Page 1

FrederiksvĂŚrk Tennisklub

Husk Generalforsamlingen Onsdag den 27. oktober 2010 klokken 19.00. FrederiksvĂŚrk Vandrerhjem.

www.ftennis.dk April 2010 1


Se klubbens hjemmeside:

www.ftennis.dk

BESTYRELSEN: Formand: Bent Petersen Glentevej 14, Hundested

47 72 03 34 / 22 56 48 49 bent@ftennis.dk

Kasserer: Per Nonboe Liepkesgade 3 København Ø Medlem: Otto Nielsen Gråstenvej 4 Medlem: Steen Hessner Gartnerstien 6, Frederiksværk Medlem: Ingolf Skov Åsebro 65, Frederiksværk

per@ftennis.dk

Suppleant: Annette Hessner Gartnerstien 6, Frederiksværk

annette@ftennis.dk

otto@ftennis.dk steen@ftennis.dk ingolf@ftennis.dk

UDVALG m.v.: Motionister:

Hanne Hansen

hanne@ftennis.dk 47 72 58 19

Ungdomstræner:

Goran Petraskovic

goran@ftennis.dk 47 72 52 90

Juniorudvalg: Baneudvalg: Aktivitetsudvalg: Byggeudvalg: Husudvalg: Revisor: Hjemmeside: Bladredaktion:

Ingolf Skov Otto Nielsen Steen Hessner Bent Petersen Ingen Ane Davidsen Niels Blach Jens Liljensøe 2


ÅBENT HUS & STANDERHEJSNING Traditionen tro starter vi tennissæsonen 2010 med standerhejsning søndag den 25. april kl. 10.00. Vi hejser flaget, og formanden holder en lille tale. Samtidig holder vi “Åbent hus” kl. 10-12, hvor alle er velkomne - også “ikkemedlemmer” - til at prøve banerne og hilse på øvrige medlemmer, træner og bestyrelse. Nye medlemmer kan melde sig ind og få udleveret nøgler. Hvis banernes tilstand tillader det, vil der for alle, der har lyst være mulighed for at prøve at spille nogle bolde. Så kom gerne omklædte.

KLUBTURNERING 2010 Klubturneringen 2010 afholdes de sidste 2 weekender i august. Første weekend i september er reserve. Vi håber på stor opbakning. Formålet er selvfølgelig at skabe liv i klubben, og her får man spillet mod andre end dem, man normalt spiller med. Det er sjovt.

SOMMERTURNERING 2010 Søndag den 13. juni afholdes en sommerturnering – alle kan være med. Vi spiller doubler på tid, og spændingen er intakt hele dagen. Sidste år havde vi en fantastisk dag med mange deltagere og dejligt vejr, så vi håber på en gentagelse.

Hold øje med opslag i klubhuset! 3


JUNIORER Igen i år kan vi tilbyde træning for klubbens juniorer – og stadig med Ingolf Skov og ungdomstræner Goran Petraskovic ved roret. Goran stillede sig for nogle sæsoner siden til rådighed uden forudgående erfaring som træner - men til gengæld med en pædagogisk baggrund, da han til daglig er ansat som klubpædagog i Juniorklubben på Magleblikskolen. I de seneste sæsoner har Goran imidlertid gennemført en lang række trænerkurser. Ingolf Skov er formand for klubbens juniorudvalg og deltager også i træningen. Også han har været på trænerkurser i vinterens løb. Der vil ske nogle nye spændende ting i år. Vi øger konkurrenceelementet i juniorafdelingen. Der er tilmeldt et enkelt hold til DTF holdturneringen, og de bedste i denne årgang repræsenterer Frederiksværk Tennisklub. Der er oprettet en lokal rangliste, hvor de konkurrencelystne kan tilmelde sig og udfordre hinanden. Det er dog ikke konkurrence det hele, og der er selvfølgelig stadigvæk plads til juniorer, der hygger sig og har det sjovt med at komme for at træne og spille tennis. Juniortræningen vil foregå om mandagen, med start mandag den 3. maj. Herefter følgende mandage: 10/5, 17/5, 31/5, 7/6, 14/6 og 21/6…... sommerferie…... 9/8, 16/8, 23/8, 30/8, 6/9 og 13/9. Træningstider:

Kl. 16.00 - 18.00. Nybegyndere Kl. 17.00 - 19.00. Let øvede, øvede og turneringsspillere Mød op til åbent hus søndag den 25. april, eller på første træningsdag mandag den 3. maj.

