__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 7

F S P

Pohjois-Euroopan paalupaikalla Vuonna 1964 perustetun FSP Finnish Steel Painting Oy:n palveluksessa on lähes 400 henkilöä kausivaihtelusta riippuen. Liikevaihdoltaan yritys kuuluu alansa Pohjois-Euroopan suurimpien joukkoon. Toimipisteitä yrityksellä on Suomessa yli 30.

jonka kanssa asiakas hoitaa projektin yhteistyön. Näin molemmat osapuolet säästävät aikaa ja voivat keskittyä täysin omaan ydinosaamiseensa.

T

Ympäristövastuu on yksi tukijaloista Pintakäsittelyalalla ympäristöhaasteet kiteytyvät jätteisiin, ongelmajätteisiin, kemikaalien varastointiin ja liuotinpäästöihin (VOC-päästöihin). Pintakäsittelyyn ja käytettyihin menetelmiin kohdistuu huomattava määrä viranomaismääräyksiä, lakeja ja direktiivejä. FSP noudattaa näitä säädöksiä tiukasti toiminnassaan. Pääsääntöisesti FSP:n toiminta on ilmoitus-, ympäristölupa- tai Tukes -lupavelvoitteista. FSP:n toiminta on sertifioitu laatu-, ympäristö- ja työturvallisuus sekä -terveysstandardien (ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001) mukaisesti. FSP tunnustaa, että puhdas ympäristö kuuluu kaikille kansalaisille. Siksi yritys panostaa yhä enemmän saasteettomimpiin työmenetelmiin, kierrätykseen ja turvalliseen varastointiin.

ytäryhtiöt ovat Virossa ja Venäjällä. Suurimmat asiakkaat ovat konepajat, telakat, öljy-, sellu- ja paperiteollisuus, Tiehallinto ja VR sekä terästukut. Pintakäsiteltäviä kohteita ovat koneet ja laitteet, laivat, sillat, varastosäiliöt, teräsrakenteet sekä öljyn- ja kaasunporauslautat. Kattava verkosto Yritys tarjoaa asiakkailleen mm. korroosionestomaalausta, sinko- ja suihkupuhdistusta, pesu- ja puhdistustöitä, jauhemaalausta, happopeittausta, lattiapinnoitusta, erikoispinnoituksia kuten metalliruiskutusta ja e-coat -pinnoitusta, tarkastuspalveluita, alan konsulttipalveluita ja vuokraa pintakäsittelyn erikoiskalustoa. Kattava toimipaikkaverkosto ja liikkuva maalauskalusto varmistavat, että FSP on siellä missä asiakkaatkin. Suomen suurimmilla telakoilla tehdään

teollisuuden korroosionestomaalausta muun muassa laivalohkoille ja kansivarusteille. Asiakasmaalaamot toimivat asiakkaan laitoksissa yhtenä osastona. Arvostettu kansainvälisesti Tilausmaalaamoiden asiakaskunta koostuu useista eri yhteistyökumppaneista. FSP tekee myös projektiluontoisia kunnossapitomaalauksia ja maalaa kesäisin muun muassa siltoja sekä säiliöitä. Yritys on solminut useiden teollisuuslaitosten kanssa lisäksi kattavia vuosisopimuksia. Vientiprojektit suuntautuvat pääasiassa Skandinavian, Baltian ja Kaspian meren maihin. Tämä osoittaa, että FSP:n osaamista arvostetaan myös kansainvälisesti. Projektit hoidetaan alusta loppuun telinetöistä loppusiivoukseen. Kokonaisvaltaiset palvelupaketit ovat asiakkaalle monesti helpoin ratkaisu. FSP:llä on yksi nimetty yhteyshenkilö,

7

Profile for FSP Finnish Steel Painting Oy

3/2008 Pintaa syvemmalta  

FROSIO-tarkastukset etenivät Kiinassa.

3/2008 Pintaa syvemmalta  

FROSIO-tarkastukset etenivät Kiinassa.

Profile for fspissuu
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded