Diar CVUT A+S 2016/2017

Page 1

í

ze –

ra vP

ebn tav s a t kul

Fa

ř st

diá

S + iA

AA

UR

cké EKT hni HIT tec Y C í R n uče KTUR mu A ké E yso RCHIT rogra v ké A A p s o e R Č ED jníh i T d A u K

TVÍ ELS T I V STA

7 1 16fotografie autoportrét otisk palce

Fakulta stavební ČVUT v Praze Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice

jméno

program

architektura a stavitelství (A+S) studijní obor

zaměření

ročník

kruh

architektura a stavitelství adresa

telefon

e – mail

IM, sociální sítě

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

číslo skříňky

10 metrů

1 : 100


LEDEN 2016

ÚNOR 2016

4 5 6 7 1 8 2 9 3 10

1 2 3 4 5 6 7

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

BŘEZEN 2016 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

KVĚTEN 2016

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 30 24 31 25 26 27 28 29

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 29 23 24 25 26 27 28

DUBEN 2016 4 5 6 7 1 8 2 9 3 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

ČERVEN 2016 6 13 20 7 14 21 1 8 15 22 2 9 16 23 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26

27 28 29 30

ČERVENEC 2016

SRPEN 2016

4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 29 23 30 24 31 25 26 27 28


ZÁŘÍ 2016

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

ŘÍJEN 2016 26 27 28 29 30

LISTOPAD 2016 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 28 22 29 23 30 24 25 26 27

LEDEN 2017

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 30 24 31 25 26 27 28 29

ČERVENEC 2017

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 31 25 26 27 28 29 30

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 31 25 26 27 28 29 30

PROSINEC 2016

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

ÚNOR 2017 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 27 21 28 22 23 24 25 26

SRPEN 2017 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

JINÍ architekti, www.jiniarchitekti.cz, jiniarchitekti@email.cz BŘEZEN 2017

DUBEN 2017

1 2 3 4 5

1 2

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

ZÁŘÍ 2017 4 5 6 7 1 8 2 9 3 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

ŘÍJEN 2017 25 26 27 28 29 30

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

24 25 26 27 28 29 30

23 30 24 31 25 26 27 28 29

KVĚTEN 2017 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 29 23 30 24 31 25 26 27 28

LISTOPAD 2017 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

ČERVEN 2017

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

PROSINEC 2017 4 5 6 7 1 8 2 9 3 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31


0

5

Zimní semestr

10

(ZS)

1. 10. 2016 začátek akademického roku 3. 10. 2016 začátek výuky zimního semestru 1. 11. 2016 výuka jako v pátek lichého týdne 18. 11. 2016 děkanské volno 30. 11. 2016 děkanský den, den otevřených dveří 23. 12. 2016 začátek zimních prázdnin 30. 12. 2016 konec zimních prázdnin 2. 1. 2017 výuka jako v pátek lichého týdne 3. - 6. 1. 2017 výuka jako v sudém týdnu 8. 1. 2017 odevzdání DP v IS KOS 15. 1. 2017 odevzdání BP v IS KOS, přihlášení k mgr. SZZ v IS KOS pro 02/2017 6. 1. 2017 konec výuky zimního semestru (ZS) 9. 1. 2017 začátek zkouškového období (zk) 27. 1. 2017 den otevřených dveří únor 2017 zápis do letního semestru 6. 2. 2017 začátek státních závěr. zkoušek 8. 2. 2017 konec zk pro zahraniční studenty, kteří odjíždí po ZS 17. 2. 2017 konec zkouškového období konec státních závěrečných zkoušek Stav údajů ke dni 30. 6. 2016. Případné změny na www.fsv.cvut.cz

15

20 metrů

1 : 200

Letní semestr (LS) 20. 2. 2017 začátek výuky letního semestru 4. 4. 2017 promoce absolventů mgr. studia 5. 4. 2017 promoce absolventů mgr. studia 20. 4. 2017 výuka jako pondělí sudého týdne květen 2017 přijímací zkoušky mgr. studia 2. 5. 2017 výuka jako v pondělí lichého týdne 17. 5. 2017 rektorský den 19. 5. 2017 výuka jako v pátek lichého týdne 21. 5. 2017 odevzdání DP v IS KOS 28. 5. 2017 odevzdání BP v IS KOS, přihlášení k mgr. SZZ v IS KOS pro 06/2017 19. 5. 2017 konec výuky letního semestru 22. 5. 2017 začátek zkouškového období červen 2017 přijímací zkoušky bc. studia 19. 6. 2017 začátek státních závěrečných zkoušek 30. 6. 2017 konec zkouškového období. konec státních závěrečných zk. 3. 7. 2017 začátek letních prázdnin 3. 9. 2017 konec letních prázdnin 13. 9. 2017 promoce absolventů mgr. studia 19. 9. 2017 promoce absolventů bc. studia 20. 9. 2017 promoce absolventů bc. studia 21. 9. 2017 promoce absolventů bc. studia 4. 10. 2017 imatrikulace 1. ročníků bc. studia

HARMONOGRAM akademického roku 2016 – 2017 (1. 10. 2016 – 3. 9. 2017)


České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of Civil Engineering

Rektorát ČVUT

CIPS: Centrum informačních a poradenských služeb

224 351 111, www.cvut.cz, facebook.com/CVUT.v.Praze

VIC: Výpočetní a informační centrum

Fakulta stavební ČVUT v Praze

KC: Kariérní centrum / www.kariernicentrum.cz, www.ikariera.cz

www.cips.cvut.cz

Zikova 4, 166 36, Praha 6 – Dejvice (od 2017 v budově na třídě Jugoslávských partyzánů)

vic.cvut.cz

Thákurova 7, 166 29 Praha 6 – Dejvice IČO - 6840 7700 DIČ - CZ6840 7700

SÚZ: Správa účelových zařízení ČVUTwww.suz.cvut.cz

224 310 737, www.fsv.cvut.cz, facebook.com/fsv.cvut.cz

ÚK: Ústřední knihovna ČVUT

www.knihovna.cvut.cz, facebook.com/knihovnacvut

Katedra architektury (K129)

Univerzitní základní a mateřská škola Lvíčata / lvicata.cvut.cz

Thákurova 7, 166 29 Praha 6

224 354 717, 224 355 475, e-mail: k129@fsv.cvut.cz k129.cz, ... také na Facebooku

ÚTVS: Ústav tělesné výchovy a sportu / www.utvs.cvut.cz Zdravotní péče / www.szup.cz

Katedra urbanismu a územního plánování (K127)

ADS: Akademická duchovní správa ads.cvut.cz, facebook.com/

Thákurova 7, 166 29 Praha 6

adscvut

224 357 926 , e-mail: k127@fsv.cvut.cz www.uzemi.eu

..................................................................................................................

0

10

20

30

40

50 metrů

1 : 500


0

10

20

30

40

50

60

70

Ing. arch. Eva Antošová, technický pracovník A – 736 22 435 7901, eva.antosova@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Matěj Boháč, technický pracovník D – 2121 22 435 5406, matej.bohac@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Jaroslav Daďa, odborný asistent, zástupce vedoucího katedry D – 2115 22 435 5303, jaroslav.dada@fsv.cvut.cz

doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc., docent D – 2116 22 435 5304, vaclav.dvorak@fsv.cvut.cz

80

90

100 metrů

1 : 1 000

Akad. sochař Ctibor Havelka, odborný asistent A – 734 22 435 7199, ctibor.havelka@fsv.cvut.cz prof. Ing. arch. Michal Hlaváček, profesor D – 2112b 22 435 5307, michal.hlavacek@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D., odborný asistent, zástupce ved. katedry, referent IS KOS, rozvrhář D – 2114 22 435 5302, jana.horicka@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Petr Housa, odborný asistent A –724 22 435 7195, petr.housa@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Vojtěch Dvořák, odborný asistent D – 1092 22 435 4779, vojtech.dvorak@fsv.cvut.cz

prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec, profesor, vedoucí katedry D–2111, A – 725 22 435 7196, 4717, mikulas.hulec@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Iva Dvořáková, technický pracovník D – 2121 22 435 5406, iva.dvorakova@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Pavel Filsak, odborný asistent A – 723 22 435 7194, pavel.filsak@fsv.cvut.cz

Lenka Jeníková, sekretářka DiS. D – 2110 22 435 4717, 5475, lenka.jenikova@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Simona Felixová, odborný asistent D – 2122 22 435 4759, simona.felixova@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Vladimír Gleich, odborný asistent D – 2122 22 435 4759, vladimir.gleich@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc., odborný asistent D – 1101 22 435 xxxx, ladislav.kalivoda@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D., odborný asistent, senátor A – 740 22 435 7904, jan.kaspar.2@fsv.cvut.cz

doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D., odborný asistent D – 1102 22 435 5308, karel.hajek@fsv.cvut.cz

ADRESÁŘ katedry architektury (K129) ke dni 1. 10. 2016

Ing. Michal Chalupa, odborný asistent, senátor D – 1092 22 435 4779, michal.chalupa@fsv.cvut.cz

doc. Ing. arch. Zdeněk Jiran, docent A – 725 22 435 7196, zdenek.jiran@fsv.cvut.cz

k129.cz


Ing. arch. Hana Klapalová, odborný asistent D – 2116 22 435 5304, hana.klapalova@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Eva Linhartová, odborný asistent D – 2112b 22 435 5307, eva.linhartova.1@fsv.cvut.cz

doc. Ing. arch. Luboš Knytl, docent D – 2114 22 435 5321, lubos.knytl@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Zora Martinová, odborný asistent A – 717 22 435 7188, zora.martinova@fsv.cvut.cz

doc. Ing. arch. Miloš Kopřiva, docent D – 2122 22 435 4759, milos.kopriva@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Běla Menčlová, odborný asistent A – 720 22 435 7191, bela.menclova@fsv.cvut.cz

doc. Ing. arch. Patrik Kotas, docent D – 1102 22 435 5308, patrik.kotas@fsv.cvut.cz

Přemysl Kraus, odborný asistent Ing. D – 1092 22 435 4779, premysl.kraus@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Jaromír Kročák, odborný asistent A –724 22 435 7195, jaromir.krocak@fsv.cvut.cz

