dyskutowane są pro-

że bardzo często są to liderki opinii i bardzo

ny błąd, jaki popełniają producenci wyrobów

dukty, kontrolowaniu tego w jaki sposób się

silne osobowości, z których zdaniem liczą

spożywczych. Wiele firm wciąż nie docenia

o nich mówi oraz moderowaniu dyskusji tak,

się inni użytkownicy sieci” – mówi Bartłomiej

potencjału, jaki drzemie w tworzących się

aby toczyła się zgodnie z naszym interesem.

Juszczyk. Angażując popularne blogi kulinar-

społecznościach internetowych, przez co tra-

ne do kreowania wizerunku firmy i komuni-

Szczególnie w branży spożywczej, która jest

Blogi kulinarne i ich potencjał marketingowy

jedną z najbardziej konkurencyjnych na ryn-

Ostatnią grupą społeczności, gdzie można

etyki i kodeksu blogerów. Osoba wybrana do

ku. W tym przypadku nie być dyskutowanym

kreować wizerunek produktów spożywczych

testowania produktu musi wyraźnie zazna-

wśród odbiorców, to nie istnieć. Takim nie-

są blogi. Doskonałym przykładem na opi-

czyć, że został on do niej wysłany w tym celu

docenianym przez producentów obszarem

niotwórczą siłę blogerów jest historia, która

i współpraca z nią musi być jawna. Ukrywanie

są fora internetowe. Mają one niesamowite

została przedstawiona w filmie „Julie & Julia”.

takich działań jest nie tylko nieetyczne, ale

możliwości kreowania trendów, gdyż działy

Opowiada on o najpopularniejszej na świecie

również – w przypadku, gdy to wyjdzie na jaw

kulinarne są zawsze jednymi z najbardziej

blogerce kulinarnej, która w ciągu roku posta-

– firma będzie miała bardzo złą opinię, jako ta,

rozbudowanych. Tysiące ludzi każdego dnia

nowiła ugotować wszystkie potrawy opisane

która łamie wszelkie zasady.

wymienia się opiniami na temat produktów,

w słynnej książce kucharskiej „Mastering The

Opr. Maja Święcka we współpracy

udziela sobie porad, szuka odpowiedzi na

Art of French Cooking” autorstwa Julii Child

z agencją VanguardPR – Grupa Adweb

ci kontrolę nad swoim wizerunkiem w sieci.

kacji należy pamiętać o kilku bardzo ważnych czynnikach. Najważniejsze jest przestrzeganie

57


auto

test

Do pracy i na weekend Czy możliwe jest posiadanie auta, które w ciągu dnia będzie pojemnym samochodem dostawczym, a w chwilach wolnych wygodną „osobówką”, którą możemy wybrać się na wycieczkę z rodziną? Tak. Jeśli oczywiście wybierzemy Fiata Doblo Cargo Kombi. Fiat Doblo Cargo Kombi to jedno z najmłodszych

dzieci

włoskiego

koncernu

i z całą pewnością bardzo udane. Imponujące wrażenie robi jego wielkość. Gdy odebrałam je do przetestowania, moje przerażenie było olbrzymie i tylko jedno zaprzątało moje myśli – jak dam radę nim jeździć? O  par-

Silnik

impossible. Dość szybko moje wszystkie obiekcje okazały się przedwczesne. Cargo Kombi, pomimo swoich rozmiarów, prowadzi się wyśmienicie, zarówno po mieście, w korkach, jak i na trasie. Jest zwrotny, tak więc nawet zaparkowanie na miejscu o relatywnie małej powierzchni nie stanowi

1.3 Multijet 16v 1.6 Multijet 16v 2.0 Multijet 16v

Prędkość maksymalna (km/h)

161

158

164

179

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100km)

7,0

4,8

5,2

5,6

Benzyna bezołowiowa (95-oktanowa)

Paliwo

kowaniu już nawet nie myślałam – byłam przekonana, że będzie ono dla mnie mission

1.4 16v

Olej napędowy (EN 590)

Z krótkim rozstawem osi

Z krótkim rozstawem osi i podwyższonym dachem

Maxi z długim rozstawem osi

Długość max. (mm)

4 390

4 390

4 740

Szerokość max. (mm)