Prisen for at deltage i juniortræningen hele sæsonen er 150 kroner, som afregnes direkte med træneren. Derudover betales det almindelige kontingent. Hvis interessen er stor nok, kan der evt. oprettes vintertræning! 4


SENIORER HEKSETENNIS Så, kære hekse - gamle såvel som nye - så starter hekse-tennissæsonen igen! Alle skønne kvinder er velkomne. Vi mødes hver torsdag kl. 17.30 (eller så tidligt som man kan komme) og bliver ved til vi ikke gider mere. Fat kosten og ketcheren og mød op til nogle hyggelige og sjove timer med masser af tennisspil og SNAK. Første gang er torsdag den 6. maj 2010.

Begyndertræning Tennis kan være lidt svært at komme i gang med, og det er heller ikke sikkert, at man har en passende makker til at starte med, og derfor tilbyder klubben instruktion og træning for begyndere hver tirsdag klokken 18.00 sæsonen igennem. Mød op den første gang og find ud af, hvordan det foregår. Der vil altid være flere gamle medlemmer tilstede, som vil hjælpe nye medlemmer på vej. Det er gratis, men man skal melde sig til et sammenhængende forløb af hensyn til banetegningen og de mennesker, der skal stille op. Første gang er tirsdag den 4. maj 2010. Kontakt Hanne på telefon 47 72 58 19. Derudover tilbyder klubbens træner Goran privattimer for en rimelig betaling for senior-begyndere, som ønsker nogle timers træning på banerne for at komme godt i gang med spillet. Kontakt Goran på telefon 47 72 52 90.

5


KONTINGENT Så nærmer tiden sig endelig, hvor vi skal i gang med at spille tennis igen. Som nævnt andetsteds i dette blad, er der standerhejsning og officiel åbningsdag i klubben søndag den 25. april 2010 klokken 10.00. Vi vil i bestyrelsen igen i år fastholde princippet: “NO PAY - NO PLAY”. Eller på dansk: “Husk at betale dit kontingent til tiden, og senest inden du begynder at spille på banerne”! Det er stadig utroligt billigt at spille tennis i Frederiksværk! Det koster kun 375 kr. for juniorer, 375 kr. for unge under uddannelse og kun 750 kr. for seniorer. For dette beløb kan du spille lige så meget du har lyst til på vores udendørs baner, og også indendørs fra oktober 2010 på Frederiksværk Gymnasium. Landliggere kan benytte banerne mod at betale 220 kr. pr. måned. Bestyrelsen vil på alle måder forsøge at sikre, at der ikke er gratister, som på ulovlig vis benytter tennisklubbens faciliteter! Husk at bestyrelsen er til for dig! Så har du ønsker eller gode idéer, så sig endelig til, så vil vi gøre alt for, at dine ønsker eller idéer bliver ført ud i livet. Husk også at klubben er os alle, så ønsker eller idéer må meget gerne dreje sig om, hvad du kan gøre for klubben. Hvis der er noget, du kan, og som du synes klubben burde få gjort, så kom endelig frem med det. Husets ydre og indre vedligehold samt træning af nyankomne motionister er oplagte områder. Du kan kontakte bestyrelsen og samtidig oplyse din E-mailadresse. Med venlig hilsen og på gensyn på banerne Bestyrelsen: Otto - Steen - Ingolf - Per – Bent

SÅDAN RESERVERER DU BANER: 6


Bane 3 08.30 09.30

Medl. NAVN nr. 130 116

Svend Bent

09.30 10.30 10.30 11.30

46 76

Pia Lis

Bane 4

Medl. NAVN nr.

