Page 1

‘Mijn werk is een mooie mix van communicatie, organisatie en onderzoek’

‘Ik onderzoek waarom en hoe jongeren radicaliseren’

‘Ik begeleid jongeren met een handicap naar een passende werkplek’

‘Ons programma adviseert bedrijven over energiebesparing’

‘Bij de bank houd ik me vooral bezig met het verandermanagement‘ ‘De Nationaal Rapporteur wint bij ons wetenschappelijke kennis in’ ‘Mijn CV werd op internet gespot; het bleek een perfecte match’ ‘Ik adviseer grote bedrijven: ‘Wat betekent trend X voor product Y?’

‘Mijn team coördineert de meldingen van zorginstellingen bij de inspectie’

ASW, daar kun je wat mee Met de studie Algemene sociale wetenschappen kun je overal terecht. Lees waarom oud-studenten voor ASW kozen en wat ze na hun studie zijn gaan doen.


2

INHOUDSOPGAVE 

paginaVoorwoord

3

Tiedo Kuitenbrouwer HR-consultant Xerox ‘Mijn cv werd op internet gespot; het bleek een perfecte match’

5

Tessa van Asselt  Insights Strategist TrendsActive ‘Ik doe onderzoek en adviseer: ‘Wat betekent trend X voor product Y?’

7

Hylke Swartjes  coördinator meldpunt Inspectie voor de Gezondheidszorg ‘Mijn team coördineert inkomende meldingen over de gezondheidszorg’

9

Lucinda Ippel  jobcoach reïntegratiebedrijf ‘Ik begeleid jongeren met een handicap naar een passende werkplek’

11

Susan Meenhuis  projectassistent Gemeente Utrecht ‘Ons programma adviseert bedrijven over energiebesparing’

13

Elga Sikkens promovenda Universiteit Utrecht ‘Ik onderzoek waarom en hoe jongeren radicaliseren’

15

Maartje Burghgraef  programmaconsultant ABN AMRO ‘Bij de bank houd ik me vooral bezig met het verandermanagement’

17

Ellen van der Staal  onderzoeker Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen ‘De Nationaal Rapporteur wint bij ons wetenschap¬pelijke kennis in’

19

Lieneke Spel  communicatiemedewerker Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving ‘Mijn werk is een mooie mix van communicatie, organisatie en onderzoek’

21

ASW, daar kun je wat mee


3

VOORWOORD Waar kom je na de opleiding Algemene sociale wetenschappen (ASW) in Utrecht zoal terecht? In dit boekje vertellen negen afgestudeerde ASW-studenten wat ze tegenwoordig doen. Zij laten zien wat de opleiding voor hen heeft betekend, waarom ze voor ASW hebben gekozen en hoe ze de opleiding nu toepassen in hun werk.

Algemene Sociale Wetenschappen


4

DE GEÏNTERVIEWDEN WERKEN BIJ:

ASW, daar kun je wat mee


5

‘Mijn CV werd op internet gespot; het bleek een perfecte match’ Tiedo Kuitenbrouwer | HR-consultant bij Xerox | Leeftijd: 33 jaar

EEN VOORSPRONG DOOR ASW Na drie jaar rechten gestudeerd te hebben, besloot Tiedo Kuitenbrouwer op zoek te gaan naar een studie die minder formeel en meer op mensen gericht was. Hij stapte over op ASW en volgde de master Communicatiestudies. Nu werkt Tiedo als HRconsultant bij Xerox. Tijdens zijn studie had Tiedo zich sterk gericht op bedrijven en veel vakken gevolgd over human resources (HR). Toch wist hij na zijn afstuderen nog niet precies waar hij zou kunnen en willen werken. Tijdens zijn zoektocht naar een baan besloot hij zijn studie meteen toe te passen. “Ik liep over een banenmarkt en besloot naar alle stands te gaan die mij in eerste instantie niet aanspraken. Je bent namelijk altijd bevooroordeeld wanneer je de naam van een bedrijf hoort of een opvallende stand ziet. Ik wilde - net als in mijn opleiding - alles van meerdere kanten bekijken.”

Beetje bluffen Tiedo kwam terecht bij een IT-bedrijf dat hem aanvankelijk wilde inzetten als accountmanager. “Tijdens het sollicitatiegesprek bleek echter dat ik veel meer interesse had in de baan van de vrouw die mij interviewde. Toevallig zou die plek ook vrijkomen en zo kreeg ik de baan van degene waarbij ik op gesprek was.” Door een opvallend cv en een beetje bluffen kreeg Tiedo dus een HRfunctie. Het bedrijf groeide, en daarmee ook het HR-gerelateerde werk, en hij werd benoemd tot senior. “Op een gegeven moment kon ik niet verder groeien in het bedrijf en wilde ik een nieuwe uitdaging.”

Algemene Sociale Wetenschappen


6

Gespot Zijn nieuwe baan kreeg Tiedo doordat zijn cv op een site werd gespot. Hij werkt nu in de HR van Xerox, een groot internationaal bedrijf. “Het grote verschil in omvang tussen mijn vorige bedrijf en Xerox zorgt ervoor dat de twee banen heel verschillend zijn. Bij Xerox bepaalt het beleid van de organisatie de manier waarop je HR-zaken moet regelen. Daarmee bepaalt het beleid binnen het bedrijf dus ook hoe problemen worden opgelost”, aldus Tiedo.