1 832

1 832

1 832

3,4

4,0

4,2

Cargo

Pojemność ładunkowa (m3) Cargo Kombi

Z krótkim rozstawem osi

Maxi z długim rozstawem osi

Długość max. (mm)

4 390

4 740

waniu nie czułam różnicy pomiędzy Cargo,

Szerokość max. (mm)

1 832

1 832

a moim małym autem, którym jeżdżę na co

Pojemność przedziału bagażowego (l)

790

1 050

problemu. Co więcej, już przy drugim parko-

dzień. Wygoda i komfort jego prowadzenia są istotne, ponieważ dowożąc towar do skle-

wersja Kombi z krótkim i długim (testowa-

trzeb wykonywanej pracy. W podstawowej

pu spędzamy sporo czasu w samochodzie

na) rozstawem osi oraz platformy do za-

wersji, Doblo Cargo Kombi kosztuje brutto

– w korkach, czy przemieszczając się z jed-

budowy z krótkim lub długim rozstawem

81 tys. zł.

nego miasta do drugiego. Równie istotna

osi. Przeznaczone są one do indywidualnej

Cargo Kombi to zdecydowanie funkcjo-

dla detalisty, to powierzchnia załadunkowa

adaptacji nadwozia, umożliwiają dostoso-

nalny, ładowny, wydajny i oszczędny pod

– bagażnik ma bardzo dużą przestrzeń, tak

wanie pojazdu do własnych, konkretnych

względem zużycia paliwa samochód. Jest

więc wygodnie można załadować do niego

potrzeb. Kombi dostępne jest w 2 wersjach

idealnym rozwiązaniem dla właścicieli skle-

naprawdę dużo towaru.

wyposażenia – w standardowej oraz SX.

pów, którzy posiadając jedno auto – Cargo

Testowane auto jest jednym z 7 ofe-

Doblo Cargo oferuje bogatą listę dodatko-

Kombi – mogą równocześnie mieć pojemny

rowanych modeli Doblo Cargo: furgon

wego wyposażenia i różnych akcesoriów,

samochód ciężarowy do pracy, jak i wygod-

z krótkim i długim rozstawem osi, furgon

dzięki czemu każdy może dostosować auto

ny pojazd rodzinny.

z podwyższonym dachem, 5-miejscowa

do potrzeb własnych i oczywiście do po-

58

Maja Święcka


nowości Nowe cukierki od Pszczółki Fabryka Cukierków „Pszczółka”, oddział Krajowej Spółki Cukrowej S.A., wprowadziła na rynek nowe cukierki o nazwie Pomarańczowe Lubelskie z Czekoladą. Najnowszy produkt lubelskiej fabryki słodyczy to delikatne karmelki pomarańczowe z nadzieniem czekoladowym. Cukierki są idealną propozycją na letnie orzeźwienie. Produkt trafił do sklepów w czerwcu. To już kolejna, po Miętowych Lubelskich z Czekoladą, nowość w tym roku. Fabryka Cukierków „Pszczółka” zajmuje się produkcją i sprzedażą karmelków twardych i nadziewanych w szerokim asortymencie. Firma stale rozwija się zwiększając możliwości produkcyjne i wzbogacając swoją ofertę o nowości. www.FCPSZCZOLKA.pl

Nowe sosy do pieczeni KNORR – teraz w słoikach Dwa warianty smakowe dobrze znanych sosów do pieczeni KNORR teraz są także dostępne w wygodnych w użyciu słoikach. Znajduje się w nich aż 10 porcji ulubionych sosów Polaków. Sos do pieczeni jasny Knorr jest idealnym dodatkiem do ryżu, warzyw, ale przede wszystkim do pieczeni i wszelkiego rodzaju potraw mięsnych. Sos do pieczeni ciemny Knorr sprawdzi się m.in. do pieczeni czy gulaszu, a jednocześnie stanowi bazę do przygotowania innych sosów. Cena detaliczna produktu wynosi 4,37 zł i jest o 15% niższa w porównaniu ze standardowymi sosami Knorr w saszetkach. www.KNORR.pl