Klára Kroftová, Ph.D., odborný asistent Ing. A – 718 22 435 7189, klara.kroftova@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Milan Kvíz, odborný asistent A – 717 22 435 7188, milan.kviz@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Štěpán Lajda, technický pracovník A – 723 22 435 7194, stepan.lajda@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Petr Lédl, Ph.D., odborný asistent D – 2114 22 435 5302, petr.ledl@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Petra Lenz, odborný asistent A – 725 22 435 7197, petra.lenz@fsv.cvut.cz

doc. Ing. arch. Petr Mezera, CSc., docent D – 1101 22 435 xxxx,petr.mezera@fsv.cvut.cz

doc. Ing. arch. Zdenka Nováková, CSc., docent A – 718 22 435 7189, zdenka.novakova@fsv.cvut.cz Ing. arch. Petra Novotná, odborný asistent A – 721 22 435 7192, petra.novotna@fsv.cvut.cz

doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D., docent, zástupce proděkana pro pedagogickou činnost pro program A+S, senátorka, zástupce ved. katedry D – 2113 22 435 5301, zuzana.peskova@fsv.cvut.cz Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D., odborný asistent A – 831 22 435 7903, lenka.popelova@fsv.cvut.cz

prof. Ing. arch. Josef Pospíšil, CSc., emeritní profesor D – 2122 22 435 4759, josef.pospisil@fsv.cvut.cz Ing. arch. Jiří Pošmourný, odborný asistent A – 725 22 435 7197, jiri.posmourny@fsv.cvut.cz

100

Jiří Mezera, grafik D – 1092 22 435 4779, jiri.mezera@fsv.cvut.cz

50

doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc., docent zahraniční stáže, předseda AS FSv D – 2113 22 435 4714, kosatka@fsv.cvut.cz

0

150

200 metrů

1 : 2000


0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 metrů

1 : 150

PhDr. Rudolf Pošva, CSc., odborný asistent A – 722 22 435 7193, rudolf.posva@fsv.cvut.cz

Pavel Škranc, vědecký pracovník PhDr. A – 831 22 435 7198, pavel.skranc@fsv.cvut.cz

Jan Pustějovský, Ph.D., odborný asistent Ing. D – 2112a 22 435 5477, jan.pustejovsky@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Michal Šmolík, odborný asistent A – 719 22 435 7190, michal.smolik@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Zdeněk Rychtařík, odborný asistent zdenek.rychtarik@fsv.cvut.cz

doc. Ing. arch. Michal Šourek, docent D – 2112b 22 435 5307, michal.sourek@fsv.cvut.cz

doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., docent A – 831 22 435 7903, radomira.sedlakova@fsv...

Ing. arch. Vojtěch Taraba, odborný asistent D – 2121 22 435 5406, vojtech.taraba@fsv.cvut.cz

Jiří Skácilík, Ph.D., odborný asistent Ing. A – 722 22 435 7193 skacilik@fsv.cvut.cz

doc. Ing. arch. Ladislav Tichý, CSc., docent D – 2115 22 435 5303, ladislav.tichy@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Josef Smola, odborný asistent D – 1101 22 435 xxxx, josef.smola@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Jiří Trojan, odborný asistent D – 2115 22 435 5303, jiri.trojan@fsv.cvut.cz

Ing. arch.

Jiří Smolík, odborný asistent

doc. Akad. mal. Dalibor Smutný, docent A – 734 22 435 7199, dalibor.smutny@fsv.cvut.cz

prof. Ing. arch. Jaroslav Sýkora, DrSc., emeritní profesor A – 721 22 435 7192, jaroslav.sykora@fsv.cvut.cz

prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, profesor, proděkan pro výstavbu D – 2112b 22 435 5477, senberger@fsv.cvut.cz

prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc., profesor A – 831 22 435 7198, petr.urlich@fsv.cvut.cz Ing. arch. Aleš Vaněk, odborný asistent D – 1102 22 435 5308, ales.vanek@fsv.cvut.cz

Renée Weichertová, sekretářka D – 2110 22 435 4717, renee.weichertova@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Jakub Zoula, odborný asistent D – 2121 22 435 5406, jakub.zoula@fsv.cvut.cz

doc. Akad. mal. Vratislav Ševčík, docent A – 734 22 435 7199, vratislav.sevcik@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Radek Zykan, odborný asistent A – 719 22 435 7190, radek.zykan@fsv.cvut.cz

doc. Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D., docent, zástupce vedoucího katedry, senátor D – 2116 22 435 5304, petr.sikola@fsv.cvut.cz

...................................................................................................................


ADRESÁŘ katedry urbanismu a územního plánování (K127) ke dni 1. 10. 2016

doc. Ing. arch. Petr Durdík, docent A – 826 22 435 7931, petr.durdik@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Karin Dvořáková, odborný asistent A – 823 22 435 7934, karin.dvorakova@fsv.cvut.cz

Karel Kuča, vědecký pracovník

doc.Ing.arch.ThLic. Jiří Kupka, Ph.D., docent, vedoucí katedry A – 830 22 435 7927, jiri.kupka@fsv.cvut.cz

Jan Hendrych, RDI, ASLA, vědecký pracovník A – 819 22 435 7938, jan.hendrych@fsv.cvut.cz

Kateřina Masná, sekretářka A – 829 22 435 7926, katerina.masna@fsv.cvut.cz

doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc., docent A – 828a 22 435 7928, horkyi@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D., odborný asistent A – 821 22 435 7936, marek.janatka@fsv.cvut.cz

Václav Jetel, Ph.D., odborný asistent, Ing. zástupce vedoucího katedry, referent IS KOS A – 827 22 435 7930, vaclav.jetel@fsv.cvut.cz

Ing. arch. A – 818

www.uzemi.eu

doc. Ing. arch. Ivan Kaplan, docent A – 825 22 435 7932, ivan.kaplan@fsv.cvut.cz

doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc., docent A – 822 22 435 7935, muzikja1@fsv.cvut.cz

Ing. arch. František Pospíšil, Ph.D., odborný asistent A – 828b 22 435 7929, frantisek.pospisil@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Daniel Stojan, odborný asistent A – 824 22 435 7933, daniel.stojan@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Simona Vondráčková, vědecký pracovník A – 818 simona.vondrackova@fsv.cvut.cz

doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc., docent A – 829b 22 435 7925, ivan.vorel@fsv.cvut.cz

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

aktuální kontakty – fakultní stránky 0

100

200

300

400

konzultace 500

600

700

800

900

1 000 metrů

1 : 10 000


0

100

200

Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR, s. r. o.

ARCHICAD a OpenBIM technologie Nad Obcí I, 1392/2 140 00 Praha 4 www.cegra.cz

KB-BLOK systém, s.r.o. Masarykova 635 439 42 Postoloprty www.kb-blok.cz

Hochtief a. s.

Stavíme svět zítřka Plzeňská 16/3217 150 00 Praha 5 www.hochtief.cz

Metrostav a. s.

Nejžádanější zaměstnavatel roku 2015 mezi studenty a absolventy v odvětví stavebnictví Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8 www.metrostav.cz

300

400

500 metrů

1 : 5 000

SYNER, s. r. o.

Česká stavebně inženýrská společnost s pětadvacetiletou tradicí Držitel několika ocenění Stavba roku Dr. M. Horákové 580/7 460 01 Liberec 4 www.syner.cz

Podzimek a synové s. r. o. Česká rodinná stavební firma Váňovská 528, 589 01 Třešt www.podzimek.cz

Dlubal Software s. r. o. Programy pro statické výpočty a návrh konstrukcí Anglická 28, 120 00 Praha 2 Tel.: (420) 227 203 209 E-mail: info@dlubal.cz www.dlubal.cz Casta a.s. Stavební společnost působící v České republice a na Slovensku od roku 1991 Pražská 467, 397 01 Písek E-mail: info@castapisek.cz www.castapisek.cz


STRABAG a. s. Teams work Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 Tel.: 222 868 111 E–mail: pr@strabag.com

PAVUS, a. s.

Požárně atestační a výzkumný ústav stavební Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Požární zkušebna Čtvrť J. Hybeše 879, 391 81 Veselí n. L. www.pavus.cz

GEMO OLOMOUC, spol. s. r. o.

OBERMEYER HELIKA a.s.

Partner velkých stavebních a developerských projektů www.gemo.cz www.gemo-development.cz

BAU-STAV a. s.

Architektura a projektování Konstrukce a doprava Projektový management a odborné poradenství Technické zařízení budov Beranových 65 199 21 Praha 9 – Letňany Tel.: +420 731 142 158 E-mail: sales@obermeyer.cz www.obermeyer.cz

PRŮMSTAV a. s.

B2C, s.r.o. Prodej a servis výpočetní a kancelářské techniky Thákurova 2077/7, 160 00 Praha Tel.: 224 354 816 E-mail: obchod@b2comp.cz www.kalkulacky.cz 1

Stavíme budoucnost ... pro Vás Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8 www.prumstav.cz

0

Stavební činnost Realitní činnost Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury Projektová činnost www.baustav.cz

2

3

4

5 metrů

1 : 50


0

0,5

1

VCES a. s.

Generální dodavatel staveb

Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9 www.vces.cz

Saint -Gobain Construction Products CZ a. s.

Divize Isover 50 let vyrábí izolační materiály z polystyrenu a z minerálních vláken, čedičových i skleněných, která jsou určená zejména pro stavebnictví a průmysl Počernická 272/96, 108 03 Praha 10 www. isover.cz

KOMA MODULAR s. r. o. Specialista na modulární výstavbu Firma roku 2015 Říčanská 1191, 763 12 Vizovice www.koma-modular.cz VPÚ DECO PRAHA a.s.

Komplexní projektový celek Podbabská 1014/20 160 00 Praha 6 www.vpupraha.cz

1,5

2 metry

1 : 20

JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a. s. Architektonická kancelář Moulíkova 3286/1b, 150 00 Praha 5 www.jakubcigler.archi E–mail: info@jakubcigler.archi Domyjinak s. r. o. Architektonická kancelář www.domyjinak.cz Jiní architekti

Architektonické sdružení www.jiniarchitekti.cz

REPRO FETTERLE s. r. o. Copy centrum Digitální tisk, kopírování, vazby Náměstí Na Santince 2440/5 160 00 Praha 6 - Dejvice E–mail: repro.fetterle@volny.cz Tisk dle individuální potřeby si lze domluvit na telefonu 606 174 668. www.reprofetterle.cz


ECOTEN s. r. o.

KAPRO

Úspory energií s dotací a vkusem U Zvonařky 994/15, 120 00 Praha 2 www.ecoten.cz

AP Studio

A

T

E

L

I

E

R

V

Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc. Projekční kancelář Radimova 15, 169 00 Praha 6

Perlík & Knytl sdružení architektů Ateliery 32, Žitná 32, 120 00 Praha 2 www.apstudio.cz

Ing. arch.

Pavel ČAJKA

Ing. arch.

Ludmila ČAJKOVÁ

Atelier V

Ing. arch.

Petr HOUSA

doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D. Ing. arch. Ing. Kateřina Štréblová Hronovská, Ph.D. Projektová a expertní kancelář v oboru urbanismu a krajinného plánování Nevanova 1066/52, 163 00 Praha 6 E–mail: atelier.v@volny.cz www.atev.cz

Doc. Ing. Bedřich KOŠATKA, CSc. Ing. arch.

Eva LINHARTOVÁ

Ing. arch.

Běla MENČLOVÁ

Ing. arch.

Petra NOVOTNÁ

PK model s. r. o.