Bane 5

08.30 09.30

234 71

Trine Birte

08.00 09.00

09.30 10.30

238 239

Ole John

09.00 10.00

10.30 11.30

138 139

Per Lone

10.00 11.00

Der tegnes bane ved at påføre 2 gyldige medlemsnumre pr. spilletime. Du finder dit medlemsnummer på listen med registrerede medlemsindbetalinger. Listen opdateres ugentligt. Gæstespillere fra Frederiksværk Vandrehjem skriver et V i rubrikkerne. Medlemslisten - og listerne til banetegning - findes i klubhuset. Der kan reserveres højst 2 timer i sammenhæng. Enten 2 timer i træk - eller 2 timer på forskellige tidspunkter. Først når én reservation er “færdigspillet”, kan der tegnes en ny. Reservationer, der ikke er lavet ifølge reglerne, kan slettes - og andre kan reservere de pågældende tider ifølge reglerne. Der gælder samme regler for juniorer og seniorer. Kommer man 15 minutter for sent, kan man ikke gøre krav på banen.

BANEVEDLIGEHOLDELSE Efter spil skal banen fejes grundigt helt ud til hegnet. På den måde fordeles det løse grus over hele banen og ukrudtsspiringen hæmmes. Om nødvendigt skal der repareres huller og skoaftryk med gummiskraberen. Dette er specielt vigtigt i sæsonstarten, hvor banerne er meget bløde. I tørre perioder skal der vandes inden spil, og i stærk vind kan dette også være nødvendigt for at holde på gruset. Som hovedregel: ”Efterlad altid banerne i en lidt bedre stand end du fandt dem”. 7


FORMANDENS BAGSIDE For andet år skriver jeg her på bagsiden med lidt tanker om den kommende sæson. Sidste år skulle vi jo flytte, men som I ved, gik det desværre i vasken. I forbindelse med den aflyste flytning af banerne har bestyrelsen vedtaget, at vi i denne sæson stadig kun anlægger de tre bedste baner. Til gengæld anlægger vi bane 1 som minitennisbane. Det vil sige, at vi fjerner linerne og sætter de små net op, så der kan spilles på tværs. Dette vil skabe bedre forhold for træningen af især de små begyndere, og det har været et stort ønske for juniorudvalget. Sidste år talte jeg her, om behovet for at kigge på vores struktur, og vi har i årets løb fået gjort en del ved det. Vi har fået oprettet en række selvkørende udvalg, hvor en hel række mennesker har indvilliget i at gøre en indsats for klubben. Som jeg skrev sidste år, er det vigtigt at skabe en række afgrænsede områder, som folk kan forholde sig til uden risiko for at blive blandet ind i mere. På den måde er der kommet et aktivitetsudvalg og et baneudvalg, og der er derudover flere konkrete funktioner, som varetages af enkeltpersoner. Vi har i mine øjne et par indlysende mangler. Andetsteds kan I se, at der er et husudvalg, men at det står tomt. Vi mangler nogen, som gider kigge lidt efter huset og feje det en gang imellem. Vi skal dog nok ikke gøre for meget ved dette i det nuværende hus. En vigtig ting. Kig efter ketsjere og nøgler I ikke bruger mere. Klubben kan bruge alt, hvad I har liggende, som alligevel samler støv. Til sidst vil jeg gerne anbefale, at man skriver sig på ranglisten i klubhuset. Det er et godt initiativ, og man kommer til at spille med nogle forskellige mennesker. Med ønsket om en god sæson. Formanden

www.ftennis.dk

Klubblad for Frederiksværk Tennisklub – Sæsonen 2010 8

Tennisblad 2010  

Bladet for for Frederiksværk Tennisklub 2010

Advertisement