Jubileuszowa bombonierka Z okazji 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, firma Cukiernicza Solidarność przygotowała nową, wysokiej klasy bombonierkę. Umieszczony jest na niej portret znakomitego kompozytora i wirtuoza, autorstwa Ary Scheffer oraz fragment zapisu nutowego i podpis Mistrza. Ta duża, pięknie tłoczona, elegancka bombonierka jest doskonała na prezent, jako słodki poczęstunek. Czekoladowa Solidarność stale rozszerza ofertę, zaspokajając gusta swoich klientów, którzy także i tym razem na pewno będą zadowoleni z dokonanego zakupu. www.SOLIDARNOSC.pl

Nowy Sos do pieczeni z zielonym pieprzem Knorr Sos do pieczeni z zielonym pieprzem Knorr to doskonały dodatek do dań z wieprzowiny, wołowiny, drobiu i rolad. Nowy wariant należy do linii sosów „Menu ze smakiem”, skierowanej do najbardziej wymagających odbiorców. Dzięki bogatemu smakowi jest idealny zarówno do potraw przygotowywanych w domu, jak i do grillowych uczt na świeżym powietrzu. Jeśli chcemy, aby danie było delikatniejsze, a sos bardziej aksamitny, wystarczy dodać do niego nieco śmietany. Cena detaliczna: 2,66 zł. www.KNORR.pl

reklama

59


nowości Zamkowe w nowej odsłonie

informacja handlowa

ZAMKOWE – marka piwa należąca do portfolio Browaru Namysłów poszerzyła swoją ofertę o nowy produkt – ZAMKOWE EXPORT. ZAMKOWE EXPORT to harmonijna kompozycja starannie dobranych składników. Wyjątkowy smak tego piwa podkreśla nowa, elegancka, pasująca do charakteru piwa grafika opakowania, która swoją atrakcyjnością przyciągnie niejednego piwosza. Od lat Browar Namysłów wykorzystuje swoje wielowiekowe doświadczenie łącząc tradycyjne receptury warzenia z nowoczesną technologią. Właśnie dlatego jakość piwa ZAMKOWE pozostaje wciąż na najwyższym poziomie. Obydwa warianty piwa dostępne są już w butelce bezzwrotnej 0,5l. www.zamkowe.com.pl

Taaaaki Pasztet! Pasztety marki Stoczek w nowych opakowaniach są dostępne na rynku już od kwietnia. Nowa stylistyka opakowań pozwala na ich lepszą ekspozycję oraz ułatwia klientom odróżnianie poszczególnych smaków i kategorii produktów. Oferta pasztetów marki Stoczek wzbogacona została o zupełnie nowy produkt „Pasztet Babuni” – pierwszy pasztet tej marki z dodatkiem mięsa, który został przeznaczony dla klientów ceniących tradycyjne, domowe, receptury i smaki. „Pasztet babuni” dostępny będzie w opakowaniu stylizowanym na domowe przetwory. Sugerowana cena za 270 g opakowania: 4,50 zł (Pasztet Babuni) i 3 zł (Pasztet Mazowiecki i Pasztet Luksusowy. Sugerowana cena za 470 g opakowania: 4,80 zł (Pasztet Mazowiecki i Pasztet Luksusowy). www.stoczek.com.pl

Z myślą o najmłodszych W ofercie Zakładów Mięsnych Niebieszczańscy pojawiła się nowa grupa produktów, która wprowadzona została do sprzedaży tuż przed Dniem Dziecka, gdyż powstała właśnie z myślą o diecie najmłodszych. Są to wyroby wzbogacone o kwasy tłuszczowe OMEGA 3 i 6, które pełnią szereg korzystnych funkcji w organizmie. Linia tych produktów skierowana została nie tylko do dzieci, ale również do osób dorosłych, dbających o zdrowie i prawidłowo zbilansowaną dietę. Należą do nich kabanosy omega, parówki omega, szynka omega, kiełbaski drobiowe omega, paróweczki drobiowe omega i polędwiczka drobiowa omega. www.niebieszczanscy.pl

60

Zdrowy i urozmaicony obiad Potrfolio marki WINIARY poszerzyło się o dwa produkty: Sos pieprzowy (z dodatkiem całych ziarenek zielonego pieprzu) i Sos do ryby (z dodatkiem koperku). Każdy z tych sosów, po dodaniu wody i śmietany, można przygotować prosto i szybko. Oprócz ogromnej oszczędności czasu i łatwości przygotowania, nowe sosy gwarantują doskonały smak, aromat i konsystencję. Dodane do potraw sprawią, że dobrze znane ryby lub mięsa nabiorą zupełnie innego charakteru. Sugerowana cena za 30 g opakowania: 2,00 zł. www.WINIARY.pl