Architektonické modely Do Vrchu 87/4, 165 00 Praha 6 www.pkmodel.cz

STUDENTSKÉ SOUTĚŽE: SLEDUJTE www.apluses.cz, facebook.com/aplusesFSv ... a vývěsky v Atelieru D.


Společnost PRŮMSTAV působí v oboru pozemního stavitelství více než 60 let a má zde bohaté zkušenosti. Stavební práce realizujeme na celém území České republiky formou na klíč i v rámci subdodávek, výstavbu novou i rekonstrukce. Předmětem dodávek jsou novostavby, rekonstrukce, modernizace, adaptace, vestavby a nástavby s použitím standardních i zcela nových materiálů a postupů zaručujících vysokou kvalitu díla. Do našich pracovních týmů hledáme kolegyně a kolegy, kteří spojují svou profesní budoucnost se stavebnictvím. Sledujte naše webové stránky – www.prumstav.cz - s nabídkou aktuálních volných míst.

Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8, www.prumstav.cz


Zelená

Zelená

j le Ko

9

Be

á Bíl

Nikoly Tesly

Nikoly Tesly

ov a

Flemingovo náměstí

1 Ko le j

Velflíkova

1

ov a ur

bov

Th

Te c

Kole jn

hn

ick

á

14 13

11

Ziko va

10

ov a lín Šo

Studentská

5 rní

Thákurova

Seminá

4

ák

a

í

Sala

7

3

ů

St u

de

nt

sk

á

12

8

15

yzán Jugoslávských part

2

ch

6 Metro trasa A, stanice Dejvická

Evropská

UNIVERZITNÍ KAMPUS ČVUT v Praze / Praha 6 – Dejvice

Vítězné náměstí Svatovítská

<<–– Ruzyně

1

Fakulta stavební, FIT

2

Fakulta architektury Fakulta informačních technologií

3

Fakulta strojní

4

Fakulta elektrotechnická

5

Rektorát ČVUT Patentové středisko, TIC

6

Kloknerův ústav, VIC, Archiv

7

CIIRC, nové sídlo rektorátu

8

Informační centrum ČVUT

9

Menza Studentský dům Poliklinika, CIPS, VIC, UZŠ Lvíčata

10

Sinkuleho kolej

11

Dejvická kolej

12

Národní technická knihovna Ústřední knihovna ČVUT

13

Masarykova kolej

14

UMŠ Lvíčata Nakladatelství ČVUT

15

Bubenečská kolej


Velké projekty vyžadují schopné lidi. Získej zkušenosti přímo na stavbě! www.gemo.cz/kariera Skupina GEMO působí jako investor, developer a generální dodavatel v oblasti pozemních staveb v ČR a na Slovensku.


Pr os

C

n

P+R

Le t

ek

Kobylisy

Linky metra

ňa ny

St ří

žk ov

dv í

LINKY METRA Trvalý stav ke dni 7. 4. 2015

la ví es a

íV el

P+R

Palmovka

B

P+R

t

a

os M

rn ý

Če

tín bě

za á jsk

Ra

Hl

ou

Če

hr ad

sk om

Náměstí Republiky

St

Nemocnice Motol

Invalidovna

ěs ar om

tra os al M

A

Vltavská

ts

ns

A

A Petřiny

or av sk

á

Hr ad

ča

P+R

Vy so ča ns ká Ko lb en ov a

ns

ic jv De

Nádraží Holešovice

la vk

dr až

řis Bo

P+R

C

Křižíkova Florenc

Můstek

Hlavní nádraží Muzeum

P+R

Náměstí Míru

A

234 704 511 www.ropid.cz

stanice ve stavbě

částečná – pouze po eskalátorech (v obou směrech)

konečná stanice

částečná – pouze po eskalátorech (přes obchodní centrum)

Kačerov

o P+R

a lk Sk a je

ov P+R

Bezbariérová přístupnost stanice: plná – z úrovně terénu až na nástupiště

od

Budějovická

yl přestupní stanice

Ro zt

Vysvětlivky: přestup na vlaky bus na letiště P+R parkoviště P+R infocentrum

O pa to v

in y

Hů No rk vé a Bu to vi ce Jin on ice Ra dl ic ká

a Lu ž

B C

Pankrác

Depo Hostivař

Orientační intervaly linek metra Pracovní dny Sobota Neděle a svátky 5–6 6–10 10–14 14–18 18–20 20–24 5–8 8–20 20–24 5–12 12–16 16–20 20–24 10–7,5 2–4 5 3–4 5–7,5 10 10 7,5 10 10 7,5 7,5 10 10–7,5 2–8 10 6–8 7,5–10 10 10 7,5 10 10 7,5 7,5 10 10–7,5 2–4 5 2–4 5–7,5 10 10 7,5 10 10 7,5 7,5 10 10–6 2–3 3–4 2–3 4–7,5 10 10 7,5 10 10 7,5 6 10 10–6 3–6 7,5 4–6 7,5 10 10 7,5 10 10 7,5 6 10 zvýrazněný údaj platí pro úseky Nemocnice Motol/Petřiny – Dejvická a Skalka – Depo Hostivař zvýrazněný údaj platí pro úsek Ládví – Letňany

Ch

A

Pražského povstání

Lu k

St od ůl ky

Linka

Smíchovské nádraží P+R

y

Vyšehrad

B

A

éh

Jiř

íh o

Anděl

A

St ra šn ic ká

zP od ě

I. P. Pavlova

P+R

Zličín

Fl or a

br

ad

Karlovo náměstí

P+R

Že liv sk

Národní třída

C

Grafické zpracování plánku: Ing. Pavel Macků


ATELIER D (orientační schema)

BUDOVA D 1. NP

D 1097

LASER

SKLAD MODELŮ

D 1100

D 1107

PRODEJNA

D 1101

MEMBRÁNY

D 1102

SVĚTLA

Pravidla využívání Atelieru D Prioritní využití prostoru je zajištění atelierové výuky, druhořadě je možné respirium a volné prostory

MODELOVNA

SKLAD MODELŮ

Atelier D je dvoupodlažní velkoprostorová učebna sloužící pro výuku studentů studijního programu Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT v Praze a je spravována katedrou architektury, tj. nejedná se o volně přístupný veřejný prostor, jakým je například atrium nebo studovny na chodbách školy. V přízemí atelieru je pomocí mobilních příček uspořádáno 6 oddělených učeben, v prostoru ke Kolejní ulici je respirium, skleněnou stěnou je oddělena modelovna, v prvním podlaží jsou zavěšeny 4 konzultační boxy pro pedagogy katedry architektury a dvě oddělené prosklené učebny. Atelier D je otevřen s příchodem prvního vyučujícího do výuky, poslední odcházející pedagog zkontroluje, zda všichni studenti prostor opustili a atelier uzavírá.

D 1095

PC UČEBNA

at.D4

at.D3

at.D5

at.D2

at.D6

at.D1

RESPIRIUM


ATELIER D (orientační schema)

VEDENÍ

SEKRETARIÁT

D 2109 SBOROVNA

BOX B

D 2118 D 2119

D 2114 D 2115 D 2116

D 2117

D 2121

D 2122

at.D7

BOX A

D 2113

D 2111 D 2110

BOX C

využívat studenty fakulty stavební jako studovnu. V takovém případě je nezbytné dodržovat klid, běžný ve všech studovnách! V případě nevhodného chování, které ruší výuku (hluk, telefonování, pobíhání at.D4 at.D3 apod.), mohou být studenti (hosté) z těchto prostor vykázáni. Konzultační boxy jsou v prvé řadě určeny pro konzultace pedagogů katedry architektury. V případě, že je právě využíván jako studovna, jsou at.D5 at.D2 studenti povinni box na vyzvání opustit. Skříňky v mobilních stěnách je možné využívat jen tak, aby nebyla rušena výuka v atelieru. Všechny skříňky je nutné vyprázdnit a zámek odstranit do 15. července. at.D6skříňky at.D1 Neuvolněné budou po tomto termínu protokolárně otevřeny a vyklizeny, odstraněny budou i modely, které zůstanou na skříňkách a v prostoru modelovny. Atelier D je poskytován i jiným subjektům. Studenti jsou povinni respektovat omezení z tohoto vyplývající. Do technických místností RESPIRIUM a skladů mají studenti vstup zakázán.

D 2112

BOX D

BUDOVA D NP

SVĚTLA

07

EJNA

D 1095

MODELOVNA2.

at.D8


STUDENTI OCENĚNÍ ZA SVÉ PROJEKTY 2015 / 2016

ŽLUTÁ KARTA Ocenění uděluje kolektiv pracovníků katedry architektury vynikajícím studentským projektům zhotoveným v rámci předmětů architektonická kompozice, atelierová, interierová a urbanistická tvorba, bakalářský a předdiplomní projekt. Žluté karty jsou udělovány bez určení pořadí. Ocenění studenti obdrží mimořádné stipendium dle aktuálního řádu. Sekretářem akce je Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc.

... online galerie studentských prací archgalerie.fsv.cvut.cz

atelier architektonické kompozice

Lukáš Burda, Tomáš Hlach, Lujza Hoffmanová, Lucie Hoidekrová, Pavel Janeček, Semen Pastukhov, Tereza Podroužková, Valeriya Sundeyeva, Adam Zajaček

atelier tvorby – základní

Tomáš Čunderlík, Petr Hora, Marie Kubátová, Pavla Maříková, Zuzana Mastná, Jan Vojtíšek, Lucie Hoidekrová, Lilya Gaynutdinova, Adam Zajaček


atelier architektonické tvorby (bytový dům) Olivia Sukhanova, Michal Šubrt, Jakub Denk, Petr Štoček

atelier arch. tvorby (malá občanská stavba)

Erik Ebringer, Michaela Ferebauerová, Lenka Kinclová, Martin Lyga, David Petr

atelier arch. tvorby (velká občanská stavba) Tomáš Krupička, Lukáš Bakši, Nicoll Šiková, Tomáš Rollo, Michaela Doležalová, Erik Ebringer

atelier tvorby – konstrukční

Vojtěch Brynda, Halámek Přemysl, Filip Med, Tomášek Libor

bakalářská práce

Oleksandra Derkach, Jitka Mácová

atelier tvorby – magisterský 1

Lenka Gliganičová, Lukáš Skládal, Barbora Šádková, Jakub Šebek, Martin Štibor, Petr Šťovíček

atelier architektonicko - konstrukční

Eva Bartošová, Jaroslav Kedaj, Lucie Martínková, Josef Černý, Jiří Opelka, Lenka Gliganičová

atelier tvorby – magisterský 2 (předdiplom)

Ondřej Kuptík, Ondřej Lovíšek, Kateřina Mišáková, Jiří Moos, Tereza Čuhaničová, Kateřina Vetešníková

AbStrakt (katalog nejlepších studentských prací) a galerie projektů na Pinterestu - odkazy na www.apluses.cz.