Verloop, verzuim en engagement Tiedo houdt zich vooral bezig met het verloop, verzuim en engagement in het bedrijf. “Ik bekijk bijvoorbeeld waarom het ziekteverzuim laag of hoog is. Ligt dat aan de medewerker of aan de organisatie?” Tiedo is betrokken bij alles wat te maken heeft met het personeelsbeleid, zoals beoordelingen van medewerkers, het bepalen van haalbare targets en het opstellen van duidelijke profielen voor het werven van nieuwe werknemers. Ontslag hoort daar bij, maar ook juist het behouden van mensen. “Een andere belangrijke taak is het zorgen voor tevreden medewerkers die zich verbonden voelen met het bedrijf. Ik maak veel plannen om dingen te verbeteren.”

Voorsprong door ASW Zijn studie ASW ziet Tiedo meer terug in zijn werk dan hij had verwacht. “Laatst heb ik mijn oude studieboeken weer in de kast gezet, omdat ik die nog steeds af en toe gebruik. Ik merk dat ik door mijn opleiding strategisch een voorsprong heb: ik wissel makkelijker tussen de niveaus waarop ik problemen bekijk. Ook coach ik medewerkers. Bij zo’n groot bedrijf als Xerox maak je veel dingen mee, bijvoorbeeld medewerkers met depressies of problemen in hun thuissituatie. Ik had niet gedacht dat ik de vakken die daarover gingen ooit zou gaan gebruiken. Nu komt die studiestof goed van pas bij het omgaan met dit soort problemen.”

Blijven leren Tiedo weet nog niet waar de toekomst hem zal brengen. “Op dit moment heb ik een baan met veel uitdaging. Ik werk in een groeiend bedrijf en weet niet hoe dat er over twee jaar uit zal zien. Er zijn veel mogelijkheden en paden die ik in kan slaan. Ik vind het belangrijk om altijd te blijven leren.”

ASW, daar kun je wat mee


7

‘Ik doe onderzoek en adviseer: ‘Wat betekent trend X voor product Y?’ Tessa van Asselt | Insights Strategist bij TrendsActive | Leeftijd: 26 jaar

HELEMAAL THUIS IN HET TRENDONDERZOEK Na haar bachelor ASW, de masters Jeugdstudies en Creative Development en een stage bij het Trimbos Instituut werkt Tessa van Asselt nu bij TrendsActive, een trendinterpretatiebureau in hartje Utrecht. Het bureau signaleert trends en adviseert bedrijven, bureaus en publieke instanties hoe ze hier het beste op kunnen inspelen. Algemene sociale wetenschappen was ‘echt Tessa’ Op de middelbare school was maatschappijleer al haar leukste vak en ASW paste goed bij die interesse. “Ik vond het prettig dat de studie zo breed opgezet was. Zo kon ik zelf mijn eigen plan trekken en kiezen welke kant ik op wilde. Nadat je van allerlei verschillende studies hebt geproefd, weet je uiteindelijk wat het beste bij je past. ASW geeft je die ruimte en dat is fijn.”

Verschillende minors en masters Tijdens haar bachelor volgde Tessa een minor Cultuurstudies. Ook volgde ze de minor Genderstudies vanwege haar interesse in het nature-nurture-debat. Daarna koos ze voor de master Jeugstudies en deed een bestuursjaar bij studievereniging SGS. Ze rondde haar master af met een stage bij het Trimbos Instituut, waar ze onderzoek deed naar de invloed van een uitgaanssetting op het middelengebruik van jongeren. Daarna deed ze nog een extra minor Kunstbeleid en management ter voorbereiding op haar tweede master Creative Development. “Mijn doel was een stage te regelen bij trendinterpretatiebureau TrendsActive, een bedrijf dat ik al een tijdje op het oog had. Dat lukte”, vertelt Tessa.

Algemene Sociale Wetenschappen


8

Sociaal-culturele trends TrendsActive verricht en bestudeert sociaal-cultureel trendonderzoek; het bureau signaleert trends, interpreteert ze en geeft aan hoe bedrijven en organisaties ze kunnen implementeren. Het onderzoek van TrendsActive richt zich op ‘gender’ (mannen en vrouwen), ‘generaties’ (babyboomers, generatie x, millennials, digital natives) en ‘societal trends’ (connected society, sustainability, visual culture). Tessa: “Tijdens mijn stage heb ik algemeen onderzoek gedaan om de database aan te vullen en heb ik bovendien twee specifieke trends opgezet: de gendertrend ‘mannen’ en de societal trend ‘gamification’ (‘power of play’), oftewel de toepassing van games en game-elementen in de dagelijkse praktijk.”

Onderzoek als hoofdtaak Inmiddels heeft Tessa een vast contract bij het bureau. “Mijn hoofdtaak is het doen van onderzoek naar gedragsverandering van mensen in een veranderende samenleving en naar de betekenis daarvan voor bedrijven en organisaties. Gamification en de jongerengeneraties van 0 tot 35 jaar zijn mijn voornaamste expertise, maar ik doe onderzoek op alle gebieden. Op basis van dat onderzoek adviseer ik nationale en internationale bedrijven en organisaties hoe ze kunnen inspelen op de trends die heersen bij de doelgroep van het product. De grote vraag die bedrijven stellen is in feite steeds dezelfde: ‘Wat betekent trend X voor mijn product Y?’.”