Gratisy rozdaje Solidarność Firma Cukiernicza Solidarność przygotowała dla swoich klientów wiele akcji promocyjnych. Obok funkcjonujących już promocyjnych opakowań ciasteczek 160g+30g gratis (np. Ciasteczka Waniliowe, Ciasteczka Maślane, Ciasteczka Wiśniowe), Solidarność proponuje promocyjne torebki produktów czekoladowych: Galaretki Wiosenne 200g+28g gratis, Mister Ron 180g+25g gratis oraz Trufle 180g+20g gratis. Oznaczenia na przedniej stronie opakowań z pewnością przyciągną wzrok konsumenta. www.solidarnosc.pl

Klasa Premium – Bakalie na złoto HELIO GOLD® to nowa marka firmy HELIO S.A., obejmująca produkty o najlepszych i największych odmianach orzechów, nasion oraz suszonych owoców pochodzących z egzotycznych i odległych miejsc. Kwintesencją nowej marki HELIO GOLD® są bakalie pochodzące z najszlachetniejszych odmian, charakteryzujące się nie tylko doskonałym smakiem, ale także dorodnym kształtem, który zachęca do spróbowania produktów. Złote produkty składające się na HELIO GOLD® są niczym szlachetny kruszec: trudno dostępne, wzbudzające zachwyt i pożądanie oraz stanowiące gwarancję jakości dla konsumentów oraz zysku dla handlowców. W złotej serii znajdziemy owoce suszone: ananasy, daktyle, mango, morele, rodzynki, śliwki kalifornijskie, żurawinę, jak i orzechy: brazylijskie, laskowe, nerkowca, pecan, pistacjowe, włoskie oraz migdały. Integralną część kolekcji stanowią mieszanki: Mix rodzynek, Mix tropikalny, Mix żurawinowo-orzechowy, Mix orzechowy oraz Mix studencki. Sugerowana cena HELIO GOLD Mix orzechowy za opakowanie 210 g: 17,99 zł. www.HELIO.pl


Czas na złoty interes z

Doskonałość na rynku bakalii Najwyższa jakość surowca Innowacyjne i praktyczne opakowania Silne wsparcie marketingowe sprzedaży: kampania reklamowa w TV, prasie internet działania PR degustacje materiały POS

HELIO S.A. www.helio.pl e-mail: handel@helio.pl tel. 22 796 31 96


nowości Just For Men już w Polsce

Nowy smak West'a

informacja handlowa

Po ogromnym sukcesie na świecie, teraz także w Polsce pojawiły się szampony koloryzujące Just For Men. Nie jest to jednak zwykły szampon koloryzujący. Jego unikalna formuła w ciągu 5 minut bierze na cel i barwi tylko siwe włosy. Szampony Just For Men, jak sama nazwa mówi, są przeznaczone tylko dla mężczyzn. JFM jest absolutnym numerem 1 w USA i Anglii. Dostępne są 4 rodzaje: do włosów czarnych, brązowych ciemnych, średnich i jasnych. Szampony kupić można w sieci Drogerii Super Pharm. www.aspen.net.pl

Odkryj w sobie boginię Venus Riviera, to najbardziej zaawansowana maszynka jednorazowa dla kobiet. Gwarantuje komfort golenia dzięki składnikom pielęgnacyjnym zawartym w pasku nawilżającym, dokładność, za sprawą trzech ostrzy i zaokrąglonej ruchomej główce maszynki, a także wrażenia zapachowe. Rączka maszynki pod wpływem wilgoci roztacza morelowy zapach, który uprzyjemni zabieg upiększający. Dzięki Venus, kobiety poczują się atrakcyjne i nabiorą pewności siebie, by odkryć w sobie boginię. Sugerowana cena: 19,99 zł. www.gillettevenus.pl