STUDENTI OCENĚNÍ ZA SVÉ PROJEKTY 2015 / 2016 (výběr)

Český ostrovní dům 2016 Soutěž pořádá Český ostrovní dům. Společné 1. místo získaly projekty Vojtěcha Lichého a Daniela Brýdy. O druhé místo se dělí projekty Martiny Urbanové a Šimona Jiráčka, Petra Čmelíka a Martina Starka, Terezy Čivrné a Markéty Fraňkové. http://www.ceskyostrovnidum.cz/stavby.html

SVOČ 2016 Se svou prací Vápenky v Kladně - Analýza stavu a varianty postupu sanace vybraných poruch získal Vítek Pavelec 3. místo v sekci Pozemní stavby a architektura. ČVUT v Praze celkově zvítězilo k konkurenci dalších pěti technických univerzit z České republiky a Slovenska. http://www.fsv.cvut.cz/svoc/2016/registre.php

Dřevěné stavby roku 2016 Soutěž pořádá nadace Dřevo pro život. Sandra Schwarzová získala se svým diplomní projektem Pavilonem slonů 1. místo. http://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku

apluses.cz


2016 Challenge Cup of Solar Building Design and Engineering Soutěž pořádá Shanghai New Energy Industry Association. 3. místo získali se svým projektem Bridge to the future Martin Stark, Josef Hoffmann http://www.sbde.org/newsDetailen.aspx?id=15&lang=en

Mezinárodní studentská soutěž ISOVER Multi Comfort House 2016 Soutěž pořádá Saint-Gobain ISOVER. V českém národním kole se na všech třech stupních vítězů umístily soutěžní projekty studentů A+S: 1. místo: Martin Stark, Josef Hoffmann 2. místo: Tomáš Papoušek 3. místo: Daniel Zygula, Tomáš Moravec Všichni tito studenti postoupili do mezinárodního kola, které se konalo v 25. – 28. května v hlavním městě Běloruska, Minsku. http://www.isover.cz/mezinarodni-studentska-soutez-2016 http://www.isover-students.comHlavní zákony

Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu

STAVEBNÍ ZÁKON Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

ařízení č. 11/2014 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požaN davky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy)

ZÁKON O VÝKONU POVOLÁNÍ Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě AUTORSKÝ ZÁKON Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ZÁKON O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽP Zákon č. 100/2001 Sb. (EIA) OBČANSKÝ ZÁKONÍK Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník SPRÁVNÍ ŘÁD Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách PAMÁTKOVÝ ZÁKON Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči VODNÍ ZÁKON Zákon 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ZÁKON O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 1

PŘÍRUČKA ARCHITEKTA: nejen Neuferta je třeba znát ...

Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Zákony a vyhlášky jsou volně ke stžení. Například ze stránek ČKA. https://www.cka.cz/cs/pro-architekty/legislativa/pravni-predpisy/


Pojďte změřit svoje síly! Mezinárodní studentská soutěž

Isover MCH 2017

A kde to bude letos?

- dozvíte se na našem webu.

3 nejlepší týmy obdrží

v národním kole tyto ceny:

1. místo 40 000 Kč 2. místo 30 000 Kč 3. místo 20 000 Kč

www.isover.cz

www.isover-students.com

… pro komfortní bydlení


29 30 31 1 2 3 2016

PONDĚLÍ s Evelína * _________

5

ÚTERÝ s Vladěna * _

6

STŘEDA s Pavlína * ________

SRPEN

ČTVRTEK s Linda, Samuel* _______ ZÁŘÍ

PÁTEK s Adéla * _________

SOBOTA s Bronislav, Bronislava * __

4

7 8 9

NEDĚLE s Jindřiška, Rozálie * __

SRPEN > ZÁŘÍ _ 35. a 36. týden

10

PONDĚLÍ s Boris * _________

[š] promoce absolventů mgr. studia A+S v 10.45 a ve 12.30 ÚTERÝ s Boleslav * _________

[š] zápis 1. ročníků bc. studia v posluchárnách fakulty STŘEDA s Regina * _________

[š] zápis 1. ročníků bc. studia v posluchárnách fakulty ČTVRTEK s Mariana * _________

[š] zápis 1. ročníků bc. studia v posluchárnách fakulty PÁTEK s Daniela * _________

[š] zápis 1. ročníků bc. a mgr. studia v posluchárnách fakulty SOBOTA s Irma * __

11

NEDĚLE s Denisa, Denis * __


2016

12 13 14 15 16 17

ZÁŘÍ _ 37. a 38. týden PONDĚLÍ s Marie * _________

[š] začátek zápisu vyšších ročníků bc. a mgr. studia do zimního semestru ÚTERÝ s Lubor * _________

20

STŘEDA s Radka* ________

21

ČTVRTEK s Jolana* _________

22

PÁTEK s Ludmila, Lidmila * _________

SOBOTA s Naděžda, Naďa * __

18

19

NEDĚLE s Kryštof * __

23 24

PONDĚLÍ s Zita * _________

[š] promoce absolventů bc. studia A+S v 9.00, 11.00 a 13.00 ÚTERÝ s Oleg * _________

[š] promoce absolventů bc. studia STŘEDA s Matouš * _________

[š] promoce absolventů bc. studia ČTVRTEK s Darina * _________

PÁTEK s Berta * _________

SOBOTA s Jaromír / a * __

25

NEDĚLE s Zlata, Zlatuše * __


nejčtenější česky psaný blog o architektuře

ZIMNÍ SEMESTR (3. 10. 2016 – 17. 2. 2017)


Dlubal Software Statika, která vás bude bavit!

U S UŽIVATELSKO

VERZE STUDENTSKÁPODPOROU

ZDARMA

cz www.dlubal.

Dlubal Software s.r.o. Anglická 28, 120 00 Praha 2 +420 227 203 209 info@dlubal.cz www.dlubal.cz


události zimního semestru 3. 10. 2016 1. 11. 2016 18. 11. 2016 30. 11. 2016 23. 12. 2016 30. 12. 2016 2. 1. 2017 3. 1. 2017 4. 1. 2017 5. 1. 2017 6. 1. 2017 6. 1. 2017 8. 1. 2017 9. 1. 2017 15. 1. 2017 27. 1. 2017 únor 2017 6. 2. 2017 8. 2. 2017 17. 2. 2017

začátek výuky zimního semestru výuka jako v pátek lichého týdne děkanské volno děkanský den, den otevřených dveří začátek zimních prázdnin konec zimních prázdnin výuka jako v pátek lichého týdne výuka jako v úterý sudého týdne výuka jako ve středu sudého týdne výuka jako ve čtvrtek sudého týdne výuka jako v pátek sudého týdne konec výuky zimního semestru termín odevzdání DP v IS KOS začátek zkouškového období termín odevzdání BP a přihlášení k mgr. SZZ pro 2/2017 v IS KOS den otevřených dveří zápis do letního semestru začátek SZZ konec ZK pro zahraniční studenty, kteří odjíždí po zimním semestru konec zkouškového období, SZZ

ZIMNÍ SEMESTR (3. 10. 2016 – 17. 2. 2017)

listopad 2016 až leden 2017

přijímací řízení do Ph.D. studia

státní svátky 28. 10. 2016 Den vzniku samostatného československého státu 17. 11. 2016 Den boje za svobodu a demokracii 1. 1. 2017 Den obnovy samostatného českého státu ostatní svátky 24. 12. 2016 Štědrý den 25. 12. 2016 Hod boží vánoční, 1. svátek vánoční 26. 12. 2016 Štěpán, 2. svátek vánoční 1. 1. 2017 Nový rok

Stav údajů ke dni 30. 6. 2016 Případné změny na www.fsv.cvut.cz


STUDENTSKÝ S K KLUB FAKULTY F S STAVEBNÍ ČVUT Č

stuk.fsv.cvut.cz facebook.com/STUKFSv stuk@fsv.cvut.cz

PARTY BESEDY EXKURZE KONCERTY PROMÍTÁNÍ PŘEDNÁŠKY WORKSHOPY KLUBOVNA As140


26 27 28 29 30 1 2016

PONDĚLÍ s Andrea * _________

[š] SZZ bc. z tématických okruhů (TNB) [š] náhradní termín zápisu 1. ročníků bc. studia v posluch. 8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Jonáš * _________

[š] SZZ bc. z tématických okruhů (ANB, TNB) [š] náhr.term. zápisu 1. roč. mgr., konec zápisů vyšších roč.

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

16“

17“

18“

19“

STŘEDA s Václav / a * _________

[ss] Den české státnosti

ČTVRTEK s Micha(e)l * _________

[š] SZZ bc. z tématických okruhů (ANB) 8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

PÁTEK s Jeroným * _________

[š] imatrikulace 1. ročníků bc. studia (A+S od 12.00) [š] SZZ bc. z tématických okruhů (ANB)

8“

9“

10“

11“

12“

SOBOTA s Igor * __

[š] začátek akademického roku

13“

14“

2

ZÁŘÍ > ŘÍJEN _ 39. týden _ ZS

15“

16“

NEDĚLE

18“ ZÁŘÍ 19“

ŘÍJEN

s Olívie, Oliver * __

www.facebook.com/fsv.cvut.cz


2016

3 4 5 6 7 8

ŘÍJEN _ 40. týden _ 1. týden ZS _ sudý PONDĚLÍ s Bohumil * _________

[š] začátek výuky zimního semestru 8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s František * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Eliška * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Hanuš * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Justýna * _________

8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Věra * __

12“

13“

9

NEDĚLE s Štefan, Sára * __ŠKOLA NENÍ JEN O STUDIU!

12. 10. 2016 | BEDNĚNÍ 23. 2. 2017 | SILENT DISCO 3. 3. 2017 | PLES FSV


10 11 12 13 14 15 2016

PONDĚLÍ s Marina * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Andrej * _________

[š] Od 18.00 první přednáška z cyklu Co je Architektura? 8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

STŘEDA s Marcel * _________

[š] Bednění 8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Renáta* _________

8“

9“

10“

11“

12“

PÁTEK s Agáta * _________

8“

9“

10“

11“

12“

SOBOTA s Tereza, Terezie * __

16

NEDĚLE s Havel, Galina * __

ŘÍJEN _ 41. týden _ 2. týden ZS _ lichý

www.metrostav.cz


2016

17 18 19 20 21 22

ŘÍJEN _ 42. týden _ 3. týden ZS _ sudý

www.apluses.cz

PONDĚLÍ s Hedvika * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Lukáš * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Micha(e)la * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Vendelín * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Brigita * _________

8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Sabina * __

12“

13“

23

NEDĚLE s Teodor * __


KUP! ÓN 1

KUP! ÓN 2

KUPÓN NA SLEVU 50 % Na zakoupení jednoho kusu skicáře uplatníte v papírnictví DEZETA – budova B FSv. Prodávající si vytrhne kupón z diáře sám.