Expertise delen Regelmatig wordt Tessa uitgenodigd om haar expertise met anderen te delen. Het gaat dan vaak vooral om de praktische interpretatie van trends: “Ik gebruik onderzoek om bedrijven te helpen innoveren op het gebied van bijvoorbeeld producten, diensten, marketing, design of strategie. Ook geef ik presentaties over sociaal-culturele trends bij klanten en op verschillende conferenties. En ik geef les aan de Universiteit Utrecht bij de master Sociale psychologie, en bij de Hogeschool van Amsterdam.”

Een eigen visie vormen Tessa heeft minors en masters gevolgd bij verschillende disciplines, maar haar basis blijft ASW. “Het belangrijkste dat ik bij ASW heb geleerd, is het vormen van een eigen visie op alles wat ik in mijn leven tegenkom. Hierbij gaat het niet om feiten en waarheden, maar om de juiste onderbouwing van je eigen visie. Zoals Christopher Buckley zei: ‘If you argue correctly, you’re never wrong’.”

ASW, daar kun je wat mee


9

‘Mijn team coördineert inkomende meldingen over de gezondheidszorg’ Hylke Swartjes | Coördinator meldpunt Inspectie voor de Gezondheidszorg | Leeftijd: 28 jaar

VERBANDEN LEGGEN EN VERDER KIJKEN Na haar master Arbeid, zorg en welzijn: beleid en interventie werkte Hylke Swartjes als onderzoeker bij de provincie Overijssel. Daarna ging ze aan de slag bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. In haar huidige functie als coördinator van het meldpunt bij de Inspectie ziet ze haar studie ASW vooral terug bij het vormgeven van werkprocessen. Onderzoek doen maakte een belangrijk deel uit van de studie van Hylke. Tijdens haar bachelor deed ze bij een woonzorgcentrum onderzoek naar depressieve ouderen en de manier waarop zij uit een sociaal isolement kunnen worden gehaald. In haar master onderzocht ze bij de provincie Overijssel de factoren die van invloed zijn op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Na haar afstuderen bleef Hylke bij de provincie werken om de resultaten van haar afstudeeronderzoek verder uit te werken. Ze maakte een plan van aanpak en voerde een nieuw onderzoek uit.

Juridische invalshoek Hoewel Hylke een leuke baan bij de provincie Overijssel had, besloot ze toch ontslag te nemen om op reis te gaan. Eenmaal terug in Nederland vond ze via een vriend haar huidige baan bij het meldpunt van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Inspectie houdt op verschillende manieren toezicht op zorginstellingen. “Ik ben vooral betrokken bij het incidententoezicht. Dat gaat over wettelijk verplichte meldingen van calamiteiten in bedrijven of vrijwillige meldingen van burgers. De melders variëren van fabrikanten tot apotheken tot de asielzoekerszorg. Het is een baan waarin ik vanuit een juridische invalshoek met mensen werk”, vertelt Hylke.

Algemene Sociale Wetenschappen


10

Keuzes maken Hylke registreert de meldingen en doet voorstellen voor behandeling. In overleg wordt op basis van juridische kaders bepaald of de melding in behandeling wordt genomen. “De keuze of we een melding wel of niet in behandeling nemen, is soms lastig om te maken. Je moet weleens mensen teleurstellen en doorverwijzen naar een andere instelling. Het is altijd moeilijk om mensen te vertellen dat wij ze niet kunnen helpen. Mensen hebben verwachtingen over de rol van de Inspectie en de meldingen gaan altijd over vervelende dingen die zijn gebeurd.”

Opgeklommen tot coördinator Inmiddels is Hylke opgeklommen tot coördinator van een team dat zich bezighoudt met binnenkomende meldingen over de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en publieke gezondheidszorg. “Mijn taak is het coördineren van de meldingen en het uitzetten van het werk binnen het team.” Er vindt nauw overleg plaats met de teams die de meldingen in behandeling nemen. Hylke treedt op als contactpersoon voor deze onderzoeksteams.

Verbanden leggen en verder kijken Hylke ziet haar studie ASW vooral terug bij het vormgeven van processen. “Ik ben op mijn werk degene die verbanden weet te leggen en kan wisselen tussen abstractieniveaus. Dit heb ik geleerd in mijn opleiding. Ik kijk altijd verder dan die ene mogelijke oorzaak en zoek de oorzaken bij meerdere factoren. Ook heb ik geleerd om niet te zoeken naar eenzijdige oplossingen voor problemen. Ik merk dat dat voor anderen niet altijd vanzelfsprekend is.”

Meer diepgang Waar ze zichzelf in de toekomst ziet werken, weet Hylke nog niet. In haar huidige werk mist ze de echte diepgang. Ze signaleert met behulp van meldingen mogelijke tekortkomingen in de zorg, maar gaat er niet zelf mee aan de slag. De andere teams behandelen de meldingen. “Ik wil zelf meer dingen aanpakken en plannen opstellen. Daar ga ik me in de toekomst meer op richten.”

