Page 7

Kuva: Shutterstock

a j a n k o ht a i st a

Uusi Engineering-yksikkö kuuntelee herkällä korvalla asiakastoiveita FSP on perustanut uuden asiantuntija- ja tarkastuspalveluita tarjoavan Engineering-yksikön houkuttelevien markkinanäkymien takia. Tavoitteena on vastata sisäiseen kehitystarpeeseen ja kasvavaan asiakaskysyntään.

K

yseessä on merkittävä päänavaus, koska vastaavaa valtakunnallista pintakäsittelyalan palvelua ei ole samassa laajuudessa saatavilla missään muualla Suomessa. Alan suurimpana toimijana FSP tarjoaa yksikön palveluita ympäri Suomen ja tarvittaessa ulkomailla. Päämääränä on siirtää palvelutarjontaa lähemmäs asiakkuuksia, joiden toiveita FSP aikoo jatkossa kuunnella entistä herkemmällä korvalla. Sytykkeinä ovat FSP:n strategiset tavoitteet, joiden päämääränä on kehittää jatkuvasti uusia toimintatapoja ja uudistaa käytössä olevia pintakäsittelymenetelmiä. Ympäristövaatimukset kasvussa ”Selvityksemme tulokset tukevat uuden Engineering-yksikön käynnistämistä, koska asiakkaat hakevat korkean tietämystason omaavaa ja laatu- sekä ympäristöjärjestelmät tuntevaa asiantuntijakumppania. Avainhyödyksi nousee optimoitu läpimenoaika, joka on tehdastuotannossa keskeinen kilpailutekijä”, kiteyttää FSP:n Engineering-yksiköstä vastaava teknologiajohtaja Jukka Kinnunen.

Erääksi esimerkiksi Kinnunen nostaa esille ympäristöystävällisiä menetelmiä ja -standardeja konsultoivat asiantuntijapalvelut, joiden kasvuun hän uskoo vahvasti. Trendinä on jo pitkään ollut se, että uudet pintakäsittelymenetelmät synnyttävät entistä vähemmän haihtuvia orgaanisia hiilivetyjä. Lähemmäs asiakasta ”Otamme strategian mukaisen askeleen entistä lähemmäs asiakkaitamme ja kehitämme verkostoamme. Odotamme rohkaisevia tuloksia muun muassa Frosio-tarkastuksista ja muista auditointipalveluista, joissa olemme onnistuneet mainiosti sekä kotimarkkinoilla että kansainvälisillä markkinoilla, kuten Indonesiassa ja Kiinassa”, Kinnunen jatkaa. Hän määrittelee yksikön tyypilliseksi asiakkaaksi käytännössä kaikki metalli- ja konepaja-alan yritykset, jotka haluavat keskittyä omaan ydinosaamiseen, nostaa tuottavuutta ja alentaa kokonaiskustannuksia. Perustyö kattaa esimerkiksi katselmuksen, pintakäsittelyjärjestelmien ja -menetelmien valinnat, logistiikan suunnittelun ja tarkastukset. ”Tarkastamme esimerkiksi koko pintakäsittelyketjun laaduntuottokyvyn ja selvitämme asiakkaalle viranomaismääräykset sekä standardit”, Kinnunen selventää. Engineering-yksikön asiantuntijapalveluita voi tilata FSP:ltä sopimuksen mukaan. ■ 7

Profile for FSP Finnish Steel Painting Oy

3/2010 Pintaa syvemmältä  

Talvipuutarha sai kestävän pinnan.

3/2010 Pintaa syvemmältä  

Talvipuutarha sai kestävän pinnan.

Profile for fspissuu