TVÝMA OČIMA 2016

ar2016-17_FSV_Technika.indd 109

ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ FAKULTA STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

... inspiraci najdete na www.apluses.cz

DEVÁTÝ ROČNÍK FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE PRO STUDENTY A ZAMĚSTNANCE FAKULTY STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE A STŘEDOŠKOLÁKY

TVYMAOCIMA.FSV.CVUT.CZ

22.7.2016 15:57:56


24 25 26 27 28 29 2016

PONDĚLÍ s Nina * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Beáta * _________

8“

9“

10“

11“

12“

STŘEDA s Erik * _________

8“

9“

10“

11“

12“

ČTVRTEK s Šarlota, Zoe * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

PÁTEK * _________

[ss] Den vzniku samostatného československého státu SOBOTA s Silvie, Sylva * __

30

NEDĚLE s Tadeáš * __

začátek zimního času 3>2

ŘÍJEN _ 43. týden _ 4. týden ZS _ lichý

stuk.fsv.cvut.cz


2016

31 1 2 3 4 5

ŘÍJEN > LISTOPAD _ 44. týden _ 5. týden ZS _ sudý PONDĚLÍ s Štěpánka * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

ÚTERÝ s Felix * _________

18“ ŘÍJEN 19“

LISTOPAD

[š] výuka jako v pátek lichého týdne 8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

18“

19“

STŘEDA s Tobiáš sv Památka zesnulých * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

ČTVRTEK s Hubert * _________

[š] konference Architektura a veřejný prostor (A+S‘16) 8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

16“

17“

18“

19“

PÁTEK s Karel, Karla * _________

8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Miriam * __

12“

13“

6

NEDĚLEs Liběna * __

konferenceas.webnode.cz


7 8 9 10 11 12 2016

PONDĚLÍ s Saskie * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Bohumír / a * _________

[š] Od 18.00 druhá přednáška z cyklu Co je Architektura? 8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

18“

19“

STŘEDAs Bohdan * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Evžen * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Martin vd Den válečných veteránů * _________

8“

9“

10“

11“

12“

SOBOTA s Benedikt * __

13“

14“

13

15“

16“

17“

NEDĚLE s Tibor * __

LISTOPAD _ 45. týden _ 6. týden ZS _ lichý

www.hochtief.cz/kariera


2016

14 15 16 17 18 19

LISTOPAD _ 46. týden _ 7. týden ZS _ sudý

arch.fsv.cvut.cz

PONDĚLÍ s Sáva * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Leopold * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Otmar * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Mahulena, Gertruda * _________

[ss] Den boje za svobodu a demokracii

PÁTEK s Romana * _________

[š] Děkanské volno

SOBOTA s Alžběta * __

20

NEDĚLE s Nikola * __


21 22 23 24 25 26 2016

PONDĚLÍ s Albert * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Cecílie * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Klement * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Emílie * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Kateřina * _________

8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Artur * __

12“

13“

27

NEDĚLE s Xenie * __

LISTOPAD _ 47. týden _ 8. týden ZS _ lichý

www.kb-blok.cz


2016

28 29 30 1 2 3

LIST. > PROSINEC _ 48. týden _ 9. týden ZS _ sudý PONDĚLÍ s René * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Zina * _________

[š] Od 18.00 třetí přednáška z cyklu Co je Architektura? 8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

STŘEDA s Ondřej * _________

[š] Děkanský den, Den otevřených dveří [š] Uzávěrka fotosoutěže Tvýma očima 2016 8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

ČTVRTEK s Iva * _________

8“

9“

10“

11“

12“

18“ 19“ LISTOPAD

PROSINEC

13“

14“

15“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

16“

17“

18“

19“

PÁTEK s Blanka * _________

8“

9“

10“

11“

12“

SOBOTA s Svatoslav * __

13“

4

NEDĚLE s Barbora * __

výstava studenti A+S a hosté


5 6 7 8 9 10 2016

PONDĚLÍ s Jitka * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Mikuláš * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Ambrož, Benjamín * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

ČTVRTEK s Květoslava * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Vratislav * _________

8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Julie * __

12“

13“

11

NEDĚLE s Dana, Danuše * __

PROSINEC _ 49. týden _ 10. týden ZS _ lichý

tvymaocima.fsv.cvut.cz


2016

12 13 14 15 16 17

PROSINEC _ 50. týden _ 11. týden ZS _ sudý

arch.fsv.cvut.cz

PONDĚLÍ s Simona * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Lucie * _________

8“

9“

10“

11“

12“

STŘEDA s Lýdie * _________

[š] Vánoční koncert FSv 8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Radan/a * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Albína * _________

8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Daniel * __

12“

13“

18

NEDĚLE s Miloslav* __


19 20 21 22 23 24 2016/17

PONDĚLÍ s Ester * _________

26

ÚTERÝ s Dagmar, Dáša * _________

[š] Vyhlášení výsledků fotosoutěže Tvýma očima 2015 STŘEDA s Natálie * _________

28

ČTVRTEK s Šimon * _________

PÁTEK s Vlasta * _________

[š] začátek zimních prázdnin SOBOTA s Adam, Eva [sv] štědrý den

25

27

NEDĚLE Boží hod [sv] 1. svátek vánoční

29 30 31

PONDĚLÍ s Štěpán * _________

[sv] 2. sv. vánoční

ÚTERÝ s Žaneta *

STŘEDA s Bohumila * _________

ČTVRTEK s Judita * _________

PÁTEK s David * _________

[š] konec zimních prázdnin PROSINEC

SOBOTA s Silvestr * __

1

LEDEN NEDĚLE [ss] Nový rok

PROSINEC > LEDEN _ 51. týden _ 12. týden ZS _ lichý a 52. týden _ prázdniny


2017

2 3 4 5 6 7

LEDEN _ 1. týden _ 13.týden ZS _ lichý

archgalerie.fsv.cvut.cz

PONDĚLÍ s Karina * _________

[š] výuka jako v pátek lichého týdne 8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

15“

16“

17“

18“

19“

16“

17“

18“

19“

16“

17“

18“

19“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Radmila, Radomil * _________

[š] výuka jako v úterý sudého týdne 8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

STŘEDA s Diana* _________

[š] výuka jako ve středu sudého týdne 8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

ČTVRTEK s Dalimil * _________

[š] výuka jako ve čtvrtek sudého týdne 8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

PÁTEK s Kašpar, Melichar, Baltazar * _________

[š] konec výuky zimního semestru [š] výuka jako v pátek sudého týdne

8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Vilma * __

12“

13“

14“

8

15“

16“

NEDĚLE s Čestmír * __

[š] odevzdání DP v IS KOSPředstavuje komplexní projektový celek, který zajišťuje úplnou projektovou, inženýrskou a konzultační činnost v oboru pozemních, dopravních a vodohospodářských staveb, včetně jejich technologického vybavení. ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB -- generální projektant -- zpracování všech stupňů projektové dokumentace -- pro výstavbu objektů: bydlení a ubytování, zdravotnictví a školství, obchodu a služeb, administrativy a průmyslu, sportu, kultury a zábavy, investorsko-inženýrská činnost ATELIÉR DOPRAVNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB -- generální projektant -- zpracování všech stupňů projektové dokumentace pro výstavbu: dálniční a silniční sítě, městských komunikací, dopravní vybavenosti, mostních objektů a lávek pro pěší -- zpracování komunikačního řešení sídelních celků -- prohlídky a přepočty mostů, vypracování mostních listů -- dopravně inženýrské studie -- diagnostika, supervize, konzultační činnost, investorsko inženýrská činnost STŘEDISKO INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -- inženýrská činnost, výkon technického dozoru investora -- majetkoprávní vypořádání -- výkon koordinátora BOZP, project management, cost management ZEMĚMĚŘICKÉ STŘEDISKO -- zaměření výškopisu a polohopisu -- ověření inženýrských sítí, vytyčovací sítě a mikrosítě -- výkon funkce ÚOZI, stavební zaměření, zpracování geometrických plánů


9 10 11 12 13 14 2017

PONDĚLÍ s Vladan * _________

[š] začátek zkouškového období 8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

16“

17“

18“

19“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Břetislav* _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Bohdana * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Pravoslav * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

13“

14“

15“

PÁTEK s Edita * _________

8“

9“

10“

11“

12“

SOBOTA s Radovan * __

15

LEDEN _ 2. týden _ 1. týden ZS

NEDĚLE s Alice * __

[š] odevzdání BP a přihlášení k mgr. SZZ v IS KOS

výstavy atelierových projektů


2017

16 17 18 19 20 21

LEDEN _ 3. týden _ 2. týden ZS

archgalerie.fsv.cvut.cz

PONDĚLÍ s Ctirad vd Den památky Jana Palacha * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

15“

16“

17“

18“

19“

15“

16“

17“

18“

19“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Drahoslav * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Vladislav / a * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

ČTVRTEK s Doubravka * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

PÁTEK s Ilona, Sebastian * _________

8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Běla * __

12“

13“

14“

22

15“

NEDĚLE s Slavomír / a * __


jednorázový kupón platný pro jednoho studenta v akademickém roce

společnost s r.o.

15

tisk dle individuální potřeby si lze domluvit na telefonu 606 174 668

repro.fetterle@volny.cz

www.reprofetterle.cz

v REPRO FETTERLE.

2016 – 2017 na 15% slevu veškerých prací

www.jakubcigler.archi


jednorázový kupón platný pro jednoho studenta v akademickém roce

15

2016 – 2017 na 15% slevu veškerých prací v REPRO FETTERLE.

společnost s r.o.

www.reprofetterle.cz repro.fetterle@volny.cz

tisk dle individuální potřeby si lze domluvit na telefonu 606 174 668


23 24 25 26 27 28 2017

PONDĚLÍ s Zdeněk *

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Milena * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Miloš * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ČTVRTEK s Zora *

8“

9“

10“

PÁTEK s Ingrid vd Den památky obětí holokaustu * _________

[š] Den otevřených dveří 8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Otýlie * __

12“

13“

14“

15“

29

LEDEN _ 4. týden _ 3. týden ZS

16“

17“

18“

19“

NEDĚLE s Zdislava * __

výstavy ateliérových projektů


2017

30 31 1 2 3 4

LEDEN > ÚNOR _ 5. týden _ 4. týden ZS

zápis do letního semestru

PONDĚLÍ s Robin, Erna * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“LEDEN 19“

ÚTERÝ s Marika * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Hynek *

8“

9“

10“

ÚNOR

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

16“

17“

18“

19“

16“

17“

18“

19“

ČTVRTEK s Nela, Hromnice * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

13“

14“

15“

PÁTEK s Blažej * _________

8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Jarmila * __

12“

5

NEDĚLE s Dobromila * __


6 7 8 9 10 11 2017

PONDĚLÍ s Vanda *

[š] začátek státních závěrečných zkoušek 8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Veronika * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Milada * _________

[š] konec ZK pro zahraniční studenty odjíždějící po ZS 8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

16“

17“

18“

19“

16“

17“

18“

19“

ČTVRTEK s Apolena * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

11“

12“

13“

14“

15“

PÁTEK s Mojmír *

8“

9“

10“

SOBOTA s Božena * __

12

ÚNOR _ 6. týden _ 5. týden ZK

NEDĚLE s Slavěna, Slávka *_

zápis do letního semestru


2017

13 14 15 16 17 18

ÚNOR _ 7. týden _ 6. týden ZK

zápis do letního semestru

PONDĚLÍ s Věnceslav / a * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Valentýn / a * _________

[sv] svátek zamilovaných 8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Jiřina * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Ljuba * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Miloslava * _________

[š] konec SZZ a zkouškového období 8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Gizela * __

12“

13“

14“

19

15“

NEDĚLE s Patrik * __


nejčtenější česky psaný blog o architektuře

LETNÍ SEMESTR (20. 2. 2017 – 3. 9. 2017)


Stavíme, slavíme, tančíme...