ASW, daar kun je wat mee


11

‘Ik begeleid jongeren met een handicap naar een passende werkplek’ Lucinda Ippel | jobcoach bij een reïntegratiebedrijf | Leeftijd: 26 jaar

COMMERCIE EN HULPVERLENING Lucinda Ippel werkte na haar bachelor ASW en master Jeugdstudies een tijd op projectbasis bij onderzoekinstituut STAP in Utrecht en IVO in Rotterdam. Inmiddels heeft ze haar plek gevonden als jobcoach. Ze zoekt een passende werkplek voor jongeren met een handicap en begeleidt ze op de werkvloer. Lucinda koos voor ASW omdat ze niet wilde kiezen tussen verschillende sociale studies, zoals psychologie en sociologie. In ASW zag ze een mooie combinatie tussen deze studies en bovendien kon ze haar studie inrichten aan de hand van haar grote interesse: jeugd. “Ik wilde altijd al iets met jeugd doen. Het is interessant om te kijken hoe jongeren denken en zich ontwikkelen. Ik heb een minor gedaan over jeugd en criminaliteit en ook met mijn master Jeugdstudies heb ik me op dit onderwerp gericht.”

Lerarenopleiding maatschappijleer Lucinda hoorde bij de eerste groep die de master Jeugdstudies deed. Daarna volgde ze een eenjarige lerarenopleiding om docent maatschappijleer te worden. “Het leek me ontzettend leuk om voor de klas te staan. Op die manier kon ik werkervaring opdoen en tegelijkertijd in contact komen met jongeren. Het lukte me echter niet om een fulltime baan te vinden en ik miste in mijn baan de hulpverlening en het éénop-één-contact met de jongeren.”

Projecten jongeren en alcohol Omdat ze niet fulltime als docent kon werken, deed Lucinda naast haar baan losse projecten bij STAP in Utrecht. Dit onderzoeksinstituut richt zich op alcohol, een onderwerp uit de masterstage van Lucinda. In zo’n project onderzocht STAP bijvoorbeeld of jongeren van 15 alcohol kunnen kopen in een café of op een camping. Ondertussen solliciteerde Lucinda verder en een half jaar na afronding van haar studie kreeg ze via via het nummer van iemand die werkte als jobcoach. “Ik heb meteen gebeld om te komen Algemene Sociale Wetenschappen


12

solliciteren. Ik moest wel vier keer op gesprek komen en werd daarbij uitgebreid gescreend, maar uiteindelijk kreeg ik de baan!”

Passende werkplek voor jongeren Tijdens haar werk als jobcoach begeleidt Lucinda jongeren met een handicap naar een passende baan op de reguliere arbeidsmarkt en op de werkvloer. Ze zoekt een werkplek voor jongeren met verschillende aandoeningen zoals autisme of een licht verstandelijke beperking. Geen enkele dag op haar werk is hetzelfde en dat spreekt Lucinda erg aan. Soms gaat ze de hele dag langs bedrijven om werkgevers te zoeken die een gehandicapte jongere in dienst willen nemen, en andere dagen is ze bezig met het coachen van haar cliënten. “Ik leer mijn cliënten bijvoorbeeld hoe ze zich op een goede manier voorstellen aan de werkgever of hoe ze om een dag vrij kunnen vragen. Vooral de jongeren die een baan hebben gevonden moet ik veel begeleiden. Ik ga daarom iedere week wel bij hen langs”, aldus Lucinda.

Commercie en hulpverlening Lucinda’s baan heeft een commerciële kant en bestaat ook voor een deel uit hulpverlening. “Ik moet een goede match maken tussen mijn cliënt en het bedrijf. Ik vind het daarbij belangrijk om niet te denken vanuit de handicap van mijn cliënt, maar op zoek te gaan naar zijn positieve kanten en kwaliteiten. Wanneer ik bijvoorbeeld word gebeld dat mijn cliënt al een hele week achter elkaar heeft gewerkt, dan kan ik daar zo trots op zijn!” Niet alleen moet Lucinda zich goed aan haar cliënten aan kunnen passen, ook moet ze erg flexibel zijn. “Soms belt een cliënt me dat hij mijn hulp nodig heeft. Daar moet ik dan vaak meteen naartoe.”

Situaties op brede manier bekijken De voordelen van haar studie ASW ziet Lucinda onder andere terug in de rapportages die ze moet maken en bij het onderbouwen van subsidieaanvragen. “Door mijn opleiding kan ik situaties die ik op mijn werk tegenkom, op een brede manier bekijken. Ik heb geleerd te letten op verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op het gedrag van de jongere, bijvoorbeeld de gezinssituatie, peers, vrienden, verslaving, en wie hun rolmodellen zijn (zoals een oudere broer). Hierdoor kan ik gemakkelijker situaties voorspellen, en inspelen op de aandachtspunten van de cliënt. Bijvoorbeeld: wanneer een cliënt vanuit huis gewend is uit te slapen tot 12 uur, omdat zijn ouders en vrienden dat ook doen, weet ik dat ik de cliënt moet trainen in het op tijd komen. Dat kan beginnen met het aanleren van klokkijken en de wekker op tijd zetten, en met de cliënt alle stappen doornemen vanaf het moment dat de wekker gaat tot het moment dat hij binnenstapt bij zijn werk. Ook de directe omgeving van de cliënt en de collega’s betrek ik erbij om een baan bij een werkgever daadwerkelijk te laten slagen.” ASW, daar kun je wat mee