Vanish przeciw bakteriom Jak pokazują badania przeprowadzone w Centrum Badań Mikrobiologii Środowiskowej Zakładu Medycyny Uniwersytetu w Ottawie, bakterie mogą być przenoszone z tkaniny na tkaninę, jak również z tkaniny na ręce. Nowy odplamiacz Vanish Oxi Action Extra Hygiene usuwa nie tylko uciążliwe plamy podczas prania już w 40 stopniach, ale także 99,9% bakterii z powierzchni naszych ubrań. Nie zawiera chloru, dzięki czemu jest delikatny dla tkanin. Może być używany do prania ubrań kolorowych, jak również białych. Nowy Vanish Oxi Action Extra Hygiene dostępny jest w proszku jak i w płynie. Sugerowana cena dla proszku za opakowanie 564 g: 25,99 zł Sugerowana cena dla płynu: 940 ml – 14,99; 1 880 ml – 26,99 zł. www.vanish.pl

62

Firma Imperial Tabacco Polska S.A. wprowadza najnowszą odmianę West Superslims – LIBRE Latin Blend. Połączenie walorów smaków mięty i limonki, delikatność formatu Superslims i wyjątkowej kolorystyki opakowania to nowy image do bogatego port folio marki West. Polska jest pierwszym rynkiem Grupy Imperial Tabacco, na którym sprawdzi się nowy smak West’a. www.Imperial-tabacco.pl

Kwiecista ochrona Naturella to marka podpasek, która zdaniem ankietowanych konsumentek najszybciej zyskiwała na wartości. Latem innowacja podpasek Naturella dodatkowo zwiększy ich wartość i to bez podwyżki ceny! Wyjątkowy kwiatowy wygląd czyni nową Naturellę piękniejszą niż kiedykolwiek, a paski balsamu z rumiankiem pomagają chronić skórę przed podrażnieniami. To najlepsze powody, dla których warto mieć podpaski marki Naturella na półce, by latem zwiększyć wartość zysków. www.naturella.eu

Proaktywny przyjaciel Firma Gillette wychodząc naprzeciw mężczyznom, którzy pragną dać z siebie wszystko, oferuje proaktywny antyperspirant Gillette z Systemem Potrójnej Ochrony, który eliminuje nieprzyjemny zapach, powstający podczas fizycznego i emocjonalnego pocenia, dzięki wykorzystaniu trójwarstwowej ochrony przed nieprzyjemnym zapachem. Nowy antyperspirant Gillette ogranicza wilgoć i absorbuje nieprzyjemny zapach dzięki wykorzystaniu molekuł Beta-cyklodekstryny, które aktywują się przy poceniu. Dostęny jest w czterech wersjach sprayu: Power Rush (zastrzyk energii), Storm Force (naturalna pewność siebie), Arctic Ice (powiew arktycznego chłodu) i Cool Wale (fala orzeźwienia). Sugerowana cena: 10,90 zł. www.gillette.pl


informacja handlowa


*

Subiekt GT

SYSTEM SPRZEDAŻY

Nowoczesny system sprzedaży stworzony z myślą o firmach, które poszukują sprawnego narzędzia wspomagającego całościową obsługę działu handlowego, sklepu, punktu usługowego, rzemieślniczego itp. Subiekt GT jest kolejną wersją znanych w Polsce systemów firmy InsERT: Subiekta 4, Subiekta 5 i Subiekta dla Windows. Dzięki bogatej funkcjonalności i prostej, intuicyjnej obsłudze, program sprawdza się w każdej sytuacji. Zastosowane technologie i rozwiązania biznesowe sprawiają, że Subiekt to najczęściej w Polsce wybierany program do wspomagania sprzedaży.

690,-

Subiekt Sprint SYSTEM SPRZEDAŻY

Nowoczesny system dla firm, które chcą szybko i łatwo obsługiwać klientów detalicznych. Mogą z niego korzystać zarówno pojedyncze sklepy, jak i sieci, sklepy jedno- i wielostanowiskowe, samoobsługowe itd. Program współpracuje z systemem sprzedaży Subiekt GT, z którym wymienia m.in. informacje o towarach, cenach i kontrahentach.

400,-

850,-

www.insert.com.pl 71-78-76-110 * blisko 400 tysięcy sprzedanych licencji

Wszystkie podane ceny są cenami netto

HURT & DETAL  
HURT & DETAL  

HURT & DETAL - Czerwiec 2010

Advertisement