... a jsme v tom nejlepší!

www.podzimek.cz


události letního semestru 20. 2. 2017 4. 4. 2017 5. 4. 2017 20. 4. 2017 květen 2017 2. 5. 2017 17. 5. 2017 19. 5. 2017 19. 5. 2017 21. 5. 2017 22. 5. 2017 28. 5. 2017 červen 2017 19. 6. 2017 30. 6. 2017 30. 6. 2017 3. 7. 2017 3. 9. 2017

začátek výuky letního semestru promoce absolventů mgr. studia promoce absolventů mgr. studia výuka jako v pondělí sudého týdne přijímací zkoušky mgr. studia výuka jako v pondělí lichého týdne rektorský den výuka jako v pátek lichého týdne konec výuky letního semestru termín pro odevzdání DP v IS KOS začátek zkouškového období termín pro odevzdání BP v IS KOS termín pro přihlášení k mgr. SZZ v IS KOS pro červen 2017 přijímací zkoušky bc. studia začátek státních závěrečných zkoušek konec státních závěrečných zkoušek konec zkouškového období začátek letních prázdnin konec letních prázdnin

duben - červen 2017

přijímací řízení do Ph.D. studia

LETNÍ SEMESTR (20. 2. 2017 – 3. 9. 2017)

13. 9. 2017 19. 9. 2017 20. 9. 2017 21. 9. 2017 25. 9. 2017 26. 9. 2017 27. 9. 2017 4. 10. 2017

promoce absolventů mgr. studia promoce absolventů bc. studia promoce absolventů bc. studia promoce absolventů bc. studia SZZ bc. z tématických okruhů SZZ bc. z tématických okruhů SZZ bc. z tématických okruhů imatrikulace 1. ročníků bc. studia

14. 4. 2017 17. 4. 2017 1. 5. 2017 8. 5. 2017 5. 7. 2017 6. 7. 2017

státní svátky

Stav údajů ke dni 30. 6. 2016. Případné změny na www.fsv.cvut.cz.

Velký pátek Velikonoční pondělí Svátek práce Den vítězství Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje Den upálení mistra Jana Husa


Protože jen týmová práce vede k úspěchu. Věříme, že klíčovým faktorem úspěchu je vysoká profesionalita našich pracovníků, jejich nadšení pro společný cíl a schopnost spolupráce. Skupina STRABAG zaměstnává po celém světě na 73.000 zaměstnanců a působí ve všech oborech stavitelství. Dynamická práce, náročná zadání, nové technologie, vysoká míra odpovědnosti a výsledky, které jsou vidět – takový je náš obor. Naše cesta může být i Vaše. www.strabag.cz

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, Tel. + 420 222 868 111, pr@strabag.com


20 21 22 23 24 25 2017

PONDĚLÍ s Oldřich * _________

[š] začátek výuky letního semestru 8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

15“

16“

17“

18“

19“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Lenka, Eleonora * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Petr * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Svatopluk * _________

[š] Silent Disco 8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

PÁTEK s Matěj, Matyáš * _________

8“

9“

10“

SOBOTA s Liliana * __

11“

12“

13“

14“

26

15“

NEDĚLE s Dorota * __

ÚNOR _ 8. týden _ 1. týden LS _ sudý

www.cegra.cz


2017

27 28 1 2 3 4

ÚNOR > BŘEZEN _ 9. týden _ 2. týden LS _ lichý

www.apluses.cz

PONDĚLÍ s Alexandr * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“ ÚNOR 19“

ÚTERÝ s Lumír * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Bedřich, Bedřiška * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

BŘEZEN

14“

15“

16“

17“

18“

19“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

13“

14“

15“

ČTVRTEK s Anežka * _________

8“

9“

10“

11“

12“

PÁTEK s Kamil * _________

[š] ples fakulty stavební 8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Stela * __

12“

5

16“

NEDĚLE s Kazimír * __


6 7 8 9 10 11 2017

PONDĚLÍ s Miroslav * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Tomáš* _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Gabriela, Zoltán vd Mezinárodní den žen * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ČTVRTEK s Františka * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Viktorie * _________

8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Anděla* __

12“

13“

12

NEDĚLE s Řehoř vd Den přístupu ČR k NATO * __

BŘEZEN _ 10. týden _ 3. týden LS _ sudý

facebook.com/fsv.cvut.cz


2017

13 14 15 16 17 18

BŘEZEN _ 11. týden _ 4. týden LS _ lichý

www.apluses.cz

PONDĚLÍ s Růžena * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Rút, Matylda * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

STŘEDA s Ida* _________

8“

9“

10“

11“

12“

ČTVRTEK s Elena, Herbert * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Vlastimil / a * _________

8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Eduard * __

12“

13“

19

NEDĚLE s Josef / a * __


20 21 22 23 24 25 2017

PONDĚLÍ s Světlana * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Radek * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Leona * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Ivona * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Gabriel * _________

SOBOTA s Marián * __

26

NEDĚLE s Emanuel * __

začátek letního času 2>3

BŘEZEN _ 12. týden _ 5. týden LS _ sudý

www.k129.cz


2017

27 28 29 30 31 1

BŘEZEN > DUBEN _ 13. týden _ 6. týden LS _ lichý PONDĚLÍ s Dita * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Soňa * _________

8“

9“

10“

11“

12“

STŘEDA s Taťána vd Den narození J. A. Komenského * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

16“

17“

18“

19“

16“

17“

18“ BŘEZEN 19“

ČTVRTEK s Arnošt, Ernest * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

13“

14“

15“

PÁTEK s Kvido * _________

8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Hugo * __

12“

2

NEDĚLE s Erika * __

DUBEN

stuk.fsv.cvut.cz


3 4 5 6 7 8 2017

PONDĚLÍ s Richard * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

15“

16“

17“

18“

19“

16“

17“

18“

19“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Ivana * _________

[š] promoce absolventů mgr. studia 8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

STŘEDA s Miroslava, Mirka * _________

[š] promoce absolventů mgr. studia 8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

ČTVRTEK s Vendula, Venuše * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

PÁTEK s Heřman, Hermína, vd Den vzdělanosti * _________

8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Ema * __

12“

13“

14“

9

15“

16“

17“

18“

19“

NEDĚLE s Dušan * __

DUBEN _ 14. týden _ 7. týden LS _ sudý

stuk.fsv.cvut.cz


2017

10 11 12 13 14 15

DUBEN _ 15. týden _ 8. týden LS _ lichý

výstava kreseb volitelného kreslení

PONDĚLÍ s Darja * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Isabela * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Julius * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Aleš * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Vincenc * _________

[sv] Velký pátek SOBOTA s Anastázie * __

16

NEDĚLE s Irena * __

[sv] Velikonoční neděle


17 18 19 20 21 22 2017

PONDĚLÍ s Rudolf * _________

[sv] Pondělí velikonoční ÚTERÝ s Valérie * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

16“

17“

18“

19“

16“

17“

18“

19“

16“

17“

18“

19“

STŘEDA s Rostislav, Rastislav * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

ČTVRTEK s Marcela * _________

[š] výuka jako v pondělí sudého týdne 8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

14“

15“

PÁTEK s Alexandra * _________

8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Evženie * __

12“

13“

23

NEDĚLE s Vojtěch * __

DUBEN _ 16. týden _ 9. týden LS _ sudý

www.kalkulacky.cz


2017

24 25 26 27 28 29

DUBEN _ 17. týden _ 10. týden LS _ lichý

arch.fsv.cvut.cz

PONDĚLÍ s Jiří * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Marek * _________

8“

9“

10“

11“

12“

STŘEDA s Ota * _________

8“

9“

10“

11“

12“

ČTVRTEK s Jaroslav * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Vladislav * _________

8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Robert * __

12“

13“

30

NEDĚLE s Blahoslav * __

PAPÍRNIC TV Í

DEZET A


1 2 3 4 5 6 2017

PONDĚLÍ * _________

[ss] Svátek práce ÚTERÝ s Zikmund * _________

[š] výuka jako v pondělí lichého týdne 8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

15“

16“

17“

18“

19“

15“

16“

17“

18“

19“

STŘEDA s Alexej, Alex * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

ČTVRTEK s Květoslav * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

PÁTEK s Klaudie vd Květnové povstání českého lidu * _________

8“

9“

10“

11“

12“

SOBOTA s Radoslav * __

13“

14“

7

15“

16“

17“

18“

19“

NEDĚLE s Stanislav * __

KVĚTEN _ 18. týden _ 11 týden LS _ sudý

www.kalkulacky.cz


2017

8 9 10 11 12 13

KVĚTEN _ 19. týden _ 12. týden LS _ lichý

květen: přij. zkoušky mgr. studia

PONDĚLÍ * _________

[ss] Den vítězství ÚTERÝ s Ctibor * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

STŘEDA s Blažena * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Svatava * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Pankrác * _________

8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Servác * __

12“

13“

14

NEDĚLE s Bonifác, * __


jednorázový kupón platný pro jednoho studenta v akademickém roce

2016 – 2017 na 15% slevu veškerých prací v REPRO FETTERLE.

společnost s r.o.

www.reprofetterle.cz repro.fetterle@volny.cz

tisk dle individuální potřeby si lze domluvit na telefonu 606 174 668


jednorázový kupón platný pro jednoho studenta v akademickém roce

2016 – 2017 na 15% slevu veškerých prací v REPRO FETTERLE.