13

‘Ons programma adviseert bedrijven over energiebesparing’ Susan Meenhuis | Projectassistent ‘Utrechtse Energie!’ bij de gemeente Utrecht | Leeftijd: 27 jaar

DE SAMENLEVING OP VERSCHILLENDE MANIER BEKIJKEN Na haar studie ASW deed Susan Meenhuis de master Vraagstukken van beleid en organisatie. Ze kreeg daarna een baan als projectondersteuner bij de dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Utrecht. Daar werkt ze momenteel als projectassistent bij het programma ‘Utrechtse Energie!’, een baan waarin ze op vele vlakken actief is. Susan wist al vroeg dat ze in Utrecht wilde gaan studeren. Ze wilde graag veel leren over de maatschappij en migratie. Door de beschrijving in de studiegids werd ze enthousiast over de studie ASW. De opleiding heeft haar veel gebracht.

Geen uitgestippeld plan Toen Susan haar studie had afgerond en aan het werk ging, had ze niet direct het gevoel dat haar universitaire diploma zijn vruchten afwierp. Susan vertelt: “Ik vond het lastig dat er na ASW geen uitgestippeld plan was van welk beroep je kunt gaan uitoefenen. Pas na mijn studie kreeg ik echt inzicht in wat er bij mij paste. Ik was jong en kon niet meteen op niveau starten. Om te snappen wat er allemaal komt kijken bij het maken van beleid moet je eigenlijk in een lagere functie starten. Je hebt vaardigheden nodig die je binnen een studie gewoon niet leert.”

Bedrijven stimuleren tot energiebesparing Om aan een baan te komen heeft ze zich na haar studie ingeschreven bij een uitzendbureau. Van daaruit kon ze starten als projectondersteuner bij de gemeente Utrecht. Vanuit deze baan is ze doorgegroeid Algemene Sociale Wetenschappen


14

naar de functie van projectassistent. In deze functie kan ze zaken meer zelf coördineren en heeft ze meer verantwoordelijkheden. “Ik werk bij het projectmanagementbureau van de gemeente Utrecht bij het programma ‘Utrechtse Energie!’ Het is mijn taak om de programmamanagers te ondersteunen op het gebied van geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit.”

Op vele vlakken actief Susans baan bestaat ook voor een groot deel uit het organiseren van evenementen en het communiceren over energiebesparing en energieopwekking. Hiervoor is ze veel aan het bellen en dingen aan het regelen. “Het zijn allemaal aparte vaardigheden waarmee je te maken krijgt en dat is ook je kracht als projectassistent. Je bent op vele vlakken en afdelingen actief.”

Projecten coördineren Naast haar baan bij de gemeente Utrecht, heeft Susan vrijwillig onderzoek gedaan bij het Milieucentrum Utrecht. Ze schreef onder meer het plan van aanpak voor een onderzoek naar de regioproducten van ‘Lekker Utregs’ in de zorgsector en was mede-coördinator van dit onderzoek. In haar volgende baan wil Susan projecten gaan coördineren die iets dichter bij haar passie liggen (stadslandbouw in combinatie met stadssociologie). Via haar vrijwilligerswerk wil ze laten zien bij welke initiatieven haar passie ligt en wat ze in haar werk bij de gemeente Utrecht heeft geleerd. “Ik heb ervaren hoe projecten werken en ben goed in organiseren. Wat ik hier heb geleerd kan ik elders toepassen.”

Samenleving op verschillende manier bekijken Door haar studie ASW heeft Susan een denkwijze gekregen waardoor ze over veel onderwerpen mee kan praten en op veel verschillende manieren naar de samenleving kan kijken. “Wanneer ik opnieuw een studiekeuze zou moeten maken, zou ik absoluut weer ASW gaan studeren. Wel zou ik me eerder gaan oriënteren op de arbeidsmarkt.”

ASW, daar kun je wat mee


15

‘Ik onderzoek waarom en hoe jongeren radicaliseren’ Elga Sikkens | Promovenda bij de Universiteit Utrecht | Leeftijd: 28 jaar

PROBEREN TE BEGRIJPEN WAT MENSEN BEWEEGT Na haar bachelor ASW deed Elga Sikkens twee masters: Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken en Criminologie. Ze combineerde haar interesses, werkte een tijdje bij de politie en doet momenteel promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht. Ze onderzoekt waarom en hoe jongeren idealen ontwikkelen en eventueel radicaliseren. Elga komt uit een politienest. Op de basisschool gingen haar spreekbeurten over onderwerpen als aids en drugsverslaving. Haar belangstelling voor sociale vraagstukken bracht Elga naar ASW. De combinatie van politieachtergrond en interesse in sociale vraagstukken is nog altijd van kracht.

Problemen van nu Wat Elga aansprak in ASW was het praktijkgerichte; het bestuderen en oplossen van problemen die nú spelen. In het eerste jaar werd het vak ‘Dakloosheid’ gegeven. “Op een bankje in het park een zwerver zoeken, en dan praten. Proberen die mensen te begrijpen, meer over ze te weten te komen. Hoe kwamen ze daar terecht? Dat vond ik interessant. Vervolgens gingen we die gesprekken vangen in data. Daar op dat bankje in het park begon het voor mij. Dit was de lijn die ik door wilde zetten, en met ASW kon dat.” Het theoriegedeelte van de opleiding vond Elga in het begin lastig, maar in het derde jaar viel de theorie op haar plek en bleek heel handig.

Veel keuzeruimte Bij ASW heb je de ruimte om de kant op te gaan die je wilt. De acht vriendinnen die ze van haar studie kent, doen nu allemaal totaal iets anders. “Je wordt niet opgeleid voor een bepaald vak, het is geen geneeskunde of opleiding tot buschauffeur. Je gaat zelf ontdekken wat je leuk vindt. En dingen komen op je pad door de keuzes die je maakt.” Elga volgde na haar eerste jaar een minor Culturele diversiteit, Algemene Sociale Wetenschappen


16

ging een half jaar criminologievakken volgen in Canada, deed een stage bij de VN in Turkije en schreef haar bachelorproject over migrantenjongeren. Cultuurverschillen in relatie tot criminologisch gedrag was de richting waar ze langzaamaan naartoe neigde. Een grote hoeveelheid ASW met een vleugje politieachtergrond.

Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken en criminologie Na haar bachelor begon Elga aan de master Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken. Ze liep daarbij het hele jaar stage bij een politiebureau in Amsterdam. Ze schreef haar scriptie over het inperken van crimineel gedrag van jeugdige veelplegers. De master Criminologie deed ze erachteraan. “De kennis die ik opgedaan had in Canada, tijdens mijn stage bij de politie en bij het schrijven van m’n masterscriptie sloten goed aan. Voor mijn tweede masterscriptie heb ik contacten gelegd met de ambassade, vloog ik naar Peru en interviewde vijftien Nederlandse vrouwen die daar vastzaten”, vertelt Elga.

Promoveren Na haar afstuderen vond Elga al snel werk bij de politie. Een mbo-baan, maar wel op de plek waar ze wilde zijn en met de hoop op een snelle doorstroom. Ze genoot van alle bronnen waaruit ze daar kon putten. “Ik miste echter de intellectuele uitdaging en de doorstroom ging niet zo snel als ik verwacht had. Toen de Universiteit Utrecht mij belde met de vraag of ik wilde promoveren, heb ik dan ook geen moment geaarzeld.” Momenteel werkt Elga mee aan het onderzoek ‘Idealen op drift’, waarin bestudeerd wordt waarom en hoe jongeren idealen ontwikkelen en eventueel radicaliseren. Ze probeert in contact te komen met jongeren die zich interesseren voor Hitler of Osama Bin Laden. “Ik kijk wat ze beweegt en hoe ze denken. Dat alles begon op dat bankje, met die zwerver; het cirkeltje is rond.”

ASW, daar kun je wat mee


17

‘Bij de bank houd ik me vooral bezig met het verandermanagement’ Maartje Burghgraef | Programmaconsultant bij ABN AMRO

TOEPASSING VAN THEORIEËN IN DE PRAKTIJK Maartje Burghgraef sloot naast ASW succesvol een rechtenstudie af, roeide op hoog niveau bij Orca en deed ondertussen ook een bestuursjaar. Nu werkt ze als programmaconsultant bij ABN AMRO en begeleidt ze enkele ASW’ers van nu bij het afstuderen. Over ASW was Maartje heel zeker; deze studie wilde ze doen. Maartje vindt zichzelf een typische ASW’er: ze houdt van veel afwisseling, wil alle opties openhouden en bekijkt elk probleem van verschillende kanten om te bezien hoe je het kunt oplossen. Of ze deze houding expliciet geleerd heeft bij ASW, dat weet ze niet. “Het is een beetje het verhaal van de kip en het ei, denk ik. Je ontwikkelt zo’n visie tijdens de opleiding, maar je kiest een dergelijke studie ook omdat deze bij jouw visie past. Dat versterkt elkaar.”

Creatief en open Dé ASW’er bestaat volgens Maartje niet, maar er vallen toch ook wel wat vaste kenmerken te ontdekken. “ASW’ers vinden het leuk en interessant om op een creatieve manier met dingen om te gaan. Ze willen openstaan voor andere methoden en proberen constant uit allerlei verschillende hoeken de juiste dingen mee te pakken, deze aan elkaar te koppelen en met elkaar in verband te brengen.”

Management traineeship In augustus 2006 studeerde Maartje af, met twee diploma’s en een bestuursjaar op zak. Ze volgde de richting Arbeid, management en organisatie, want ze wilde het bedrijfsleven in. Ze liep haar afstudeerstage bij ABN AMRO en ging op reis. Eenmaal terug in Nederland voerde Maartje verschillende sollicitaties en koos uiteindelijk voor het management traineeship van ABN AMRO. Ze voelde zich daar thuis en vond de aanpak prettig. De bank investeerde veel in de deelnemers en tijdens haar stage had ze veel ruimte gekregen voor haar eigen onderzoek. Algemene Sociale Wetenschappen


18

Brede oriëntatie “Ik stroomde binnen bij ABN AMRO Private Banking, de meest sociale kant van het bankleven. Gesprekken met mensen voeren en ze op hun gemak stellen was het belangrijkste. Als ASW’er wilde ik na een aantal jaar het bedrijf vanuit andere invalshoeken bekijken”, vertelt Maartje. Nadat ze zich breed georiënteerd had, is ze nu werkzaam als programmaconsultant. In deze functie houdt ze het verandermanagement van de bank in de gaten in de breedste zin van het woord.