Úspory energií s dotací a vkusem www.ecoten.cz

společnost s r.o.

www.reprofetterle.cz

U Zvonařky 994/15 120 00 Praha 2

repro.fetterle@volny.cz

tisk dle individuální potřeby si lze domluvit na telefonu 606 174 668

veřejnosprávní kontrola projektů


15 16 17 18 19 20 2017

PONDĚLÍ s Žofie, Sofie vd Den rodin * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Přemysl * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Aneta * _________

[š] rektorský den ČTVRTEK s Nataša * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Ivo * _________

[š] konec výuky letního semestru [š] výuka jako v pátek lichého týdne

8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Zbyšek * __

12“

13“

14“

21

15“

NEDĚLE s Monika * __

[š] odevzdání DP v IS KOS

KVĚTEN _ 20. týden _ 13. týden LS _ sudý

archgalerie.fsv.cvut.cz


2017

22 23 24 25 26 27

www.apluses.cz

KVĚTEN _ 21. týden _ 1. týden ZK PONDĚLÍ s Emil * _________

[š] začátek zkouškového období 8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Vladimír / a * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Jana, Vanesa * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Viola * _________

8“

9“

10“

11“

12“

PÁTEK s Filip * _________

8“

9“

10“

11“

12“

SOBOTA s Valdemar * __

28

NEDĚLE s Vilém * __

[š] odevzdání BP a přihlášení k mgr. SZZ v IS KOSVYVÍJEJME SPOLEČNĚ!


29 30 31 1 2 3 2017

PONDĚLÍ s Maxmilián, Maxim * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

ÚTERÝ s Ferdinand * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Kamila * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Laura * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

18“ 19“ KVĚTEN

ČERVEN

14“

15“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

16“

17“

18“

19“

PÁTEK s Jarmil * _________

8“

9“

10“

11“

12“

SOBOTA s Tamara, Kevin *__

13“

4

NEDĚLE s Dalibor* __

KVĚTEN > ČERVEN _ 22. týden _ 2. týden ZK

výstavy studentských projektů


2017

5 6 7 8 9 10

ČERVEN _ 23. týden _ 3. týden ZK

výstavy studentských projektů

PONDĚLÍ s Dobroslav / a * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Norbert * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Iveta, Slavoj * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Medard * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Stanislava * _________

8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Gita, Margita vd Vyhlazení Lidic* __

12“

13“

11

NEDĚLE s Bruno* __


12 13 14 15 16 17 2017

PONDĚLÍ s Antonie * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Antonín * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

STŘEDA s Roland, Herta * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ČTVRTEK s Vít * _________

8“

9“

10“

11“

12“

PÁTEK s Zbyněk * _________

8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Adolf * __

12“

13“

18

NEDĚLE s Milan / a * __

ČERVEN _ 24. týden _ 4. týden ZK

přijímací zkoušky bc. studia


2017

19 20 21 22 23 24

ČERVEN _ 25. týden _ 5. týden ZK

www.apluses.cz

PONDĚLÍ s Leoš, Leo * _________

[š] začátek státních závěrečných zkoušek 8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Květa, Květuše * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

STŘEDA s Alois, Aloisie * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Pavla * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

PÁTEK s Zdeňka * _________

8“

9“

10“

11“

SOBOTA s Jan * __

12“

13“

25

NEDĚLE s Ivan * __


26 27 28 29 30 1 2017

PONDĚLÍ s Adrian / a* _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

ÚTERÝ s Ladislav / a vd Den památky obětí komunismu * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