Toepassing van theorieën in de praktijk “Hoewel je niet meteen aan het bankwezen denkt bij deze studie, heb ik altijd veel gehad aan de kennis en vaardigheden die ik heb opgedaan bij ASW. Het is een studie die praktisch ingesteld is. Waar je bij Sociologie vooral kijkt naar de theorie zelf, kijk je bij ASW vooral naar de toepassing van theorieën in de praktijk. Het is waarschijnlijk mede hierom dat veel ASW’ers in ‘het beleid’ terechtkomen. Als is het moeilijk te zeggen waar je precies terechtkomt wanneer je aan deze studie begint.” Maartje zit in ieder geval goed op haar plek bij ‘haar’ bank.

ASW, daar kun je wat mee


19

‘De Nationaal Rapporteur wint bij ons wetenschappelijke kennis in’ Ellen van der Staal | Onderzoeker bij Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen | Leeftijd: 25 jaar

EEN GEVARIEERDE BAAN ALS ONDERZOEKER Ellen van der Staal haalde in 2011 haar bachelordiploma ASW en studeerde een jaar later af bij de master Jeugdstudies. Op dit moment werkt ze als onderzoeker bij Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, waarbij ze zich richt op seksueel geweld tegen kinderen. “Eigenlijk had ik heel veel geluk dat ik deze baan kreeg,” vertelt Ellen. “Ik reageerde op een vacature als onderzoeker, waarbij het een vereiste was om gepromoveerd te zijn en artikelen gepubliceerd te hebben. Ik voldeed aan geen van beide voorwaarden, maar heb ze gewoon een enthousiaste mail gestuurd. Ik heb die baan natuurlijk niet gekregen, maar mocht wel solliciteren voor een andere functie. Daar was nog niet eens een vacature voor, dus ik had helemaal geen concurrentie.”

Preventie en hulpverlening In haar baan als onderzoeker richt Ellen zich niet op het doen van één onderzoek, maar moet ze van alles op de hoogte zijn. “Wij richten ons helemaal op het onderwerp seksueel geweld tegen kinderen. Daardoor kunnen we alle kennis over dit onderwerp bij elkaar brengen.” Het gebied waar Ellen zich op richt gaat over preventie en hulpverlening aan slachtoffers. Ook besteedt ze aandacht aan problemen rondom digitale media, zoals kinderen die worden misbruikt via de webcam. De baan is heel breed. Dat vraagt om een andere manier van werken dan ze tijdens haar studie ASW heeft geleerd. Toch merkt Ellen ook de voordelen van haar studie in de manier van denken die haar is aangeleerd. “Je probeert niet alleen maar te zoeken naar voor de hand liggende oplossingen, maar probeert problemen op meerdere manieren te benaderen.”

Algemene Sociale Wetenschappen


20

Politiek De onderzoekers van het bureau spreken niet met de slachtoffers of daders, maar met de instanties die met deze doelgroepen te maken hebben. Op die manier kunnen algemene knelpunten bij de professionals worden achterhaald. Het bureau valt onder het ministerie van Veiligheid en Justitie, maar is onafhankelijk. Hierdoor is Ellen niet gebonden aan Justitie en kan ze ook kritisch tegenover het ministerie staan. Haar onderzoek heeft als doel een koppeling te maken tussen de hulpverlening en Justitie en heeft dus ook invloed op het gevoerde beleid. “Ik heb regelmatig te maken met de politiek. De Nationaal Rapporteur ontvangt informatie van de onderzoekers, zodat haar mening over een onderwerp op wetenschappelijke kennis gebaseerd is”, aldus Ellen.

Gevarieerde baan als onderzoeker Haar baan als onderzoeker is erg gevarieerd. Sommige dagen besteedt Ellen aan het lezen van literatuur en beleid en aan het in de gaten houden van de media. Daarnaast maakt ze aan de hand van de dingen die ze leest veel afspraken met professionals of houdt ze presentaties. “Ik heb in mijn werk geen vaste dagindeling of structuur. Wat ik doe verschilt per week. Ik ben ook veel bezig met het bezoeken van congressen en mag binnenkort zelfs voor mijn werk naar San Diego voor een internationale conferentie over child maltreatment.”

Snel kennis opbouwen Ellen zag het doen van onderzoek tijdens haar bachelor meer als een verplicht onderdeel van de studie. Haar interesse voor het onderzoek werd pas tijdens haar stage en master aangewakkerd. Wel was ze altijd al geïnteresseerd in jeugd en criminaliteit, onderwerpen waar ze niet alleen haar master op gericht heeft, maar ook twee minoren over heeft gevolgd. “Ik had aan het begin niet veel kennis over het onderwerp seksueel geweld tegen kinderen. Je merkt wel dat je eerst wat onzeker bent in je baan. Maar nu ik meer kennis heb, kan ik beter dingen koppelen. Ook merk ik dat ik door mijn kennis steeds meer word benaderd om ergens bij te helpen of een presentatie te houden. Die kennis bouw je best snel op.”