14“

15“

16“

17“

18“

19“

15“

16“

17“

18“

19“

16“

17“

18“ 19“ ČERVEN

STŘEDA s Lubomír * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

ČTVRTEK s Petr, Pavel * _________

8“

9“

10“

11“

12“

13“

14“

PÁTEK s Šárka * _________

[š] konec státních závěrečných zkoušek [š] konec zkouškového období

8“

9“

10“

11“

12“

SOBOTA s Jaroslava * __

13“

14“

2

15“

NEDĚLE ČERVENEC s Patricie * __

ČERVEN > ČERVENEC _ 26. týden _ 6. týden ZK

arch.fsv.cvut.cz


2017

3 4 5 6 7 8

ČERVENEC _ 27. a 28. týden PONDĚLÍ s Radomír / a * _________

[š] začátek letních prázdnin ÚTERÝ s Prokop * _________

11

STŘEDA * _________

[ss] Den věrozvěstů Cyrila a Metoděje

ČTVRTEK * _________

[ss] Den upálení mistra Jana Husa

PÁTEK s Bohuslava * _________

[š] konec provozu kolejí SOBOTA s Nora, * __

9

10

NEDĚLE s Drahoslava, Drahuše * __

12 13 14 15

PONDĚLÍ s Libuše, Amálie * _________

ÚTERÝ s Olga, Helga * _________

STŘEDA s Bořek * _________

ČTVRTEK s Markéta * _________

PÁTEK s Karolína * _________

SOBOTA s Jindřich * __

16

NEDĚLE s Luboš * __


17 18 19 20 21 22 2017

PONDĚLÍ s Martina * _________

ÚTERÝ s Drahomír / a * _________

STŘEDA s Čeněk * _________

27

PÁTEK s Vítězslav / a * _________

23

25 26

ČTVRTEK s Ilja * _________

SOBOTA s Magdaléna, Magda * __

24

NEDĚLE s Libor * __

ČERVENEC _ 29. a 30. týden

28 29

PONDĚLÍ s Kristýna * _________

ÚTERÝ s Jakub * _________

STŘEDA s Anna, Anita * _________

ČTVRTEK s Věroslav * _________

PÁTEK s Viktor, Alina * _________

SOBOTA s Marta * __

30

NEDĚLE s Bořivoj * __


2017

31 1 2 3 4 5

ČERVENEC > SRPEN _ 31. a 32. týden PONDĚLÍ s Ignác * _________

ČERVENEC

ÚTERÝ s Oskar * _________

SRPEN

STŘEDA s Gustav * _________

PÁTEK s Dominik / a * _______

6

8 9

ČTVRTEK s Miluše * _________

SOBOTA s Kristián * __

7

10 11

NEDĚLE s Oldřiška * __

12

PONDĚLÍ s Lada * _________

ÚTERÝ s Soběslav * _________

STŘEDA s Roman * _________

ČTVRTEK s Vavřinec * _________

PÁTEK s Zuzana * _________

SOBOTA s Klára * __

13

NEDĚLE s Alena * __


14 15 16 17 18 19 2017

PONDĚLÍ s Alan * _________

21

ÚTERÝ s Hana * _________

22

STŘEDA s Jáchym * _________

ČTVRTEK s Petra * _________

24

PÁTEK s Helena, Jelena * _________

SOBOTA s Ludvík * __

20

23

NEDĚLE s Bernard * __

SRPEN _ 33. a 34. týden

25 26

PONDĚLÍ s Johana * _________

ÚTERÝ s Bohuslav * _________

STŘEDA s Sandra *

ČTVRTEK s Bartoloměj * _________

PÁTEK s Radim * _________

SOBOTA s Luděk * __

27

NEDĚLE s Otakar * __


2017

28 29 30 31 1 2

SRPEN > ZÁŘÍ _ 35. a 36. týden PONDĚLÍ s Augustýn * _________

4

ÚTERÝ s Evelína * _________

5

STŘEDA s Vladěna * _________

6

ČTVRTEK s Pavlína * _________

SRPEN

PÁTEK s Linda, Samuel *__

SOBOTA s Adéla * __

3

ZÁŘÍ

NEDĚLE s Bronislav / a

[š] konec prázdnin

7 8 9

PONDĚLÍ s Jindřiška, Rozálie * _________

ÚTERÝ s Boris * _________

STŘEDA s Boleslav * _________

ČTVRTEK s Regina * _______

PÁTEK s Mariana * _________

SOBOTA s Daniela * __

10

NEDĚLE s Irma * __


11 12 13 14 15 16 17 2017

PONDĚLÍ s Denis / a

ÚTERÝ s Marie

STŘEDA s Lubor

[š] promoce absolventů mgr. studia ČTVRTEK s Radka

PÁTEK s Jolana

SOBOTA

s Ludmila, Lidmila NEDĚLE s Naděžda, Naďa

18 19 20 21 22 23 24

PONDĚLÍ s Kryštof

ÚTERÝ s Zita

[š] promoce absolventů bc. studia STŘEDA s Oleg

[š] promoce absolventů bc. studia ČTVRTEK s Matouš

[š] promoce absolventů bc. studia PÁTEK s Darina

SOBOTA s Berta NEDĚLE s Jaromír / a

ZÁŘÍ > ŘÍJEN _ 37., 38. a 39. týden

25 26 27 28 29 30 1

PONDĚLÍ s Zlata, Zlatuše

[š] SZZ bc TO A+S ANB, TNB ÚTERÝ s Andrea

[š] SZZ bc TO A+S ANB, TNB STŘEDA s Jonáš

[š] SZZ bc TO A+S ANB, TNB ČTVRTEK s Václav / a

[ss] Den české státnosti

PÁTEK s Micha(e)l

SOBOTA s Jeroným NEDĚLE s Igor


2017

2 3 4 5 6 7 8

ŘÍJEN _ 40., 41. a 42. týden PONDĚLÍ s Olívie, Oliver

ÚTERÝ s Bohumil

STŘEDA s František

[š] imatrikulace 1. ročníků bc. studia ČTVRTEK s Eliška

PÁTEK s Hanuš

SOBOTA s Justýna NEDĚLE s Věra

9 10 11 12 13 14 15

PONDĚLÍ s Štefan, Sára

ÚTERÝ s Marina

STŘEDA s Andrej

ČTVRTEK s Marcel

PÁTEK s Renáta

SOBOTA s Agáta NEDĚLE s Tereza, Terezie

16 17 18 19 20 21 22

PONDĚLÍ s Havel, Galina

ÚTERÝ s Hedvika

STŘEDA s Lukáš

ČTVRTEK s Micha(e)la

PÁTEK s Vendelín

SOBOTA s Brigita NEDĚLE s Sabina


23 24 25 26 27 28 29 2017

PONDĚLÍ s Teodor

ÚTERÝ s Nina

STŘEDA s Beáta

ČTVRTEK s Erik

PÁTEK s Šarlota, Zoe

SOBOTA

[ss] Den vzniku ČS NEDĚLE s Silvie, Sylva

30 31 1 2 3 4 5

PONDĚLÍ s Tadeáš

ÚTERÝ s Štěpánka

STŘEDA s Felix

ČTVRTEK s Tobiáš vd Památka zesnulých

PÁTEK s Hubert

SOBOTA s Karel, Karla NEDĚLE s Miriam

ŘÍJEN > LISTOPAD _ 43., 44. a 45. týden

6 7 8 9 10 11 12

PONDĚLÍ s Liběna

ÚTERÝ s Saskie

STŘEDA s Bohumír / a

ČTVRTEK s Bohdan

PÁTEK s Evžen

SOBOTA s Martin NEDĚLE s Benedikt


2017

13 14 15 16 17 18 19

LISTOPAD > PROSINEC _ 46., 47. a 48. týden PONDĚLÍ s Tibor

ÚTERÝ s Sáva

STŘEDA s Leopold

ÚTERÝ s Otmar

PÁTEK s Mahulena

[ss] Den boje za svobodu a demokracii SOBOTA s Romana NEDĚLE s Alžběta

20 21 22 23 24 25 26

PONDĚLÍ s Nikola

ČTVRTEK s Albert

STŘEDA s Cecílie

ČTVRTEK s Klement

PÁTEK s Emílie

SOBOTA s Kateřina NEDĚLE s Artur

27 28 29 30 1 2 3

PONDĚLÍ s Xenie

ÚTERÝ s René

STŘEDA s Zina

ČTVRTEK s Ondřej

PÁTEK s Iva

SOBOTA s Blanka NEDĚLE s Svatoslav


4 5 6 7 8 9 10 2017

PONDĚLÍ s Barbora

ÚTERÝ s Jitka

STŘEDA s Mikuláš

ČTVRTEK s Ambrož, Benjamín

PÁTEK s Květoslava

SOBOTA s Vratislav NEDĚLE s Julie

11 12 13 14 15 16 17

PROSINEC _ 49., 50. a 51. týden

PONDĚLÍ s Dana, Danuše

ÚTERÝ s Simona

STŘEDA s Lucie

ČTVRTEK s Lýdie

PÁTEK s Radan / a

SOBOTA s Albína NEDĚLE s Daniel

18 19 20 21 22 23 24

PONDĚLÍ s Miloslav

ÚTERÝ s Ester

STŘEDA s Dagmar, Dáša

ČTVRTEK s Natálie

PÁTEK s Šimon

SOBOTA s Vlasta NEDĚLE s Adam, Eva [sv] Štědrý den


2017 / 18

25 26 27 28 29 30 31

PROSINEC > LEDEN _ 52., 1. a 2. týden PONDĚLÍ Boží hod

[sv] 1. svátek vánoční

ÚTERÝ s Štěpán [sv] 2. svátek vánoční

STŘEDA s Žaneta

ČTVRTEK s Bohumila

PÁTEK s Judita

SOBOTA s David NEDĚLE s Silvest

1 2 3 4 5 6 7

PONDĚLÍ [SS] Nový rok

ÚTERÝ s Karina

STŘEDA s Radmila, Radomil

ČTVRTEK s Diana

PÁTEK s Dalimil

SOBOTA s Tři králové NEDĚLE s Vilma

8 9 10 11 12 13 14

PONDĚLÍ s Čestmír

ÚTERÝ s Vladan

STŘEDA s Břetislav

ČTVRTEK s Bohdana

PÁTEK s Pravoslav

SOBOTA s Edita NEDĚLE s Radovan


KATALOGY A DATABÁZE

SLUŽBY

SEMINÁŘE A VÝUKA

O NÁS

STUDIJNÍ LITERATURA NA MÍRU VAŠEMU OBORU

POSKYTOVANÉ SLUŽBY: diskrétně & zdarma

JSTE V KNIHOVNĚ POPRVÉ? PŘIHLASTE SE NA EXKURZI!

STUDIJNÍ PROSTŘEDÍ V BUDOVĚ NTK KE STUDIU ČI ODPOČINKU

PRAKTICKÉ INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKŮ KNIHOVNA.CVUT.CZ/STUDIUM/E-PRVAK/

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA ČVUT (BUDOVA NTK) 2. NP (VÝPŮJČNÍ PULT) 5. NP (KNIHOVNA A STUDOVNA)

FB.COM/KNIHOVNA.CVUT KNIHOVNA.CVUT.CZ KNIHOVNA@CVU KNIHOVNA@CVUT.CZ

E ACČVUT R ST TY GITUDEN MA E S R RO AR P ZD

INFORMAČNÍ SERVIS ODBORNÉ PORADNY: studijní, psychologická, sociálně-právní, duchovní SEMINÁŘE: studijní dovednosti, osobnostní rozvoj, rozvoj kreativity

→ WWW.CIPS.CVUT.CZ

CIPS CENTRUM INFORMAČNÍCH A PORADENSKÝCH SLUŽEB ČVUT

KONTAKT PO—ČT: 9:00—18:00 Studentský dům (přízemí, PÁ: 9:00—14:00 naproti Vydavatelství průkazů), Bechyňova 3, Praha 6 T: 224 358 460-65 E: cips@cvut.czkapsa pro pohotovostní ukládání vizitek, nebo studentských karet

přehněte v místě čárkované čáry a po stranách přilepte lepicí páskou

ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ FAKULTA STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE


www.apluses.cz

facebook.com/aplusesFSv

prodejna modelářských potřeb v atelieru D 1107 FSv ČVUT v Praze Dejvice – Thákurova 7a (Kolejní), Praha 6

pondělí až pátek

9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 www.promodely.cz balsa, kapa, vivak, kartony, lepenky, polystyreny, nože, figurky, lepidla, ...


stavebnictví časopis

Odborný měsíčník České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českého svazu stavebních inženýrů a Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Zaměřuje se na všechny druhy pozemních a inženýrských konstrukcí, jejich navrhování, realizaci, právní aspekty výstavby a na vývoj stavebních materiálů a technologií. Studentům stavebních fakult je nabídnuta sleva 45 % na předplatné časopisu za 299 Kč/rok při předložení studijního průkazu. www.casopisstavebnictvi.cz www.facebook.com/casopisstavebnictvi

Chcete pomoci s Vaším studiem? Otevřete si Stavebnictví a interiér V časopise naleznete informace o nových stavebních výrobcích a jejich uplatnění v praxi. Dozvíte se o unikátních stavbách a technologiích nejen z ČR, ale i ze světa. Více informací na: www.stavebnictvi3000.cz

bek Výro 2017 roku

facebook.com/stavebnictvi3000

Elektronický čtvrtletník Energeticky soběstačné budovy je určen pro architekty, stavební inženýry a projektanty, dále pro studenty, uživatele nízkoenergetických staveb, zájemce o vývoj v oboru stavebnictví a energeticky úsporného bydlení. Čtvrtletník je pravidelně a zdarma ke stažení na níže uvedených webových stránkách. www.esb-magazin.cz

Vydavatel: Informační centrum ČKAIT s.r.o.

„Společně s Vámi vytváříme nový svět”

www.istavebnictvo.sk www.vyrobekroku.cz


datum

předmět

místnost

hodina

datum 13. 6.

24. 5. STŘEDA

14. 6. STŘEDA

25. 5. ČTVRTEK

15. 6. ČTVRTEK

26. 5.

PÁTEK

27. 5. SOBOTA

16. 6. 28. 5. NEDĚLE

19. 6. PONDĚLÍ

ÚTERÝ

20. 6.

31. 5.

STŘEDA

21. 6. STŘEDA

1. 6. ČTVRTEK

22. 6. ČTVRTEK

PÁTEK

23. 6.

PÁTEK

24. 6. SOBOTA

4. 6. NEDĚLE

PONDĚLÍ

6. 6.

ÚTERÝ

7. 6.

STŘEDA

28. 6. STŘEDA

8. 6. ČTVRTEK

29. 6. ČTVRTEK

A _ výborně _ 1

25. 6. NEDĚLE

26. 6. PONDĚLÍ 27. 6.

PÁTEK

10. 6. SOBOTA

18. 6. NEDĚLE

ÚTERÝ

5. 6.

9. 6.

hodina

PÁTEK

17. 6. SOBOTA

30. 5.

3. 6. SOBOTA

místnost

ÚTERÝ

29. 5. PONDĚLÍ

2. 6.

předmět

12. 6. PONDĚLÍ

22. 5. PONDĚLÍ 23. 5. ÚTERÝ

30. 6. 11. 6. NEDĚLE B _ vel. dobře _ 1 – 2

ÚTERÝ

PÁTEK

1. 7. SOBOTA C _ dobře _ 2

D _ uspokoj. _ 2 – 3

PLÁN ZKOUŠEK letního semestru (22. 5. 2017 – 30. 6. 2017)

2. 7. NEDĚLE E _ dostatečně _ 3 F _ nedostatečně _ 41

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 8.50 9.50 10.50 11.50 12.50 13.50 14.50 15.50 16.50 17.50 18.50 19.50 sudé

PONDĚLÍ liché sudé

ÚTERÝ liché sudá

STŘEDA lichá sudý

ČTVRTEK lichý sudý

PÁTEK lichý

ROZVRH HODIN letního semestru (20. 2. 2017 – 19. 5. 2017)datum 9. 1.

předmět

místnost

hodina

PONDĚLÍ

datum

10. 1.

ÚTERÝ

31. 1.

ÚTERÝ

11. 1.

STŘEDA

1. 2.

STŘEDA

12. 1. ČTVRTEK 13. 1.

3. 2. 15. 1. NEDĚLE

6. 2.

17. 1.

ÚTERÝ

7. 2.

ÚTERÝ

18. 1.

STŘEDA

8. 2.

STŘEDA

19. 1. ČTVRTEK

PONDĚLÍ

10. 2. 22. 1. NEDĚLE

PÁTEK

11. 2. SOBOTA

23. 1. PONDĚLÍ

13. 2. PONDĚLÍ

24. 1.

ÚTERÝ

14. 2.

ÚTERÝ

25. 1.

STŘEDA

15. 2.

STŘEDA

26. 1. ČTVRTEK 27. 1.

A _ výborně _ 1

12. 2. NEDĚLE

16. 2. ČTVRTEK

PÁTEK

28. 1. SOBOTA

5. 2. NEDĚLE

9. 2. ČTVRTEK

PÁTEK

21. 1. SOBOTA

hodina

PÁTEK

4. 2. SOBOTA

16. 1. PONDĚLÍ

20. 1.

místnost

2. 2. ČTVRTEK

PÁTEK

14. 1. SOBOTA

předmět

30. 1. PONDĚLÍ

17. 2. 29. 1. NEDĚLE B _ vel. dobře _ 1 – 2

PÁTEK

18. 2. SOBOTA C _ dobře _ 2

D _ uspokoj. _ 2 – 3

PLÁN ZKOUŠEK zimního semestru (9. 1. 2017 – 17. 2. 2017)

19. 2. NEDĚLE E _ dostatečně _ 3 F _ nedostatečně _ 4


Společnost KB-BLOK systém s.r.o. je společnost fungující od roku 1991. Zaměřuje se na výrobu a prodej vibrolisovaných betonových prvků pod registrovanou značkou KB-BLOK systém. Nabízí široké spektrum výrobků v mnoha barevných provedeních od základů až po střechu. Předností systému KB-BLOK je vhodnost použití pro všechny typy staveb, jednoduchý systém výstavby a dlouhodobá životnost stavby.

Systém vystužených opěrných zdí, jehož součástí jsou spojovací kolíčky a geomříže, zajišťující stabilitu opěrné konstrukce vlivem výstužného zemního tělesa za touto stěnou.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 8.50 9.50 10.50 11.50 12.50 13.50 14.50 15.50 16.50 17.50 18.50 19.50 sudé

PONDĚLÍ liché sudé

ÚTERÝ liché sudá

STŘEDA lichá sudý

ČTVRTEK lichý sudý

PÁTEK lichý

ROZVRH HODIN zimního semestru (3. 10. 2016 – 6. 1. 2017)