Brede achtergrond Ellen hoort bij de eersten die bij de tak Seksueel Geweld tegen Kinderen van Bureau Nationaal Rapporteur werken. Ze werkt in een breed team, met mensen die allerlei verschillende achtergronden hebben. Ellen is daarom blij met de brede achtergrond die ze vanuit haar studie heeft. “Juist omdat Jeugdstudies een relatief nieuwe master is en er nog niet zoveel mensen zijn die deze studie hebben gedaan, kun je er veel kanten mee op. Je bent origineel, geen standaard psycholoog, socioloog of pedagoog waar er al zoveel van zijn.”

ASW, daar kun je wat mee


21

‘Mijn werk is een mooie mix van communicatie, organisatie en onderzoek’ Lieneke Spel | Communicatiemedewerker bij Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NCSR) | Leeftijd: 27 jaar

DE DAGELIJKSE INVLOEDEN VAN ASW Lieneke Spel koos voor ASW omdat het de opleidingen psychologie, sociologie en onderwijskunde combineert tot één ideale studie. Na twee banen als onderzoekscoördinator is Lieneke momenteel communicatiemedewerker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Van haar keuze heeft Lieneke nooit een moment spijt gehad. “Het ene vak is wat moeilijker dan het andere, maar dat is bij elke studie zo. Statistiek is er zo eentje. Tegelijkertijd is dat een vak waar je echt veel aan hebt, ook al valt dat misschien pas tijdens je scriptie echt op zijn plek.” Tijdens haar bachelor volgde ze vakken in verschillende richtingen, waarbij ze langzaamaan een grote interesse kreeg voor alles wat met muziek, cultuur en jongeren te maken had. Daarom volgde Lieneke ook een minor Cultuurstudies.

Wachten op jeugdstudies Een jaar nadat ze zelf eigenlijk aan haar master wilde beginnen, zou er een nieuwe interessante master Jeugdstudies worden opgericht. Toen Lieneke dat hoorde, besloot ze daar op te wachten. Het extra jaar heeft ze vooral ingevuld met vakken uit de muziekwetenschappen. “De master Jeugdstudies volgde logisch op de vakken die ik in mijn bachelor had gevolgd en deed de interdisciplinariteit van ASW eer aan. Vakken en thema’s vanuit verschillende disciplines kwamen aan de orde en alles was verbonden met de adolescent”, aldus Lieneke.

Schrijven en organiseren Tijdens haar stage bij het Instituut Voor Onderzoek naar leefwijzen en verslaving (IVO) over internetgebruik onder jongeren kwam Lieneke erachter wat ze het liefste deed: schrijven en organiseren. Algemene Sociale Wetenschappen


22

Zodra ze afgestudeerd was, solliciteerde ze naar de eenjarige functie van onderzoekscoördinator bij de Universiteit Utrecht. “Ik was wel met onderzoek bezig, maar in plaats van het zelf uit te voeren coördineerde ik het onderzoek en stuurde ik de onderzoeksassistenten aan.” Na dit jaar vervulde Lieneke eenzelfde eenjarige functie bij het NSCR, het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving.

Communicatie Nadat aan deze functie een einde kwam, ontstond de nieuwe functie van communicatiemedewerker bij het NSCR. “Een perfecte mix van communicatie, organisatie, onderzoek en onderwerpen uit mijn opleiding. Ik houd me zich bezig met alle facetten van communicatie; van huisstijl tot social media, en van het schrijven van factsheets tot het organiseren van evenementen.” Ze zorgt ervoor dat de onderzoeksresultaten naar buiten worden gebracht, bijvoorbeeld tijdens kennismiddagen of symposia. De factsheets geven de onderzoeksresultaten kort, bondig en helder weer, zodat ze ook voor mensen van buiten goed te begrijpen zijn.

Rode draad De invloeden van ASW ziet ze nog dagelijks terug in de interdisciplinariteit van haar werk. Op het NSCR werken namelijk niet alleen criminologen en rechtsgeleerden, maar ook pedagogen, sociologen en psychologen. De geleerde academische vaardigheden, bijvoorbeeld door het schrijven van vele papers, zijn nog altijd heel handig in haar werk. “Omdat je bij ASW zoveel keuze in disciplines hebt, lijkt het soms alsof je niet meer weet wat de rode draad is. Ik vond het dan ook heel fijn dat de structuur van alle vakken hetzelfde was. Bij elk vak is er een duidelijke lijn en weet je wat je kunt verwachten en de vakken sloten goed op elkaar aan. En die rode draad? Die maak je zelf, en dat is nou juist het leuke.”

ASW, daar kun je wat mee


23

Algemene Sociale Wetenschappen


Scan de QR-code en lees de complete verhalen online. ASW, daar kun je wat mee (2013)

ASW, wat kun je ermee? (2008)

Social Media Volg de faculteit Sociale Wetenschappen op twitter @FSW_UU en ‘like’ ons op facebook www.facebook.com/FSWUniUtrecht

Ontwerp M. Janssen C&M FSW - Universiteit Utrecht in opdracht van Algemene sociale wetenschappen

2013 Uitgave: Universiteit Utrecht. Samenstelling en productie Algemene Sociale Wetenschappen. Vormgeving Communicatie & Marketing FSW. Druk Zuidam Uithof Drukkerij Utrecht.

QR codes naar uitgave 2013 en een eerder verschenen boekje

ASW, daar kun je wat mee  

Oud-studenten Algemene sociale wetenschappen vertellen over hun carrière.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you